Ban chấp hành Trung ương

Cập nhập tin tức Ban chấp hành Trung ương

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đọc, khẳng định, chống tham nhũng có bước tiến mạnh, đột phá, khắc phục dần tình trạng "trên nóng, dưới lạnh". 

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ TƯ kiểm tra sức khoẻ nhân sự quy hoạch TƯ

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ TƯ kiểm tra sức khoẻ cán bộ quy hoạch cấp chiến lược; thực hiện khám, kiểm tra sức khoẻ, kết luận, phân loại sức khoẻ nhân sự quy hoạch BCH TƯ.

Giới thiệu nhân sự Công an quy hoạch Ban chấp hành TƯ

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao công tác bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự cán bộ Công an quy hoạch BCH Trung ương.

Thông báo hội nghị Trung ương 5

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12 đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5/5 đến 10/5/2017.

Chống thao túng chính sách để trục lợi bất chính

Tổng bí thư nhấn mạnh việc phòng chống mọi biểu hiện của "chủ nghĩa tư bản thân hữu", quan hệ "lợi ích nhóm", "thao túng chính sách".

Kiên quyết chống nhóm lợi ích, sân sau của DNNN

Trung ương nhấn mạnh kiên quyết đấu tranh việc hình thành “nhóm lợi ích”, “sân sau” thao túng hoạt động của DNNN, trục lợi cá nhân, tham nhũng.

Bế mạc hội nghị Trung ương 5

Sau 6 ngày làm việc, hội nghị Trung ương 5 khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc chiều nay.

Hội nghị Trung ương 5: Thủ tướng điều hành phiên họp về kinh tế tư nhân

Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bước sang ngày làm việc thứ năm.

Trung ương thảo luận kết quả kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trưởng Ban Tổ chức TƯ đã đọc tờ trình về kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ 4...

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 trình, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng.

Báo quốc tế: Đại hội 12 bế mạc đồng thuận

Các hãng truyền thông quốc tế đánh giá, Đại hội 12 bế mạc trong sự đồng thuận cao.

Đại hội đồng ý cho cả 29 ứng viên rút

Các ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội xin rút đề cử đã được Đại hội chấp thuận. 

Đại hội bỏ phiếu các trường hợp xin rút

Từ danh sách xin rút, Đại hội bỏ phiếu kín để xem có đồng ý cho các ứng viên này rút hay không.

Số dư cuối cùng do Đại hội quyết định

"Số dư cuối cùng là bao nhiêu theo quyết định của Đại hội, cũng chính là một quá trình phát huy dân chủ trong Đại hội".

Tuần này ra mắt BCH Trung ương, Tổng bí thư khóa 12

Nội dung nhân sự của Đại hội Đảng 12 sẽ kéo dài đến khi bế mạc ngày 28/1, cũng là ngày ra mắt Ban chấp hành TƯ khóa mới và tân Tổng bí thư.

TƯ khóa mới dự kiến có 180 ủy viên chính thức

Ban chấp hành TƯ dự kiến có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.

Bỏ phiếu hai lần cho 4 chức danh chủ chốt

Lần đầu là do Trung ương giới thiệu, quyết định bằng phiếu kín để chốt danh sách. Vòng hai là bỏ phiếu chính thức đối với nhân sự cụ thể của từng chức danh.

Tuần này khai mạc Đại hội Đảng

Sự kiện chính trị trọng đại của cả nước, 5 năm mới diễn ra 1 lần, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng sẽ khai mạc tại Hà Nội.

'Một cán bộ biến chất vào TƯ có thể đảo lộn đất nước'

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: "Để lọt một cán bộ biến chất vào Trung ương sẽ rất nguy hiểm. Họ có thể làm đảo lộn đất nước".

Ngày họp cuối cùng, hội nghị TƯ 14 biểu quyết nhân sự

Trong ngày làm việc cuối cùng, hội nghị Trung ương 14 đã bỏ phiếu biểu quyết nhân sự.