Hàng trăm công ty du lịch tê liệt, không kiếm được đồng nào