Báo VietNamNet - Đọc báo Online, Tin nhanh trong ngày
Vì một Việt Nam hùng cường
 
 
 
Tuyển dụng Phóng viên Sức khỏeicon

Tuyển dụng Phóng viên Sức khỏe

icon08/07/2021
Báo VietNamNet tuyển dụng Phóng viên Sức khỏe: Chủ động viết tin, bài theo mảng chuyên trách, không bỏ lọt các thông tin, sự kiện thời sự quan trọng, khai thác những đề tài mới, những vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của độc giả.
Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Truyền thông – Quảng cáo (NVKD)

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Truyền thông – Quảng cáo (NVKD)

Tuyển dụngicon08/07/2021
Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Truyền thông – Quảng cáo (NVKD)
Tuyển dụng nhân viên Thiết kế

Tuyển dụng nhân viên Thiết kế

Tuyển dụngicon08/07/2021
Công ty CP Truyền thông VietNamNet tuyển dụng nhân viên Thiết kế: Thực hiện các công việc thiết kế sáng tạo các sản phẩm/dịch vụ của công ty và khách hàng.
Tuyển dụng Nhân viên Phát triển sản phẩm

Tuyển dụng Nhân viên Phát triển sản phẩm

Tuyển dụngicon08/07/2021
Công ty CP Truyền thông VietNamNet tuyển dụng nhân viên Phát triển sản phẩm: Nghiên cứu thị hiếu, hành vi độc giả báo điện tử; nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh.
Tuyển dụng Nhân viên SEO

Tuyển dụng Nhân viên SEO

Tuyển dụngicon08/07/2021
Trung tâm Marketing - Công ty CP Truyền thông VietNamNet tuyển dụng nhân viên SEO: Thực hiện nhiệm vụ Tối ưu website tin tức chuẩn với các công cụ tìm kiếm (Google, Cốc Cốc…) nhằm thúc đẩy truy cập và độc giả từ nguồn Organic Search
Tuyển dụng JD vị trí tester

Tuyển dụng JD vị trí tester

Tuyển dụngicon08/07/2021
Báo VietNamNet tuyển dụng JD vị trí tester: Tạo test case, test plan theo tài liệu thiết kế hệ thống và tài liệu đặc tả nghiệp vụ. Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả và đánh giá chất lượng sản phẩm tước khi golive.
Tuyển dụng Lập trình viên Mobile

Tuyển dụng Lập trình viên Mobile

Tuyển dụngicon31/03/2021
Báo VietNamNet cần tuyển Lập trình viên Mobile: Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App của công ty, đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm, nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới, viết Unit test.
Tuyển dụng lập trình viên Front-end

Tuyển dụng lập trình viên Front-end

Tuyển dụngicon31/03/2021
Báo VietNamNet tuyển dụng Lập trình viên Front-end: Tham gia phát triển sản phẩm của công ty. Đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm, nghiên cứu. Xây dựng HTML, CSS dựa trên Photoshop của dự án. Xử lý responsive, javascript cho các module chức năng. 
Tuyển dụng Phóng viên Kinh tế

Tuyển dụng Phóng viên Kinh tế

Tuyển dụngicon08/07/2021
Báo VietNamNet tuyển dụng Phóng viên Kinh tế: Chủ động viết tin, bài theo mảng chuyên trách, không bỏ lọt các thông tin, sự kiện thời sự quan trọng; phát hiện, khai thác những đề tài mới, những vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của độc giả.
Tuyển dụng Phóng viên Bất động sản

Tuyển dụng Phóng viên Bất động sản

Tuyển dụngicon08/07/2021
Báo VietNamNet tuyển dụng Phóng viên Bất động sản: Chủ động viết tin, bài theo mảng chuyên trách: không bỏ lọt các thông tin, sự kiện thời sự quan trọng; phát hiện, khai thác những đề tài mới, những vấn đề nóng thu hút sự quan tâm của độc giả.
Tuyển dụng Biên tập viên mục Phim - 2sao.vn

Tuyển dụng Biên tập viên mục Phim - 2sao.vn

Tuyển dụngicon31/03/2021
Báo VietNamNet tuyển dụng Biên tập viên mục Phim - 2sao.vn: Sản xuất tin bài – biên tập - dịch tin nước ngoài cho mục Phim ảnh của 2sao.vn  
 
Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế

Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế

Tuyển dụngicon08/07/2021
Báo VietNamNet tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế: Nghiên cứu quy định pháp luật, hợp đồng và các văn bản pháp lý để đảm bảo tuân thủ quy định và lợi ích của công ty.