Xóa các vùng lõm sóng di động là một chủ trương lớn của ngành TT&TT Việt Nam. Hoạt động này được khởi xướng từ tháng 9/2021 nhằm mục tiêu hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến và thúc đẩy phát triển xã hội số.

Theo Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), trước thời điểm ngày 1/1/2021, cả nước có tổng cộng 2.418 thôn lõm sóng. Đây là những điểm mà người dân không thể tiếp cận được với sóng di động. Số liệu được tổng hợp và báo cáo từ kết quả thu thập của các địa phương. 

Xóa các vùng lõm sóng di động là một chủ trương lớn của ngành TT&TT Việt Nam. 

Ở thời điểm chương trình Sóng và máy tính cho em bắt đầu được triển khai, Việt Nam vẫn còn hơn 2.000 điểm lõm sóng di động. Tuy nhiên, số lượng điểm lõm sóng đã giảm mạnh chỉ sau một năm. 

Tính đến hết quý 3 năm 2022, các doanh nghiệp viễn thông đã phủ sóng thêm 2.152 thôn trong tổng số 2.418 thôn lõm sóng. Trong đó, bao gồm 1.380 thôn được phủ sóng năm 2021 và 772 thôn được phủ sóng năm 2022. 

Với kết quả này, sau một năm triển khai chương trình "Sóng và máy tính cho em", ngành TT&TT Việt Nam đã phủ sóng được 89% tổng số thôn bị lõm sóng trên toàn quốc. 

Ở một góc nhìn rộng hơn, các doanh nghiệp viễn thông đã phủ sóng 99,72% số thôn, bản trên toàn quốc, tăng 2,18% so với năm 2021. 

Theo Cục Viễn thông, hiện cả nước vẫn còn 226 thôn chưa được phủ sóng (chiếm 0,27% lượng thôn, bản). Nguyên nhân của tình trạng này là bởi 148 thôn trong số đó chưa có điện hoặc điện lưới không đảm bảo cho trạm hoạt động. 

Ngoài ra, có 88 thôn lõm sóng chỉ có dưới 50 hộ gia đình. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp viễn thông chưa triển khai được trạm BTS tại 30 thôn lõm sóng do gặp khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình.

Nhân viên nhà mạng xóa vùng lõm sóng tại làng chài Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh (Khánh Hòa).

Hiện Việt Nam có tổng cộng 81,8 triệu thuê bao băng rộng di động, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng thuê bao băng rộng di động này tương đương 83 thuê bao/100 dân. 

Với thuê bao băng rộng cố định, cả nước có 20,73 triệu thuê bao, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính đến cuối năm nay, lượng thuê bao băng rộng cố định sẽ đạt 21,7 triệu thuê bao, tương đương 22 thuê bao/100 dân. 

Tính đến hết tháng 9/2022, tỷ lệ hộ gia đình Việt Nam sử dụng Internet cáp quang là 72,2%, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Viễn thông, nhiều khả năng đến hết năm 2022, Việt Nam sẽ đạt xấp xỉ mục tiêu đề ra là 75% tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet cáp quang.

Trọng Đạt