Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 6/2022

Trong 10 đầu tháng 6/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 607.510.317 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
6/1/2022 10 731340.010622.220136.Nguyen Manh Linh chuyen tien
6/1/2022 1,000 IBVCB.2076405785.a.CT tu 9355213456 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 1,000 IBVCB.2076401870.1.CT tu 9337543903 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 5,000 MBVCB.2074952294.Tra Xuan Binh giup ms 2022136.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2022 10,000 936878.010622.201109.Chuyen tien tu Viettel Money
6/1/2022 10,000 357799.010622.173355.DANG VAN DUY chuyen khoan
6/1/2022 10,000 251631.010622.170933.DANG VAN DUY chuyen khoan
6/1/2022 10,000 239696.010622.133946.LE BA SAO chuyen khoan
6/1/2022 10,000 MBVCB.2074868700.DIEP THI BICH THAO .CT tu 1020787559 DIEP THI BICH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 10,000 813454.010622.102104.Chuyen tien
6/1/2022 10,000 MBVCB.2074548435.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 20,000 712413.010622.211909.UNG HO NCHCCCL Nguyen Thi Hue 0382783573
6/1/2022 20,000 MBVCB.2076602808.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.136 (be Nguyen Huynh Bao Ngoc).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 20,000 MBVCB.2076460999.Ung ho NCHCCCL Phan Ngoc Phi 0989352675.CT tu 0251001108030 PHAN NGOC PHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 20,000 MBVCB.2075201543.Ung ho NCHCCCL + Van + 0937629224.CT tu 0261003488488 NGUYEN THI MINH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 20,000 584870.010622.114304.VCB;0011002643148;NGUYEN THANH LAM chuyen khoan
6/1/2022 40,000 126127.010622.132854.ms 2022 137 gd chi Kieu
6/1/2022 50,000 436946.010622.080059.UH.MS.2022.137
6/1/2022 50,000 102789.010622.193107.Le Kieu Trang 0963588142 - Ung ho NCHCCCL - Mong yeu thuong ve voi moi nguoi
6/1/2022 50,000 891872.010622.154513.Ung ho MS 2022 137
6/1/2022 50,000 IBVCB.2075645290.Giup ma so 2202.137 gia dinh chi Kieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2022 50,000 IBVCB.2075639927.Giup ma so 2202.136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2022 50,000 588930.010622.151555.MS 2022.137
6/1/2022 50,000 856239.010622.131238.T ung ho be Nguyen Quynh Bao Ngoc MS 2022.136
6/1/2022 50,000 559434.010622.122100.UNG HO MS 2022.134 BE TRAN HAI MINH.-010622-12:21:00 559434
6/1/2022 50,000 558610.010622.121911.UNG HO MS 2022.135 ME CON CHI LIEN.-010622-12:19:11 558610
6/1/2022 50,000 557906.010622.121732.UNG HO MS 2022.136 BE NGUYEN QUYNH BAO NGOC.-010622-12:17:31 557906
6/1/2022 50,000 381704.010622.121301.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022137 gia dinh chi Kieu
6/1/2022 50,000 MBVCB.2074776835.Ung ho Ms 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 50,000 723847.010622.104107.Vinh Nam ung ho ms 2022 136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/1/2022 50,000 959640.010622.072841.HOANG NGOC SANG Chuyen tien ung ho MS 2022.136
6/1/2022 100,000 748243.010622.225217.Ung ho MS 2022137 gia dinh chi Kieu
6/1/2022 100,000 839704.010622.220817.MS 2022 137 gia dinh chi Kieu
6/1/2022 100,000 989071.010622.162517.ung ho gd chi Kieu, ma so 2022.137
6/1/2022 100,000 485689.010622.161306.MS 2022.137 FT22152470055815
6/1/2022 100,000 595114.010622.161155.HOANG QUOC DUYET Chuyen tien ung ho MS 2022 137 gia dinh chi Kieu
6/1/2022 100,000 MBVCB.2075816749.Ung ho ms 2022.137 (gia dinh chi Kieu).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 100,000 483981.010622.152658.Ung ho MS 2022.137 ( gia dinh chi Kieu)
6/1/2022 100,000 508636.010622.152257.Ung ho MS 2022 137 gia dinh chi Kieu
6/1/2022 100,000 776146.010622.151648.Ung ho MS 2022.137 gia dinh chi kieu FT22152733059202
6/1/2022 100,000 419272.010622.151152.MS 2022.137 FT22152916960312
6/1/2022 100,000 MBVCB.2075555904.MS 2022.131 ( em Bach) .CT tu 0271000969461 TRUONG THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 100,000 440276.010622.145148.Ung ho MS2022 136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/1/2022 100,000 188429.010622.133308.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HIEN ung ho MS 2022 137 gia dinh chi Kieu
6/1/2022 100,000 850172.010622.130834.T ung ho gia dinh chi Kieu MS 2022.137
6/1/2022 100,000 901793.010622.125856.ung ho MS 2022.137 (gia dinh chi Kieu)
6/1/2022 100,000 913696.010622.123833.VCB;0011002643148;HA THI HIEN ung ho MS 2022 137gia dinh chi Kieu
6/1/2022 100,000 599788.010622.121246.TRAN DUC NGOC ung ho MS2022.137 gia dinh chi Kieu
6/1/2022 100,000 MBVCB.2074753210.ung ho ms 2022.135 (me con chi Lien).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 100,000 317865.010622.095905.Ung ho MS 2022 136 be NGUYEN QUYNH BAO NGOC
6/1/2022 100,000 MBVCB.2074441665.Ung ho MS 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 100,000 MBVCB.2074355558.Ung ho MS 2022.136 ( Be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0021000412838 TRAN VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 100,000 198674.010622.083907.IBFT MS 2022.136
6/1/2022 100,000 580283.010622.082408.Ung ho MS 2022.136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/1/2022 100,000 442947.010622.082026.UNG HO MA SO 2022.136 (BE NGUYEN QUYNH BAO NGOC)-010622-08:20:26 442947
6/1/2022 100,000 SHGD:10000116.DD:220601.BO:NGUYEN BA NAM.Remark:995222060150732 nguyen ba namung ho ms 2022.135 me con chi lien
6/1/2022 100,000 254572.010622.080846.ung ho nguyen thi van ms 4502
6/1/2022 100,000 MBVCB.2074108141.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 100,000 MBVCB.2074052368.Ung ho MS 2022 136( be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0351000679239 LE TUAN DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 100,000 452118.010622.004844.Ung ho MS 2022.131 em Bach FT22152220758525
6/1/2022 100,000 196133.310522.230236.Ung ho MS 2022 135 me con c Lien
6/1/2022 150,000 661152.010622.095406.Quy vien gach nho ung ho ma so 4496 4497 va 4499
6/1/2022 150,000 527422.010622.091025.Ung ho MS 2022.136 be NGUYEN QUYNH BAO NGOC FT22152219667208
6/1/2022 200,000 049105.010622.221431.Ung ho MS 2022.137 gia dinh chi KIEU FT22153213355478
6/1/2022 200,000 MBVCB.2076310091.TRAN NGOC THANG chuyen tien Ung ho MS 2022.137 ( gia dinh chi Kieu).CT tu 0451001325870 TRAN NGOC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 200,000 698138.010622.165345.MS 2022.137(GIA DINH CHI KIEU)-010622-16:53:44 698138
6/1/2022 200,000 656754.010622.163758.Ung ho NCHCCCL Dang Xuan Anh 0903479979
6/1/2022 200,000 612496.010622.161114.Ung ho be Tran Hai Minh.MS 2022134
6/1/2022 200,000 MBVCB.2075813189.MS 2022.136 ung ho Nguyen Quynh Bao Ngoc.CT tu 0451000328399 VU THI HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 200,000 508692.010622.152307.VP ung ho ma so 2022 137
6/1/2022 200,000 843115.010622.143751.VU THI TRANG ung ho MS 2022.131 ( em Nguyen Dinh Bachj
6/1/2022 200,000 733298.010622.142734.co Trang ung ho MS 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
6/1/2022 200,000 806286.010622.142253.LE VIET Chuyen tien ung ho MS 2022.137
6/1/2022 200,000 359921.010622.141138.Nhan Quang ung ho MS 2022137 Gia dinh chi Kieu FT22152339414009
6/1/2022 200,000 429777.010622.140621.chuyen cho chi Ho thi kieu ms 2022 137
6/1/2022 200,000 862033.010622.104627.Ung ho MS 2022 136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/1/2022 200,000 593582.010622.104327.ung ho ms 2022.136(be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
6/1/2022 200,000 MBVCB.2074644397.Ung ho MS 2022 136 Be Nguyen Quynh Bao Ngoc.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2022 200,000 MBVCB.2074642189.ung ho ms 2022.136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc.CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 200,000 569045.010622.100837.Ung ho ms 2022.138 be bao ngoc FT22152018408789
6/1/2022 200,000 644250.010622.094926.Quy vien gach nho ung ho ma so 130 132 133 135
6/1/2022 200,000 279912.010622.085936.unghomaso2022135meconchilien
6/1/2022 200,000 396250.010622.085457.Ung ho MS 2022.136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/1/2022 200,000 MBVCB.2074189216.MS 2022.136 ( be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0021001242661 HO THI HUONG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 200,000 MBVCB.2074172555.MS 2022.136.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 200,000 668685.010622.082428.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 136 Chau Bao Ngoc
6/1/2022 200,000 MBVCB.2074097373.Ung ho MS 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 1026775770 TRAN MINH THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 200,000 451578.010622.004418.Ung ho MS 2022.134 be Tran Hai Minh FT22152210048302
6/1/2022 300,000 MBVCB.2075990807.HAO ung ho MS 2022.137 (gia dinh chi Kieu).CT tu 7979798679 DOAN DUY HAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 300,000 580152.010622.160532.NGUYEN DINH CHINH Chuyen tien ung ho MS 2022137
6/1/2022 300,000 907502.010622.154324.Ung ho ma so 2022.137 gia dinh chi Kieu
6/1/2022 300,000 429250.010622.152116.Ung ho MS 2022 131 em Bach FT22152640738200
6/1/2022 300,000 702676.010622.131952.Ung ho MS 2022.137 chi Kieu
6/1/2022 300,000 837649.010622.131037.VCB;0011002643148;NGUYEN QUANG BI chuyen khoan ung ho gia dinh chi Kieu MS 2022 137
6/1/2022 300,000 MBVCB.2075126697.MS 2022.137 (gia dinh chi Kieu) .CT tu 9986551911 BUI CHI DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 300,000 844942.010622.123724.VCB;0011002643148;LE SY DAO ung ho MS 2022 137 gia dinh chi Kieu
6/1/2022 300,000 MBVCB.2074851513.ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 300,000 SHGD:10001796.DD:220601.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
6/1/2022 300,000 708683.010622.104437.Ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
6/1/2022 300,000 049297.010622.083428.ung ho MS 2022.136 FT22152611296100
6/1/2022 300,000 437827.010622.080502.EM HOANG CUONG UNG HO MS 2022.136 (BE NGUYEN QUYNH BAO NGOC)-010622-08:05:00 437827
6/1/2022 300,000 MBVCB.2073944792.ung ho MS 2022.133 (me con chi Thu).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 300,000 MBVCB.2073943443.ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 300,000 MBVCB.2073943103.ung ho MS 2022.135 (me con chi Lien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 400,000 898735.010622.134458.VCB;0011002643148;2022 136 ung ho be nguyen quynh bao ngoc
6/1/2022 500,000 MBVCB.2077024258.Giup do ma so 2022.137.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 500,000 061318.010622.213248.ZP68KAM4I159 220601000374308 MS 2022137 gia dinh chi Kieu
6/1/2022 500,000 MBVCB.2076797549.ung ho MS 2022.137.CT tu 0071005557252 VU QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 500,000 MBVCB.2076206734.Ung ho MS 2022.137 (gia dinh chi Kieu).CT tu 0071003672549 NGUYEN THE HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 500,000 MBVCB.2075671019.MS 2022.137. gia dinh chi kieu. dt. 0398570522.CT tu 0071000972477 VO DUC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 500,000 MBVCB.2075653593. Ung ho NCHCCCL (Kim Chung, 0918481001).CT tu 0071000585435 VO THI KIM CHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 500,000 550192.010622.150736.Ung ho be Nguyen Quynh Bao Ngoc MS 2022136
6/1/2022 500,000 136594.010622.144511.VO THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2022.131 em Bach
6/1/2022 500,000 MBVCB.2075175585.ms 2022 137 uh gia dinh chi Kieu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2022 500,000 485246.010622.130315.Ung ho MS 2022.137 ( gia dinh chi Kieu )
6/1/2022 500,000 MBVCB.2075098536.Ung ho?MS 2022.137?(gia dinh chi Kieu).CT tu 0371000403889 NGUYEN XUAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 500,000 673112.010622.123659.Ung ho MS 2022.134 FT22152980326446
6/1/2022 500,000 483984.010622.122254.NGUYEN VAN NHAT chuyen tien ung ho MS 2022.137 (gia dinh chi kieu)
6/1/2022 500,000 MBVCB.2074951202.Giup do ma so 2022.136.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 500,000 469009.010622.110749.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/1/2022 500,000 MBVCB.2074752352.ms 2022 136 uh Nguyen Thi Thuy Duong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/1/2022 500,000 971562.010622.100931.VCB;0011002643148;MS 2022 136 Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/1/2022 500,000 756031.010622.095440.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho be nguyen quynh bao ngoc ms 2022136
6/1/2022 500,000 736958.010622.094625.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho be pham dao nhat quang ms 2022132
6/1/2022 500,000 MBVCB.2074364452.Ung ho MS 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0071001302475 NGUYEN VINH SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 500,000 457212.010622.085517.UNG HO MS 2022.136 (BE NGUYEN QUYNH BAO NGOC)-010622-08:54:44 457212
6/1/2022 500,000 046809.010622.083102.ung ho ma so 2022.136 FT22152803043020
6/1/2022 500,000 047739.010622.083047.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/1/2022 500,000 577868.010622.082358.ung ho MS 2022.136 Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/1/2022 500,000 SHGD:10012103.DD:220601.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.135 me con chi Lien
6/1/2022 500,000 MBVCB.2073883657.ung ho 2021.034- be Bao Vy.CT tu 0081000383148 PHAN THI THANH YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 1,000,000 MBVCB.2075450080.NGUYEN DANH LONG chuyen tien ung ho 2022.137.CT tu 0341006901770 NGUYEN DANH LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 1,000,000 787776.010622.094640.Ung ho ms 2022.136(be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
6/1/2022 1,000,000 616232.010622.043241.ung ho MS 2022.134 be Tran Hai Minh. Nam Dinh
6/1/2022 2,000,000 MBVCB.2075238806.Ung ho MS 2022.137.CT tu 0561000398371 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/1/2022 3,000,000 MBVCB.2075560047.Ung ho MS 2022.137 gia dinh chi Kieu.CT tu 0011002447951 LE THI MAI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 1,000 IBVCB.2079990712.a.CT tu 0631000443342 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 1,000 IBVCB.2078419788.a.CT tu 1023551733 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 5,000 MBVCB.2079094715.Tra Xuan Binh giup ms 2022138.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2022 10,000 MBVCB.2080041008.LE THI NGOC HUYEN chuyen tien.CT tu 1023022173 LE THI NGOC HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 10,000 164827.020622.122753.HA TUNG LAM chuyen tien
6/2/2022 10,000 MBVCB.2078263222.TRAN THI DIEU chuyen tien.CT tu 1016430287 TRAN THI DIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 20,000 MBVCB.2080171873.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.138 (Gia dinh chi Lam).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 30,000 MBVCB.2079213292.TRAN MINH TAM chuyen tien.CT tu 0541000205890 TRAN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 50,000 IBVCB.2078776035.Giup ma so 2202.138 gia dinh chi Lam .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2022 50,000 318304.020622.131158.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022136 be Bao Ngoc
6/2/2022 50,000 647094.020622.115724.Ung ho MS 2022136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/2/2022 50,000 187279.020622.111307.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022138 gd chi Lam
6/2/2022 50,000 443113.020622.105927.Ung ho MS 2022138 gia dinh chi Lam
6/2/2022 50,000 761921.020622.104921.VCB;0011002643148; ung ho gia dinh chi Lam chua benh chong con nguon tin doc bao Viet Namnet
6/2/2022 50,000 290526.020622.080305.Vinh Nam ung ho ms 2022 138 gia dinh chi Nguyen Thi Lam
6/2/2022 50,000 286744.020622.080119.Vinh Nam ung ho ms 2022 137 gia dinh chi Ho Thi Kieu
6/2/2022 50,000 563537.020622.072728.ung ho MS 2022.138
6/2/2022 70,000 273832.020622.213837.Ung ho NCHCCCL
6/2/2022 100,000 484123.020622.171221.BUI MINH GIA AN SN2009 ung ho em NGUYEN QUYNH BAO NGOC MS 2022.136 Chuc em mau khoe FT22153401350407
6/2/2022 100,000 482594.020622.171018.BUI MINH GIA BAO SN2006 ung ho be NGUYEN QUYNH BAO NGOC MS 2022.136 Chuc em mau khoe FT22153647514404
6/2/2022 100,000 480552.020622.170744.DANG VAN LONG SN1962 ung ho be NGUYEN QUYNH BAO NGOC MS 2022.136 FT22153816221575
6/2/2022 100,000 461884.020622.150819.Hao Nhung ung ho MS 2022 138 gia dinh chi Lam
6/2/2022 100,000 382967.020622.145132.Sen ck ung ho MS 2022.138 FT22153068419502
6/2/2022 100,000 397828.020622.133822.Ung ho MS2022 137 gd chi Kieu
6/2/2022 100,000 758348.020622.130717.MS 2022137
6/2/2022 100,000 000135.020622.125000.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/2/2022 100,000 339499.020622.111539.VCB;0011002643148;MS 2022125 me con co Thuy
6/2/2022 100,000 918576.020622.104202.nguyen ba namung ho ms 2022.138 gia dinh chi Lam
6/2/2022 100,000 913757.020622.104108.nguyen ba namung ho ms 2022137 gia dinh chi kieu
6/2/2022 100,000 885957.020622.102712.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2022138 gia dinh chi Lam
6/2/2022 100,000 MBVCB.2077843091.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.138 (gia dinh chi Lam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 100,000 MBVCB.2077452001. MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 100,000 MBVCB.2077445791.MS 2022.138 (gia dinh chi Lam).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 100,000 815441.020622.071944.Ban doc ung ho MS 2022.138
6/2/2022 100,000 873578.020622.064728.MS 2022.135 ( ME CON CHI LIEN)-020622-06:47:27 873578
6/2/2022 100,000 863869.020622.015210.MS 2022.136. Chau Bao Ngoc. Tuyen Q5 chuyen. Cam on Bao VNN. FT22153040974098
6/2/2022 100,000 MBVCB.2077261788.Tu thien.CT tu 0931004204148 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2022 100,000 MBVCB.2077224201.PHAM THI DUYEN 0942941073 NCHCCCL.CT tu 1016523641 PHAM THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 150,000 MBVCB.2078724786.UH MS 2022 137 chi KIEU.CT tu 1023066696 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2022 200,000 862254.020622.214151.LE NGUYEN HOANG HAI MS 2022136 Be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/2/2022 200,000 613422.020622.204202.Ms 2022.136 FT22154224808733
6/2/2022 200,000 MBVCB.2079146947.Ung ho MS 2022.138 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 200,000 MBVCB.2079116461.ung ho MS 2022.136 (be nguyen quynh bao ngoc).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 200,000 983201.020622.151409.ung ho MS 2022.136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/2/2022 200,000 868357.020622.140930.Ung ho MS 2022.136
6/2/2022 200,000 MBVCB.2077793637.MS 2022.138.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 200,000 702912.020622.081443.IBFT ung ho ms 2022.138 chi lam
6/2/2022 200,000 MBVCB.2077255691.ung ho ms 2022.134(be Tran Hai Minh)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 200,000 MBVCB.2077178734.ung ho ms 2022.135(me con chi Lien)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 200,000 838072.010622.231847.Ung ho gd chi kieu ms2022 137 FT22153400000900
6/2/2022 200,000 MBVCB.2077176631.ung ho ms 2022.136(be Nguyen Quynh Bao Ngoc)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 200,000 MBVCB.2077172104.ung ho ms 2022.137(gd chi Kieu)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 200,000 067727.010622.230556.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.137 gd chi Kieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22153940934045
6/2/2022 300,000 MBVCB.2079119165.Ung ho MS2022.137 (gia dinh chi Kieu).CT tu 0041000544045 TRAN LE DOAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 300,000 MBVCB.2077837141.Ung ho MS 2022.138 (gia dinh chi Lam).CT tu 0381000440839 VO THANH TONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 300,000 640231.020622.082802.MS 2022138
6/2/2022 300,000 Ung ho NCHCCCL fb Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG
6/2/2022 300,000 009251.020622.071701.Ung ho Ms 2022 . 138 gia dinh chi Lam FT22153870236117
6/2/2022 400,000 MBVCB.2078258420.UNG HO MS 2022.138 (gia dinh chi Lam).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 450,000 IBVCB.2078776554.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 500,000 077866.020622.180537.MS 2022 132 Be Pham Dao Nhat Quang
6/2/2022 500,000 VCBPAY.2079582043.MS 2022.137 (gia dinh chi Kieu).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 500,000 VCBPAY.2079578323.MS 2022.138 (gia dinh chi Lam).CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 500,000 MBVCB.2079395952.ms 2022 138 uh chi Nguyen Thi Lam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/2/2022 500,000 024872.020622.162704.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
6/2/2022 500,000 //SAL2022153S068005608001//HACH TOAN BAO CO GD NAPAS TRACE 419072 NGAY 01.06.2022
6/2/2022 500,000 941178.020622.145440.MS2022.137 gd chi Kieu
6/2/2022 500,000 377544.020622.145205.UNG HO MS 2022.138 gia dinh chi Lam FT22153273913750
6/2/2022 500,000 IBVCB.2078785131.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.138 (gia dinh chi Lam).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 500,000 MBVCB.2078730531.Ung ho NCHCCCL thy 0856836222.CT tu 0091000657020 HUYNH THI ANH THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 500,000 753201.020622.000825.ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
6/2/2022 500,000 517767.020622.113808.Mong be Bao Ngoc mau khoe
6/2/2022 500,000 288092.020622.112930.ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
6/2/2022 500,000 733418.020622.091942.IBFT ms2022.138ung ho gia dinh chi lam
6/2/2022 500,000 813019.020622.085333.VCB;0011002643148;HOANG THI ANH chuyen khoan ung ho MS 2022 137 gia dinh chi kieu
6/2/2022 500,000 298595.020622.082339.Ung ho MS 2022 137 gia dinh chi kieu
6/2/2022 500,000 884757.020622.074841.MS 2022.138 ( GIA DINH CHI LAM )-020622-07:48:41 884757
6/2/2022 500,000 475215.020622.071929.ung ho MS 2022.138 gd chi Lam
6/2/2022 1,000,000 MBVCB.2080413677.ung ho MS 2022.138 gia dinh chi Lam.CT tu 0011000534831 NGUYEN THI HUONG THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 1,000,000 187197.020622.194105.MS2022 138 GDchiLam
6/2/2022 1,000,000 761504.020622.130916.MS 2022.138
6/2/2022 1,000,000 MBVCB.2078370130.Ung ho MS 2022.138( gia dinh chi Lam).CT tu 0921000715507 PHAN THI AI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 1,000,000 MBVCB.2077542647.ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 1,000,000 MBVCB.2077540940.ung ho MS 2022.137 (gia dinh chi Kieu).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 1,000,000 MBVCB.2077537516.ung ho MS 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 1,000,000 MBVCB.2077534813.ung ho MS 2022.138 (gia dinh chi Lam).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/2/2022 1,000,000 993231.020622.073223.UNG HO MS 2022-138(gia dinh c Lam)
6/2/2022 1,000,000 738379.020622.044458.ung ho MS 2022.137 gia dinh chi Ho Thi Kieu. Quang Tri
6/2/2022 2,000,000 SHGD:10006321.DD:220602.BO:TRAN DINH CHIEU.Remark:IBUNG HO MS 2022.138 (GIA DINH CHI LAM)
6/2/2022 2,000,000 850112.020622.094248.Ung ho MS 2022 138 gia dinh chi Lam
6/2/2022 10,000,000 179762.020622.094048.Ong Tu Van giup cho ms 2022 137 Gia dinh chi Kieu FT22153058780715
6/3/2022 1,000 IBVCB.2081797604.15.CT tu 9896995926 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2022 2,000 MBVCB.2083573354.Ung ho quy tu thien.CT tu 1016769222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2022 5,000 MBVCB.2082452398.Tra Xuan Binh giup ms 2022139.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2022 10,000 411100.030622.112049.PHAM THANH TUAN Chuyen tien
6/3/2022 10,000 SHGD:10013835.DD:220603.BO:TRAN THANH AN.Remark:TRAN THANH AN ck
6/3/2022 10,000 MBVCB.2081380493.TRAN HUU LOC chuyen tien ung ho .CT tu 9336542793 TRAN HUU LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 10,000 MBVCB.2081153253.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.139 ( gia Dinh Ba The ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 10,000 MBVCB.2080959906.Ung ho NCHCCCL - Pham Phuong Mai.CT tu 1014178490 PHAM PHUONG MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 20,000 MBVCB.2083601119.NCHCCCL + Xin giau ten + ****5668.CT tu 0121000796194 NGUYEN GIANG TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 20,000 048757.030622.190029.ZP68KCHNO3OA 220603000290329 Chuyen qua ZaloPay
6/3/2022 20,000 MBVCB.2081386493.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.139 gd ba the.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 20,000 618124.030622.091658.VCB;0011002643148;LE PHUONG NGA 0788813878 ung ho NCHCCCL
6/3/2022 20,000 SHGD:10005235.DD:220603.BO:TA THI THU HUYEN.Remark:Ung ho NCHCCCL huyenttt 0366640638
6/3/2022 30,000 MBVCB.2082740323.ms 2022 139.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2022 30,000 136459.030622.161117.ms 2022 139 ung ho gia dinh ba The
6/3/2022 30,000 739119.030622.121154.NGUYEN THI HUNG gop 1 o banh mi yeu thuong
6/3/2022 50,000 690420.030622.195847.HUYNH DANG DINH ung ho MS 2022139 gia dinh ba The
6/3/2022 50,000 MBVCB.2082784380.MS 2022.139.CT tu 0071005134061 TRAN DAI NGOT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 50,000 408894.030622.152213.Ung ho nchcccl hoa 0961569095 FT22154805822360
6/3/2022 50,000 046240.030622.133944.T ung ho gia dinh ba The MS 2022.139
6/3/2022 50,000 728502.030622.131635.ung ho NCHCCCL hoang quoc thai 0985897282
6/3/2022 50,000 IBVCB.2081844006.Giup ma so 2202.139 gia dinh ba The .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2022 50,000 546790.030622.125226.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022139 gd ba The
6/3/2022 50,000 543308.030622.091918.ms 2022.139( gia dinh ba The)
6/3/2022 50,000 237650.030622.074904.Vinh Nam ung ho ms 2022 139 gia dinh ba Vu Thi The
6/3/2022 50,000 940446.020622.233403.Ung ho NCHCCCL Le Thanh Ha 0345950610
6/3/2022 100,000 532058.030622.224112.ms 2022.139 gia dinh ba The
6/3/2022 100,000 123841.030622.223618.ung ho MS 2022 . 139 ( gia dinh ba The)
6/3/2022 100,000 936012.030622.223502.ung ho MS 2022 . 137 (gia dinh chi Kieu)
6/3/2022 100,000 343083.030622.212209.UNG HO MS 2022.139 (GIA DINH BA THE)
6/3/2022 100,000 MBVCB.2083479107.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO NS 2022.138 ( gia dinh chi LAM o Ha Tinh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 100,000 620932.030622.190829.MS 2022 139 gia dinh ba The
6/3/2022 100,000 604476.030622.182616.MS 2022.139 ( GIA DINH BA THE)-030622-18:26:15 604476
6/3/2022 100,000 404719.030622.175004.VCB;0011002643148;Ung ho Ms 2022 139 gia dinh ba The
6/3/2022 100,000 IBVCB.2082721625.ms 2022139.CT tu 0071000715931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2022 100,000 792634.030622.170231.Ung ho MS 2022139 gdinh ba The
6/3/2022 100,000 MBVCB.2082636043.ung ho ms 2022.139 (gia dinh ba The).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 100,000 537031.030622.160946.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.136 (NGUYEN QUYNH BAO NGOC)-030622-16:09:28 537031
6/3/2022 100,000 MBVCB.2082459560.Ms 2022.139 gd ba The.CT tu 0411001038735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 100,000 535446.030622.160656.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.137 (CHI KIEU)-030622-16:06:39 535446
6/3/2022 100,000 533608.030622.160340.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.139 (BA THE)-030622-16:03:24 533608
6/3/2022 100,000 369228.030622.133934.Ung ho MS2022 139 gd ba The
6/3/2022 100,000 MBVCB.2081337153.MS 2022.139.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 100,000 MBVCB.2081270919.ung ho NCHCCCL_Nhi_0353770502.CT tu 0111000316829 LAM THI BAO NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 100,000 555481.030622.094915.VCB;0011002643148;LE THI HUE chuyen khoan
6/3/2022 100,000 MBVCB.2080921475.NGUYEN THANH LONG chuyen tien ung ho gia dinh ba the.CT tu 1012575296 NGUYEN THANH LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 100,000 MBVCB.2080913327.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.139 (gia dinh ba The).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 100,000 315913.030622.080624.2022.139
6/3/2022 100,000 594284.030622.062416.nguyen ba namung ho ms 2022.138 gia dinh chi Lam
6/3/2022 100,000 592992.030622.062249.nguyen ba namung ho ms 2022.137 gia dinh chi kieu
6/3/2022 100,000 713679.030622.060347.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.138 gd chi Lam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22154030211922
6/3/2022 175,000 ATM_FTF.10800545.059612.20220603.132507.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
6/3/2022 200,000 276210.030622.225451.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.139 gd ba Vu Thi The. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22155559910535
6/3/2022 200,000 273470.030622.224605.MS 2022.139 Gia dinh ba The - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22155265324695
6/3/2022 200,000 773009.030622.223601.ung ho MS 2022 139 gia dinh ba Vu Thi The Nam Dinh
6/3/2022 200,000 787648.030622.222225.MS 2022 .139 . giup do gia dinh ba The FT22155904760530
6/3/2022 200,000 174421.030622.220114.ung ho MS 2022 139 gia dinh ba the
6/3/2022 200,000 MBVCB.2083571237.TOAN chuyen tien MS 2022.139.CT tu 0281000240009 DANG TRONG TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 200,000 MBVCB.2083474964.Nhan Danh Chua Ba Ngoi XINUNGHO NS 2022.131 ( em BACH o Ha Tinh ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 200,000 223076.030622.205240.DO TRUNG KIEN UNG HO C NGUYEN THI LUONG MS 2022.139 FT22155061501792
6/3/2022 200,000 201443.030622.201134.Ung ho ma so 2022 138 gia dinh chi Lam FT22154760351976
6/3/2022 200,000 197887.030622.200456.Ung ho ma so 2022 139 gia dinh ba The FT22154619434310
6/3/2022 200,000 628571.030622.192157.NGUYEN THIEN HOANG ung ho MS 2022139 gia dinh ba The
6/3/2022 200,000 MBVCB.2082604154.Ung ho MS 2022.139.CT tu 0011001256376 PHAM THI PHUONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 200,000 826989.030622.134202.LUU MINH BIEN ung ho MS 2022139
6/3/2022 200,000 845845.030622.114629.MS 2022.137
6/3/2022 200,000 734155.030622.102816.Ung ho 2022.139 (gia dinh ba The)
6/3/2022 200,000 379185.030622.100319.unghomaso2022137giadinhchikieu
6/3/2022 200,000 378339.030622.100158.unghomaso2022138giadinhchilam
6/3/2022 200,000 366823.030622.094235.unghogiadinhchikieu
6/3/2022 200,000 MBVCB.2080934172.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms MS 2022.138(GDChiLam).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 250,000 304484.030622.132458.Ung ho MS 2022.138 gia dinh chi Lam FT22154627508570
6/3/2022 250,000 303612.030622.132347.Ung ho MS 2022.139 gia dinh ba The FT22154588000303
6/3/2022 300,000 MBVCB.2083705128.ung ho ms 2022.139(gd ba The)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 300,000 MBVCB.2083673907.UNG HO MS 2022.139 (gia dinh ba The).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 300,000 264812.030622.222200.Ung ho ms 2022.139 gia dinh ba the FT22155440121796
6/3/2022 300,000 780570.030622.221831.ung ho MS 2022 137 gia dinh chi kieu
6/3/2022 300,000 MBVCB.2081809453.NGUYEN THI THUY DUNG ung ho MS 2022.139 (gia dinh ba the).CT tu 0831000033618 NGUYEN THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 300,000 IBVCB.2081746531.MS2022 136 PVP ung ho be Nguyen Quynh Bao Ngoc.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2022 300,000 IBVCB.2081208602.Ung ho MS: 2022.138 (gd chi Lam) thon 7, xa Phuc Trach, H. Huong Khe, T. Ha Tinh.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 400,000 IBVCB.2083547265.HO THI DIEP chuyen khoan:Ung ho MS 2022.130(chi Quang Thi Sieng) Son la, Dt: 0368309932.CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 500,000 MBVCB.2083723862.ung ho ms 2022.138(gd chi Lam)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 500,000 MBVCB.2082968864.MS 2022. 123 (Be H Dung ban).CT tu 0011004167785 NGUYEN HOA BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 500,000 426185.030622.164701.ung ho MS 2022.139 (gia dinh ba The)
6/3/2022 500,000 IBVCB.2082029271.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.139 (gia dinh ba The).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 500,000 662199.030622.133929.ung ho MS 2022 138 gia dinh chi Lam
6/3/2022 500,000 299715.030622.131820.ung ho MS 2022.136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc FT22154045979322
6/3/2022 500,000 298042.030622.131558.ung ho MS 2022.139 gia dinh ba The FT22154627471020
6/3/2022 500,000 134571.030622.101435.Ha chuyen ung ho Ms 2022.139 gia dinh ba the FT22154556857803
6/3/2022 500,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..24684250726.24684250726-0932258338-Ung ho MS 2022 139 gia dinh ba The ong Dung tai Nam Dinh
6/3/2022 500,000 SHGD:10006928.DD:220603.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.138 gia dinh chi Lam
6/3/2022 500,000 MBVCB.2080821924.MS 2202.139.CT tu 0071000962942 PHAN CHI HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 500,000 MBVCB.2080484407.Ms 2022.134 be Tran Hai Minh.CT tu 0031000310275 DO DUC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 500,000 MBVCB.2080482993.Ms 2022.138 gia dinh chi Lam.CT tu 0031000310275 DO DUC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 600,000 425234.030622.114919.DO VAN DUAN UNG HO MS 2022.139 GIA DINH BA THE
6/3/2022 800,000 601900.030622.181939.UNG HO MS 2022.139 ( GIA DINH BA THE )-030622-18:19:38 601900
6/3/2022 1,000,000 MBVCB.2083566489.Ung ho Ms 2022.139.CT tu 0561000398371 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 1,000,000 186626.030622.194346.UNG HO 2022.139 GIA DINH BA THE FT22154997759190
6/3/2022 1,000,000 MBVCB.2082430217. Ung ho MS 2022.139 (gia dinh ba The).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/3/2022 1,000,000 MBVCB.2081405983.ung ho MS 2022 135 me con chi Lien.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2022 1,000,000 MBVCB.2081388395.ung ho MS 2022 139 gia dinh ba The.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2022 1,000,000 814907.030622.080339.Ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh)
6/3/2022 2,000,000 MBVCB.2081397840.ung ho MS 2022 137 gia dinh chi Kieu.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/3/2022 5,000,000 333975.030622.205426. UH MS 2022.139 gd chi The
6/3/2022 36,000,000 UNG HO CAC MA SO: 2022.128; 2022.131; 2022.132; 2022.136//MOI MA SO 9.000.000VND// BO: NGUYEN BACH TRANG
6/4/2022 1,000 IBVCB.2085076818.aa.CT tu 0511000482117 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 5,000 MBVCB.2085276269.Tra Xuan Binh giup ms 2022140.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2022 5,500 939969.040622.112634.Ung ho MS 2022 137 NAM MO A DI DA PHAT
6/4/2022 10,000 174004.040622.142338.NGUYEN KIM NGOC Chuyen tien
6/4/2022 10,000 MBVCB.2084313273.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.140 ( Em Doan Van Binh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 20,000 MBVCB.2086416873.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.140(em Doan Van Binh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 20,000 MBVCB.2084228895.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.140 em doan van binh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 50,000 IBVCB.2085990253.Giup ma so 2202.140 em Doan Van Binh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2022 50,000 522362.040622.133653.MS 2020.140 Doan Van Binh
6/4/2022 50,000 944240.040622.084628.MS 2022.140(E Doan Van Binh)
6/4/2022 50,000 313983.040622.081056.Vinh Nam ung ho ms 2022 140 em Doan Van Binh
6/4/2022 50,000 333076.040622.075305.Ung ho MS 2022140 em Doan Van Binh FT22155465230090
6/4/2022 100,000 135465.040622.222215.VCB;0011002643148;ung ho ma so 2021 276 be NGUYEN THI KIM OANH
6/4/2022 100,000 789357.040622.212629.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022137
6/4/2022 100,000 762622.040622.205641.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.140 em Doan Van Binh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22157190820449
6/4/2022 100,000 699641.040622.183806.ung ho MS 2022.140 (em Doan Van Binh). Nguoi gui: Pham Nha
6/4/2022 100,000 IBVCB.2085782239.MS 2022. 140.CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 100,000 793074.040622.170917.ung ho 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
6/4/2022 100,000 570783.040622.155701.Ung ho Ms 2022140 em Doan Van Binh
6/4/2022 100,000 607353.040622.151917.Ung ho MS2022 140 em Doan Van Binh
6/4/2022 100,000 838258.040622.141135.ung ho MS 2022140
6/4/2022 100,000 094883.040622.102828.ms 2022139 gia dinh ba the
6/4/2022 100,000 661899.040622.100258.MS 2022.139 (gia dinh ba The)
6/4/2022 100,000 835820.040622.094350.TRAN DUC NGOC ung ho MS 2022135 me con chi Lien
6/4/2022 100,000 472531.040622.093505.MS 2021 276 be NGuyen Thi Kim Oanh
6/4/2022 100,000 070614.040622.091227.NCHCCCL phan manh dung FT22155651517878
6/4/2022 100,000 MBVCB.2084252645.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.140 (em Doan Van Binh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 100,000 844216.040622.080913.Ung ho MS 2022 140 em DOAN VAN BINH
6/4/2022 100,000 677011.040622.000117.VCB;0011002643148;Tuyetnhung
6/4/2022 100,000 820301.030622.234032.Ung ho ms2022.139 gia dinh ba the FT22155743826055
6/4/2022 100,000 MBVCB.2083796154.Ung ho MS 2022.139(gia dinh ba The).CT tu 0021000456325 LE VAN XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 150,000 686027.040622.212004.ung ho MS 2022140
6/4/2022 200,000 247136.040622.225308.ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh)
6/4/2022 200,000 347855.040622.220825.ung ho be Oanh ms 2021276
6/4/2022 200,000 MBVCB.2086582537.ung ho ms 2022.140(Em Doan Van Binh)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 200,000 619648.040622.212339.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan cac ma so 2022139 va 2022140
6/4/2022 200,000 026594.040622.195508.UNG HO MS 2022.139(GIA DINH BA THE)-040622-19:55:07 026594
6/4/2022 200,000 909462.040622.180720.IBFT MS 2022.140 ung ho Em Doan Van Binh
6/4/2022 200,000 883319.040622.143903.NGUYEN VAN TUAN Chuyen tien ung ho ms 2022140 em Doan van Binh
6/4/2022 200,000 935089.040622.103518.VO MINH CHAU Chuyen tien Ung ho MS 2022139 gia dinh ba The
6/4/2022 200,000 118649.040622.100710.ung ho MS 2022.140 Em Doan Van Binh FT22155696031307
6/4/2022 200,000 746417.040622.085329.PHAN THI TAM Chuyen tien UHMS 2022 em doan van binh
6/4/2022 200,000 577308.040622.082927.UNG HO MS 2022.140 EM DOAN VAN BINH
6/4/2022 200,000 MBVCB.2084147607.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2022.140(DoanVanBinh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 200,000 973073.040622.080918.PHAM THANH HUONG chuyen tien ung ho ms 2022 .140
6/4/2022 200,000 MBVCB.2084100059.MS 2022.140.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 200,000 017787.040622.074404.Hue chuyen ung ho MS 2022 140 em Doan Van Binh FT22155008577666
6/4/2022 200,000 809348.040622.004033.Ms 2022 139 gia dinh ba The
6/4/2022 230,000 MBVCB.2084591031.Ung ho MS 2022 137 Gia dinh Chi Kieu.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2022 230,000 MBVCB.2084583587.Ung ho MS 2022 139 Gia dinh Ba The.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2022 270,000 MBVCB.2084577608.Ung ho MS 2022 140 Em Doan Van Binh.CT tu 0571000057709 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/4/2022 300,000 MBVCB.2086340283.UNG HO MS 2022.140 (em Doan Van Binh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 300,000 377225.040622.181617.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 139 gia dinh ba The
6/4/2022 300,000 MBVCB.2085564408.DANG VAN SUONG chuyen tien ung ho MS 2022.140(em Doan Van Binh).CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 300,000 773701.040622.093131.EM HOANG CUONG UNG HO MS 2022.140 (EM DOAN VAN BINH)-040622-09:31:31 773701
6/4/2022 300,000 015698.040622.073829.Ung ho MS 2022.140 em Doan Van Binh FT22155262630729
6/4/2022 300,000 823361.040622.062003.Ung ho ms 2021276 be Ng thi Kim Oanh
6/4/2022 300,000 302646.040622.013110.Ung ho MS 2022.139 gia dinh ba The FT22155488056852
6/4/2022 500,000 708038.040622.190518.Ung ho MS 2022.140 FT22155308550152
6/4/2022 500,000 024524.040622.145024.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
6/4/2022 500,000 886089.040622.135711.UNG HO MS 2022.140 (EM DOAN VAN BINH)-040622-13:57:08 886089
6/4/2022 500,000 MBVCB.2084540176.TRAN NGOC MAI chuyen tien uh ms 2022.140 em Doan Van Binh.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 500,000 837128.040622.094122.MS 2022.140 Doan Van Binh
6/4/2022 500,000 368075.040622.084907.UNG HO MS 2022.140 ( EM DOAN VAN BINH)
6/4/2022 500,000 MBVCB.2084206645.HA THI PHUONG THAO chuyen tien ung ho ma so 2022.140 e Doan van Binh.CT tu 0011002537738 HA THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 500,000 554598.040622.083113.ung ho MS 2022.140 em doan van binh
6/4/2022 700,000 900091.040622.145347.UNG HO MS 2022.140 EM DOAN VAN BINH-040622-14:53:46 900091
6/4/2022 1,000,000 MBVCB.2086536206.DINH NGOC HIEU chuyen tien Ms 2022.140 ( Em Doan Van Binh ).CT tu 1014911526 DINH NGOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 1,000,000 020299.040622.152829.ung ho MS 2022.140 em Doan Van Binh. Tay Ninh
6/4/2022 1,000,000 MBVCB.2084795080.VU MINH TAM chuyen tien-ung ho MS 2022.140 (em Doan Van Binh).CT tu 0531002211065 VU MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 1,000,000 IBVCB.2084508586.ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh).CT tu 0111000081847 MAI GIA THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 2,000,000 MBVCB.2086685096.O. BUI KIEN va B. DO THI KY giup MS 2022.140 (em Doan Van Binh, Ap 3, X. Suoi Ngo, H. Tan Chau, T. TAY NINH).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/4/2022 3,000,000 694929.040622.170111.KOLMAKOVA EKATERINA giup do cho MS 2022140 em Doan Van Binh
6/5/2022 5,000 MBVCB.2088066191.Tra Xuan Binh giup ms 2022141.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 10,000 MBVCB.2089418601.M: UNG HO MS 2022 136 Be Bao Ngoc.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 10,000 MBVCB.2089417895.M: Ung ho MS 2022 135 Chi Lien.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 10,000 482777.050622.201858.PHAN SYVU chuyen khoan
6/5/2022 10,000 470299.050622.201509.LAM THI HAI THANH chuyen khoan
6/5/2022 10,000 MBVCB.2088790364.HO DUY KHANH chuyen tien.CT tu 9899353135 HO DUY KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 10,000 673736.050622.174940.PHAM THI BE chuyen khoan
6/5/2022 10,000 MBVCB.2087234761.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.141 ( be Nguyen Thao Vy ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 20,000 MBVCB.2088872764.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 20,000 735705.050622.124240.Ung ho NCHCCCL_Nguyen Thuy Trang_0369200862
6/5/2022 20,000 MBVCB.2087272434.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.141 be nguyen thao vy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 30,000 MBVCB.2087458230.ms 2022 140.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 40,000 941446.050622.174434.Ung ho NCHCCCL Trang 0385759222
6/5/2022 50,000 MBVCB.2089303312.NGUYEN THI MINH TRANG chuyen tien.CT tu 0351001069455 NGUYEN THI MINH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 50,000 190468.050622.193352.Ung ho NCHCCCL Thuong FT22157007419266
6/5/2022 50,000 MBVCB.2088327689.MA SO MS 2022 138 GIA DINH CHI LAM.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 50,000 MBVCB.2088321770.MA SO MS 2022 139 GIA DINH BA THE.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 50,000 MBVCB.2088316968.MA SO MS 2022 140 E DOAN VAN BINH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 50,000 MBVCB.2088311217.MA SO MS 2022 141 be NGUYEN THAO VY.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 50,000 185753.050622.142708.UNG HO MS 2021.276
6/5/2022 50,000 823242.050622.134639.T ung ho be Nguyen Thao Vy MS 2022.141
6/5/2022 50,000 IBVCB.2087675557.Giup ma so 2202.142 be Nguyen Thao Vy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 50,000 MBVCB.2087450284.ms 2022 141.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 50,000 240613.050622.075429.Vinh Nam ung ho ms 2022 141 be Nguyen Thao Vy
6/5/2022 50,000 878099.050622.044702.Ung ho MS 2022138 gia dinh chi Lam
6/5/2022 100,000 605331.050622.213807.MS 2022.141 ung ho be Nguyen Thao Vy
6/5/2022 100,000 MBVCB.2088975844.MS 2022.141.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 100,000 010269.050622.194506.Ung ho NCHCCCL ngo khai
6/5/2022 100,000 928126.050622.173726.Ung ho MS 2022141 be Nguyen Thao Vy
6/5/2022 100,000 MBVCB.2088381955.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.140 (em Doan Van Binh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 100,000 MBVCB.2088379851.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 100,000 595687.050622.160025.MS2021 276 be nguyen thi kim oanh
6/5/2022 100,000 023345.050622.141233.Ung ho nchcccl FT22157290718520
6/5/2022 100,000 405129.050622.140410.ung ho MS 2022 139 gd ba The
6/5/2022 100,000 322023.050622.103650.Ung ho MS 2022 139 gia dinh ba The
6/5/2022 100,000 319900.050622.103221.Ung ho MS 2022 141 be NGUYEN THAO VY
6/5/2022 100,000 562248.050622.102213.MS 2022 141 be Nguyen Thao Vy
6/5/2022 100,000 941756.050622.074234.Ung ho MS 2022141
6/5/2022 100,000 310155.050622.003830.Ung ho MS 2022.139( gia dinh ba The)
6/5/2022 150,000 790622.050622.220315.Ms 2022 141 be Nguyen Thao Vy
6/5/2022 150,000 MBVCB.2089199016.Gia dinh Linh Son ung ho MS 2022.140 em Doan Van Binh.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 150,000 MBVCB.2089193810.Gia dinh Linh Son ung ho MS 2022.141 be Nguyen Thao Vy.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 MBVCB.2089202261.Gia dinh Linh Son ung ho gia dinh chi Lam MS2022, 138.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 MBVCB.2089177106.ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 566183.050622.202432.Ung ho 2022.141 Nguyen Thao Vy FT22157385725609
6/5/2022 200,000 MBVCB.2089020077.MS 2022.141 be Nguyen Thao Vy.CT tu 0451000265928 NGUYEN VAN TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 916836.050622.181836.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2021 276 be nguyen thi kim oanh
6/5/2022 200,000 MBVCB.2088614281.Ung ho MS2022.141 (be Nguyen Thao Vy).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 MBVCB.2088340653.MS 2022.141_be Nguyen Thao Vy.CT tu 0011000379868 DANG TRAN KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 MBVCB.2088334824.Ung ho NCHCCCL + Hoang Phong + 0869883775.CT tu 9913998888 LE HOANG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 MBVCB.2088221178.chuyen tien ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy).CT tu 0321000903014 HUYNH TIN KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 673734.050622.150941.Chuyen tien ung ho MS 2021276 be Nguyen Thi Kim Oanh
6/5/2022 200,000 MBVCB.2088102874.Ung ho MS 2022.141 be nguyen thao vi.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 046493.050622.135257.Lan Anh ck ung ho MS 2021 276 be Nguyen Thi Kim Oanh
6/5/2022 200,000 MBVCB.2087821834.Ungho MS2022.141.CT tu 0571000062048 NGUYEN DINH NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 IBVCB.2087779911.NGUYEN TAN DAT chuyen khoan ung ho MS 2022.141( be Nguyen Thao Vy).CT tu 0531002348741 NGUYEN TAN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 618243.050622.104421.MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy)
6/5/2022 200,000 MBVCB.2087178848.MS 2022.141.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 200,000 041583.050622.084354.Ung ho MS 2022.141 be Nguyen Thao Vy FT22157798124692
6/5/2022 200,000 MBVCB.2087023465.MS 2022 141 be Nguyen Thao Vy.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 200,000 492816.050622.063132.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 139 gia dinh ba The
6/5/2022 200,000 MBVCB.2086815844.Ung ho NCHCCCL + Trang + 0903629324.CT tu 0721000541240 NGO THI DOAN TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 250,000 MBVCB.2089277634.benh ung thu sarcoma.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 300,000 373708.050622.210429.UNG HO MS 2021.276 ( BE NGUYEN THI KIM OANH)-050622-21:03:55 373708
6/5/2022 300,000 MBVCB.2087927413.ms 2022 141 uh be Nguyen Thao Vy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 300,000 670865.050622.095152.ung ho MS 2022141
6/5/2022 300,000 524489.050622.084633.ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy)
6/5/2022 300,000 MBVCB.2087112291.Chuyen MS 2022141 be Nguyen thao Vy.CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 300,000 MBVCB.2086953521.ung ho MS 2022.133 (me con chi Thu).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 300,000 MBVCB.2086941590.ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 300,000 MBVCB.2086940814.ung ho MS 2022.134 (be Tran Hai Minh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 300,000 MBVCB.2086938897.ung ho MS 2022.135 (me con chi Lien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 300,000 MBVCB.2086938622.ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 300,000 MBVCB.2086937583.ung ho MS 2022.137 (gia dinh chi Kieu).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 300,000 MBVCB.2086938149.ung ho MS 2022.138 (gia dinh chi Lam).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 300,000 MBVCB.2086937292.ung ho MS 2022.139 (gia dinh ba The).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 300,000 MBVCB.2086937110.ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 500,000 770768.050622.161030.MS 2022141
6/5/2022 500,000 MBVCB.2088148138.Ung ho MS 2021.276.CT tu 0111000278345 NGUYEN THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 500,000 MBVCB.2087924163.ms 2022 140 uh Doan Van Binh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 500,000 MBVCB.2087919632.ms 2022 139 uh gia dinh ba The.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 500,000 571818.050622.102546.Ung ho MS 2022 141 be nguyen Thao Vy
6/5/2022 500,000 021327.050622.080130.ung ho ma so 2022.141 be Nguyen Thao Vi FT22157596148413
6/5/2022 1,000,000 MBVCB.2088345752.MS 2022.141.CT tu 0071001205299 NGUYEN THANH THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 1,000,000 IBVCB.2087797115.MS 2022 138 gia dinh chi Lam.CT tu 0071001452758 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/5/2022 1,000,000 781175.050622.104421.Ung ho ms 2022.141(be Nguyen Thao Vy)
6/5/2022 1,000,000 105341.050622.101445.CK ung ho chau Doan Van Binh MS 2022.140 FT22157406248559
6/5/2022 1,000,000 104218.050622.101316.CK ung ho chau Nguyen Thao Vy MS 2022.141 FT22157100957437
6/5/2022 1,000,000 290313.050622.093040.Ung ho MS 2022 141 be Nguyen Thao Vy
6/5/2022 2,000,000 MBVCB.2087846274.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien MS 2022.141( be Nguyen Thao Vy).CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 2,000,000 MBVCB.2087266518.LE KONG SON chuyen tien ung ho be Thao Vy ms 2022.141.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 2,000,000 MBVCB.2086722330.O. BUI KIEN va B.DO THI KY giup MS 2022.136( be Nguyen Quynh Bao Ngoc, Ap Binh Long, X.Thanh Binh, H. Cho Gao, TIEN GIANG).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 3,000,000 MBVCB.2087130762.Ung ho 2022.141( nguyen thao vy).CT tu 0011004357056 DINH THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/5/2022 5,000,000 651718.050622.191729.MS 2022141 BE NGUYEN THAO VY
6/5/2022 5,000,000 934858.050622.104625.Ong Tu Van tro giup cho ms 2022 141 be Nguyen Thao Vy FT22157696082238
6/5/2022 10,000,000 MBVCB.2087941435.Ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy).CT tu 0421000454797 LE VAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 1,000 IBVCB.2089938876.aa.CT tu 9706300250 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 5,000 MBVCB.2092416915.Tra Xuan Binh giup ms 2022142.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2022 5,100 459329.060622.090342.Ung ho MS 2022 139 NAM MO A DI DA PHAT
6/6/2022 5,200 462695.060622.090446.Ung ho MS 2022 140 NAM MO A DI DA PHAT
6/6/2022 5,500 457010.060622.090258.Ung ho MS 2022 138 NAM MO A DI DA PHAT
6/6/2022 10,000 MBVCB.2090364004.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 10,000 MBVCB.2089426487.2 Anh : UNG HO MS 2022 141 Be Thao Vy.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 10,000 MBVCB.2089424703.S: UNG HO MS 2022 140 Em Binh.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 10,000 MBVCB.2089423956.H: Ung ho MS 2022 139 Ba The.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 10,000 MBVCB.2089422090.N: Ung ho MS 2022 138 Chi Lam.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 10,000 MBVCB.2089420302.M: UNG HO MS 2022 137 Chi Kieu.CT tu 0231001222222 TRAN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 20,000 119172.060622.223941.VU HOAI uh NCHCCCL T6 2022 Xin tri an
6/6/2022 20,000 MBVCB.2092445695.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.142 em tran dang trieu thien.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 20,000 MBVCB.2092426627.NGUYEN HONG THAO va THAI NFUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 20,000 869221.060622.064749.VCB;0011002643148;MS 2022141
6/6/2022 25,000 587583.050622.232535.MS 2022.141. hung.hoai.duc
6/6/2022 30,000 MBVCB.2091465857.ms 2022142.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2022 50,000 642740.060622.221722.VCB;0011002643148;NGUYEN THI MINH SON chuyen khoan ung ho NCBGCCCL
6/6/2022 50,000 451224.060622.211704.ms 2022 142 ung ho em Tran Dang Trieu Thien tinh Dong Thap
6/6/2022 50,000 IBVCB.2091928209.Ms 2022.142 (em tran dang trieu thien).CT tu 0341005822663 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2022 50,000 639009.060622.143039.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022142 em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 50,000 IBVCB.2090338335.Giup ma so 2202.142 em Tran Dang Trieu Thien .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2022 50,000 SHGD:10024405.DD:220606.BO:NGUYEN THI XIEM.Remark:Minh Hanh ung ho ms 2022.141 be Nguyen Thao Vy
6/6/2022 50,000 316017.060622.083508.Vinh Nam ung ho ms 2022 142 em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 50,000 MBVCB.2089907961.MS 2022.142 ( Em Tran Dang Trieu Thien ) .CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 50,000 609833.060622.062242.nguyen ba namung ho ms 2022138 chi nguyen thi lam
6/6/2022 66,000 MBVCB.2093062763.NCHCCCL trinhthiluom levangao .CT tu 0111000192254 LE THI THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 80,000 658628.060622.121653.IBFT Ung ho MS 2022.142 .Em Trieu Thien
6/6/2022 100,000 925036.060622.221706.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.142 em Tran Dang Trieu Thien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22158542572827
6/6/2022 100,000 001293.060622.215001.VCB;0011002643148;DUONG THI VAN HUONG chuyen khoan ung ho NCHCCCL 0988436414
6/6/2022 100,000 427126.060622.210700.MS 2022.141 NGUYEN THAO VY
6/6/2022 100,000 765282.060622.195326.Quyen chuyen ung ho NCHCCCL FT22157499403198
6/6/2022 100,000 899960.060622.191120.IBFT UNG HO MS 2022.142
6/6/2022 100,000 899413.060622.191024.IBFT UNG HO MS 2022.141
6/6/2022 100,000 898855.060622.190932.IBFT UNG HO MS 2022.140
6/6/2022 100,000 384149.060622.184625.PHUONG THUY LINH ung ho 2022142
6/6/2022 100,000 MBVCB.2091980516.ung ho MS 2022.142(em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0611001479390 PHAM THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 100,000 647832.060622.154302.Ung ho MS 2022 142 em Tran Dang Dieu Thien
6/6/2022 100,000 943021.060622.154207.ung ho MS 2022 142 Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 100,000 642860.060622.143048.MS 2022 136 Be Nguyen Quynh Bao Ngoc
6/6/2022 100,000 593750.060622.141706.MS 2022 142 Em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 100,000 245103.060622.134153.Ung ho MS 2022 142
6/6/2022 100,000 180120.060622.131539.MS 2022 142 Em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 100,000 727669.060622.114801.MAI HAI YEN Chuyen tien ms 2022139 gd ba the
6/6/2022 100,000 894919.060622.111454.VCB;0011002643148;Huyen Hue ung ho ba The 2022139
6/6/2022 100,000 MBVCB.2090477177.UNG HO MS 2022.142 (EM TRAN DANG TRIEU THIEN).CT tu 0461000621243 NGUYEN TUAN KIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 100,000 102769.060622.103032.T ung ho em Tran Dang Trieu Thien MS 2022.142
6/6/2022 100,000 441400.060622.102029.ung ho MS 2022.142 Tran Dang Trieu
6/6/2022 100,000 MBVCB.2090304726.MS 2022.142.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 100,000 MBVCB.2090263509.Ung ho ms 2022.142 (tran dang trieu thien).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 100,000 MBVCB.2090072903.MS 2022.142.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 100,000 MBVCB.2090049818.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2022 100,000 444624.060622.085404.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 142
6/6/2022 100,000 711266.060622.085105.ung ho c dang thi cam hanh ns 2022142
6/6/2022 100,000 MBVCB.2089906257.Ung ho ms 2022.142 em Tran Dang Trieu Thien.CT tu 0031000333874 NGUYEN THI VIET LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 100,000 698731.060622.082607.Ung ho MS 2022 142 em TRAN DANG TRIEU THIEN
6/6/2022 100,000 516502.060622.081722.IBFT MS 2022.142Tran Dang Hieu
6/6/2022 100,000 710373.060622.081547.MS 2022142 tran dang trieu thien
6/6/2022 100,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Khac Thanh 0769626082
6/6/2022 100,000 MBVCB.2089842477.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.142 (em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 100,000 333975.060622.074156.Ung ho MS 2022.142 em TRAN DANG TRIEU THIEN FT22157329860777
6/6/2022 100,000 207128.060622.073026.Ung ho MS 2022 142 em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 100,000 007258.060622.071446.ung ho MS 2022.141 FT22157465093290
6/6/2022 100,000 005468.060622.070742.ung ho MS 2022.142 FT22157329730339
6/6/2022 100,000 613456.060622.062643.nguyen ba namung ho ms 2022141 be nguyen thao vy
6/6/2022 100,000 613060.060622.062507.nguyen ba namung ho ms 2022140 em doan van binh
6/6/2022 100,000 611625.060622.062341.nguyen ba namung ho ms 2022139 gd ba the
6/6/2022 100,000 MBVCB.2089481214.Ung ho MS 2022. 139( gia dinh ba The).CT tu 1024099282 NGUYEN THI TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 100,000 287590.050622.232327.Ung ho MS 2022.141 be Nguyen Thao Vy FT22157579000621
6/6/2022 100,000 285250.050622.231403.Ung ho MS 2022.136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc FT22157076452621
6/6/2022 100,000 276464.050622.224428.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.141 be Nguyen Thao Vy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22157543561107
6/6/2022 150,000 MBVCB.2092577863.MS 2022.131 (Em Bach).CT tu 0121000888453 DINH NGOC QUYNH CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 150,000 MBVCB.2090353415.Ung ho MS 2022.140 em Doan Van Binh.CT tu 0501000121968 PHAM THI HONG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 150,000 124173.060622.083204.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022142
6/6/2022 200,000 798815.060622.202931.MS 2022.142 Tran Dang Trieu Thien mau khoi benh FT22157103052421
6/6/2022 200,000 787589.060622.181920.ung ho MS 2022 142 em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 200,000 MBVCB.2091930817.Ung ho MS2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0451000254524 DANG HUU HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 200,000 613863.060622.164634.ung ho MS 2021.212(gui chi Ho Thi Thu)
6/6/2022 200,000 190030.060622.163359.MS 2022.141-Thao Vy
6/6/2022 200,000 795664.060622.155449.ung ho ma so MS 2022142 Trieu Thien
6/6/2022 200,000 MBVCB.2091132937.ung ho ms 2022.142(em tran dang trieu thien).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 200,000 MBVCB.2090970155.MS 2022 142 Tran Dang Trieu Thien.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2022 200,000 529510.060622.125412.DO TRUNG KIEN UNG HO EM TRAN DANG TRIEU THIEN MS 2022.142 FT22157364509109
6/6/2022 200,000 SHGD:10002602.DD:220606.BO:VO HAI DUY.Remark:995222060659414 MS2022.140 Doan Van Binh
6/6/2022 200,000 MBVCB.2090383416.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.088(BePhamCongDanh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 200,000 MBVCB.2090375057.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.141(beNguyenThaoVy).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 200,000 MBVCB.2090243274.Ung ho Ms2022.142 (em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 200,000 SHGD:10004941.DD:220606.BO:NGUYEN QUANG DUY.Remark:IBMS 2022.141
6/6/2022 200,000 MBVCB.2090051521.ung ho ma so MS 2022142.CT tu 0011004028691 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2022 200,000 MBVCB.2090041924.HONG HUNG chuyen tien MS 2022.142 Chuc Chau Thien mau lanh benh..CT tu 0481000851736 HONG HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 200,000 919461.060622.090021.ung ho ms 2023.142(em Tran Dang Trieu Thien)
6/6/2022 200,000 174251.060622.082117.Ung ho 2022.142 em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 200,000 MBVCB.2089880644.MS 2022.142.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 200,000 926450.060622.075526.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 142 em tran dang trieu thien
6/6/2022 200,000 821148.060622.074147.ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien)
6/6/2022 200,000 IBVCB.2089512523.ung ho MS 2022.117 (Chu Luong Van Tan).CT tu 0971000029569 TRAN PHAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 200,000 IBVCB.2089511697.ung ho MS 2022.091 (co Le Thi Thuy).CT tu 0971000029569 TRAN PHAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 200,000 IBVCB.2089511270.ung ho MS 2022.094 (chi Nguyen Thi Van).CT tu 0971000029569 TRAN PHAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 200,000 IBVCB.2089510799.ung ho MS 2022.098 (chau Nguyen Thi Thu Tra).CT tu 0971000029569 TRAN PHAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 200,000 IBVCB.2089509427.ung ho MS 2022.103 (Nguyen Hoang Kieu Anh).CT tu 0971000029569 TRAN PHAN BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 300,000 909141.060622.214256.Ung ho ms 2022.142 em tran dang trieu thien FT22158380761905
6/6/2022 300,000 MBVCB.2090848382.Ung ho MA 2022.142 em Trieu Thien.CT tu 0041000122436 NGUYEN THI DIEM CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 300,000 IBVCB.2090414368.Ung ho MS: 2022.140 (em Doan Van Binh) ap 3, xa Suoi Ngo, H. Tan Chau, T. Tay Ninh.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 300,000 IBVCB.2090406458.Ung ho MS: 2022.142 (em Tran Dang Trieu Thien) ap 2, xa My Long, H. Cao Lanh, T. Ding Thap.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 300,000 136341.060622.101054.Trung chuyen ung ho ms 2022.142 em tran dang trieu thien FT22157082381822
6/6/2022 300,000 427343.060622.085327.Ung ho MS 2022 142 em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 300,000 315210.060622.083446.Ung ho MS 2022 142 em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 300,000 177074.060622.083035.ung ho MS 2022.142 (Tran Dang Trieu Thien)
6/6/2022 300,000 031380.060622.081408.Ung ho MS 2022.142 - Em Tran Dang Trieu Thien FT22157030405799
6/6/2022 300,000 617850.060622.063754.MS2022138 GD chi Lam
6/6/2022 300,000 MBVCB.2089676896.ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 300,000 MBVCB.2089674580.ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 300,000 MBVCB.2089512248.Ma so 2022.130.CT tu 1012944732 LE MINH AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 360,000 792268.060622.090248.ung ho ms 2022141 be Nguyen Thao Vy
6/6/2022 500,000 202544.060622.202349.Ung Ho NCHCCCL Tran Quan Thai 0939306102
6/6/2022 500,000 MBVCB.2092422007.TRAN ANH TUAN ung ho MS2022.142(em TRAN DANG TRIEU THIEN), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 500,000 MBVCB.2092380521.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2022.141( be NGUYEN THAO VY), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 500,000 405972.060622.162854.UNG HO MS 2022.142 EM TRAN DANG TRIEU THIEN
6/6/2022 500,000 588804.060622.141308.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022142 em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 500,000 MBVCB.2090930948.Ung ho MS 2022.142 (Trieu Thien).CT tu 0251001293981 TRUONG THI THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 500,000 MBVCB.2090771685.ms 2022 142 uh Tran Dang Trieu Thien.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2022 500,000 320739.060622.112657.Ghi ro ung ho MS 2022138 gia dinh chi lam
6/6/2022 500,000 320698.060622.112202.Donation for be bao ngoc
6/6/2022 500,000 IBVCB.2090578060.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 500,000 IBVCB.2090567375.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 500,000 IBVCB.2090558695.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 500,000 320642.060622.111349.Donation for trieu thien
6/6/2022 500,000 441692.060622.104552.UNG HO MS 2022.140 EM DOAN VAN BINH FT22157422808318
6/6/2022 500,000 510251.060622.100815.UNG HO MS 2022.142 EM TRAN DANG TRIEU THIEN-060622-10:08:15 510251
6/6/2022 500,000 MBVCB.2090060783.Giup do 2022.142.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 500,000 SHGD:10031458.DD:220606.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.141 be Nguyen Thao Vy
6/6/2022 500,000 MBVCB.2089984313. Ung ho MS 2022. 142 ( Em TRAN DANG TRIEU THIEN.CT tu 0071001126832 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 500,000 364987.060622.083105.DANG NGOC MINH ung ho MS 2022 142 em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 500,000 455431.060622.081725.MS 2021.188 DINH THI KIM NGAN-060622-08:17:18 455431
6/6/2022 500,000 636900.060622.081415.Ung ho MS 2022.142 ( Em Tran Dang Trieu Thien)
6/6/2022 500,000 027513.060622.080727.ung ho MS 2022.136 be nguyen quynh bao ngoc FT22157079203748
6/6/2022 500,000 319644.060622.074519.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 142 tran dang trieu thien
6/6/2022 500,000 MBVCB.2089788294.ung ho ms 2022 142.CT tu 0181003453407 NGUYEN THI MINH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 500,000 673005.050622.230952.Ms 2022.139 gia dinh ba the FT22157647458045
6/6/2022 500,000 672362.050622.230828.Ms 2022.139 gia dinh ba the FT22157203043144
6/6/2022 700,000 SHGD:10009250.DD:220606.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO MS2022 130 CHI QUANG THI SIENG
6/6/2022 700,000 SHGD:10009131.DD:220606.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO MS2022 131 EM BACH
6/6/2022 700,000 SHGD:10009074.DD:220606.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO MS2022 133 ME CON CHI THU
6/6/2022 700,000 SHGD:10008967.DD:220606.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO MS2022 135 ME CON CHI LIEN
6/6/2022 700,000 SHGD:10008931.DD:220606.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO MS2022 137 GIA DINH CHI KIEU
6/6/2022 700,000 SHGD:10008829.DD:220606.BO:LE THI HOAI THANH.Remark:IBUNG HO MS2022 138 GIA DINH CHI LAM
6/6/2022 1,000,000 546622.060622.163518.ung ho NCHCCCL tang thi tu trinh 0933579037 FT22157895793727
6/6/2022 1,000,000 UNG HO MS 2022.142 (EM TRAN DANG TRIEU THIEN)
6/6/2022 1,000,000 MBVCB.2091214432.Uung ho NCHCCCL 2022 Nguyen Hong Diep 0918892212.CT tu 0011004065867 NGUYEN THI HONG DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 1,000,000 MBVCB.2090955493.ung ho MS 2022.142 em Trieu Thien.CT tu 0451000278019 DOAN DINH DAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 1,000,000 605354.060622.131211.UNG HO MS 2022.142 ( EM TRAN DANG TRIEU THIEN )-060622-13:12:10 605354
6/6/2022 1,000,000 787554.060622.122535.Ung ho MS 2022 142 Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 1,000,000 428739.060622.102906.Ung ho Ms 2022.142 FT22157701434984
6/6/2022 1,000,000 103835.060622.094240.Ung ho MS 2022.141- be Nguyen Thao Vy
6/6/2022 1,000,000 MBVCB.2089869837.Ung ho MS 2022.142 (em Tran Dang Trieu Thien)..CT tu 0021000425879 NGUYEN THAI HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 1,000,000 161952.060622.072657.Gd chau Nguyen Van Minh Phucung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien
6/6/2022 1,000,000 141447.060622.062139.ung ho MS 2022.141 be Nguyen Thao Vy. Nam Dinh
6/6/2022 2,000,000 MBVCB.2091678829.Ung ho Ms 2022.142( em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0071000375316 VU NGUYEN THIEN KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/6/2022 3,000,000 IBVCB.2090376217.MS 138 139 140 141 142 136 .CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/6/2022 3,500,000 SHGD:10002411.DD:220606.BO:PHAM THI XUAN TRANG.Remark:NGUYEN THI THANH (2.000.000D)+NGUYEN THI TRAN (1.000.000D)+PHAM THI MINH (500.000D) UNG HO MS 2022.130 CHI QUANG THI SIENG
6/6/2022 5,000,000 764146.060622.084844.Ong Tu Van dong vien em Tran Dang Trieu Thien MA 2022142
6/6/2022 100,000,000 CT CP XE KHACH PHUONG TRANG FUTABUSLINES UNG HO MS 2022.139 (GIA DINH BA THE)
6/7/2022 1,000 IBVCB.2095840058.a.CT tu 0841000079573 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 5,000 MBVCB.2093768065.Tra Xuan Binh giup ms 2022143.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2022 5,500 981744.070622.112235.Ung ho MS 2022 141 NAM MO A DI DA PHAT
6/7/2022 10,000 143733.070622.114246.DINH VAN CUONG Chuyen tien
6/7/2022 10,000 MBVCB.2093517434.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 20,000 MBVCB.2096073743.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.143 co nguyen thi hanh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 20,000 350391.070622.182910.VCB;0011002643148;DANG THI KIEU OANH chuyen khoan
6/7/2022 20,000 543363.070622.181543.VCB;0011002643148;NGUYEN TRA THU chuyen khoan
6/7/2022 20,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..24842693008.24842693008-0394739456-LUONG VAN LINH chuyen tien mien phi qua MoMo
6/7/2022 30,000 343930.070622.145011.ms 2022 143 ung ho ba Nguyen Thi Hanh
6/7/2022 50,000 725998.070622.211134.Ms 2022 143 ba Nguyen Thi Hanh
6/7/2022 50,000 307034.070622.160617.Ung ho NCHCCCL Truong Van Hieu 0353614343 FT22158003621982
6/7/2022 50,000 415255.070622.140335.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022143 ba Nguyen Thi Hanh
6/7/2022 50,000 IBVCB.2094703973.Giup ma so 2202.143 ba Nguyen Thi Hanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/7/2022 50,000 158431.070622.103139.ung ho NCHCCCL FT22158804841450
6/7/2022 50,000 296431.070622.013136.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL
6/7/2022 50,000 949251.060622.232929.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hoang Trang 0765132477 FT22158487871969
6/7/2022 100,000 858068.070622.161401.ung ho nchcccl +phuong thanh + 0989006321
6/7/2022 100,000 333684.070622.134355.Ms 2021.212 Nguyen Phuong dat chuc be mau binh phuc FT22158085005298
6/7/2022 100,000 159293.070622.131815.Ung ho MS2022 142 em Tran Dang Trieu Thien
6/7/2022 100,000 MBVCB.2094075852.Ung ho MS 2022.088(be Pham Cong Danh). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 100,000 MBVCB.2094064024.Ung ho MS 2022.136(be Nguyen Quynh Bao Ngoc). Nam mo Duoc Su Luu Lu Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 100,000 MBVCB.2094048121.Ung ho MS 2022.141(be Nguyen Thao Vy). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 100,000 MBVCB.2094039782.Ung ho MS 2022.142 (em Tran Dang Trieu Thien). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 100,000 MBVCB.2093969862.UH ms 2022.142 em Tran Dang Trieu Thien - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 100,000 MBVCB.2093888605.NGUYEN THI LY HUONG Ct ung ho ba nguyen thi hanh ma so 2022.143.CT tu 0071004447009 NGUYEN THI LY HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 100,000 MBVCB.2093869078.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 100,000 226897.060622.234917.ung ho NCHCCCL Nguyen Khac Thanh 0394229985
6/7/2022 100,000 MBVCB.2093157035.Ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 150,000 723285.070622.210539.Ms 2022 142 em Dang Tran Trieu Thien
6/7/2022 150,000 867763.070622.161051.Ung ho Ms 2022.142 (em Tran Dang Trieu Thien)
6/7/2022 200,000 189764.070622.190358.Ung ho nguyen phuong dat
6/7/2022 200,000 189538.070622.164930.UNG HO MS 2022.142 (EM TRAN DANG TRIEU TH-070622-16:49:29 189538
6/7/2022 200,000 168239.070622.161212.UNG HO MS 2022.143 (BA NGUYEN THI HANH)-070622-16:11:36 168239
6/7/2022 200,000 PHAN HIEU UNG HO MS 2022.143 BA NGUYEN THI HANH.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
6/7/2022 200,000 120348.070622.155759. ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh)
6/7/2022 200,000 MBVCB.2095057980.ung ho NCHCCCL VoGia 0977051179. Tks.CT tu 0251002772942 TRUONG THI PHUONG NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 200,000 905009.070622.145344.ung ho ms 2022143 ba Nguyen Thi Hanh
6/7/2022 200,000 742570.070622.132322.ung ho ms 2021212 nguyen phuong dat
6/7/2022 200,000 139613.070622.114154.Ung ho MS 2022.136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc FT22158700608171
6/7/2022 200,000 138676.070622.114030.Ung ho MS 2022.137 gd chi Kieu FT22158868200589
6/7/2022 200,000 137748.070622.113906.Ung ho MS 2022.142 Tran Dang Trieu Thien FT22158692568057
6/7/2022 200,000 136685.070622.113729.Ung ho MS 2022.141 be Nguyen Thao Vy FT22158383610634
6/7/2022 200,000 MBVCB.2094156310.Ung ho MS 2022.142 (em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0081001291096 DO MAI QUYNH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 200,000 789508.070622.090518.Ung ho MS 2021.212 (Nguyen Phuong Dat)
6/7/2022 200,000 058258.070622.084922.ung ho MS 2022.143 FT22158873655735
6/7/2022 200,000 536645.060622.234532.ung ho NCHCCCL Bui Thi Thanh
6/7/2022 200,000 MBVCB.2093174048.Ung ho hoan canh ms 2022.142.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 300,000 730038.070622.223346.Ung ho MS 2022.140 (em Doan Van Binh)
6/7/2022 300,000 905860.070622.222433.2021 212 UH NGUYEN PHUONG DAT
6/7/2022 300,000 640440.070622.182215.Ung ho MS 2022142 be Tran Dang Trieu Thien
6/7/2022 300,000 038605.070622.162235.TA THI KIEU OANH chuyen khoan ung ho ms 2021 212 Nguyen Phuong Dat
6/7/2022 300,000 198985.070622.153958.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2021 212 NGUYEN PHUONG DAT CHUC CON MAU KHOE
6/7/2022 300,000 812464.070622.095344.CO DANG THI QUY - UNG HO MS 2022.136 - BE NGUYEN QUYNH BAO NGOC
6/7/2022 300,000 703967.070622.091739.UNG HO MS 2022143 BA NGUYEN THI HANH
6/7/2022 300,000 MBVCB.2093620831.Ung ho MS 2022.142 ( Em TRAN DANG TRIEU THIEN).CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 300,000 MBVCB.2093599802.Ung ho Em Dang Trieu Thien ms.2022.142 .CT tu 0121000325739 LE THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 300,000 980308.070622.073458.ung ho ms 2022142 em Tran Dang Trieu Thien
6/7/2022 300,000 012921.070622.003326.IBFT Ung ho NCHCCCL - Binh - 0939946342
6/7/2022 400,000 IBVCB.2094737924.HO THI DIEP chuyen khoan: Ung ho MS 2022.141(Be Nguyen Thao Vy)Nam Dinh 0976554695.CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 500,000 149469.070622.153838.UNG HO CHAU TRAN DANG TRIEU THIEN - MS 2022.142-070622-15:38:13 149469
6/7/2022 500,000 147747.070622.153537.UNG HO BE NGUYEN THAO VY - MS 2022.141-070622-15:35:12 147747
6/7/2022 500,000 146575.070622.153328.UNG HO GIA DINH EM KIEU - MS 2022.137-070622-15:32:44 146575
6/7/2022 500,000 828257.070622.153240.MS 2021 212
6/7/2022 500,000 112281.070622.141611.Ung ho MS 2002.143.Nguyen thi Hanhj
6/7/2022 500,000 037715.070622.113702.UNG HO MS 2022.143 BA NGUYEN THI HANH-070622-11:37:02 037715
6/7/2022 500,000 135537.070622.113545.Ung ho MS 2022.143 ba Nguyen Thi Hanh FT22158086229395
6/7/2022 500,000 746371.070622.105613.MS 2022 141
6/7/2022 500,000 SHGD:10017677.DD:220607.BO:VO HOANG SON.Remark:Ung ho MS 2022.143 ba Nguyen Thi Hanh
6/7/2022 500,000 749301.070622.093921.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho be nguyen thao vy ms 2022141
6/7/2022 500,000 746387.070622.093751.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho em tran dang trieu thien ms 2022142
6/7/2022 500,000 MBVCB.2093808794.ung ho MS 2022.143 (Ba Nguyen Thi Hanh).CT tu 0491003013188 LE HUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 500,000 079371.070622.091347.ung ho ma so 2022.142 em Tran Dang Dieu Nhien FT22158801726880
6/7/2022 500,000 974859.070622.043756.MS 2022.142 ung ho em Tran Dang Trieu Thien FT22158683738001
6/7/2022 1,000,000 MBVCB.2095286073.ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 1,000,000 MBVCB.2094707135.ung ho MS 2022.141(be Nguyen Thao Vy).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 1,000,000 MBVCB.2094702886.ung ho MS 2022.142 (em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 1,000,000 MBVCB.2094697705.ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 1,000,000 146143.070622.095242.MS 2022.143 ( ba Nguyen Thi Hanh )
6/7/2022 1,000,000 MBVCB.2093730644.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2022.142(em tran dang trieu thien).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 1,200,000 889680.070622.100129.VCB;0011002643148;MS 2022143 ba Nguyen Thi Hanh
6/7/2022 2,000,000 MBVCB.2095271778.MS 2022.142( Em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 2,500,000 602525.070622.082824.KOLMAKOVA EKATERINA giup do cho MS 2022143 Ba Nguyen Thi Hanh
6/7/2022 2,900,000 MBVCB.2095293101.MS 2022.141( be Nguyen Thao Vy).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/7/2022 5,000,000 028163.070622.090219.Ung ho cho MS 2022.143 ba Nguyen Thi Hanh FT22158432620519
6/7/2022 36,000,000 UNG HO 2 MA SO:2022.140,2022.142 MOI MA SO 9TR, 18 MA SO TU 2022.125 DEN 2022.142 MOI MA SO 1TR VND
6/8/2022 14 574756.080622.202925.Nguyen Manh Linh chuyen tien
6/8/2022 1,000 IBVCB.2096858894.aa.CT tu 1025411336 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 1,000 IBVCB.2096825022.aa.CT tu 1026478779 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 5,000 MBVCB.2098109063.Tra Xuan Binh giup ms 2022144.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2022 5,500 442238.080622.085408.Ung ho MS 2022 142 NAM MO A DI DA PHAT
6/8/2022 8,776 MBVCB.2099136798.ung ho cac be.CT tu 1017355532 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2022 10,000 MBVCB.2097201698.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.144 (Em Mai Quoc Khanh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 20,000 360129.080622.224431.Ung ho NCHCCCL ngo truong an 0914055941
6/8/2022 20,000 MBVCB.2099605413.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.144 (em Mai Van Khanh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 20,000 MBVCB.2098776101.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.144 em mai van khanh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 20,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Bao Tram 0919729288
6/8/2022 20,000 272917.080622.080736.Vinh Nam ung ho ms 2022 144 em Mai Van Khanh
6/8/2022 20,000 269893.080622.080557.Vinh Nam ung ho ms 2022 143 ba Nguyen Thi Hanh
6/8/2022 30,000 910762.080622.142216.LE THI HUE 0974085119 uh quy NCHCCCL
6/8/2022 50,000 IBVCB.2098629281.Giup ma so 2022.144 em Mai Van Khanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2022 50,000 940806.080622.140540.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022144 em Mai Van Khanh
6/8/2022 50,000 950028.080622.120040.Ung ho MS 2022144 em MAI VAN KHANH
6/8/2022 50,000 600495.080622.063107.nguyen ba namung ho ms 2022143 ba nguyen thi hanh
6/8/2022 50,000 597983.080622.062917.nguyen ba namung ho ms 2022141 be nguyen thao vy
6/8/2022 50,000 MBVCB.2096777632.MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 100,000 244918.080622.215018.TRAN PHUONG HANH chuyen tien ung ho NCHCCCL
6/8/2022 100,000 MBVCB.2099729419.MS 2022.130.CT tu 0061001036647 NGUYEN DANG KY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 100,000 847789.080622.212213.ung ho MS 2021212 Nguyen Phuong Dat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/8/2022 100,000 MBVCB.2099538937.TRAN HANH NGUYEN ung ho MS2022.142 (Em TRAN DANG TRIEU THIEN).CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 100,000 MBVCB.2099523169.TRAN HANH NGUYEN ung ho MS2022.144 (Em MAI VAN KHANH).CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 100,000 841852.080622.194605.NGUYEN XUAN TUNG chuyen khoan
6/8/2022 100,000 160366.080622.181227.Ung ho MS 2022 144 em MAI VAN KHANH
6/8/2022 100,000 356236.080622.174311.Nhom Vien gach nho ung ho ma so 138 va 139
6/8/2022 100,000 MBVCB.2098599734.ung ho NCHCCCL NGUYEN THI HANH 0704171265.CT tu 1020152530 CHU THI LOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 100,000 805767.080622.153404.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022 141 be Nguyen Thao Vy
6/8/2022 100,000 MBVCB.2098460231.Ung ho ms 2021212( nguyen phuong dat).CT tu 0061001189687 VU THI THANH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 100,000 639884.080622.150759.Ung ho MS 2022.144 (em Mai Van Khanh). Nguoi gui: Phuc Nho
6/8/2022 100,000 203689.080622.143207.Ms 2022141 be Nguyen Thao Vy
6/8/2022 100,000 202714.080622.143043.Ms 2022139 GD Ba The
6/8/2022 100,000 647419.080622.110901.T ung ho em Mai Van Khanh MS 2022.144
6/8/2022 100,000 645520.080622.110757.Uh 2021212
6/8/2022 100,000 417269.080622.105337.VCB;0011002643148;ung ho ms 2022 144 mai van khanh
6/8/2022 100,000 565174.080622.102334.Ms 2022.130 chi Quang Thi Sieng
6/8/2022 100,000 884421.080622.095733.ung ho MS 2022 144 em Mai Van Khanh
6/8/2022 100,000 109082.080622.085851.MS 2022.144( em Mai Van Khanh)
6/8/2022 100,000 MBVCB.2097059783.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 100,000 MBVCB.2097053994.ung ho MS 2022.144(em Mai Van Khanh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 100,000 MBVCB.2097035538.ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0501000121968 PHAM THI HONG YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 100,000 599108.080622.063017.nguyen ba namung ho ms 2022142 e tran dang trieu thien
6/8/2022 100,000 554973.070622.231734.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.143 ba Nguyen Thi Hanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22159864718984
6/8/2022 150,000 721292.080622.214005.Ung ho ms 2022 130 chi quang thi sieng
6/8/2022 150,000 361319.080622.174423.Nhom Vien gach nho ung ho ma so 141 142 va 143
6/8/2022 200,000 789606.080622.222310.MS 2021 212 giup do e Nguyen Phuong Dat FT22160056209512
6/8/2022 200,000 708535.080622.194541.UNG HO MS 2021.212 ( NGUYEN PHUONG DAT)-080622-19:45:41 708535
6/8/2022 200,000 494628.080622.164040.diep anh 0359136384 uh nchcccl FT22159006879438
6/8/2022 200,000 746127.080622.163602.MS 2022 144 Mai Van Khanh
6/8/2022 200,000 488026.080622.163436.Ung ho ms 2022.144 FT22159424007379
6/8/2022 200,000 MBVCB.2098606718.Ung ho MS 2021.246( em nguyen thi lien).CT tu 0511000418465 LE THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 200,000 436311.080622.154717.ung ho nhu chua he co cuoc chia ly FT22159010749024
6/8/2022 200,000 MBVCB.2097534484.Ung ho MS 2022.144 (Mai Van Khanh).CT tu 0181000068556 NGUYEN THI TUYET THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 200,000 MBVCB.2097336248.VO VAN DINH chuyen tien ung ho MS 2022.144 em Mai Van Khanh.CT tu 0071003244475 VO VAN DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 200,000 180150.080622.092500.ung ho MS 2021.212(nguyenphuongdat) cauchuc chaumau hoiphuc
6/8/2022 200,000 413286.080622.092051.2022.144-080622-09:20:50 413286
6/8/2022 200,000 MBVCB.2096991609.MS 2022.144.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 200,000 381557.080622.080020.MS 2022.144-080622-08:00:20 381557
6/8/2022 200,000 879884.080622.074119.VCB;0011002643148;ung ho ms 2021212 Nguyen Phuong Dat
6/8/2022 230,000 MBVCB.2097786571.Ung ho MS 2022 143 Ba Nguyen Thi Hanh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2022 230,000 MBVCB.2097783381.Ung ho MS 2022 142 Em Tran Dang Trieu Thien.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2022 230,000 MBVCB.2097779154.Ung ho MS 2022 144 Em Mai Van Khanh.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2022 250,000 MBVCB.2097624082.MS 2022.144(Em Mai Van Khanh).CT tu 0461000412877 TO VAN PHONG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 300,000 MBVCB.2099311763.LE ANH NGOC chuyen tien ung ho ms2021.212 em Dat.CT tu 0991000023859 LE ANH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 300,000 281780.080622.125126.NINH TRUNG SON ung ho MS 2022.144 em Mai Van Khanh FT22159760102591
6/8/2022 300,000 759339.080622.123924.VO TRANG Chuyen tien ung ho ms 2022144
6/8/2022 300,000 MBVCB.2097854229.UNG HO MS 2022.144 (em Mai Van Khanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 300,000 938125.080622.113908.Ung ho ma so MS2022144 em Mai Van Khanh
6/8/2022 300,000 MBVCB.2097483651.Ung ho ms 2022.130 (chi Quang Thi Sieng).CT tu 0251002742432 BUI DUY CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 300,000 MBVCB.2096785318.ung ho MS 2022.135 (me con chi Lien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 300,000 MBVCB.2096783495.ung ho MS 2022.138 (gia dinh chi Lam).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 300,000 MBVCB.2096783222.ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 300,000 MBVCB.2096780708.ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 300,000 MBVCB.2096780446.ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 300,000 MBVCB.2096780197.ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 350,000 IBVCB.2098482625.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 360,000 963300.080622.103343.ung ho ms 2022144 em Mai Van Khanh
6/8/2022 500,000 MBVCB.2099888626.Ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 500,000 679026.080622.210251.ung ho chuong trinh nhu chua he co cuoc chia ly
6/8/2022 500,000 MBVCB.2099548883.ung ho MS 2021.212 ( Nguyen Phuong Dat).CT tu 0701000398752 NGO PHAM PHUONG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 500,000 IBVCB.2098493521.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 500,000 MBVCB.2098246443.ms 2022 144 uh Mai Van Khanh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/8/2022 500,000 MBVCB.2097757178.Huynh nga Chuyen tien ung ho NCHCCCL .CT tu 1020342505 HUYNH THI NGOC NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 500,000 SHGD:17935417.DD:220608.BO:NGUYEN THANH TIEN.Remark:NGUYEN THANH TIEN UNG HO MS2022.144 (EM MAI VAN KHANH)
6/8/2022 500,000 777528.080622.102922.Ung ho MS 2022 130 chi Quang Thi Sieng
6/8/2022 500,000 864355.080622.093651.Ung ho ma so 2022 144 em Mai Van Khanh
6/8/2022 500,000 MBVCB.2097166936.TRAN THI CUC PHUONG ung ho MS 2022.144 (em Mai Van Khanh).CT tu 0451000206595 TRAN THI CUC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 500,000 MBVCB.2097160880.MS 2022. 142 em Tran Dang Trieu Thien.CT tu 0601000528427 NGO HOANG THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 500,000 543789.080622.090607.Ung ho ms 2022. 144 ( em Mai Van Khanh)
6/8/2022 500,000 SHGD:10007186.DD:220608.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.143 ba Nguyen Thi Hanh
6/8/2022 500,000 938952.080622.074946.MS 2022_144 Em Mai Van Khanh
6/8/2022 500,000 182487.080622.074143.MS 2022.144 ( em Mai Van Khanh )
6/8/2022 500,000 MBVCB.2096902326.MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 500,000 563893.080622.000030.Ung ho MS 2021.212 nguyen phuong dat FT22159790383000
6/8/2022 1,000,000 511063.080622.221646.ung ho MS 2022144 em Mai Van Khanh
6/8/2022 1,000,000 MBVCB.2099815575.MS 2022.130.CT tu 0531002495129 TRINH HUY HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 1,000,000 IBVCB.2099813335.Ung ho NCHCCCL + NTTraMi + 0902914800.CT tu 0071001731315 NGO THI HUYNH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 1,000,000 MBVCB.2098620732.TRAN VU HAI ung ho MS2022.124 Ong NGUYEN VAN TRINH.CT tu 0451000239698 LE THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 1,000,000 909693.080622.142104.Chuyen tien ung ho MS 2021212 Nguyen Phuong Dat
6/8/2022 1,000,000 MBVCB.2098133388.Goi MS 2022.143 ba Nguyen Thi Hanh.CT tu 0421000400469 PHAM THI HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 1,000,000 520017.080622.131111.UNG HO MS 2022.142 (EM TRAN DANG TRIEU THIEN - DONG THAP)-080622-13:11:11 520017
6/8/2022 1,000,000 148135.080622.122956.ISL20220608122949166-ung ho MS 2021.212-Nguyen Phuong Dat
6/8/2022 1,000,000 MBVCB.2097495847.ung ho ms 2022.144 Mai van Khanh.CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/8/2022 1,000,000 909662.080622.100931.QUACH THANH HAI Chuyen tien ung ho ma so 2022141 be nguyen thao vy
6/8/2022 1,000,000 614306.080622.094537.VU THI LAN PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 142 em Tran Dang Trieu Thien
6/8/2022 2,000,000 566342.080622.073144.IBFT Ho tro MS2022-140 em Doan Van Binh
6/8/2022 2,500,000 719677.080622.083246.KOLMAKOVA EKATERINA giup do cho MS 2022144 Em Mai Van Khanh
6/8/2022 3,000,000 853292.080622.150054.Ung ho ms 2022.144 em Mai Van Khanh FT22159301705208
6/8/2022 5,000,000 669797.080622.114736.Ong Tu Van giup do MS 2022144 em Mai Van Khanh
6/9/2022 52 979171.090622.194009.Nguyen Manh Linh chuyen tien
6/9/2022 1,000 IBVCB.2100972587.15.CT tu 0511000482117 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,000 MBVCB.2100595576.Tra Xuan Binh giup ms 2022145.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,555 471822.090622.090302.Ung ho MS 2022 145 NAM MO A DI DA PHAT
6/9/2022 5,555 469320.090622.090212.Ung ho MS 2022 144 NAM MO A DI DA PHAT
6/9/2022 5,555 463760.090622.090037.Ung ho MS 2022 143 NAM MO A DI DA PHAT
6/9/2022 10,000 452738.090622.192624.TRAN DINH TOAN Chuyen tien
6/9/2022 10,000 MBVCB.2101730434.Quy tu thien.CT tu 0031000356876 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 10,000 SHGD:10022466.DD:220609.BO:NGUYEN THI LAN ANH.Remark:Anh chuyen
6/9/2022 10,000 MBVCB.2101247540.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.145 (Co Phung Thi Phin).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 10,000 503610.090622.104059.Uhq
6/9/2022 20,000 MBVCB.2101088521.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.145 co phung thi phin.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 20,000 MBVCB.2100779735.PHAN NHUT TRUONG chuyen tien.CT tu 1013792261 PHAN NHUT TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 20,000 202562.090622.072040.Vinh Nam ung ho ms 2022 145 co Phung Thi Phin
6/9/2022 30,000 041402.090622.004643.ung ho MS 2022 113 be Nguyen Hoang Huy
6/9/2022 50,000 574703.090622.180703.Ung ho MS 2022145 co Phung Thi Phin FT22160725047022
6/9/2022 50,000 IBVCB.2101260540.Giup ma so 2202.145 co Phung Thi Phin .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 50,000 362976.090622.123620.T ung ho Phung Thi Phin MS 2022.145
6/9/2022 50,000 583694.090622.043956.Ung ho MS 2022142 Em Tran Dang Trieu Thien
6/9/2022 100,000 809881.090622.223936.Ms 2022 144 em Mai Van Khanh
6/9/2022 100,000 713451.090622.223719.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.145 co Phung Thi Phin. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22161086800852
6/9/2022 100,000 0200970423060922185020227771213858.25067.221849.Nguyen Hong Thuong chuyen tien ung ho MS 2022.145 (co Phung Thi Phin)
6/9/2022 100,000 759877.090622.215919.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Tuyen 07796xxx10
6/9/2022 100,000 670763.090622.191437.ung ho MS 2022145 co Phung Thi Phin
6/9/2022 100,000 558422.090622.173301.MS 2022 145 ung ho co Phung Thi Phin FT22160770500128
6/9/2022 100,000 MBVCB.2102245116.MS 2022.143 Nguyen Thi Hanh.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 100,000 933021.090622.171502.Ung ho MS2022 145 co Phung Thi Thin
6/9/2022 100,000 MBVCB.2102060423.Nhan Danh Chua 3 NGOI XINUNGHO MS 2022.144 ( em MAI VAN KHANH o Ninh Thuan ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 100,000 980793.090622.145048.ung ho NCHCCCL pham ha 0344353967
6/9/2022 100,000 332975.090622.125852.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HIEN chuyen khoan ung ho ms 2022 144 em mai van khanh
6/9/2022 100,000 MBVCB.2100624194.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 100,000 MBVCB.2100518163.Ung ho MS 2022.145 ( Co Phung Thi Phin).CT tu 0021000412838 TRAN VAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 100,000 840755.090622.085536.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.142 (TRAN DANG TRIEU THIEN)-090622-08:55:18 840755
6/9/2022 100,000 839758.090622.085315.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.143 (NGUYEN THI HANH)-090622-08:53:00 839758
6/9/2022 100,000 838856.090622.085107.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.144 (MAI VAN KHANH)-090622-08:50:51 838856
6/9/2022 100,000 837758.090622.084822.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.145 (PHUNG THI PHIN)-090622-08:48:05 837758
6/9/2022 100,000 828834.090622.071152.Ung ho NCHCCCL + Do Thi My Dung + 0979466303
6/9/2022 100,000 003119.090622.065341.VietDung gui giup do MS2021.212 be Nguyen Phuong Dai FT22160647443635
6/9/2022 100,000 142097.080622.233625.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.144 em Mai Van Khanh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22160395862104
6/9/2022 100,000 121382.080622.230922.Ung ho NCHCCCL - Tran thi thu huong - 0934626026
6/9/2022 200,000 998713.090622.224148.MS 2022144
6/9/2022 200,000 MBVCB.2103203959.MS 2022 145 co Phung Thi Phin.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 200,000 MBVCB.2103013334.ung ho ms 2022.141(be Nguyen Thao Vy)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 MBVCB.2103008316.ung ho ms 2022.142(em Tran Dang Trieu Thien)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 MBVCB.2102993248.ung ho ms 2022.143(ba Nguyen Thi Hanh)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 MBVCB.2102984951.ung ho ms 2022.144(em Mai Van Khanh)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 MBVCB.2102976640.ung ho ms 2022.145(co Phung Thi Phin)_Nam Mo A Di Da Phat_.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 MBVCB.2101370439.ung ho MS 2022.145 ( co Phung Thi Phin).CT tu 0071001293569 NGUYEN NGOC HONG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 MBVCB.2101067763.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! UhmsMS 2022.144EmMaiVanKhanh.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 MBVCB.2101062528.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhmsMS 2022.145(coPhung Thi Phin).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 210614.090622.112707.Ung ho NCHCCCL Dao Van Tinh 0976888898 FT22160605652808
6/9/2022 200,000 MBVCB.2100718921.Ung ho MS 2022.144.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 MBVCB.2100711388.Ung ho MS 2022.145.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 340346.090622.081753.unghomaso2022144emmaivankhanh
6/9/2022 200,000 MBVCB.2099962274.Ung ho hoan canh ms 2022.144.CT tu 0071000634659 DUONG HUU THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 300,000 MBVCB.2103346608.Ung ho NCHCCCL Nguyen Hoa 0339319479.CT tu 0351000908826 NGUYEN THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 300,000 MBVCB.2103058863.ung ho?MS 2022.143?(ba Nguyen Thi Hanh).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 300,000 MBVCB.2101016762.UNG HO MS 2022.145 (co Phung Thi Phin).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 300,000 MBVCB.2100727605.Ung ho MS 2022.142.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 300,000 MBVCB.2100723447.Ung ho MS 2022.138.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 300,000 MBVCB.2100417590.MS 2022.142 (Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0461000448587 TRAN THI HONG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 300,000 MBVCB.2100397237.ung ho MS 2022.144 (Mai Van Khanh).CT tu 0541000294999 HOANG THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 500,000 735493.090622.195008.ung ho MS 2022142 em tran dang trieu thien
6/9/2022 500,000 550361.090622.173115.Hien 0942529899 FT22160755785513
6/9/2022 500,000 132587.090622.154201.MS 2022.145 ( co Phung Thi Phin )
6/9/2022 500,000 535603.090622.141624.MS 2022 145 co Phung Thi Phin
6/9/2022 500,000 MBVCB.2101445428.Giup do ma so 2022.145.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 500,000 SHGD:10000277.DD:220609.BO:NGUYEN THUY DIEP.Remark:BCIN:Ung ho MS 2022.144 ( Em Mai Van Khanh)
6/9/2022 500,000 SHGD:10000447.DD:220609.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043622060896320)ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
6/9/2022 500,000 SHGD:10000434.DD:220609.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043622060896316)ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
6/9/2022 500,000 225793.090622.084114.Ung ho 2022.145 co phung thi phin
6/9/2022 500,000 SHGD:10007420.DD:220609.BO:NGUYEN THI HA ANH.Remark:Ung ho MS 2022.143 ba Nguyen Thi Hanh
6/9/2022 500,000 MBVCB.2100212752.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 1,000,000 IBVCB.2102235260.Nguyen Quang Bich ung ho MS2022.142.CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 1,000,000 613467.090622.152744.DINH VIET DUNG ung ho Ms 2022143 Nguyen Thi Hanh
6/9/2022 1,000,000 608067.090622.152437.DINH VIET DUNG ung ho Phung Thi Phin Ms 2022145
6/9/2022 1,000,000 600058.090622.152115.DINH VIET DUNG ung ho Ms 2022144 Mai Van Khanh
6/9/2022 1,000,000 499493.090622.045025.ung ho MS 2022.144 Em Mai Van Khanh. Ninh Thuan
6/9/2022 2,000,000 IBVCB.2101279372.Phuc Linh quan 3 ung ho MS 143,144.CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 3,000,000 838000.090622.084904.UNG HO MS 2022.145 ( CO PHUNG THI PHIN)-090622-08:49:03 838000
6/9/2022 5,000,000 808346.090622.091806.Ong Tu Van giup do cho MS 2022145 co Phung Thi Phin
6/10/2022 1,000 IBVCB.2105343653.a.CT tu 1022626990 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 1,000 IBVCB.2104076672.fdf.CT tu 1024431976 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 1,000 IBVCB.2104054005.adf.CT tu 1024651004 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 5,000 MBVCB.2105111284.Tra Xuan Binh giup ms 2022146.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2022 5,500 526446.100622.091812.Ung ho MS 2022 146 NAM MO A DI DA PHAT
6/10/2022 10,000 MBVCB.2107033962.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 10,000 MBVCB.2105500696.TRAN MANH HAI tu thien.CT tu 0291000345707 TRAN MANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 20,000 MBVCB.2107492942.TRAN NGOC VINH chuyen tien.CT tu 1020558311 TRAN NGOC VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 20,000 MBVCB.2106642042.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.146 anh vu van thuy.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 20,000 246753.100622.074820.Vinh Nam ung ho ms 2022 146 anh Vu Van Thuy
6/10/2022 40,000 969095.100622.124212.ms 2022 146 ung ho anh Vu Van Thuy
6/10/2022 40,000 391312.100622.070125.Ung ho NCHCCCL + Anh Ta + 0901777105
6/10/2022 50,000 862051.100622.200312.Kim Phuong ung ho NCHCCCL
6/10/2022 50,000 MBVCB.2106381393.Ung ho MS.2022.146 (anh Vu Van Thuy).CT tu 1017920092 NINH THI QUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 50,000 308588.100622.180643.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Kim Chi 0396653396
6/10/2022 50,000 153809.100622.170300.O banh my FT22161486528720
6/10/2022 50,000 IBVCB.2104926160.Giup ma so 2202.146 anh Vu Van Thuy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2022 50,000 MBVCB.2104366691.Ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 50,000 MBVCB.2104363646.Ung ho MS 2022.145 (co Phung Thi Phin).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 50,000 655835.100622.101342.Ung ho NCHCCCL + Ha Huyen Trang + 0989994694
6/10/2022 50,000 249610.100622.094729.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022146 a Vu Van Thuy
6/10/2022 50,000 436513.100622.080623.Ung ho NCHCCCL
6/10/2022 50,000 673820.100622.064319.nguyen ba namung ho ms 2022143 bac nguyen thi hanh
6/10/2022 80,000 .DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..24966800279.24966800279-0327824272-MoMo den STK ngan hang Vietcombank 0011002643148
6/10/2022 100,000 375802.100622.222820.Ung ho MS 2022 146 a Vu Van Thuy
6/10/2022 100,000 837239.100622.221927.MS 2022.146 Anh Vu Van Thuy. Tuyen Q5 chuyen. Cam on Bao VNN FT22162846713620
6/10/2022 100,000 311728.100622.203921.UnghoNCHCCCL FT22162522002923
6/10/2022 100,000 319603.100622.202512.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 146
6/10/2022 100,000 309574.100622.202246.BUI VAN TRUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 144
6/10/2022 100,000 545281.100622.164532.ung ho MS 2022.092 anh em luong vuong FT22161328289941
6/10/2022 100,000 MBVCB.2105598107.MS 2022.146.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 100,000 773298.100622.145447.Ung ho MS2022 146 Vu Van Thuy
6/10/2022 100,000 MBVCB.2104085608.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 100,000 108590.100622.094029.ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy)
6/10/2022 100,000 277456.100622.084630.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.145 (PHUNG THI PHIN)-100622-08:46:12 277456
6/10/2022 100,000 276380.100622.084356.GD PHAM NGOC TUNG UH MS 2022.146 (VU VAN THUY)-100622-08:43:42 276380
6/10/2022 100,000 719904.100622.074151.Ms 2022146 Vu Van Thuy
6/10/2022 100,000 674884.100622.064517.ung ho ms 2022145 co phung thi phin
6/10/2022 100,000 674609.100622.064419.nguyen ba namung ho ms 2022144 em mai van khanh
6/10/2022 150,000 MBVCB.2107353293.DOAN QUANG LONG chuyen tien MS 2022.146.CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 200,000 804486.100622.185232.PHAN HUONG GIANG CHUYEN KHOAN UNG HO NCHCCCL
6/10/2022 200,000 MBVCB.2106195480.Ung ho NCHCCCL kimhien.CT tu 0461000511060 NGUYEN BA HUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 200,000 IBVCB.2105990988.Ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh).CT tu 0331003898400 NGUYEN THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 200,000 IBVCB.2105980244.Ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0331003898400 NGUYEN THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 200,000 IBVCB.2105969593.Ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh).CT tu 0331003898400 NGUYEN THI HOANG OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 200,000 MBVCB.2105635728.ung ho ms 2022.146(a Vu Van Thuy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 200,000 MBVCB.2103869846.Ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy).CT tu 0851000000505 VU QUANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 240,000 622252.100622.084856.ung ho NCHCCCL
6/10/2022 250,000 538882.100622.003424.IBFT ung ho ms 2022.144 em van khanh
6/10/2022 300,000 MBVCB.2106114891.Ms 2022.12 Em Tran Damg Trieu Thien.CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 300,000 MBVCB.2105615371.ung ho 2022.144 Em Mai Van Khanh .CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 360,000 721355.100622.074246.ung ho ms 2022146 anh Vu Van Thuy
6/10/2022 400,000 IBVCB.2105390729.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 400,000 MBVCB.2104773720.UNG HO MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 500,000 909043.100622.223757.ms 2022.142 (tran dang trieu thien)
6/10/2022 500,000 154341.100622.213917.Em Ngoc Linh ung ho MS 2022137 gia dinh chi Kieu
6/10/2022 500,000 590296.100622.151503.Ung ho MS 2022 Em Mai Van Khanh
6/10/2022 500,000 IBVCB.2105374982.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.145 (co Phung Thi Phin).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 500,000 680375.100622.144610.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho anh vu van thuy ms 2022146
6/10/2022 500,000 MBVCB.2105050334.ms 2022 146 uh Vu Van Thuy.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2022 500,000 MBVCB.2103893597.ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy).CT tu 0081000454734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 500,000 SHGD:10008868.DD:220610.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.144 em Mai Van Khanh
6/10/2022 750,000 IBVCB.2105961226.2022 117 2022 141 2022 142.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2022 800,000 163039.100622.115605.MS 2022 141 be nguyen Thao Vy
6/10/2022 800,000 157895.100622.115450.MS 2022 142 em Tran Dang Trieu Thien
6/10/2022 800,000 147848.100622.115225.MS 2022 146 a Vu Van Thuy
6/10/2022 900,000 889253.100622.085630.Ung ho MS 2022 139 MS 2022 140 ms 2022 141
6/10/2022 900,000 888003.100622.085400.Ung ho MS 2022 136 MS 2022 137 ms 2022 138
6/10/2022 1,000,000 IBVCB.2105942147.2022 135 2022 136 2022 137 2022 138.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2022 1,000,000 IBVCB.2105906622.2022 129 2022 130 2022 131. 2022 133 2022 134.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2022 1,000,000 IBVCB.2105886685.2022 087 2022 101 2022 125 2022 127 2022 128.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/10/2022 1,000,000 MBVCB.2105679942.Ung ho ms 2022142 ( Em Tran Dang Trieu Thien ).CT tu 0121000691666 NGUYEN THI XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 1,000,000 MBVCB.2103773307.Ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/10/2022 1,000,000 MBVCB.2103558108.MS 2022.145.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-06-2022 07:06:58 100,000 CT DEN:215200080260 MBVCB.2073983081.080260.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
01-06-2022 08:24:59 100,000 ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
01-06-2022 08:27:42 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
01-06-2022 08:41:16 50,000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2022.136 be nguyen huynh bao ngoc
01-06-2022 08:47:38 1,000,000 CT DEN:215201513268 ung ho ms 2022.136 be nguyen quynh bao ngoc FT22152968030660
01-06-2022 09:58:56 5,000,000 CT DEN:215202561726 Ong Tu Van giup do be Nguyen Quynh Bao Ngoc MS2022.136 FT22152058844353
01-06-2022 10:42:46 500,000 Ung ho MS 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
01-06-2022 12:58:03 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.137 ( gia dinh chi kieu )
01-06-2022 14:24:00 100,000 ung ho MS 2022.137(gia dinh chi Kieu)
01-06-2022 14:51:17 500,000 CT DEN:674211157263 ICB;114000161718;LAM CHI TRUNG chuyen khoan ung ho gia dinh huong hoad
01-06-2022 15:29:49 300,000 Ung ho MS 2022.137 (gia dinh chi Kieu)
01-06-2022 15:31:48 300,000 Ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
01-06-2022 15:32:29 1,000,000 DANG QUOC HUNG chuyen tien ung ho 10 hoan canh kho khan moi hoan canh 100k- hoan canh
01-06-2022 15:32:42 200,000 ung ho MS 2022.137
01-06-2022 17:28:38 200,000 CT DEN:215210775161 ung ho MS 2022137 gd chi Kieu
01-06-2022 19:02:24 500,000 Chuyen tien ung ho MS 2022.137 (gia dinh chi Kieu)
01-06-2022 20:03:43 80,000 LPT ung ho MS 2022.136 (Be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
01-06-2022 20:04:48 80,000 LPT ung ho MS 2022.137 (gia dinh chi Kieu)
02-06-2022 02:42:53 50,000 CT DEN:215302857441 MS 2022.133 ( ME CON CHI THU )-020622-02:42:52 857441
02-06-2022 02:44:24 50,000 CT DEN:215302857454 MS 2022.134 ( BE TRAN HAI MINH )-020622-02:44:12 857454
02-06-2022 02:45:58 50,000 CT DEN:215302857524 MS 2022.135 ( ME CON CHI LIEN )-020622-02:45:57 857524
02-06-2022 02:47:27 50,000 CT DEN:215302857547 MS 2022.136 ( BE NGUYEN QUYNH BAO NGOC )-020622-02:47:14 857547
02-06-2022 06:18:41 50,000 Ung ho MS 2022.137(gia dinh chi Kieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-06-2022 06:40:08 100,000 ung ho ma so 2022.137 (gia dinh chi Kieu)
02-06-2022 07:17:06 50,000 CT DEN:215300035493 MBVCB.2077432421.035493.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.138 (gia dinh chi Lam).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-06-2022 08:09:41 150,000 ung hoMS 2022.138(gia dinh chi Lam)
02-06-2022 08:52:04 3,000,000 ung ho Ms 2022.138 (gia dinh chi Lam)
02-06-2022 08:58:46 2,000,000 CT DEN:215301691875 Ung ho MS 2022.137
02-06-2022 09:28:23 300,000 ung ho MS2022 138 gd chi lam
02-06-2022 09:31:43 200,000 So GD goc: 995222060253441 995222060253441 HTMS 2021.137 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
02-06-2022 09:37:35 200,000 CT DEN:849411323732 ICB;114000161718;Ung ho chi Lam
02-06-2022 09:46:06 80,000 LPT ung ho MS 2022.138 (gia dinh chi Lam)
02-06-2022 09:58:46 5,000,000 CT DEN:215302192398 Ong Tu Van giup do ms 2022.138 gia dinh chi Nguyen Thi Lam FT22153160865778
02-06-2022 10:24:51 500,000 ung ho ms 2022.136
02-06-2022 11:08:43 500,000 ung ho ms 2022.136 Be Bao Ngoc
02-06-2022 11:10:27 200,000 CT DEN:215304981645 Chuyen tien ung ho MS 2022.138 gia dinh chi Lam
02-06-2022 11:14:07 400,000 CT DEN:215304096518 MBVCB.2078201670.096518.Tho ung ho MS 2022.136 Be Bao Ngoc.CT tu 2022666666 CHU QUOC THO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
02-06-2022 11:21:53 200,000 CT DEN:215304206452 Ung ho be Bao Ngoc ms2022.136 FT22153690166608
02-06-2022 12:00:06 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
02-06-2022 12:43:15 100,000 Ung ho Ms 2022.136 Be Nguyen Quynh Bao Ngoc
02-06-2022 13:09:09 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022 125 me con co Thuy
02-06-2022 13:33:04 200,000 CT DEN:215306793620 ung ho ms 2022138 gd chi Lam
02-06-2022 14:39:32 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.138 ( gia dinh chi lam )
02-06-2022 15:06:43 200,000 CT DEN:630862848440 ICB;114000161718;ung ho MS 2022 138 gia dinh chi Lam
02-06-2022 16:56:28 500,000 Phong ung ho MS 2022.136 be Bao Ngoc
02-06-2022 16:56:46 500,000 MS 2022.138 (gia dinh chi Lam)
02-06-2022 17:01:18 500,000 ung ho ms 2022.138 gia dinh chi Lam
02-06-2022 19:30:06 200,000 CT DEN:215330344942 Ung ho ms 2022 136 Be Bao Ngoc
02-06-2022 19:52:15 300,000 CT DEN:215312119664 Ung ho MS 2022.138 (gia dinh chj Lam)
02-06-2022 20:47:09 200,000 CT DEN:215330575538 Ung ho MS 2022 136 Be Nguyen Quynh Bao Ngoc
03-06-2022 01:13:24 10,000 Ung ho MS 2022.138(gia dinh chi Lam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-06-2022 07:11:25 50,000 CT DEN:215400015471 MBVCB.2080740033.015471.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.139 (gia dinh ba The).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
03-06-2022 07:39:03 500,000 CT DEN:220307158061 Ung ho MS 2022.139 (gia dinh ba The)
03-06-2022 08:08:19 300,000 So GD goc: 10000127 UNG HO MS 2022 117 CHUS LUONG VAN TAN
03-06-2022 08:08:21 300,000 So GD goc: 10000253 UNG HO MS 2022 121 NGUYEN DINH NGUYEN PHUOC
03-06-2022 08:08:21 300,000 So GD goc: 10000151 UNG HO MS 2022 127 BE NGUYEN NGOC VO
03-06-2022 08:08:21 300,000 So GD goc: 10000071 UNG HO MS 2022 130 CHI QUANG THI SIENG
03-06-2022 08:08:21 300,000 So GD goc: 10000124 UNG HO MS 2022 132 BE PHAM DAO NHAT QUANG
03-06-2022 11:26:20 100,000 CT DEN:066372887449 ICB;114000161718;PHAN THI LAN Ung ho gia dinh chi lam
03-06-2022 13:03:43 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.139 ( gia dinh ba the )
03-06-2022 13:15:33 1,000,000 CT DEN:030266483649 MS 2022 139 gia dinh ba the
03-06-2022 15:07:22 200,000 MS2022.136(be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
03-06-2022 15:09:35 100,000 MS2022.135(gia dinh chi Lien)
03-06-2022 15:40:25 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
03-06-2022 16:30:39 200,000 CT DEN:215440993994 ung ho MS 2022 139 gia dinh ba The
03-06-2022 18:16:06 3,000,000 CT DEN:215411134309 Ong Tu Van dong vien gia dinh ba The ms2022.139 FT22154628490920
03-06-2022 18:19:51 100,000 STA ungho ms2022.139 (gia dinh ba The)
03-06-2022 18:24:59 100,000 STA ungho ms2022.138 (gia dinh chi Lam)
03-06-2022 21:27:52 30,000 CT DEN:215414797792 UNGHO MS 2022.139
04-06-2022 05:40:48 50,000 ung ho ma so 2022.139 (gia dinh ba The)
04-06-2022 07:47:47 20,000 ung ho gia dinh ba The
04-06-2022 07:56:18 50,000 CT DEN:215500035057 MBVCB.2084099556.035057.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.140 (em Doan Van Binh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
04-06-2022 08:53:18 100,000 ung ho ma so 2022.140 (em Doan Van Binh)
04-06-2022 10:36:37 200,000 Ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh)
04-06-2022 12:38:42 500,000 CT DEN:040266979165 ung ho MS 2022140 Em Doan Van Binh
04-06-2022 12:40:50 500,000 CT DEN:040266980098 ung ho MS 2022139 gia dinh ba The
04-06-2022 13:15:13 500,000 CT DEN:215506507143 MS 2022.140 FT22155327024975
04-06-2022 13:30:22 500,000 CT DEN:215550112481 Be nguyen thi kim anh 5t ung thu
04-06-2022 14:34:16 500,000 LE VAN THANH Chuyen tien ung ho ba Tran thi Ba
04-06-2022 16:27:45 200,000 CT DEN:215509671165 ung ho MS 2022.136 be Nguyen Quynh Bao Ngoc
04-06-2022 16:52:23 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
04-06-2022 17:15:34 100,000 ung ho MS 2022.140 (chau Doan Van Binh)
04-06-2022 21:02:08 10,000 Ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-06-2022 21:02:11 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.140 ( em doan van binh )
04-06-2022 22:44:12 5,000,000 CT DEN:215515806416 Ong Tu Van giup do ms2022.140 em Doan Van Binh FT22157452449078
05-06-2022 05:31:54 100,000 CT DEN:050267266029 2021 276 UNG HO BE NGUYEN THI KIM OANH
05-06-2022 05:54:23 500,000 chuyen tien ung ho MS 2021.276 ( be Nguyen Thi kim oanh)
05-06-2022 08:20:08 50,000 ung hoMS 2022.141(be Nguyen Thao Vy
05-06-2022 09:48:37 50,000 CT DEN:215602079860 MBVCB.2087338987.079860.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.141 (chau Nguyen Thao Vy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
05-06-2022 10:44:09 100,000 Ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy)
05-06-2022 11:30:59 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.141 ( be nguyen thao vy )
05-06-2022 11:57:45 10,000 Ung ho MS 2022.141(be Nguyen Thao Vy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-06-2022 14:35:44 500,000 ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy)
05-06-2022 14:59:07 1,000,000 anh Toan Dong Nai ung ho ms 2022 141 Be Nguyen Thao Vy
05-06-2022 15:32:51 500,000 MS 2022.141(be Nguyen Thao Vy)
05-06-2022 16:42:50 100,000 ung ho ma so 2022.141 (be Nguyen Thao Vy)
05-06-2022 20:27:01 200,000 ung ho ms 2022 141 be ng thao vy.God bless u
05-06-2022 21:23:24 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
05-06-2022 23:36:01 300,000 Ung ho ms 2022.136 Be Bao Ngoc
06-06-2022 08:32:53 70,000 LPT ung ho MS 2022.139 (gia dinh ba The
06-06-2022 08:34:23 70,000 LPT ung ho MS 2022.140 (Em Doan Van Binh)
06-06-2022 08:35:53 70,000 LPT ung ho MS 2022.141 (be Nguyen Thao Vy)
06-06-2022 08:37:19 70,000 LPT ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien)
06-06-2022 08:38:09 100,000 ung ho MS 2022.142 em tran dat trieu thien
06-06-2022 08:47:17 200,000 ms 2022.142
06-06-2022 09:25:12 200,000 CT DEN:215702002937 MBVCB.2090101126.002937.Ung ho MS 2022.140 Em Doan Van Binh.CT tu 1017995353 NGUYEN NGOC PHUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-06-2022 10:29:49 500,000 CT DEN:215703994506 ung ho Ms 2022142 em Tran Dang Trieu Thien
06-06-2022 10:45:37 100,000 CT DEN:215710839417 ung ho MS 2022 142
06-06-2022 10:53:20 100,000 MS 2022.142 Tran Dang Trieu Thien
06-06-2022 13:28:56 50,000 CT DEN:215706047533 MBVCB.2091002345.047533.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.142 (em Tran Dang Trieu Thien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
06-06-2022 14:22:17 100,000 ung ho ma so 2022.142 (em Tran Dang Trieu Thien)
06-06-2022 14:25:10 100,000 ung ho ma so 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
06-06-2022 15:15:04 600,000 CT DEN:060267954546 Uh Ms 2022 142 Em Tran Dang Trieu Thien
06-06-2022 15:58:36 500,000 CT DEN:215708811333 Ung ho MS 2022142 Em Tran Dang Trieu Thien huyen Cao Lanh tinh Dong Thap
06-06-2022 16:38:29 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.142 ( em tran dang trieu thien )
06-06-2022 20:59:56 25,000 LE NGO NGOC THU chuyen tien ung ho ma so 2022.142 e Tran Dang Trieu Thien
06-06-2022 21:27:00 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
06-06-2022 22:11:26 500,000 CT DEN:215715041547 MBVCB.2093040274.041547.CHAU THI NHU Y ung ho ms 2021 212 nguyen phuong dat.CT tu 1013974855 CHAU THI NHU Y toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-06-2022 05:46:37 500,000 ung ho ms 2022.142
07-06-2022 06:24:50 10,000 Ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-06-2022 08:36:04 1,000,000 ung ho MS 2022.142( em Tran Dang Trieu Thien)
07-06-2022 08:37:10 500,000 ung ho MS 2022.140 ( em Doan Van Binh)
07-06-2022 10:03:17 3,000,000 ong Tu Van ho tro ms 2022.143 ba Nguyen Thi Hanh
07-06-2022 10:57:49 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.143 ( ba nguyen thi hanh )
07-06-2022 19:49:51 100,000 CT DEN:070268686221 Ung ho ms 2022 142 Dang Trieu Thien
08-06-2022 06:25:23 10,000 Ung ho MS 2022.143(ba Nguyen Thi Hanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-06-2022 06:43:27 50,000 ung ho ma so 2022.143 (ba nguyen thi hanh)
08-06-2022 07:09:08 50,000 CT DEN:215900057780 MBVCB.2096845806.057780.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
08-06-2022 07:14:06 50,000 CT DEN:215900060587 MBVCB.2096851150.060587.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.144 (em Mai Van Khanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
08-06-2022 07:51:21 500,000 Ung ho MS 2022.142 (Em Tran Dang Trieu Thien)
08-06-2022 08:14:17 300,000 ung ho MS 2022.144 ( em Mai Van Khanh)
08-06-2022 08:27:11 500,000 VAN THE HIEN chuyen tien ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh)
08-06-2022 08:42:29 200,000 MS 2022.114
08-06-2022 09:33:33 500,000 ung ho MS 2022.144 (em Mai Van Khanh)
08-06-2022 09:45:32 500,000 CT DEN:080268869429 Ung ho Ms 2022 144 em Mai Van Khanh
08-06-2022 09:46:46 200,000 CT DEN:215990617929 ung ho MS 2022 141 be Nguyen Thao Vy
08-06-2022 10:28:01 200,000 CT DEN:215903929557 ung ho MS 2022.130 (chi Quang Thi Sieng)
08-06-2022 11:11:53 50,000 MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh)
08-06-2022 13:30:30 80,000 LPT ung ho MS 2022.143 (ba Nguyen Thi Hanh)
08-06-2022 13:31:08 80,000 LPT ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh)
08-06-2022 16:09:38 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
08-06-2022 21:11:27 300,000 ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh)
09-06-2022 06:23:14 10,000 Ung ho MS 2022.144 (Em Mai Van Khanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09-06-2022 06:40:38 50,000 ung ho ma so 2022.144 (e mai van khanh)
09-06-2022 08:23:59 50,000 ung ho ma so 2022.145 (co Phung Thi Phin)
09-06-2022 09:52:35 4,500,000 CT DEN:216002880977 Anh THUAN Ung ho MS 2022142 em Tran Dang Trieu Thien
09-06-2022 10:00:09 200,000 Ung ho MS 2022.145 (co Phung Thi Phin)
09-06-2022 10:31:00 50,000 NGUYEN HONG PHUONG THAO chuyen tien MS 2022.145
09-06-2022 11:40:59 200,000 CT DEN:216004667188 Chuyen tienUNG HO MS 2022144 EM MAI VAN KHANH
09-06-2022 15:23:56 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
09-06-2022 19:29:35 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien 2022.144 ( em van mai khanh )
09-06-2022 19:30:46 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.143 ( ba nguyen thi hanh )
09-06-2022 19:31:30 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.145 ( co phung thi phin )
10-06-2022 06:23:43 10,000 Ung ho MS 2022.145(co Phung Thi Phin). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-06-2022 07:05:09 50,000 CT DEN:216100075162 MBVCB.2103594084.075162.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.145 (co Phung Thi Phin).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
10-06-2022 07:10:42 50,000 CT DEN:216100078851 MBVCB.2103603164.078851.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
10-06-2022 07:13:57 100,000 ung ho ma so 2022.146 (anh Vu Van Thuy)
10-06-2022 07:44:06 100,000 ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy)
10-06-2022 08:23:55 200,000 TRUONG THI LUYEN Chuyen tien
10-06-2022 08:26:49 200,000 ung ho MS2022.140 (Em Doan Van Binh)
10-06-2022 08:32:32 200,000 ung ho MS 2022.142(Em Tran Dang Trieu Thien)
10-06-2022 10:00:22 100,000 HOANG XUAN THAI ung ho MS 2022.146 VU VAN THUY
10-06-2022 12:10:06 2,300,000 CT DEN:216105834551 Anh THUAN ung ho MS 2022 142 em Tran Dang Trieu Thien
10-06-2022 12:52:05 300,000 CT DEN:216105061859 MBVCB.2104869398.061859.UNG HO MS 2022.118 NGUYEN PHUONG ANH.CT tu 0121000687327 NGUYEN THI THOM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
10-06-2022 13:02:55 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.146 ( anh vu van thuy )
10-06-2022 13:41:46 200,000 Ung ho MS 2022.146 (anh Vu Van Thuy)
10-06-2022 18:51:35 20,000 CT DEN:216118605291 UNG HO MS 2022.144 (EM MAI VAN KHANH)-100622-18:51:34 605291
10-06-2022 18:53:16 20,000 CT DEN:216118606154 UNG HO MS 2022.145 (CO PHUNG THI PHIN).-100622-18:53:15 606154
10-06-2022 19:14:56 5,000,000 CT DEN:216112257742 Ong Tu Van cuu giup ms 2022.146 Vu Van Thuy FT22161594673244

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Bị ung thư di căn hỏng một mắt, bé trai gặp nhiều hiểm nguy

Mùng 1 Tết năm 2022, bên mắt trái của Thành Đạt bị sưng đỏ. Sinh sống ở quê nghèo, lại học ít, cha mẹ con chỉ nghĩ rằng bụi bay vào mắt nên chần chừ, vài ngày sau mới đưa đi khám, chẳng ngờ căn bệnh ung thư đã di căn.

Trao hơn 34 triệu đồng đến bé Nguyễn Minh Khôi bị não úng thủy

Bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ bé Nguyễn Minh Khôi hơn 34 triệu đồng chữa bệnh. Đây là một món quà hết sức ý nghĩa đối với gia đình bé trong lúc khó khăn.

Địa Ốc Xanh Toàn Cầu: Nối tiếp chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Địa Ốc Xanh Toàn Cầu lên kế hoạch triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, hướng tới mục tiêu hỗ trợ, san sẻ với những mảnh đời bất hạnh tại các địa phương trên cả nước.

Mong ước có một chiếc xe lăn của người phụ nữ tật nguyền mê hội hoạ

Vượt lên trên số phận, chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, ở xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đã “vẽ” lại cuộc đời mình bằng nghị lực phi thường và lan tỏa cảm hứng đến nhiều người xung quanh.

Bạn đọc ủng hộ bé Phan Tấn Tú bị u não hơn 33 triệu đồng

Anh Phan Văn Từ, cha của bé Phan Tấn Tú cho biết, hiện tại con đang ở Huế để xạ trị. Ngoài tiền viện phí, con phải sử dụng nhiều thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên rất tốn kém.

Trao hơn 43 triệu đồng đến gia đình có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo

Báo VietNamNet vừa trao số tiền 43.988.508 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình chị Doãn Thị Thu Hằng có 2 con mắc bệnh hiểm nghèo.

Không giấy tờ hay người thân, cụ ông gặp nạn cần giúp gấp

Dù có thể nói chuyện nhưng cụ ông không cung cấp được thông tin cá nhân. Các bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp vừa tập trung điều trị bệnh, vừa tìm kiếm thân nhân cùng sự giúp đỡ kinh phí lẫn người chăm sóc.

Sản phụ tội nghiệp phải xa con 10 tháng vì Covid-19 vẫn gặp nguy hiểm

Chị Dương Ánh Nguyệt, sản phụ bị di chứng hậu Covid-19 vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Số tiền hơn 32 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ chưa đủ so với quá trình điều trị kéo dài của chị.

Người mẹ nghèo cuối đời chỉ mong hai con được vào trại tâm thần

“Sống nay, chết mai chẳng biết đâu mà lần, tôi chỉ thương cho hai đứa con gái bị bệnh tâm thần không biết sẽ thế nào khi mà bát cơm cũng chẳng tự xúc ăn được”, bà Hứa Thị Thanh nói trong nước mắt.

Bé Trường Phát được ủng hộ hơn 76 triệu đồng

Bé Trường Phát chào đời với cân nặng 0.7kg, đầu của em mỗi lúc một phình to bởi căn bệnh não ủng thủy. Bạn đọc Báo VietNamNet vừa ủng hộ Trường Phát số tiền hơn 76 triệu đồng.

Mang âm nhạc đến Bệnh viện để xoa dịu nỗi đau bệnh tật

Sáng 7/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng với các nhóm thiện nguyện đã tổ chức chương trình “Mang âm nhạc đến Bệnh viện - Xoa dịu nỗi đau bệnh tật”.

Cha già bệnh tật và con trai cần mổ tim, người phụ nữ đơn thân khẩn cầu giúp đỡ

Bản thân mang trong mình nhiều bệnh nguy hiểm nhưng chị Thường vẫn cố gắng chăm sóc người con bị bệnh tim và phụng dưỡng cha già suy phổi.

Cụ ông bị ung thư dạ dày được bạn đọc ủng hộ hơn 35 triệu đồng

Ông Mười may mắn được phát hiện bệnh ung thư dạ dày sớm. Sau khi phẫu thuật, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị hóa trị, đồng thời đánh giá khả năng phục hồi của ông tốt.

Cụ bà vét sạch túi còn hơn 100 nghìn đồng xin cứu cháu rể gặp tai nạn giao thông

Mẹ mất, cha còn đang làm lụng cật lực để lo cho người anh trai bị tai nạn giao thông trước đó. Khi Tiến gặp nạn, em chỉ có thể cậy nhờ nhà vợ.

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc"

"Một trẻ em hạnh phúc sẽ trở thành một người lớn hạnh phúc, một trẻ em thành công có giá trị cho gia đình, cộng đồng và quốc gia, mở ra cơ hội đóng góp điều đó ở trong tương lai”, Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh.