1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01/03/2023 600,000.00 172497.010323.091726.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Ba Thi Lan Huong + 0375949761
01/03/2023 500,000.00 MBVCB.3167451568.ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri).CT tu 0711000253601 VU DINH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 500,000.00 076796.010323.210751.gop suc cung CT NCHCCCL FT23061756123822
01/03/2023 500,000.00 935867.010323.195658.Ung ho NCHCCCL Huong 0968379682 FT23060925553056
01/03/2023 500,000.00 902940.010323.194121.MS 2023.046 FT23060270501618
01/03/2023 500,000.00 897357.010323.193839.MS 2023.048 FT23060003311067
01/03/2023 500,000.00 MBVCB.3166086717.Ung ho NCHCCCL ta thi mai cuong 0988996286.CT tu 0351000619404 TA THI MAI CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 500,000.00 MBVCB.3165651739.NCHCCCL-Chinh-0974245689.CT tu 0911000002951 TRAN THI HUYEN CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 500,000.00 236100.010323.145821.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2023 048 anh PHAN ANH TRI
01/03/2023 500,000.00 MBVCB.3164753314.ms 2023 048 uh Phan Anh Tri.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2023 500,000.00 MBVCB.3164568721.Ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri).CT tu 0011000379859 NGUYEN HOANG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 500,000.00 124541.010323.113746.Ung ho MS 2023 048 anh Phan Anh Tri
01/03/2023 500,000.00 238750.010323.113444.UNG HO NCHCCCL- DANG HANH-0903351983-010323-11:34:21 238750
01/03/2023 500,000.00 476631.010323.111957.ung ho NCHCCCL BUI KHANH HUYEN 0984334041
01/03/2023 500,000.00 MBVCB.3164019873.Ung ho MS 2023.048.CT tu 1012984672 NGUYEN QUYET TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 500,000.00 104341.010323.094340.Ung ho MS 2023045 be Trinh Hong Gia Linh
01/03/2023 500,000.00 184044.010323.094112.Ung ho MS 2023048 Phan Anh Tri
01/03/2023 500,000.00 959301.010323.084431.UHMS 2023045
01/03/2023 500,000.00 MBVCB.3163316176.ung ho MS 2023.048 anh Phan Anh Tri.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 500,000.00 VCB.CTDK.26/01/2023.Ung ho NCHCCCL + Hoang Phong + 0869883775. CT tu 9913998888 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 500,000.00 434769.010323.070101.Ung ho MS 2023.047 ong Nguyen Quang Sy FT23060882299460
01/03/2023 50,000.00 897707.010323.212923.Ung ho MS 2023032
01/03/2023 50,000.00 MBVCB.3166886356.Em la hssv nen chi ung ho ct nchcccl ben minh so tien nho thoi a. .CT tu 1018917465 PHUNG THI CHAU DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 50,000.00 MBVCB.3166880552.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0011004386100 NGUYEN THI THANH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 50,000.00 671444.010323.201246.ung ho NCHCCCL
01/03/2023 50,000.00 803097.010323.200324.Ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri)
01/03/2023 50,000.00 923461.010323.195106.UNG HO MS 2023.048 anh Phan Anh Tri FT23060490813317
01/03/2023 50,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36887100840.36887100840-0907781555-Ung ho NCHCCCL Le Thanh Thuy 0907781555
01/03/2023 50,000.00 327032.010323.185948.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 048
01/03/2023 50,000.00 MBVCB.3166414079.Uh MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0341001699029 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 50,000.00 MBVCB.3166376749.Uh MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0341001699029 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 50,000.00 MBVCB.3166201021.Ung ho NCHCCCL + BUI THI MINH CHAU + 0939082105.CT tu 1017534929 BUI THI MINH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 50,000.00 167295.010323.161638.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023048 anh Phan Anh Tri
01/03/2023 50,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36876486936.36876486936-0909187895-Ung ho NCHCCCL
01/03/2023 50,000.00 MBVCB.3165317291.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 50,000.00 212462.010323.145941.T ung ho anh Phan Van Tri MS 2023. 048
01/03/2023 50,000.00 MBVCB.3165155741.Nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 1014398239 LE THANH KHANH MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 50,000.00 149661.010323.142053.ung ho NCHCCCL
01/03/2023 50,000.00 104860.010323.131434.ms 2023 047
01/03/2023 50,000.00 888530.010323.122416.ung ho NCHCCCL YING GROUP 0978047491
01/03/2023 50,000.00 MBVCB.3164159868.ung ho MS 2023.148 (anh Phan Anh Tri).CT tu 0201000057640 LE DINH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 50,000.00 MBVCB.3164071971.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Huyen 0976926274.CT tu 0691000434272 NGUYEN THI THU HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 50,000.00 222324.010323.103227.IBFT ung ho NCHCCCL le van ba 0989513598
01/03/2023 50,000.00 934840.010323.102536.ung ho nchcccl
01/03/2023 50,000.00 618655.010323.091616.Ung ho NCHCCCL FT23060940398167
01/03/2023 50,000.00 MBVCB.3163143579.Ung ho MS 2023.048.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 50,000.00 412636.010323.064349.ung ho MS 2023 047 ong Nguyen Quang Sy
01/03/2023 50,000.00 MBVCB.3162874910.Ung ho NCHCCCL - Tung - 0868234146.CT tu 0371000493522 DUNG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 5,500.00 138497.010323.110756.Ung ho MS 2023 048 NAM MO A DI DA PHAT
01/03/2023 5,000.00 MBVCB.3167246416.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 5,000,000.00 MBVCB.3164757184.Ung Ho NCHCCCL + Le Cong Vinh + 0975369838.CT tu 0651000862828 LE CONG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 400,000.00 102450.010323.212210.NinhTS. Ung ho MS 2023.045 be Trinh Hong Gia Linh FT23061470085258
01/03/2023 300,000.00 MBVCB.3167075116.Ung ho NCHCCCL + Dinh Thi Hoang Phuong + 0989212458.CT tu 0071002862229 DINH THI HOANG PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 300,000.00 041265.010323.204906.QUY NCHCOVL FT23060223155140
01/03/2023 300,000.00 906441.010323.194301.MS 2023.047 FT23060439530744
01/03/2023 300,000.00 197820.010323.151931.Ung ho NCHCCCL Nam Phuong 0856214999
01/03/2023 300,000.00 976792.010323.145723.ung ho MS 2023 48 anh Phan Anh Tri
01/03/2023 300,000.00 020639.010323.132328.ung ho MS 2023.047 -Nguyen Quang Sy FT23060209460790
01/03/2023 300,000.00 846953.010323.101103.Ung ho NCHCCCL THONG 0965505686
01/03/2023 300,000.00 643915.010323.084800.Ung ho NCHCCCL Lan Ngoc va FB Nguyen Bong 0979946760
01/03/2023 300,000.00 VCB.CTDK.28/02/2023.Ung ho NCHCCCL ngoc anh 0983682702. CT tu 0541000245466 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 30,000.00 535367.010323.183300.LX UNG HO MS 2023.048(PHAN ANH TRI)-010323-18:33:00 535367
01/03/2023 30,000.00 364075.010323.173607.Ung ho NCHCCCL Do Thi Hoa Mai 0936026291
01/03/2023 30,000.00 169765.010323.131700.Ung ho NCHCCCL+ Thanh Tung
01/03/2023 30,000.00 623313.010323.091836.ung ho nchcccl le thi kim phuong 0377739209 FT23060752032948
01/03/2023 30,000.00 MBVCB.3163082201.ung ho nchcccl.CT tu 0591000314092 NGUYEN THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 3,000,000.00 811303.010323.074203.Ong Tu Van dong vien MS 2023048 anh Phan Anh Tri
01/03/2023 250,000.00 575159.010323.195257.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 042 043 045 046 047
01/03/2023 250,000.00 IBVCB.3165397402.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 250,000.00 MBVCB.3163618991.Ung ho MS 2023.041(em Ha Van Tiep).CT tu 0901000024234 NGUYEN VIET CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 222,222.00 805867.010323.104025.Linh chuyen ung ho NCHCCCL Linh 0888998222 FT23060032081609
01/03/2023 200,000.00 622558.010323.230447.Ung ho NCHCCCL ko
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3167449986.Ung ho MS 2023.044 (be Hanh Phuc)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 084927.010323.215629.Ung ho nchcccl oanh 0941166363
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3167275948.ms 2023 037 be ka minh .CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2023 200,000.00 581256.010323.214722.UNG HO NCHCCCL MAI DUY HOA 0777991574
01/03/2023 200,000.00 644468.010323.213813.Ung ho NCHCCCL
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3167171104.Ung ho MS 2023048 (anh Phan Anh Tri).CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 816628.010323.204707.UHNCHCCCL FanHAT 0916606363
01/03/2023 200,000.00 725183.010323.201833.IBFT Ms 2023.037
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3166778986.ma so. 2023048.(phan van tri ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3166432349.ung ho MS 2023.044 (Be Hanh Phuc).CT tu 0341001699029 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 805282.010323.183822.ung ho NCHCCCL rosa
01/03/2023 200,000.00 631172.010323.183501.IBFT Ung ho NCHCCCL em cung that lac cha
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3166347343.MS 2023 047 ong Nguyen Quang Sy.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2023 200,000.00 729777.010323.182320.Ung ho NCHCCCL Xuan Nga FT23060440460062
01/03/2023 200,000.00 697745.010323.180659.ung ho NCHCCCL NGO THI TO NGA 0917384333
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3166037033.Ung ho NCHCCCL Hong 0935760760.CT tu 0721005128859 NGUYEN THI BICH HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 614321.010323.173454.Ung ho NCHCCCL FT23060067125235
01/03/2023 200,000.00 376625.010323.160131.Ung ho MS 2023.048 A Phan Anh Tri FT23060999680555
01/03/2023 200,000.00 375757.010323.160059.Ung ho NCHCCCL
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3165463283.ung ho NCHCCCL Le Thi Thuy Duong 0979149198.CT tu 0011004301640 LE THI THUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 253599.010323.151152.Ung ho MS 2023.048 anh Phan Anh Tri FT23060462729436
01/03/2023 200,000.00 178645.010323.143945.unghoNCHCCCLY LAN0982805956 FT23060267836307
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3165041367.ms 2023.047 ( ong nguyen Quang Sy).CT tu 0071004465203 NGUYEN HOANG HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3165029662.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.048(a Phan Anh Tri).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3165013580.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.047(Nguyen Quang Sy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3165003984.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.046(a Le Van Quyen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3165003849.TRAN NGOC LAN ung ho ms 2023047 ong Nguyen van Sy.CT tu 0451001983030 TRAN NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 160028.010323.141842.Ung ho NCHCCCL
01/03/2023 200,000.00 357767.010323.133920.Ung ho NCHCCCL Quynh anh 0346388338
01/03/2023 200,000.00 725077.010323.132351.Fan Ha Anh Tuan ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hong Van 0984981291
01/03/2023 200,000.00 013134.010323.131920.ung ho ms 2023048 anh Phan Anh Tri sdt 0365860491 FT23060269176520
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3164672118.ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri).CT tu 0251001718063 PHAN THI NGOC LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3164502065.ung ho MS 2023.048.CT tu 0011001260730 HO LINH PHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 441820.010323.112006.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 048 PHAN ANH TRI
01/03/2023 200,000.00 893180.010323.111654.Ung ho NCHCCCL H 098 FT23060768626254
01/03/2023 200,000.00 559627.010323.103300.Ung ho NCHCCCL + Thinh + 0705145794
01/03/2023 200,000.00 765008.010323.102311.Ung ho MS 2023.047 - ong Nguyen Quang Sy FT23060460098670
01/03/2023 200,000.00 137352.010323.091710.UNG HO MS 2023.048(ANH PHAN VAN CHI)-010323-09:17:10 137352
01/03/2023 200,000.00 876384.010323.091422.Ung ho MS 2023 045 be Trinh Hong Gia Linh
01/03/2023 200,000.00 125486.010323.085933.CTY YUKIHANA UNG HO MS 2023.040(BA VO THI THANH HANG)-010323-08:59:33 125486
01/03/2023 200,000.00 124739.010323.085825.CTY YUKIHANA UNG HO MS 2023.044( BE HANH PHUC)-010323-08:58:25 124739
01/03/2023 200,000.00 124149.010323.085731.CTY YUKIHANA UNG HO MS 2023.048( ANH PHAN ANH TRI)-010323-08:57:30 124149
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3163435573.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0021001699577 NGUYEN THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 MBVCB.3163280316.ung ho MS2023.046 (anh Le Van Quyen).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 200,000.00 414045.010323.052018.ung ho MS 2023.044(be hanh phuc)
01/03/2023 200,000.00 040367.010323.004036.UNG HO NCHCCCL+QUEENIE+0392096962-010323-00:40:32 040367
01/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36895896367.36895896367-0888131456-UNG HO NCHCCCL HO THI CAM TU 0369574323
01/03/2023 20,000.00 283581.010323.231510.Ung ho NCHCCCL
01/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36894385045.36894385045-0915637900-MoMo den STK ngan hang Vietcombank 0011002643148
01/03/2023 20,000.00 260383.010323.201859.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuong Uyen 0974502299
01/03/2023 20,000.00 MBVCB.3166479691.Ung ho NCHCCCL + PHAM BAO NGOC + 0396065539.CT tu 1016549345 PHAM BAO NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 20,000.00 403494.010323.141648.IBFT DANG THU THANH chuyen tien
01/03/2023 20,000.00 MBVCB.3164891409.Xin dong gop phan nho nhoi.CT tu 0921000716255 LE TRAN YEN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 20,000.00 129323.010323.134418.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hue 0382783573
01/03/2023 20,000.00 363247.010323.080329.Ung ho NCHCCCL Tran Duc Toan 0345753898
01/03/2023 20,000.00 MBVCB.3162905381.Ung ho MS 2023.046 (Anh Le Van Quyen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 2,000,000.00 MBVCB.3166377986.Ong nguyen quang sy MS 2023.047.CT tu 1020678867 NGUYEN THI THAO MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 150,000.00 MBVCB.3163063784.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 150,000.00 414014.010323.051808.ung ho MS 2023.047(ong nguyen quang sy)
01/03/2023 15,000.00 106385.010323.001336.Ung ho NCHCCCL HANHX VU 0977868369
01/03/2023 100,000.00 174621.010323.230716.Nhat Minh ung ho MS 2023.045 be Trinh Hong Gia Linh
01/03/2023 100,000.00 174315.010323.230236.Nhat Minh ung ho MS 2023.048 a Phan Anh Tri
01/03/2023 100,000.00 631324.010323.224654.ung ho NCHCCCL
01/03/2023 100,000.00 828219.010323.222439.Ung ho MS 2023 048 anh Phan Anh Tri Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01/03/2023 100,000.00 845953.010323.220344.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023048 anh Phan Anh Tri
01/03/2023 100,000.00 271883.010323.220238.VCB;0011002643148;ung hoMS 2023040ba Vo Thi Thanh Hang
01/03/2023 100,000.00 264467.010323.215620.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Tra 0369019729
01/03/2023 100,000.00 581288.010323.214632.HOANG THI DUNG chuyen khoan ung ho NCHCCCL dung 0987190577
01/03/2023 100,000.00 276453.010323.212722.UNG HO NCHCCCL NGUYEN NGOC NHU 0326699227
01/03/2023 100,000.00 627991.010323.211414.Ung ho NCHCCCL Phuong 0769837396
01/03/2023 100,000.00 549958.010323.210517.ung ho NCHCCCL
01/03/2023 100,000.00 066840.010323.210233.Ung ho NCHCCCL FT23061267452307
01/03/2023 100,000.00 940715.010323.205915.Ung ho NCHCCCL
01/03/2023 100,000.00 059872.010323.205855.Ung ho NCHCCCL Trang 0975221998 FT23061158639172
01/03/2023 100,000.00 596078.010323.195721.MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri)
01/03/2023 100,000.00 471904.010323.195100.ung ho NCHCCCL Thuy 0373057644
01/03/2023 100,000.00 485677.010323.194821.Ung ho NCHCCCL
01/03/2023 100,000.00 982429.010323.193052.UNG HO NCHCCCL MARUKO 0911126836
01/03/2023 100,000.00 042227.010323.192452.Ung ho NCHCCCL
01/03/2023 100,000.00 399262.010323.191501.Ung ho NCHCCCL Hoang Hue 0356699692
01/03/2023 100,000.00 926816.010323.191402.Ung ho MS 2023048 Anh Phan Anh Tri
01/03/2023 100,000.00 955162.010323.190159.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Bui Huu Thien 0979232487
01/03/2023 100,000.00 718226.010323.181303.Ung ho NCHCCCL
01/03/2023 100,000.00 594106.010323.173950.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2023048 anh Phan Anh Tri
01/03/2023 100,000.00 478636.010323.172912.NGUYEN HONG NHUNG chuyen tien uh ctrinh NCTCCCL 0988856111
01/03/2023 100,000.00 727304.010323.170404.UH MS 2023 048
01/03/2023 100,000.00 025894.010323.153948.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023 044 Be Hanh Phuc
01/03/2023 100,000.00 409239.010323.142628.IBFT ung ho NCHCCCL THANH 0829021589
01/03/2023 100,000.00 728558.010323.135902.Ung ho NCHCCCL Phuong Nguyen 0988144319
01/03/2023 100,000.00 104956.010323.133344.Le Duc Nghia ung ho MS. 2023.042 (Anh Nguyen Van Noi)
01/03/2023 100,000.00 357380.010323.133048.Le Duc Nghia ung ho MS. 2023.044 (Be Hanh Phuc)
01/03/2023 100,000.00 131540.010323.130709.Ung Ho NCHCCCL FT23060799499916
01/03/2023 100,000.00 129451.010323.130601.co Lien ung ho ms 2023.048 Phan Anh Tri FT23060879417422
01/03/2023 100,000.00 664260.010323.130601.Gui ms 2023 41 va 2023 42
01/03/2023 100,000.00 351008.010323.122631.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Thom Lang Son
01/03/2023 100,000.00 050615.010323.122546.Ung ho NCHCCCL Ngoc Anh 0962802560 FT23060501201086
01/03/2023 100,000.00 032882.010323.114959.Ung ho MS 2023 048 anh PHAN ANH TRI
01/03/2023 100,000.00 734228.010323.113846.MS 2023048 anh Phan Anh Tri
01/03/2023 100,000.00 123792.010323.113734.Ung ho MS2023 044 be Hanh Phuc
01/03/2023 100,000.00 MBVCB.3164247811.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.048 Phan Anh Tri.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 100,000.00 501006.010323.104500.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2023046
01/03/2023 100,000.00 599611.010323.104358.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2023045
01/03/2023 100,000.00 749459.010323.101623.Ung ho MS 2023.48 Phan Anh Tri FT23060869399260
01/03/2023 100,000.00 MBVCB.3163561195.Ung ho NCHCCCL MAI 0936690075.CT tu 0031000332178 NGUYEN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 100,000.00 151624.010323.083513.Ung ho chuong trinh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly.
01/03/2023 100,000.00 282519.010323.074344.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 048 anh phan anh tri
01/03/2023 100,000.00 IBVCB.3163059000.Giup ma so 2024.048 anh Phan Anh Tri .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/03/2023 100,000.00 237035.010323.070715.MS 2023 048 anh Phan Anh Tri
01/03/2023 100,000.00 913254.010323.060112.VCB;0011002643148;NGUYEN NGOC TIEN chuyen khoan ung ho NCHCCCL 0982874506
01/03/2023 100,000.00 MBVCB.3162779007.Ung ho NCHCCCL VU KIM THAI 0912948099.CT tu 0451000297894 VU KIM THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 10,000.00 MBVCB.3164587274.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 10,000.00 413340.010323.083610.Vinh Nam ung ho ms 2023 048 anh Phan Anh Tri
01/03/2023 1,100,000.00 787735.010323.115407.Ung ho NCHCCCL PKT
01/03/2023 1,000,000.00 889429.010323.212731.DANG VAN QUANG ung ho chuong trinh NCHCCCL
01/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3166372487.Be trinh hong gia linh MS 2023.045.CT tu 1020678867 NGUYEN THI THAO MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3165305530.Ung ho NCHCCCL NGUYEN DINH HUNG 0378361201.CT tu 0631000450832 NGUYEN DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 1,000,000.00 216364.010323.145616.Ung ho NCHCCCL FT23060218282805
01/03/2023 1,000,000.00 593409.010323.132146.ung ho NCHCCCL Cam on BTC da giup minh gop chut be nho lam dieu tot dep
01/03/2023 1,000,000.00 520719.010323.132111.ung ho MS 2023 044 Be Hanh Phuc
01/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3164400219.Ung ho MS2023.044 (be Hanh Phuc).CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/03/2023 1,000,000.00 962324.010323.105904.Ung ho MS 2023 047
01/03/2023 1,000,000.00 519318.010323.082158.Ung ho MS 2023.048. Anh Phan Anh Tri. FT23060220673148
01/03/2023 1,000,000.00 070302.010323.062217.UNG HO NCHCCCL+THANH TUAN +0908793662-010323-06:22:15 070302
02/03/2023 70,000.00 MBVCB.3169249823.Ung ho NCHCCCL.CT tu 9977805057 NGUYEN BUI TRA MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 500,000.00 195234.020323.205945.Ung ho NCHCCCL + khan gia Ha Anh Tuan
02/03/2023 500,000.00 081638.020323.160642.UNG HO NCHCCCL-020323-16:06:42 081638
02/03/2023 500,000.00 129262.020323.153621.Ung ho NCHCCCL Tran Hong Trang 0977695656
02/03/2023 500,000.00 322048.020323.153616.Ung ho NCHCCCL FT23061076686000
02/03/2023 500,000.00 945941.020323.150908.Ung ho NCHCCCL TuyenThu 0932363316
02/03/2023 500,000.00 242045.020323.150319.Chau chuyen Ung ho NHCCCL 0918670001 FT23061925004951
02/03/2023 500,000.00 MBVCB.3169889231.Ung ho NCHCCCL Gia Nhi 0942653496.CT tu 1031174865 LE NGOC HUONG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 500,000.00 269996.020323.144750.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL VAN 0352800126
02/03/2023 500,000.00 979578.020323.131405.Ung ho NCHCCCL BUI DUC HUNG 0823844663
02/03/2023 500,000.00 MBVCB.3168781160.Ung ho NCHCCCL NGUYEN PHUOC HIEP 0913605677.CT tu 0281001156460 NGUYEN PHUOC HIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 500,000.00 MBVCB.3168595488.ms 2023 049 uh anh Tran Binh Tong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2023 500,000.00 MBVCB.3168361585.UNG HO NCHCCCL.CT tu 1014014556 DUONG TU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 500,000.00 694218.020323.074332.UHNCHCCCL HUYEN LEAF
02/03/2023 500,000.00 114695.020323.033446.Ungho NCHCCCL DO HUONG HOA 087073706
02/03/2023 500,000.00 759327.020323.031715.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THUY LINH 0966592283
02/03/2023 50,000.00 169371.020323.225227.Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 50,000.00 MBVCB.3171690288.Ung ho NCHCCCL Vuong Thuy 0342269409.CT tu 9342269409 VUONG THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 50,000.00 223380.020323.204452.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL
02/03/2023 50,000.00 020097041503022043552023xa0k808957.6167.204355.ung ho NCHCCCL
02/03/2023 50,000.00 956749.020323.200620.Ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly FT23061241346231
02/03/2023 50,000.00 243710.020323.195410.UNG HO NCHCCCL + KIM HONG + 0389455602-020323-19:54:09 243710
02/03/2023 50,000.00 891452.020323.193442.Ung ho NCHCCCL - Nguyen Thi Minh Thu FT23061904631089
02/03/2023 50,000.00 214270.020323.190109.Ung ho NCHCCCL Trong 0936728580 (by TPBank ChatPay)
02/03/2023 50,000.00 282441.020323.182657.Ung ho NCHCCCL DoanQuynhHuong 0904313487
02/03/2023 50,000.00 108050.020323.181954.ung ho MS 2023.025 (gia dinh ba Huong)
02/03/2023 50,000.00 020097041503021756442023WmRa706251.40909.175644.ung ho NCHCCCL HA 0906075297
02/03/2023 50,000.00 938589.020323.170957.Ung ho NCHCCCL Hanh
02/03/2023 50,000.00 MBVCB.3170475880.ung ho NCHCCCL, Mai Nguyen Xuan Thu, 0355399835.CT tu 0061001092200 MAI NGUYEN XUAN THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 50,000.00 485282.020323.164134.Ung ho NCHCCCL Huong 0865055103 FT23061825786585
02/03/2023 50,000.00 181636.020323.162210.Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 50,000.00 330890.020323.155838.NGUYEN THI HONG PHUONG chuyen khoan
02/03/2023 50,000.00 321948.020323.153613.Dung chuyen FT23061930368849
02/03/2023 50,000.00 689222.020323.145736.Ung ho NCHCCCL PHUONG LIEN 0976570225
02/03/2023 50,000.00 581086.020323.145207.Ung ho NCHCCCL Mai Thanh Thuy 0397571678
02/03/2023 50,000.00 001622.020323.144615.ung ho NCHCCCL Hieu 0337200800
02/03/2023 50,000.00 185362.020323.143854.UNG HO NCHCCCL NGUYEN QUANG TRUONG 0369647750 FT23061736025587
02/03/2023 50,000.00 034852.020323.140124.CK nhanh - Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 50,000.00 551625.020323.135250.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023049 anh Tran Binh Tong
02/03/2023 50,000.00 696845.020323.132813.Ung ho NCHCCCL Hoai 0869273226
02/03/2023 50,000.00 608147.020323.131651.Chuyen khoan tu tai khoan 0030100837350001
02/03/2023 50,000.00 917833.020323.130909.NGUYEN VAN HIEU Chuyen tien
02/03/2023 50,000.00 495416.020323.130147.ung ho NCHCCCL + Tuan + 0829196098
02/03/2023 50,000.00 683723.020323.111521.TRAN HOANG PHONG Chuyen tien
02/03/2023 50,000.00 070228.020323.110059.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 049
02/03/2023 50,000.00 172103.020323.101026.Ung ho NCHCCCL T2/2023+ giang doan+0979027532
02/03/2023 50,000.00 625866.020323.094625.Ung ho NCHCCCL QUYNH 0974061651 FT23061388474800
02/03/2023 50,000.00 555027.020323.091733.Ung ho MS 2023 048 anh Phan Anh Tri
02/03/2023 50,000.00 718841.020323.090631.T ung ho anh Tran Dinh Tong MS 2023. 049
02/03/2023 50,000.00 MBVCB.3168126522.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.049.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 50,000.00 219812.020323.070704.Ung ho NCHCCCL thuyanh
02/03/2023 50,000.00 810863.020323.054412.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2023044 Be Hanh Phuc
02/03/2023 50,000.00 809306.020323.054017.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2023048 anh Phan Anh Tri
02/03/2023 5,500.00 768764.020323.095229.Ung ho MS 2023 049 NAM MO A DI DA PHAT
02/03/2023 5,000.00 665211.020323.133444.Ung ho NCHCCCL LUONG HOAI NAM 0384374520
02/03/2023 5,000,000.00 382068.020323.160020.We love Ha Anh Tuan ung ho Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly 03.23 FT23061268036592
02/03/2023 5,000,000.00 MBVCB.3168568972.UNG HO NCHCCCL HAI ANH 0918378818.CT tu 0221000014760 GIANG THI HAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 40,000.00 854959.020323.120150.Ung ho NCHCCCCL Trang 0385759222
02/03/2023 300,000.00 020097041503022103172023X0NI819314.12730.210317.ung ho NCHCCCL Bui Minh Tien 0989850005
02/03/2023 300,000.00 665811.020323.202511.Ung ho NNCHCCCL Ha 0982228317
02/03/2023 300,000.00 879289.020323.185523.NGUYEN THU HA Chuyen tien ung ho MS 2023047 ong Nguyen Quang Sy
02/03/2023 300,000.00 179202.020323.181620.EM NGA UNG HO NCHCCCL-020323-18:16:01 179202
02/03/2023 300,000.00 677023.020323.175814.MS 2023.046 anh Le Van Quyen FT23061447476094
02/03/2023 300,000.00 192924.020323.172725.Ung ho NCHCCCL Moon Nguyen
02/03/2023 300,000.00 MBVCB.3170480251.NCHCCCL.CT tu 0531002556281 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2023 300,000.00 362341.020323.151612.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Phu Yen 0974231426
02/03/2023 300,000.00 018185.020323.132223.UNG HO NCHCCCL FT23061967856703
02/03/2023 300,000.00 MBVCB.3168694232.Ung ho NCHCCCL + Cao Phuong Nhi + 0986759986.CT tu 1024998601 CAO PHUONG NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 300,000.00 694200.020323.090532.ung ho NCHCCCL
02/03/2023 300,000.00 521763.020323.085726.Ung ho NCHCCCL TrangPham FT23061537099070
02/03/2023 300,000.00 MBVCB.3168025901.Ung ho ma so MS 2023.049 a Tran Binh Tong.CT tu 0851000020419 NGUYEN THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 300,000.00 MBVCB.3167625593.Ung ho nchcccl tuyetnhi 0833880599.CT tu 9833880599 NGUYEN NGOC TUYET NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 30,000.00 041654.020323.155000.Ung ho chuong trinh NCHCCCL Lien 0355590780
02/03/2023 250,000.00 792429.020323.184925.dong hanh NCHCCCL, cam on vi nhung dieu tu te y nghia ma ekip da lam, tran trong FT23061429524397
02/03/2023 25,000.00 100915.020323.072607.ung ho NCHCCCL .Ngo thi huong huyen.0936864518
02/03/2023 24,001.00 388459.020323.125004.NGUYEN TUAN ANH chuyen khoan
02/03/2023 200,000.00 999013.020323.221115.Ung ho NCHCCCL Phuong Anh 0981129029
02/03/2023 200,000.00 847578.020323.210723.MS 2023043 chuc e khoe
02/03/2023 200,000.00 814708.020323.210240.Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 200,000.00 MBVCB.3171644275.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.049(Tran Binh Tong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36938317655.36938317655-0979508616-ung ho NCHCCCL LE SAC 0979508616
02/03/2023 200,000.00 020097041503022029132023tYkz800746.932.202914.Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36936723529.36936723529-0334317380-Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 200,000.00 908395.020323.194252.Mong chuong trinh se tiep tuc phat song FT23061612000080
02/03/2023 200,000.00 871069.020323.192451.Ung ho NCHCCCL Pham Thu Hang 0389931331 FT23061422409650
02/03/2023 200,000.00 888374.020323.165636.ung ho MS 2023048 anh Phan Anh Tri
02/03/2023 200,000.00 124147.020323.160856.Ung ho nchcccl Hoang 0397788998
02/03/2023 200,000.00 MBVCB.3170177231.Ung ho MS 2023.049 (anh Tran Binh Tong).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 200,000.00 MBVCB.3170046697.Ung ho NCHCCCL Bui Xuan Thanh 0984824567.CT tu 0761002342679 BUI XUAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 200,000.00 969731.020323.151557.DO THI HUE ung ho MS 2023049 anh tran binh tong
02/03/2023 200,000.00 001247.020323.144611.Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 200,000.00 106591.020323.140233.Ung ho NCHCCCL Phuong Anh 0372734038 FT23061197322977
02/03/2023 200,000.00 382085.020323.133857.ung ho NCHCCCL Trang 0366151299
02/03/2023 200,000.00 115594.020323.133555.Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 200,000.00 643653.020323.132607.Ung ho NCHCCCL Minh Chau 0353908990
02/03/2023 200,000.00 656795.020323.132119.Ung ho MS 2023.039(be VU HA MY)
02/03/2023 200,000.00 648847.020323.131431.Ung ho NCHCCCL vu thanh binh 0975811111
02/03/2023 200,000.00 353003.020323.123930.Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 200,000.00 012400.020323.123307.e xin ghop chut suc nho FT23061610598808
02/03/2023 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36916076958.36916076958-0902543817-MS 2023 039 be Vu Ha My
02/03/2023 200,000.00 939728.020323.115907.Ung ho NCHCCCL Nhung 0973766786 FT23061720069520
02/03/2023 200,000.00 164268.020323.115846.Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 200,000.00 849822.020323.115027.VCB;0011002643148;UHCTNCHCCCL
02/03/2023 200,000.00 636640.020323.112949.UNG HO NCHCCCL TRINH THI THU DUNG 0965569594
02/03/2023 200,000.00 104739.020323.111354.Ung ho NCHCCCL Bao Anh 0387261998
02/03/2023 200,000.00 MBVCB.3168861051.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0301000310702 TA THI TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 200,000.00 639147.020323.103145.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Luu Thi Hai Yen 0981068401
02/03/2023 200,000.00 MBVCB.3168581807.Ung ho NCHCCCL + Huong + 0966999255.CT tu 0451000376912 TA XUAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 200,000.00 652784.020323.095817.ung ho NCHCCCL bao 0936697600 FT23061467732405
02/03/2023 200,000.00 817734.020323.094335.ung ho nchcccl phuong 0983791118
02/03/2023 200,000.00 IBVCB.3168292016.MS2023045 be Trinh Hong Gia Linh.CT tu 0071001612806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2023 200,000.00 770688.020323.083600.UNG HO MS 2023.049(ANH TRAN BINH TONG)-020323-08:35:59 770688
02/03/2023 200,000.00 MBVCB.3168106226.Ungho NCHCCCL Mai 0914043989.CT tu 0571000042547 DANG THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 200,000.00 800185.020323.080416.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023048 anh Phan Anh Tri
02/03/2023 200,000.00 294011.020323.074808.Ung ho NCHCCCL fan HAT
02/03/2023 200,000.00 MBVCB.3167688880.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 046 Anh Le Van Quyen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 200,000.00 MBVCB.3167688199.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 047 ong Nguyen Quang Sy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 200,000.00 MBVCB.3167679585.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 048 Anh Phan Anh Tri.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 200,000.00 299000.020323.004716.Ung ho NCHCCCL Le Thi Hoa 0348782464 FT23061628867102
02/03/2023 20,000.00 MBVCB.3171981087.ung ho NCHCCCL.CT tu 0161001611955 PHAM THI QUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 20,000.00 020097041503022203082023KRsA847717.30238.220308.ung ho NCHCCCL NGUYEN THI KIM OANH 0988354505
02/03/2023 20,000.00 069396.020323.210330.Ung ho NCHCCCL NguyenThiMaiLinh FT23062026414556
02/03/2023 20,000.00 MBVCB.3171682012.Ung ho NCHCCCL Bui Hai Phong 0903730270.CT tu 1032259137 BUI HAI PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 20,000.00 041468.020323.193118.Ung ho NCHCCCL Dang Thi Trang 0379152755
02/03/2023 20,000.00 027717.020323.192800.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Phuong Thao 0336003340
02/03/2023 20,000.00 728018.020323.182109.Ung ho NCHCCCL - Pham Thi Binh FT23061023443890
02/03/2023 20,000.00 MBVCB.3170379836.UHNCHCCCL Tuyet 0987394345.CT tu 0341000615422 TRIEU THI TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 20,000.00 345871.020323.160150.Ung ho NCHCCCL Thanh Nga 0975099511
02/03/2023 20,000.00 790325.020323.154951.ung ho nchcccl phuong anh 0948982848
02/03/2023 20,000.00 MBVCB.3170139934.Ung ho NCHCCCL Phan Ngoc Phi 0989352675.CT tu 0251001108030 PHAN NGOC PHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 20,000.00 904649.020323.150947.VCB;0011002643148;VO NGOC LINH DANG chuyen khoan
02/03/2023 20,000.00 MBVCB.3169931217.2023.048( Anh Phan Anh tri).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 20,000.00 685973.020323.141832.Ung ho NCHCCCL NGUYEN VAN DUNG 0869001846
02/03/2023 20,000.00 466715.020323.131455.Hanh dong nho y nghia lon
02/03/2023 20,000.00 950950.020323.123726.Ung ho NCHCCCL NguyenLinh 0985064841
02/03/2023 20,000.00 MBVCB.3169278343.Ung ho NCHCCCL Quang Anh 0919144057.CT tu 1013820482 PHAM QUANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 20,000.00 090582.020323.110516.Ung ho NCHCCCL Tan 0336641673
02/03/2023 20,000.00 633612.020323.094949.Ung ho NCHCCCL Chu Thi Khanh Chi 0339703490 FT23061759733125
02/03/2023 20,000.00 769957.020323.092858.ung ho NCHCCCL bui mai nga 0903202129
02/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.01/03/2023.ung ho NCHCCCL+LUONG QUYNH MAI +0911625335. CT tu 0021000277663 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 20,000.00 MBVCB.3167633847.Ung ho MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 19,000.00 763282.020323.182740.HOANG TRUNG KIEN chuyen khoan
02/03/2023 150,000.00 612151.020323.155117.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL HOANG THI MINH TAM 0964508433
02/03/2023 150,000.00 561987.020323.091930.MS 2023 045 be Trinh Hong Gia Linh
02/03/2023 150,000.00 MBVCB.3167890101.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.049 (anh Tran Binh Tong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 15,000.00 MBVCB.3170245461.Tra Xuan Binh giup 3ms 2023045 2023046 va 2023047.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2023 15,000.00 MBVCB.3168200107.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0061001141258 NGUYEN THI NGOC QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 227867.020323.225003.Ung ho NCHCCCL NGA 0328615555 FT23062091820042
02/03/2023 100,000.00 011221.020323.215449.Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 100,000.00 MBVCB.3171896980.Ung ho NCHCCCL+NGUYEN THI HA + 0982284360.CT tu 0451000383930 NGUYEN THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 415950.020323.210221.Ung ho NCHCCCL 0877632737
02/03/2023 100,000.00 798089.020323.204949.Ung ho NCHCCCL Nguyen Quynh Nhu 0387027986
02/03/2023 100,000.00 796938.020323.204938.Ung ho NCHCCCL Ng Huong Giang 0986848825
02/03/2023 100,000.00 007626.020323.203116.Ung ho NCHCCCL ToHang 0775350993 FT23061090076509
02/03/2023 100,000.00 020097041503022017362023OWGT793844.96486.201737.keep fighting
02/03/2023 100,000.00 418045.020323.193421.Ung ho NCHCCCL
02/03/2023 100,000.00 224197.020323.192255.UNG HO NCHCCCL-020323-19:22:57 224197
02/03/2023 100,000.00 MBVCB.3171258908.ung ho ?MS 2023.049.CT tu 1022049403 TRUONG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 784958.020323.184615.Mong ctrinh van co the tiep tuc giup do nhieu nguoi hon nua FT23061560762064
02/03/2023 100,000.00 666008.020323.182837.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL PHUNG THI THAO 0989207343
02/03/2023 100,000.00 722935.020323.181841.Ung ho NCHCCCL tham 0854925262 FT23061385146007
02/03/2023 100,000.00 MBVCB.3170853353.Chuc chuong trinh luon con mai.CT tu 1023701013 HOANG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 020097041503021756492023GqTB706320.40963.175650.Ung ho NCHCCCL Linh 0399187178
02/03/2023 100,000.00 611617.020323.173132.Ung ho NCHCCCL FT23061104386433
02/03/2023 100,000.00 474426.020323.163716.Ung ho NCHCCCL Nguyen Khanh Van 0982226026 FT23061388154132
02/03/2023 100,000.00 MBVCB.3170182304.Ung ho MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 705942.020323.154925.Ung ho NCHCCCL Duong 0965119126
02/03/2023 100,000.00 MBVCB.3170098063.ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri)- Luong Son, Ninh Son, tinh Ninh Thuan.CT tu 9713198888 NGUYEN DUY HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 327461.020323.153825.Ung ho NCHCCCL -thuy 0966277119 FT23061007270075
02/03/2023 100,000.00 MBVCB.3170077292.Ung ho NCHCCCL DIEU 0349070559.CT tu 0301000344115 TRAN HUYEN DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 121750.020323.152456.ung ho NCHCCCL + TRAN THU HUONG + 0985265257
02/03/2023 100,000.00 289099.020323.152252.Ung ho NCHCCCL cua it long nhieu chuc chuong trinh nhan duoc nhieu quyen gop hon nua FT23061630825222
02/03/2023 100,000.00 827821.020323.145445.Ung ho NCHCCCL- TRAN THI HUYEN-0773092508
02/03/2023 100,000.00 028954.020323.145236.Ung ho nchcccl huebinh 0988383538
02/03/2023 100,000.00 214775.020323.145144.Cua hang Phuoc Xuong ung ho MS 2023.046 - anh Le Van Quyen FT23061208865455
02/03/2023 100,000.00 198260.020323.144432.Ung ho NCHCCCL Tran Thi Hien 0328582929 FT23061334156100
02/03/2023 100,000.00 192244.020323.144156.Tran Trung Tri ung ho MS 2023.047 - ong Nguyen Quang Sy FT23061452938046
02/03/2023 100,000.00 181617.020323.143712.Vo Thi Ut ung ho MS 2023.048 - anh Phan Anh Tri FT23061635954286
02/03/2023 100,000.00 816726.020323.142902.ung ho MS 2023049
02/03/2023 100,000.00 000236.020323.134037.Ung ho MS 2023 049 anh TRAN BINH TONG
02/03/2023 100,000.00 036765.020323.133239.UNG HO NCHCCCL LE VAN AN FT23061780765281
02/03/2023 100,000.00 036478.020323.133229.Nguyen Hung Thinh ung ho ms 2023.049 - anh Tran Binh Tong FT23061160134582
02/03/2023 100,000.00 MBVCB.3169232236.ung ho NCHCCCL, ten Hien, sdt 0934187874.CT tu 0071000854568 TRAN THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 972201.020323.121401.QTrang uh NCHCCCL FT23061609116181
02/03/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36913383564.36913383564-0938146369-Ung ho NCHCCCL Sang 0938146369
02/03/2023 100,000.00 957244.020323.110223.Gui ms 2023 043 va 2023 44
02/03/2023 100,000.00 630851.020323.105733.Ung ho NCHCCCL PTKP 0914898194
02/03/2023 100,000.00 791045.020323.105514.Ung ho NCHCCCL Tam0904030984 FT23061803315507
02/03/2023 100,000.00 870185.020323.095842.ung ho MS 2023049 Tran Binh Tong
02/03/2023 100,000.00 IBVCB.3168314572.Giup ma so 2023.049 anh Tran Binh Tong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2023 100,000.00 MBVCB.3168139883.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.049 Tran Tong Binh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 459827.020323.083415.MS 2023 049 anh Tran Binh Tong
02/03/2023 100,000.00 VCB.CTDK.01/03/2023.Ung hi NCHCCCL + Thanh Thao + 0764869172. CT tu 0061000768090 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 VCB.CTDK.01/03/2023.Ung Ho NCHCCCL Nguyen Trang Ly 0868797878. CT tu 0981000400288 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 194634.020323.080116.Ung ho NCHCCCL - Nguyen Thi Hoang Anh - 0396103521
02/03/2023 100,000.00 405460.020323.073929.Ung ho NCHCCCL FT23061271084083
02/03/2023 100,000.00 276213.020323.073918.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 049 anh tran binh tong
02/03/2023 100,000.00 525042.020323.064429.UH NCHCCCL Hanh 0985142624
02/03/2023 100,000.00 MBVCB.3167707389.ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri).CT tu 1032218577 NGUYEN KHANH DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 100,000.00 023463.020323.001915.UNG HO NCHCCCL HOA SEN 0974823233
02/03/2023 10,000.00 MBVCB.3171480632.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.049(anh Tran Binh Tong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 10,000.00 756003.020323.182559.Vinh Nam ung ho ms 2023 049 anh Tran Binh Tong
02/03/2023 10,000.00 MBVCB.3170795918.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.049 (anh Tran Binh Tong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 10,000.00 MBVCB.3170242847.Tra Xuan Binh giup 2ms 2023048 va 2023049.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2023 10,000.00 MBVCB.3168892091.bt.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/03/2023 10,000,000.00 034715.020323.124417.Ong Tu Van tro giup cho ms 2023 049 anh Tran Binh Tong FT23061700868192
02/03/2023 1,000,000.00 681848.020323.211047.VCB;0011002643148;PHAN THI THU SANG chuyen khoan ung ho NCHCCCL
02/03/2023 1,000,000.00 933292.020323.170819.Ung ho NCHCCCL Dieu Luong 0905300301
02/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3169999252.Nchcccl hong thai 0938310069.CT tu 1029923665 PHAN THI HONG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 1,000,000.00 255206.020323.150849.Ung ho NCHCCCL Yen 0914779798 FT23061542963202
02/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3169680798.Ung ho NCHCCCL + HIHI THE COMPANY + 0965824079.CT tu 0561000526523 PHAN NGUYEN THUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 1,000,000.00 175638.020323.114602.Ung ho NCHCCCL - Oanh - 0919360616
02/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3168579285.ung ho NCHCCCL.CT tu 0041000270078 NGO THI THAO HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/03/2023 1,000,000.00 786500.020323.090233.UNG HO NCHCCCL - HOANG AN - 0938851852-020323-09:02:32 786500
02/03/2023 1,000,000.00 741597.020323.085628.Ung ho NCHCCCL Vu Trang Nhung 0963683191
02/03/2023 1,000,000.00 620603.020323.084102.Ung ho NCHCCCL fc haanhtuan chuc cac anh chi luon manh khoe va chuc chuong trinh se keo dai duoc lau hon nua cam on moi nguoi
02/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3167974667.Ung Ho NCHCCCL Phan Thanh Nam 0967691804.CT tu 0031000180567 PHAN THANH NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 66,666.00 248005.020323.231118.Ung ho NCCHCCCL Hang 0359206135 FT23062095469556
03/03/2023 55,000.00 118097.030323.140652.UNG HO NCHCCCL Dung 0972968612 FT23062754759000
03/03/2023 500,000.00 174315.030323.220430.Ung ho NCHCCCL FT23063330789708
03/03/2023 500,000.00 MBVCB.3176049820.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2023.044(be HANH PHUC), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 500,000.00 202340.030323.191446.ung ho NCHCCCL DO THIEN 0366887501
03/03/2023 500,000.00 272166.030323.185052.Ung ho NCHCCCL Tran Anh Dung 0918682822
03/03/2023 500,000.00 408691.030323.160921.NCHCCCL YEN 0961646999 FT23062250902099
03/03/2023 500,000.00 339460.030323.154128.NCHCCCL Luyen 0989768487 FT23062837591975
03/03/2023 500,000.00 007958.030323.131635.NCHCCCL - 0942130979 FT23062046080685
03/03/2023 500,000.00 865599.030323.112614.Ung ho NCHCCCL-Nguyen Hoang Anh-0981794246 FT23062226197515
03/03/2023 500,000.00 MBVCB.3173074151.ms 2023 050 uh anh Tran The Tam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2023 500,000.00 MBVCB.3172874818.Ung ho NCHCCCL Tran Thi Thuy 0968923561.CT tu 1033212226 TRAN THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 500,000.00 655861.030323.085659.ung ho MS 2023045 be Trinh Hong Gia Linh
03/03/2023 500,000.00 517653.030323.084922.Ung ho NCHCCCL 0989808005
03/03/2023 500,000.00 MBVCB.3172739871.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien MS 2023.045 (be Trinh Hong Gia Linh).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 500,000.00 MBVCB.3172390399.ung ho MS 2023.049 anh Tran Binh Tong.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 500,000.00 364513.030323.062743.Ung ho MS 2023.049 anh Tran Binh Tong FT23062834424285
03/03/2023 500,000.00 519317.030323.011003.ung ho NCHCCCL Long 0383819090
03/03/2023 500,000.00 285524.030323.000728.Ung ho NCHCCCL KIM ANH FT23062470714985
03/03/2023 500,000.00 678225.020323.235146.MS 2023039 be Vu Ha My
03/03/2023 50,000.00 MBVCB.3176565927.Ung ho NCHCCCL, chuc cho chuong trinh phat trien hon nua.CT tu 1023287512 PHAN THI HOAI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 50,000.00 916564.030323.211244.ung ho nchcccl giau ten
03/03/2023 50,000.00 MBVCB.3176456302.Ung Ho NCHCCCL.CT tu 0491000113537 NGHIEM DINH LOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 50,000.00 513973.030323.194115.Ung ho NCHCCCL Giang 0326587367
03/03/2023 50,000.00 332977.030323.170733.T ung ho anh Tran The Tam MS 2023. 050
03/03/2023 50,000.00 335599.030323.165058.Ung ho NCHCCCL
03/03/2023 50,000.00 336241.030323.154009.Ung ho NCHCCCL FT23062233905648
03/03/2023 50,000.00 312971.030323.153053.Ung ho NCHCCCL Nguyen Dieu Anh 096 7214764 FT23062191785271
03/03/2023 50,000.00 MBVCB.3174531751.Ung ho NCHCCCL-Minh Ngoc-0982525692.CT tu 0031000294803 VU THI QUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 50,000.00 909863.030323.141853.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 050
03/03/2023 50,000.00 206059.030323.135131.ung ho NCHCCCL
03/03/2023 50,000.00 046694.030323.125000.Nhung chuyen FT23062110833035
03/03/2023 50,000.00 742147.030323.103359.Ung ho NHCHCCCL Nguyen Thi Trang 0985257845 FT23062754066388
03/03/2023 50,000.00 667978.030323.100257.Ung ho NCHCCCL Tung 0984569499 FT23062358553417
03/03/2023 50,000.00 743227.030323.092353.Ung ho NCHCCCL HANG 0347503195
03/03/2023 50,000.00 VCB.CTDK.02/03/2023.Ung ho NCHCCCL+MinhHong+0816649994. CT tu 0301000364314 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 50,000.00 719313.030323.081646.Ms 2023.045
03/03/2023 50,000.00 718934.030323.081159.Ms 2023.044
03/03/2023 50,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36954714455.36954714455-0824869198-Ung ho NCHCCCL Hien 0824869198
03/03/2023 50,000.00 571470.030323.080206.Ung ho NCHCCCL Yen 0886121299
03/03/2023 50,000.00 MBVCB.3172587498.Ung ho MS 2023.049.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 50,000.00 353475.030323.054457.Ung ho MS 2023.049 anh Tran Binh Tong FT23062923300301
03/03/2023 50,000.00 761381.030323.022749.LE TUAN ANH Chuyen tien CHUONG TRINH NCHCCCC
03/03/2023 50,000.00 834297.030323.014538.Ung ho NCHCCCL mi 0971782930
03/03/2023 50,000.00 511361.030323.002323.Ung ho NCHCCCL
03/03/2023 50,000.00 024185.030323.002201.Ung ho NCHCCCL THU 0358607259
03/03/2023 5,500.00 800328.030323.095840.Ung ho MS 2023 050 NAM MO A DI DA PHAT
03/03/2023 5,000.00 MBVCB.3176220428.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.050(anh Tran The Tam).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 40,000.00 641955.030323.191234.VCB;0011002643148;LIEU TRUC MAI chuyen khoan
03/03/2023 300,000.00 MBVCB.3176596292.Ung ho NCHCCCL Dao Nga.CT tu 0181003274728 DAO THI THANH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 300,000.00 295409.030323.114712.Ms 2023 050 anh Tran The Tam
03/03/2023 300,000.00 190919.030323.112531.Ung ho NCHCCCL cam on BTC
03/03/2023 300,000.00 682909.030323.090540.ung ho ms 2023049 anh Tran Binh Tong
03/03/2023 300,000.00 334111.030323.030142.Ung Ho NCHCCCL Hong Diep 0989166975 FT23062922045178
03/03/2023 30,000.00 142934.030323.151242.Ms 2023 050
03/03/2023 30,000.00 MBVCB.3172759761.ms 2023 049.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2023 3,000,000.00 947028.030323.102303.Ong Tu Van tai tro MS 2023050 anh Tran The Tam
03/03/2023 240,000.00 039618.030323.133346.Ung ho NCHCCCL Dap FT23062080962608
03/03/2023 200,000.00 968727.030323.200917.Ung ho NCHCCCL-DuyAnh-0934154061 FT23062315868160
03/03/2023 200,000.00 492987.030323.200629.ung ho NCHCCCL HAI 0982946326
03/03/2023 200,000.00 MBVCB.3176039720.UNG HO NCHCCCL 0366196866.CT tu 0451000398821 VU XUAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 200,000.00 313183.030323.185912.Ungho NCHCCCL Luu quang Hiep 0972097974
03/03/2023 200,000.00 MBVCB.3175186092.UNG HO MS 2023.034 (NGUYEN VAN UT).CT tu 0191000106659 LY VAN TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 200,000.00 797584.030323.163212.VU THAI HANH chuyen tien Ung ho NCHCCCL HANH 0914674999
03/03/2023 200,000.00 MBVCB.3175026495.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023. 049.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 200,000.00 757119.030323.161917.MS 2023.050(ANH TRAN THE TAM-030323-16:19:17 757119
03/03/2023 200,000.00 229359.030323.145626.Ung ho NCHCCCL FT23062010180717
03/03/2023 200,000.00 745058.030323.140245.ung ho MS 2023048 anh Phan Anh Tri
03/03/2023 200,000.00 102830.030323.135950.Ung ho NCHCCCL Nguyet 0985688861 FT23062330014079
03/03/2023 200,000.00 NGO HIEU VIET - MS.2023.049 UNG HO TRAN BINH TONG
03/03/2023 200,000.00 NGO HIEU VIET - MS.2023.047 UNG HO NGUYEN QUANG SY
03/03/2023 200,000.00 034857.030323.131356.CK nhanh - Ung ho NCHCCCL Thuy 0961153863
03/03/2023 200,000.00 MBVCB.3173701562.UNG HO MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 200,000.00 MBVCB.3173686084.UNG HO MS 2023.049 (anh Tran Binh Tong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 200,000.00 903873.030323.114236.Ung ho MS 2023.044 be Hanh Phuc FT23062403893375
03/03/2023 200,000.00 MBVCB.3173663471.UNG HO MS 2023.050 (anh Tran The Tam).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 200,000.00 826243.030323.110945.Ung ho NCHCCCL thuy duong 0977120114 FT23062849557048
03/03/2023 200,000.00 912147.030323.101325.ung ho NCHCCCL HANG 0961712488
03/03/2023 200,000.00 338647.030323.095503.Ung Ho MS 2023 48
03/03/2023 200,000.00 462343.030323.092952.UNG HO MS 2023.050(ANH TRAN THE TAM)-030323-09:29:53 462343
03/03/2023 200,000.00 795811.030323.091130.VCB;0011002643148;UNG HO NCHCCCC HOANG THI DIEP HAO 0988396183
03/03/2023 200,000.00 438942.030323.084402.Ung ho NCHCCCL LE HUYEN TRANG 097938790 Chuc toan the anh chi ekip NCHCCCL manh khoe
03/03/2023 200,000.00 MBVCB.3172671894.Ung ho NCHCCCL + Nguyen Duc Viet + 0968328158.CT tu 0921000708878 NGUYEN DUC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 200,000.00 978696.030323.080958.Ung ho NCHCCCL LeNa
03/03/2023 200,000.00 MBVCB.3172461813.ung ho?MS 2023045 be Trinh Hong Gia Linh.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2023 200,000.00 MBVCB.3172460098.ung ho?MS 2023044 be Hanh Phuc.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2023 200,000.00 174490.030323.060811.LUONG THI LAN ANH ung ho NCHCCCL mong chuong trinh ngay cang phat trien a
03/03/2023 200,000.00 696229.030323.001506.NGUYEN KIEU BANG TAM Ms 2023047 ong Nguyen Quang Sy
03/03/2023 20,000.00 857974.030323.220346.chut tam long nho
03/03/2023 20,000.00 104995.030323.184111.donate for NCHCCCL. thanks.
03/03/2023 20,000.00 185146.030323.162603.Ung ho NCHCCCL + Tran Van Cuong + 0974617627
03/03/2023 20,000.00 445475.030323.162405.Ung ho NCHCCCL Duong 0966293136 FT23062070752844
03/03/2023 20,000.00 439883.030323.162150.Duong chuyen FT23062956801781
03/03/2023 20,000.00 493055.030323.161839.VCB;0011002643148;DAO THI YEN chuyen khoan
03/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP..ZP6HEMC8IT05.Ung ho NCHCCCL Ly Minh Khai 0972570723
03/03/2023 20,000.00 MBVCB.3173632861.Ung ho NCHCCCL Nguyen Viet My 0363140495.CT tu 0451000394427 NGUYEN VIET MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 20,000.00 550599.030323.112905.UNG HO MS 2023.050 (ANH TRAN THE TAM).-030323-11:28:59 550599
03/03/2023 20,000.00 790629.030323.111027.Ung ho NCHCCCL + Bui Thi Huyen Trang + 0362092695
03/03/2023 20,000.00 956268.030323.084033.HA TRONG NGHIA Chuyen tien
03/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.02/03/2023.Ung ho NCHCCCL. CT tu 0721000574756 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 20,000.00 MBVCB.3172641401.Ung ho NCHCCCL HOA 0905670288.CT tu 0041000671208 NGUYEN THI THU HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 20,000.00 534057.030323.050544.Ung ho NCHCCCL nqa 0977003633
03/03/2023 20,000.00 MBVCB.3172311267.Ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 20,000.00 296798.030323.002724.Ung ho NCHCCCL nguyen van the 0947264402 FT23062721877576
03/03/2023 150,000.00 681086.030323.141656.Ung ho NCHCCCL Ninh 0969393209
03/03/2023 150,000.00 MBVCB.3172575009.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.050 (anh Tran The Tam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 100,000.00 215021.030323.223602.Ung ho NCHCCCL - Huyen Cao - 0983236440 FT23063269408338
03/03/2023 100,000.00 MBVCB.3176744682.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0051000417577 NGUYEN VAN TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 100,000.00 965670.030323.215040.UNG HO NCHCCCL PHAN THI KIM AN 0383590766-030323-21:50:40 965670
03/03/2023 100,000.00 MBVCB.3176426815.Ung ho NCHCCCL NGO THI THU HIEN 0977677785.CT tu 0821000124480 NGO THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 100,000.00 397034.030323.205203.Ung ho NCHCCCL Trang 0965277015
03/03/2023 100,000.00 131359.030323.202612.VCB;0011002643148;DAO THI THANH TAM chuyen khoan ung ho NCHCCCL THANH TAM 0977799831
03/03/2023 100,000.00 987073.030323.201827.Ung ho NCHCCCL FT23062092949703
03/03/2023 100,000.00 923887.030323.194720.Ung ho NCHCCCL The Tho 0934698132 FT23062450213200
03/03/2023 100,000.00 MBVCB.3175592392.Ung ho MS 2023.044 (Be Hanh Phuc).CT tu 0491000014594 NGUYEN THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 100,000.00 678724.030323.175520.Ung ho NCHCCCL Le Ngoc Quynh 0973466452 FT23062671798442
03/03/2023 100,000.00 622285.030323.173246.Ung ho NCHCCCL. Nhi.0907094652 FT23062234227200
03/03/2023 100,000.00 089583.030323.171740.Ung ho NCHCCCL Tan 0901237082
03/03/2023 100,000.00 622883.030323.154016.Ung ho NCHCCCL
03/03/2023 100,000.00 031334.030323.152832.unghoNCHCCCL thao 0962528979
03/03/2023 100,000.00 959181.030323.151831.Ung ho MS 2023 050 anh TRAN THE TAM
03/03/2023 100,000.00 163521.030323.144336.ungho NCHCCCL le hoang chuong 0777961962
03/03/2023 100,000.00 MBVCB.3174274921.MS 2023 047 giup do chu Nguyen Quang Sy.CT tu 0011004205122 NGUYEN THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 100,000.00 MBVCB.3174181445.ung ho anhTran The Tam.CT tu 9965219068 TA NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 100,000.00 166996.030323.111655.Ung ho NCHCCCL Huong 0866860875
03/03/2023 100,000.00 671854.030323.111123.Ung ho NCHCCCL Tran Mai Linh 0398353735
03/03/2023 100,000.00 478708.030323.110241.Ung ho NCHCCCL My 0942319876
03/03/2023 100,000.00 824808.030323.105624.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Ngoc 0349581470
03/03/2023 100,000.00 651090.030323.102101.Ung ho tt NCHCCCL + Dung + 0357210786
03/03/2023 100,000.00 609687.030323.093323.MS 2023 050 anh Tran The Tam
03/03/2023 100,000.00 300057.030323.093043.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 050
03/03/2023 100,000.00 057211.030323.091724.ung ho MS 2023044 Be Hanh Phuc
03/03/2023 100,000.00 VCB.CTDK.02/03/2023.Ung Ho NCHCCCL Tan 0355903365. CT tu 0181003655243 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 100,000.00 VCB.CTDK.28/12/2022.ung ho NCHCCCL+lethitham+0344464433. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 100,000.00 IBVCB.3172502714.Giup ma so 2023.050.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2023 100,000.00 MBVCB.3172501528.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.050 Tran The Tam.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 100,000.00 020097041503030727062023xtKE909348.68262.072706.ung ho NCHCCCL Thanh 0943088357
03/03/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36947858192.36947858192-0945226966-ung ho NCHCCCL
03/03/2023 100,000.00 MBVCB.3172260665.Ung ho NCHCCCL friendclub Ha Anh Tuan.CT tu 1014924773 CAO THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36948909218.36948909218-0989390316-Ung ho ct NCHCCCL
03/03/2023 100,000.00 314212.030323.011446.Ung ho NCHCCCL Dao Le 0326480368 FT23062979747939
03/03/2023 100,000.00 642424.020323.231223.UHNCHCCCL
03/03/2023 100,000.00 202799.020323.230942.Ung ho NCHCCCL HAO 0918729107
03/03/2023 10,000.00 027754.030323.214134.Ung ho NCHCCCL Mot dieu nho den mn
03/03/2023 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36969017917.36969017917-0335479965-ung ho MS 2023 049
03/03/2023 10,000.00 MBVCB.3173988556.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.050 (anh Tran The Tam).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/03/2023 10,000.00 393123.030323.081215.Vinh Nam ung ho ms 2023 050 anh Tran The Tam
03/03/2023 1,000.00 IBVCB.3175857276.erwe.CT tu 1016940263 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2023 1,000.00 IBVCB.3172684460.ast.CT tu 1012937586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/03/2023 1,000,000.00 237549.030323.195628.Ung ho NCHCCCL ly 0389094050
03/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3172642791.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS2023.050(anh tran the tam).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 800,000.00 690310.040323.134454.ung ho MS 2023 051 anh Ngo Xuan Ha
04/03/2023 650,000.00 600843.040323.110953.UnghoNCHCCCLThuyLien0349803922
04/03/2023 60,000.00 543857.040323.131633.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Thanh Huyen 0336583933
04/03/2023 500,000.00 095560.040323.212110.Ung ho NCHCCCL Le thanh tung Nguyen quynh anh 0967887016
04/03/2023 500,000.00 005369.040323.191712.Ung ho NCHCCCL Em Huyen 0347080638
04/03/2023 500,000.00 MBVCB.3180124986.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1017982565 NGUYEN THI HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 500,000.00 249691.040323.165531.ung ho MS 2023051 anh Ngo Xuan Ha
04/03/2023 500,000.00 163085.040323.164434.Ung ho NCHCCCL- 0906098866 FT23063689816719
04/03/2023 500,000.00 564126.040323.161349.Ung ho NCHCCCL Phuong 0989125730
04/03/2023 500,000.00 728333.040323.134306.Ung ho NCHCCCL Bao 0971938097
04/03/2023 500,000.00 680417.040323.134158.ung ho MS 2023 048 anh Phan Anh Tri
04/03/2023 500,000.00 MBVCB.3177657455.ms 2023 051 uh anh Ngo Xuan Ha.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/03/2023 500,000.00 MBVCB.3177228218.MS 2023.051 (anh Ngo Xuan Ha).CT tu 0431000000081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 500,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37003894713.37003894713-0908666794-Ung Ho NCHCCCL Tran Tue Linh 0908666794
04/03/2023 500,000.00 895787.040323.063758.Ung ho NCHCCCL NTBichNgoc 0836438077
04/03/2023 50,000.00 MBVCB.3180958247.Ung ho NCHCCCL BUI THI PHUONG .CT tu 1018022153 BUI THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 50,000.00 787905.040323.220416.ung ho nchcccl chau doan nhu phuong 0797614493 FT23065047588853
04/03/2023 50,000.00 MBVCB.3180664433.UHNCHCCCL NGUYEN THUY LINH 0338104207.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 50,000.00 726603.040323.171707.ung ho NCHCCCL Nhung 0396438938
04/03/2023 50,000.00 429533.040323.170924.Ung ho NCHCCCL
04/03/2023 50,000.00 062638.040323.160018.ung ho NCHCCCL FT23063208210058
04/03/2023 50,000.00 985085.040323.135944.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
04/03/2023 50,000.00 963997.040323.135522.ung ho NCHCCCL
04/03/2023 50,000.00 337084.040323.135020.UnghoNCHCCCL ThuyLoi 0963170351
04/03/2023 50,000.00 471951.040323.134046.Ung ho NCHCCCL LUONG HOANG NGOC ANH 0889600919
04/03/2023 50,000.00 408861.040323.131932.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 051
04/03/2023 50,000.00 190781.040323.123407.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023051 anh Ngo Xuan Ha
04/03/2023 50,000.00 161749.040323.111339.ung ho NCHCCC+ lam + 0936968420
04/03/2023 50,000.00 597582.040323.104903.ung ho NCHCCCL NGUYEN THI HONG QUY 0813262401
04/03/2023 50,000.00 145364.040323.101818.UNG HO NCHCCCL-040323-10:18:19 145364
04/03/2023 50,000.00 VCB.CTDK.03/03/2023.Ung ho NCHCCCL Thao 0983154779. CT tu 9983154779 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 50,000.00 VCB.CTDK.03/03/2023.Ung ho NCHCCCL QuynhDung 0919293965. CT tu 0071002568044 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 50,000.00 MBVCB.3177339637.Ung ho MS 2023.051.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 50,000.00 MBVCB.3177174541.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.050.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 50,000.00 MBVCB.3177173611.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.051.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 50,000.00 019511.040323.005119.Ung ho NCHCCCL FT23063803641027
04/03/2023 50,000.00 008337.040323.000703.Ung ho NCHCCCL Pham Anh Tu 0335643476
04/03/2023 5,500.00 096653.040323.111702.Ung ho MS 2023 051 NAM MO A DI DA PHAT
04/03/2023 5,000.00 MBVCB.3180526793.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.051(anh Ngo Xuan Ha).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 5,000,000.00 094810.040323.111640.Ung ho nchccccl minh khoi phuc khang minh quan
04/03/2023 5,000,000.00 481804.040323.110433.Ung ho NCHCCCL Dao Thi Thu Ngan 0943889615 FT23063091089800
04/03/2023 300,000.00 886561.040323.223943.Ung ho NCHCCCL Huynh Nhi
04/03/2023 300,000.00 684061.040323.135031.ung ho NCHCCCL Lynn 0946838o78
04/03/2023 300,000.00 829180.040323.132205.Ung ho NCHCCCL MyHuyen 0975280869
04/03/2023 300,000.00 159857.040323.131413.ung ho NCHCCCL ho thi thu ha 0989293804
04/03/2023 300,000.00 161113.040323.121438.Ung ho NCHCCCL_Hoan_0363667887
04/03/2023 300,000.00 900846.040323.115431.ung ho MS 2023050 anh Tran The Tam
04/03/2023 300,000.00 525318.040323.112358.UnghoNCHCCCLTranTuanDat0934488600 FT23063922542029
04/03/2023 300,000.00 MBVCB.3177284223.Ung ho NCHCCCL Nhi Nguyen.CT tu 1031038105 NGUYEN YEN NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 30,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37030595426.37030595426-0835378610-ung ho
04/03/2023 30,000.00 458760.040323.133626.Ung ho NCHCCCL
04/03/2023 30,000.00 227094.040323.113659.Ung ho chuong trinh
04/03/2023 30,000.00 315297.040323.094853.ms 2023 045 FT23063281616020
04/03/2023 250,000.00 072367.040323.114619.Ung ho NCCCCL NGUYEN THI HANG 0386955247
04/03/2023 25,000.00 953793.040323.205611.MS 2023.050.hunghoaiduc
04/03/2023 25,000.00 898176.040323.202959.MS 2023.051. hunghoaiduc
04/03/2023 240,000.00 556170.040323.121711.Ung ho NCHCCCL +nguyen thi Lieu+0355422390
04/03/2023 22,222.00 391650.040323.010031.Ung ho NCHCCCL friend HAT 0396781812
04/03/2023 200,000.00 100706.040323.220354.IBFT Ung ho NCHCCCL
04/03/2023 200,000.00 712797.040323.211436.Ung ho NCHCCCL Ngoc 0328414970
04/03/2023 200,000.00 633516.040323.210957.Ung ho NCHCCCL Thao Mi 0867698814
04/03/2023 200,000.00 MBVCB.3180652138.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.050(a Tran The Tam).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 200,000.00 MBVCB.3180645861.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.049(a Tran Binh Tong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 200,000.00 352900.040323.190344.Ung ho + NCHCCCL + Nguyen thi huong + 0783137039
04/03/2023 200,000.00 459193.040323.185653.Ung ho NCHCCCL FT23063757977001
04/03/2023 200,000.00 544085.040323.170728.NGUYEN VAN TUAN chuyen khoan
04/03/2023 200,000.00 446562.040323.164825.Ung ho NCHCCCL
04/03/2023 200,000.00 MBVCB.3179473447.Ung ho NCHCCCL Tri Nguyen.CT tu 0941001368688 NGUYEN VAN TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 200,000.00 558454.040323.030212.ung ho NCHCCCL phuong 0966393284
04/03/2023 200,000.00 MBVCB.3178856880.Ung ho NCHCCCL + Ly + 0908453623.CT tu 0071000702153 NGUYEN THI NAM LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 200,000.00 MBVCB.3178714402.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.050( anh Tran The Tam).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 200,000.00 MBVCB.3178703678.MS 2023.051.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 200,000.00 MBVCB.3178700800.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.051(anh Ngo Xuan Ha).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 200,000.00 654000.040323.120628.Ung Ho NCHCCCL
04/03/2023 200,000.00 MBVCB.3178331527.UNG HO MS 2023.051 (anh Ngo Xuan Ha).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 200,000.00 781173.040323.110012.Ung ho NCHCCCL Phan Thu Thuy 0961598927
04/03/2023 200,000.00 558314.040323.095713.IBFT ms. 2023.045 trinh hong gia linh
04/03/2023 200,000.00 651714.040323.095646.Ung ho NCHCCCL Nguyen Giang
04/03/2023 200,000.00 634645.040323.095217.Ung ho NCHCCCL cua it long nhieu
04/03/2023 200,000.00 814346.040323.093825.ung ho NCHCCCL
04/03/2023 200,000.00 104505.040323.091702.UNG HO MS 2023.051(ANH NGO XUAN HA)-040323-09:17:03 104505
04/03/2023 200,000.00 247342.040323.091440.Ungho NCHCCCL le hong hanh 0919839266 FT23063475641400
04/03/2023 200,000.00 MBVCB.3177554362.Ung ho nchcccl .CT tu 0011002915949 TRAN HUONG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 200,000.00 MBVCB.3177384647.LE THI THANH THUY chuyen tien ung ho MS. 2023.050( anh Tran the Tam ).CT tu 0041000321090 LE THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 200,000.00 154578.040323.081442.MS 2023.051 anh Ngo Xuan Ha FT23063196195145
04/03/2023 200,000.00 086834.040323.064706.Bo chuyen ung ho FT23063683172988
04/03/2023 200,000.00 029395.040323.025129.MS 2023.049(ANH TRAN BINH TONG)-040323-02:51:29 029395
04/03/2023 200,000.00 872751.040323.010338.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL
04/03/2023 200,000.00 266989.030323.233012.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thanh 0334258093 FT23063180066097
04/03/2023 20,000.00 824956.040323.220343.Ung ho NCHCCCL
04/03/2023 20,000.00 768815.040323.193035.NCHCCCL gop o banh mi
04/03/2023 20,000.00 678418.040323.185527.Ung ho NCHCCCL VvLy 0969xxx352
04/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37035482024.37035482024-0932026308-LE THI MAI THI chuyen tien mien phi qua Mo
04/03/2023 20,000.00 MBVCB.3178644320.Ung ho NCHCCCL.CT tu 9987848826 DOAN THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 20,000.00 905049.040323.131749.Ung ho NCHCCCL Thai Ha 0327423090
04/03/2023 20,000.00 122910.040323.110150.Ung ho NCHCCCL
04/03/2023 20,000.00 976380.040323.065336.ung ho NCHCCCL Mai Thi Van 0963770885
04/03/2023 20,000.00 MBVCB.3177035129.Ung ho MS 2023.049 (Anh Tran Binh Tong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36998477628.36998477628-0986953203-Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Mai Chinh 0986953203
04/03/2023 20,000,000.00 MBVCB.3177251500.Ung ho nchcccl duc minh.CT tu 5855999999 NGUYEN LAM TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 2,000,000.00 452622.040323.082249.Ung ho NCHCCCL LINH 0919261993
04/03/2023 2,000,000.00 629924.040323.070201.Ung ho NCHCCCL 0933838822 Thuan
04/03/2023 150,000.00 MBVCB.3177918432.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.051 (anh Ngo Xuan Ha).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 123,456.00 210577.040323.184001.Ung ho NCHCCCL
04/03/2023 100,000.00 MBVCB.3181014025.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1026505965 DAM HUE MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 100,000.00 435917.040323.223738.Ung ho NCHCCCL
04/03/2023 100,000.00 127414.040323.221222.Nchcccl Thai Thi Phuc Han Quoc
04/03/2023 100,000.00 368181.040323.220949.Gui ms 2023 045 va 2023 046
04/03/2023 100,000.00 835606.040323.220853.Ung ho Ms 2023 050 Anh Tran The Tam
04/03/2023 100,000.00 790867.040323.220627.Ung ho nchcccl-nga-0975256089 FT23065750290008
04/03/2023 100,000.00 750567.040323.212953.MS2023044
04/03/2023 100,000.00 MBVCB.3180665016.Ung ho NCHCCCL Thuy 0917737936.CT tu 0491000409262 CHU THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 100,000.00 927729.040323.195043.ung ho MS 2023047 ong nguyen quang sy
04/03/2023 100,000.00 IBVCB.3180209523.MS 2023.045 .CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 100,000.00 702979.040323.184409.Ung ho MS 2023 051 anh Ngo Xuan Ha Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04/03/2023 100,000.00 358567.040323.155810.UNG HO NCHCCCL-040323-15:58:12 358567
04/03/2023 100,000.00 928767.040323.145645.MS 2023.051 ngo xuan ha FT23063046950691
04/03/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37032249313.37032249313-0865520369-Ung ho NCHCCCL Dinh Thi Hoang Chinh 0865520369
04/03/2023 100,000.00 020045299903041313272023d8f6608933.12510.131249.ung ho quy
04/03/2023 100,000.00 888201.040323.131017.Ung ho NCHCCCL
04/03/2023 100,000.00 736048.040323.130913.Ung ho NCHCCCL Thuy 0966582399 FT23063476412763
04/03/2023 100,000.00 436575.040323.123328.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 051 anh ngo xuan ha
04/03/2023 100,000.00 MBVCB.3178443970.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.051 Ngo Xuan Ha.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 100,000.00 311459.040323.122441.Ung ho NCHCCCL VuHao 0978809496
04/03/2023 100,000.00 132995.040323.120823.MS 2023.044 be HANH PHUC
04/03/2023 100,000.00 MBVCB.3178287410.Ung ho NCHCCCL+Nhu+0393775064.CT tu 0931004221414 HO PHAM QUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 100,000.00 IBVCB.3178169719.UNG HO NCHCCCL NGUYEN LE THI HUONG SEN 0388036716.CT tu 1022177533 NGUYEN LE THI HUONG SEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 100,000.00 MBVCB.3178125758.Ung ho NCHCCCL Pham Thi Mai Lan 0934268398.CT tu 0341006933864 PHAM THI MAI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 100,000.00 145330.040323.110910.Ung ho NCHCCCL Nguyen Tuyet Nhi 0333060695
04/03/2023 100,000.00 586434.040323.105446.Ung ho MS 2023 051 anh NGO XUAN HA
04/03/2023 100,000.00 134937.040323.100715.ung ho NCHCCCL NHUNG
04/03/2023 100,000.00 306518.040323.094434.Ung ho NCHCCCL FT23063220981533
04/03/2023 100,000.00 306209.040323.094425.chuc chuong trinh nhu vuon hoa luon tuoi dep FT23063808345795
04/03/2023 100,000.00 784506.040323.092931.ung ho NCHCCCL 0378012115
04/03/2023 100,000.00 791711.040323.085606.Ung ho nchcccl
04/03/2023 100,000.00 678826.040323.085234.ung ho NCHCCCL Ngoc 0966025953
04/03/2023 100,000.00 221113.040323.084059.ung ho NCHCCCL
04/03/2023 100,000.00 IBVCB.3177355031.Giup ma so 2023.051 anh Ngo Xuan Ha .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/03/2023 100,000.00 VCB.CTTL.03/03/2023.Ung ho NCHCCCL Nu Nguyen 0702338072. CT tu 0271000970857 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 100,000.00 368154.040323.080912.MS 2023 051 anh Ngo Xuan Ha
04/03/2023 100,000.00 949297.040323.075950.VCB;0011002643148;DANG THI THUY LINH ung ho chuong trinh NCHCCCL
04/03/2023 100,000.00 107955.040323.003115.Ung ho NCHCCCL Lan 0369807724
04/03/2023 100,000.00 156267.040323.001458.Ung ho NCHCCCL Nguyen van long 0975501210
04/03/2023 100,000.00 155754.030323.234948.Ung ho NCHCCCL Chuyen0868987319
04/03/2023 100,000.00 470505.030323.232955.Ung ho MS 2023 050 anh Tran The Tam Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04/03/2023 10,000.00 475754.040323.202924.Ung ho NCHCCCL Thuy Nga 0915300201
04/03/2023 10,000.00 MBVCB.3180453964.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.051 (anh Ngo Xuan Ha).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/03/2023 10,000.00 374820.040323.081140.Vinh Nam ung ho ms 2023 051 anh Ngo Xuan Ha
04/03/2023 1,000,000.00 618742.040323.203833.Dieu Thuong ung ho MS2023049
04/03/2023 1,000,000.00 616654.040323.203735.Dieu Thuong ho tro Maso 2023050 anh Tran The Tam
04/03/2023 1,000,000.00 612362.040323.203615.Dieu Thuong ho tro MS 2023051 anh Ngo Xuan Ha
04/03/2023 1,000,000.00 976880.040323.200741.Dieu Thuong ung ho Maso 4789
04/03/2023 1,000,000.00 726781.040323.190730.MS 2023 043
04/03/2023 1,000,000.00 685599.040323.134332.ung ho MS 2023 050 anh Tran The Tam
04/03/2023 1,000,000.00 032634.040323.013841.ung ho nchcccl thu vuong 0941205248 FT23063600621859
04/03/2023 1,000,000.00 017125.040323.010612.UNG HO NCHCCCC. NGUYEN THI DUOC . 0357400933-040323-01:06:15 017125
04/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3176897699.NGUYEN KHAC THO ung ho MS 2023 050 anh Tran The Tam.CT tu 0011000368493 NGUYEN KHAC THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 600,000.00 084626.050323.064522.ung ho ma so 2023.050 anh Tran The Tam FT23065107001800
05/03/2023 500,000.00 201868.050323.225737.Ung Ho NCHCCCL+Nguyen Phuong Nam
05/03/2023 500,000.00 265002.050323.183659.Ung ho NCHCCCL FT23065670890607
05/03/2023 500,000.00 MBVCB.3182935279.Ung ho NCHCCCL .CT tu 1027335972 NGUYEN TRAN THUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 500,000.00 648284.050323.131014.Ung ho NCHCCCL - Gia dinh bac Thanh FT23065461696018
05/03/2023 500,000.00 391065.050323.130058.Ung ho NCHCCCL Van Anh 0979895165
05/03/2023 500,000.00 MBVCB.3182344707.TONG THI LE HOA chuyen tien.CT tu 0071000636411 TONG THI LE HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 500,000.00 353741.050323.102549.Ung ho NCHCCCL Hang 0982327124 FT23065805030185
05/03/2023 500,000.00 MBVCB.3181730478.Ung ho NCHCCCL Phan 0383118268.CT tu 0011003122702 NGUYEN DO PHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 500,000.00 224428.050323.091329.Ung ho NCHCCCL FT23065939418072
05/03/2023 500,000.00 885751.050323.085413.NGUYEN VAN THIEU Chuyen tien ung ho chuong trinh nhu chua he cos cuoc chia ly
05/03/2023 500,000.00 MBVCB.3181594195.Ung ho NCHCCCL DINH THI NGOC HUYEN 0399197080.CT tu 0691000327386 DINH THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 500,000.00 403551.050323.081238.Ung ho NCHCCCL- Ha-0933208219
05/03/2023 500,000.00 MBVCB.3181296282.ung ho MS 2023.051 anh Ngo Xuan Ha.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 500,000.00 720647.050323.004957.Ung ho NCHCCCL-Thong-0768140564
05/03/2023 500,000.00 866265.040323.231609.MS 2023.050 FT23065702017608
05/03/2023 50,000.00 677617.050323.222212.ung ho MS 2023.052 gia dinh ong Ngoc FT23065233717817
05/03/2023 50,000.00 617037.050323.214055.Lien chuyen ung ho NCHCCCL-0398166992 FT23065854783084
05/03/2023 50,000.00 970273.050323.205829.DO THI NHUNG chuyen khoan
05/03/2023 50,000.00 751705.050323.205545.Ung ho NCHCCCL DAI 0353158373
05/03/2023 50,000.00 735181.050323.191020.T ung ho Anh Ngo Xuan Ha MS 2023. 051
05/03/2023 50,000.00 728842.050323.190726.T ung ho gia dinh ong Ngoc MS 2023. 052
05/03/2023 50,000.00 MBVCB.3183834021.MS 2023.052 (gia dinh ong Ngoc).CT tu 1016840623 LAM THI THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 50,000.00 841561.050323.161641.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 052
05/03/2023 50,000.00 868616.050323.141450.ung ho NCHCCCL
05/03/2023 50,000.00 638106.050323.130328.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thanh Dat 0937808061 FT23065922351861
05/03/2023 50,000.00 MBVCB.3182594283.Ung ho NCHCCCL Van 0399341705.CT tu 1015048404 NGO THI VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 50,000.00 MBVCB.3182358631.Ung ho NCHCCCL+Nhi+0708588534.CT tu 0111000293672 NGUYEN VO NGOC NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 50,000.00 745768.050323.101453.Ung ho NCHCCCL Ngoc 0974690251
05/03/2023 50,000.00 MBVCB.3181940226.ung ho nchcccl phan thanh hai 0944299513.CT tu 1025503655 PHAN THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 50,000.00 184424.050323.084611.Ung ho NCHCCCL - Trang FT23065107048083
05/03/2023 50,000.00 VCB.CTDK.04/03/2023.Ung ho NCHCCCL Trang 0919507886. CT tu 9919507886 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 50,000.00 MBVCB.3181507892.Ung ho NCHCCCL 0911272333 Xuan Dieu.CT tu 0861000003479 NGO XUAN DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 50,000.00 MBVCB.3181483279.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.052.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 50,000.00 MBVCB.3181425976.Ung ho NCHCCCL Phan Le Hoang Sang 0865089295.CT tu 0721000650359 PHAN LE HOANG SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 50,000.00 MBVCB.3181416649.Ung ho MS 2023.050.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 50,000.00 656488.050323.052342.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2023051 anh Ngo Xuan Ha
05/03/2023 50,000.00 309444.050323.041346.Ung ho NCHCCCL Dao Minh Phuong 0824502344
05/03/2023 50,000.00 050573.050323.030757.Ung ho MS 2023.051 anh Ngo Xuan Ha FT23065979000152
05/03/2023 5,500.00 942718.050323.110359.Ung ho MS 2023 052 NAM MO A DI DA PHAT
05/03/2023 5,000,000.00 897199.050323.110450.VCB;0011002643148;DINH HOANG LINH chuyen khoan NCHCCCL thanh quang
05/03/2023 5,000,000.00 800738.050323.105657.Ong Tu Van ho tro MS 2023052
05/03/2023 400,000.00 581992.050323.163918.unghonchcccl
05/03/2023 300,000.00 MBVCB.3185083469.Ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh).CT tu 1012944732 LE MINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 300,000.00 MBVCB.3184758304.ms 2023 052 uh gia dinh ong Ngoc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/03/2023 300,000.00 579384.050323.211825.Ung ho NCHCCCL FT23065069122674
05/03/2023 300,000.00 MBVCB.3182996528.LY VINH PHUOC ho tro MS 2023.050.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 300,000.00 344834.050323.102104.ung ho gia dinh ong Ngoc MS 2023.052 FT23065450555207
05/03/2023 300,000.00 689160.050323.094127.MS 2023.044(BE HANH PHUC)-050323-09:41:27 689160
05/03/2023 300,000.00 688284.050323.093953.MS 2023.036 (EM NGUYEN TIEN LONG)-050323-09:39:52 688284
05/03/2023 300,000.00 215140.050323.090732.Nga chuyen Nguyen Bich Nga. 0365751856 FT23065280394060
05/03/2023 300,000.00 258713.050323.074853.NGUYEN THI NGAN chuyen khoan ung ho NCHCCCL
05/03/2023 300,000.00 858425.040323.230708.ung ho MS 2023.050 anh tran the tam FT23065800035390
05/03/2023 30,000.00 MBVCB.3181525574.THUY HANG chuyen tien ung ho ma so 2023.050.CT tu 0221000015864 NGUYEN THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 290,000.00 MBVCB.3181239379.Ung Ho NCHCCCL.CT tu 0271001064832 NGUYEN THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 250,000.00 907595.050323.220041.ung ho NCHCCCL - Trang Hoang - 0928 656 779
05/03/2023 250,000.00 672009.050323.182343.Ung ho NCHCCCL
05/03/2023 250,000.00 165118.050323.083057.Ung ho NCHCCCL be Anh Quan 0943800000 FT23065840799924
05/03/2023 240,000.00 185331.050323.175752.Chuyen NCHCCCL.Pham thi Thanh Huong sdt 0919844768 FT23065832591263
05/03/2023 200,000.00 001281.060323.000805.ung ho NCHCCCL FT23065012892708
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3185100703.UH ms 2023.052 (gd ong Ngoc).CT tu 0911000068015 DUONG THI MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 200,000.00 119109.050323.230736.VCB;0011002643148;HOANG XUAN TOAN xa Ban Ria huyen Quang Binh tinh Ha Giang ung ho MS 2023 052 gia dinh ong Ngoc
05/03/2023 200,000.00 809313.050323.224338.IBFT Ung ho NCHCCCL - Thoa - 0939625707
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3184863264.MS 2023 052.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3184845841.Ung ho NCHCCCL Pham Duc Bao 0376459647.CT tu 1014133805 PHAM DUC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3184548514.NGUYEN QUOC TOAN uhms 2023.052 (gia dinh ong Ngoc).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3184527258.UNG HO MS 2023.052 (gia dinh ong Ngoc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 200,000.00 757148.050323.200303.Ung ho nchcccl long 0903 333 841
05/03/2023 200,000.00 324104.050323.190443.MS 2023.052 FT23065209384908
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3183975757.MS 2023.052 (gia dinh ong Ngoc).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 200,000.00 660879.050323.175439.MS 2023.052
05/03/2023 200,000.00 628788.050323.173307.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phatuhms 2023046 anh Le Van Quyen
05/03/2023 200,000.00 627251.050323.173121.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phatuhms 2023047 ong Nguyen Quang Sy
05/03/2023 200,000.00 625599.050323.172927.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phatuhms 2023048 anh Phan Anh Tri
05/03/2023 200,000.00 620491.050323.172345.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat 2023049 anh Tran Binh Tong
05/03/2023 200,000.00 619542.050323.172224.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phatuhms 2023050 anh Tran The Tam
05/03/2023 200,000.00 617969.050323.172039.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Uhms 2023051 anh Ngo Xuan Ha
05/03/2023 200,000.00 616807.050323.171925.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Uhms2023052 gd ong Ngoc
05/03/2023 200,000.00 612648.050323.171438.Ung ho NCHCCCL Nguyet 0332985522
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3183272421.ung ho (anh Tran the Tam) ma so 2023050..CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3182766851.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 049 Anh Tran Binh Tong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 200,000.00 353432.050323.133411.NCHCCCL Nguyen Thi HOA 0775233952
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3182758451.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 050 Anh Tran The Tam.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3182746497.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 051 anh Ngo Xuan Ha.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3182737762.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 052 gia dinh ong Ngoc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 200,000.00 115296.050323.114719.Ung ho NCHCCCL dong minh hiep 0987857478
05/03/2023 200,000.00 144099.050323.104728.Thuy Thong Tung ung ho gia Dinh Ong NGOC MS 2023 052
05/03/2023 200,000.00 744119.050323.101426.Ung ho nchcccl long nguyen 0903333841
05/03/2023 200,000.00 706089.050323.101108.UNG HO MS 2023.051(ANH NGO XUA HA)-050323-10:11:08 706089
05/03/2023 200,000.00 214216.050323.090657.Ung Ho NCHCCCL Le Huong Duc Trung 0989230672 FT23065395886710
05/03/2023 200,000.00 234696.050323.090330.Ung ho NCHCCCL GIAP + 0389017126
05/03/2023 200,000.00 197251.050323.075903.IBFT Ung ho NCHCCCL
05/03/2023 200,000.00 139675.050323.074054.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2023 050 va 2023051
05/03/2023 200,000.00 110161.050323.073253.ung ho NCHCCCL nguyenchi 0982866883 FT23065068402698
05/03/2023 200,000.00 058684.040323.235420.Ung ho NCHCCCL Huyen 0964698489
05/03/2023 200,000.00 155985.040323.231520.Ms 2023 051 anh Ngo Xuan Hoa
05/03/2023 200,000.00 MBVCB.3181073246.Ung ho NCHCCCL bui quoc vuong 0968365386.CT tu 0561000582814 BUI QUOC VUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 20,000.00 104733.050323.211230.ung ho NCHCCCL le trong dung 0902113386
05/03/2023 20,000.00 MBVCB.3184497333.2023.052( Gia dinh ong Ngoc).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 20,000.00 407832.050323.194726.Ung ho NCHCCCL Duong 0388000636 FT23065138803624
05/03/2023 20,000.00 653605.050323.193643.N T NHUNG ung ho NCHCCCL
05/03/2023 20,000.00 922304.050323.170623.Ungho NCHCCCL AnYen
05/03/2023 20,000.00 508028.050323.150459.Ung ho NCHCCCL DAT 0333312328
05/03/2023 20,000.00 870924.050323.020609.Ung ho NCHCCCL
05/03/2023 20,000.00 MBVCB.3182098130.MS2023.050( Anh Tran the Tam).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 20,000.00 921733.050323.101707.Ung ho NCHCCCL Dieu 0947043434
05/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37061666519.37061666519-0824869198-Ung ho NCHCCCL Hien 0824869198
05/03/2023 20,000.00 086202.050323.064918.VU HOAI - uh NCHCCCL FT23065283020570
05/03/2023 20,000.00 MBVCB.3181283622.Ung ho MS 2023.050 (Anh Tran The Tam).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37053277264.37053277264-0399332353-Ung ho NCHCCCL Ni Na 0399332353
05/03/2023 20,000.00 054495.040323.235104.Ung ho NCHCCCL
05/03/2023 2,000,000.00 MBVCB.3184631101.Ung ho MS.2023.051 (anh Ngo Xuan Ha).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 2,000,000.00 MBVCB.3184617819.Ung ho MS.2023.052 (gia dinh ong Ngoc).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 2,000,000.00 MBVCB.3182329621.Ung ho NCHCCCL + Minh Duc + 0906997440.CT tu 0071000682274 HUYNH TRONG DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 2,000,000.00 874732.050323.075235.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 052 gia dinh ong Ngoc
05/03/2023 150,000.00 MBVCB.3181436218.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.052 (gia dinh ong Ngoc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 120,000.00 265529.050323.095001.IBFT Ung ho NCHCCCL Ngoc Nhien 089885169
05/03/2023 100,000.00 760416.050323.235233.MS2023.052 - gia dinh ong Ngoc FT23065075654547
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3185037965.ung ho nchcccl + Linh 0969018103.CT tu 1018233114 VU THI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 049999.050323.225840.Ung ho MS 2023 052 gia dinh ong Ngoc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05/03/2023 100,000.00 864312.050323.224821.Ms 2023 052 gia dinh ong Ngoc
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3184990482.Ung ho NCHCCCL - PHAM THI THUY LE - 0983 193 289.CT tu 0331000406965 PHAM THI THUY LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3184972901.abc.CT tu 0011001002163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/03/2023 100,000.00 203163.050323.220734.Ung ho NCHCCCL
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3184826343.ung ho NCHCCCL.CT tu 1031323435 PHAM HOANH MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 809804.050323.210103.ung ho MS 2023.052
05/03/2023 100,000.00 750036.050323.205106.IBFT MS 2023.041
05/03/2023 100,000.00 519757.050323.204611.Ung ho MS 2023.052-Gia dinh ong Ngoc FT23065046709090
05/03/2023 100,000.00 906023.050323.204209.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Pham Xuan Ly 0962035273
05/03/2023 100,000.00 802866.050323.202819.VCB;0011002643148;Ung ho MS2023 050 Anh Tran The Tam NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
05/03/2023 100,000.00 334199.050323.192705.UNG HO MS 2023.051 (ANH NGO XUAN HA)
05/03/2023 100,000.00 355925.050323.192048.Ung ho NCHCCCL Bich Thuy FT23065464046285
05/03/2023 100,000.00 864906.050323.185609.MS 2023.052 giA DINH ONG NGOC
05/03/2023 100,000.00 142227.050323.182710.Ung ho MS 2023.052
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3183885270.Ung ho MS 2023.052 (gia dinh ong Ngoc).CT tu 0451000351511 NGUYEN THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 578925.050323.173631.Ung ho NCHCCCL Nguyen Khanh Ly 0352691954
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3183611000.Ung ho NCHCCCL Lobe.CT tu 9420328686 TRAN THI THUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 163628.050323.162857.Ung ho NCHCCCL
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3183250212.Ung ho MS 2023.051?(anh Ngo Xuan Ha).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 833222.050323.135852.Ung ho NCHCCCL Van 0374071710
05/03/2023 100,000.00 352537.050323.111307.Ung ho MS 2023 052 gia dinh ong NGOC
05/03/2023 100,000.00 IBVCB.3182163466.Giup ma so 2023.052 gia dinh ong Ngoc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/03/2023 100,000.00 373932.050323.103621.MS2023.051 FT23065670288150
05/03/2023 100,000.00 292763.050323.094904. Ung ho NCHCCCL
05/03/2023 100,000.00 970400.050323.093557.UNG HO NCHCCCL.HANH.0368588308
05/03/2023 100,000.00 542857.050323.092110.Ung ho NCHCCCL
05/03/2023 100,000.00 915627.050323.090613.ung ho NCHCCCL
05/03/2023 100,000.00 206643.050323.090158.Ung ho NCHCCCL SimJen FT23065882645398
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3181537350.Ung Ho NCHCCCL+ Chuc Moi Nguoi Suc Khoe.CT tu 1020633766 NGUYEN PHAM TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 VCB.CTDK.04/03/2023.Ung ho NCHCCCL NGUYEN VU THU HOAI 0339195629. CT tu 1033776484 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 162991.050323.074421.BUI THANH TRUONG Chuyen tien ung ho banh mi NCHCCCL
05/03/2023 100,000.00 269145.050323.073633.MS 2023 052 gia dinh ong Ngoc
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3181416594.NGUYEN DINH THUC TRANG ANH chuyen tien ung ho MS 2023.052.CT tu 1024450042 NGUYEN DINH THUC TRANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 722485.050323.072320.ms 2023052 ung ho gia dinh ong ngoc
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3181405144.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.052 gd ong Ngoc.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 177165.050323.070536.IBFT Ung ho NCHCCCL Vinh 0395955052
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3181339331.Unh ho NCHCCCL Le Thi Tuyet Sa.CT tu 0461000608271 LE THI TUYET SA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 600117.050323.015843.ung ho be Dai ms 2023020
05/03/2023 100,000.00 599145.050323.015656.ung ho ba Huong ms 2023025
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3181183229.Ung Ho NCHCCCL Phat 0965772988.CT tu 1025093608 TRAN NGOC PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3181171384.VONG VI LUAN chuyen tien.CT tu 0421000521492 VONG VI LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 935798.040323.231812.MS 2023050 anh Tran The Tam
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3181081670.ung ho ms 2023. 050(anh tran the tam).CT tu 0271001006571 TRAN DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 100,000.00 MBVCB.3181071988.ung ho?MS 2023.050?(anh Tran The Tam).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 10,000.00 MBVCB.3184562067.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.052(gia dinh ong Ngoc).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 10,000.00 MBVCB.3184374622.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.052 (gia dinh ong Ngoc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 10,000.00 MBVCB.3183217936.Tu thien.CT tu 0931004204148 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/03/2023 10,000.00 080580.050323.113847.Vinh Nam ung ho ms 2023 052 ong Vi Sang Ngoc
05/03/2023 1,800,000.00 792415.050323.114317.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy 0902892906
05/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3184638375.Ung ho MS.2023.050 (anh Tran The Tam).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/03/2023 1,000,000.00 188292.050323.120531.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THUY LINH 0353950779
05/03/2023 1,000,000.00 889878.040323.235108.Ung ho NCHCCCL Linh 0815882288 FT23065537822092
06/03/2023 900,000.00 678615.060323.195435.Ung ho MS 2023 048 MS 2023 049 2023 050
06/03/2023 900,000.00 675757.060323.195129.Ung ho MS 2023 045 MS 2023 046 MS 2023 047
06/03/2023 900,000.00 674615.060323.195010.Ung ho MS 2023 042 MS 2023 043 MS 2023 044
06/03/2023 90,000.00 051181.060323.223012.Ungho NCHCCCL Bichngoc 0367551739
06/03/2023 550,000.00 045262.060323.143355.Ung ho NCHCCCL Ngo Linh FT23065276034243
06/03/2023 500,000.00 804072.060323.223147.Ung ho NCHCCCL Hoang Huu Nghia 0383743716
06/03/2023 500,000.00 214812.060323.222428.Ung ho NCHCCCL
06/03/2023 500,000.00 749377.060323.213900.ung ho NCHCCCL Huong Giang 0982321999
06/03/2023 500,000.00 983681.060323.211838.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Minh
06/03/2023 500,000.00 069563.060323.211320.Ung ho NCHCCCL FT23065401142645
06/03/2023 500,000.00 539309.060323.210712.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Yen 0985932728
06/03/2023 500,000.00 MBVCB.3189721742.Ung ho NCHCCCL - Quan Vin - 0899991211.CT tu 0391001009939 TRAN QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 500,000.00 020097041503062048132023YCzP435622.96169.204813.ms 2023.053 Le Thi Quynh Huong ung ho
06/03/2023 500,000.00 714717.060323.191618.UNG HO NCHCCCL 0908457895-060323-19:16:18 714717
06/03/2023 500,000.00 669428.060323.181428.UNG HO MS 2023.053 (CHI TO THI DIEM TRINH)-060323-18:14:27 669428
06/03/2023 500,000.00 MBVCB.3188093781.ms 2023 053 uh chi To Thi Diem Trinh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2023 500,000.00 MBVCB.3188059954.Ung ho NCHCCCL - 0945079599.CT tu 0201000679605 DANG THUY TIEU TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 500,000.00 184906.060323.123340.Ung ho MS 2023.048
06/03/2023 500,000.00 384448.060323.111331.Ms 2023.052 ( gia dinh ong Ngoc)
06/03/2023 500,000.00 704454.060323.095430.Ung ho MS 2023 053 Chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 500,000.00 988221.060323.094827.IBFT UH2023.053 To Thi Diem Trinh
06/03/2023 500,000.00 248539.060323.093314.UNG HO MS 2023.053-060323-09:32:17 248539
06/03/2023 500,000.00 303637.060323.084448.TRAN QUOC THANH chuyen tien ung ho MS 2023 053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 500,000.00 507994.060323.084358.Ung ho MS 2023 053 Chi To Thi Diem Chinh
06/03/2023 500,000.00 350687.060323.083137.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 500,000.00 192019.060323.082822.ung ho ms 2023 To thi diem Trinh FT23065003526850
06/03/2023 500,000.00 178514.060323.080916.ung ho ms 2023.053
06/03/2023 500,000.00 MBVCB.3185435413.Giup do ms 2023.053.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 500,000.00 MBVCB.3185366870.ung ho MS 2023.053 Chi To Thi Diem Trinh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 500,000.00 078254.060323.063035.Ung ho MS 2023.051 anh Ngo Xuan Ha FT23065755616340
06/03/2023 500,000.00 911343.060323.052224.UNG HO MS 2023.052
06/03/2023 50,000.00 MBVCB.3190098057.UNG HO NCHCCCL Friendclub Ha Anh Tuan 0347637645.CT tu 1031804729 LE KHANH LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 50,000.00 0200970415030623010920235bi8472432.31435.230109.Ung Ho NCHCCCL Vo Huy Vu 0919869980
06/03/2023 50,000.00 020097041503062256262023DykB471700.30754.225626.ung ho NCHCCCL be Bong 0974919394
06/03/2023 50,000.00 984521.060323.203312.Ung ho NCHCCCL + Thinh Hong
06/03/2023 50,000.00 956241.060323.201915.ung ho NCHCCCL phamthu trang 0347104899 FT23065325173287
06/03/2023 50,000.00 936327.060323.201018.Hung chuyen ung ho ct nchcccl FT23065964908920
06/03/2023 50,000.00 020097041503061905582023v6ln392177.53189.190559.ung ho nchcccl Huonglily 0382452802
06/03/2023 50,000.00 MBVCB.3189089872.Gop 1 o banh mi moi thang ung ho NCHCCCL.CT tu 1031921080 VU THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 50,000.00 970053.060323.171416.T ung ho Chi To Thi Diem Chinh MS 2023. 053
06/03/2023 50,000.00 039527.060323.143141.Ung ho NCHCCCL Ngo Linh FT23065060234727
06/03/2023 50,000.00 997047.060323.141426.Ung ho ms 2023.053, chi To Thi Diem Trinh FT23065122727517
06/03/2023 50,000.00 950926.060323.140652.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 50,000.00 931757.060323.135709.UNG HO NCHCCCL
06/03/2023 50,000.00 MBVCB.3187232101.Ung ho MS 2023.053 (chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 50,000.00 197975.060323.114903.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 053
06/03/2023 50,000.00 MBVCB.3186564422.NGUYEN NGOC THUY DUONG chuyen tien ungho nchcccl + Duong + 0918922344.CT tu 1021178568 NGUYEN NGOC THUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 50,000.00 156311.060323.100615.Ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh)
06/03/2023 50,000.00 156163.060323.100541.ung ho MS 2023.051 (anh Ngo Xuan Ha)
06/03/2023 50,000.00 823675.060323.095616.Ung ho NCHCCCL thu thao 038691512
06/03/2023 50,000.00 907106.060323.081456.DANG THI LUY Chuyen tien ung ho MS 2023053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 50,000.00 MBVCB.3185341651.Ung ho MS 2023.052.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 5,500.00 058200.060323.104539.Ung ho MS 2023 053 NAM MO A DI DA PHAT
06/03/2023 5,000.00 MBVCB.3187656776.Tra Xuan Binh giup ms 2023053.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2023 5,000.00 MBVCB.3187605174.Tra Xuan Binh giup ms 2023052.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2023 5,000,000.00 305432.060323.160914.ung ho chtrnhchhccchli pham thi nhung 0359957788 FT23065880239410
06/03/2023 5,000,000.00 601928.060323.090306.Ong Tu Van giup do MS 2023053 Chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 400,000.00 910328.060323.133549.Pham Quoc Manh ung ho be Hanh Phuc, Huong Vinh, Huong Khe, Ha Tinh. MS 2023.044 FT23065139537239
06/03/2023 400,000.00 760015.060323.094744.Chuyen tien ung ho MS 2023053 chi To thi Diem trinh
06/03/2023 40,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37152609593.37152609593-0944909776-DAO THI THUY DUNG chuyen tien mien phi qua MoMo
06/03/2023 300,000.00 838979.060323.225202.QA UNG HO MS 2023.046 (ANH LE VAN QUYEN)-060323-22:52:02 838979
06/03/2023 300,000.00 837906.060323.224857.QA UNG HO MS 2023.047 (ONG NGUYEN QUANG SY)-060323-22:48:57 837906
06/03/2023 300,000.00 836547.060323.224509.QA UNG HO MS 2023.048 (ANH PHAN ANH TRI)-060323-22:45:12 836547
06/03/2023 300,000.00 835791.060323.224316.QA UNG HO MS 2023.049 (ANH TRAN BINH TONG)-060323-22:43:17 835791
06/03/2023 300,000.00 835149.060323.224141.QA UNG HO MS 2023.050 (ANH TRAN THE TAM)-060323-22:41:42 835149
06/03/2023 300,000.00 834623.060323.224012.QA UNG HO MS 2023.051 (ANH NGO XUAN HA)-060323-22:40:13 834623
06/03/2023 300,000.00 833776.060323.223806.QA UNG HO MS 2023.052 (GIA DINH ONG NGOC)-060323-22:38:05 833776
06/03/2023 300,000.00 832918.060323.223552.UNG HO MS 2023.042(ANH NGUYEN VAN NOI)-060323-22:35:55 832918
06/03/2023 300,000.00 832655.060323.223516.UNG HO MS 2023.053 (CHI TO THI DIEM TRINH)-060323-22:35:18 832655
06/03/2023 300,000.00 343742.060323.222933.VCB;0011002643148;NCHCCCL An 0914312769
06/03/2023 300,000.00 020097041503062130192023serT450839.11039.213019.Ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh)
06/03/2023 300,000.00 MBVCB.3189661777.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 053Chi To Thi Diem Trinh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 300,000.00 230306035925771:VIETTEL 400301 LIENNH 230306 230306035925771 PHAN THI HIEU MS2023053 TO THI DIEM TRINH
06/03/2023 300,000.00 856715.060323.182839.ung ho MS 2023.053 ( Chi To Thi Diem Trinh )
06/03/2023 300,000.00 358875.060323.162743.Ung ho NCHCCCL Huong 0329773618 FT23065265094806
06/03/2023 300,000.00 IBVCB.3187914212.Bi lat xe tai.CT tu 0071001043169 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2023 300,000.00 IBVCB.3187922113.Ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 300,000.00 MBVCB.3187326169.ung ho NCHCCCL+Doan Van+0911356558.CT tu 0781000456636 DOAN THI VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 300,000.00 586671.060323.110826.Ung ho quy NCHCCCL Mai anh
06/03/2023 300,000.00 022645.060323.103811.ung ho MS 2023 053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 300,000.00 334556.060323.093542.Ung ho Ms 2023.053 chi To Thi Diem Trinh FT23065068494100
06/03/2023 300,000.00 654347.060323.091845.PHAN HAI HA Chuyen tien ung ho ms 2023053
06/03/2023 300,000.00 562214.060323.084928.Ung ho MS 2023053 Chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 300,000.00 965761.060323.083640.VU ANH TUAN Ung Ho MS 2023047 Ong Nguyen Quang Sy
06/03/2023 300,000.00 183295.060323.074244.UNG HO MS 2023.053 ( TO THI DIEM TRINH )-060323-07:42:43 183295
06/03/2023 30,000.00 211118.060323.224134.Ung ho NCHCCCL Linh Pham 0388774115 FT23066901905661
06/03/2023 30,000.00 MBVCB.3189724114.Ung ho NCHCCCL chau Gia Long va Bao Anh 0985345230.CT tu 0351000904793 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 30,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP..ZP6HEP5LRGAF.Ung ho NCHCCCL
06/03/2023 30,000.00 916715.060323.135342.Ung ho nchcccl
06/03/2023 30,000.00 902026.060323.110716.Ung ho NCHCCCL Hong Van
06/03/2023 30,000.00 452679.060323.080825.ung ho NCHCCCL, Nguyen Thuy Linh-friendclub Ha Anh Tuan
06/03/2023 3,000,000.00 MBVCB.3186020455.Ung ho MS 2023.050(anh Tran The Tam).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 22,222.00 524045.060323.152509.NCHCCCL. 0942142142. COSY36-060323-15:24:37 524045
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3190103522.NGUYEN THI HOA chuyen tien.CT tu 0351000908826 NGUYEN THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 673354.060323.230304.Ung ho NCHCCCL Phap 0964258023
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3190096867.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0811000033411 TRINH THI KIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3190053335.NGO THI XUAN chuyen tien.CT tu 0781000496786 NGO THI XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 199155.060323.223144.Ung ho NCHCCCL My Nguyen 0935973333 FT23066366039818
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3189927153.Ung ho NCHCCCL Kieu Trang 0777411421.CT tu 0251002726647 LE THI KIEU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 527117.060323.215119.ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hai CH Sec 420775265036
06/03/2023 200,000.00 020097041503062111312023pRFN444339.4750.211132.TRUONG PHUC THANG chuyen tien ung ho NCHCCCL Thang 0364805002
06/03/2023 200,000.00 595235.060323.210837.IBFT Ung ho nchcccl
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3189718751.Ung ho NCHCCCL Lam Ngoc Tien 0903093912.CT tu 0181003330044 LAM NGOC TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 937447.060323.210058.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3189696065.MS 2023.053.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3189666105.Ung ho NCHCCCL Ngoc Han 0374016883.CT tu 1022743206 HOANG THI NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 584830.060323.204306.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2023053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 200,000.00 921156.060323.200335.Ung ho NCHCCCL Lien 0384655923 FT23065378581868
06/03/2023 200,000.00 663281.060323.193759.Ung ho NCHCCCL 0983155698
06/03/2023 200,000.00 754801.060323.192440.Dien Thao Ung ho NCHCCCL
06/03/2023 200,000.00 020097041503061906092023NIRf392271.53281.190610.NCHCCCL + CU THI THU PHUONG + 0904065820
06/03/2023 200,000.00 020097041503061752572023HdSz357217.18380.175257.UHNCHCCCL NGUYEN HOANG ANH NGUYEN TUNG ANH 0983319712
06/03/2023 200,000.00 448142.060323.165818.Ung ho NCHCCCL Trang Nguyen FT23065397438571
06/03/2023 200,000.00 454337.060323.155101.Ung ho MS 2023053 To Thi Diem Trinh
06/03/2023 200,000.00 489618.060323.144737.UNG HO NCHCCCL-060323-14:47:37 489618
06/03/2023 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37129627070.37129627070-0941824646-ung ho nchcccl Xuyen 0941824646
06/03/2023 200,000.00 952147.060323.135511.ung ho MS 2023048 anh Phan Anh Tri FT23065895197882
06/03/2023 200,000.00 947635.060323.135311.ung ho MS 2023053 Chi To Thi Diem Trinh FT23065430018410
06/03/2023 200,000.00 305966.060323.133702.ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh)
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3187060301.ung ho ms 2023.053.CT tu 0071003735539 HUYNH PHONG PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3187020144.TRAN THI HAU UNG HO MS 2023.053 ( CHI TO THI DIEM TRINH).CT tu 0531000266959 TRAN THI HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 369132.060323.124519.VCB;0011002643148;Ung hoNCHCCCL Chau Thi Cam Lien so dt 0368940548
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3186961218.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.053( To Thi Diem Trinh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3186952251.Ung ho nchcccl thu 0367516668.CT tu 1032269227 PHI THI QUY THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 499960.060323.121307.Ung ho NCHCCCL Viet 0962640360
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3186722961.ung ho (gia dinh ong Ngoc) ma so 2023052..CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 691029.060323.115417.Ung ho NCHCCCL - Huong Lan FT23065636773642
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3186094727.Ung ho MS 2023.053 (chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 956168.060323.091300.IBFT MS 2023.053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 200,000.00 256627.060323.090142.MS 2023.053 FT23065502586059
06/03/2023 200,000.00 995466.060323.085732.MP ung ho MS 2023051 anh Ngo Xuan Ha
06/03/2023 200,000.00 993030.060323.085451.MP ung ho MS 2023049 anh Tran Binh Tong
06/03/2023 200,000.00 991685.060323.085314.MP ung ho MS 2023050 anh Tran The Tam
06/03/2023 200,000.00 0200452999030608524720235b04233883.39337.085241.ms 2023.053
06/03/2023 200,000.00 990375.060323.085144.MP ung ho MS 2023052 gia dinh ong Ngoc
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3185688830.ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0721000583870 NGUYEN NGOC LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 442529.060323.084303.PHAM THANH HUYEN ung ho NCHCCCL
06/03/2023 200,000.00 200554.060323.083318.ung ho NCHCCCL.Ha Quynh Nhu. 0354012070. FT23065432508594
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3185615811.NGUYEN THI HUNG chuyen tien 2023.053.CT tu 0121000666257 NGUYEN THI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3185598923.Ung ho MS 2023.053 ( chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0421003932253 NGUYEN THI MAI TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 961248.060323.081419.Ung ho MS 2023 053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3185486678.ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0071002045340 NGUYEN THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 137287.060323.075036.ung ho ms 2023.053 chi to thi diem trinh FT23065930654659
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3185436627.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.052.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3185431371.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.051.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 298029.060323.073431.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 053 chi to thi diem trinh
06/03/2023 200,000.00 MBVCB.3185394986.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.053 (chi To Thi Diem Trinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 200,000.00 176437.060323.072124.UNG HO MS 2023.052 (GIA DINH ONG NGOC)-060323-07:21:24 176437
06/03/2023 200,000.00 964462.060323.055309.Be hoang vo dieu my ung ho ma so 2023.044 be hanh phuc
06/03/2023 20,000.00 679086.060323.230555.ung ho nchcccl chau 0988175075
06/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37156081526.37156081526-0832030964-HO CHI NHAN chuyen tien ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly
06/03/2023 20,000.00 158555.060323.220313.UHNCHCCCL Nguyen Thi Thu Hong 0963190355 FT23065807336419
06/03/2023 20,000.00 036196.060323.213751.Ck
06/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP..ZP6HEP5LROCS.Ung ho NCHCCCL Thien 0935644633
06/03/2023 20,000.00 746177.060323.211026.Ung ho NCHCCCL Dang Thanh Huong 0962936090
06/03/2023 20,000.00 MBVCB.3189723092.ung ho NCHCCCL, HIEN TRAN, 0966025853.CT tu 0821000146604 TRAN THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 20,000.00 MBVCB.3189110772.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.053.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 20,000.00 MBVCB.3189105097.Quyen Nguyen ung ho c/tr NCHCCCL.CT tu 1013726877 NGUYEN THI AI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 20,000.00 133362.060323.185107.Ung ho NCHCCCL Trinh Phuong Thanh 0983533752
06/03/2023 20,000.00 153030.060323.154523.Lan Huong Ninh Binh ung ho NCHCCCL
06/03/2023 20,000.00 125900.060323.150442.Ung ho NCHCCCL Chu Thi Khanh Chi 0339703490 FT23065432135466
06/03/2023 20,000.00 400012.060323.141322.UNG HO NCHCCCL MAI 0345751159
06/03/2023 20,000.00 290523.060323.114154.HO THUONG HOAI chuyen tien
06/03/2023 20,000.00 MBVCB.3186284861.Ung ho NCHCCCL-Hoang Kim Ngan-0983045764.CT tu 1023125131 HOANG KIM NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 20,000.00 MBVCB.3185145430.Ung ho MS 2023.051 (Anh Ngo Xuan Ha).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 2,000,000.00 820391.060323.100346.TRAN THI HUONG Chuyen tien Ung ho Nchcccl Tran Thi Huong 0916108399
06/03/2023 2,000,000.00 MBVCB.3186042363.Ung ho MS 2023.053( chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 2,000,000.00 MBVCB.3186037652.Ung ho MS 2023.052 ( gia dinh ong Ngoc).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 2,000,000.00 MBVCB.3186023912.Ung ho MS 2023.051( anh Ngo Xuan HA).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 150,000.00 792288.060323.115031.Ungho NCHCCCL Tranglee
06/03/2023 150,000.00 MBVCB.3186554853.Ung ho MS 2023.052.CT tu 0611001792308 NGUYEN THI XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 150,000.00 MBVCB.3185769746.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.053 To Thi Diem Trinh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 150,000.00 243940.060323.085540.Ungho ms 2023 053 to thi tuyet trinh FT23065846771775
06/03/2023 150,000.00 215833.060323.084702.UNG HO MS 2023.053 G(CHI TO THI DIEM TRINH)-060323-08:47:00 215833
06/03/2023 15,000.00 MBVCB.3187601268.Tra Xuan Binh giup 3ms 2023049 2023050 va 2023051 .CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2023 100,000.00 236622.060323.230712.Ung ho NCHCCCL Trang 0988723119 FT23066096601428
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3190055055.ung ho NCHCCCL nguyen nhat tung 0988076221.CT tu 0151000538463 NGUYEN NHAT TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 507951.060323.224102.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Viet Hung 0971077070
06/03/2023 100,000.00 620351.060323.224058.Ung ho NCHCCCL
06/03/2023 100,000.00 206116.060323.223723.Ung ho NCHCCCL DoGiang FT23066797319540
06/03/2023 100,000.00 203947.060323.223537.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hoang Linh 0987442041 FT23066280181404
06/03/2023 100,000.00 597152.060323.223221.Ung ho NCHCCCL Thanh Nhung 0931186768
06/03/2023 100,000.00 827059.060323.222153.UNG HO NCHCCCL TUYEN 0362305323-060323-22:21:55 827059
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3189981388.UNG HO NCHCCCL CHE VAN YEN 0949799944.CT tu 0071004886593 CHE VAN YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 915235.060323.221515.VCB;0011002643148;NCHCCCL 0987125219 Vung
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3189964760.ung ho NCHCCCL+ UyLyHy+0933227301.CT tu 0071005874549 PHAM THI NGOC DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 524946.060323.220846.Ung ho NCHCCCL TRANNTN 0979790369
06/03/2023 100,000.00 783505.060323.215811.Ung ho NCHCCCL Vu Le 0352454668
06/03/2023 100,000.00 072464.060323.211824.Xin gop que cui am a
06/03/2023 100,000.00 698698.060323.211541.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Chu van phu 0979 844856
06/03/2023 100,000.00 448084.060323.211507.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Chi Tinh 0902016891
06/03/2023 100,000.00 355601.060323.211229.VCB;0011002643148;THAI THU TRINH chuyen khoan
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3189741031.Ung ho NCHCCCL Quyen 0399567577.CT tu 0291000305607 NGUYEN HONG HA QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 020097041503062038262023zHvu431716.92312.203827.Ung ho NCHCCCL NGUYEN VAN TRUONG 0982111390
06/03/2023 100,000.00 980551.060323.202842.Ung ho NCHCCCL Hau 0393515672
06/03/2023 100,000.00 874104.060323.195754.Chuyen tien ungho NCHCCCL
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3189335078.VU DUC THOA ung ho NCHCCCL. 0362688881.CT tu 0591000201478 VU DUC THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 339158.060323.193520.Ung ho MS 2023 053 chi To Thi Diem Trinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06/03/2023 100,000.00 640243.060323.191256.Ung ho MS 2023053
06/03/2023 100,000.00 504290.060323.190635.UNG HO NCHCCCL HOANG LINH
06/03/2023 100,000.00 020097041503061821362023fLv9371454.32725.182136.ung ho ms 2023 .052 (gia dinh ong ngoc
06/03/2023 100,000.00 493566.060323.175956.ung ho nchcccl
06/03/2023 100,000.00 020097041503061630112023ug2F301867.73640.163011.Ung ho NCHCCCL Phan Thi Trinh 0989535414
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3187785839.ms 2023.053.to thi diem trinh.CT tu 0331000406815 PHAM MINH DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 354582.060323.145827.Ung ho MS 2023 053 chi TO THI DIEM TRINH
06/03/2023 100,000.00 020450.060323.143723.Ung ho NCHCCCL
06/03/2023 100,000.00 669710.060323.135323.Ung ho MS2023 053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3187243713.Ung ho MS 2023.050 (anh Tran The Tam).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 930050.060323.134508.Ung ho NCHCCCL Quynh 0966364586 FT23065109695781
06/03/2023 100,000.00 220260.060323.123415.Uh nchcccl Hien 0392635588
06/03/2023 100,000.00 598362.060323.121312.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 053
06/03/2023 100,000.00 178072.060323.121212.UNG HO NCHCCCL HUONG 0966907922
06/03/2023 100,000.00 201213.060323.114913.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 053
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3186521243.Ung ho ms 2023.053 (chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 641301.060323.111201.Ung ho NCHCCCL tri 0945231122
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3186384714.ung ho MS 2023.053 to thi diem trinh.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 336395.060323.104713.NCHCCCL NGUYEN NHUT LINH 0398111842 CHUC CHUONG TRINH PHAT CHUYEN NHIEU HON
06/03/2023 100,000.00 983570.060323.104603.Ung ho Ms 2023053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3186282360.Ung ho ms 2023.053 (to thi diem trinh).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 937025.060323.103400.ung ho MS 2023053 To Thi Diem Trinh
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3186212669.UH NCHCCCL.CT tu 0291000292161 LE THI THANH YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 IBVCB.3186139628.Giup ma so 2023.053 chi To Thi Diem Trinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2023 100,000.00 379738.060323.095412.Ung ho MS 2023.053 - Chi To Thi Diem Trinh FT23065482574140
06/03/2023 100,000.00 340520.060323.093812.Ung ho NCHCCCL Thao 0945051297 FT23065867140025
06/03/2023 100,000.00 336413.060323.093627.ung ho MS 2023.053 FT23065534055022
06/03/2023 100,000.00 023746.060323.092653.NCHCCCL thuyvan 0902129226
06/03/2023 100,000.00 597199.060323.090538.Ung ho MS 2023 053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 100,000.00 261081.060323.090344.ung ho MS 2023.053 chi To Thi Diem Trinh FT23065028631658
06/03/2023 100,000.00 106463.060323.085710.P.T.T LINH UH MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh)
06/03/2023 100,000.00 529758.060323.084924.Ho tro chi Trinh MS 2023 053
06/03/2023 100,000.00 210320.060323.083841.co Lien ung ho ms 2023.053 chi Trinh FT23065701870011
06/03/2023 100,000.00 205816.060323.083129.NCHCCCL THAO 0798505093-060323-08:31:28 205816
06/03/2023 100,000.00 189828.060323.082704.Ung ho NCHCCCL TranQuocThien 0773501111 FT23065299508308
06/03/2023 100,000.00 MBVCB.3185546876.VU THI THEM ung ho MS 2023.053 (To Thi Diem Trinh).CT tu 0531000269604 VU THI THEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 100,000.00 916069.060323.080630.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 053 ung ho chi To thi diem trinh
06/03/2023 100,000.00 374029.060323.080400.MS 2023 053 Chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 100,000.00 964667.060323.060522.Be hoang vo dieu my ung ho ma so 2023.045 be trinh hong gia linh
06/03/2023 10,000.00 MBVCB.3187475857.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.053(chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 10,000.00 MBVCB.3186926978.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 10,000.00 024815.060323.092756.NCHCCCL
06/03/2023 10,000.00 268114.060323.073711.VINH NAM ung ho ms 2023 053 chi To Thi Diem Trinh
06/03/2023 1,000.00 IBVCB.3186475685.15.CT tu 9337947853 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3190015676.Ung ho NCHCCCL Phuong 0983429520.CT tu 1071000580701 TSAN NGOC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 1,000,000.00 288927.060323.220007.Ung ho NCHCCCL Phuong Khanh0762632818
06/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3189882541.Ung ho NCHCCCL + Phu + 0961708538.CT tu 0071001209621 NGUYEN THI HONG PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3189859837.Ung ho NCHCCCL Thanh 0838725934.CT tu 0711000302760 DINH HOAI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 1,000,000.00 182034.060323.121512.Ung Ho MS 2023.053 To Thi diem Trinh
06/03/2023 1,000,000.00 137140.060323.113542.Ung ho NCHCCCL
06/03/2023 1,000,000.00 349884.060323.113528.UNG HO MS 2023052 GIA DINH ONG NGOC-060323-11:35:28 349884
06/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3185862029.Ung ho Ms 2023.053(chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0451001611716 BUI THI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 1,000,000.00 287481.060323.082553.ung ho MS 2023.053 ( To thi diem Trinh)
06/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3185514079.TRAN VAN TU chuyen tien ung ho MS 2023.053 (chi to diem trinh).CT tu 9772222277 TRAN VAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/03/2023 1,000,000.00 152359.060323.080240.ung ho MS 2023.053 chi To Thi Diem Trinh FT23065406900903
06/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3185449924.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2023.053(chi to thi diem trinh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 99,000.00 538995.070323.105640.ung ho nchcccl FT23066300767907
07/03/2023 500,000.00 474628.070323.201705.MS 2023.054(ANH TRAN VAN THIN)-070323-20:17:07 474628
07/03/2023 500,000.00 473065.070323.201444.MS 2023.053 (CHI TO THI DIEM TRINH)-070323-20:14:46 473065
07/03/2023 500,000.00 844882.070323.182756.Ung ho NCHCCCL Ngo Thi Hang 0963435205
07/03/2023 500,000.00 020097041503071811442023cYyx660817.1659.181145.Ung ho NCHCCCL Vu Thi Bich Lien 0916613366
07/03/2023 500,000.00 885455.070323.160119.ung ho MS 20230543 chi To Thi Diem Trinh
07/03/2023 500,000.00 625627.070323.155906.ung ho MS 2023054 anh Tran Van Thin
07/03/2023 500,000.00 858108.070323.151042.Chuyen ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly
07/03/2023 500,000.00 990359.070323.131828.NTTNhuan ung ho MS 2023053 Chi To Thi Diem Trinh
07/03/2023 500,000.00 847868.070323.101247.IBFT Ung ho NCHCCCL 0918313132
07/03/2023 500,000.00 280112.070323.091309.Ung ho NCHCCCL Tien 0906092468 FT23066239436494
07/03/2023 500,000.00 422282.070323.090124.UNG HO NCHCCCL FAN HAANHTUAN 0939912255
07/03/2023 500,000.00 020097041503070817342023RI8h512583.69683.081734.ung ho nchcccl nguyen thi minh thao0982216146
07/03/2023 500,000.00 068369.070323.011904.NCHCCCL Chien 0945657979
07/03/2023 500,000.00 020097041503062331052023y4AL476212.34963.233105.NGO DAI NGUYEN ung ho NCHCCCL 0372051239
07/03/2023 50,000.00 074483.070323.224812.Ung ho NCHCCCL Diem 0933284225
07/03/2023 50,000.00 020097041503072230132023QfW2760828.99138.223013.TRAN THI QUE HA Chuyen tien ung ho NCHCCCL + Tran thi que ha+ 0908597569
07/03/2023 50,000.00 020097041503072158052023VWMl752595.91151.215805.NGUYEN THI THUY Chuyen tien
07/03/2023 50,000.00 MBVCB.3194575026.LE THI XUAN HA ung ho NCHCCCL dt 0914240564.CT tu 0051000486443 LE THI XUAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 50,000.00 772413.070323.202306.Nguyen Thi Lam Ngoc ck
07/03/2023 50,000.00 989476.070323.194743.T ung ho Anh Tran Van Thin MS 2023. 054
07/03/2023 50,000.00 292638.070323.180302.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 054
07/03/2023 50,000.00 981287.070323.171528.ung ho NCHCCCL +DUONG QUANG DOANH chuyen tien
07/03/2023 50,000.00 108652.070323.152953.Ung ho chuong trinh NCHCCCL
07/03/2023 50,000.00 368838.070323.152251.Ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
07/03/2023 50,000.00 289337.070323.144149.Ung Ho NCHCCCL Nguyen Tung Lam 0967569012
07/03/2023 50,000.00 382238.070323.141924.ung ho NCHCCCL+Hoang thi thuy + 0917367280
07/03/2023 50,000.00 MBVCB.3192425136.ung ho nchcccl bao tran .CT tu 0531002543316 TRAN THI BAO TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 50,000.00 MBVCB.3192422473.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0811000003544 PHUNG KIM NGHIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 50,000.00 MBVCB.3192358077.Ung ho NCHCCCL-dang thi huyen-0912698994.CT tu 9912698994 DANG THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 50,000.00 882724.070323.132634.Ung ho NCHCCCL Nguyen 0964821575 FT23066778996800
07/03/2023 50,000.00 146109.070323.104843.Ung ho NCHCCCL Friendclub Ha Anh Tuan
07/03/2023 50,000.00 MBVCB.3191238299.NGUYEN THANH TRUNG chuyen tien ung ho chuong trinh nchcccl.CT tu 0181000836211 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 50,000.00 841066.070323.095031.Ung ho NCHCCCL Nguyen Van Hau 0974800957
07/03/2023 50,000.00 325912.070323.093301.Ung ho NCHCCCL Hong 0385575797 FT23066751693228
07/03/2023 50,000.00 VCB.CTDK.06/03/2023.Ung ho NCHCCCL + Vo Dang Nguyen + 0347516542. CT tu 0441000740348 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 50,000.00 VCB.CTDK.06/03/2023.Ung ho NCHCCCL Friendclub Ha Anh Tuan 083135007. CT tu 0991000003381 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 50,000.00 SHGD:10001631.DD:230307.BO:TRAN NGOC TINH THUY.Remark:Ung ho NCHCCCL + Friendclub Ha Anh Tuan+0905953244
07/03/2023 50,000.00 314041.070323.074632.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI HUYEN 0966561319
07/03/2023 50,000.00 MBVCB.3190509282.Ung ho MS 2023.053.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 50,000.00 MBVCB.3190326635.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1022741286 CAO THI NHAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 50,000.00 MBVCB.3190263026.Ung ho NCHCCCL+FriendclubHAT+0909091111.CT tu 0711000257649 NGUYEN NGOC MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 50,000.00 025513.070323.002448.ung ho NCHCCCL My Nguyen 0345549548
07/03/2023 50,000.00 161036.060323.232302.Ung ho NCHCCCL so tien tuy nho nhung la tam long cua con cam on chuong trinh nhieu a
07/03/2023 50,000.00 698398.060323.231551.Ung ho NCHCCCL Hien 0964187185
07/03/2023 50,000.00 240069.060323.231055.Ung ho NCHCCCL - Nguyen lam son - 0333942892 FT23066433848176
07/03/2023 5,500.00 761911.070323.130951.Ung ho MS 2023 054 NAM MO A DI DA PHAT
07/03/2023 5,000.00 MBVCB.3194259171.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.054(anh Tran Van Thin).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 5,000.00 MBVCB.3193204995.Tra Xuan Binh giup ms 2023054.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2023 5,000.00 MBVCB.3193193033.Tra Xuan Binh giup ms 2023055.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2023 5,000,000.00 592859.070323.092641.Ong Tu Van ung ho MS 2023054 anh Tran Van Thin
07/03/2023 5,000,000.00 014691.070323.003717.UHMCHCCCL NGO THI TAM 0355705277 FT23066582765085
07/03/2023 45,000.00 MBVCB.3190139828.Ung ho NCHCCCL + Quang + 0336722218.CT tu 1025390756 LE THANH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 40,000.00 543907.070323.143706.VCB;0011002643148;DO QUANG TRI chuyen khoan Ung ho NCHCCCL Tri 0961136579
07/03/2023 40,000.00 MBVCB.3190299917.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hoang Anh 0977595053.CT tu 0181003455569 NGUYEN HOANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 300,000.00 //SAL2023066S068005639001//GD IBFT TRACE 838534 NGAY 06 03 2023 ND: QA UNG HO MS 2023.046 ANH LE VAN QUYEN 060323 22:50:59 838534
07/03/2023 300,000.00 174578.070323.122806.UNG HO NCHCCCL + NGUYEN DIEU LINH + 0848982110
07/03/2023 300,000.00 314054.070323.094855.chuyen ms 2023.053 To thi diem trinh
07/03/2023 300,000.00 MBVCB.3190443028.Nhagao ung ho MS 2023.053 (chi To Thi Diem Trinh).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 300,000.00 MBVCB.3190450044.Nhagao ung ho MS 2023.044 (be Hanh Phuc).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 300,000.00 MBVCB.3190441020.Nhagao ung ho MS 2023.048 (anh Phan Van Tri).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 300,000.00 507717.060323.234400.VCB;0011002643148;LY VAN KY chuyen khoan ung ho NCHCCCL DT0977994189
07/03/2023 30,000.00 020097041503072027442023DFKo719272.58817.202744.TRAN THI NGOC ANH chuyen tien
07/03/2023 30,000.00 MBVCB.3193359979.Ung ho NCHCCCL+An+0382029401.CT tu 0781000494869 LE THI AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 30,000.00 MBVCB.3192876039.MINH TAM ung ho MS 2023.053 chi To Thi Diem Trinh.CT tu 9938405336 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 30,000.00 MBVCB.3192353722.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0031000140961 NGUYEN THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 30,000.00 052189.070323.005908.UnghoNCHCCCL
07/03/2023 30,000.00 273234.060323.235846.ms 2023 035 FT23066084219061
07/03/2023 250,000.00 IBVCB.3192595294.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 250,000.00 193485.070323.082956.MS 2023-054 Tran Van Thin FT23066511959345
07/03/2023 25,000.00 MBVCB.3190288650.Ung ho MS 2023.052 (Gia dinh ong Ngoc).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 240,000.00 020097041503070256482023rpDk485897.43892.025648.ung ho nchcccl + thanh+ 0989006321
07/03/2023 200,000.00 052360.070323.212839.Ung ho nchcccl FT23067511707006
07/03/2023 200,000.00 519435.070323.201806.Ung ho NCHCCCL Phuong Nguyen
07/03/2023 200,000.00 240217.070323.200542.THAI THI PHIEN gui chuc tam long den chuong trinh
07/03/2023 200,000.00 445387.070323.193345.UNG HO NCHCCCL VANANH 0909490801-070323-19:33:44 445387
07/03/2023 200,000.00 680685.070323.184049.Ung ho NCHCCCL FT23066606290904
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3193620276.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.054.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 200,000.00 391516.070323.164842.Ung ho NCHCCCL Do Thi Nguyen 0985723204 FT23066684237594
07/03/2023 200,000.00 353874.070323.163520.Ung ho NCHCCCL Ngan Nguyen 0982968422 FT23066730680834
07/03/2023 200,000.00 249628.070323.152631.UNG HO NCHCCCL + VO DANH + 0784******-070323-15:26:31 249628
07/03/2023 200,000.00 932501.070323.151450.ung ho MS 2023050 Tran The Tam
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3192694748.Ung ho NCHCCCL + Be Minh Bao + 0963321858.CT tu 0011002544402 HOANG VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3192538642.Ung ho NCHCCCL + Nha Vu.CT tu 0071000993625 VU DINH NHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3192444700.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0351000907895 PHAN THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 200,000.00 941548.070323.135443.Ung ho MS 2023.053 To Thi Diem Trinh FT23066459046492
07/03/2023 200,000.00 490643.070323.132456.Ung ho NCHCCCL KIMHOA 0908652675
07/03/2023 200,000.00 863380.070323.131643.Ung Ho NCHCCCL Nguyen Trang 0888756368 FT23066360077065
07/03/2023 200,000.00 363993.070323.122035.DINH TRUNG VU Ung ho chuong trinh Nhu co cuoc chia ly
07/03/2023 200,000.00 109696.070323.121237.UNG HO MS 2023.054(ANH TRAN VAN THIN)-070323-12:12:36 109696
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3191648304.MS 2023052 gia dinh ong Ngoc.CT tu 0411001068745 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3191643284.MS 2023050 anh Tran The Tam.CT tu 0411001068745 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3191638361.MS 2023051 anh Ngo Xuan Ha.CT tu 0411001068745 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3191621765.MS 2023054 anh Tran Van Thin.CT tu 0411001068745 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3191608638.ung ho MS 2023 053 chi To Thi Diem Trinh.CT tu 0411001068745 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2023 200,000.00 630764.070323.101526.Ung ho NCHCCCL Friendclub Ha Anh Tuan 0942636578
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3191197948.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0421000411251 NGUYEN THI TUYET VI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3191161376.Ung ho NCHCCCL Mai Thi 0962829044.CT tu 1017443892 NGUYEN THI MAI THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3191046432.Ung ho nchcccl anh 0928216699.CT tu 0851000024030 LE THI KIEU ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 200,000.00 321924.070323.093117.NCHCCCL 0902289242 FT23066332792797
07/03/2023 200,000.00 739322.070323.092942.NGUYEN VAN QUYET chuyen khoan ung Ho chuong trinh NCHCCCL chuc suc khoe thanh cong mang lai nhieu cuoc doan tu cho nhieu gd
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3190922813.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.054 (anh Tran Van Thin).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 200,000.00 VCB.CTDK.06/03/2023.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH NGHIA 0932889629. CT tu 0671004029731 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 200,000.00 818766.070323.083108.VCB;0011002643148;MY ANH ung ho MS 2023053 Chi To Thi Diem Trinh
07/03/2023 200,000.00 658841.070323.064856.NGUYEN THI KIM TUYEN Chuyen tien
07/03/2023 200,000.00 341702.070323.054456.VCB;0011002643148;Gop luon 10 o banh mi chuc NCHCCCL vung manh
07/03/2023 200,000.00 688660.070323.053014.IBFT ung ho NCHCCCL bui thuy 0393205905
07/03/2023 200,000.00 030577.070323.013214.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH VIET 0359 99 16 47 FT23066978637721
07/03/2023 200,000.00 MBVCB.3190253439.PHAM THI KIM DUNG / 0988134774 ung ho NCHCCCL.CT tu 0281000815381 PHAM THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 200,000.00 090318.060323.232757.Ung ho NCHCCCL Hien 0906447211
07/03/2023 200,000.00 245368.060323.231707.ung ho NCHCCCLY. huyen. 0986233525 FT23066905657213
07/03/2023 20,000.00 020097041503072226572023R7Tm760133.98446.222657.Mong chuong trinh se ton tai mai mai
07/03/2023 20,000.00 020097041503072128142023vCPo742840.81762.212814.Ung ho NCHCCCL NHUT 0979986099
07/03/2023 20,000.00 0200970415030719582120234I2F706783.46588.195823.NGUYEN KHANH VY Chuyen tien
07/03/2023 20,000.00 MBVCB.3194083974.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.054.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 20,000.00 020097041503071815182023QxXx662391.3214.181518.ung ho NCHCCCL oanh 0973481190
07/03/2023 20,000.00 488033.070323.172338.Ung ho NCHCCCL mai xuan hiep 0377553109 from FC Ha Anh Tuan FT23066068350258
07/03/2023 20,000.00 377465.070323.155853.Ung ho NCHCCCL Map 0983231203
07/03/2023 20,000.00 819710.070323.035750.Ung ho NCHCCCL
07/03/2023 20,000.00 MBVCB.3192993552. Qua tang may man, nguoi gui VU XUAN AN, nguoi nhan BAO VIETNAMNET
07/03/2023 20,000.00 193251.070323.153644.Ung ho NCHCCCL, dinh xuan chinh, 0986495250 FT23066351978891
07/03/2023 20,000.00 127094.070323.151000.Ung ho NCHCCCL+nguyen van dan+0968672547
07/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37189791380.37189791380-0822222869-Ung ho NCHCCCL HUYNH VY 0906120440
07/03/2023 20,000.00 910678.070323.134023.Ung ho nchcccl 0379426488 FT23066821775239
07/03/2023 20,000.00 MBVCB.3192098644.PHAM THI PHUONG LIEN ung ho NCHCCCL.CT tu 0041000423624 PHAM THI PHUONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37185798782.37185798782-0834692962-Ung ho NCHCCCL ngo thi van 0834692962
07/03/2023 20,000.00 810364.070323.124948.Ungho NCHCCCL WLHAT FT23066416102657
07/03/2023 20,000.00 108966.070323.113242.ung ho NCHCCCL Hoa 0359015048
07/03/2023 20,000.00 785336.070323.100253.Ung ho NCHCCCL 0905462474
07/03/2023 20,000.00 861452.070323.095449.Ung ho NCHCCCL Tran Thi Nhung 0975873104
07/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL- friendclub HAT. CT tu 0161001766412 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.06/03/2023.Ung ho NCHCCCL + NGUYEN ANH NU + 0762326244. CT tu 1031000007796 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.06/03/2023.Friendclub Ha Anh Tuan ung ho NCHCCCL 0387841313. CT tu 0301000373785 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.06/03/2023.Ung ho NCHCCCL + Friendclub HA ANH TUAN + 0965781426. CT tu 0111000236136 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 20,000.00 430018.070323.082854.DU BICH NGOC chuyen khoan
07/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37160573296.37160573296-0828624789-Ung ho NCHCCCL Tran Ngoc Minh 0828624789
07/03/2023 20,000.00 004240.070323.000327.Ung ho NCHCCCL FriendClub HAT 0949411902
07/03/2023 20,000.00 664238.060323.235447.IBFT Ung ho NCHCCCL Diem Quynh
07/03/2023 2,500,000.00 770788.070323.225648.KOLMAKOVA EKATERINA ung ho MS 2023054 anh Tran Van Thin
07/03/2023 2,000,000.00 MBVCB.3193478045.Ung ho NCHCCCL Ha An 0921770983.CT tu 0021002187371 NGHIEM THUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 2,000,000.00 074968.070323.112637.UNG HO NCHCCCL 0938099984-070323-11:26:38 074968
07/03/2023 2,000,000.00 036790.070323.020157.Ung ho NCHCCCL Tu sau sac 0966183509 FT23066892834689
07/03/2023 16,000.00 020097041503070633072023cT3H492762.49903.063307.ung ho NCHCCCL truong
07/03/2023 15,000.00 MBVCB.3191818341.Ms 2023.053 chi to thi diem chinh, ap chanh, xa hiep thanh, huyen go dau, tinh tay ninh..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 12,470,737.00 445779.070323.033341.SBR TERRAPAY MU Thi Hai Yen Tran
07/03/2023 100,000.00 709042.070323.230424.VCB;0011002643148;Ung Ho NCHCCCL Ngoc 0966541423
07/03/2023 100,000.00 020097041503072255392023vq1u765645.3761.225539.ung ho nchcccl
07/03/2023 100,000.00 502325.070323.225155.IBFT UNG HO NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY
07/03/2023 100,000.00 MBVCB.3195028674.Ung ho MS2023.054.CT tu 0821000049877 NGUYEN THI MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 743356.070323.221121.Ung ho MS 2023 054 anh Tran Van Thin Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07/03/2023 100,000.00 MBVCB.3194997649.MS 2023.054.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 705108.070323.211909.Ung ho MS 2023 054 anh TRAN VAN THIN
07/03/2023 100,000.00 886884.070323.183906.unghonchccclhanh0352862179
07/03/2023 100,000.00 554978.070323.183553.ung ho NCHCCCL Kelvin 0933413134
07/03/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37197713909.37197713909-0363886334-Ung ho NCHCCCL XA THI THU TRANG 0363886334
07/03/2023 100,000.00 478578.070323.172007.Ung ho NCHCCCL FT23066843725670
07/03/2023 100,000.00 MBVCB.3193018963.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.054 Tran Van Thin.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 823463.070323.144608.ung ho Nchcccl HOANG THI THUY 0947659380
07/03/2023 100,000.00 262742.070323.141612.Ung ho MS 2023 040 ba VO THI THANH HANG
07/03/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37187297910.37187297910-0398415435-Ung ho NCHCCCL Tran Hong Phuong 0888292610
07/03/2023 100,000.00 809361.070323.124918.MS 2023.053 ung ho chi To Thi Diem Trinh FT23066107854014
07/03/2023 100,000.00 MBVCB.3192047115.Ung ho NCHCCCL + Vuong Ngoc Thu + 0913619617.CT tu 0441003705545 VUONG NGOC THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 162140.070323.122451.nchcccl pham thi loi sdt0772615848
07/03/2023 100,000.00 371057.070323.122209.NGUYEN CONG NHAT chuyen khoan
07/03/2023 100,000.00 SHGD:10000550.DD:230307.BO:mai thuy linh.Remark:ung ho nchcccl
07/03/2023 100,000.00 320785.070323.113701.Ung ho NCHCCCL
07/03/2023 100,000.00 162499.070323.112612.Ung ho NCHCCCL
07/03/2023 100,000.00 672879.070323.110537.Ung ho NCHCCCL
07/03/2023 100,000.00 MBVCB.3191171624.Ung ho NCHCCCL LePhuong 0867529256.CT tu 0271000231708 LE TRAN NU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 429265.070323.094150.VCB;0011002643148;UnghoNCHCCCL
07/03/2023 100,000.00 817825.070323.093939.IBFT Ung ho NCHCCCL Trieu 0919863344
07/03/2023 100,000.00 768219.070323.093544.MS 2023 054 anh Tran Van Thin
07/03/2023 100,000.00 607871.070323.091210.Ung ho NCHCCCL Truc Quynh 0976519133
07/03/2023 100,000.00 MBVCB.3190834364.ung ho NCHCCCL.CT tu 0441000662035 BUI THI PHUONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 VCB.CTDK.06/03/2023.Ung ho NCHCCCL quynh anh 0937982626. CT tu 1027838808 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 SHGD:10000368.DD:230307.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.045chuc em Trinh Hong Gia Linh mau khoe
07/03/2023 100,000.00 MBVCB.3190725670.Tu thien.CT tu 0121000838097 TRUONG MINH PHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 SHGD:10003276.DD:230307.BO:NGUYEN THI NAM DINH.Remark:Ung ho CT nhu chua he co cuoc chia ly
07/03/2023 100,000.00 427445.070323.082800.nchcccl chi 0968371503
07/03/2023 100,000.00 SHGD:10001600.DD:230307.BO:PHAN THI TUYET THO.Remark:PHAN THI TUYET THO ung ho NCHCCCL 0824340551
07/03/2023 100,000.00 MBVCB.3190673001.MS 2023.052 (gia dinh ong Ngoc).CT tu 0011000471988 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 IBVCB.3190676190.Giup ma so 2023.054 anh Tran Van Thin .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/03/2023 100,000.00 397067.070323.081803.Ung ho NCHCCCL Bui Bich Thuy 0382680907
07/03/2023 100,000.00 424135.070323.081327.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 054 anh tran van thin
07/03/2023 100,000.00 357185.070323.081053.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
07/03/2023 100,000.00 VCB.CTDK.27/02/2023.Ung Ho NCHCCCL + Luan + 0822588863. CT tu 0181003569035 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 445965.070323.080032.ung ho NCHCCCL- Le Thuy Huong
07/03/2023 100,000.00 759810.070323.075351.ung ho NCHCCCL friend ha anh tuan
07/03/2023 100,000.00 111946.070323.072839.THQH ung ho MS2023.044 FT23066597422953
07/03/2023 100,000.00 367875.070323.070343.VCB;0011002643148;Ung ho nccccl
07/03/2023 100,000.00 020097041503070642552023jubV493738.50838.064255.Ung ho NCHCCCL
07/03/2023 100,000.00 020097041503070629542023tIFo492470.49631.062955.ung ho NCHCCCL Quynh 0965858187
07/03/2023 100,000.00 MBVCB.3190244726.Ung ho NCHCCCL , PHAM MINH DUC , 0931828390.CT tu 1033855649 PHAM MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 933759.070323.003928.Ung ho NCHCCCL + Tran Ngoc Bich + 0907011351
07/03/2023 100,000.00 010365.070323.002642.NCHCCCL Nguyen Thi Hoang Trang 0765132477 FT23066630821498
07/03/2023 100,000.00 916736.070323.000956.Ung ho NCHCCCL + Bui Thanh + 0358614200
07/03/2023 100,000.00 MBVCB.3190190413.Ung ho NCHCCCL Trang .CT tu 0351001204337 NGUYEN THI THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 660002.060323.233347.IBFT unghoNCHCCCL
07/03/2023 100,000.00 934332.060323.232550.Ung ho NCHCCCL QUY 0971384692
07/03/2023 100,000.00 MBVCB.3190131042.Ung ho NCHCCCL- Ho Thi Hong Huyen- 0934377234.CT tu 0271001004030 HO THI HONG HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 100,000.00 846709.060323.231644.MONG CHUONG TRINH TIEP TUC_UNG HO NCHCCCL VINH HUONG 0987691650-060323-23:16:37 846709
07/03/2023 10,000.00 MBVCB.3192032535.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.054 (anh Tran Van Thin).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/03/2023 10,000.00 019653.070323.102011.UNG HO NCHCCCL NHI TRAN 0947535687-070323-10:20:09 019653
07/03/2023 10,000.00 530180.070323.084258.VINH NAM ung ho ms 2023 054 Tran Xuan Thin
07/03/2023 10,000.00 518768.070323.084003.Vinh Nam ung ho ms 4792 Dang Xuan Son
07/03/2023 10,000,000.00 UNG HO 2 MA SO: 2023.048 VA 2023.053, MOI MA SO 5.000.000VND, TONG CONG: 10.000.000VND
07/03/2023 10,000,000.00 160219.070323.080944.Ung ho NCHCCCL Ngoc 0966238142 FT23066232200892
07/03/2023 1,000,000.00 626151.070323.160322.ung ho MS 2023052 gia dinh ong Ngoc
07/03/2023 1,000,000.00 020045299903071534202023d652635974.93974.153340.Ung ho: MS 2023.053; MS 2023.037; MS 2023.040; MS 2023.051; MS 2023.050
07/03/2023 1,000,000.00 609925.070323.112402.Ung ho NCHCCCL FT23066094180653
07/03/2023 1,000,000.00 334543.070323.093650.ung ho NCHCCCL nguyen thi gai 0389956292 FT23066704887617
08/03/2023 80,000.00 843217.080323.133303.Gui ms 2023 47 va 2023 48
08/03/2023 700,000.00 967803.080323.201257.HTTT ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan FT23067707309220
08/03/2023 700,000.00 168848.080323.075522.Ung ho be Ta Nguyen Hoan MS 2023.055 FT23067125111319
08/03/2023 500,000.00 253288.080323.221208.UNG HO MS 2023.055 (BE TA NGUYEN HOAN)-080323-22:12:08 253288
08/03/2023 500,000.00 348973.080323.215855.IBFT Ung ho NCHCCCL PHAM CONG 0912167861
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3200066790.ms 2023 054 uh anh Tran Van Thin.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2023 500,000.00 126424.080323.175134.VCB;0011002643148;Ung ho MS2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 500,000.00 581354.080323.173204.Ung ho MS 2023.055 Be Ta Nguyen Hoan FT23067276604250
08/03/2023 500,000.00 362362.080323.172731.Ung ho nchcccl long nguyen 0903333841
08/03/2023 500,000.00 161171.080323.164757.Ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan)
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3198341119.Ung ho NCHCCCL Ten: NGUYEN CONG CHI So dien thoai: 0913859445.CT tu 1027872430 NGUYEN CONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3197963724.Ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 1012728196 NGUYEN THI PHUONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 472777.080323.145112.vo thi nho gop banh mi dien thoai 0398619732
08/03/2023 500,000.00 941114.080323.143420.IBFT ung ho MS2023.055
08/03/2023 500,000.00 919401.080323.140750.ung ho ms 2023055
08/03/2023 500,000.00 712953.080323.135511.Ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 500,000.00 595051.080323.131548.ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 500,000.00 145229.080323.123757.Ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 500,000.00 724323.080323.114823.Ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan FT23067137110074
08/03/2023 500,000.00 473438.080323.113101.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 500,000.00 128451.080323.112157.Ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan)
08/03/2023 500,000.00 638992.080323.111556.MS 2023.055 Ung ho be Ta Nguyen Hoan FT23067564329494
08/03/2023 500,000.00 337108.080323.110558.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 055 be TA NGUYEN HOAN
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3196455721.Ung ho MS 2023.055( be Ta Nguyen Hoan). Mong con nhanh chong hoi phuc.CT tu 0881000439230 NGUYEN THI THUY HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3196331636.Ung ho MS:2023.055.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3196316380.MS 2023.055 Be Ta Nguyen Hoan.CT tu 0071002622865 LE NGOC LOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 148364.080323.091356.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023055 be T Nguyen Hoan
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3196022263.MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0011002043937 NGUYEN MINH GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 885574.080323.085241.MS 2023055 be ta nguyen hoan
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3195946341.ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3195906332.Ba Vu Thi Thu 1947 - Thuy Lien -Thai Thuy - Thai Binh ung ho MS 2023.055( be Ta Nguyen Hoang).CT tu 0301000359934 NGUYEN THI MINH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3195852069.Ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0071004550576 VU THI ANH HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3195858951.ung ho MS 2023. 055 (ung ho Be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 184274.080323.080532.Ung ho NCHCCCL Anh Nguyen 0932544268 FT23067737234162
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3195746288.GD HIEU ung ho MS 2023.050 (anh Tran The Tam).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3195743053.GD HIEU ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3195741946.GD HIEU ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 158273.080323.074745.UH NCHCCCL Bich 9581 FT23067985700479
08/03/2023 500,000.00 MBVCB.3195697205.PHAM VAN DUNG chuyen tien (ms 2023.055)ta nguyen hoang.CT tu 0301000328604 PHAM VAN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 500,000.00 655367.080323.073156.PHAM THI DUNG ung ho chau Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 500,000.00 084481.080323.062138.Ung ho MS 2023.053 To Thi Diem Trinh FT23067752106244
08/03/2023 50,000.00 767875.080323.221457.ung ho ms 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 50,000.00 MBVCB.3200354658.2023.055( Be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 50,000.00 724262.080323.215521.gd Linh Son ung ho be Hanh Phuc ms2022044
08/03/2023 50,000.00 713016.080323.215039.gd Linh Son ung ho chi Trinh ms2022053
08/03/2023 50,000.00 MBVCB.3200041526.ms 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 1013110651 NGUYEN VAN VE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 50,000.00 397078.080323.203533.MS2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 50,000.00 754304.080323.202238.T ung ho be Ta Nguyen Hoang MS 2023. 055
08/03/2023 50,000.00 268653.080323.200815.IBFT Ung ho MS 2023.055
08/03/2023 50,000.00 MBVCB.3199244573.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0031000382172 LE DO DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 50,000.00 765222.080323.131136.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 055
08/03/2023 50,000.00 895411.080323.122925.DANG THI LUY Chuyen tien ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 50,000.00 592785.080323.093746.ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 50,000.00 521661.080323.091126.Ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 50,000.00 294404.080323.090035.Ung ho NCHCCCL - Thao Nguyen - 0364888255 FT23067041610237
08/03/2023 50,000.00 VCB.CTTL.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL DO HONG LIEN 0983223254. CT tu 0021002183614 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 50,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL Hoa 0973665924. CT tu 0341006973002 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 50,000.00 MBVCB.3195921716.ung ho NCHCCCL-Hien 0914147738.CT tu 0061000381115 NGUYEN THI THU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 50,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL + Friend Club HAANHTUAN + 0936644929. CT tu 1015262395 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 50,000.00 SHGD:10002403.DD:230308.BO:TRAN BICH THUY.Remark:ung ho NCHCCCL + Fan HAT 0989849990
08/03/2023 50,000.00 SHGD:10002462.DD:230308.BO:NGUYEN THI THU THAO.Remark:UNG HO NCHCCCL + FRIENDCLUB HA ANH TUAN + 0936123223
08/03/2023 50,000.00 MBVCB.3195635934.Ung ho MS 2023.055.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 50,000.00 MBVCB.3195548873.Ung ho MS 2023.054.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 5,500.00 983416.080323.095736.Ung ho MS 2023 055 NAM MO A DI DA PHAT
08/03/2023 5,000,000.00 902164.080323.194204.Ung ho NCHCCCL FT23067985219838
08/03/2023 490,000.00 635028.080323.084011.IBFT MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 400,000.00 529095.080323.150136.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 400,000.00 730245.080323.100023.DUYEN UNG HO MS 2023.055 (BE TA NGUYEN HOAN)-080323-10:00:23 730245
08/03/2023 40,000.00 615232.080323.070218.Ung ho NCHCCCL + Anh Ta + 0901777105
08/03/2023 300,000.00 931324.080323.225150.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 051 anh Ngo Xuan Ha
08/03/2023 300,000.00 255824.080323.221827.UNG HO MS 2023.053 (CHI TO THI DIEM TRINH)-080323-22:18:26 255824
08/03/2023 300,000.00 254604.080323.221641.MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 300,000.00 MBVCB.3200053099.ms 2023 055 uh be Ta Nguyen Hoan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2023 300,000.00 MBVCB.3199847595.?MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0071004150239 LE NGUYEN DIEN HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 300,000.00 645692.080323.194020.Ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan)
08/03/2023 300,000.00 MBVCB.3199511935.PHI VIET HANH chuyen tien MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 300,000.00 102316.080323.150454.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 053 chi To Thi Diem Trinh
08/03/2023 300,000.00 325878.080323.150319.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 054 anh Tran Van Thin
08/03/2023 300,000.00 655061.080323.145831.VCB;0011002643148;NGUYEN THI KIM THOA chuyen khoan ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 300,000.00 551345.080323.132119.Phung Thi Thuy Van chuyen tien
08/03/2023 300,000.00 922753.080323.110807.ung ho NCHCCCL Hien Vp 0969209789
08/03/2023 300,000.00 268216.080323.093855.VCB;0011002643148;UNG HO MS 2023 055 BE TA NGUYEN HOAN
08/03/2023 300,000.00 607325.080323.093645.ung ho MS 2023053To Thi Diem Trinh
08/03/2023 300,000.00 498788.080323.092441.Ung ho ms 2023.055 be ta nguyen hoan
08/03/2023 300,000.00 180806.080323.085812.VCB;0011002643148;Ms 2023055 ung ho be ta nguyen hoan
08/03/2023 300,000.00 325832.080323.084128.VCB;0011002643148;Ms THANH ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 300,000.00 732422.080323.082316.Pham Van Hieu chuyen tien MS : 2023055 Ta nguyen hoan
08/03/2023 300,000.00 MBVCB.3195795243.ms 2023055 Ta Nguyen Hoan.CT tu 0081000380535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2023 30,000.00 246403.080323.182114.DONG DUY KHANH chuyen khoan
08/03/2023 30,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL . CT tu 0031000140961 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 3,000,000.00 418571.080323.095205.Ong Tu Van tai tro dong vien cho ms 2023 055 be Ta Nguyen Hoan FT23067763639986
08/03/2023 280,000.00 178827.080323.152603.Ung ho NCHCCCL - Ng T Thanh Huong- 0981896905 (2 tuan gop o bmi)
08/03/2023 250,000.00 119778.080323.133713.ung ho MS 2023 55 Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 250,000.00 444456.080323.080034.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 048 049 050 051 053
08/03/2023 25,000.00 698753.080323.113755.Ung ho NCHCCCL phan thi ngoc quynh 0965416900
08/03/2023 240,000.00 192627.080323.170355.Ung ho NCHCCCL + Tai + 0964393632
08/03/2023 200,000.00 922327.080323.224825.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 050 anh Tran The Tam
08/03/2023 200,000.00 258959.080323.222618.UNG HO MS 2023.051 (ANH NGO XUAN HA)-080323-22:26:19 258959
08/03/2023 200,000.00 774471.080323.221751.ung ho ms 2023055 be ta nguyen hoan
08/03/2023 200,000.00 254637.080323.221532.UNG HO MS 2023.054 (ANH TRAN VAN THIN)-080323-22:15:33 254637
08/03/2023 200,000.00 710074.080323.221341.Ms 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3200275460.Nhaahn ung ho ms 2023.055.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 676733.080323.212613.Ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 616497.080323.211529.Ung ho MS 2023055
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3200007740.Ung ho NCHCCCL Huyen 0946516066.CT tu 9946516066 PHAN THI CAM HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3199946770.MS 2023.055 Ta Nguyen Hoan.CT tu 0481000757261 NGUYEN THI NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3199858721.Ung ho MS 2023.055.CT tu 0541000330974 NGUYEN TRONG LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3199844301.ung ho .ma so 2023.055 (be Ta nguyen hoang ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 268900.080323.200829.IBFT UNG HO MS 2023.055 BE TA NG HOAN
08/03/2023 200,000.00 626992.080323.190617.ung ho ms 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3198865404.Ung ho NCHCCCL Van, Giang 0399341705 0358539676.CT tu 1015048404 NGO THI VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3198573789.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho na so 2023.055( be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 292779.080323.154909.Ung ho NCHCCCL FT23067085686417
08/03/2023 200,000.00 314391.080323.153123.ung ho be ta nguyen hoan ms 2023 055
08/03/2023 200,000.00 997896.080323.151509.ung ho MS 2023055
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3197928088.TRAN THI THU chuyen tien ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 1014490049 TRAN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 368160.080323.144705.VCB;0011002643148; Be Ta Nguyen Hoan 2023055
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3197582524.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 054 anh Tran Van Thin.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3197577659.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 055 chay Ta Nguyen Hoan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3197378187.ung ho.CT tu 0071003307904 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2023 200,000.00 848579.080323.124032.Ung ho nchcccl FT23067004370640
08/03/2023 200,000.00 910274.080323.122107.VCB;0011002643148;MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoang
08/03/2023 200,000.00 247356.080323.121928.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 788551.080323.120035.TRAN THI ANH DAO Chuyen tien ung ho ms 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 454214.080323.115850.Le thi Quynh MS 2023 055 ung ho be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 417324.080323.115121.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 055 be ta nguyen hoan
08/03/2023 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37223096372.37223096372-0834336488-Ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3196655702.ung ho MS 2023.055 be ta nguyen hoan.CT tu 9823790009 TRAN THI NHU HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 132487.080323.103918.ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3196531641.MS 2023.055 ( be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0591000397391 PHAM THUY NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3196454529.ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0921000725291 DUONG THI KIEU TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 928415.080323.094215.DANG TRAN DIEM TRINH ck MS 2023.055 (BE TA NGUYEN HOAN)
08/03/2023 200,000.00 861937.080323.093522.Ung ho be Ta nguyen Hoan MS 2023055
08/03/2023 200,000.00 512299.080323.093226.VCB;0011002643148;Pham thi Loan ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 567511.080323.092746.Chuyen tien ung ho chung trinh NCHCCCL
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3196142275.MS 2023.055(be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0211000499477 HOANG THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 IBVCB.3196028640.ung ho Ms2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0581000765536 PHAM THI XUAN NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 144644.080323.085214.MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan)
08/03/2023 200,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL Phan Tuan Duc 0903251678. CT tu 0041000288888 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 777083.080323.084330.Ung ho ms 2023.055 (be ta nguyen hoan)
08/03/2023 200,000.00 615686.080323.084103.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023055
08/03/2023 200,000.00 734357.080323.082402.TRAN QUOC KHANH ung ho MS2023.055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 657941.080323.082106.UNG HO MS 2023.055(BE TA NGUYEN HOAN)-080323-08:21:05 657941
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3195839075.MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 507813.080323.081730.Ung ho MS 2023055 be ta Nguyen hoan
08/03/2023 200,000.00 488009.080323.081210.Ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 MBVCB.3195750228.Ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0071004516501 DO HUU NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 200,000.00 020097041503080800152023bKWv807653.43918.080015.UH MS2023055 BE TA NGUYEN HOAN
08/03/2023 200,000.00 388817.080323.075638.MS 2023 055
08/03/2023 200,000.00 511868.080323.075251.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023005 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 200,000.00 564399.070323.232036.UNG HO NCHCCCL NGA 0933593339-070323-23:20:35 564399
08/03/2023 200,000.00 661508.070323.230720.Ung ho NCHCCCL 0983954905
08/03/2023 20,000.00 0200970415030820275020230dfI999298.45372.202751.Ung ho NCHCCCL NGUYEN TRUNG QUAN 0384555001
08/03/2023 20,000.00 502651.080323.191350.DO BA HOP chuyen khoan
08/03/2023 20,000.00 162505.080323.173558.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
08/03/2023 20,000.00 MBVCB.3196771094.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1013468098 NGUYEN THI THUY VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL + Friendclub HAT. CT tu 0011004293138 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.UNG HO CHUONG TRINH NCHCCCL FC HA ANH TUAN. CT tu 1017770515 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL + Friendclub HA ANH TUAN + 0948654141. CT tu 1020429645 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL from HAT friend. CT tu 0611001995038 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL. CT tu 0331000489951 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 20,000.00 871809.080323.082802.VCB;0011002643148;MS 2023055
08/03/2023 20,000.00 MBVCB.3195384997.Ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 2,000,000.00 260770.080323.223109.UNG HO MS 2023.053 (CHI TO THI DIEM TRINH)-080323-22:31:08 260770
08/03/2023 2,000,000.00 MBVCB.3198733446.PHAM NGOC TUAN BAO ung ho MS 2023.055( be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 2,000,000.00 892360.080323.083339.ung ho MS2023 055 Be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 150,000.00 707564.080323.214829.gd Linh Son ung ho be Ta Nguyen Hoan ms2022 055
08/03/2023 150,000.00 648092.080323.111924.Ung ho chuong trinh NCHCCCL FT23067903550313
08/03/2023 150,000.00 694590.080323.095507.Ung ho NCHCCCL
08/03/2023 150,000.00 517587.080323.083716.Ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 150,000.00 MBVCB.3195605300.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 15,000.00 MBVCB.3197126456.ms 2023.055 Chi nguyen thi hai yen, to12, phuong chi kien, thanh pho bac kan, tinh bac kan..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100.00 649251.080323.141404.NGUYEN VAN HUY chuyen tien mien phi qua MoMo
08/03/2023 100,000.00 111608.080323.224903.Ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08/03/2023 100,000.00 918808.080323.224657.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 053 Chi To Thi Diem Trinh
08/03/2023 100,000.00 332424.080323.224458.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3200167830.ung ho MS 2023.055( be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0101001087909 DINH THI NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 847854.080323.205935.ung ho MS 2023.055
08/03/2023 100,000.00 752181.080323.204510.VCB;0011002643148;ung ho ms 2023055 be ta nguyen hoan
08/03/2023 100,000.00 944252.080323.190552.BUI THI HANH chuyen khoan ung ho ms2023055 be ta Nguyen hoan
08/03/2023 100,000.00 000332.080323.162957.UHNCHCCCL Huyen Anh 2284
08/03/2023 100,000.00 569135.080323.162925.ung ho MS 2023044 Be Hanh Phuc
08/03/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37234105343.37234105343-0857383415-Ung ho NCHCCCL MINH 0857383415
08/03/2023 100,000.00 215639.080323.152013.Ung ho NCHCCCL Quy 0964514095 FT23067007021753
08/03/2023 100,000.00 294952.080323.151404.Ung ho MS 2023 055 be TA NGUYEN HOAN
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3197944642.Ung ho MS 2023.053 (chi To Thi Diem Trinh).CT tu 9339898368 LE VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 269948.080323.145120.ung ho ms 2023055
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3197921434.Ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 9339898368 LE VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3197809000.ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoang).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 SHGD:10000228.DD:230308.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho be ta nguyen Hoan ms 2023 055
08/03/2023 100,000.00 566983.080323.130651.DIEP TE Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL
08/03/2023 100,000.00 311396.080323.130238.MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 100,000.00 726200.080323.130104.Ung ho MS 2023 055
08/03/2023 100,000.00 866328.080323.125939.MS 2023.055 (BE TA NGUYEN TOAN).-080323-12:59:38 866328
08/03/2023 100,000.00 929624.080323.125435.VCB;0011002643148;LE THI XUAN THUY chuyen khoan ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 100,000.00 634365.080323.115418.Ung ho MS 2023 055 be TA NGUYEN HOAN
08/03/2023 100,000.00 113839.080323.111533.VCB;0011002643148;Bellsu ck ung ho ma so 2023044 Be Hanh Phuc
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3196690723.ung ho MS 2023 055 Ta Nguyen Hoan.CT tu 9983068868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2023 100,000.00 928368.080323.104530.ung ho NCHCCCL
08/03/2023 100,000.00 004519.080323.102740.MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 100,000.00 498841.080323.102255.Ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan FT23067445980600
08/03/2023 100,000.00 471519.080323.101203.MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan FT23067991941804
08/03/2023 100,000.00 974984.080323.100645.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 055 be TA NGUYEN HOAN
08/03/2023 100,000.00 839292.080323.093111.ung ho ms 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3196216876.MS 2023.055 Ta Nguyen Hoan.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 805072.080323.092413.Ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 100,000.00 953536.080323.091144.ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 100,000.00 635964.080323.090723.be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 100,000.00 927650.080323.090447.ung ho NCHCCCL anh thu
08/03/2023 100,000.00 681623.080323.085840.TRUONG THI LIEN chuyen khoan ung ho be Ta Nguyen Hoan MS 2023 055
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3195993600.ms 2023.055( be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0501000081260 LUONG THI THU HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 266431.080323.084809.MS 2023.055 FT23067241056726
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3195965141.VO THI DU chuyen tien ung ho MS 2023.055 Be Ta Nguyen Hoan.CT tu 0041000865749 VO THI DU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 609150.080323.084227.Ung ho be Ta Nguyen Hoan MS 2023 055
08/03/2023 100,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.NGUYEN KIM DUNG chuyen tien Ung ho NCHCCCL-Nguyen Kim Dung 0941591079. CT tu 1023136392 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 636574.080323.084159.IBFT ung ho MS 2023.055 TA NGUYEN HOAN
08/03/2023 100,000.00 103329.080323.083840.ung ho be Nguyen Ta Hoan
08/03/2023 100,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL Hoang Oanh 0913833666. CT tu 0071001861503 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 245758.080323.083827.ung ho ms 2023.055 be Ta Nguyen Hoan FT23067061070410
08/03/2023 100,000.00 382696.080323.083142.MS 2023.055 Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 100,000.00 693061.080323.082651.VCB;0011002643148;DUONG THI QUYEN ung ho MS 2023055 Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3195869702.MS 2023.055 (Ta Nguyen Hoan).CT tu 0721000561187 HUYNH THI MINH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3195767051.MS 2023.055 ( Be Hoan).CT tu 0021000305420 CHU BA VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3195723056.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3195708087.Ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan.CT tu 1025682764 TRAN THI CHI LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 IBVCB.3195657427.Giup ma so 2023.055 be Ta Nguyen Hoan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/03/2023 100,000.00 580919.080323.065425.ung ho nchcccl Huyen 0348773776
08/03/2023 100,000.00 026960.080323.010254.Ms 2023.053 to thi diem trinh FT23067035426612
08/03/2023 100,000.00 MBVCB.3195299456.Ung ho NCHCCCL Nhat Vy 0817424427.CT tu 0191000340978 LAM NHAT VY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 100,000.00 675896.070323.234646.VCB;0011002643148;Ctkt ung ho NCHCCCL
08/03/2023 10,000.00 MBVCB.3199665581.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.055(be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 10,000.00 MBVCB.3198946692.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 10,000.00 484636.080323.082720.VINH NAM ung ho ms 2023 055 Ta Nguyen Hoang
08/03/2023 1,200,000.00 187761.080323.150937.Ung ho NCHCCCL 1 nam FT23067942319586
08/03/2023 1,000,000.00 564325.080323.212123.cho be ms- 2023.055- be ta nguyen hoan
08/03/2023 1,000,000.00 771172.080323.201336.Ung ho ma so 2023055 be ta Nguyen hoang
08/03/2023 1,000,000.00 095500.080323.170319.ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 1,000,000.00 409822.080323.163118.Ung ho MS 2023-055 be Ta Nguyen Hoan FT23067480395996
08/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3197682729.Ung ho NCHCCCL Diep 0949861357.CT tu 0511000447634 PHAM THI BICH DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3196985808.Ung ho ms 2023.055(be Ta nguyen Hoan).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 1,000,000.00 106448.080323.104054.DO TIEN SY chuyen tien ung ho be Ta Nguyen Hoang
08/03/2023 1,000,000.00 SHGD:10004201.DD:230308.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.Remark:BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T4.2.2023 - MS 2023 044 BE HANH PHUC
08/03/2023 1,000,000.00 SHGD:10004830.DD:230308.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.Remark:BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T4.2.2023 - MS 2023 037 BE KA MINH
08/03/2023 1,000,000.00 005946.080323.100140.Ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 1,000,000.00 502288.080323.095302.ung ho MS 2023.055 ( be Ta Nguyen Hoan )
08/03/2023 1,000,000.00 533592.080323.093559.TRAN NGOC AN UNG HO MS2023.055 BE TA NGUYEN HOAN BI UNG THU
08/03/2023 1,000,000.00 333241.080323.091745.ISL20230308091730921-TRAN THI OANH chuyen tien ung ho Ms2023.055 beTa nguyen Hoan
08/03/2023 1,000,000.00 873214.080323.091609.HUYNH THI CUC chuyen tien ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan)
08/03/2023 1,000,000.00 644350.080323.085018.Ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
08/03/2023 1,000,000.00 646828.080323.080115.UNG HO MS 2023.055 (BE TA NGUYEN HOAN)-080323-08:01:15 646828
08/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3195628601.MS 2023.055 ta nguyen hoan.CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3195256883.me gia con om.CT tu 0011002717970 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 80,000.00 122689.090323.194604.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Dung 0939269968
09/03/2023 600,000.00 170099.090323.114424.ung ho MS 2023.056 (Hoang Van Tam)
09/03/2023 500,000.00 MBVCB.3204907620.NGUYEN QUANG LAM chuyen tien MS 2023055.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 867647.090323.211017.UNG HO MS 2023.055 ( BE TA NGUYEN HOAN )-090323-21:10:18 867647
09/03/2023 500,000.00 864327.090323.210412.UNG HO MS 2023.053 ( CHI TO THI DIEM TRINH )-090323-21:04:11 864327
09/03/2023 500,000.00 MBVCB.3203988345.Giac Dao giup ma so 2023.056 .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 557673.090323.162052.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho be ta nguyen hoan ms 2023 055
09/03/2023 500,000.00 050323.090323.151723.Thuy chuyen ung ho MS 2023.056-Chau Hoang Van Tam FT23068519602309
09/03/2023 500,000.00 SHGD:10001552.DD:230309.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043623030995932)ung ho MS 2023.052 (gia dinh ong Ngoc). thon Thanh Tien, xa Thanh Quan, huyen Nhu Xuan, Thanh Hoa. (NHH: VIETCOMBA?NK SO GIAO DICH (SGD)-)
09/03/2023 500,000.00 167531.090323.150701.PHAM NGOC TRI Chuyen tien ung ho ma so. ...2023056. anh hoang van tam .
09/03/2023 500,000.00 355087.090323.150148.Ung ho Ms 2023 056 hoang van tam
09/03/2023 500,000.00 340084.090323.142754.Chuyen tien ung ho ma so 2023.055 be Ta Nguyen Hoan
09/03/2023 500,000.00 931817.090323.142421.UH MS 2023.056 anh Hoang Van Tam FT23068451361977
09/03/2023 500,000.00 885627.090323.142251.ung ho MS 2023050 anh Tran The Tam
09/03/2023 500,000.00 224855.090323.141429.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 056 Hoang Van Tam
09/03/2023 500,000.00 MBVCB.3202749145.NGUYEN THI PHUONG AN chuyen tien ung ho NCHCCCL+An+ 0913545435.CT tu 0021000660509 NGUYEN THI PHUONG AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 347626.090323.141114.VCB;0011002643148;THAI HONG VAN chuyen khoan ung ho MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 500,000.00 571863.090323.135010.UNG HO MS 2023.55 ( BE TA NGUYEN HOAN)-090323-13:50:06 571863
09/03/2023 500,000.00 886551.090323.132757.PHAN VU SON Chuyen tien ung ho MS 2023056
09/03/2023 500,000.00 595419.090323.132116.VCB;0011002643148;MS 2023 056
09/03/2023 500,000.00 694657.090323.121904.ung ho MS 2023.056 anh Hoang Van Tam co vo con mat vi tai nan FT23068310140408
09/03/2023 500,000.00 962858.090323.112718.TRUONG VAN YEN ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
09/03/2023 500,000.00 643368.090323.104925.VCB;0011002643148;NGUYEN MANH CUONG chuyen khoan ung ho MS 2023056 anh hoang van tam
09/03/2023 500,000.00 467477.090323.104654.ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoang)
09/03/2023 500,000.00 814704.090323.104548.Ung ho MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 500,000.00 759192.090323.103015.ung ho MS 2023056
09/03/2023 500,000.00 IBVCB.3201691931.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 MBVCB.3201683975.Nguyen Thi Lan Khue ung ho Ms:2023.056.CT tu 0071001508670 NGUYEN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 629674.090323.101805.Ung ho MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 500,000.00 939703.090323.100452.VCB;0011002643148;ung ho ms 2023 056 hoang van tam
09/03/2023 500,000.00 224859.090323.095939.Ung ho MS 2023056 Hoang Van Tam
09/03/2023 500,000.00 MBVCB.3201547522.MS 2023.056?(anh Hoang Van Tam) ung ho 3 me con tai nan..CT tu 0841000041329 DO THE VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 MBVCB.3201539790.NGUYEN THI KIM THUY chuyen tien cho ms 2023.056.CT tu 0111000220213 NGUYEN THI KIM THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 336500.090323.094316.Dung ung ho MS 2023056 bo con Hoang van Tam FT23068149051574
09/03/2023 500,000.00 MBVCB.3201360826.NGUYEN THI NGOC TUYEN chuyen tien ung ho MS 2023.056.CT tu 0911000003744 NGUYEN THI NGOC TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 MBVCB.3201273025.PHAM THI HUONG PHAM THI HUONG ung ho?MS 2023056?anh Hong Van Tam.CT tu 0011004027118 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 MBVCB.3201239230.Ung ho MS 2023.056 ( anh Hoang Van Tam).CT tu 0011001354557 NGUYEN THI KIM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 223360.090323.084857.ung ho a Hoang Van Tam MS 2023.056 FT23068300294020
09/03/2023 500,000.00 MBVCB.3201218422.Le quang Thuan Nhi chuyen ung ho MS 2023.056(anh Hoang Van Tam).CT tu 0121001297630 LE QUANG THUAN NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 204766.090323.083840.Khanhchuyen ms 2023.056 gd a hoang van tam nghe an FT23068879762303
09/03/2023 500,000.00 365188.090323.083653.UNG HO MS2023.056 ANH HOANG VAN TAM-090323-08:36:53 365188
09/03/2023 500,000.00 020097041503090808372023Ji0x183756.25288.080838.NGUYEN THACH THAO ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam)
09/03/2023 500,000.00 MBVCB.3200982468.NGUYEN THI KIM DUNG ung ho MS 2023.056 Anh Hoang Van Tam.CT tu 0121002841615 NGUYEN THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 500,000.00 133044.090323.045757.Ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan
09/03/2023 50,000.00 799953.090323.230745.Ung ho NCHCCCL NHAT BINH 0945692158
09/03/2023 50,000.00 MBVCB.3205089285.UH MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 50,000.00 811353.090323.203730.Ung ho nchcccl khucthihoai 0385617048 Con la hoc sinh nen chua co nhieu chi ung ho duoc chut xiu xiu thoi a
09/03/2023 50,000.00 MBVCB.3204586442.NGOC THI BE chuyen tien.CT tu 0501000028434 NGOC THI BE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 50,000.00 MBVCB.3203352085.MS 2023.056(Anh Hoang Van Tam).CT tu 0701000453878 NGUYEN NHU Y toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 50,000.00 463121.090323.160120.Ung ho MS 2023.056
09/03/2023 50,000.00 917448.090323.155728.NGUYEN THI KIM HUE Chuyen tien
09/03/2023 50,000.00 371286.090323.150547.Ung ho NCHCCCL+ Tran thi Ha+ 0988777784
09/03/2023 50,000.00 MBVCB.3202945787.Ung ho MS 2023.054 (anh Tran Van Thin).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 50,000.00 MBVCB.3202920406.Ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hown).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 50,000.00 MBVCB.3202817896.Chuong Trinh Nhu Chua He Co Cuoc Chia Ly.CT tu 0901000130028 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 50,000.00 MBVCB.3202483918.MS 2023.056.CT tu 0011004235485 TRAN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 50,000.00 232853.090323.130332.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023056
09/03/2023 50,000.00 590392.090323.125413.UNG HO MS 2023.056
09/03/2023 50,000.00 303879.090323.122146.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 056
09/03/2023 50,000.00 088141.090323.113034.NGUYEN TRUONG HOANG LINH chuyen khoan
09/03/2023 50,000.00 175170.090323.103412.ung ho nchccl 0867676983 Do Van Bach
09/03/2023 50,000.00 MBVCB.3201632317.MS 2023 056 Hoang Van Tam.CT tu 0071002752925 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 50,000.00 358158.090323.095249.Ung ho MS 2023.056 FT23068445866867
09/03/2023 50,000.00 MBVCB.3201393396.MS 2023.056.CT tu 0511000471787 NGUYEN KIM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 50,000.00 626852.090323.091104.Ms 2023 056
09/03/2023 50,000.00 895966.090323.090108.ung ho MS 2023056
09/03/2023 50,000.00 867063.090323.085104.MS 2023056 anh Hoang Van Tm
09/03/2023 50,000.00 069529.090323.083920.Ung ho MS 2023.056 Hoang Van Tam
09/03/2023 50,000.00 815341.090323.083322.MS 2023056 anh hoang van tam
09/03/2023 50,000.00 719999.090323.081944.VCB;0011002643148;MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 50,000.00 738360.090323.080209.DANG THI LUY Chuyen tien ung ho MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 50,000.00 582010.090323.053845.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2023053 Chi To Thi Diem Trinh
09/03/2023 50,000.00 579633.090323.053421.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
09/03/2023 50,000.00 MBVCB.3200555201.Ung ho NCHCCCL + Hue Nhi + 0962198471.CT tu 1030231526 LY HUE NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 50,000.00 020097041503082317562023uPwy147874.92047.231756.NGUYEN THI CHINH mong gop phan nho a
09/03/2023 5,500.00 013976.090323.103852.Ung ho MS 2023 056 NAM MO A DI DA PHAT
09/03/2023 5,000.00 MBVCB.3202517027.Tra Xuan Binh giup ms 2023056.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 400,000.00 0200452999030913201120233a01567029.48497.132038.UNG HO MS 2023.055 (BE TA NGUYEN HOAN)
09/03/2023 400,000.00 MBVCB.3202428522.Ung ho NCHCCCL Tuong 0898673287.CT tu 1020267575 LE GIA TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 400,000.00 535308.090323.124610.2023055 ( BE TA NGUYEN HOAN )-090323-12:46:10 535308
09/03/2023 400,000.00 02004529990309081631202365b5537059.27635.081627.ung ho MS 2023.056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 300,000.00 MBVCB.3204742120.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.056(a Hoang Van Tam).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 300,000.00 380263.090323.180933.Ung ho MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 300,000.00 320322.090323.170727.Ung ho 2023.056 anh Hoang Van Tam FT23068232647979
09/03/2023 300,000.00 MBVCB.3203423964.PHAN HAI HA chuyen tien ms 2023.055.CT tu 0011000938639 PHAN HAI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 300,000.00 MBVCB.3203412562.Ung ho MS 2023.055 ( be Ta Nguyen Hoan).CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 300,000.00 MBVCB.3203082390.MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan.CT tu 0611001681356 LE THI HAI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 300,000.00 IBVCB.3202871420.Ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 300,000.00 545237.090323.141315.UNG HO MS 2023.055
09/03/2023 300,000.00 553095.090323.141023.Ung ho MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 300,000.00 SHGD:10001188.DD:230309.BO:HUYNH THI HUYEN TRANG.Remark:Ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
09/03/2023 300,000.00 MBVCB.3202400639.MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam).CT tu 9935769733 TON NU MINH TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 300,000.00 365509.090323.123805.Ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
09/03/2023 300,000.00 492794.090323.121850.ung ho ms 2023056 hoang van tam
09/03/2023 300,000.00 914722.090323.111351.Ung ho MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 300,000.00 MBVCB.3201831136.MS 2023 056 anh Hoang Van Tam.CT tu 0721000592690 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 300,000.00 823900.090323.104839.Gui ma so 2023055
09/03/2023 300,000.00 745725.090323.102652.Ung ho MS 2023056
09/03/2023 300,000.00 723719.090323.101239.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HA ung ho MS 2023 056 anh Hoang van tam
09/03/2023 300,000.00 734479.090323.100243. ung ho ms 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 300,000.00 115501.090323.100112.Ung ho MS 2023.056 (anh Hoang van Tam)
09/03/2023 300,000.00 284415.090323.095448.MS 2023056 ( hoang van tam)
09/03/2023 300,000.00 408201.090323.094315.UNG HO MS 2023.056(ANH HOANG VAN TAM)-090323-09:43:14 408201
09/03/2023 300,000.00 MBVCB.3201406313.LE NGUYEN KIM THOA chuyen tien ung ho MS2023.056.CT tu 0061001169832 LE NGUYEN KIM THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 300,000.00 287604.090323.092057.ung ho MS 2023.055-Ta Nguyen Hoan. FT23068301110677
09/03/2023 300,000.00 MBVCB.3201360519.Ung ho MS 2023.056 dong vien anh.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 300,000.00 701555.090323.090515.VCB;0011002643148;MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 300,000.00 237507.090323.085621.Ung ho MS2023056 anh hoang van tam FT23068384478190
09/03/2023 300,000.00 854782.090323.084847.MS2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 300,000.00 860477.090323.083810.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023056anh Hoang Van Tam
09/03/2023 300,000.00 792799.090323.081626.VCB;0011002643148;Ung ho anh Hoang Van Tam ms 2023 056
09/03/2023 300,000.00 827383.090323.081204.ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
09/03/2023 300,000.00 329769.090323.074041.MS 2023 056 Hoang Van Tam
09/03/2023 300,000.00 051701.090323.031646.Ung ho NCHCCCL-DuyAnh-0934154061 FT23068110590419
09/03/2023 300,000.00 MBVCB.3200546628.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.052(gd ong Ngoc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 30,000.00 MBVCB.3204199109.2023056.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 30,000.00 MBVCB.3204190379.ms 2023 055.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 30,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP..ZP6HERV2I68S.Ung ho NCHCCL BAO 0938661766
09/03/2023 30,000.00 MBVCB.3201980379.Ung ho NCHCCL.CT tu 9973593645 NGUYEN THI MAI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 30,000.00 921808.090323.102613.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Tung 0915075426
09/03/2023 28,000.00 594434.090323.214630.NGUYEN VIET BAC chuyen khoan
09/03/2023 250,000.00 MBVCB.3204949368.Ta Nguyen Hoan MS 2023 055 benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3205195474.MS 2023 055.CT tu 0071001325199 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3204922219.MS 2023.056( anh Hoang Van Tam).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3204727984.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.055(be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3203400411.Ms 2023.055 Ta Nguyen Hoan.CT tu 0011001617004 NGUYEN HUYEN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 435735.090323.160746.ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan)
09/03/2023 200,000.00 433962.090323.160558.ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam)
09/03/2023 200,000.00 173432.090323.153940.MS 2023.056
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3203169242.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.055.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3203152825.ung ho MS 2023.055 (be ta nguyen hoan).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 998947.090323.145514.Ung ho MS 2023.056 anh Hoang Van Tam FT23068678642934
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3202898934.Ung ho MS 2023.055.CT tu 0611001920217 CAO THE TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 IBVCB.3202855551.MS 2023 053 chi To Thi Diem Trinh.CT tu 0371000686868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 200,000.00 612640.090323.143238.VCB;0011002643148;Chung suc cung NCHCCCL giup cac gia dinh doan tu voi nhau yeu thuong
09/03/2023 200,000.00 216038.090323.142414.ung ho MS 2023.056
09/03/2023 200,000.00 IBVCB.3202734084.Que Ngoc ung ho MS: 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 182760.090323.140137.Ung ho MS 2023056 Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3202682158.MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 281282.090323.135738.LE VAN THUAN chuyen ung ho MS 2023.056(anh Hoang van Tam)
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3202668594.MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 933422.090323.134604.ung ho MS 2023056 Anh Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3202636065.MS 2023.056.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 535738.090323.124657.UNG HO MS 2023.056 ( ANH HOANG VAN TAM)-090323-12:46:57 535738
09/03/2023 200,000.00 727606.090323.123458.Hang chuyen ubg ho MS 2023.056 FT23068932850704
09/03/2023 200,000.00 483809.090323.122248.VCB;0011002643148;MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3202190784.NGUYEN THI ANH NGUYET ung ho MS 2023.055(ta nguyen hoan).CT tu 0121002364706 NGUYEN THI ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3202172345.ung ho MS 2023.056 (anh Hoang van tam).CT tu 0651000531149 LE QUAN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37268109892.37268109892-0918686006-ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
09/03/2023 200,000.00 348573.090323.114921.Ung ho chau be bi tai nan o Nghe An
09/03/2023 200,000.00 624497.090323.114644.Diem chuyen ung ho ms2023.056 anh Hoang Van Tam FT23068764069800
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3202114379.Ung ho NCHCCCL - Le Thi Thanh Giang-0938504506.CT tu 0251002765770 LE THI THANH GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 215394.090323.113727.NGUYEN THANH PHUC chuyen tien ung ho MS 2023.056
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3202067524.ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam).CT tu 0071001996397 DANG THI ANH TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3202049730.Ung ho Anh Hoang Van Tam MS2023.056.CT tu 0011003084152 NGUYEN THI KIM XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 006889.090323.112646.Ung ho MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 502447.090323.105419.ms 2023.056 anh Hoang van Tam FT23068376730828
09/03/2023 200,000.00 456187.090323.104859.UNG HO MS 2023.056(ANH HOANG VAN TAM)-090323-10:48:58 456187
09/03/2023 200,000.00 117406.090323.104434.MS 2023.056 chia buon cung gia dinh
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3201733163.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.054( anh Tran Van Thin).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 748943.090323.102743.ung ho MS2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 887762.090323.101132.MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 397548.090323.100942.MS2023.056 anh Hoang Van Tam FT23068094014327
09/03/2023 200,000.00 750888.090323.100846.VCB;0011002643148;HUA KHAC LIET ung ho MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 734307.090323.100156.VCB;0011002643148;Ung ho 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 343682.090323.094627.ms 2023056 hoang van tam FT23068547800154
09/03/2023 200,000.00 342830.090323.094605.ung ho MS 2023.056 FT23068730010581
09/03/2023 200,000.00 SHGD:10000845.DD:230309.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2023.056 HOANG VAN TAM
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3201440300.Ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam).CT tu 0461000468276 NGO THI TRUC LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 309434.090323.093106.Ung ho MS 2023056 anh Hoang Van Tam FT23068384769272
09/03/2023 200,000.00 988460.090323.092832.ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3201409393.Ung ho NCHCCCL Thanh 0974198094.CT tu 0721000590240 PHAN THI KIM THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 394294.090323.092329.UNG HO MS 2023.056 (ANH HOANG VAN TAM)-090323-09:23:28 394294
09/03/2023 200,000.00 884898.090323.092210.Ung ho MS 2023 056
09/03/2023 200,000.00 288687.090323.092128.UNG HO MS 2023.056 a Hoang Van Tam FT23068180564410
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3201369294.MS 2023.055.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 956208.090323.091622.DUONG XUAN TRUONG Chuyen tien ung ho MS 2023.056
09/03/2023 200,000.00 519454.090323.091514.IBFT Ungho MS 2023053 chi ToThiDiemTrinh
09/03/2023 200,000.00 939828.090323.091423.Ung ho MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 445315.090323.091156.VCB;0011002643148;ho tro MS 2023056 anh hoang van tam
09/03/2023 200,000.00 384615.090323.090903.UNG HO MS 2023.056 (ANH HOANG VAN TAM)-090323-09:09:03 384615
09/03/2023 200,000.00 903296.090323.090258.ung ho MS 2023056 anh hoang van tam
09/03/2023 200,000.00 020097041503090857072023nOgX198620.40358.085707.VO THANH TAN chuyen tien ung ho MS 2023.056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 376493.090323.085616.UNG HO MS 2023.056 ANH HOANG VAN TAM-090323-08:56:15 376493
09/03/2023 200,000.00 858741.090323.085332.Ung ho MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 227991.090323.085125.ung ho MS 2023.056 anh Hoang van Tam FT23068283711940
09/03/2023 200,000.00 495776.090323.084502.IBFT Ung ho MS 2023.056 a hoang van tam
09/03/2023 200,000.00 215259.090323.084427.ung ho MS 2023.056 FT23068322886199
09/03/2023 200,000.00 849204.090323.084209.MS 2023056 Hoang Van Tam
09/03/2023 200,000.00 855912.090323.084208.NGO SY GIANG UNG HO MS 2023.056 ANH HOANG VAN TAM
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3201196615.MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam).CT tu 0761002356488 BUI THI THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 020097041503090837272023etRK192060.33718.083727.VU THI BICH DIEP chuyen tien ung ho MS 2023056 anh hoang van tam
09/03/2023 200,000.00 194873.090323.083256.ung ho MS 2023056 hoang van tam FT23068318170180
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3201145891.chuyen tien ung ho anh Hoang Van Tam.CT tu 0451000383575 LE THI NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 520508.090323.082907.ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam)
09/03/2023 200,000.00 188072.090323.082854.MS 2023.056 Hoang Van Tam FT23068007826760
09/03/2023 200,000.00 107604.090323.082450.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
09/03/2023 200,000.00 158942.090323.080920.ung ho MS 2023.056 anh Hoang Van Tam FT23068464442347
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3201015175.Ms 2023.055( be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0081001046467 DANG THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 338736.090323.073442.MS 2023.056 (ANH HOANG VAN TAM)-090323-07:34:42 338736
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3200891678.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 323592.090323.062347.MS 2023.055 (BE TA NGUYEN HOAN-090323-06:23:47 323592
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3200731379.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS4793 chi Nguyen Thi Hang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 462773.080323.235929.Ung ho NCHCCCL Tran Thi Ha 0911059638
09/03/2023 200,000.00 888311.080323.233340.UNG HO NCHCCCL Nguyen Thi Van Anh 0985599384
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3200557689.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.053(chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3200546016.Ung ho MS 2023.055(be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0451000303322 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 MBVCB.3200532498.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.051(a Ngo Xuan Ha).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 200,000.00 394406.080323.231745.ISL20230308231745663-Ung ho MS 2023.053 Chi To Thi Diem Trinh
09/03/2023 20,000.00 893847.090323.223816.NGUYEN THI SOAN Chuyen tien ung ho NCHCCCL Soan 0912510675
09/03/2023 20,000.00 387376.090323.170407.Ung ho NCHCCCL
09/03/2023 20,000.00 MBVCB.3203399449.ung ho NCHCCCL.CT tu 0711000257800 NGUYEN HOC BACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 20,000.00 261013.090323.133405.VCB;0011002643148;LE HUY DUC ung ho MS 2023 056
09/03/2023 20,000.00 253028.090323.120853.Ung ho MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 20,000.00 320117.090323.114333.UNG HO NCHCCCL Nguyen Hien Anh 0357893985
09/03/2023 20,000.00 985277.090323.110439.UNG HO NCHCCCL FRIENDCLUB HAT 0795092035
09/03/2023 20,000.00 409107.090323.084643.Ung ho NCHCCCL-Vu Tran Tien Dung-0397050598
09/03/2023 20,000.00 272034.090323.083649.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.08/03/2023.Ung ho NCHCCCL + Friendclub HAT + 0985097585. CT tu 0071000980034 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.08/03/2023.NCHCCCL + Friendclub HA ANH TUAN + 0387883061. CT tu 1031903673 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 20,000.00 MBVCB.3200728208.Ung ho MS 2023.054 (Anh Tran Van Thin).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 20,000.00 MBVCB.3200516847.ung ho NCHCCCL.CT tu 1024650822 LE NONG HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 20,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37250445398.37250445398-0963756008-Ung ho NCHCCCL
09/03/2023 2,000,000.00 270627.090323.164741.Anh Nguyet Do ung ho MS 2023.053 To Thi Diem Trinh FT23068826455521
09/03/2023 2,000,000.00 UNG HO MS 2023055 BE TA NGUYEN HOAN , ME NGUYEN THI HAI YEN , TO 12 P CHI KIEN, TP BAC CAN, TINH BAC CAN SDT 0979721119
09/03/2023 150,000.00 MBVCB.3202258246.Uh MS 2023.056( anh Hoang Van Tam)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 150,000.00 856569.090323.100210.LUONG XUAN PHU Chuyen tien MS 2023.056(anh Hoang Van Tam)
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3205094013.Ms2023.053(chi to thi diem trinh).CT tu 1013300429 PHAM THI NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 394763.090323.205128.Ung ho NCHCCCL an 0379831845
09/03/2023 100,000.00 980882.090323.191209.ung ho MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 100,000.00 192456.090323.182853.ung ho MS 2023 056
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3204091602.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.056 Hoang Van Tam.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 740498.090323.181814.ung ho NCHCCCH Le Van Tuan 0388126923
09/03/2023 100,000.00 142383.090323.163415.VU THI MY DUNG CHUYEN TIENMS 2023 .055(be Ta Nguyen Hoang)
09/03/2023 100,000.00 452667.090323.162418.Ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan
09/03/2023 100,000.00 311153.090323.154038.Ung ho ms 2023 56 Hoang Van Tam
09/03/2023 100,000.00 935379.090323.152136.Ung ho MS 2023055 be Ta Nguyen Hoan
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3202979025.MS 2023055.CT tu 0451001650103 NGUYEN THI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 177978.090323.144941.Ung ho MS 2023 056 anh HOANG VAN TAM
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3202915532.Ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3202900031.ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0821000025907 HA THI NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 327425.090323.141816.HO NGOC DIEP chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 ma so ung ho MS 2023.050 anh Tran The Tam.
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3202730980.Ung ho be Ta Nguyen Hoan (MS 2023.055).CT tu 0021000725858 NGUYEN THANH HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3202730405.Ung ho MS 2023.056 ( anh Hoang Van Tam).CT tu 0591000307306 NGUYEN THI THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 715988.090323.135151.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoang
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3202649299.MS2023.056.CT tu 0561000585604 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 876881.090323.132343.ung ho MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 100,000.00 802217.090323.131616.1 chut tam long gui den Nhu chua he co cuoc chia ly FT23068599244268
09/03/2023 100,000.00 042795.090323.130447.ung ho NCHCCCL Luu 0985262099
09/03/2023 100,000.00 862979.090323.125206.MS 2023.056
09/03/2023 100,000.00 792110.090323.124914.Ung ho MS 2023056
09/03/2023 100,000.00 337404.090323.124009.NGUYEN THANH DINH MS2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 100,000.00 748509.090323.123322.ung ho NCHCCCL Dung 0986326991
09/03/2023 100,000.00 IBVCB.3202275088.Giup ma so 2023.056 anh Hoang Van Tam .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 100,000.00 231867.090323.121839.VCB;0011002643148;NCHCCCL Hoang Thi Giang 0344769784
09/03/2023 100,000.00 666900.090323.120852.IBFT MS 2023.056 anh hoang van tam
09/03/2023 100,000.00 625545.090323.114712.Ung Ho NCHCCCL, Duy, 0935512602 FT23068059720204
09/03/2023 100,000.00 076820.090323.112803.Ung ho MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 100,000.00 383800.090323.105820.ung ho ms 2023.056
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3201809131.Ung ho MS 2023.056 ( a Hoang Van Tam ).CT tu 0351000661696 NGUYEN HOANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3201792984.Ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0491000014594 NGUYEN THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 194070.090323.103520.PHUNG TO NGUYEN ung ho ms 2023.056 hoang van tam
09/03/2023 100,000.00 951466.090323.102509.UNG HO MS 2023 055 BE TA NGUYEN HOAN
09/03/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37262715241.37262715241-0989110784-Ung ho MS 2023056 Hoang Van Tam
09/03/2023 100,000.00 164078.090323.095652.ung ho anh Hoang Van Tam Ms 2023.056
09/03/2023 100,000.00 962231.090323.092053.MS 2023056 Anh Hoang Van Tam
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3201293608.ung ho MS 2023.056.CT tu 0141000810367 QUACH THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 888463.090323.085804.MS 2023056 Chia se gia dinh anh Hoang Van Tam
09/03/2023 100,000.00 862022.090323.085727.Ung ho MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 100,000.00 417126.090323.085051.Ung ho NCHCCCL
09/03/2023 100,000.00 853830.090323.084742.Ung ho NCHCCCL VU VIET NANG 0984311950
09/03/2023 100,000.00 020097041503090847392023zVmC195394.37096.084739.Ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoang
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3201204701.LE THI HOA chuyen tien MS 2023 056 anh Hoang Van Tam.CT tu 0201000619254 LE THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 506108.090323.083938.MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 100,000.00 828138.090323.083749.ung ho NCHCCCL NGUYEN THI THU 0374517079
09/03/2023 100,000.00 020097041503090824512023r02z188298.29934.082451.NGUYEN THI THANH Chuyen tien ung ho vu 3 me con gap nan o nghe an;cua it long nhieu mong cha con an3
09/03/2023 100,000.00 346173.090323.081140.PHAM NGOC MAI PHUONG ung ho ms 2023.056 (anh hoang van tam)
09/03/2023 100,000.00 746829.090323.080537.MS 2023056
09/03/2023 100,000.00 372560.090323.075741.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 056 anh hoang van tam
09/03/2023 100,000.00 020097041503090754452023heey180438.21853.075445.MS 2023.056 (PTL)
09/03/2023 100,000.00 140911.090323.075435.ung ho MS 2023.056 - anh Hoang Van Tam FT23068125108836
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3200934126.Ung ho Ms 2023.055 (be ta nguyen hoan).CT tu 0361000289064 NGUYEN NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 100,000.00 076523.090323.061645.MS 2023.055. Ta Nguyen Hoan. Tuyen Q5 chuyen. Cam on Bao VNN. FT23068750746129
09/03/2023 100,000.00 746526.080323.232908.Ung Ho NCHCCCL Mai Vu 0357631636
09/03/2023 100,000.00 MBVCB.3200541188.Ung ho NCCCCL - Thien - 0944444596.CT tu 0281000583658 NGUYEN CHE THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 10,000.00 MBVCB.3204829506.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.056(anh Hoang Van Tam).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 10,000.00 MBVCB.3203993246.Ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly.CT tu 9327997411 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/03/2023 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37263330462.37263330462-0335479965-ung ho MS 2023 055
09/03/2023 10,000.00 463102.090323.082713.VINH NAM ung ho ms 2023 056 anh Hoang Van Tam
09/03/2023 10,000,000.00 003572.090323.230958.MS 2023.055 giup be Ta Nguyen Hoan FT23069191429426
09/03/2023 1,000,000.00 SHGD:10001551.DD:230309.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043623030995928)ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan). To 12, phuong Chi Kien, thanh pho Bac Kan, tinh Bac Kan. (NHH: VIETCOMBANK? SO GIAO DICH (SGD)-)
09/03/2023 1,000,000.00 181730.090323.133233.TRAN THI HANH chuyen tien ung ho MS 2023056 anh hoang van tam
09/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3202347754.ung ho?MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0011004167785 NGUYEN HOA BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 1,000,000.00 535779.090323.110822.ung ho MS 2023.053 To thi Diem Trinh FT23068599441783
09/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3201830987.ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0011003201367 NGUYEN THI NHU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 1,000,000.00 772721.090323.094543.DAO THI THUY DUONG ung ho hoang van tam
09/03/2023 1,000,000.00 522911.090323.085926.ung ho ms 2023.056 anh hoang van tam
09/03/2023 1,000,000.00 0200452999030908554120233606649562.39554.085500.Ung ho MS 2023.055; MS 2023.054; 2023.048; MS 2023.046; MS 2023.056
09/03/2023 1,000,000.00 411788.090323.084744.Ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam)
09/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3201185953.Ung ho ms 2023.055.CT tu 0111000219076 VUONG MY KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/03/2023 1,000,000.00 436828.090323.081909.Ung ho MS 2023 056 Hoang van Tam
09/03/2023 1,000,000.00 138871.090323.080346.Ung ho MS 2023.055 ( be Ta Nguyen Hoan)
09/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3201037429.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2023.055(be ta nguyen hoan).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 800,000.00 378066.100323.141600.ung ho MS 2023048 anh Phan Anh Tri
10/03/2023 80,000.00 715882.100323.093414.Ung ho NCHCCCL Thuy Thu Lien Dung 0939269968
10/03/2023 600,000.00 460980.100323.082417.UNH HO MS 2023.055 CHUC TA NGUYEN HOAN SUC KHOE
10/03/2023 500,000.00 146818.100323.213423.Ung Ho NCHCCCL
10/03/2023 500,000.00 469032.100323.204815.Ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan
10/03/2023 500,000.00 488106.100323.202520.Ung ho NCHCCCL dien nguyen xxx2323
10/03/2023 500,000.00 MBVCB.3209446670.ung ho MS 2023.057 Ong Nguyen Ngoc Minh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 500,000.00 669407.100323.171037.NGUYEN TRONG HOAI chuyen tien 2023.056 anh Hoang Van Tam
10/03/2023 500,000.00 MBVCB.3208258599.HO NHU BINH chuyen tien ung ho MS2023055 be Ta nguyen Hoan.CT tu 0071003636655 HO NHU BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 500,000.00 MBVCB.3208193746.Ung ho NCHCCCL+Cuc+ 0933533449.CT tu 1017489193 MAI THI HONG CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 500,000.00 956815.100323.125927.MS 2023056 Hoang Van Tam Bui Ha Hung nguyen Nghe An
10/03/2023 500,000.00 705149.100323.095150.ung ho MS 2023057 Ong nguyen minh ngoc
10/03/2023 500,000.00 MBVCB.3205657132.ms 2023 056 uh anh Hoang Van Tam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/03/2023 500,000.00 075527.100323.061742.Ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan FT23069032022108
10/03/2023 50,000.00 040393.100323.212524.Lien chuyen tu thien FT23069007608904
10/03/2023 50,000.00 MBVCB.3209997252.ung ho NCHCCCL MAI NGUYEN XUAN THU 0355399835.CT tu 0061001092200 MAI NGUYEN XUAN THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 50,000.00 MBVCB.3209826606.Ung ho NCHCCCL Nguyen Dieu Linh 0765834434.CT tu 0851000035516 NGUYEN DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 50,000.00 640268.100323.160645.Gui ms 2023 049
10/03/2023 50,000.00 066247.100323.145135.Ung ho 2023 057 nguyen ngoc minh FT23069183681669
10/03/2023 50,000.00 532634.100323.135828.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023057 ong Nguyen Ngoc Minh
10/03/2023 50,000.00 175355.100323.121927.LX UNG HO MS 2023.057(ONG NGUYEN NGOC MINH)-100323-12:19:26 175355
10/03/2023 50,000.00 199737.100323.114557.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 057
10/03/2023 50,000.00 MBVCB.3206947248.Ung ho NCHCCCL Ngoc Lan 0983284324.CT tu 0381002764566 TRAN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 50,000.00 481095.100323.103710.Nam Mo A Di Da Phat FT23069069098400
10/03/2023 50,000.00 832270.100323.102520.NCHCCCL 0366599551 Vu Thi Huong
10/03/2023 50,000.00 808185.100323.091245.T ung ho ong Nguyen Ngoc Minh MS 2023. 057
10/03/2023 50,000.00 285401.100323.083858.IBFT ung ho NCHCCCL Tan Thinh 0905758466
10/03/2023 50,000.00 670331.100323.080401.Ung ho NCHCCCL + Ha Huyen Trang + 0989994694
10/03/2023 50,000.00 668973.100323.080302.Ung ho NCHCCCL
10/03/2023 50,000.00 628762.100323.073002.T ung ho anh Hoang Van Tam MS 2023. 056
10/03/2023 50,000.00 MBVCB.3205552335.Ung ho MS 2023.056.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 5,500.00 940781.100323.102158.Ung ho MS 2023 057 NAM MO A DI DA PHAT
10/03/2023 5,000.00 MBVCB.3206256347.Tra Xuan Binh giup ms 2023057.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/03/2023 300,000.00 MBVCB.3210815805.LY VINH PHUOC ho tro MS 2023.055.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 300,000.00 MBVCB.3210777104.LY VINH PHUOC ho tro MS 2023.056.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 300,000.00 684966.100323.200727.VCB;0011002643148;NGUYEN THU HANG ung ho MS 2023 057 Nguyen Ngoc Minh
10/03/2023 300,000.00 305117.100323.162431.Ung ho MS 2023 055 be Ta Nguyen Hoan FT23069016246308
10/03/2023 300,000.00 MBVCB.3208249052.MS 2023 042 ANH NGUYEN VAN NOI.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/03/2023 300,000.00 MBVCB.3208229956.MS 2023 044 BE HANH PHUC.CT tu 0011001291903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/03/2023 300,000.00 NGO HIEU VIET - MS 2023052 UNG HO GIA DINH ONG NGOC
10/03/2023 300,000.00 MBVCB.3207571873.UNG HO MS 2023.056 ANH HOANG VAN TAM.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 300,000.00 651984.100323.092351.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
10/03/2023 300,000.00 MBVCB.3206069451.Ung ho NCHCCCL Khai 0832868699.CT tu 0071001144240 NGUYEN THANH KHAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 300,000.00 450018.100323.090802.Ung ho NCHCCCL; Tran_Dai ; 0969739636
10/03/2023 300,000.00 124286.100323.073558.Duyen Vu ung ho ong Nguyen Minh Ngoc ma so 2023.057 FT23069395543558
10/03/2023 300,000.00 616991.100323.065435.VCB;0011002643148;Dang Thi Thu Trang ung ho be Ta Nguyen Hoan Ms2023055
10/03/2023 30,000.00 176561.100323.122114.LX UNG HO MS 2023.056(A.HOANG V TAM)-100323-12:21:14 176561
10/03/2023 30,000.00 172345.100323.121441.LX UNG HO MS 2023.055(BE TA NGUYEN HOAN)-100323-12:14:42 172345
10/03/2023 250,000.00 612736.100323.183226.Ung ho Ms 2023.056 FT23069147578678
10/03/2023 250,000.00 611071.100323.183151.Ung ho MS 2023.057 FT23069409729030
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3211030561.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.057(ong Nguyen Ngoc Minh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3210811222.Nhaahn ung ho ms 2023.057.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3210764335.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2023.057.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3210670681.ung ho MS 2023.057.CT tu 0011001260730 HO LINH PHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3210440618.MS 2023.057 (Ong Nguyen Ngoc Minh).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3210176496.ung ho NCHCCCL.CT tu 1026337390 PHAN THI PHUONG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 701811.100323.190318.ung ho MS 2023.056 FT23069084490829
10/03/2023 200,000.00 727111.100323.173239.ung ho NCHCCCL
10/03/2023 200,000.00 793026.100323.163244.LE VIET BACH chuyen khoan ung ho MS 2023 056 anh hoang van tam
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3208582576.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 056 Anh Hoang Van Tam.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3208569650.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 057 ong Nguyen Ngoc Minh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3208519597.Ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 1026775770 TRAN MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 778790.100323.161110.TRAN THI ANH DAO Chuyen tien ung ho ms 2023057 nguyen ngoc minh
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3208508610.Ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam).CT tu 1026775770 TRAN MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 743073.100323.160310.ung ho anh hoang van tam
10/03/2023 200,000.00 133201.100323.151622.ung ho MS 2023 .057 nguyen ngoc minh FT23069042706576
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3207270627.UNG HO MS 2023.057 (ong Nguyen Ngoc Minh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 166187.100323.104802.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 056 anh Hoang Van Tam
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3206331175.ung ho MS 2023.055(be Ta Nguyen Hoan(.CT tu 0041000268916 NGUYEN THI THANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 060591.100323.095103.UNG HO MS 2023.047(ONG NGUYEN NGOC MINH)-100323-09:51:04 060591
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3206198841.Ung ho MS 2023.057.CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 463119.100323.091642.ung ho ms 2023.057 ( ong nguyen ngoc minh)
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3205989810.TRAN THI THU HA chuyen tien.CT tu 0011004440941 TRAN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3205916473.MS 2023.057.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3205757792.ung ho MS 2023.056?anh Hoang Van Tam.CT tu 0691000399266 NGUYEN THI THU HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 198789.100323.071841.Ung ho MS 2023.056.Anh Hoang Van Tam
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3205607420.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.057 (ong Nguyen Ngoc Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 200,000.00 707480.100323.070640.UNG HO NCHCCCL Nguyen Thi Phuong 0902174069
10/03/2023 200,000.00 MBVCB.3205589422.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.057 Nguyen Ngoc Minh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 20,000.00 MBVCB.3208209005.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0121000649022 LE THI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 20,000.00 808060.100323.102324.Ung ho NCHCCCL Friendclub HA ANH TUAN 0358666698
10/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.09/03/2023.Ung ho NCHCCCL + Fan HA ANH TUAN + 0869191913. CT tu 9869191913 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.09/03/2023.Ung ho NCHCCCL+friendclub Ha Anh Tuan+ 0936299563. CT tu 0501000234058 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.07/03/2023.Ung ho NCHCCCL. ThuyTien. 0355973348. CT tu 1015007276 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 20,000.00 VCB.CTDK.06/03/2023.TRINH THI THANH LOAN chuyen tien. CT tu 0781000383188 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 20,000.00 680538.100323.081001.UH NCHCCCL- Nguyen Quynh Chau - 0913366286
10/03/2023 20,000.00 MBVCB.3205443173.Ung ho MS 2023.055 (Be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 20,000.00 452286.100323.015022.Ung ho NCHCCCL; NGUYEN THI MY PHUONG; SN 1965
10/03/2023 2,000,000.00 VCB.CTTL.09/03/2023.chuyen tien ung ho Ms 2023.056(Anh Hoang Van Tam). CT tu 0121000634717 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 2,000,000.00 418216.100323.082622.Ung ho MS 2023.056 anh Hoang Van Tam
10/03/2023 175,000.00 ATM_FTF.00001450.090782.20230310.090644.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.98100001.022042.GD:STB PGD VAN QUAN - DON HANOI VNM
10/03/2023 100,000.00 4.910.851.003.232.240.000.000.000
10/03/2023 100,000.00 466143.100323.204505.Ung ho MS 2023 057 ong Nguyen Ngoc Minh
10/03/2023 100,000.00 464229.100323.204306.Ung ho MS 2023 056 a Hoang Van Tam
10/03/2023 100,000.00 MBVCB.3210269644.ung ho?MS 2023.056?(anh Hoang Van Tam.CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 100,000.00 MBVCB.3210258873.ung ho?MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan.CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 100,000.00 385420.100323.195454.MS 2023.057
10/03/2023 100,000.00 MBVCB.3209274250.nhu nhu ung ho MS 2023.057 ( Ong Nguyen Ngoc Minh ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 100,000.00 MBVCB.3209249491.nhu nhu ung ho MS 2023.056 ( anh Hoang van Tam ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 100,000.00 283898.100323.174559.Ung ho MS 2023 057 ong NGUYEN NGOC MINH
10/03/2023 100,000.00 784922.100323.174404.MS 2023055
10/03/2023 100,000.00 MBVCB.3209114558.nhu nhu ung ho MS 2023.055 ( be Ta Nguyen Hoan ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 100,000.00 MBVCB.3209067823.nhu nhu ung ho MS: 2023.053 ( chi To Thi Diem Trinh ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 100,000.00 267600.100323.155536.Ung ho MS2022 056 Hoang Van Tam
10/03/2023 100,000.00 570511.100323.155447.Ung ho MS2023 057 Nguyen Ngoc Minh
10/03/2023 100,000.00 MBVCB.3208338821.Ung ho MS2023.056 (anh Hoang Van Tam).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 100,000.00 MBVCB.3208313911.Ung ho MS2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 100,000.00 011627.100323.122350.Ung ho ma so 2023 033 chi Nguyen Thi Binh
10/03/2023 100,000.00 011553.100323.122159.Ung ho ma so 2023 034 ong Nguyen Van Ut
10/03/2023 100,000.00 011501.100323.122029.Ung ho ma so 2023 036 em Nguyen Tien Long
10/03/2023 100,000.00 011397.100323.121712.Ung ho ma so 2023 045 be Trinh Hong Gia Linh
10/03/2023 100,000.00 011348.100323.121550.Ung ho ma so 2023 044 be Hanh Phuc
10/03/2023 100,000.00 011312.100323.121449.Ung ho ma so 2023 046 anh Le Van Quyen
10/03/2023 100,000.00 011265.100323.121339.Ung ho ma so 2023 048 anh Phan Van Tri
10/03/2023 100,000.00 011215.100323.121216.Ung ho ma so 2023 050 anh Tran The Tam
10/03/2023 100,000.00 011160.100323.121107.Ung ho ma so 2023 052 gia dinh ong Ngoc
10/03/2023 100,000.00 011085.100323.120951.Ung ho ma so 2023 053 chi To Thi Diem Trinh
10/03/2023 100,000.00 SHGD:10011372.DD:230310.BO:DO THUY LAN.Remark:Ung ho NCHCCCL ChargeDetails OUR
10/03/2023 100,000.00 010926.100323.120509.Ung ho ma so 2023 056 anh Hoang Van Tam
10/03/2023 100,000.00 287835.100323.120406.Ung ho NCHCCCL
10/03/2023 100,000.00 358002.100323.094724.co Lien ung ho ms 2023.057 ong Minh FT23069750829085
10/03/2023 100,000.00 557527.100323.091321.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 057 ong nguyen ngoc minh
10/03/2023 100,000.00 267992.100323.090745.Ung ho ms 2023.057 FT23069008129157
10/03/2023 100,000.00 146414.100323.084216.VCB;0011002643148;VU THI HANH ung ho MS 2023 057 ong Nguyen Ngoc Minh
10/03/2023 100,000.00 MBVCB.3205910394.MS 2023.056.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 100,000.00 376731.100323.081811.MS 2023 057 Ong Nguyen Ngoc Minh
10/03/2023 100,000.00 IBVCB.3205654606.Giup ma so 2023.057 ong Nguyen Ngoc Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/03/2023 100,000.00 177383.100323.071604.ROSE FUND ung ho MS 2023.057 ong Nguyen Ngoc Minh
10/03/2023 100,000.00 MBVCB.3205436465.Ung ho nchcccl nha 09423988xx.CT tu 0021000400324 NGUYEN THI THANH NHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 10,000.00 MBVCB.3210059226.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.057(ong Nguyen Ngoc Minh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 10,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..37316699233.37316699233-0335479965-ung ho MS 2023 056
10/03/2023 10,000.00 MBVCB.3207339694.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.057 (Ong Nguyen Ngoc Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 10,000.00 141756.100323.110316.cua it long nhieu a
10/03/2023 10,000.00 692621.100323.081648.Ung ho NCHCCCL Nguyen Huu Nhu Khue
10/03/2023 10,000.00 MBVCB.3205500710.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 10,000,000.00 798520.100323.101624.Ong Tu Van ho tro MS 2023057 ong Nguyen Minh Ngoc
10/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3208490085.Ung ho MS 2023.057 (ong Nguyen Ngoc Minh).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 1,000,000.00 879379.100323.160147.UNG HO NCHCCCL + EMMA PHAM + +4917645639286
10/03/2023 1,000,000.00 MBVCB.3208386238.HO THI SON chuyen tien ung ho MS 2023 056 anh Hoang van tam.CT tu 0011001040554 HO THI SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/03/2023 1,000,000.00 468396.100323.084741.Ung ho MS 2023-057 - O Nguyen Ngoc Minh

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-03-2023 05:58:15 200.000,00 CT DEN:306022700052 HT 2023047 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
01-03-2023 06:20:11 100.000,00 MS 2023.046
01-03-2023 07:18:07 50.000,00 CT DEN:126T233000PXY5H4 MBVCB.3163075869.071327.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
01-03-2023 09:26:55 10.000,00 Ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01-03-2023 10:55:26 50.000,00 ung ho MS 2023.048 Phan Anh Tri
01-03-2023 11:11:46 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.048 ( anh phan anh tri )
01-03-2023 12:19:09 100.000,00 PHAM VAN NGUYEN chuyen tien2023 048 phan anh tri
01-03-2023 13:48:13 100.000,00 CT DEN:306006196051 ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri)
01-03-2023 13:51:37 50.000,00 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.048 anh phan anh tri
01-03-2023 17:30:13 1.000.000,00 CT DEN:126T23300QG8MFUQ MBVCB.3165997053.091723.CTY LPD UNG HO MS 2023.045 GIA LINH.CT tu 0011004045480 LE QUANG NHAT toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
02-03-2023 08:05:00 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
02-03-2023 08:48:29 400.000,00 CT DEN:230302971774 ung ho MS 2023.047 ( Ong Nguyen Quang Sy)
02-03-2023 09:14:41 10.000,00 Ung ho MS 2023.049(anh Tran Binh Tong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-03-2023 10:11:46 50.000,00 CT DEN:126T23301VCUMNSY MBVCB.3168564089.045380.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.049 (anh Tran Binh Tong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
02-03-2023 11:35:11 300.000,00 Ung ho MS 2023.035
02-03-2023 11:50:29 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.049 ( anh tran binh tong )
02-03-2023 18:35:05 50.000,00 CT DEN:306111428471 IBFT Ung ho MS 2023.048 anh Phan Anh Tri
02-03-2023 18:41:53 50.000,00 CT DEN:306111435053 IBFT Ung ho MS 2023.020 be luong congdai
02-03-2023 18:46:12 50.000,00 CT DEN:306111439076 IBFT Ung ho MS 2023.024 gia dinh ba diem
02-03-2023 18:49:49 50.000,00 CT DEN:306111442448 IBFT Ung ho MS 2023.016 Em Le Hoang Kha
02-03-2023 18:53:19 50.000,00 CT DEN:306111445652 IBFT Ung ho MS 2023.003 ongNguyenDinhTu
02-03-2023 21:00:29 500.000,00 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2023.040
02-03-2023 21:00:55 500.000,00 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2023. 041
02-03-2023 21:01:28 500.000,00 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2023. 042
03-03-2023 06:30:07 50.000,00 ung ho ma so 2023.048
03-03-2023 06:30:30 50.000,00 ung ho ma so 2023.049
03-03-2023 07:37:42 20.000,00 Ung ho MS 2023.050(anh Tran The Tam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-03-2023 08:01:51 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
03-03-2023 08:06:48 100.000,00 PHAM VAN NGUYEN chuyen tien2023 050 tran the  tam
03-03-2023 09:28:10 100.000,00 CT DEN:306202756394 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023050 anh Tran The Tam
03-03-2023 09:31:37 100.000,00 CT DEN:306202768110 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023049 anh Tran Binh Tong
03-03-2023 09:43:45 100.000,00 CT DEN:306202808452 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023048 anh Phan Anh Tri
03-03-2023 10:04:22 200.000,00 CT DEN:306203880146 ung ho ma so 2023044
03-03-2023 10:08:40 100.000,00 CT DEN:306203895446 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023045 be Trinh Hong Gia Linh
03-03-2023 10:10:26 100.000,00 CT DEN:306203902296 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023044 Be Hanh Phuc
03-03-2023 10:13:00 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.050 ( anh tran the tam )
03-03-2023 10:13:58 100.000,00 CT DEN:306203913994 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023046 anh Le Van Quyen
03-03-2023 12:39:38 500.000,00 LE VAN THANG chuyen tien ms 2023.050 ( anh tran the tam )
03-03-2023 12:41:08 500.000,00 CT DEN:306205644525 MS 2023.046 (anh Le Van Quyen)
03-03-2023 12:43:22 500.000,00 CT DEN:306205649015 MS 2023.047 (ong Nguyen Quang Sy)
03-03-2023 12:52:55 500.000,00 CT DEN:306205671998 MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri)
03-03-2023 14:09:05 300.000,00 CT DEN:306207122780 Ung ho MS2023 048 Phan Anh Tri FT23062710059173
03-03-2023 19:53:19 300.000,00 Ung ho MS 2023.050( anh Tran The Tam)
03-03-2023 19:55:00 300.000,00 Ung ho MS 2023.049 (anh Tran Binh Tong)
03-03-2023 20:41:12 100.000,00 ung ho 2023.043 ( em Doan Thi Mai Hoa)
03-03-2023 20:43:44 100.000,00 ung ho MS 2023.041 (em Ha Van Tiep)
03-03-2023 20:45:59 100.000,00 ung ho MS 2023.042 (anh Nguyen Van Noi)
04-03-2023 01:17:36 300.000,00 CT DEN:306317780357 MS 2023050; thoi gian GD:04/03/2023 00:46:51
04-03-2023 08:24:00 50.000,00 CT DEN:306301071672 MBVCB.3177369373.071672.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.050 (anh Tran The Tam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
04-03-2023 09:09:44 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.051 ( anh ngo xuan ha )
04-03-2023 13:11:12 300.000,00 ung ho a TRAN THE TAM
04-03-2023 18:40:01 20.000,00 Ung ho MS 2023.051(anh Ngo Xuan Ha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-03-2023 22:32:18 100.000,00 CT DEN:938240905352 DO VAN HIEP ung ho MS 2023 044 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
04-03-2023 22:33:27 200.000,00 CT DEN:007552908136 DO VAN HIEP ung ho MS 2023 043 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
05-03-2023 07:47:18 50.000,00 ung ho ma so 2023.052
05-03-2023 08:22:21 50.000,00 CT DEN:306401066725 MBVCB.3181544666.066725.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.052 (gia dinh ong Ngoc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
05-03-2023 08:26:06 50.000,00 CT DEN:306401072898 MBVCB.3181560182.072898.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.051 (anh Ngo Xuan Ha).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
05-03-2023 11:17:32 10.000,00 Ung ho MS 2023.052 (gia dinh ong Ngoc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-03-2023 11:54:27 5.000.000,00 CT DEN:306404521822 Ong Tu Van giup do cho ms2023.051 Ngo Xuan Ha FT23065880394922
05-03-2023 15:32:00 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
05-03-2023 16:00:03 30.000,00 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.051
05-03-2023 17:05:55 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.052 ( gia dinh ong ngoc )
06-03-2023 07:12:40 50.000,00 ung ho ma so 2023.053
06-03-2023 08:00:59 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 223.053 ( chi to thi diem trinh )
06-03-2023 08:42:09 600.000,00 CT DEN:928001439546 NGUYEN THI HOA Binh tu thien ms2023 042 2023 044
06-03-2023 08:55:34 100.000,00 CT DEN:306501217084 ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh)
06-03-2023 11:57:08 100.000,00 MS 2023.045 TRINH HONG GIA LINH
06-03-2023 14:04:45 200.000,00 CT DEN:306507973950 MS 2023.053 FT23065111805130
06-03-2023 17:05:09 100.000,00 Giup MS2023.052 (gia dinh ong Ngoc)
06-03-2023 17:10:01 100.000,00 MS2023.048 (anh Phan Anh Tri)
06-03-2023 17:32:21 100.000,00 ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh)
06-03-2023 22:40:16 1.000.000,00 CT DEN:215344618553 Ung ho MS 2023 050 anh Tran The Tam
07-03-2023 00:51:05 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.051 (anh Ngo Xuan Ha); thoi gian GD:06/03/2023 23:06:42
07-03-2023 00:51:32 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.050 (anh Tran The Tam); thoi gian GD:06/03/2023 23:07:56
07-03-2023 00:52:04 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.048 (anh Phan Anh Tri); thoi gian GD:06/03/2023 23:09:21
07-03-2023 00:52:30 50.000,00 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.053 (Chi To Thi Diem Trinh); thoi gian GD:06/03/2023 23:10:40
07-03-2023 07:33:50 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
07-03-2023 08:27:17 50.000,00 CT DEN:126T23309YYVKJSW MBVCB.3190701776.023917.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.53 (chi To Thi Diem Trinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
07-03-2023 09:16:14 10.000,00 Ung ho MS 2023.054(anh Tran Van Thin). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-03-2023 09:54:03 200.000,00 VU THI HOA chuyen tien ung ho Ms 2023.050 ( Tran The Tam )
07-03-2023 09:55:29 200.000,00 VU THI HOA chuyen ung ho Ms 2023.054 ( Tran Van Thin )
07-03-2023 09:57:07 200.000,00 VU THI HOA chuyen  unh ho MS 2023.053 ( (To Thi Diem Trinh )
07-03-2023 10:20:57 100.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.054 ( anh tran van thin )
07-03-2023 19:29:57 500.000,00 u ho MS 2023052 gia dinh o Ngoc
08-03-2023 00:48:35 50.000,00 CT DEN:364930666293 Ung ho ms 2023 053 chi to thi diem trinh chuc c som khoe manh; thoi gian GD:07/03/2023 23:09:25
08-03-2023 01:24:59 50.000,00 CT DEN:306701588062 UNG HO MS 2023.053 ( CHI TO THI DIEM TRINH )-080323-01:18:06 588062; thoi gian GD:08/03/2023 01:18:06
08-03-2023 01:25:24 50.000,00 CT DEN:306701588304 UNG HO MS 2023.054 ( ANH TRAN VAN THIN )-080323-01:19:44 588304; thoi gian GD:08/03/2023 01:19:44
08-03-2023 07:35:13 100.000,00 CT DEN:126T2330BJVQK22T MBVCB.3195652641.055717.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
08-03-2023 07:36:30 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
08-03-2023 07:43:32 500.000,00 CT DEN:126T2330BK6PPS23 MBVCB.3195695988.072135.Ms 2023.055 be ta nguyen hoan.CT tu 0251002774745 PHAM THANH LUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
08-03-2023 07:58:07 500.000,00 TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho MS 2023.055 ( Be Ta Nguyen Hoang)
08-03-2023 08:28:11 250.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.055 ( be ta nguyen hoan )
08-03-2023 08:33:02 50.000,00 CT DEN:306701629125 IBFT Ung hoMS 2023.053 chitothidiemtrinh
08-03-2023 08:48:39 200.000,00 CT DEN:306701642075 IBFT ung ho MS2023.055
08-03-2023 08:49:44 400.000,00 CT DEN:126T2330BMS4335H MBVCB.3195982093.076769.ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0251002669784 LAM NGOC NGA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
08-03-2023 09:17:11 500.000,00 ung ho MS 2023055 (be Ta Nguyen Hoan )
08-03-2023 09:20:58 300.000,00 CT DEN:306702343317 MS2023.055 be Ta Nguyen Hoan FT23067588063626
08-03-2023 09:39:00 200.000,00 CT DEN:831216499880 ICB;114000161718;LE TAN TU chuyen khoan ms 2023555 be ta nguyen hoan
08-03-2023 09:53:10 500.000,00 CT DEN:126T2330BQ7W8N11 MBVCB.3196340082.028211.TRAN NGOC LONG chuyen tien ung ho chau Ta Nguyen Hoang ..CT tu 1026955954 TRAN NGOC LONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
08-03-2023 09:54:14 50.000,00 ung ho ma so 2023.055
08-03-2023 10:02:46 200.000,00 CT DEN:126T2330BQLKGENY MBVCB.3196391053.059378.LE THI THAM chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Hai Yen.CT tu 1018653203 LE THI THAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
08-03-2023 10:12:23 200.000,00 37221059699-0374776541-Ung ho be Ta Nguyen Hoan chuc be mau khoi benh
08-03-2023 10:28:35 200.000,00 CT DEN:126T2330BRLNE454 MBVCB.3196543466.060130.MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan).CT tu 0421000531584 NGUYEN THI THUY HANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
08-03-2023 10:46:30 300.000,00 Sdt 0918491430 giup Ms 2023.055 chau Ta Nguyen Hoan
08-03-2023 10:51:52 100.000,00 CT DEN:306703476193 ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan). Nguoi ung ho - Van Nha
08-03-2023 11:14:55 500.000,00 CT DEN:306704636218 GD THIEN TAM 300k va GD Trinh Mai 200k ho tro phau thuat be trai 7 tuoi Ta Nguyen Hoan bi ung thu. FT23067461263036
08-03-2023 11:49:34 10.000,00 Ung ho MS 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-03-2023 14:06:33 200.000,00 ung ho chau Ta Nguyen Hoan. ms 2023.055
08-03-2023 16:32:40 250.000,00 CT DEN:306709093406 ung ho MS 2023.055 ( be Ta Nguyen Hoan)
08-03-2023 16:35:04 100.000,00 CT DEN:126T2330C5ULX2DH MBVCB.3198543059.078067.ung ho ms2023055 ta nguyen hoan.CT tu 1024294226 VU THI ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
08-03-2023 18:45:00 500.000,00 CT DEN:306711992469 MS 2023055
08-03-2023 18:48:34 200.000,00 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho ms 2023.055 (be Ta Nguyen Hoan)
08-03-2023 21:10:23 50.000,00 TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho be Ta Nguyen  Hoan chuc be mau khoe
09-03-2023 01:01:24 25.000,00 CT DEN:987599041309 LPT ung ho ms 2023 047 ong Nguyen Quang Sy; thoi gian GD:08/03/2023 23:46:28
09-03-2023 01:01:42 25.000,00 CT DEN:052813042960 LPT ung ho ms 2023 048 anh Phan Anh Tri; thoi gian GD:08/03/2023 23:47:33
09-03-2023 01:02:01 25.000,00 CT DEN:115285044488 LPT ung ho ms 2023 049 anh Tran Binh Tong; thoi gian GD:08/03/2023 23:48:35
09-03-2023 01:02:17 25.000,00 CT DEN:172697449926 LPT ung ho ms 2023 050 anh Tran The Tam; thoi gian GD:08/03/2023 23:49:33
09-03-2023 01:02:43 25.000,00 CT DEN:260147047836 LPT ung ho ms 2023 051 anh Ngo Xuan Ha; thoi gian GD:08/03/2023 23:51:00
09-03-2023 01:03:07 25.000,00 CT DEN:345824049913 LPT ung ho ms 2023 053 chi To Thi Diem Trinh; thoi gian GD:08/03/2023 23:52:26
09-03-2023 01:03:31 25.000,00 CT DEN:422769051772 LPT ung ho ms 2023 054 anh Tran Van Thin; thoi gian GD:08/03/2023 23:53:43
09-03-2023 01:03:51 25.000,00 CT DEN:495307053338 LPT ung ho ms 2023 055 be Ta Nguyen Hoan; thoi gian GD:08/03/2023 23:54:56
09-03-2023 06:41:57 100.000,00 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2023.055 ; be Ta Nguyen Hoan
09-03-2023 07:11:18 50.000,00 ung ho ma so 2023.056
09-03-2023 07:11:54 200.000,00 CT DEN:306800650026 HT 2023052 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
09-03-2023 07:54:57 50.000,00 CT DEN:306800462531 IBFT Ung ho MS 2023.56 anhHoangVanTam
09-03-2023 08:04:36 100.000,00 ung ho Ms2023.055 be Ta Nguyen Hoan
09-03-2023 08:29:44 500.000,00 LUU THANH DUC ung ho anh hoang van tam
09-03-2023 08:30:07 100.000,00 VO XUAN VINH ung ho MS 2023.055 Ta Nguyen Hoai
09-03-2023 08:44:57 50.000,00 ung ho MS 2023.055 ( be Ta Nguyen Hoan)
09-03-2023 08:46:17 50.000,00 ung ho MS 2023.056 ( anh Hoang Van Tam)
09-03-2023 08:50:34 300.000,00 ung ho ma so 2023.055 be Ta Nguyen Hoan
09-03-2023 08:58:23 200.000,00 CT DEN:306801241442 ung ho MS 3023.056 FT23068888768832
09-03-2023 09:11:15 100.000,00 LE NGOC HA GIUP DO MS2023.056 (ANH HOANG VAN TAM)
09-03-2023 09:17:09 50.000,00 nguyen hoang hai ung ho ms 2023.056
09-03-2023 09:26:55 300.000,00 chuyen tien ung ho ma so 2023056
09-03-2023 09:31:27 10.000.000,00 CT DEN:306802310194 Ong Tu Van ho tro cho gia dinh Hoang Van Tam ms2023.056 FT23068008640037
09-03-2023 09:46:21 200.000,00 CT DEN:090453908145 Ung ho MS 2023 056 anh Hoang van Tam
09-03-2023 09:56:27 400.000,00 37263329555-0776228518-Minh ung ho MS 2023056 anh Hoang Van Tam
09-03-2023 10:31:58 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.056 ( anh hoang van tam )
09-03-2023 10:50:00 300.000,00 CT DEN:306803492317 Ung ho ms 2023055 be Ta Nguyen Hoan FT23068074421820
09-03-2023 11:02:52 500.000,00 Ung ho MS 2023.056( Anh Hoang Van Tam)
09-03-2023 11:11:59 100.000,00 Thuy Quang Ninh unghoMS 2023.056(anh Hoang Van Tam)
09-03-2023 11:24:01 200.000,00 MS 2023.055(be Ta quang hoan)
09-03-2023 11:27:01 500.000,00 MS 2023 056 ANH HOANG VAN TAM
09-03-2023 11:32:53 200.000,00 CT DEN:306804986589 LE THUY HANG HN ung ho MS 2023056
09-03-2023 12:23:22 1.000.000,00 CT DEN:306805703673 ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan FT23068137243761
09-03-2023 13:47:54 100.000,00 CT DEN:306806859116 Ung ho a Hoang van tam FT23068021910883
09-03-2023 14:57:16 300.000,00 ung ho chau TA NGUYEN HOAN
09-03-2023 15:07:19 11.849,00 CT DEN:306800425986 ISL20230309150712619-ung ho MS 2023.055 be Ta Nguyen Hoan
09-03-2023 15:20:51 200.000,00 CT DEN:050130216403 VU VAN BIEN chuyen khoan
09-03-2023 15:57:21 200.000,00 CT DEN:306815664843 UNG HO MS 2023.056 HOANG VAN TAM-090323-15:57:20 664843
09-03-2023 19:02:00 50.000,00 CT DEN:126T2330DZG8AJLJ MBVCB.3204277207.094405.UNG HO.MS 2023.055 (Ta Nguyen Hoan).CT tu 0341007016363 LUAN NGOC HUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
09-03-2023 21:12:18 200.000,00 chau phuoc  ung ho gd hoang van tam ms 2023.056.chuc gd vuot qua noi dau nay
10-03-2023 07:31:41 100.000,00 CT DEN:300316292056 ung ho 100k den MS 2023 056
10-03-2023 08:18:27 50.000,00 CT DEN:126T2330EWE05HS5 MBVCB.3205813791.072791.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.056 (anh Hoang Van Tam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
10-03-2023 08:59:25 10.000,00 LE DUC ANH chuyen tien
10-03-2023 11:03:21 10.000,00 Ung ho MS 2023.057 (Ong Nguyen Ngoc Minh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-03-2023 11:06:14 200.000,00 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.057 ( ong nguyen ngoc minh )
10-03-2023 11:19:12 100.000,00 CT DEN:306904386069 ung ho MS 2023.057 (Ong Nguyen Ngoc Minh)
10-03-2023 12:46:49 300.000,00 Ung ho MS 2023.055
10-03-2023 13:25:30 100.000,00 CT DEN:529209817576 MS2023 056
10-03-2023 13:30:23 500.000,00 ung ho ms 2023.507 ong Nguyen Ngoc Minh
10-03-2023 15:30:27 2.000.000,00 NGUYEN HUU HIEN BINH chuyen tien ung ho MS 2023.057 ( ong nguyen ngoc minh )
10-03-2023 15:42:28 100.000,00 CT DEN:306908011458 MBVCB.3208314197.011458.ung ho MS 2023.057 (ong Nguyen Ngoc Minh).CT tu 0631000447977 VO THI PHUONG UYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
10-03-2023 15:43:47 500.000,00 Ung ho ms 2023.045 BE TRINH HONG GIA LINH

Ban Bạn đọc