1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21/12/2022 1,000,000.00 761403.211222.091234.MAI XUAN DIEN Chuyen tien ung ho MS2022337 nguyen thu huyen
21/12/2022 10,000.00 357962.211222.155804.ung ho MS 2022.336 be mai tan dat FT22355043670411
21/12/2022 10,000.00 MBVCB.2864453157.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.337 (Em Nguyen Thu Huyen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 10,000.00 322526.211222.081936.Vinh Nam ung ho ms 2022 337 em Nguyen Thu Huyen
21/12/2022 100,000,000.00 CTY PHUONG TRANG UNG HO MS 2022.336 (BE MAI TAN DAT); BAO VIETNAMNET
21/12/2022 100,000.00 111724.211222.221152.NCHCCCL NGAN 0934305518 FT22356207882185
21/12/2022 100,000.00 574820.211222.204654.Ms 2022.337 em Nguyen Thu Huyen
21/12/2022 100,000.00 998880.211222.191638.VCB;0011002643148;Nguyen Thi Bay ung ho NCHCCCL
21/12/2022 100,000.00 MBVCB.2865903339.Uh MS 2022.335( gd ong Phuc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0341001699029 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 100,000.00 337012.211222.155615.Uh MS 2022.336 Be Mai Tan Dat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
21/12/2022 100,000.00 724123.211222.150040.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022 337 em Nguyen Thu Huyen
21/12/2022 100,000.00 IBVCB.2865502910.Giup ma so 2022.337 em Nguyen Thu Huyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/12/2022 100,000.00 MBVCB.2865194227.Ung ho MS 2022 331 chi Le Thi Hang .CT tu 1016877828 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/12/2022 100,000.00 MBVCB.2865181750.UNG HO MS 2022 336 Be Mai Tan Dat.CT tu 1016877828 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/12/2022 100,000.00 669308.211222.131855.PHAM VAN NGUYEN chuyen tien2022 337 nguyen thi huyen
21/12/2022 100,000.00 926868.211222.123916.ung ho ms 2022 337 FT22355401717645
21/12/2022 100,000.00 MBVCB.2864948353.Ung ho MS 2022.333 (ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 100,000.00 MBVCB.2864827223.ung ho MS 2022.337 (em Nguyen Thu Huyen).CT tu 1031268360 NGUYEN THUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 100,000.00 507472.211222.095624.Ung ho 2022337
21/12/2022 100,000.00 749916.211222.094807.NCHCCCL, Nguyen Thi Thanh Thuy, 0912064102
21/12/2022 100,000.00 816006.211222.092858.MOC TAM Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL
21/12/2022 100,000.00 022289.211222.090947.ZP696C3I4EJQ MS2022336
21/12/2022 100,000.00 MBVCB.2863719769.MS 2022.337 (Nguyen Thu Huyen).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 100,000.00 VCB.CTDK.20/12/2022.Ung ho NCHCCCL + Truong Viet Healthy. CT tu 0071001166732 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 150,000.00 MBVCB.2863504709.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.337 (em Nguyen Thu Hien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 20,000.00 MBVCB.2867093271.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho MS2022.329 Tran Thi Thuong.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 20,000.00 MBVCB.2867066570.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho MS2022.317.anh Vo Van Tuan.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 20,000.00 MBVCB.2866302323.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.337 em nguyen thi thu huyen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 20,000.00 MBVCB.2863293591.Ung ho MS 2022.332 (anh Bui Tan Sinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 20,000.00 MBVCB.2863292999.Ung ho MS 2022.331 (Chi Le Thi Hang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 200,000.00 MBVCB.2867587536.UNG HO MS 2022.337 (em Nguyen Thu Huyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 200,000.00 997087.211222.191637.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 327 Me con chi Bich
21/12/2022 200,000.00 894402.211222.191454.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 331 chi Hang
21/12/2022 200,000.00 951913.211222.180541.Nhom vien gach nho ung ho 4 ma so 331 333 334 va 336
21/12/2022 200,000.00 239623.211222.150702.Vu Thanh Trung ung ho quy FT22355631970015
21/12/2022 200,000.00 383647.211222.131901.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 337 em nguyen thu huyen
21/12/2022 200,000.00 MBVCB.2864955760.Nhaahn ung ho ms 2022.337.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 200,000.00 725930.211222.121415.IBFT Ung ho LE HANG Ma So 202231
21/12/2022 200,000.00 MBVCB.2864475140.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Phat! Uhms2022.337 EmNguyenThuHuyen.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 200,000.00 MBVCB.2864448289.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2022.334 APhamBaNgoc.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 200,000.00 MBVCB.2864445507.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.335 GiaDinhOngPhuc.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 200,000.00 359864.211222.105200.UNG HO MS 2022.333 (BA PHUNG THI KIM SANG)
21/12/2022 200,000.00 863487.211222.102114.ung ho MS 2022 337 Em Nguyen Thu Huyen
21/12/2022 200,000.00 MBVCB.2863959078.LE THI NGUYET ANH chuyen tien ung ho MS 2022.337 (em nguyen thu huyen).CT tu 0071000918179 LE THI NGUYET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 200,000.00 735258.211222.090402.NGUYEN THANH HA Chuyen tien ung ho ma so 2022337 ung ho em Nguyen Thu Huyen
21/12/2022 200,000.00 698930.211222.085240.MS 2022337 nguyen thi thu huyen
21/12/2022 200,000.00 MBVCB.2863715789.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.334(a Pham Ba Ngoc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 200,000.00 MBVCB.2863697691.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.333(Phung Thi Kim Sang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 200,000.00 MBVCB.2863539016.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.337 (Nguyn Thu Huyen).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 200,000.00 597736.211222.071104.ung ho MS 2022.337 (Em Nguyen Thu Huyen
21/12/2022 200,000.00 859676.211222.043948.NCHCCCL OANH NGUYEN 0913616918
21/12/2022 30,000.00 VCB.CTDK.20/12/2022.ung ho NCHCCCL + Van Linh Viethealthy. CT tu 0071004215140 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 300,000.00 058268.211222.114634.MS 2022 337 Nguyen Thu Huyen
21/12/2022 300,000.00 MBVCB.2863934543.Ung ho MS 2022.336 (be Mai Tan Dat)-Loc Phuong Foudation.CT tu 0071001125375 LUONG HUYNH TRUC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 300,000.00 522954.211222.081044.UNG HO MS 2022.337(EM NGUYEN THU HUYEN)-211222-08:10:43 522954
21/12/2022 350,000.00 MBVCB.2864457549.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 5,000,000.00 686619.211222.084828.ong Tu Van dong vien ho tro MS 2022336
21/12/2022 5,000.00 MBVCB.2867386672.HUYNH THI NGA ung ho MS 2022.337 (em Nguyen Thu Huyen).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 5,500.00 747284.211222.095436.Ung ho MS 2022 337 NAM MO A DI DA PHAT
21/12/2022 50,000.00 MBVCB.2865932398.TRAN VAN DUONG chuyen tien ung ho NCHCCCL 0913780347.CT tu 1020393234 TRAN VAN DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 50,000.00 785108.211222.141305.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022337 em Nguyen Thu Huyen
21/12/2022 50,000.00 452674.211222.134603.T ung ho Em Nguyen Thu Huyen MS 2022.337
21/12/2022 50,000.00 MBVCB.2864925879.Ung ho MS 2022.335 (gia dinh ong Phuc).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 50,000.00 MBVCB.2864908651.Ung ho MS 2022.337 (Em Nguyen Thu Huyen).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 50,000.00 572676.211222.122655.NGO THI HUYEN TRANG Ung ho gia dinh bac Phuc MS 2022. 335
21/12/2022 50,000.00 770978.211222.100009.UNG ho ms 2022 337 em nguyen thu huyen
21/12/2022 50,000.00 533756.211222.093450.Ung ho MS 2022.337 Em Nguyen Thu Huyen FT22355064892001
21/12/2022 50,000.00 MBVCB.2863945888.Ung ho MS2022.337.CT tu 0451000446229 VUONG VAN HUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 50,000.00 946176.211222.072337.ck NCHCCCL Nguyen Viet Nga 0912320965
21/12/2022 500,000.00 MBVCB.2867680683.Giup do ms 2022.337.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 500,000.00 964182.211222.200048.UNG HO MS 2022.337 (EM NGUYEN THU HUYEN)-211222-20:00:48 964182
21/12/2022 500,000.00 MBVCB.2864515791.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2022.336.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/12/2022 500,000.00 575481.211222.110739.Ung ho MS 2022 337 em Nguyen Thu Huyen va gia dinh
21/12/2022 500,000.00 573857.211222.110552.Ung ho MS 2022 336 be Mai Tan Dat
21/12/2022 500,000.00 020097041512210958492022K5fj033810.29056.095849.UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
21/12/2022 500,000.00 251845.211222.095411.VCB;0011002643148;LE THI THU NHAN chuyen khoan Be Mai Tan Dat
21/12/2022 500,000.00 740069.211222.093929.Ung ho MS 2022.337 (Em Nguyen Thu Huyen)
21/12/2022 500,000.00 865811.211222.091842.ung ho MS 2022.335 (gia dinh ong Phuc)
21/12/2022 500,000.00 725863.211222.090120.ung ho MS 2022337 em Huyen
21/12/2022 500,000.00 MBVCB.2863816163.ms 2022 337 uh em Nguyen Thu Huyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/12/2022 500,000.00 310852.211222.051659.Ung ho MS 2022.336 be Mai Tan Dat FT22355387270258
21/12/2022 60,000.00 VCB.CTTL.20/12/2022.TRINH THI PHUC LY Dai Ly Viet Healthy Quang Ninh. CT tu 0141000318261 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 1,000,000.00 015998.221222.220953.UNG HO MS 2022 336 BE MAI TAN DAT
22/12/2022 1,000,000.00 684571.221222.203940.ung ho ma so 2022 338 Ong Pham Vo
22/12/2022 1,000,000.00 749525.221222.194914.HANH ung ho MS 2022338 Pham Vo
22/12/2022 1,000,000.00 004058.221222.161126.Truong T Lan Anh ung ho MS 2022-337 em Nguyen Thu Huyen
22/12/2022 1,000,000.00 980264.221222.145437.ung ho MS 2022 338 ONG PHAM VO
22/12/2022 1,000,000.00 844991.221222.131235.Ung ho be Mai Tan Dat Ms 2022.336
22/12/2022 1,000,000.00 833999.221222.130824.Ung ho ong Pham Vo MS 2022.338
22/12/2022 1,000,000.00 455227.221222.112229.ung ho MS 2022.338
22/12/2022 1,000,000.00 157821.221222.094448.UNG HO MS 2022338 ONG PHAM VO-221222-09:44:48 157821
22/12/2022 1,000,000.00 102274.221222.075558.UNG HO MS 2022.338, (O. PHAM VO)-221222-07:56:01 102274
22/12/2022 1,000,000.00 268942.221222.061617.MS 2022.337 Em Nguyen Thu Huyen FT22356978390068
22/12/2022 1,000,000.00 851946.211222.231815.Ung ho MS 2022 337 em Nguyen Thu Huyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
22/12/2022 1,000,000.00 040946.211222.231430.UNG HO MS 2022.337 EM NGUYEN THU HUYEN-211222-23:14:31 040946
22/12/2022 1,000.00 IBVCB.2868686945.e.CT tu 0861000042294 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 1,000.00 IBVCB.2868642015.ee.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 1,000.00 IBVCB.2868616499.we.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 1,000.00 IBVCB.2868599860.e.CT tu 1022346021 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 1,000.00 IBVCB.2868574436.w.CT tu 9569423719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 10,000.00 MBVCB.2872183114.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.338(ong Pham Vo).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 10,000.00 MBVCB.2871324364.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 10,000.00 274844.221222.075956.Vinh Nam ung ho ms 2022 338 ong Pham Vo
22/12/2022 10,000.00 201059.221222.005728.Ung ho MS 2022332 Anh Bui Tan Sinh
22/12/2022 10,000.00 200662.221222.005443.Ung ho MS 2022333 Ba Phung Thi Kim Sang
22/12/2022 10,000.00 200298.221222.005211.Ung ho MS 2022336 Be Mai Tan Dat
22/12/2022 100,000.00 IBVCB.2872479858.Ung ho ms:2022.336 be Mai Tan Dat- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Vuong Quang Phat.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 100,000.00 IBVCB.2872451011.MS 2022. 336 (be Mai Tan Dat).CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 100,000.00 213649.221222.222751.MS 2022.338 FT22357103615592
22/12/2022 100,000.00 MBVCB.2872058594.Ung ho MS 2022.337.CT tu 1013017596 NGUYEN THI HOAI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 100,000.00 MBVCB.2870968657.Ung ho ms 2022.338 (ong Pham Vo).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 100,000.00 IBVCB.2870547224.Giup ma so 2022.338 ong Pham Vo .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 100,000.00 MBVCB.2870493997.NCHCCCL Suong 0349660599.CT tu 0181003424983 TRAN THI MAI SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 100,000.00 024897.221222.154558.T ung ho Ong Pham Vo MS 2022.338
22/12/2022 100,000.00 067618.221222.151226.ZP696D1C37KQ MS2022338
22/12/2022 100,000.00 MBVCB.2869929080.ung ho MS 2022.336 ( be Mai Tan Dat).CT tu 0501000081260 LUONG THI THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 100,000.00 778685.221222.124100.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Yen 0988582304
22/12/2022 100,000.00 964993.221222.115238.Ung ho 2022.338 (Ong Pham Vo)
22/12/2022 100,000.00 877639.221222.102954.MS 2022 338 ong Pham Vo
22/12/2022 100,000.00 MBVCB.2868883932.MS2022.338 ong pham vo.CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 100,000.00 356683.221222.100709.ung ho MS 20223380 ong Pham Vo o huong son ha tinh
22/12/2022 100,000.00 536711.221222.100026.MS 2022.338 FT22356709477299
22/12/2022 100,000.00 854839.221222.094405.ung ho MS 2022338 ong Pham Vo
22/12/2022 100,000.00 SHGD:10000065.DD:221222.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho ong pham vo ms2022 338
22/12/2022 100,000.00 MBVCB.2868342688.Ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo).CT tu 1015249073 NGUYEN VU BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 100,000.00 330011.221222.080007.ung ho ms2022.338 pham van vo FT22356174705764
22/12/2022 100,000.00 938001.221222.072431.NGUYEN THI THU HUONG Chuyen tien ung ho 2022338
22/12/2022 100,000.00 MBVCB.2868149000.MS 2022.338?.CT tu 1018604173 PHAM THANH TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 100,000.00 087048.221222.065242.MS 2022.336 BE MAI TAN DAT-221222-06:53:06 087048
22/12/2022 15,000.00 MBVCB.2872046280.Ung ho ms 2022.338 ( ong pham vo) thon hong ha, xa tan my ha, huong son, ha tinh..CT tu 0231000587601 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 150,000.00 228567.221222.201439.Ung ho NCHCCCL Mai Nhi 0373949807
22/12/2022 150,000.00 MBVCB.2868206003.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 2,000,000.00 020045299912221039422022953a053985.39021.103938.2022.338 ongphamvo
22/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2868010814.ung ho MS 2022.336 be Mai Tan Dat, Dong Nai.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 20,000.00 MBVCB.2872389849.NCHCCCL+ Diem+ 0937241151.CT tu 0581000764879 LE THI DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 200,000.00 594382.221222.222923.ung ho MS 2022 336 Be Mai Tan Dat
22/12/2022 200,000.00 562001.221222.203112.UNG HO MS 2022.331 ( CHI LE THI HANG)-221222-20:31:11 562001
22/12/2022 200,000.00 MBVCB.2871924351.ung ho em (nguyen thu huyen ) ma so 2022337.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 200,000.00 MBVCB.2871724415.ung ho MS 2022.338 (Ong Pham Vo)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 200,000.00 MBVCB.2870953886.ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo).CT tu 0071001111967 LE QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 200,000.00 MBVCB.2870456913.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.336(be Mai Tan Dat).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 200,000.00 MBVCB.2870435103.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.335(gd ong Phuc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 200,000.00 121827.221222.121237.MS2022338 UNG HO ONG PHAM VO
22/12/2022 200,000.00 782100.221222.114920.Tuyet chuyen ung ho ong pham vo FT22356167847656
22/12/2022 200,000.00 MBVCB.2869151548.ung ho MS 2022.338 ong pham vo.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 200,000.00 028968.221222.101649.ZP696D1BRCUC Ung ho MS 2022336 Be Mai Tan Dat
22/12/2022 200,000.00 640702.221222.100041.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 338 ong pham vo
22/12/2022 200,000.00 324550.221222.093234.unghomaso2022337emnguyenthuhuyen
22/12/2022 200,000.00 544455.221222.093134.Ung ho chi le thi hang MS 2022 331
22/12/2022 200,000.00 807032.221222.092948.ung ho MS 2022312 be NGUYEN HAI YEN
22/12/2022 200,000.00 780360.221222.092201.ung ho MS 2022338 ong PHAM VO
22/12/2022 200,000.00 797519.221222.090856.Ung ho MS 2022.337 em Nguyen Thu Huyen. Mong em som duoc di hoc lai
22/12/2022 200,000.00 MBVCB.2868436214.Ung ho?MS 2022.338?ong Pham Vo.CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 200,000.00 351467.221222.083113.Ck ung ho MS 2022 338 ong Pham Vo
22/12/2022 200,000.00 020045299912220818582022baac041580.35826.081854.Ung ho MS 2022.338
22/12/2022 200,000.00 MBVCB.2868277492.NGUYEN THI HUYEN chuyen tienNCHCCCL dt 0911079272.CT tu 1015466893 NGUYEN THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 200,000.00 MBVCB.2868147089.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.338 ong Pham Vo.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 25,000.00 052225.221222.225353.MS 2022.338. hung hoaiduc
22/12/2022 3,400,000.00 159261.221222.142803.Ung ho NCHCCCL- TRAN MAI ANH- 07938 04328 viber hoac 0908 262 129 FT22356043330651
22/12/2022 30,000,000.00 NGUYEN BACH TRANG NT // GIUP DO MS :2022.333 ,20 TRIEU , MS 2022.336 , 10 TRIEU , TC :30 TRIEU VND
22/12/2022 300,000.00 MBVCB.2871813855.nhu nhu ung ho MS 2022.336 ( Mai Tan Dat ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 300,000.00 MBVCB.2871713087.MS 2022.337 Nguyen Thu Huyen.CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 300,000.00 733054.221222.171155.IBFT ms. 2022.338 pham vo
22/12/2022 300,000.00 SHGD:10006642.DD:221222.BO:NGUYEN THI NGOC GIAO.Remark:995222122257474 Ung ho ong Pham Vo. MS 2022.338
22/12/2022 300,000.00 MBVCB.2870227722.Ung ho MS2021134 (Em NGUYEN TAT DAT).CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 300,000.00 843964.221222.141454.MS 2022.34 Chau Linh
22/12/2022 300,000.00 658383.221222.105442.Ung ho Ms 2022.338 ong Pham Vo FT22356377760954
22/12/2022 300,000.00 146285.221222.092624.UNG HO MS 2022.338(ONG PHAM VO)-221222-09:26:22 146285
22/12/2022 300,000.00 MBVCB.2868421290.MS 2022338?ong pham vo.CT tu 0831000089841 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 300,000.00 966309.221222.074302.ung ho MS 2022338 ong Pham Vo
22/12/2022 300,000.00 MBVCB.2868180394.Ung ho MS 2022.338 ong PhamVo.CT tu 1015057621 NGUYEN THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 5,500.00 658069.221222.203355.Ung ho MS 2022 338 NAM MO A DI DA PHAT
22/12/2022 50,000.00 019301.221222.220057.Ung ho Ms 2022 338 ong pham vo
22/12/2022 50,000.00 485153.221222.123952.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022338 ong Pham Vo
22/12/2022 50,000.00 884453.221222.123933.Ung ho MS 2022.338 ong Pham Vo FT22356863284343
22/12/2022 50,000.00 MBVCB.2868540645.MA SO MS 2022 334 ANH PHAM BA NGOC.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 50,000.00 MBVCB.2868536222.MA SO MS 2022 335 GIA DINH ONG PHUC.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 50,000.00 MBVCB.2868526462.MA SO MS 2022 336 BE MAI TAN DAT.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 50,000.00 MBVCB.2868515679.MA SO MS 2022 337 EM NGUYEN THU HUYEN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 50,000.00 MBVCB.2868492764.MA SO MS 2022 338 ONG PHAM VO.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 50,000.00 MBVCB.2868413562.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.338 bac pham vo.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 50,000.00 MBVCB.2868400343.Ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo).CT tu 9986443588 PHONG NGOC THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 50,000.00 MBVCB.2868272211.Ung ho MS 2022.338.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 50,000.00 MBVCB.2868140460.MS 2022.338.CT tu 0531002552346 LE BA HUYNH KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 50,000.00 857943.221222.051953.Ung ho MS 2022337 Em Nguyen Thu Huyen
22/12/2022 500,000.00 779924.221222.184847.ung ho MS 2022.336 FT22356731162060
22/12/2022 500,000.00 774502.221222.184629.ung ho MS 2022.338 FT22356281620276
22/12/2022 500,000.00 MBVCB.2871377239.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2022.336(Be MAI TAN DAT), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 500,000.00 MBVCB.2871324627.Lieu Thi ung ho MS 2022.337(em NGUYEN THU HUYEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 500,000.00 177802.221222.150219.Ung ho MS 2022. 338 ong Pham Vo
22/12/2022 500,000.00 MBVCB.2870191062.ms 2022 338 uh ong Pham Vo.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 500,000.00 MBVCB.2869526288.UNG HO MS 2022.338.CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 500,000.00 630831.221222.104234.ung ho ma so 2022.338 ong Pham Vo FT22356909833085
22/12/2022 500,000.00 MBVCB.2868940988.Co Hoa gv Hoi An ung ho ong Pham Vo MS2022.338.CT tu 0041000206823 NGUYEN THI NY NY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 500,000.00 137301.221222.091122.UNG HO MS 2022.336 (BE MAI TAN DAT)-221222-09:11:25 137301
22/12/2022 500,000.00 156998.221222.090926.Kim Dung Ngo ung ho chau Nguyen Thu Huyen MS 2022.337
22/12/2022 500,000.00 303079.221222.090831.Ung ho MS 2022 338 gia dinh ong Pham Vo
22/12/2022 500,000.00 409222.221222.085553.Ung ho MS2022.338 ong Pham Vo FT22356009069309
22/12/2022 500,000.00 0200452999122208510820220b01044084.36368.085204.Dung ung ho og Pham Vo MS 2022.338
22/12/2022 500,000.00 324700.221222.075427.MS 2022.338 FT22356831938660
22/12/2022 500,000.00 MBVCB.2868202888.TRUONG THI THAO chuyen tien MS2022.338 ong pham vo.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 500,000.00 MBVCB.2868129696.MS 2022 338 ong Pham Ngo.CT tu 0041000044426 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/12/2022 500,000.00 MBVCB.2868086149.Nhagao ung ho MS 2022.336 (Be Mai Tan Dat).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/12/2022 600,000.00 317754.221222.095801.VCB;0011002643148;DO THI PHUONG NHI chuyen khoan
22/12/2022 900,000.00 218621.221222.054544.Ung ho MS 2022 331 MS 2022 332 ms 2022 333
22/12/2022 900,000.00 218547.221222.054425.Ung ho MS 2022 328 MS 2022 329 ms 2022 330
23/12/2022 1,000,000.00 975685.231222.225706.ung ho MS 2022337
23/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2875318808.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 1,000,000.00 IBVCB.2874697659.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2874462789.MS 2022.337.CT tu 0721000616082 TRAN HUY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 1,000,000.00 783588.231222.111715.VU MANH KIEN ung ho MS 2022388 ong Pham Vo
23/12/2022 1,000,000.00 168515.231222.104558.Ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23/12/2022 1,000,000.00 020097041512231028512022hjXz991439.32600.102852.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
23/12/2022 1,000,000.00 504714.231222.090037.Ho tro Anh Nguyen Minh Nhut MS 2022.339 FT22357754781163
23/12/2022 1,000,000.00 451557.231222.082157.Ung ho MS 2022339 anh Nguyen Minh Nhut FT22357776000909
23/12/2022 1,000.00 IBVCB.2873813672.e.CT tu 0861000042294 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 1,000.00 IBVCB.2873805097.e.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 1,000.00 IBVCB.2873797382.e.CT tu 1022346021 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 1,000.00 IBVCB.2873772073.av.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 1,000.00 IBVCB.2873753953.e.CT tu 9569423719 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 1,000.00 IBVCB.2873755796.e.CT tu 1029306586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 1,000.00 IBVCB.2873424027.ee.CT tu 1024911739 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 10,000.00 MBVCB.2876515319.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.339(anh NGUYEN MINH NHAT).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 10,000.00 546952.231222.174825.ung ho ms 2022.339 nguyen minh nhat
23/12/2022 10,000.00 MBVCB.2874125646.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2012.339 (anh Nguyen Minh Nhut).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 10,000.00 279826.231222.075153.Vinh Nam ung ho ms 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 100,000.00 207560.231222.225323.ung ho MS 2022 336 Be Mai Tan Dat
23/12/2022 100,000.00 204286.231222.225134.ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 100,000.00 750504.231222.220940.Ung ho MS 2022 339 NGUYEN MINH NHUT
23/12/2022 100,000.00 357079.231222.214527.VCB;0011002643148;Gui ong Pham Vo mong ong khoi duoc benh
23/12/2022 100,000.00 MBVCB.2876583235.Ung ho ms 2022.339 ( Nguyen Minh Nhat ).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 100,000.00 MBVCB.2876350190.MS 2022.339.CT tu 0861000041003 LUU TRONG TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 100,000.00 663206.231222.194628.MS 2022339 anh nguyen minh nhut
23/12/2022 100,000.00 807506.231222.194024.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2022339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 100,000.00 499785.231222.192923.MS 2022339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 100,000.00 964779.231222.181023.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut). Nguoi gui-PVTNNEU
23/12/2022 100,000.00 609628.231222.180733.MS 2022.339 FT22357158564480
23/12/2022 100,000.00 MBVCB.2875687627.Ung ho MS 2022.338 ( ong Pham Vo).CT tu 0591000416840 NGUYEN THI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 100,000.00 SHGD:10000865.DD:221223.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.337ung ho gia dinh chi Nguyen Thu Huyen
23/12/2022 100,000.00 SHGD:10000862.DD:221223.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.336chuc Mai Tan Dat mau khoe
23/12/2022 100,000.00 554383.231222.172105.MS 2022338
23/12/2022 100,000.00 SHGD:10000860.DD:221223.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.332ung ho gia dinh chu Bui Tan Sinh
23/12/2022 100,000.00 SHGD:10000844.DD:221223.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.339ung ho gia dinh Ba Doan Thi Ngoc Mai
23/12/2022 100,000.00 525470.231222.165652.Ung ho MS 2022 337 em Nguyen Thu Huyen
23/12/2022 100,000.00 653975.231222.164717.T ung ho Anh Nguyen Minh Nhat MS 2022.339
23/12/2022 100,000.00 SHGD:10000834.DD:221223.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho Ms 329 chucBac Dang Huu Duong mau khoe
23/12/2022 100,000.00 SHGD:10000839.DD:221223.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.331chuc co Le Thi Hang mau khoe
23/12/2022 100,000.00 SHGD:10000835.DD:221223.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.330ung ho gia dinh Bac Do Phuc Hau
23/12/2022 100,000.00 389457.231222.162448.Ung ho ms 2022.331 FT22357664649710
23/12/2022 100,000.00 240861.231222.151536.Ung ho NCHCCCL - 0902755173 FT22357218208380
23/12/2022 100,000.00 832930.231222.145851.Luu Quang Hai ung ho MS 2022 336 Be Mai Tan Dat
23/12/2022 100,000.00 435621.231222.141711.Ung ho MS2022 339 Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 100,000.00 MBVCB.2874489714.LE TUAN THANH chuyen tien.CT tu 1032079823 LE TUAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 100,000.00 MBVCB.2874488044.Ung ho MS 2022.339 ( anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0351000993270 NGO THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 100,000.00 MBVCB.2874478419.phamthiduyen 0942941073 NCHCCCL.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 100,000.00 IBVCB.2874459398.Giup ma so 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 100,000.00 MBVCB.2874398819.MS 2022.338 (ong Pham Vo) Nguyen Thi Minh Yen ung ho.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 100,000.00 833002.231222.111254.MS 2022 337 Em Nguyen Thu Huyen
23/12/2022 100,000.00 964308.231222.111021.MS 2022 338 ong Pham Vo
23/12/2022 100,000.00 958388.231222.110849.MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 100,000.00 918972.231222.102450.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 338
23/12/2022 100,000.00 844998.231222.095024.MS 2022.336 MAI TAN DAT
23/12/2022 100,000.00 MBVCB.2873402555.Ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 100,000.00 380734.231222.094651.Ung ho NCHCCCL Ngoc Anh 0399148686
23/12/2022 100,000.00 381712.231222.085444.VCB;0011002643148;DUONG THI QUYEN ung ho MS 2022338 ong Pham Vo
23/12/2022 100,000.00 243313.231222.085026.ISL20221223085026343-ung ho MS 2022.335 Gia dinh Ong Phuc
23/12/2022 100,000.00 243231.231222.084922.ISL20221223084922977-ung ho MS 2022.338 Ong Pham Vo
23/12/2022 100,000.00 243151.231222.084751.ISL20221223084751473-ung ho MS 2022.339 Anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 100,000.00 390305.231222.070825.MS 2022.338 ung ho ong Pham Vo. FT22357048626736
23/12/2022 100,000.00 235049.221222.231820.Pham Ngan ung ho MS 2022 338 ong Pham Vo
23/12/2022 15,000.00 MBVCB.2873725487.Tra Xuan Binh giup 3ms 2022336 2022337 2022338 .CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 150,000.00 302663.231222.122053.ms 2022 338 ong pham vo
23/12/2022 150,000.00 MBVCB.2872893076.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2875927957.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS2022.339( anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 2,000,000.00 409769.231222.103351.Ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 2,000,000.00 632335.231222.073053.ung ho MS 2022339 nguyen minh nhut
23/12/2022 20,000.00 MBVCB.2875377070.MS 2022.338 (ong Pham Vo) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 20,000.00 MBVCB.2875306693.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.339 anh nguyen minh nhut.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 20,000.00 536640.231222.160208.Ung ho NCHCCCL + TNT + 0867788237 (by TPBank ChatPay)
23/12/2022 20,000.00 516162.231222.090754.Nhom TU TAM HA NOI - uh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly so T1.2023. Xin tri an FT22357391024782
23/12/2022 20,000.00 VCB.CTDK.22/12/2022.Ung ho Nchcccl Duong Thanh Huyen 0389992105. CT tu 1023682222 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 20,000.00 MBVCB.2872784453.Ung ho MS 2022.334 (Anh Pham Ba Ngoc).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 20,000.00 MBVCB.2872783819.Ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 200,000.00 212166.231222.225609.ung ho MS 2022 338 ong Pham Vo
23/12/2022 200,000.00 039980.231222.225400.MrTi ung ho ma so 2022.339 Nguyen Minh Nhut FT22358304084102
23/12/2022 200,000.00 315432.231222.214239.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
23/12/2022 200,000.00 MBVCB.2876632883.Ung ho MS 2022339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 200,000.00 631312.231222.210312.NGUYEN DUC THANH chuyen tien ung ho MS 2022.339 anh nguyen minh nhut
23/12/2022 200,000.00 MBVCB.2876586996.PHAM THI HAI chuyen tien ung ho MS2022.333 ba phung thi kim sang.CT tu 0081001049126 PHAM THI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 200,000.00 MBVCB.2876505814.Nhaahn ung ho ms 2022.339.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 200,000.00 709179.231222.190108.MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut FT22357688668928
23/12/2022 200,000.00 616705.231222.184226.ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 200,000.00 997713.231222.172010.MS 2022337
23/12/2022 200,000.00 968079.231222.171152.ung ho ms 2022339 Anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 200,000.00 MBVCB.2875015536.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0701000415835 NGUYEN THUY AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 200,000.00 913076.231222.144341.ung ho MS 2022339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 200,000.00 124375.231222.132942.Ung ho MS 2022.338 (Ong Pham Vo)
23/12/2022 200,000.00 141174.231222.111257.MS2022339 UNG HO NGUYEN MINH NHAT
23/12/2022 200,000.00 MBVCB.2873498055.Ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 200,000.00 261527.231222.092335.VCB;0011002643148;MS 2022338 Nam mo Duoc Su Luu Ly Vuong Quang Phat
23/12/2022 200,000.00 091539.231222.090748.Ung ho ms 2022 338 Ong PHAM VO
23/12/2022 200,000.00 704542.231222.090417.MS 2022.339 (ANH NGUYEN MINH NHUT)-231222-09:04:42 704542
23/12/2022 200,000.00 467409.231222.090001.LE THI HIEN chuyen khoan ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 200,000.00 MBVCB.2872982749.MINHhdSSHPC ung ho MS2022.339 anh Nguyen Minh Nhut.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 200,000.00 VCB.CTDK.21/06/2022.Ung ho NCHCCCL + Chu An + 0918176126. CT tu 0011001096046 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 200,000.00 653490.231222.074501.MS 2022338 ong pham vo
23/12/2022 200,000.00 229632.231222.074055.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 339 anh nguyen minh nhut
23/12/2022 250,000.00 270179.231222.152937.MS 2022-339 Nguyen Minh Nhut FT22357499304546
23/12/2022 30,000.00 MBVCB.2876809228.MS2022.339( Anh nguyen minh nhut,).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 300,000.00 672889.231222.085136.MS 2022.339
23/12/2022 300,000.00 606736.231222.182955.Ung ho MS 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
23/12/2022 300,000.00 MBVCB.2875564941.MS 2022.336 (Be Mai Tan Dat).CT tu 0281000967887 THUONG NGUYEN THY HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 300,000.00 020097041512231519312022sDSf104674.49810.151931.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
23/12/2022 300,000.00 939124.231222.145023.Ung ho ms 2022.337( nguyen thu Huyen)
23/12/2022 300,000.00 794310.231222.144854.Ms 2022 339
23/12/2022 300,000.00 IBVCB.2874770764.Nguyen Thi Bay 485 Dien Bien Phu P3 Q3 ung ho MS 2022.339(Nguyen Minh Nhut).CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 300,000.00 901010.231222.144113.UNG HO MS 2022.339(ANH NGUYEN MINH NHUT)-231222-14:41:12 901010
23/12/2022 300,000.00 049725.231222.141036.Ung ho MS 2022 339 Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 300,000.00 345779.231222.134849.Ms 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 300,000.00 MBVCB.2873874847.UNH HO MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 300,000.00 698174.231222.085136.UNG HO MS 2022.339(ANH NGUYEN MINH NHUT)-231222-08:51:35 698174
23/12/2022 300,000.00 MBVCB.2872966051.ung ho MS 2022.339(Nguyen Minh Nhut).CT tu 0891000640155 TRAN QUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 300,000.00 MBVCB.2872877715.ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut.CT tu 0831000013499 DO THI HOAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 300,000.00 327042.231222.071240.Ms 2022.333
23/12/2022 300,000.00 067841.231222.013337.MS 2022337 Em Nguyen Thu Huyen
23/12/2022 400,000.00 MBVCB.2876611559.MS 2022339.CT tu 0021000769098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 5,000,000.00 MBVCB.2875313084.Ung ho anh Nguyen Minh Nhat MS 2022.339.CT tu 0071000603586 BUI MINH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 5,000,000.00 690183.231222.080652.Ong Tu Van giup do MS 2022339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 5,000.00 MBVCB.2873728196.Tra Xuan Binh giup ms 2022339.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/12/2022 5,500.00 431863.231222.130748.Ung ho MS 2022 339 NAM MO A DI DA PHAT
23/12/2022 50,000.00 875795.231222.225109.Ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 50,000.00 MBVCB.2875590727.Ung ho MS 2022.339(anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0071004873089 TRAN DUC KHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 50,000.00 MBVCB.2875216719.Ung ho NCHCCCL Thu Ha 0862264802.CT tu 1014824896 CHU THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 50,000.00 MBVCB.2873418467.Ung ho MS 2022.336 (be Mai Tan Dat).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 50,000.00 MBVCB.2873388694.Ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 50,000.00 288325.231222.085254.NGUYEN QUANG TU chuyen tien ung ho MS 2022.337( e nguyen thu huyen)
23/12/2022 50,000.00 366061.231222.055001.Ung ho NCHCCCL Thu 0933171716 FT22357156011790
23/12/2022 500,000.00 MBVCB.2876694792.Giup do ms 2022.339.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 500,000.00 888516.231222.204926.Huy Hai Phong - Ung Ho Ma So 2022.339 anh Nguyen Minh Nhat FT22357896603160
23/12/2022 500,000.00 MBVCB.2876495663.HTTT ung ho MS 2022.339 anh nguyen minh nhut.CT tu 0441000620840 HOANG THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 500,000.00 072036.231222.191110.UNG HO MS 2022.339-231222-19:11:10 072036
23/12/2022 500,000.00 806190.231222.183716.UHMS 2022338
23/12/2022 500,000.00 050084.231222.141511.Ung ho Ms 2022 336 Mai Tan Dat
23/12/2022 500,000.00 145463.231222.090147.Ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
23/12/2022 500,000.00 MBVCB.2873164893.Ung ho MS 2022.339 (Anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/12/2022 500,000.00 506876.231222.083520.ung ho MS 2022.339 ( anh Nguyen minh Nhut)
23/12/2022 500,000.00 362368.231222.052103.Ung ho MS 2022.338 ong Pham Vo FT22357906770640
23/12/2022 500,000.00 888976.221222.233845.ung ho MS 2022338 Ong Pham Vo
23/12/2022 600,000.00 255517.231222.160427.UNG HO MS 2022.336 CHUC MAI TAN DAT MAU KHOE
23/12/2022 600,000.00 799808.231222.112257.VU ANH TUAN Ung ho Anh Nguyen Minh Nhat MS 2022339
24/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2881021612.MS 2022.339.CT tu 0721000616082 TRAN HUY VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 1,000,000.00 126713.241222.142041.Co chuc chau som binh phuc FT22358928475003
24/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2878906039.MS 2022.340.CT tu 3333397979 PHAM MANH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2878061321.TRAN NGOC MAI ung ho em Tran Van Cuong ms 2022.340.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2877781240.TO BICH NGUYET chuyen tien ung ho MS 2022.340(em Tran Van Cuong).CT tu 0021001525479 TO BICH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 1,000,000.00 921635.241222.091800.VCB;0011002643148;ung hoMS 2022340Em Tran Van Cuong
24/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2877150134.ung ho MS 4722 chi Pham Thi Buoi, Quang Nam.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 1,000.00 IBVCB.2878936973.w.CT tu 1028349780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/12/2022 10,000.00 453139.241222.224727.Ung ho MS 2022340 Em Tran Van Cuong
24/12/2022 10,000.00 MBVCB.2880644585.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.340(em Tran Van Cuong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 10,000.00 MBVCB.2877784661.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.340 (Em Tran Van Cuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 10,000.00 9.617.162.412.220.910.000.000.000
24/12/2022 10,000.00 288758.241222.081117.Vinh Nam ung ho ms 2022 340 em Tran Van Cuong
24/12/2022 100,000.00 702557.241222.233351.UNG HO MS 2022.339 (ANH NGUYEN MINH NHUT)-241222-23:33:54 702557
24/12/2022 100,000.00 467244.241222.232803.Ms 2022 340 em Tran Van Cuong
24/12/2022 100,000.00 688273.241222.232600.ung ho MS 2022340 Tran Van Cuong
24/12/2022 100,000.00 281307.241222.232435.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 339
24/12/2022 100,000.00 026855.241222.231455.Ung ho MS 2022.340 em Tran Van Cuong FT22360054093306
24/12/2022 100,000.00 MBVCB.2880950523.ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut.CT tu 0171003492498 LE VIET MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 100,000.00 MBVCB.2880948373.Ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 1029925801 LAI MANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 100,000.00 MBVCB.2880940887.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut.CT tu 0071005413004 LAM HUE QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 100,000.00 MBVCB.2880843004.MS 2022.340 (Em Tran Van Cuong).CT tu 0501000011072 NGUYEN TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 100,000.00 860434.241222.205159.ung ho MS 2022340 em Tran Van Cuong
24/12/2022 100,000.00 MBVCB.2880389453.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0071001207836 VO THI NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 100,000.00 689937.241222.194420.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2022338 ong PhamVo
24/12/2022 100,000.00 679983.241222.194028.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2022339 anhNguyen Minh Nhat
24/12/2022 100,000.00 955486.241222.190434.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022 340 Tran Van Cuong
24/12/2022 100,000.00 MBVCB.2879738417.ung ho MS 2022.340 (Em Tran Van Cuong).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 100,000.00 513411.241222.150750.MS 2022.340 chuc em mau khoe
24/12/2022 100,000.00 671362.241222.120045.VCB;0011002643148;NGUYEN MY CHI chuyen khoan 2022339 Nguyen Minh Nhut
24/12/2022 100,000.00 IBVCB.2878054823.Giup ma so 2022.340 em Tran Van Cuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/12/2022 100,000.00 388922.241222.100046.MS 2022.340 FT22358312050390
24/12/2022 100,000.00 645168.241222.094941.MS 2022 340 Em Tran Van Cuong
24/12/2022 100,000.00 944170.241222.094744.ung ho MS2022.340( Em Tran Van Cuong)
24/12/2022 100,000.00 911467.241222.094533.Ung ho MS 2022 336 be MAI TAN DAT
24/12/2022 100,000.00 907219.241222.094009.Ung ho MS 2022 338 ong PHAM VO
24/12/2022 100,000.00 MBVCB.2877675677.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.340 (em Tran Van Cuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 100,000.00 451535.241222.085517.Ung ho MS 2022 340
24/12/2022 100,000.00 898184.241222.084734.ung ho MS 2022 340 Tran Van Cuong
24/12/2022 100,000.00 756396.241222.083956.VCB;0011002643148;NGUYEN THI AN chuyen khoan ung ho MS 2022 340
24/12/2022 100,000.00 842733.241222.083822.VCB;0011002643148;LE THI BICH THUC ck ung ho MS 2022 340 Em Tran Van Cuong
24/12/2022 100,000.00 MBVCB.2877441640.Ung ho MS 2022.340, em Tran Van Cuong.CT tu 0591000340038 NGUYEN THI THANH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 100,000.00 929053.241222.081620.Thoa pham huy ung ho MS 2022.340 em Tran Van Cuong
24/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2879009700.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2022.340( em Tran Van Cuong).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 2,000,000.00 461547.241222.130734.ung ho MS 2022 338 ong Pham vo
24/12/2022 2,000,000.00 113961.241222.101538.NGUYEN THI HOA chuyen tienMS 2022340
24/12/2022 2,000,000.00 844941.241222.082519.KOLMAKOVA EKATERINA ung ho MS 2022340 Em Tran Van Cuong
24/12/2022 20,000.00 MBVCB.2877732715.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.340 em tran van cuong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 423220.241222.233542.ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2881013013.Ung ho Ms 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0531002552687 MAI VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 130677.241222.233247.VCB;0011002643148;chuyen khoan ung ho ma 2022 339 NGUYEN MINH NHUT
24/12/2022 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..33769739440.33769739440-0904745001-ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
24/12/2022 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..33768375436.33768375436-0368808528-ung ho MS 2022 339 Anh nguyen Minh Nhut
24/12/2022 200,000.00 811847.241222.225215.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 195 co Pham Thanh Thuy
24/12/2022 200,000.00 443810.241222.223922.MS 2022.340
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2880827081.ung ho MS 2022.340 (em Tran Van Cuong).CT tu 0451000296591 TRAN HUONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 369361.241222.212444.MS 2022.340 (Em Tran Van Cuong)
24/12/2022 200,000.00 653531.241222.205110.MS 2022.340(EM TRAN VAN CUONG)-241222-20:51:15 653531
24/12/2022 200,000.00 652521.241222.204829.MS 2022.337(EM NGUYEN THU HUYEN)-241222-20:48:29 652521
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2880418486.nhu nhu ung ho MS 2022.337 ( em Nguyen Thu Huyen ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 604362.241222.181441.Ung ho MS 2022 340 em TV Cuong FT22358391667181
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2879444910.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2022.337(Nguyen Thu Huyen).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2879441007.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.338(Ong Pham Vo).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2879431182.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat !uhms2022.339 (ANguyenMinhNhut).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2879422185.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.340(ETranVanCuong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 972946.241222.152917.UNG ho MS 2022 340 EM TRAN VAN CUONG
24/12/2022 200,000.00 166168.241222.151743.MS 2022.340 HO TRO EM TRAN VAN CUONG
24/12/2022 200,000.00 138272.241222.142726.MS 2022.340 Em Tran van cuong FT22358408499116
24/12/2022 200,000.00 316497.241222.142622.ISL20221224142616009-ung ho em tran van cuong MS 2022.340
24/12/2022 200,000.00 646719.241222.140238.UH MS 2022340 em Tran Van Cuong
24/12/2022 200,000.00 101304.241222.140129.MS2022.340 (em Tran Van Cuong)
24/12/2022 200,000.00 920816.241222.135217.ung ho MS 2022338 ong Pham Vo
24/12/2022 200,000.00 918342.241222.135113.ungho MS 2022339
24/12/2022 200,000.00 673311.241222.124439.LUONG VAN LOC Chuyen tien ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo)
24/12/2022 200,000.00 204358.241222.123932.Ung ho MS 2022.340 (Em Tran Van Cuong)
24/12/2022 200,000.00 582749.241222.115708.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
24/12/2022 200,000.00 016330.241222.115541.Ms 2022 340 e tran van cuong
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2878285525.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.338(ong Pham Vo).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2878250543.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.337(e Nguyen Thu Huyen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 815137.241222.110152.NGUYEN TRONG HUNG chuyen khoan ung ho ms 2022 340 em tran van cuong
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2877961860.Ung ho MS2022.340 em Tran Van Cuong.CT tu 1021122420 TRINH LE CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 112403.241222.094801.MS 2022.340 Ung ho em TranVanCuong
24/12/2022 200,000.00 295393.241222.091007.Ung ho MS2022.340 tran van cuong FT22358176834698
24/12/2022 200,000.00 916423.241222.085446.ung ho MS 2022340
24/12/2022 200,000.00 236916.241222.083017.MS 2022 340 FT22358096893498
24/12/2022 200,000.00 976868.241222.082205.DAO THI TAM CHINH chuyen tienung ho MS2022338(ong pham vo)
24/12/2022 200,000.00 296733.241222.081455.Ung ho MS 2022 338 ong Pham Vo
24/12/2022 200,000.00 331534.241222.081317.Ung ho MS 2022 339 anh nguyen minh nhut
24/12/2022 200,000.00 312632.241222.080527.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 340 em tran van cuong
24/12/2022 200,000.00 187379.241222.074031.ung ho MS 2022.340 em Tran Van Cuong FT22358080957652
24/12/2022 200,000.00 149296.241222.061855.Ung ho NCHCCCL FT22358591097840
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2877175437.NGUYEN XUAN TU chuyen tien.CT tu 0021001831153 NGUYEN XUAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 200,000.00 298518.241222.052635.NGUYEN THI HOAI LIEN Chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia li
24/12/2022 200,000.00 MBVCB.2876953997.Ung ho MS 20222.333 (ba Phung Thi Kim Sang) .CT tu 0011004341053 NGUYEN THI VAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 240,000.00 591604.241222.115240.Ung ho NCHCCCL
24/12/2022 29,000.00 MBVCB.2878010168.MS 2022.340 ung ho Tran Van Cuong.CT tu 1025348685 NGUYEN VO KHANH HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 3,000,000.00 MBVCB.2878167453.Ung ho MS 2022.340 em Tran Van Cuong.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 30,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..33748268343.33748268343-0396242144-ung ho nchcccl
24/12/2022 300,000.00 MBVCB.2880942039.ung ho MS 2022.340 (Em Trn Van Cuong).CT tu 0101000831903 LE VAN THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 300,000.00 987966.241222.223139.MS 2022.339 Nguyen Minh Nhut FT22360490667406
24/12/2022 300,000.00 844021.241222.203950.Ung ho MS 2022.340 FT22360475319175
24/12/2022 300,000.00 MBVCB.2880424101.Ms 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/12/2022 300,000.00 MBVCB.2879091489.ms 2022 339 anh nguyen minh nhut.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/12/2022 300,000.00 463108.241222.142015.ung ho MS 2022.340
24/12/2022 300,000.00 426011.241222.094354.DAO THI THU TRANG ung ho MS 2022.340( E Tran Van Cuong)
24/12/2022 300,000.00 MBVCB.2877560476.chuyen tien ung ho?MS 2022.340?(Em Tran Van Cuong).CT tu 0181001144185 PHAM THI THU CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 300,000.00 MBVCB.2877460387.MS 2022 340 em Tran Van Cuong.CT tu 1027596546 DAO VIET MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 300,000.00 323813.241222.082656.Ung ho MS 2022 340 Tran Van Cuong
24/12/2022 300,000.00 976888.241222.082328.ung ho MS2022.340 em trai van cuong
24/12/2022 300,000.00 103185.231222.230854.ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
24/12/2022 350,000.00 114256.241222.125130.MS 2022 340 Em Tran Van Cuong
24/12/2022 400,000.00 MBVCB.2878936801.UNG HO MS 2022.340 (em Tran Van Cuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 5,000,000.00 841203.241222.082305.Ong Tu Van giup do MS 2022340 Em Tran Van Cuong
24/12/2022 5,000.00 456702.241222.225649.Ung ho MS 2022338 Ong Pham Vo
24/12/2022 50,000.00 226294.241222.162041.ung ho MS 2022.340 ( Em Tran Van Cuong)
24/12/2022 50,000.00 520127.241222.160842.VCB;0011002643148;Ung ho Ms 2022 340 e tran van cuong
24/12/2022 50,000.00 445164.241222.125606.VCB;0011002643148;LUONG MINH THUY xin ung ho MS 2022 340
24/12/2022 50,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..33740606973.33740606973-0909187895-Ung ho NCHCCCL
24/12/2022 50,000.00 989031.241222.092036.MS 2022340 ung ho Tran Van Cuong
24/12/2022 50,000.00 869452.241222.084813.MS 2022340
24/12/2022 500,000.00 193156.241222.233049.MS 2022.339 chuc gia dinh gap nhieu may man
24/12/2022 500,000.00 MBVCB.2881004765.MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut.CT tu 0351000836936 NGUYEN BINH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 500,000.00 MBVCB.2880930099.Ung ho ms 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhat).CT tu 0701000383870 LE NGO QUANG TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 500,000.00 607928.241222.222658.ms 2022340 em Tran Van Cuong
24/12/2022 500,000.00 MBVCB.2880794675.Ung ho MS 2022.340 (em Tran Van Cuong).CT tu 0301000320124 HOANG THI MAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 500,000.00 691783.241222.190226.ung ho ma so 2022.340 em Tran Van Cuong FT22358954630494
24/12/2022 500,000.00 652933.241222.175347.MS 2022 340 tran van cuong
24/12/2022 500,000.00 MBVCB.2879464804.MS 2022.340.CT tu 0781000462055 TRINH VAN HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 500,000.00 MBVCB.2879234766.nhu nhu ung ho Ms 2022.340 ( em Tran Van Cuong ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 500,000.00 786648.241222.153721.MS 2022.340(em tran van cuong)
24/12/2022 500,000.00 399568.241222.141345.ung ho MS 2022 . 338 .. Ong Pham Vo
24/12/2022 500,000.00 401314.241222.130516.UNG HO MS 2022.340 EM TRAN VAN CUONG-241222-13:04:47 401314
24/12/2022 500,000.00 511689.241222.110042.Ung ho MS 2022.340 em Tran Van Cuong FT22358028803000
24/12/2022 500,000.00 MBVCB.2878072768.TRAN NGOC MAI ung uo chi Le Thi Hang ms 2022.331.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 500,000.00 MBVCB.2877964840.Ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo).CT tu 0181002122636 PHAM HOANG KHANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 500,000.00 509625.241222.091213.HO THANH THUY chuyen khoan ung ho MS 2022 340 Em Tran van cuong
24/12/2022 500,000.00 180115.241222.090852.VCB;0011002643148;LE NHO KHANH ung hoMS 2022340Em Tran Van Cuong
24/12/2022 500,000.00 109230.241222.085149.ung ho ms 2022340 em Tran Van Cuong
24/12/2022 500,000.00 856334.241222.083016.MS 202340
24/12/2022 500,000.00 MBVCB.2877204480.chuyen tien ung ho ms 2022.339 anh NGUYEN MINH NHAT.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/12/2022 500,000.00 657723.231222.232201.VCB;0011002643148;NGUYEN THI THU VAN uh MS 2022 339 Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2884454364.ung ho MS 2022 341 chi Cao Thi Mo.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 1,000,000.00 779295.251222.103340.ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 1,000,000.00 626211.251222.101617.Ung ho MS 2022 341 chi Cao Thi Mo Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25/12/2022 1,000.00 658393.251222.211327.PHAM THI THU HA Anh02 TMQT
25/12/2022 1,000.00 IBVCB.2883390698.ehcvb.CT tu 1028337703 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 1,000.00 IBVCB.2882218330.w.CT tu 1022362955 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 1,000.00 IBVCB.2882193782.w.CT tu 1022372056 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 1,000.00 IBVCB.2881192464.a.CT tu 1029306586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 1,200,000.00 930793.251222.080217.Ba Rymar Alla ung ho MS 2022341 chi Cao Thi Mo
25/12/2022 1,500,000.00 MBVCB.2884628721.TRAN THI PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS 2022.340 (Em Tran Van Cuong).CT tu 0071000702594 TRAN THI PHUONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 1,550,000.00 477374.251222.112717.Ung ho NCHCCCL - Thy Vo - 0937148178 FT22360022124660
25/12/2022 10,000.00 MBVCB.2884328938.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.341(chi Cao Thi Mo).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 10,000.00 MBVCB.2883503369.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.341 (chi Cao Thi Mo).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 10,000.00 335249.251222.081131.Vinh Nam ung ho ms 2022 341 chi Cao Thi Mo
25/12/2022 100,000.00 103377.251222.225437.Ms 2022 341 chi Cao Thi Mo
25/12/2022 100,000.00 933102.251222.214510.Ung Ho NCHCCCL nga 0979355899
25/12/2022 100,000.00 069725.251222.214500.Ung ho MS 2022 341 chi CAO THI MO
25/12/2022 100,000.00 866294.251222.214424.Ung ho NCHCCCL Nguyen Sau 0377481691 FT22360091118167
25/12/2022 100,000.00 718736.251222.200919.Ung ho MS 2022.341 FT22360438670091
25/12/2022 100,000.00 MBVCB.2884096348.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.341 (chi Cao Thi Mo).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 100,000.00 MBVCB.2883645972.nhu nhu ung ho MS 2022.341( chi Cao Thi Mo ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 100,000.00 267827.251222.051349.Ung ho MS 2022.333 ba Phung thi Kim Sang
25/12/2022 100,000.00 267072.251222.051142.Ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 100,000.00 266328.251222.050949.Ung ho MS 2022.340 em Tran van Cuong
25/12/2022 100,000.00 170247.251222.165831.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022 341
25/12/2022 100,000.00 774511.251222.163357.MS 2022 341 chi Cao Thi Mo
25/12/2022 100,000.00 744198.251222.115521.ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 100,000.00 MBVCB.2882176890.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0381000555596 DUONG TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 100,000.00 929159.251222.105830.ung ho MS 2022339
25/12/2022 100,000.00 149841.251222.104240.ung ho ms 2022 339 anh nguyen minh nhut
25/12/2022 100,000.00 589839.251222.103927.MS 2022.341
25/12/2022 100,000.00 383051.251222.103316.Ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut FT22360579336943
25/12/2022 100,000.00 607324.251222.101419.Ung ho MS 2022 339 Anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 100,000.00 585770.251222.094348.ms 2022 341 ung ho cao thi mo
25/12/2022 100,000.00 419673.251222.090855.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 341 chi cao thi mo
25/12/2022 100,000.00 MBVCB.2881575239.Ms 2022341 cao thi mo.CT tu 1017297706 PHAN KIM TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 100,000.00 249443.251222.090827.ung ho MS 2022.325 ba Nguyen Thi Thong FT22360122450905
25/12/2022 100,000.00 IBVCB.2881431324.Giup ma so 2022.341 chi Cao Thi Mo.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 100,000.00 952582.251222.080008.PHAM VAN NGUYEN chuyen tien2022 341 cao thi mo
25/12/2022 100,000.00 175409.251222.075450.Ung ho NCHCCCL hong 0978935015 FT22360064331018
25/12/2022 100,000.00 246080.251222.074915.VCB;0011002643148;HA THI HIEN chuyen khoan ung ho chi Mo ma so 2022 341
25/12/2022 100,000.00 498755.251222.020126.ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 100,000.00 747298.251222.003643.ung ho MS 2022339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 100,000.00 486201.251222.003418.Ung ho MS 2022339 anh nguyen minh nhut
25/12/2022 100,000.00 036754.251222.002916.Ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 100,000.00 744466.251222.001654.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
25/12/2022 100,000.00 MBVCB.2881053838.ung ho MS 2022339 anh Nguyen Minh Nhat .CT tu 0721000575448 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 100,000.00 MBVCB.2881055202.Ung ho MS 2022.339.CT tu 0971000024219 NGUYEN DUC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 100,000.00 518665.241222.234804.ung ho ma so 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 100,000.00 782398.241222.233959.Ung ho ma so 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 100,000.00 471112.241222.234024.Ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 15,000.00 MBVCB.2882733010.ung ho ms 2022.341 chi cao thi mo; xom lam tru, xa giao phong, giao thuy, nam dinh..CT tu 0231000587601 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 200,000.00 901157.251222.221201.HieuTran UH MS 2022.341 chi Cao Thi Mo FT22360172766702
25/12/2022 200,000.00 607136.251222.193930.NGUYEN THI NGOC TU Chuyen tien ung ho MS 2022338 Ong Pham Van Vo
25/12/2022 200,000.00 MBVCB.2883766431.nhu nhu ung ho MS 2022.338 ( ong Pham Vo ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 200,000.00 745410.251222.171431.DO THI BICH QUY ung ho MS 2022.338( ong pham vo)
25/12/2022 200,000.00 MBVCB.2883353486.UNG HO MS: 2022.341 ( CHI CAO THI MO).CT tu 0531000266959 TRAN THI HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 200,000.00 018803.251222.131633.Ung ho 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut FT22360624033907
25/12/2022 200,000.00 016271.251222.131444.Ung ho MS 2022.341 chi Cao Thi Mo FT22360216240257
25/12/2022 200,000.00 MBVCB.2882396827.Ung ho MS 2022.338 (ong pham vo).CT tu 0201000576086 NGUYEN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 200,000.00 852805.251222.103315.ung ho MS 2022339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 200,000.00 MBVCB.2881600421.Ung ho MS2022.195( co pham thanh thuy).CT tu 0811000025466 LE VAN NGOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 200,000.00 455436.251222.080441.IBFT UNG HO MS 2022.340 TRAN V CUONG
25/12/2022 200,000.00 MBVCB.2881152575.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0401001457039 NGUYEN BAO TRIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 200,000.00 048447.251222.004008.ung ho MS 2022 340 chau Tran Van Cuong
25/12/2022 200,000.00 845225.251222.000816.Ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
25/12/2022 200,000.00 056614.241222.235928.Ung ho ms 2022 339 anh Nguyen Minh Nhut FT22360303057371
25/12/2022 200,000.00 519025.241222.234852.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
25/12/2022 200,000.00 709189.241222.234755.ung ho ms 2022339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 200,000.00 MBVCB.2881039231.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhat).CT tu 0281001679054 LE NGUYEN KHOI NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 3,000,000.00 999958.251222.112228.Ong Tu Van dong vien MS 2022341 chi Cao Thi Mo
25/12/2022 30,000.00 MBVCB.2881796592.MS2022.340( Em Tran Van Cuong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 30,000.00 473876.241222.234848.Ung ho MS 2022339
25/12/2022 300,000.00 MBVCB.2883491160.Ung ho MS 2022.340 (em Tran Van Cuong).CT tu 9898088082 NGUYEN THI HOANG NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 300,000.00 811077.251222.110226.ung ho ms 2022.339 anh nguyen minh nhut
25/12/2022 300,000.00 MBVCB.2881884900.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.340(e Tran Van Cuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 300,000.00 MBVCB.2881849937.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.339(a Nguyen Minh Nhut).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 300,000.00 795281.251222.094359.UNG HO MS 2022.340(EM TRAN VAN CUONG)-251222-09:44:27 795281
25/12/2022 300,000.00 794439.251222.094221.UNG HO MS 2022.341(CHI CAO THI MO)-251222-09:42:42 794439
25/12/2022 300,000.00 742556.251222.061413.UNG HO CHI NGO THI THU HA MS 2022.064-251222-06:14:12 742556
25/12/2022 300,000.00 MBVCB.2881067738.ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut.CT tu 0421000544622 TANG VI TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 300,000.00 MBVCB.2881061985.MS 2022.340 (Em Tran Van Cuong).CT tu 1030929762 TRAN QUOC THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 350,000.00 403738.251222.104502.Dung chuyen ung ho ong Pham Vo MS 2022.338 FT22360483590202
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884631909.UNG HO MS 2022 337 EM HUYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884631087.UNG HO MS 2022 336 BE DAT.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884620568.UNG HO MS 2022 335 ONG PHUC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884629412.UNG HO MS 2022 334 ANH NGOC.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884628550.UNG HO MS 2022 333 BA SANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884618221.UNG HO MS 2022 332 ANH SINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884617463.UNG HO MS 2022 331 CHI HANG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884625408.UNG HO MS 2022 330 BA NGOT.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884614602.UNG HO MS 2022 329 CHI THUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884613844.UNG HO MS 2022 328 ANH TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884612513.UNG HO MS 2022 327 CHI BICH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884610906.UNG HO MS 2022 326 CHI KHUYEN .CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884600695.UNG HO MS 2022 325.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884599855.UNG HO MS 2022 324 NGUYEN CHAU LINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 5,000.00 IBVCB.2884594086.UNG HO MA SO 4711 ANH LE.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 50,000.00 204082.251222.223750.MS 2022.340 em Tran Van Cuong
25/12/2022 50,000.00 MBVCB.2881974440.Ung ho MS 2022.341.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 50,000.00 MBVCB.2881415279.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.341 chi cao thi mo.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 50,000.00 167309.251222.074239.Ung ho MS 2022.341 chi Cao Thi Mo FT22360753466050
25/12/2022 50,000.00 823743.251222.051629.Ung ho MS 2022339 anh Nguyen Minh Nhut
25/12/2022 50,000.00 043077.241222.233714.MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut FT22360179768464
25/12/2022 500,000.00 MBVCB.2884656733.Ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0071000639027 NGUYEN SONG NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/12/2022 500,000.00 921338.251222.131222.Ung ho ma so 2022.340( em Tran Van Cuong)
25/12/2022 500,000.00 615099.251222.102835.Ung ho MS 2022 339 nguyen minh nhut
25/12/2022 500,000.00 188996.251222.081203.ung ho MS 2022.341 chi Cao Thi Mo FT22360051001905
25/12/2022 500,000.00 MBVCB.2881279842.ms 2022 340 uh em Tran Van Cuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 500,000.00 780287.251222.014724.TA THI TUYET MAI Chuyen tien ung ho MS 2022340 Tran van Cuong
25/12/2022 600,000.00 MBVCB.2881480516.Vu Thi Mo MS 2022 322.CT tu 0071002293016 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/12/2022 900,000.00 555488.251222.085024.Ung ho MS 2022 337 MS 2022 338 ms 2022 339
25/12/2022 900,000.00 553692.251222.084645.Ung ho MS 2022 334 MS 2022 335 ms 2022 336
26/12/2022 1,000,000.00 525640.261222.165215.Ung ho MS 2022.340 e Tran Van Cuong FT22360676401530
26/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2886845445.ONG TRAN XUAN NHI UNG HO MS 2022.342 (CHI HUYNH THI NHUONG).CT tu 0031000345657 TRAN HONG QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 1,000,000.00 996935.261222.131628.Ung ho MS 2022.340 Em Tran van Cuong.
26/12/2022 1,000,000.00 844528.261222.102316.Ung ho MS 2022 342 chi Huynh Thi Nhuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26/12/2022 1,009.00 IBVCB.2886530362.e.CT tu 1028485852 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2022 1,010.00 IBVCB.2886539405.e.CT tu 1028400919 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2022 1,400,000.00 MBVCB.2884884848.Do Thuy Nga Q7 giup MS2022 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 moi MS 200 ngan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 10,000.00 MBVCB.2888982651.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.342(chi Huynh Thi Nhuong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 10,000.00 MBVCB.2885202622.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.342 (Chi Huynh Thi Nhuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 10,000.00 244419.261222.075158.Vinh Nam ung ho ms 2022 342 chi Huynh Thi Nhuong
26/12/2022 100,000.00 335109.261222.204324.VU XUAN TUNG Chuyen tien
26/12/2022 100,000.00 465802.261222.200637.T ung ho chi Huynh Thi Nhuong MS 2022.342
26/12/2022 100,000.00 483687.261222.172643.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022 342
26/12/2022 100,000.00 829449.261222.153248.ung ho MS 2022340 TRAN VAN CUONG
26/12/2022 100,000.00 233016.261222.145630.MS 2022.340 em Tran Van Cuong FT22360805668209
26/12/2022 100,000.00 MBVCB.2887023486.Ung ho MS2022.341 (chi Cao Thi Mo).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 100,000.00 MBVCB.2887014676.Ung ho MS2022.338 (ong Pham Vo).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 100,000.00 380498.261222.124715.MS 2022.340.TRAN VAN CUONG-261222-12:47:14 380498
26/12/2022 100,000.00 564285.261222.120530.NGUYEN LIEN SON Chuyen tien ung ho MS 2022342 Chi Huynh Thi Nhuong
26/12/2022 100,000.00 324696.261222.100321.Ung ho MS 2022.342 Huynh Thi Nhuong FT22360473150058
26/12/2022 100,000.00 692503.261222.093006.MAI HAI YEN Chuyen tien ms 2022342 huynh thi nhuong
26/12/2022 100,000.00 402138.261222.085349.MS 2022 342 Chi Huynh Thi Nhuong
26/12/2022 100,000.00 MBVCB.2885272437.ung ho MS 2022.342 chi huynh thi nhuong.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 100,000.00 242320.261222.075050.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 342 chi huynh thi nhuong
26/12/2022 100,000.00 MBVCB.2885022037.MINHhdSSHPC Ung ho MS 2022.342 Huynh Thi Nhuong.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 100,000.00 MBVCB.2885030326.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.341 chi Cao Thi Mo.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 100,000.00 560673.261222.065817.T ung ho chi Cao Thi Mo MS 2022.341
26/12/2022 15,000.00 MBVCB.2886653723.Tra Xuan Binh giup 3ms 2022340 2022341 va 2022342.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2022 150,000.00 MBVCB.2885026483.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho 2022.342 (Chi Huynh Thi Nhuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 20,000.00 MBVCB.2889049861.MS 2022.341 (chi Cao Thi Mo) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 20,000.00 583224.261222.173151.UNG HO MS 2022.342 (CHI HUYNH THI NHUONG).-261222-17:31:54 583224
26/12/2022 20,000.00 MBVCB.2885491902.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.342 chi huynh thi nhuong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 20,000.00 618636.261222.080211.Ung ho NCHCCCL Quang 097133889x
26/12/2022 20,000.00 251819.251222.235636.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 338 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
26/12/2022 200,000.00 MBVCB.2889001491.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.342(chi Huynh Thi Nhuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 200,000.00 MBVCB.2888990264.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.341(chi Cao Thi Mo).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 200,000.00 MBVCB.2888606856.MS 2022.340 Em Tran Van Cuong.CT tu 0931004171921 PHAN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 200,000.00 634111.261222.185447.UNG HO MS 2022.342-261222-18:54:47 634111
26/12/2022 200,000.00 749947.261222.170827.Ung ho MS 2022312 be nguyen hai Yen
26/12/2022 200,000.00 955814.261222.165420.VCB;0011002643148;Ung ho em tran van cuong ms 2022 340
26/12/2022 200,000.00 MBVCB.2887510352.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.341.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 200,000.00 MBVCB.2887505175.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.340.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 200,000.00 MBVCB.2887491003.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.337.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 200,000.00 MBVCB.2887488823.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.336.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 200,000.00 569568.261222.143241.MS 2022340 em Tran Van Cuong
26/12/2022 200,000.00 632291.261222.142438.ung ho ms 2022.37 em Nguyen Thu Huyen
26/12/2022 200,000.00 MBVCB.2886571543.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 342 chi Huynh Thi Nhuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 200,000.00 377016.261222.124108.UNG HO MS 2022.339 ANH NGUYEN MINH NHUT-261222-12:41:08 377016
26/12/2022 200,000.00 417008.261222.123007.unghomaso2022342chihuynhthinhuong
26/12/2022 200,000.00 835331.261222.094430.Ung ho MS 2022.342 (chi huynh thi nhuong)
26/12/2022 200,000.00 MBVCB.2885218887.Nhaahn ung ho ms 2022.341.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 200,000.00 MBVCB.2885113889.ung ho MS 2022.342 (Chi Huynh Thi Nhuong.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 250,000.00 641070.261222.034038.Ung ho ms 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang
26/12/2022 30,000.00 MBVCB.2886760075.MS2022.341( chi Cao thi Mo).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 30,000.00 MBVCB.2886576160.ms 2022 341.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2022 30,000.00 MBVCB.2886563599.ms 2022 342.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/12/2022 300,000.00 MBVCB.2888309118.UNG HO MS 2022.342 (chi Huynh Thi Nhuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 300,000.00 316288.261222.172954.VCB;0011002643148;MS 2022 340 em Tran Van Cuong
26/12/2022 300,000.00 934334.261222.172804.VCB;0011002643148;MS 2022 341 chi Cao Thi Mo
26/12/2022 300,000.00 216917.261222.083553.UNG HO MS 2022.342(CHI HUYNH THI NHUONG)-261222-08:36:22 216917
26/12/2022 300,000.00 313204.261222.061709.ung hoMS 2022.341 (chi Cao Thi Mo)
26/12/2022 300,000.00 980440.251222.235000.MS 2022.314 FT22360920221954
26/12/2022 400,000.00 MBVCB.2887493306.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.338.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 5,000,000.00 446844.261222.105430.Ong Tu Van tro giup cho ms 2022 342 chi Huynh thi Nhuong FT22360051075685
26/12/2022 5,500.00 776095.261222.100415.Ung ho MS 2022 342 NAM MO A DI DA PHAT
26/12/2022 5,500.00 771625.261222.100321.Ung ho MS 2022 341 NAM MO A DI DA PHAT
26/12/2022 5,500.00 766625.261222.100220.Ung ho MS 2022 340 NAM MO A DI DA PHAT
26/12/2022 50,000.00 640149.261222.190505.LX UNG HO MS 2022.342(HUYNH THI NHUONG)-261222-19:05:07 640149
26/12/2022 50,000.00 458629.261222.142247.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022342 chi Huynh Thi Nhuong
26/12/2022 50,000.00 SHGD:10000029.DD:221226.BO:DO THI LAN.Remark:ung ho MS 2022340 em Tran Van Cuong
26/12/2022 50,000.00 MBVCB.2884991932.Ung ho MS 2022.342.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 500,000.00 995093.261222.195653.ung ho MS 2022342 Chi Huynh Thi Nhuong
26/12/2022 500,000.00 125318.261222.175410.Ung ho MS 2022.340 ( Em Tran Van Cuong)
26/12/2022 500,000.00 221226074036233:VIETTEL 400301 LIENNH 221226 221226074036233 Chi Minh Hai gui
26/12/2022 500,000.00 656656.261222.123157.Ung ho MS 2022338 ong Pham Vo
26/12/2022 500,000.00 652747.261222.123105.Ung ho MS 2022337 em Nguyen Thu Huyen
26/12/2022 500,000.00 508488.261222.112058.ung ho ma so 2022.342 chi Huynh Thi Nhuong FT22360313788749
26/12/2022 500,000.00 694386.261222.105112.ung ho MS 2022342
26/12/2022 500,000.00 728080.261222.101833.LE KHAC HANH ung ho MS 2022342 chi huynh thi nhuong
26/12/2022 500,000.00 546152.261222.093421.Ung ho MS 2022 340 em Tran Van Cuong
26/12/2022 500,000.00 230753.261222.091709.Ung ho MS 2022 342 chi Huynh Thi Nhuong
26/12/2022 500,000.00 165158.261222.084331.Ms 2022.340 tran van cuong FT22360709016980
26/12/2022 500,000.00 MBVCB.2885133950.Giup do ms 2022.342.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/12/2022 500,000.00 052354.261222.063449.Ung ho MS 2022.341 chi Cao Thi Mo FT22360666121046
26/12/2022 600,000.00 PHAN CHAU VIEN GUI MS 2022.336, MS 2022.339, MS 2022.342 MOI NGUOI 200.000 VND
26/12/2022 900,000.00 598122.261222.154955.Ung ho MS 2022 340 MS 2022 341 ms 2022 342
27/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2889583997.ung ho MS 2022.342 chi Huynh Thi Nhuong, tinh Quang Ngai.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 100,000.00 777297.271222.225835.Ung ho MS 2022 341 chi Cao Thi Mo
27/12/2022 100,000.00 MBVCB.2893595767.ms 2022 341 .CT tu 0451000224117 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2022 100,000.00 776129.271222.172825.HaoNhung ung ho MS 2022 337 em Nguyen Thu Huyen
27/12/2022 100,000.00 301230.271222.153913.BUI MINH GIA AN SN 2009 ung ho anh TRAN VAN CUONG MS 2022.340 Chuc anh mau khoe FT22361640602099
27/12/2022 100,000.00 294306.271222.153625.DANG VAN LONG SN 1962 ung ho ong PHAM VO MS 2022.338 Chuc gia dinh Ong tai qua nan khoi FT22361352137079
27/12/2022 100,000.00 283543.271222.153203.DANG THI MY LIEN SN 1978 ung ho Ong PHAM VO MS 2022.338 Chuc gia dinh Ong tai qua nan khoi FT22361981628364
27/12/2022 100,000.00 061088.271222.143307.ZP696HMCCIOG MS2022341
27/12/2022 100,000.00 906753.271222.143042.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022 337 Em Nguyen Thu Huyen
27/12/2022 100,000.00 289347.271222.130641.Ms 2022 342 chi Huynh Thi Nhuong
27/12/2022 100,000.00 IBVCB.2890811361.Giup ma so 2022.342 chi Huynh Thi Nhuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2022 100,000.00 596888.271222.100847.ung ho ms 2022.341chi Cao Thi Mo FT22361809002779
27/12/2022 100,000.00 753964.271222.095446.Ms2022 324 chi huynh thi nhuong
27/12/2022 100,000.00 MBVCB.2889760497.Ung ho MS2022.341 chi Cao thi mo.CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 100,000.00 MBVCB.2889685048.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.342 (chi Huynh Thi Nhuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 15,000.00 MBVCB.2890115561.Ung ho MS 2022.340 (Em Tran Van Cuong). Chuc em Cuong mau khoe, mau het benh. A Di Da Phat..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 15,000.00 MBVCB.2890062078.Ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut). Chuc anh Nhut mau khoe, vuot qua kho khan. A Di Da Phat..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 15,000.00 MBVCB.2889979947.Ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo). Chuc ong ba Vo khoe manh, vuot qua kho khan. A Di Da Phat..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 15,000.00 MBVCB.2889953184.Ung ho MS 2022.336 (be Mai Tan Dat). Chuc be Dat khoe manh, mau het benh. A Di Da Phat!.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 150,000.00 092779.271222.092505.2022 341 cao thi mo
27/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2893803148.O. BUI KIEN & B. DO THI KY giup MS 2022.336(Be Mai Tan Dat, Ap Xom Ho, X. Phu Hoi, H. Nhon Trach, DONG NAI).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 2,000,000.00 IBVCB.2890641720.MS338 MS339 MS 340 MS342.CT tu 0531000285803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2022 20,000.00 MBVCB.2891194202.Ung ho MS 2022.335 (gia dinh ong Phuc).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 20,000.00 MBVCB.2889425520.2022.342( Chi Huynh thi Nhuong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 200,000.00 778197.271222.230056.Ung ho MS 2022 340 em Tran Cao Cuong
27/12/2022 200,000.00 961332.271222.221516.VU VAN CONG Chuyen tien ms 2022341 cao thi mo
27/12/2022 200,000.00 013967.271222.200413.Ung ho NCHCCCL Phuong Nguyen
27/12/2022 200,000.00 MBVCB.2893198517.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.342.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 200,000.00 MBVCB.2892149473.Uh MS 2022.339( anh Nguyen Minh Nhut)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 200,000.00 661492.271222.135838.ung ho MS 2022341 chi Cao Thi Mo
27/12/2022 200,000.00 MBVCB.2891372324.Ung ho MS 2022.341 c Cao Thi Mo.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 30,000,000.00 079331.271222.220518.Uh CT trao qua cho gia dinh thuong benh binh, kho khan H. Tanh Linh, T. Binh Thuan FT22361887877203
27/12/2022 30,000.00 700599.271222.184335.Tien em nhat dc va em se tu thien ho nguoi danh roi no va tien cua em nua a
27/12/2022 30,000.00 975878.271222.112253.Ung ho NCHCCCL Anh Thu 0922605589
27/12/2022 300,000.00 292957.271222.153551.MS 2022 341 chi Cao Thi Mo FT22361280378108
27/12/2022 300,000.00 909911.271222.110731.UNG HO MS 2022.341(CHI CAO THI MO)-271222-11:07:21 909911
27/12/2022 300,000.00 SHGD:10002712.DD:221227.BO:TAO THI LY NA.Remark:IB UNG HO MS 2022.342 (CHI HUYNH THI NHUONG)
27/12/2022 300,000.00 SHGD:10002709.DD:221227.BO:TAO THI LY NA.Remark:IB UNG HO MS 2022.339 (ANH NGUYEN MINH NHUT
27/12/2022 300,000.00 SHGD:10002711.DD:221227.BO:TAO THI LY NA.Remark:IB UNG HO MS 2022.334 (ANH PHAM BA NGOC)
27/12/2022 35,000.00 MBVCB.2890534319.ung ho NCHCCCL Trieu Kieu Dung 0913530615.CT tu 0361000337439 TRIEU KIEU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 5,500.00 805153.271222.140548.Ung ho MS 2022 343 NAM MO A DI DA PHAT
27/12/2022 50,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..33886009631.33886009631-0707029582-VO THI BICH CAM chuyen tien mien phi qua MoMo
27/12/2022 50,000.00 729019.271222.184454.Ung ho NCHCCCL Le Quang Huan 0705300093 FT22361764378323
27/12/2022 50,000.00 647749.271222.160036.VCB;0011002643148;TRAN THI VAN SN 1952 ung ho ong PHAM VO ms 2022338 chuc gia dinh Ong tai qua nan khoi
27/12/2022 50,000.00 940590.271222.104610.UH MS 2022.341 chi Cao Thi Mo
27/12/2022 50,000.00 912037.271222.103100.NCHCCCL MY ANH 0983556082
27/12/2022 50,000.00 VCB.CTDK.27/10/2022.Ung ho NCHCCCL-Minh-+12403305936. CT tu 1029454289 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 500,000.00 MBVCB.2893752808.MA 2022.341 chi CAO THI MO, tinh Nam Dinh..CT tu 0071004340576 NGUYEN DUC CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/12/2022 500,000.00 292696.271222.215604.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI DUOC 0357400933-271222-21:56:05 292696
27/12/2022 500,000.00 MBVCB.2890576026.ms 2022 341 uh chi Cao Thi Mo.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2022 500,000.00 038178.271222.080809.Ung ho MS 2022 341 chi Cao Thi Mo
27/12/2022 500,000.00 MBVCB.2889504150.ms 2022 342 uh chi Huynh Thi Nhuong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/12/2022 500,000.00 258855.271222.002716.Tan Luc Gui em Tran Van Cuong MS 2022.340 chuc em mau binh phuc FT22361862138964
27/12/2022 800,000.00 183705.271222.121520.ung ho MS 2022 341 chi Cao Thi Mo
28/12/2022 1,000,000.00 090500.281222.225001.Ung ho MS 2022.343 Anh Nguyen Tan Xuyen FT22362513292206
28/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2894946808.ung ho MS 2022.343 anh Nguyen Tan Xuyen.CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 1,000,000.00 379320.281222.102133.Ung ho MS 2022 343 anh Nguyen Tan Xuyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28/12/2022 1,000,000.00 721436.281222.101225.IBFT Ung ho MS 2022.343 Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 1,000,000.00 SHGD:10000442.DD:221228.BO:NGUYEN LAN HUONG.Remark:Ung ho MS 2022.343 nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2894208282.NGUYEN THANH MINH ung ho MS2022.343.CT tu 0081000122423 NGUYEN THANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 1,000.00 IBVCB.2894218437.15.CT tu 1022372371 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2022 10,000.00 310638.281222.080001.Vinh Nam ung ho ms 2022 343 anh Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 100,000,000.00 CT CP XE KHACH PHUONG TRANG FUTABUSLINES UNG HO MS 2022.339 ( EM NGUYEN MINH NHUT) BAO VIETNAMNET
28/12/2022 100,000,000.00 CT CP XE KHACH PHUONG TRANG FUTABUSLINES UNG HO MS 2022.340 ( EM TRAN VAN CUONG) BAO VIETNAMNET
28/12/2022 100,000.00 339828.281222.232323.NGUYEN VAN THONG chuyen khoan
28/12/2022 100,000.00 MBVCB.2898097221.Ung ho ms 2022.343(anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 100,000.00 798795.281222.222225.LE THI NGOC DUNG Chuyen tienung ho MS 2022343 anh Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 100,000.00 913861.281222.200342.Ung ho Anh Nguyen Tan Xuyen MS 2022. 343
28/12/2022 100,000.00 418502.281222.185211.ung ho ma so 2023.343 (ANH Nguyen Tan Xuyen;)
28/12/2022 100,000.00 817118.281222.171906.MS 2022342
28/12/2022 100,000.00 814066.281222.171826.MS 2022341
28/12/2022 100,000.00 413422.281222.163328.ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen)
28/12/2022 100,000.00 020097041512281617292022BHXA515845.33703.161729.UNG HO NCHCCCL + CAO THI MINH TRANG + 0934847735
28/12/2022 100,000.00 MBVCB.2895997812.Ung ho Ms 2022.343.CT tu 0021002068576 LE NGOC CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 100,000.00 951668.281222.133128.ung ho MS 2022343 anh Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 100,000.00 IBVCB.2895679245.Ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0071000879021 CHU VAN TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 100,000.00 271379.281222.122900.VU ANH THU Chuyen tien ung ho MS2022.343 (Nguyen Tan Xuyen)
28/12/2022 100,000.00 IBVCB.2895280755.Giup ma so 2022.343 anh Nguyen Tan Xuyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2022 100,000.00 638500.281222.113803.Ung ho MS 2022335
28/12/2022 100,000.00 976752.281222.105959.MS 2022 343 Anh Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 100,000.00 956847.281222.101849.Ung ho MS 2022 343 anh NGUYEN TAN XUYEN
28/12/2022 100,000.00 780272.281222.095606.Ung ho Ms 2022.343 Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 100,000.00 MBVCB.2894303149.MINHhdSSHPC Ung ho MS 2022.343 Nguyen Tan Xuyen.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 100,000.00 257841.281222.075624.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 343 nguyen tan xuyen
28/12/2022 100,000.00 215294.281222.073244.UH MS 2022343 anh nguyen tan xuyen
28/12/2022 100,000.00 MBVCB.2894154576.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.343 (anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 100,000.00 740618.281222.061653.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2022341 chi Cao Thi Mo
28/12/2022 150,000.00 582385.281222.172854.Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 340 342 va 343
28/12/2022 150,000.00 573148.281222.172701.Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 337 338 va 339
28/12/2022 2,000,000.00 100649.281222.142900.ung ho MS 2022.343 Anh Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 20,000.00 367206.281222.160822.NCHCCCL TA THI NGOC MY 0938989020 FT22362659967507
28/12/2022 20,000.00 MBVCB.2895568857.Ung ho MS 2022.336 (Be Mai Tan Dat).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 20,000.00 890541.281222.103933.ung ho ms 2022343 nguyen tan xuyen
28/12/2022 20,000.00 IBVCB.2894877499.NCHCCCL - Da - 0907212074.CT tu 0111000530503 NGUYEN THI LINH DA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 20,000.00 MBVCB.2894386501.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.343 anh nguyen tan xuyen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898079417.BBBT Ung ho MS 2022.343 (Nguyen Tan Xuyen) Mong anh binh an.CT tu 1013116223 LE THI HA TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 200,000.00 MBVCB.2897763711.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.343(a Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 200,000.00 792353.281222.192810.Ms 2022 343 anh nguyen tan xuyen FT22362333905377
28/12/2022 200,000.00 389568.281222.161810.Ung ho ms2022.343 anh Nguyen Tan Xuyen FT22362504644630
28/12/2022 200,000.00 MBVCB.2896392678.Ung Ho MS 2022343 (Anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0381000418626 HUYNH ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 200,000.00 129348.281222.134958.Ung ho MS 2022 343 anh Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 200,000.00 MBVCB.2895627353.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 343.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 200,000.00 656367.281222.114326.ung ho MS 2022343
28/12/2022 200,000.00 124848.281222.113450.NGUYEN THU TRANG chuyen khoan ung ho MS 2022 343 anh nguyen tan xuyen
28/12/2022 200,000.00 203734.281222.112354.UHNCHCCCL NGOC 0937296858
28/12/2022 200,000.00 MBVCB.2895039587.MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0271000964554 DUONG NGOC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 200,000.00 MBVCB.2894949902.Ms 2022.343(anh nguyen tan xuyen).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 200,000.00 585291.281222.101129.MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen)
28/12/2022 200,000.00 MBVCB.2894772209.MS 2022 343?em Nguyen Tan Xuyen.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2022 200,000.00 209952.281222.072927.Ung Ho MS 2022 343 Nguyen Tuan Xuyen
28/12/2022 200,000.00 836566.281222.072105.Ung ho MS 2022 343 anh Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 200,000.00 IBVCB.2893987616.MS2022 331 chi Le Thi Hang.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2022 250,000.00 708786.281222.113511.Doan Oanh Dung Khoi o HN ung ho MS 2022.343 anh Nguyen Tan Xuyen FT22362101990154
28/12/2022 300,000.00 094397.281222.225440.co Hoa ung ho Ms2022.300 be Tran Hoai Phi FT22362008755699
28/12/2022 300,000.00 MBVCB.2898064812.Hien Yen ung ho MS 2022.343 ( anh Nguyen Tan Xuyen) .CT tu 0141000862174 LUU THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 300,000.00 020097041512281647272022nq5S528893.46674.164727.ung ho MS 2022.343 (nguyen tan xuyen)
28/12/2022 300,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..33913375500.33913375500-0848338789-ung ho ms 2022143 a Nguyen tan Xuyen
28/12/2022 300,000.00 MBVCB.2895523369.Ung ho MS 2022.343 (anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0011000367662 DAO THI XUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 300,000.00 334588.281222.112637.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 343 anh NGUYEN TAN XUYEN
28/12/2022 300,000.00 MBVCB.2895027854.UNG HO MS 2022.343 (anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 300,000.00 MBVCB.2894974256.Ung ho MS 2022.343 (Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0361001606339 THIEU VAN VI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 300,000.00 398988.281222.085644.UNG HO MS 2022.343(ANH NGUYEN TAN XUYEN)-281222-08:56:43 398988
28/12/2022 300,000.00 326696.281222.084106.Ung ho MS 2022.342 (Chi Huynh Thi Nhuong)
28/12/2022 300,000.00 298338.281222.075138.MS 2022.343 Anh Nguyen Tan Xuyen FT22362909420007
28/12/2022 5,000.00 MBVCB.2897851646.HUYNH THI NGA ung ho MS 2022.343(anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 50,000.00 973191.281222.211303.MS 2022343 FT22362108070171
28/12/2022 50,000.00 MBVCB.2896889202.Ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 50,000.00 658082.281222.155252.UNG HO NCHCCCL TRAN THI QUE CHI 0819184913-281222-15:52:53 658082
28/12/2022 50,000.00 MBVCB.2896190429.NGUYEN THANH TRUNG chuyen tien ung ho NCHCCCL 0937608874.CT tu 0181000836211 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 50,000.00 MBVCB.2896096188.MS 2022342.CT tu 0251002668300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2022 50,000.00 MBVCB.2896074173.MS 2022336.CT tu 0251002668300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2022 50,000.00 MBVCB.2896048277.MS 2022343.CT tu 0251002668300 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/12/2022 50,000.00 252855.281222.142556.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022343 anh Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 50,000.00 705689.281222.141353.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022 343
28/12/2022 50,000.00 400778.281222.090545.ung ho ms 2022 342 chi Huynh Thi Nhuong FT22362509384343
28/12/2022 50,000.00 335975.281222.082429.ung ho ms 2022 341 chi Cao Thi Mo FT22362106600215
28/12/2022 50,000.00 VCB.CTDK.27/11/2022.Ung ho NCHCCCL Minh Hang 0949406798. CT tu 9949406798 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 50,000.00 372209.281222.075606.UNG HO NCHCCCL TRAN THI QUE CHI 0819184913-281222-07:56:10 372209
28/12/2022 50,000.00 MBVCB.2894161471.Ung ho MS 2022.337.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 500,000.00 MBVCB.2897911202.Ung ho ma so 2022.343.CT tu 0011000379859 NGUYEN HOANG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 500,000.00 MBVCB.2897172628.ung ho MS 2022.342 (Chi Huynh Thi Nhuong).CT tu 0081000286183 GIANG THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 500,000.00 376148.281222.181935.Ung ho MS 2022 343 anh Nguyen Tuan Xuyen
28/12/2022 500,000.00 MBVCB.2896786674.NGUYEN QUANG LAM chuyen tien MS 2022.341.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 500,000.00 421676.281222.163223.ung ho ms 2022.343 FT22362058105220
28/12/2022 500,000.00 271021.281222.162352.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022343
28/12/2022 500,000.00 MBVCB.2895912440.MS 2022.343 anh Nguyen Tan Xuyen.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 500,000.00 MBVCB.2895850285.Ung ho MS 2022.343.CT tu 0281000203081 NGUYEN VI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 500,000.00 721511.281222.120405.ung ho MS 2022343 Anh Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 500,000.00 MBVCB.2895143447.Phan Nhung ct ho tro MS 2022.343 Nguyen Tan Xuyen.CT tu 0011000554587 PHAN HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 500,000.00 MBVCB.2895060745.ung ho MS 2022.343 ( Anh Nguyen Tan Xuyen ).CT tu 0061000366175 TRAN MAN LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 500,000.00 SHGD:10008241.DD:221228.BO:NGUYEN QUANG DUY.Remark:IBMS 2022.343
28/12/2022 500,000.00 MBVCB.2894530351.Ms2022.339( nguyen minh nhut).CT tu 0821000106766 LE THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/12/2022 500,000.00 822294.281222.073807.ung ho ms 2022343 A Nguyen Tan Xuyen
28/12/2022 500,000.00 240158.281222.054252.Ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut FT22362461175904
28/12/2022 600,000.00 MBVCB.2895357549.MS 2022 303 ba Pham Thi Duoc.CT tu 0071002293016 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2022 1,000,000.00 120856.291222.140746.Anh tan ck anh tinh ms 2022.344 FT22363171061678
29/12/2022 1,000,000.00 864622.291222.134716.NGUYEN DANH HUYEN Chuyen tien ung ho MS 2022344 anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 1,000,000.00 662561.291222.115559.Ung ho MS 2022 344 anh Nguyen Van Tinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
29/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2898526270.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.344(anh nguyen van tinh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2898386324.ung ho MS 2022.343 anh Nguyen Tan Xuyen.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 1,000.00 IBVCB.2900345335.v.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2022 1,000.00 IBVCB.2900324939.f.CT tu 0861000042294 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2022 10,000.00 MBVCB.2902040309.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 10,000.00 MBVCB.2899712825.PHAM NGOC TRANG K59 DHNT ung ho.CT tu 1024586691 PHAM NGOC TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 10,000.00 MBVCB.2898642835.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 10,000.00 MBVCB.2898634358.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 10,000.00 263681.291222.080312.Vinh Nam ung ho ms 2022 344 anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 100,000.00 MBVCB.2902629478.ung ho ma MS 2022.339.CT tu 0301000304724 NGUYEN DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 100,000.00 276438.291222.221749.NGUYEN QUANG HOA Chuyen tien ung ho MS 2022.344
29/12/2022 100,000.00 MBVCB.2902430793.Ung ho ms 2022.344(anh Nguyen Van Tinh).CT tu 0011003695017 LE MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 100,000.00 160394.291222.205618.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022343 Anh Nguyen Tan Xuyen
29/12/2022 100,000.00 MBVCB.2902014157.Ung ho MS2022.344.CT tu 9905793144 NGUYEN NGOC THACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 100,000.00 738749.291222.152113.Ung ho MS2022 344 anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 100,000.00 238105.291222.150134.MS 2022.344 anh Nguyen Van Tinh FT22363918943785
29/12/2022 100,000.00 MBVCB.2900152978.ung ho MS 2022.340.CT tu 0181003400823 NGUYEN DAO YEN NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 100,000.00 MBVCB.2900149644.Ung ho MS 2022.344 ( anh Nguyen Van Tinh ).CT tu 0491000040008 TRAN DUC MUOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 100,000.00 925814.291222.133537.Le Duc Nghia ung ho MS. 2022.306 (em Le Trung Kien)
29/12/2022 100,000.00 196705.291222.133316.Le Duc Nghia ung ho MS. 2022.344 (Nguyen Van Tinh)
29/12/2022 100,000.00 MBVCB.2899218599.ung ho NCHCCCL_NHI_0353770502.CT tu 0111000316829 LAM THI BAO NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 100,000.00 MBVCB.2899211497.MINHhdSSHPC ung ho ME 2022.344 Nguyen Van Tinh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 100,000.00 431367.291222.094105.ung ho MS 2022.344 anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 100,000.00 531747.291222.091456.Ung ho MS 2022 344 anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 100,000.00 367601.291222.084718.Ung ho NCHCCCL thang 1222
29/12/2022 100,000.00 650212.291222.081425.Ung ho MS 2022322 Vu Thi Mo
29/12/2022 100,000.00 649036.291222.081206.Ung ho MS 2022340 em Tran Van Cuong
29/12/2022 100,000.00 251624.291222.073716.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 344 anh nguyen van tinh
29/12/2022 150,000.00 MBVCB.2898478580.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2899535503.MS2022.344, ung ho Nguyen Van Tinh.CT tu 0071003826468 NGUYEN DUC TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 20,000.00 MBVCB.2901264099.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.344 anh nguyen van tinh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 20,000.00 244321.291222.162102.VCB;0011002643148;Uh quy tu thien bao vietnamnet hoa vuong kieu hoa
29/12/2022 20,000.00 572223.291222.124348.IBFT UnghoNCHCCCLChuThiThuyVan0969322290
29/12/2022 200,000.00 156790.291222.222646.Ung ho MS 2022.344 FT22363305960465
29/12/2022 200,000.00 488794.291222.215326.VCB;0011002643148;MS 2022 336 Be Mai Tan Dat
29/12/2022 200,000.00 816698.291222.214724.MS 2022344 Nguyen Van Tinh
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2902220879.UNG HO MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 9918268868 DAO ANH KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 999573.291222.201842.Ung ho MS 2022 344 anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 200,000.00 108549.291222.140146.DO TRUNG KIEN UNG HO C TRAN THI DUNG MS2022.344 FT22363086049520
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2899986520.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 344 Anh nguyen Van Tinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 289612.291222.120752.Ung ho NCHCCCL
29/12/2022 200,000.00 481278.291222.101032.MS 2022.343 Anh Nguyen Tan Xuyen FT22363022467591
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2899071330.ung ho MS 2022.344 anh Nguyen Van Tinh.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 206922.291222.095419.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 344 anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 200,000.00 879896.291222.091939.ung ho MS 2022343
29/12/2022 200,000.00 662700.291222.085833.VCB;0011002643148;MS 2022 341 chi Cao Thi Mo
29/12/2022 200,000.00 334471.291222.085723.ung ho MS 2022.343 Anh Nguyen Tan Xuyen FT22363767160015
29/12/2022 200,000.00 659903.291222.085630.VCB;0011002643148;MS 2022 343 anh Nguyen Tan Xuyen
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898780079.MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 0061000372403 VO DUC THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 927848.291222.083551.TA THI HONG MINH chuyen tien ung ho MS 2022.343 (anh Nguyen Tan Xuyen)
29/12/2022 200,000.00 939133.291222.083245.UNG HO MS 2022.344 NGUYEN VAN TINH-291222-08:32:35 939133
29/12/2022 200,000.00 090369.291222.081743.TRINH MINH HIEU chuyen tien ung ho MS 2022344 anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898628460.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.343.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898615829.ung ho MS 2022.271 (gia dinh anh Luan).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898605006.ung ho MS 2022.273 (gia dinh ba Tuat).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898610271.ung ho MS 2022.277 (em Tran Ngoc Thanh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898602958.ung ho MS 2022.289 (gia dinh ba Thu).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898607902.ung ho MS 2022.332 (anh Bui Tan Sinh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898607179.ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898599450.ung ho MS 2022.335 (gia dinh ong Phuc).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898605359.ung ho MS 2022.334 (anh Pham Ba Ngoc).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898597717.ung ho MS 2022.336 (Be Mai Tan Dat).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898596828.ung ho MS 2022.337 (Em Nguyen Thu Huyen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898592638.ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898591691.ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898590551.ung ho MS 2022.337 (Em Nguyen Thu Huyen).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898584177.ung ho MS 2022.342 (Chi Huynh Thi Nhuong) .CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898583332.ung ho MS 2022.341 (chi Cao Thi Mo).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898582398.ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898588121.ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 200,000.00 249951.291222.075355.MS 2022.344 nguyen van tinh FT22363830009777
29/12/2022 200,000.00 395070.291222.074107.ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh)
29/12/2022 200,000.00 MBVCB.2898248724.Ung Ho MS 2022.343 (Anh NGUYEN TAN XUYEN.CT tu 0421000453630 NGUYEN KIM TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 300,000.00 178737.291222.200324.Ung ho MS2022.344 (anh Nguyen Van Tinh)
29/12/2022 300,000.00 953345.291222.200009.Ung ho MS 2022344 Anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 300,000.00 MBVCB.2901927543.UNG HO MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 300,000.00 MBVCB.2901854280.Ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 0021000782164 TRAN TRUNG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 300,000.00 371723.291222.151428.ung ho MS 2022344
29/12/2022 300,000.00 029326.291222.132146.CK nhanh - 3g ung ho anh Tinh MS 2022.344
29/12/2022 300,000.00 MBVCB.2899524240.VO THI NGOC THU cho ms 2022.344 nguyen van tinh.CT tu 0281001393714 VO THI NGOC THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 300,000.00 MBVCB.2899493877.PHAN THI HUONG chuyen tien.CT tu 0011004188257 PHAN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 300,000.00 648883.291222.104119.VCB;0011002643148;MS 2022 343 ung ho A Nguyen Tan Xuyen
29/12/2022 300,000.00 993346.291222.100503.UNG HO MS 2022.337(EM NGUYEN THU HUYEN)-291222-10:04:58 993346
29/12/2022 300,000.00 317320.291222.080738.MS 2022344 anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 300,000.00 MBVCB.2898240753.chuyen tien ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0011000629416 PHAM TIEN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 400,000.00 115350.291222.185508.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Ba Thi Lan Huong + 0375949761
29/12/2022 5,500.00 559872.291222.092219.Ung ho MS 2022 344 NAM MO A DI DA PHAT
29/12/2022 50,000.00 015101.291222.205259.Ung ho MS 2022.344 anh Nguyen Van Tinh FT22363428908901
29/12/2022 50,000.00 739581.291222.183152.Mai ck FT22363676780603
29/12/2022 50,000.00 020097041512291745042022Kkui667439.84342.174505.NGO THI HUYEN TRANG Ung ho anh Nguyen Tan Xuyen MS 2022. 343
29/12/2022 50,000.00 747118.291222.163830.Ung ho MS 2022344 anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 50,000.00 996147.291222.043835.UH MS 2022.344 anh Nguyen Van Tinh
29/12/2022 50,000.00 MBVCB.2900896924.ung ho MS 2022.337 em Nguyen Thu Huyen.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 50,000.00 424077.291222.152029.Ung ho Anh Nguyen Van Tinh MS 2022.344
29/12/2022 50,000.00 672207.291222.145538.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022 344
29/12/2022 50,000.00 787969.291222.131757.NGUYEN QUYNH Chuyen tien MS 2022344
29/12/2022 50,000.00 303784.291222.080206.ung ho ms 2022 343 anh nguyen tan xuyen
29/12/2022 50,000.00 MBVCB.2898430345.Ung ho MS 2022.343.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 50,000.00 986830.291222.051850.Ung ho MS 2022342 Chi Huynh Thi Nhuong
29/12/2022 50,000.00 099373.291222.033815.UH MS 2022 343
29/12/2022 50,000.00 156720.291222.010449.Ung ho MS 2022.343 anh Nguyen Tan Xuyen FT22363533520025
29/12/2022 500,000.00 177610.291222.224623.Ung ho MS 2022.343 FT22364577332498
29/12/2022 500,000.00 MBVCB.2902579275.UNG HO MS: 2022-344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 0071002180321 TRINH HONG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 500,000.00 142646.291222.194732.MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh)
29/12/2022 500,000.00 MBVCB.2900924891.Ung ho Ms 2022.344.CT tu 0531000280439 DINH HIEU NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 500,000.00 MBVCB.2900336372.gia dinh kho khan.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2022 500,000.00 SHGD:10013413.DD:221229.BO:VO LE XUAN THANG.Remark:IB UNG HO MS 2022.337 (EM NGUYEN THU HUYEN)
29/12/2022 500,000.00 SHGD:10013336.DD:221229.BO:VO LE XUAN THANG.Remark:IB UNG HO MS 2022.344 (ANH NGUYEN VAN TINH)
29/12/2022 500,000.00 688526.291222.114033.ung ho MS 2022.344 nguyen van tinh FT22363168051853
29/12/2022 500,000.00 895234.291222.112916.MS2022344
29/12/2022 500,000.00 733321.291222.104511.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho anh nguyen van tinh ms 2022 344
29/12/2022 500,000.00 MBVCB.2899167227.ms 2022 344 uh anh Nguyen Van Tinh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/12/2022 500,000.00 MBVCB.2898862057.ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen). Gia dinh Duong Gia Trang ung ho.CT tu 0011004170455 NGUYEN LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/12/2022 500,000.00 618670.291222.072539.Chuyen tien ung ho MS 2022 344 anh Nguyen van Tinh
29/12/2022 500,000.00 600309.291222.071108.MS 2022343 Anh Nguyen Tan Xuyen
30/12/2022 1,000,000.00 567196.301222.201140.LUU THI PHIEN Chuyen tien ung ho MS 2022 345 nam benh nhan vo danh
30/12/2022 1,000,000.00 SHGD:10002141.DD:221230.BO:NGUYEN QUANG DAT.Remark:ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
30/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2904774201.ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 1,000,000.00 771565.301222.111700.Ung ho MS 2022.345 Nam benh nhan vo danh FT22364884448624
30/12/2022 1,000,000.00 890132.301222.094240.Ung ho MS 2022 345 nam benh nhan vo danh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30/12/2022 1,000,000.00 SHGD:10001497.DD:221230.BO:CAM THI BICH NGOC.Remark:(RM:043422122992545)CAM THI BICH NGOC CHUYEN TIEN GIUP DO MS.2022.338 ( ONG PHAM VO)
30/12/2022 1,000,000.00 321304.301222.080607.P T Minh Nhat ung ho MS 2022 338 O g Pham Vo
30/12/2022 10,000.00 MBVCB.2903975093.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.345 (Nam benh Nhan vo danh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 10,000.00 325767.301222.080738.Vinh Nam ung ho ms 2022 345 Nam benhj nhan vo danh
30/12/2022 100,000.00 381170.301222.230742.Ms 2022 343 anh Nguyen Tan Xuyen
30/12/2022 100,000.00 378775.301222.230213.Ms 2022 344 anh Nguyen Van Tinh
30/12/2022 100,000.00 744228.301222.220235.ung ho MS 2022 345 Nam benh nhan vo danh
30/12/2022 100,000.00 090277.301222.201110.Ung ho MS.2022.345 FT22364610993455
30/12/2022 100,000.00 803574.301222.195541.NGUYEN THI HOAI chuyen khoan ung ho MS 2022 343
30/12/2022 100,000.00 927798.301222.194554.Ung ho NCHCCCL
30/12/2022 100,000.00 432858.301222.192929.ung ho MS 2022343 bao VIETNAMNET
30/12/2022 100,000.00 MBVCB.2906552466.Ung ho ms 2022. 345.CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 100,000.00 633537.301222.182505.NGUYEN THE TRUONG MS 2022344 anh Nguyen Van Tinh
30/12/2022 100,000.00 994153.301222.160207.Ung ho NCHCCCL Le Hoang Tien 0966663939
30/12/2022 100,000.00 020097041512301533292022i7fj730136.48746.153333.MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh)
30/12/2022 100,000.00 MBVCB.2905243186.MS 2022.344 ( anh Nguyen Van Tinh ).CT tu 0851000032576 NGUYEN THAI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 100,000.00 822672.301222.134251.ms 2022.342 FT22364968929409
30/12/2022 100,000.00 852616.301222.134124.ung ho ms 2022.345 nam benh nhan vodanh FT22364250570051
30/12/2022 100,000.00 876189.301222.131133.ung ho MS 2022.345 ( NAM BEnh nhan vo danh)
30/12/2022 100,000.00 MBVCB.2904643532.ung ho MS 2022.345 nam benh nhan vo danh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 100,000.00 715402.301222.130200.MS 2022.343 ( ANH NGUYEN TAN XUYEN)-301222-13:02:00 715402
30/12/2022 100,000.00 800808.301222.122311.ung ho MS 2022345 Nam benh nhan vo danh
30/12/2022 100,000.00 MBVCB.2904437017.UH MS 2022.345(nam benh nhan vo danh).CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 100,000.00 186171.301222.113142.MS 2022 345 Nam benh nhan vo danh
30/12/2022 100,000.00 769143.301222.111605.ung ho ms 2022.345 FT22364106043100
30/12/2022 100,000.00 IBVCB.2903692276.Giup ma so 2022.345 Nam benh nhan vo danh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2022 100,000.00 508452.301222.092347.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 345
30/12/2022 100,000.00 843631.301222.082554.ung ho MS 2022345 Nam benh nhan vo danh
30/12/2022 100,000.00 MBVCB.2903044852.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.345 benh nhan vo danh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 100,000.00 061391.301222.013108.Ung ho MS 2022 344 anh Nguyen Van Tinh
30/12/2022 100,000.00 600935.301222.011341.ung ho anh Nguyen Tan Xuyen MS 2022.343
30/12/2022 15,000.00 MBVCB.2903904495.Tra Xuan Binh giup 3ms 2022343 2022344 va 2022345.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2022 150,000.00 020097041512301815292022S19C815104.35959.181529.ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh)
30/12/2022 175,000.00 ATM_FTF.10800545.111216.20221230.090547.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
30/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2907735339.O.BUI KIEN & B. DO THI KY giup MS2022.345(nam benh nhan Vo danh dieu tri tai BV Nhan Dan GIA DINH).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 2,000,000.00 0200452999123012485820223ef3654472.10248.124904.ung ho MS 2022.344 ( anh Nguyen Van Tinh )
30/12/2022 20,000.00 MBVCB.2907671661.2022.343( Anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 20,000.00 090852.301222.220250.UNG HO MS 2022.345 (NAM BENH NHAN VO DANH)-301222-22:02:51 090852
30/12/2022 20,000.00 MBVCB.2905243051.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.345 benh nhan vo danh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 20,000.00 MBVCB.2902866157.Ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 20,000.00 MBVCB.2902854949.Ung ho MS 2022.337 (Em Nguyen Thu Huyen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2907619531.MS 2022 345 Nam benh nhan vo danh.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2022 200,000.00 651546.301222.203624.LAI CAO BANG ung ho MS2022345
30/12/2022 200,000.00 169137.301222.192606.NGO SY LUU Ung ho MS 2022343 Anh Nguyen Tan Xuyen
30/12/2022 200,000.00 170339.301222.184625.MS 2022 343 Nguyen Tan Xuyen
30/12/2022 200,000.00 117914.301222.172054.Ung ho Ms2022.345 Nam benh nhan vo danh
30/12/2022 200,000.00 603891.301222.165607.Ung ho MS 2022.345-nam benh nhan vo danh FT22364274508699
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2905433955.MS 2022.345.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 148635.301222.151555.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022345 nam benh nhan vo danh
30/12/2022 200,000.00 234690.301222.144422.MS 2022.345 FT22364600907638
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2904622092.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 345.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 660341.301222.114434.HUYNH CONG KHANH Chuyen tien ung ho MS 2022345 benh nhan vo danh
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903814843.Ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh).CT tu 0011003509399 NGUYEN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903221742.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.340.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903209825.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.342(HuynhThiNhuong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903217057.ung ho 2022313 anh Lam Van Tien.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903216987.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.341 CaOThiMo.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903194776.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.343( NguyenTanXuyen).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903203271.ung ho MS 2022330 gia dinh ba Ngot.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903192593.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.344( NguyenVanTinh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903200044.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.345.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903199195.ung ho MS 2022342 chi Huynh Thi Nhuong.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903198293.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.339.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903186072.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quanc Vuong Phat!uhms2022.338( Og Pham Vo).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 VCB.CTDK.29/04/2022.Ung ho NCHCCCL + Le Thi Duy Trang + 0933625010. CT tu 0481000475527 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 MBVCB.2903069884.MS 2022.343 Anh NGUYEN TAN XUYEN.CT tu 0011004220227 PHAM NGOC SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 200,000.00 801854.301222.063933.Ung ho NCHCCCL - Van-0908925718
30/12/2022 200,000.00 633627.301222.030957.MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh)
30/12/2022 200,000.00 010790.301222.001109.ung ho MS 2022 344
30/12/2022 250,000.00 025437.301222.161028.Ung ho NCHCCCL- Quoc Hung
30/12/2022 250,000.00 371767.301222.153433.MS 2022-345 benh nhan vo danh FT22364896509021
30/12/2022 30,000.00 MBVCB.2907422157.MS 2022.345 (Nam benh nhan co danh) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 30,000.00 786527.301222.212132.IBFT MS 2022.343 ANH NGUYEN TUAN XUYEN
30/12/2022 30,000.00 MBVCB.2905117876.ung ho MS 2022345 Nam benh nhan vo danh.CT tu 0611000183883 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2022 300,000.00 714052.301222.215033.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho cu gia vo danh bi chan thuong so nao Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30/12/2022 300,000.00 228132.301222.193827.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 345 Nam benh nhan vo danh
30/12/2022 300,000.00 201866.301222.143128.Ung ho MS 2022.345 nam benh nhan vo danh FT22364271095467
30/12/2022 300,000.00 MBVCB.2904846051.nchcccl bui thanh huong 0915336786.CT tu 0411000976532 BUI THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 300,000.00 708123.301222.121205.ung ho ma so MS 2022 343 anh Nguyen Tan Xuyen
30/12/2022 300,000.00 533884.301222.084610.UNG HO MS 2022.345(BENH NHAN VO DANH)-301222-08:46:10 533884
30/12/2022 300,000.00 MBVCB.2903232233.ms 2022 345 .CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2022 350,000.00 990915.301222.225042.ung ho MS 2022337 Em Nguyen Thu Huyen
30/12/2022 38,000,000.00 UNG HO 2022.339; 2022.343 MOI MA SO 15 TRIEU// 8 MA SO TU 2022.337 DEN 2022.344 MOI MA SO 1 TRIEU//TC 38TR VND//F/O BAO VIETNAMNET
30/12/2022 400,000.00 874364.301222.115746.Pham Quoc Manh ung ho gd chi Huynh Thi Nhuong, Nghia Hiep, Tu Nghia, Quang Ngai. MS 2022.342 FT22364729742493
30/12/2022 400,000.00 697815.301222.104820.Pham Quoc Manh ung ho gd chi Cao Thi Mo, Giao Phong, Giao Thuy, Nam Dinh. MS 2022.341 FT22364700001173
30/12/2022 5,000.00 MBVCB.2907241924.HUYNH THI NGA ung ho MS 2022.345(Nam benh nhan vo danh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 50,000.00 138189.301222.174736.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022 345
30/12/2022 50,000.00 794516.301222.143305.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022345 Nam benh nhan vo danh
30/12/2022 50,000.00 MBVCB.2902968031.Ung ho MS 2022.344.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 500,000.00 773760.301222.211719.ung ho MS 2022345 nam benh nhan vo danh
30/12/2022 500,000.00 MBVCB.2907284378.NGO HUU THANH Ung ho MS 2022.345.CT tu 0071003761072 NGUYEN THI THU SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 500,000.00 806990.301222.180756.Ung ho MS 2022.345 - Nam benh nhan vo danh FT22364417441486
30/12/2022 500,000.00 959370.301222.180627.UNG HO MS 2002343 (NGUYEN TAN XUYEN)-301222-18:06:31 959370
30/12/2022 500,000.00 869363.301222.161642.Ung ho NCHCCCL Le Hanh Uyen
30/12/2022 500,000.00 812017.301222.160707.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho nam benh nhan vo danh ms 2022 345
30/12/2022 500,000.00 MBVCB.2905512150.DANG VAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2022.344(anh Nguyen Van Tinh).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 500,000.00 MBVCB.2905293910.NGUYEN KHAC THO ung ho ms 2022 344 anh nguyen van tinh.CT tu 0011000368493 NGUYEN KHAC THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 500,000.00 020097041512301510082022qCFI718041.36131.151011.ung ho Ms. 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh)
30/12/2022 500,000.00 209607.301222.142615.ung ho ms 2022.345 (nam benh nhan vo danh)
30/12/2022 500,000.00 542784.301222.141256.TRAN TRONG HOA Chuyen tien ung ho MS 2022 345 nam benh nhan vo danh
30/12/2022 500,000.00 MBVCB.2904842295.Ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 500,000.00 976421.301222.124315.ung hoMS 2022.344 FT22364719442900
30/12/2022 500,000.00 974772.301222.124227.ung ho MS 2022.345 Nam benh nhan vo danh FT22364061743401
30/12/2022 500,000.00 972373.301222.124121.ung ho MS 2022.345 FT22364513929525
30/12/2022 500,000.00 MBVCB.2904379638.ung ho ms 2022.345 .CT tu 0931004212619 NGUYEN NGOC KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 500,000.00 636612.301222.110624.NG VAN TU UNG HO MS 2022.344 ANH NG VAN TINH CHUA BENH-301222-11:06:23 636612
30/12/2022 500,000.00 595601.301222.102502.Ung ho MS 2022 345 Nam benh nhan vo danh
30/12/2022 500,000.00 915126.301222.094717.ung ho MS 2022.345 nam benh nhan vo danh
30/12/2022 500,000.00 884889.301222.094218.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 344 anh NGUYEN VAN TINH
30/12/2022 500,000.00 304026.301222.084215.VCB;0011002643148;LE HUU PHUOC chuyen khoan
30/12/2022 500,000.00 MBVCB.2903071578.MS 2022 344.CT tu 0531002537934 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/12/2022 500,000.00 MBVCB.2903013315.MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 500,000.00 MBVCB.2903005636.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/12/2022 500,000.00 288233.301222.053015.Ung ho MS 2022.343 Nguyen Tan Xuyen FT22364406697514
30/12/2022 700,000.00 VCB.CTDK.29/04/2022.ung ho NCHCCCL nguyen thanh van 0982309814. CT tu 0451001714621 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 1,000,000.00 209865.311222.204744.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022343 anh Nguyen Tan Xuyen
31/12/2022 1,000,000.00 295471.311222.124259.Ung ho MS 2022 346 ba Mai Thi Lan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
31/12/2022 1,000.00 IBVCB.2907846958.a.CT tu 1022372371 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2022 1,000.00 IBVCB.2907845935.a.CT tu 1019538072 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2022 10,000.00 MBVCB.2909212014.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.346 (Ba Mai Thi Lan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 10,000.00 358854.311222.081132.Vinh Nam ung ho ms 2022 346 ba Mai Thi Lan
31/12/2022 100,000.00 969954.311222.180040.Ung ho MS 2022 344 anh Nguyen Van Tinh
31/12/2022 100,000.00 867885.311222.143222.MS 2022 346 Ba Mai Thi Lan
31/12/2022 100,000.00 058859.311222.133401.ung ho NCHCCCL huyen 0963893525 FT22365750010207
31/12/2022 100,000.00 550418.311222.103945.MS 2022.346
31/12/2022 100,000.00 852542.311222.103418.Ung ho NCHCCCL FT22365057108775
31/12/2022 100,000.00 975451.311222.093052.IBFT ung ho MS 2022.346-ba Mai thi Lan
31/12/2022 100,000.00 457579.311222.091344.ma so 2022344 (nguyen van tinh)
31/12/2022 100,000.00 IBVCB.2908233623.Giup ma so 2022.346 ba Mai Thi Lan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2022 100,000.00 358605.311222.081128.LAM KY DAO chuyen khoan ung ho MS 2022 346 ba Mai Thi Lan
31/12/2022 100,000.00 MBVCB.2908158529.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.346 (Ba Mai Thi Lan.CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 100,000.00 300331.311222.074722.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 346 ba mai thi lan
31/12/2022 150,000.00 MBVCB.2912087963.Ung ho MS 2022.346 (Ba Mai Thi Lan) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 150,000.00 IBVCB.2908159486.ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 2,500,000.00 737649.311222.060245.KOLMAKOVA EKATERINA ung ho MS 2022345 Nam benh nhan vo danh
31/12/2022 20,000.00 547072.311222.200427.VCB;0011002643148;Vk ck lam thi diem kieu va nguyen quoc hoa uh nhu chua he co cuoc chia ly
31/12/2022 200,000.00 570539.311222.210940.QUACH QUYNH NHU chuyen tien ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh)
31/12/2022 200,000.00 795782.311222.185620.Ung Ho MS 2022.343 Anh Nguyen Tan Xuyen FT22365744443231
31/12/2022 200,000.00 MBVCB.2909743313.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 346 Ba Mai Thi Lan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 200,000.00 MBVCB.2909340095.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.344.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 200,000.00 MBVCB.2909331478.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.345.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 200,000.00 524810.311222.090455.Ung ho MS 2022 346 Ba Mai Thi Lan
31/12/2022 200,000.00 IBVCB.2908155005.ung ho MS 2022.341 (chi Cao Thi Mo).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 200,000.00 IBVCB.2907907933.MS2022 345 Nam benh nhan vo danh.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/12/2022 200,000.00 693312.311222.023802.ung ho MS 2022345 nguoi benh vo danh
31/12/2022 220,000.00 283739.311222.170529.VCB;0011002643148;Uong ho nchcccl Le Thi thu Hang 0367959339
31/12/2022 250,000.00 IBVCB.2908209803.Ung ho MS 2022.342 (Chi Huynh Thi Nhuong).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 3,000,000.00 582734.311222.111442.Giup do MS 2022352 chi Huynh Thi Nhng
31/12/2022 300,000.00 306609.311222.142249.Ung ho NCHCCCL MCRMDBA 0339310546
31/12/2022 300,000.00 291526.311222.135830.Ung ho NCHCCCL MCRMDBA 0339310546
31/12/2022 300,000.00 MBVCB.2909176396.Hieu ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 300,000.00 MBVCB.2908650778.Ung ho MS 2022.344.CT tu 0611001962577 NGUYEN THANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 5,000,000.00 742386.311222.061518.Ong Tu Van chung tay voi MS 2022345 Nam benh nhan vo danh
31/12/2022 5,000.00 054693.311222.212701.DOAN THI CAM LY ung ho
31/12/2022 5,000.00 MBVCB.2911741000.HUYNH THI NGA ung ho MS 2022.346(ba Mai Thi Lan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 5,500.00 428280.311222.083544.Ung ho MS 2022 346 NAM MO A DI DA PHAT
31/12/2022 5,500.00 425185.311222.083444.Ung ho MS 2022 345 NAM MO A DI DA PHAT
31/12/2022 50,000.00 189953.311222.230336.Ung ho NCHCCCL Quynh 0967285158
31/12/2022 50,000.00 073860.311222.211945.Ung ho NCHCCCL, Ta Kim Dieu va Lam Dieu FT23003308380133
31/12/2022 50,000.00 038818.311222.151253.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022 346
31/12/2022 50,000.00 922301.311222.112215.ung ho MS 2022.343 ( Anh NGUYEN TAN XUYEN
31/12/2022 50,000.00 MBVCB.2908946540.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.346 co mai thi lan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 50,000.00 744594.311222.101908.MS 2022.343 Tro Duyen Nguyen Tan Xuyen
31/12/2022 500,000.00 MBVCB.2912244909.Ung ho MS 2022.343 (anh Nguyen Tan Xuyen).CT tu 0071001268950 LE KIM LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 500,000.00 131933.311222.142427.Ung ho MS 2022.346 (ba Mai Thi Lan)
31/12/2022 500,000.00 MBVCB.2909171274.Hieu ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 9939194424 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 500,000.00 MBVCB.2909144633.Hieu ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 500,000.00 930114.311222.104749.VU ANH TUAN Ung Ho Chi Huynh Thi Nhuong MS 2022342
31/12/2022 500,000.00 IBVCB.2908805365.Doc gia giau tenchuyen khoan MS 2022.343 Anh Nguyen Tan Xuyen..CT tu 0071002263724 NGUYEN NGUYET OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 500,000.00 MBVCB.2908012029.chuyen tien ung ho ms 2022.345 Nam benh nhan vo danh.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/12/2022 500,000.00 151249.311222.060833.NGUYEN THI NGOC DIEP chuyen khoan ung ho MS 2022345 nam benh nhan vo danh
31/12/2022 500,000.00 766151.311222.043901.VCB;0011002643148;MS 2022 345 nam benh nhan vo danh

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
21-12-2022 06:51:42 100.000 NGUYEN THI KIM LIEN chuyen tien ung ho ma so 2022.331(chi le thi hang)
21-12-2022 08:11:14 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
21-12-2022 08:44:15 300.000 NGO TIEN LONG Chuyen tien ung ho MS 2022.337( Em Nguyen Thu Huyen)
21-12-2022 09:49:51 10.000 Ung ho MS 2022.337(Em Nguyen Thu Huyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-12-2022 10:21:37 100.000 CT DEN:235503883125 MS 2022 336 Be Mai Tan Dat
21-12-2022 10:23:16 100.000 CT DEN:235503883306 MS 2022 337 Nguyen Thu Huyen
21-12-2022 12:48:04 150.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.337 ( em nguyen thu huyen )
22-12-2022 06:40:35 200.000 ung ho ma so 2022.337
22-12-2022 07:31:21 200.000 Ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo)
22-12-2022 07:43:06 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.338
22-12-2022 07:49:55 30.000 CT DEN:141366287963 ung ho ms 2022 338 ong pham vo
22-12-2022 08:20:44 120.000 ung ho MS 2022.338
22-12-2022 09:45:51 3.000.000 CT DEN:235602505525 Ong Tu Van giup do ms 2022.337 em Nguyen Thu Huyen FT22356178000573
22-12-2022 09:48:39 200.000 CT DEN:235602511337 Ung ho MS 2022.338 ong Pham Vo FT22356979080240
22-12-2022 11:32:01 10.000 Ung ho MS 2022.338(ong Pham Vo). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
22-12-2022 12:39:11 100.000 MS 2022.338 (ong Pham Vo)
22-12-2022 12:40:38 100.000 MS 2022.336 (be Mai Tan Dat)
22-12-2022 13:23:36 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
22-12-2022 13:42:17 500.000 CT DEN:235606742327 TRAN HONG THINH giup ma 2022 338
22-12-2022 14:14:38 300.000 Sdt 0918491430 giup ms 2022.336 ( be mai tan dat)
22-12-2022 15:01:39 100.000 ung ho MS 2022.337( em Nguyen Thu Huyen)
22-12-2022 15:21:15 10.000 ung ho MS 2022.338 ong Pham Vo
22-12-2022 16:34:52 100.000 ung ho MS 2022.338 (ong Pham Vo)
22-12-2022 20:33:19 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.338 ( ong pham vo )
23-12-2022 06:34:59 100.000 ung ho ma so 2022.338
23-12-2022 08:11:08 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.334 (anh Pham Ba Ngoc)
23-12-2022 08:12:00 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.337 (Em Nguyen Thu Huyen)
23-12-2022 08:26:44 300.000 ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
23-12-2022 08:33:03 200.000 CT DEN:235701746101 ung ho ma 2022336
23-12-2022 08:41:52 200.000 MS 2022.339 (Nguyen minh nhut)
23-12-2022 09:28:02 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
23-12-2022 10:13:25 1.000.000 NGUYEN HUU HIEN BINH chuyen tien ung ho MS 2022.338 ( ong pham vo )
23-12-2022 10:17:21 10.000 Ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
23-12-2022 10:51:15 300.000 CT DEN:235703699421 MS 2022338
23-12-2022 10:51:49 500.000 CT DEN:235703699964 MS 2022339
23-12-2022 11:44:48 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.339 ( anh nguyen minh nhut )
23-12-2022 12:17:02 100.000 ung ho ma so 2022.339
23-12-2022 14:01:28 100.000 CT DEN:235707033685 MBVCB.2874556045.033685.ung ho a Nhut.CT tu 0831000014639 NGUYEN THI THU THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
23-12-2022 14:45:51 1.000.000 CT DEN:235707532596 ung ho MS 2022.339 ( anh Nguyen Minh Nhut)
23-12-2022 15:50:47 100.000 CT DEN:392351762005 Ung ho MS 2022 339 anh Nguyen Minh Nhat
23-12-2022 15:57:34 100.000 Ung ho MS 2022.339 ( Anh Nguyen Minh Nhut )
23-12-2022 16:29:27 100.000 Ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhat
23-12-2022 17:20:00 200.000 ung ho ms 2022 339
23-12-2022 21:42:56 200.000 chau Linh Chi ung ho MS 2022.339 (Nguyen Minh Nhut)
23-12-2022 22:26:12 200.000 Ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
24-12-2022 07:50:29 200.000 CT DEN:235800133707 DANG VAN THUAN ung ho em Tran Van Cuong MS 2022340
24-12-2022 08:38:32 1.000.000 MS 2022.340 ung ho
24-12-2022 08:45:45 100.000 HOANG MANH CHIEN chuyen tien MS 2022.340
24-12-2022 09:55:50 100.000 CT DEN:495545666310 LE THI HONG THAM chuyen khoan ung ho MS2022 340 Em Tran Van Cuong
24-12-2022 09:58:18 500.000 CT DEN:235802089050 MBVCB.2877799794.089050.ung ho?MS 2022.340?(Em Tran Van Cuong).CT tu 0041000606020 TRAN THI THU HUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
24-12-2022 12:27:48 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.340 ( em tran van cuong )
24-12-2022 14:52:16 5.000 CT DEN:126T22C14CQFH023 MBVCB.2879020119.088968.Ung ho MS2022.340 (Anh Tran Van Cuong).CT tu 0111000353647 DANG TIEN DAT toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
24-12-2022 15:56:24 150.000 CT DEN:235808308238 ung ho MS2022.340 Tran van cuong FT22358710430055
24-12-2022 16:03:47 200.000 CT DEN:235809097384 MBVCB.2879348483.097384.MS.2022.340 (ung ho em Tran Van Cuong). Chuc em mau khoe.CT tu 0501000196056 TRAN THI THANH HIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
24-12-2022 17:50:24 300.000 CT DEN:235810800755 MS 2022340
24-12-2022 19:13:26 200.000 CT DEN:126T22C14NVBYP6Y MBVCB.2880234573.092253.MS 2022.340 ( Em Tran Van Cuong).CT tu 0691000380492 TRAN VAN GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
25-12-2022 00:42:19 20.000 Ung ho MS 2022.340(Em Tran Van Cuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:24/12/2022 22:45:24
25-12-2022 00:46:56 50.000 CT DEN:235815011089 ung ho MS 2022 339 nguyen minh nhut FT22360954793294; thoi gian GD:24/12/2022 22:56:02
25-12-2022 01:07:53 100.000 CT DEN:235817057428 Ung ho ms 2022339 FT22360751943665; thoi gian GD:25/12/2022 00:00:56
25-12-2022 01:18:58 100.000 33771629070-0855268355-ung ho MS 2022 339 Nguyen Minh Nhut; thoi gian GD:25/12/2022 00:37:59
25-12-2022 07:08:53 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.341 ( chi cao thi mo )
25-12-2022 07:25:37 100.000 CAO THI HANG ck MS 2022.341 (chi Cao Thi Mo) giao thuy nam dinh
25-12-2022 07:54:41 20.000 LE DUC ANH chuyen tien
25-12-2022 09:01:05 50.000 CT DEN:235902060064 MBVCB.2881547968.060064.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.341 (chi Cao Thi Mo).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
25-12-2022 09:05:46 50.000 CT DEN:235902067471 MBVCB.2881558107.067471.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
25-12-2022 10:28:15 100.000 ung ho ma so 2022.341
25-12-2022 11:08:43 50.000 ung ho ms 2022.339 ( anh Nguyen Minh Nhut)
25-12-2022 13:37:37 100.000 ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut
25-12-2022 13:49:05 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms2022.341
25-12-2022 17:09:52 200.000 DO THI BICH QUY ung ho MS 2022.340(em tran van cuong)
25-12-2022 18:16:45 10.000 Ung ho MS 2022.341 (chi Cao Thi Mo). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
25-12-2022 19:18:07 200.000 CT DEN:222519179180 Ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
25-12-2022 19:40:01 100.000 CT DEN:946040462072 Ung ho ms 2022 340
26-12-2022 00:41:27 20.000 ung ho MS 2022.341 (chi Cao Thi Mo). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:25/12/2022 22:52:33
26-12-2022 00:49:28 100.000 CT DEN:236016308936 ung ho MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut); thoi gian GD:25/12/2022 23:15:45
26-12-2022 06:43:24 100.000 ung ho ma so 2022.340
26-12-2022 07:29:19 100.000 CT DEN:236000056140 MBVCB.2884984766.056140.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.342 (chi Huynh Thi Nhuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
26-12-2022 08:25:09 100.000 So GD goc: 10002643 Ung ho MS 2022.339 anh Nguyen Minh Nhut
26-12-2022 08:29:19 120.000 ung ho MS 2022.342
26-12-2022 08:58:12 200.000 CT DEN:236001131342 IBFT U homs 2202 342 c Huynh thi nhuong
26-12-2022 09:24:48 200.000 Ung ho MS 2022.342 (chi Huynh Thi Nhuong)
26-12-2022 09:36:40 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
26-12-2022 10:54:05 100.000 MS  2022.342
26-12-2022 12:32:43 200.000 CT DEN:260397419273 ung ho MS 2022342 Chi Huynh Thi Nhuong
26-12-2022 12:34:04 200.000 CT DEN:260397420402 ung ho MS 2022341 chi Cao Thi Mo
26-12-2022 12:35:15 200.000 CT DEN:260397421372 ung ho MS 2022340 Em Tran Van Cuong
26-12-2022 12:43:57 150.000 CT DEN:247909671764 ICB;114000161718;Ung ho chi MS 2022 342 Huynh Thi Nhuong
26-12-2022 17:45:43 100.000 ung ho ma so 2022.342
26-12-2022 19:02:20 20.000 Ung ho MS 2022.342 (Chi Huynh Thi Nhuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-12-2022 19:30:46 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.342 ( chi huynh thi nhuong )
27-12-2022 08:26:34 100.000 MS 2022.340 (Em Tran Van Cuong)
27-12-2022 08:28:46 100.000 MS 2022.339 (anh Nguyen Minh Nhut)
27-12-2022 08:38:24 50.000 ung ho MS 2022.341 ( Cao Thi Mo)
27-12-2022 08:55:57 50.000 ung ho MS 2022.336 ( be Mai Tan Dat)
27-12-2022 09:49:06 100.000 CT DEN:236102456895 ung ho MS 2022.341 (chi Cao Thi Mo). Nguoi gui-Pham Nha
27-12-2022 12:41:20 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.327
27-12-2022 12:41:46 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.328
27-12-2022 12:42:12 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.324
27-12-2022 12:42:35 500.000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.332
27-12-2022 16:16:34 100.000 Ung Ho MS 2022.342 ( Chi Huynh Thi Nhuong )
27-12-2022 17:25:23 100.000 CT DEN:236110081389 MBVCB.2892481277.081389.MS 2022.219( gia dinh ba Len).CT tu 0691000438360 TRAN VAN CHIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
27-12-2022 19:05:31 100.000 STA ungho ms2022.341 (chi Cao Thi Mo)
27-12-2022 21:31:22 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
28-12-2022 07:53:10 50.000 CT DEN:236200071427 MBVCB.2894251077.071427.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.343 (anh Nguyan Tan Xuyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
28-12-2022 08:31:30 20.000 LE DUC ANH chuyen tien
28-12-2022 09:08:27 500.000 chuyen tien ho tro chi Huynh Thi Nhuong
28-12-2022 09:09:48 3.000.000 CT DEN:236202407881 Ong Tu Van giup do ms 2022.343 Nguyen Tan Xuyen FT22362065277237
28-12-2022 09:46:33 100.000 ung ho MS 2022.341 (Cao Thi Mo)
28-12-2022 10:30:22 150.000 CT DEN:236203888012 ung ho MS 2022343
28-12-2022 10:50:29 100.000 ung ho MS 2022.343 a Nguyen Tan Xuyen
28-12-2022 10:51:02 200.000 CT DEN:236203615254 Ung ho Ms 2022.336 FT22362061850126
28-12-2022 10:54:06 300.000 CT DEN:236210475163 UNG HO (ANH NGUYEN TAN XUYEN)MS 2022,343-281222-10:54:04 475163
28-12-2022 10:55:41 100.000 CT DEN:236203914317 ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen)
28-12-2022 10:57:22 200.000 Ung ho MS 2022.343 (anh Nguyen Tan Xuyen)
28-12-2022 10:59:01 200.000 MS 2022.341 (cao thi mo)
28-12-2022 11:00:42 200.000 MS 2022.342 (huynh thi nhuong)
28-12-2022 11:40:12 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.343 ( anh nguyen tan xuyen )
28-12-2022 12:00:09 10.000 Ung ho MS 2022.343 (Anh Nguyen Tan Xuyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-12-2022 12:18:14 100.000 Nguyen Anh Dung 04.10.2021 ung ho ma so 2022.343
28-12-2022 14:19:50 1.000.000 Anh Toan ung ho ms 2022 343 Nguyen Tan Xuyen
28-12-2022 14:33:07 1.000.000 Ung ho MS 2022.343 (anh Nguyen Tan Xuyen)
28-12-2022 15:22:11 200.000 Ung ho MS 2022343. Anh Nguyen Tan Xuyen.
28-12-2022 16:22:56 200.000 CT DEN:236209386481 Ung ho MS 2022.343 (anh Nguyen Tan Xuyen)
28-12-2022 20:58:55 300.000 TRAN VAN VIET chuyen tien ung ho MS 2022.343(nguyen Tan xuyen)
29-12-2022 01:36:42 200.000 Chinh ung ho MS 2022.341 Cao Thi Mo; thoi gian GD:29/12/2022 00:57:04
29-12-2022 07:19:54 200.000 CT DEN:222907136621 ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh)
29-12-2022 07:38:26 50.000 CT DEN:236300035457 MBVCB.2898511530.035457.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
29-12-2022 08:56:27 200.000 VU THI NA chuyen MS 2022. 344 Anh Nguyen Van Tinh
29-12-2022 09:33:45 100.000 ung ho ma so 2022.344
29-12-2022 09:42:53 200.000 Ung ho MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh)
29-12-2022 10:41:15 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.344 ( anh nguyen van tinh )
29-12-2022 11:17:06 300.000 ms 2022.344 nguyen van tinh
29-12-2022 11:52:39 200.000 CT DEN:503135038521 Ung ho MS 2022 344 anh Nguyen Van Tinh
29-12-2022 11:55:57 100.000 CT DEN:236304076807 MBVCB.2899660019.076807.MS 2022.344 (anh Nguyen Van Tinh).CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
29-12-2022 13:02:18 500.000 CT DEN:236306854547 Ung ho MS2022.344. Nguyen Van Tinh FT22363073829494
29-12-2022 13:03:34 100.000 CT DEN:758779507687 VU CONG HUU chuyen khoan ung ho MS 2022 344 anh Nguyen Van Tinh
29-12-2022 13:49:15 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
29-12-2022 15:18:13 300.000 CT DEN:236308726500 ung ho MS2022344
30-12-2022 00:40:54 200.000 NGUYEN THI LE HANG chuyen tien ung ho gia dinh anh Nguyen Van Tinh MS 2022344; thoi gian GD:29/12/2022 23:00:14
30-12-2022 00:42:38 200.000 NGUYEN THI LE HANG chuyen tien ung ho anh Nguyen Tan Xuyen MS 2022343; thoi gian GD:29/12/2022 23:05:07
30-12-2022 07:29:42 100.000 CT DEN:236400049954 MBVCB.2903023091.049954.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.345 (nam benh nhan vo danh) .CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
30-12-2022 08:30:31 120.000 ung ho MS 2022.345 (nam benh nhan vo danh)
30-12-2022 09:10:37 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
30-12-2022 09:42:07 200.000 NGUYEN VAN LY chuyen tien ung ho MS 2022.345 (nam benh nhan vo danh)
30-12-2022 11:04:21 100.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.345 benh nhan vo danh
30-12-2022 11:28:08 500.000 CT DEN:236404800128 Ung ho MS 2022339 Nguyen Minh Nhut FT22364610539921
30-12-2022 11:29:52 500.000 CT DEN:236404804657 Ung ho MS 2022345 Nam benh nhan vo danh FT22364060318337
30-12-2022 12:12:24 100.000 ung ho ma so 2022.345
30-12-2022 12:47:25 200.000 ung ho MS 2022.345(nam benh nhan vo danh)
30-12-2022 12:53:42 300.000 CT DEN:236405896177 MS 2022344
30-12-2022 13:31:14 100.000 PHAM TUAN CAN Chuyen tienMS 2022.345 (nambenhnhanvodanh)
30-12-2022 14:04:31 100.000 HUNGNV VUNG TAU HO TRO MS 2022_344
30-12-2022 14:05:41 100.000 HUNGNV VUNG TAU HO TRO MS 2022_345
30-12-2022 14:27:55 200.000 MS 2022.344 (anh nguyen van tinh)
30-12-2022 14:28:50 200.000 MS 2022.345 (nam benh nhan vo danh)
30-12-2022 15:05:04 200.000 CT DEN:236408914258 Chuyen tien ung ho MS 2022343 anh Nguyen Tan Xuyen
30-12-2022 15:17:47 100.000 CT DEN:236408271236 ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh)
30-12-2022 19:12:20 20.000 Ung ho MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
30-12-2022 23:04:22 300.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.345 ( nam benh nhan vo danh )
30-12-2022 23:55:03 100.000 PHAM VAN NGUYEN chuyen tien2022 345 benh nhan vo danh
31-12-2022 02:47:25 45.539 Tra lai tai khoan DDA
31-12-2022 09:58:50 300.000 ung ho Ms 2022.343(Anh Nguyen Tan Xuyen)
31-12-2022 11:08:53 100.000 CT DEN:236504107035 ung ho MS 2022.346 (Ba Mai Thi Lan). Nguoi ung ho - Pham Nha NEU
31-12-2022 11:27:44 210.000 LPT ung ho tu ms 2022.340 den ms 2022.346
31-12-2022 14:16:22 150.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.346 ( ba mai thi lan )
31-12-2022 14:32:19 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
31-12-2022 18:06:59 10.000 Ung ho MS 2022.346(Ba Mai Thi Lan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
31-12-2022 20:07:50 500.000 CT DEN:236513079626 MBVCB.2911560833.079626.MS 2022.345 (Nam benh nhan vo danh).CT tu 0531002530196 DO NAM TIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)

Ban Bạn đọc