Ngày 19/6, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã công bố kết luận sau cuộc họp trực tuyến với các địa phương về dịch này. Đây là đại dịch lớn chưa từng có trong lịch sử ở quy mô quốc gia.

Từ năm 2020 tới nay, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã triển khai đồng bộ 3 trụ cột phòng, chống dịch (cách ly, xét nghiệm, điều trị); xây dựng, triển khai phù hợp công thức phòng, chống dịch “5K+vắc xin+thuốc+công nghệ+ý thức của người dân và các biện pháp khác”; đưa ra chủ trương và thực hiện có hiệu quả Chiến lược vắc xin gồm: Quỹ vắc xin, ngoại giao vắc xin và tổ chức Chiến dịch tiêm chủng vắc xin miễn phí lớn nhất trong lịch sử.

Đến nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B.

Dịch Covid-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong nhóm A. Ảnh: Hoàng Hà.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị các địa phương thực hiện việc tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống dịch trong ngành, lĩnh vực và trên địa bàn, gửi kết quả về Bộ Y tế trong tháng 6/2023.

Các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục hậu quả dịch bệnh có thể còn kéo dài, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đối với những người chịu hậu quả, tác động của đại dịch, đặc biệt là trẻ em mồ côi và tiếp tục hoàn thành xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan công tác phòng, chống dịch. Tôn vinh và giải quyết kịp thời chế độ, chính sách với những người tham gia phòng, chống dịch, xử lý theo thẩm quyền khi chuyển sang nhóm B.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Bộ Y tế thực hiện nhiều vấn đề, đáng lưu y là như hướng dẫn các bộ ngành, địa phương rà soát, chủ động thực hiện hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ các quy định liên quan đến phòng, chống dịch, nghiên cứu, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 phù hợp tình hình và tiêm vắc xin phòng Covid-19 hằng năm trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Ngoài ra, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện việc rà soát tình hình dịch bệnh, công bố hết dịch trên địa bàn theo thẩm quyền trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Điểm mới khi thanh toán chi phí điều trị Covid-19Theo Thứ trưởng Bộ Y tế trước đây, người dân mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A khi vào cơ sở khám chữa bệnh sẽ được điều trị miễn phí. Nếu Covid-19 chuyển sang nhóm B sẽ có sự thay đổi trong thanh toán chi phí điều trị.