Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 9/2022

Trong 10 ngày đầu tháng 9/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 341.079.930 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
1/9/2022 1,000 IBVCB.2401265720.ast.CT tu 9902379605 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2022 1,000 IBVCB.2401258693.ast.CT tu 1022346021 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2022 1,000 IBVCB.2401252328.asat.CT tu 1025768839 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2022 1,000 IBVCB.2401251867.ast.CT tu 0421000531133 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2022 1,000 IBVCB.2401250226.ast.CT tu 1022351475 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2022 1,000 IBVCB.2401248520.ast.CT tu 0861000042294 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2022 1,000 IBVCB.2401247524.AST.CT tu 1020655194 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2022 1,000 IBVCB.2401247273.AST.CT tu 9971474282 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2022 5,500 965385.010922.112136.Ung ho MS 2022 230 NAM MO A DI DA PHAT
1/9/2022 5,500 960145.010922.112013.Ung ho MS 2022 229 NAM MO A DI DA PHAT
1/9/2022 10,000 MBVCB.2403777626.vo thi quynh chuyen tien.CT tu 0631000492033 NGUYEN VAN PHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 10,000 MBVCB.2401674493.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.230 (ba Sam).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 10,000 239781.010922.080630.Vinh Nam ung ho ms 2022 230 ba Le Thi Sam
1/9/2022 20,000 042930.010922.144337.ZP68T22QIC59 Chuyen qua ZaloPay
1/9/2022 20,000 965431.010922.143022.IBFT Nhu chua he co cuoc chia ly
1/9/2022 20,000 612975.010922.141852.UNG HO NCHCCCL; NGUYEN THI MY PHUONG; SN 1965
1/9/2022 25,000 178108.010922.092224.MS 2022.230.hunghoaiduc
1/9/2022 50,000 IBVCB.2402313174.Giup ma so 2022.230 ba Sam.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2022 50,000 128277.010922.091031.ung ho MS 2022.230 ba sam FT22248669008740
1/9/2022 50,000 595327.010922.052813.Ung ho MS 2022228 anh Nguyen Xuan Tien
1/9/2022 100,000 607511.010922.165840.Ms 2022 229 em Pham Van Hieu
1/9/2022 100,000 601501.010922.165016.Ms 2022 230 ba Sam
1/9/2022 100,000 003105.010922.161229.ms 2022 230 ba sam
1/9/2022 100,000 MBVCB.2403157899.Ung ho MS 2022.230 (ba Sam)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 100,000 714749.010922.153652.Ung ho NCHCCCL quynh tram 0388392271
1/9/2022 100,000 MBVCB.2403025866.ung ho MS 2022.230 (ba Sam).CT tu 0301000372541 NGUYEN NGOC VUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 100,000 MBVCB.2402954113.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 100,000 MBVCB.2402951817.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.230 (ba Sam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 100,000 858277.010922.144638.Ung ho MS 2022230 Ba Sam
1/9/2022 100,000 660492.010922.140328.T ung ho ba Sam MS 2022.230
1/9/2022 100,000 676245.010922.132756.VCB;0011002643148;HUYNH TAN AN chuyen khoan ung hoMS 2022230ba Sam
1/9/2022 100,000 877386.010922.114440.UNG HO MS 2022.224 BE DUONG HUYNH KIM TIEN-010922-11:44:39 877386
1/9/2022 100,000 034553.010922.113937.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 230 ba sam
1/9/2022 100,000 MBVCB.2402299193.( ung ho ba Sam) MS 2022.230.CT tu 1071000572492 TRAN THI NU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 100,000 113828.010922.083847.Ung ho MS 2022.230 (ba Sam)
1/9/2022 100,000 784000.010922.081419.Ung ho MS 2022230 Ba Sam
1/9/2022 100,000 789807.010922.073212.ung ho ms 2022.230 (ba Sam)
1/9/2022 100,000 034102.010922.072822.Ung ho MS 2022.230 ba sam FT22248049085290
1/9/2022 100,000 MBVCB.2401360845.TRINH HOANG ANH chuyen tien MS 2022.228.CT tu 0081000816165 TRINH HOANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 150,000 135868.010922.092704.MS 2022.230 FT22248004025697
1/9/2022 200,000 886907.010922.174739.MS 2022.228 ung ho anh nguyen xuan tien
1/9/2022 200,000 902610.010922.173731.ung ho ms 2022 229 e Pham Van Hieu
1/9/2022 200,000 MBVCB.2403432787.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.230( ba Sam).CT tu 9977722917 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 200,000 032645.010922.162440.IBFT UH MS 2022.228
1/9/2022 200,000 543957.010922.152502.MS 2022 230 Ba Sam
1/9/2022 200,000 990759.010922.151534.IBFT M.Loan ung ho MS 2022.230
1/9/2022 200,000 632772.010922.130056.Ung ho MS 2022230 ba Sam
1/9/2022 200,000 MBVCB.2402507431.LE VIET HAI ung ho ms 2022.230( ba SAM).CT tu 0491000035209 LE VIET HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 200,000 876658.010922.105923.Ms 2022 230 ba sam
1/9/2022 200,000 247154.010922.105736.MS 2022 230 Ba Sam
1/9/2022 200,000 273249.010922.104844.ung ho ba le thi sam thon 4 huong son ha tinh FT22248643288520
1/9/2022 200,000 951524.010922.092140.PHAM VAN NGUYEN chuyen tien
1/9/2022 200,000 482072.010922.084206.2022.230 ba le thi sam
1/9/2022 200,000 768229.010922.082127.UNGHOMASO2022.226BEQUYNHNHU-010922-08:21:26 768229
1/9/2022 200,000 130927.010922.072719.Ung ho ma so 2022230 ( ba Sam)
1/9/2022 300,000 MBVCB.2402993516.Ung ho MS.2022.230 ba sam.CT tu 0021001067153 DINH THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 300,000 MBVCB.2402319523.Ung ho MS 2022.230 ( Ba Sam) .CT tu 0121000177090 BUI THI ANH PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 300,000 198687.010922.100038.ms 2022.230 FT22248218326585
1/9/2022 300,000 592803.010922.095620.VU VAN LAM ct ung ho a Nguyen xuan Tien MS 2022228
1/9/2022 300,000 807792.010922.095339.IBFT UH Ms2022.223
1/9/2022 500,000 MBVCB.2404485679.ung ho?MS 2022.226?(Be Quynh Nhu ).CT tu 0601000518466 LE THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 500,000 114724.010922.150534.Ung ho MS2022.230(ba Sam)
1/9/2022 500,000 421447.010922.115002.Ung ho ma so 2022 230 gia dinh ba Sam va cac chau
1/9/2022 500,000 349192.010922.113820.ung ho ma so 2022.230 ba Sam FT22248739011132
1/9/2022 500,000 MBVCB.2402282804.Ung ho MS 2022.230 (ba Sam).CT tu 0251001185441 NGUYEN TRUONG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 500,000 582241.010922.095226.VU VAN LAM ct ung ho e Pham Van Hieu MS 2022229
1/9/2022 500,000 MBVCB.2401923715.Ung ho MS 2022.230.CT tu 0011000492117 NGUYEN CHI KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 500,000 127351.010922.084843.MS 2022.230 - ba Sam FT22248008317069
1/9/2022 500,000 654016.010922.065808.NGUYEN THANH CHUNG ung ho MS 2022229 Em Pham Van Hieu
1/9/2022 500,000 741111.010922.043518.ms 2022229 ( em pham van hieu )
1/9/2022 500,000 741106.010922.043434.ms 2022228 ( anh nguyen xuan tien )
1/9/2022 500,000 270942.010922.043348.2022226 ( be quynh nhu)
1/9/2022 500,000 951364.010922.043301.ms 2022227 ( em nguyen doan lan anh)
1/9/2022 500,000 741085.010922.043142.ms 2022088 ( be pham cong danh)
1/9/2022 600,000 713119.010922.194804.Ung ho MS 2022 229 MS 2022 230
1/9/2022 1,000,000 968649.010922.185451.Ung ho MS 2022 217 Nguyen Thanh Long Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
1/9/2022 1,000,000 963508.010922.183325.Ung ho MS 2022 230 ba Sam Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
1/9/2022 1,000,000 MBVCB.2403463754.NGUYET THU ung ho MS 2022.222( be Tran Thi Hong Anh).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 1,000,000 MBVCB.2403454587.NGUYET THU ung ho MS 2022.224 ( be Duong Huynh Kim Tien).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 1,000,000 MBVCB.2403446035.NGUYET THU ung ho MS 2022.219 ( gia dinh ba Len).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 1,000,000 MBVCB.2403434370.NGUYET THU ung ho MS 2022.088 ( be Pham Cong Danh).CT tu 0151000528825 LE THI NGUYET THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 1,000,000 MBVCB.2402985252.ung ho MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 1,000,000 MBVCB.2402981575.ung ho MS 2022.229 (em Pham Van Hieu).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 1,000,000 MBVCB.2402977718.ung ho MS 2022.230 (ba Sam).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 1,000,000 MBVCB.2402943802.ung ho ms 2022 230 ba Sam.CT tu 0081000321887 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
1/9/2022 1,000,000 686272.010922.104359.Vo Thi Ngoc Chau ung ho MS 2022 230 ba Sam
1/9/2022 1,000,000 228031.010922.095124.Ung ho Ba Sam 2022.230
1/9/2022 1,000,000 MBVCB.2401488120.Ung ho MS 2022.230.CT tu 0341000057644 BUI DUC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
1/9/2022 4,800,000 613523.010922.210324.Co Ngoc Nga ( My ) ung ho MS 2022.214
1/9/2022 4,803,127 315707.010922.111607.Fanpage TWICE Mina ung ho chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly FT22248902424768
1/9/2022 10,000,000 812494.010922.082703.Ong Tu Van tro giup 3 chau mo coi cha ms2022230 ba Sam
2/9/2022 1,000 IBVCB.2406401932.few.CT tu 1020765394 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2022 1,000 IBVCB.2406374937.w.CT tu 9816762434 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2022 1,000 IBVCB.2405885887.dfh.CT tu 1025714614 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2022 1,000 IBVCB.2405872666.dsg.CT tu 1028411756 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2022 10,000 881084.020922.201641.NGUYEN HA MINH TRUC chuyen khoan
2/9/2022 10,000 MBVCB.2405928387.PHAM DUY PHUC chuyen tien.CT tu 9931627362 PHAM DUY PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 10,000 753694.020922.131635.tu thien
2/9/2022 10,000 966774.020922.115358.Dang Thi Tong
2/9/2022 20,000 669201.020922.181732.UNG HO NCHCCCL Huyen; 0376285006
2/9/2022 20,000 639748.020922.180848.NGUYEN KHANH VY Chuyen tien
2/9/2022 50,000 537195.020922.222932.Ung ho NCHCCCL Nhat Binh 0945692158
2/9/2022 50,000 426609.020922.175641.T ung ho Nguyen Anh Tuan MS 2022.231
2/9/2022 50,000 IBVCB.2405889446.Giup ma so 2022.231 be Nguyen Anh Tuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
2/9/2022 50,000 MBVCB.2405060674.Giup MS 2022.331 be Nguyen Anh Tuan.CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 100,000 MBVCB.2407116694.Ung ho ms 2020.230 (ba Sam).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 100,000 911074.020922.155511.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 231 be Nguyen Anh Tuan
2/9/2022 100,000 IBVCB.2405986272.MS 2022. 228 (anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 100,000 MBVCB.2405975050.MS 2022.231.CT tu 1018847562 TRAN TIEN DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 100,000 327650.020922.105706.ung ho MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan). Nguoi gui-Pham Nha
2/9/2022 100,000 359472.020922.094511.IBFT MS 2022231
2/9/2022 100,000 954140.020922.085532.Ung ho MS 2022.231- be Nguyen Anh Tuan. A Di Da Phat
2/9/2022 100,000 MBVCB.2405095246.MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 100,000 218582.020922.072338.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022230
2/9/2022 100,000 194585.010922.232110.Ung ho MS 2022.230
2/9/2022 100,000 320806.010922.225413.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.230 gd ba Sam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22248792104656
2/9/2022 100,000 319323.010922.224336.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.222 gd be Tran Thi Hong Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22248124624311
2/9/2022 108,000 612023.020922.082225.Ung ho MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan)
2/9/2022 150,000 952763.020922.143135.HA MANH CUONG chuyen khoan ung ho MS 2022 231 be Nguyen Anh Tuan
2/9/2022 200,000 536918.020922.221009.UNGHOMASO2022.230 BASAM-020922-22:10:08 536918
2/9/2022 200,000 132746.020922.190734.DAO THI THUY ung ho MS 2022.231 be Nguyen Anh Tuan
2/9/2022 200,000 385122.020922.121236.MS 2022.231 FT22248871438047
2/9/2022 200,000 608704.020922.115723.ung ho MS 2022231 BE NGUYEN ANH TUAN
2/9/2022 200,000 337373.020922.114834.MS 2022.230(BA SAM)-020922-11:48:34 337373
2/9/2022 200,000 020784.020922.110333.ZP68T30K2699 UnghoMS2022218 NgVanHoang
2/9/2022 200,000 175257.020922.101142.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 231 nguyen anh tuan
2/9/2022 200,000 969636.020922.094929.Ung ho Ms 2022.231 be Nguyen Anh Tuan FT22248563487900
2/9/2022 200,000 MBVCB.2405101034.MS 2022.230 (ba Sam).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 200,000 779667.010922.231035.MS 2022 226 Be Quynh Nhu FT22248080549287
2/9/2022 250,000 901802.020922.082914.Ung ho MS 2022.227 FT22248126880336
2/9/2022 250,000 901070.020922.082809.Ung ho MS 2022.231 FT22248081900630
2/9/2022 300,000 MBVCB.2407268871.Ung ho.CT tu 0201000659315 NGUYEN QUANG SANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 300,000 MBVCB.2407073890.Ung ho MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 300,000 560882.020922.155243.NGUYEN DINH CHINH Chuyen tien ung ho MS 2022230 ba Sam
2/9/2022 300,000 Ung ho NCHCCCL fb Chan Tinh DIEU KI DIEU TRONG CUOC SONG
2/9/2022 360,000 831708.020922.213510.ung ho ms 2022230 cac chau ba Sam
2/9/2022 500,000 MBVCB.2406897848.Ung ho MS 2022.230 (ba Sam).CT tu 0491000014594 NGUYEN THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 500,000 MBVCB.2406818359.MS 2022.229 em PHAM VAN HIEU, tp Ho Chi Minh..CT tu 0071004340576 NGUYEN DUC CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 500,000 968600.020922.185234.Dieu Thuong giup do MS 2022231
2/9/2022 500,000 MBVCB.2406515159.Ung ho MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 0531000276680 DOAN THI PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 500,000 MBVCB.2405999563.Giup do ms 2022.231.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 500,000 778605.020922.133938.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 231 be NGUYEN ANH TUAN
2/9/2022 500,000 179918.020922.105152.MS 2022.231 ( be Nguyen Anh Tuan )
2/9/2022 500,000 969485.020922.094921.ung ho ma so 2022.231 be Nguyen Anh Tuan FT22248959240457
2/9/2022 500,000 874189.020922.082503.Ung ho ma so 2022 231 be Nguyen Anh Tuan
2/9/2022 500,000 278783.010922.224527.MS.2022.230 ba Sam
2/9/2022 1,000,000 191074.020922.223820.Ung ho MS 2022 231 be Nguyen Anh Tuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
2/9/2022 1,000,000 722744.020922.204933.ung ho ms 2022231
2/9/2022 2,000,000 MBVCB.2405839742.Ung ho MS 2022.228(anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 0381002669640 TRAN THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
2/9/2022 3,000,000 689674.020922.091557.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022231 be Nguyen Anh Tuan
2/9/2022 5,000,000 MBVCB.2405054303.chuyen tien ung ho MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan).CT tu 0871000687979 TRAN THANH NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 5,500 249118.030922.065900.Ung ho MS 2022 231 NAM MO A DI DA PHAT
3/9/2022 10,000 MBVCB.2409971050.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho 2022.231(be Nguyen Anh Tuan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 10,000 MBVCB.2407871570.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.232 (Nguyen Cam Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 10,000 MBVCB.2407846815.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 10,000 352798.030922.081344.Vinh Nam ung ho ms 2022 232 Nguyen Cam Anh
3/9/2022 10,000 349697.030922.081219.Vinh Nam ung ho ms 2022 231 be Nguyen Anh Tuan
3/9/2022 20,000 305897.030922.194816.LE MINH TAI Chuyen tien
3/9/2022 20,000 MBVCB.2409132656.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.232 em nguyen cam anh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 20,000 914782.030922.161254.Ung ho NCHCCCL Tan 0336641673
3/9/2022 20,000 477308.030922.153300.Ung ho NCHCCCL nqa 0977003633
3/9/2022 20,000 448107.030922.142546.UH NCHCCCL Nguyen Thi Hue
3/9/2022 50,000 610846.030922.165502.T ung ho Nguyen Cam Anh MS 2022.232
3/9/2022 50,000 IBVCB.2408635301.Giup ma so 2022.232 Nguyen Cam Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
3/9/2022 50,000 MBVCB.2408333998.MS 2022.232 (Nguyen Cam Anh).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 50,000 MBVCB.2408331860.UH MS 2022.229 em Pham Van Hieu - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 100,000 601751.030922.175907.Gd Le Tan Thanh uh MS gd be Nguyen Anh Tuan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22248031043150
3/9/2022 100,000 596354.030922.173003.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.232 gd Nguyen Cam Anh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22248008452854
3/9/2022 100,000 765379.030922.162053.UNG HO MS 2022.225 (ANH CHAU MUON)-030922-16:20:53 765379
3/9/2022 100,000 762749.030922.161404.UNG HOMS 2022.224 (BE DUONG HUYNH KIM TIEN)-030922-16:14:04 762749
3/9/2022 100,000 761947.030922.161159.UNG HOMS 2022.222(BE TRAN THI HONG ANH)-030922-16:12:01 761947
3/9/2022 100,000 759297.030922.160521.UNG HOMS 2022.232(NGUYEN CAM ANH)-030922-16:05:23 759297
3/9/2022 200,000 MBVCB.2410168986.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhmsMS 2022.230 (ba Sam.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 200,000 MBVCB.2410164568.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.231 (be Nguyen Anh Tuan.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 200,000 MBVCB.2410162342.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.232 (Nguyen Cam Anh.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 200,000 MBVCB.2408726577.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.232(Nguyen Cam Anh).CT tu 9977722917 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 200,000 MBVCB.2408168210.UNG HO MS 2022.232 (Nguyen Cam Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 360,000 786235.030922.162123.ung ho ms 2022232 Nguyen Cam Anh
3/9/2022 400,000 MBVCB.2408894333.DO TIEN THANH chuyen tien MS 2022.231.CT tu 0011000555888 DO TIEN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
3/9/2022 500,000 673685.030922.115145.UNG HO MS 2022.232(NGUYEN CAM ANH)-030922-11:51:42 673685
3/9/2022 500,000 291405.030922.075112.Ung ho ma so 2022 232 em Nguyen Cam Anh
3/9/2022 1,000,000 368483.030922.215526.Ung ho MS 2022 232 Nguyen Cam Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
3/9/2022 1,000,000 319652.030922.074720.ung ho MS 2022.231 be Nguyen Anh Tuan. Quang Ninh
3/9/2022 3,000,000 859401.030922.091158.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022232 Nguyen Cam Anh
4/9/2022 1,000 IBVCB.2410424254.nmj.CT tu 1020279755 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/9/2022 5,500 101330.040922.115241.Ung ho MS 2022 233 NAM MO A DI DA PHAT
4/9/2022 5,500 098639.040922.115152.Ung ho MS 2022 232 NAM MO A DI DA PHAT
4/9/2022 10,000 MBVCB.2411011695.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.233 (gia dinh Ong Phuc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 10,000 277620.040922.074719.Vinh Nam ung ho ms 2022 233 gia dinh ong Nguyen Phuc
4/9/2022 20,000 MBVCB.2412988521.PHAN THI HAI YEN chuyen tien.CT tu 0281001137637 PHAN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 20,000 MBVCB.2410775929.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.233 gia dinh bac phuc.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 20,000 MBVCB.2410245419.Ung ho NCHCCCL Phan Ngoc Phi 0989352675.CT tu 0251001108030 PHAN NGOC PHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 30,000 MBVCB.2412121153.ms 2022 231.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/9/2022 30,000 MBVCB.2412112776.ms 2022 232.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/9/2022 50,000 736959.040922.222600.MS 2022.231(be Nguyen Anh Tuan)
4/9/2022 50,000 033416.040922.174048.T ung ho gia dinh ong Phuc MS 2022.233
4/9/2022 50,000 671403.040922.152444.ung ho NCHCCCL 0967661054
4/9/2022 50,000 IBVCB.2411488915.Giup ma so 2022.233 gia dinh ong Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/9/2022 50,000 478471.040922.114535.UHMS 2022.233 gia dinh ong Phuc
4/9/2022 50,000 775351.040922.094059.MS 2022 233 ung ho gia dinh chu Phuc FT22248178137025
4/9/2022 50,000 880415.040922.052738.Ung ho MS 2022231 be Nguyen Anh Tuan
4/9/2022 50,000 047161.040922.004321.Ung ho MS2022 231 BE NGUYEN ANH TUAN
4/9/2022 100,000 MBVCB.2413183817.MS 2022. 233 (gia dinh ong Phuc).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 100,000 MBVCB.2413180679.MS 2022.232 (Nguyen Cam Anh).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 100,000 172697.040922.215058.ung ho MS 2021.275 (gia dinh anh Tuoi)
4/9/2022 100,000 778546.040922.191618.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 233 gia dinh ong Phuc NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
4/9/2022 100,000 754132.040922.185209.Le Duc Nghia ung ho Le Thi Sam
4/9/2022 100,000 845280.040922.140130.ung ho MS 2022 233 gia dinh ongPhuc FT22248191304846
4/9/2022 100,000 154844.040922.120833.MS 2022 233 gia dinh ong Phuc
4/9/2022 100,000 MBVCB.2411080621.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 100,000 MBVCB.2411079082.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.232 (Nguyen Cam Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 100,000 MBVCB.2411075770.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.233 (gia dinh ong Phuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 100,000 936534.040922.060156.ung ho MS 2022.231 be Nguyen Anh Tuan
4/9/2022 155,000 799193.040922.212234.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.233 gd ong Phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22248031561021
4/9/2022 200,000 107546.040922.213347.ung ho MS 2022.227 (em Nguyen Doan Lan Anh)
4/9/2022 200,000 MBVCB.2412988779.ung ho MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 MBVCB.2412948998.ung ho MS 2022.233 (gia dinh ong Phuc)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 618641.040922.082756.Ung ho em nguyen quang tuan ma so 2022231
4/9/2022 200,000 886918.040922.200433.MS 2022222
4/9/2022 200,000 MBVCB.2412424992.MS 2022.222.CT tu 0011003269688 DANG LAN CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 683442.040922.162822.ung ho ms 2022233 gia dinh ong Phuc
4/9/2022 200,000 MBVCB.2411772297.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhmsMS 2022.223 (em Trinh Dinh Huy.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 MBVCB.2411768002.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.226 (Be Quynh Nhu).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 MBVCB.2411764188.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.227 (em Nguyen Doan Lan Anh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 MBVCB.2411709020.Ung ho MS2022.231 (be Nguyen Anh Tuan).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 865898.040922.140641.Ms 2022 233 gia dinh ong Phuc
4/9/2022 200,000 MBVCB.2411479767.NGUYEN PHUONG CHI chuyen tien ung ho MS:2022233 ( gia dinh ong phuc).CT tu 0621000390048 NGUYEN PHUONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 MBVCB.2411336357.ung ho MS 2022.226 (Be Quynh Nhu).CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 013901.040922.105147.MS 2022.203 ( ONG LE VAN COP)-040922-10:51:28 013901
4/9/2022 200,000 013523.040922.105050.MS 2022.205 ( EM TRAN MINH TIEN)-040922-10:50:33 013523
4/9/2022 200,000 013100.040922.104954.MS 2022.165 ( CHI DUONG ANH NGUYET)-040922-10:49:36 013100
4/9/2022 200,000 MBVCB.2411092366.MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan) .CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 012522.040922.104817.MS 2022. 208 ( ONG MONG VAN LONG)-040922-10:48:00 012522
4/9/2022 200,000 011909.040922.104643.MS 2022.211 ( BE NGUYEN THANH DAT)-040922-10:46:27 011909
4/9/2022 200,000 011518.040922.104548.MS 2022.2012 (ME CON BA THAN)-040922-10:45:33 011518
4/9/2022 200,000 MBVCB.2411083511.MS 2022.233 (gia dinh ong Phuc).CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 MBVCB.2411081861.ung ho ms 2022.233 (gia dinh ong Phuc).CT tu 0011004171099 LE THU NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 011096.040922.104445.HUYNH THI THANH - MS 2022.223 (EM TRINH DINH HUY)-040922-10:44:22 011096
4/9/2022 200,000 010520.040922.104321.MS 2022.224 ( BE DUONG HUYNH KIM TIEN)-040922-10:43:07 010520
4/9/2022 200,000 010093.040922.104218.HUYNH THI THANH - MS 2022.233 (DG ONG PHUC)-040922-10:41:59 010093
4/9/2022 200,000 MBVCB.2410764874.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023.233 gia dinh Ong Phuc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 MBVCB.2410747283.MS 2022.233.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 200,000 Ung ho NCHCCCL Doan Hong Minh 0904369643
4/9/2022 200,000 409622.040922.075433.Ung ho MS 2022.233
4/9/2022 200,000 265857.040922.072244.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 233 gia dinh ong phuc
4/9/2022 300,000 891031.040922.223811.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 233 gia dinh ong Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
4/9/2022 300,000 MBVCB.2412803164.ung ho ms 2022.229(em Pham Van Hieu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 300,000 MBVCB.2412785027.ung ho ms 2022.230(ba Sam).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 300,000 MBVCB.2412774132.ung ho?MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 300,000 MBVCB.2412766679.ung ho ms 2022.231(be Nguyen Anh Tuan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 300,000 MBVCB.2412734995.ung ho ms 2022.233(gd ong Phuc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 300,000 MBVCB.2411997074.MS 2022.233 (gia dinh ong Phuc).CT tu 1019291182 PHAM NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 300,000 960030.040922.123111.Ha chuyenms 2022.233 gia dinh ong phuc FT22248079369001
4/9/2022 300,000 010169.040922.104228.UNG HOMS 2022.231(BE NGUYEN ANH TUAN)-040922-10:42:32 010169
4/9/2022 300,000 MBVCB.2410524093.Gui MS 2022.230 (ba Sam).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 300,000 MBVCB.2410520528.Xin gui MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 300,000 MBVCB.2410518461.Gui MS 2022.232 (Nguyen Cam Anh) .CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 500,000 MBVCB.2412750740.ung ho ms 2022.232(Nguyen Cam Anh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 500,000 933382.040922.174154.ung ho MS 2022222 be Tran Thi Hong Anh
4/9/2022 500,000 893567.040922.160024.ung ho MS 0022222 be tran thi hong anh
4/9/2022 500,000 MBVCB.2411745879.UNG HO MS 2022.233 (GIA DINH ONG PHUC).CT tu 0071001101567 NGUYEN NGOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 500,000 892523.040922.125545.ung ho MS 2022.233 gia dinh ong Phuc
4/9/2022 500,000 MBVCB.2410895369.ms 2022 233 uh gia dinh ong Phuc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
4/9/2022 500,000 317097.040922.094443.IBFT ung ho bac Phuc MS 2022233
4/9/2022 500,000 533040.040922.093456.MS 2022 233 gia dinh ong Phuc
4/9/2022 500,000 300909.040922.091116.IBFT ung ho be Tuan Anh MS 2022231
4/9/2022 500,000 IBVCB.2410715768. ung ho MS 2022.233 (gia dinh ong Phuc).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 500,000 116982.040922.074156.VCB;0011002643148;MS 2022 233 UH gd ong Phuc
4/9/2022 500,000 MBVCB.2410558121.Ung ho ms 2022. 224 Duong Huynh Kim Tien.CT tu 0071002769938 NGUYEN THI TRUC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 500,000 400772.040922.052138.ung ho MS 2022.232 chau Nguyen Cam Anh
4/9/2022 1,000,000 545674.040922.211336.Ung ho MS 2022 233 gia dinh ong Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
4/9/2022 1,000,000 146743.040922.184755.Ung ho NCHCCCL Thuy 08033976272
4/9/2022 1,000,000 211540.040922.172645.MS 2022.222 ung ho chau Tran Thi Hong anh
4/9/2022 1,000,000 MBVCB.2411395912.Ung ho NCHCCCL 2022 Nguyen Hong Diep 0918892212.CT tu 0011004065867 NGUYEN THI HONG DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 1,000,000 688601.040922.074600.Chau Tan chuyen cho chu phuc ms 2022233 FT22248453822061
4/9/2022 1,500,000 930782.040922.111115.KOLMAKOVA EKATERINA ung ho MS 2022233 gia dinh ong Phuc
4/9/2022 2,000,000 MBVCB.2412703727.NGUYEN DUC GIANG chuyen tien ung ho nha ong Phuc 2022.233.CT tu 0021000808796 NGUYEN DUC GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
4/9/2022 2,000,000 472061.040922.085301.LE TIEN LIEM chuyen khoan ung ho gia dinh ong phuc o hue
4/9/2022 3,000,000 879379.040922.104809.ong Tu Van ho tro dong vien MS 2022233 gia dinh ong Nguyen Phuc
4/9/2022 3,000,000 678291.040922.090329.Ung ho MS 2022230 FT22248668979986
5/9/2022 1,000 IBVCB.2415688650.trf.CT tu 1026169163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 1,000 IBVCB.2413860468.a.CT tu 9337543903 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 5,500 511165.050922.085145.Ung ho MS 2022 234 NAM MO A DI DA PHAT
5/9/2022 5,500 508635.050922.085106.Ung ho MS 2022 233 NAM MO A DI DA PHAT
5/9/2022 5,500 502910.050922.084947.Ung ho MS 2022 232 NAM MO A DI DA PHAT
5/9/2022 10,000 MBVCB.2416989409.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.235( chi Nguyen Thi Hong Dep).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 10,000 MBVCB.2415878032.Tra Xuan Binh giup 2 ms 2022233 va 2022234.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 10,000 MBVCB.2414045942.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho Ma so MS 2022.234 (Chi Nguyen Thi Hong Dep).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 10,000 296867.050922.075340.Vinh Nam ung ho ms 2022 234 chi Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 15,000 MBVCB.2415868549.Tra Xuan Binh giup 3ms 2022230 2022231 va 2022232.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 50,000 678571.050922.195254.MS 2022 234 ung ho chi Nguyen Thi Hong Dep FT22248050558072
5/9/2022 50,000 MBVCB.2415515225.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.234 chi nguyen thi hong dep.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 50,000 IBVCB.2414877346.Giup ma so 2023.234 chi Nguyen Thi Hong Dep .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
5/9/2022 50,000 020289.050922.100340.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022234 chi Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 100,000 915651.050922.224740.Ung ho NCHCCCL Nguyen thi hoang trang 0765132477 FT22249907751201
5/9/2022 100,000 257346.050922.211532.Ung ho NCHCCCL + Vo Gia Cu + 0338083690
5/9/2022 100,000 079838.050922.194759.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022230 ung ho ba Sam
5/9/2022 100,000 880762.050922.194440.VCB;0011002643148;MS 2022231 ung ho be Nguyen Anh Tuan
5/9/2022 100,000 MBVCB.2416659512.Ung ho MS 2022.233.CT tu 0201000688569 DUONG THI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 100,000 521555.050922.150128.Ung ho MS 2022 234 chi NGUYEN THI HONG DEP
5/9/2022 100,000 551982.050922.144929.UNG HO MS 2022.234 ( NGUYEN THI HONG DEP)-050922-14:48:40 551982
5/9/2022 100,000 444316.050922.121715.Ung ho NCHCCCL Tran Anh Dung 0789239634
5/9/2022 100,000 444286.050922.114513.GD PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2022.230 ( SAM)-050922-11:44:42 444286
5/9/2022 100,000 970421.050922.103532.T ung ho chi Nguyen Thi Hong Dep MS 2022.234
5/9/2022 100,000 IBVCB.2414213400.ung ho MS 2022.234 (Chi Nguyen Thi Hong Dep).CT tu 0251002212832 LUU NHON DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 100,000 963769.050922.102725.ungho MS2022230 Ba Sam
5/9/2022 100,000 931757.050922.101737.ung ho MS 2022213 ong Trinh Viet Vuong
5/9/2022 100,000 925667.050922.101603.ung ho MS 2022218 chu Nguyen Van Hoang
5/9/2022 100,000 922032.050922.101443.ung ho MS 2022225 anh Chau Muon
5/9/2022 100,000 911996.050922.101206.ung ho MS 2022234 chi Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 100,000 890864.050922.100533.NGUYEN NHU DUC ung ho MS 2022234
5/9/2022 100,000 608374.050922.094639.ung ho MS 2022.234
5/9/2022 100,000 MBVCB.2413942495.HOANG NGOC QUANG chuyen tien ung ho MS 2022.234 Chi Nguyen Thi Hong Dep.CT tu 0071002022562 HOANG NGOC QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 100,000 945695.050922.092905.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 233
5/9/2022 100,000 823172.050922.091801.ung ho MS 2022.234 Chi Nguyen Thi Hong Dep FT22248032423648
5/9/2022 100,000 517367.050922.091035.Ung ho MS 2022 234 chi Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 100,000 MBVCB.2413664543.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.234 (chi Nguyen Thi Hong Dep).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 100,000 609282.050922.082533.ung ho MS 2022234 chi Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 200,000 888717.050922.222247.Ung ho MS 2022 233 gia dinh ong Phuc
5/9/2022 200,000 887454.050922.222030.Ung ho MS 2022 234 chi Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 200,000 MBVCB.2417099651.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.234 (Chi Nguyen Thi Hong Dep).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 645852.050922.211211.Ung ho NCHCCCL nguyen thi hoai thu 0988545079
5/9/2022 200,000 837310.050922.210133.Ung ho MS 2022 231 be Nguyen Anh Tuan
5/9/2022 200,000 279925.050922.122350.ung ho MS 2022 234 Chi Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 200,000 MBVCB.2414663235.MS 2022.232.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 MBVCB.2414655840.MS 2022.231.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 MBVCB.2414329433.ung ho MS 2022.234 (Chi Nguyen Thi Hong Dep)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 376111.050922.102616.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022233 va2022234
5/9/2022 200,000 MBVCB.2414063336.Ung ho MS 2022.234 (chi Nguyen Thi Hong Diep).CT tu 0501000005360 TRINH VAN QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 200,000 813072.050922.094333.VCB;0011002643148;MS 2022234 Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 200,000 619026.050922.090557.ung ho MS 2022.234 Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 200,000 SHGD:10000014.DD:220905.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 234 NGUYEN THI HONG DEP
5/9/2022 200,000 710748.050922.072928.Uh MS 2022.234 C Nguyen Thi Hong Dep, tinh Long An FT22248002320005
5/9/2022 200,000 221369.050922.071112.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 234 nguyen thi hong dep
5/9/2022 300,000 977691.050922.221001.ung ho 2022.136 (be Nguyen Quynh Bao Ngoc)
5/9/2022 300,000 MBVCB.2416539318.ung ho MS 2022.234 (Chi nguyen thi hong dep).CT tu 0511000403990 NGUYEN VO DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 300,000 693342.050922.190049.NGUYEN THI HA ungr ho be quynh nhu MS 2022226
5/9/2022 300,000 MBVCB.2416247664.Lieu Thi ung ho ms 2022.233 (gia dinh ong PHUC), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 300,000 IBVCB.2415201198.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.234 (Chi Nguyen Thi Hong Dep).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 300,000 MBVCB.2414017212.MS 2022.234 (Chi Nguyen Thi Hong Dep).CT tu 0071001339961 VUONG THI KIM PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 360,000 573474.050922.080823.ung ho ms 2022234 chi Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 400,000 475367.050922.123752.UNG HO MS 2022.222(BE TRAN THI HONG ANH)-050922-12:37:57 475367
5/9/2022 500,000 MBVCB.2417164398.NGUYEN THANH THUY chuyen tien.CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 500,000 MBVCB.2416213721.Lieu Thi ung ho MS 2022.229 (em PHAM VAN HIEU), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 500,000 MBVCB.2416169851.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2022.234(Chi NGUYEN THI HONG DEP), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 500,000 910103.050922.140907.ung ho MS2022.234 chi Nguyen thi hong Dep
5/9/2022 500,000 052282.050922.134546.Ung ho MS 2022.088 Be Pham Cong Danh FT22248730299630
5/9/2022 500,000 MBVCB.2414283196.Ung ho MS 2022.233 ( gia dinh ong phuc).CT tu 1023042387 MAC THI ANH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 500,000 619667.050922.104513.ung ho be NguyenAnh Tuan ma 2022. 231
5/9/2022 500,000 367800.050922.095437.UNG HO MS 2022.233( GIA DINH ONG PHUC)-050922-09:54:37 367800
5/9/2022 500,000 364983.050922.095020.HO TRO BE NGUYEN ANH TUAN MO XUONG. MS 2022.231-050922-09:50:20 364983
5/9/2022 500,000 812884.050922.091112.Tri Dung ung ho ms 2022.233 o phuc FT22248958405972
5/9/2022 500,000 MBVCB.2413786799.Ung ho MS 2022.234.CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 500,000 SHGD:10067277.DD:220905.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.233 gia dinh ong Phuc
5/9/2022 500,000 IBVCB.2413746039.LY VINH PHUOC chuyen khoan ho tro MS 2022.231.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 500,000 SHGD:10029412.DD:220905.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.229 Pham Van Hieu
5/9/2022 500,000 215358.050922.082413.Ung ho ma so 2022 234 chi Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 600,000 682576.050922.085656.VU ANH TUAN ung ho MS 2022234 Chi Nguyen Thi Hong Dep
5/9/2022 783,967 /REF:3112125923{//}VAL:220831AUD50/33B:AUD50.00/MID:MA8V80522O4CCGAI/Rel ref:null/50:MR NGOC HUY NGUYEN320 AUBURN RD/70:MS 2022.202 (BE DANG THI THUY)/Pmnt:/ACC/BBK/ SW BFTVVNVX002/71A:BEN/71F:AUD0.00
5/9/2022 783,967 /REF:3112125925{//}VAL:220831AUD50/33B:AUD50.00/MID:MA8V8452295DKAZG/Rel ref:null/50:MR NGOC HUY NGUYEN320 AUBURN RD/70:MS 2022.219 (GIA DINH BA LEN)( EMAI?L HOI BAO HUYNGUYEN002HOTMAIL.COM)? NEU NHAN DUOC, XIN TRA LOI QUA EMA?IL./Pmnt:/ACC/BBK/ SW BFTVVN
5/9/2022 1,000,000 638891.050922.135038.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022231 be Nguyen Anh Tuan
5/9/2022 1,000,000 MBVCB.2414659705.ung ho MS 2022.234 Chi Nguyen Thi Hong Dep. Long An.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 1,000,000 362450.050922.071734.ung ho MS 2022.234 ( Nguyen Thi Hong Dep)
5/9/2022 2,000,000 367493.050922.154156.ung ho MS 2022 233 gia dinh ong Phuc
5/9/2022 3,000,000 MBVCB.2416642825.Ung ho MS 2022.234 ( Chi Nguyen Thi Hong Dep).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
5/9/2022 3,000,000 629052.050922.083444.Ong Tu Van dong vien MS 2022234 Chi Nguyen Thi Hong Dep
6/9/2022 5,000 MBVCB.2419406542.Tra Xuan Binh giup ms 2022235.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,000 IBVCB.2417380111.UNG HO MS 2022 226 BE QUYNH NHU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,000 IBVCB.2417378424.UNG HO MS 2022 225 ANH CHAU MUON.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,000 IBVCB.2417377833.UNG HO MS 2022 224 BE KIM TIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,000 IBVCB.2417374925.UNG HO MS 2022 223 EM HUY.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,000 IBVCB.2417371699.UNG HO MS 2022 232 NGUYEN CAM ANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,000 IBVCB.2417370678.UNG HO MS 2022 231 EM TUAN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,000 IBVCB.2417369543.UNG HO MS 2022 230 BA SAM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,000 IBVCB.2417367660.UNG HO MS 2022 229 EM HIEU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,000 IBVCB.2417366133.UNG HO MS 2022 228 ANH XUAN TIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,000 IBVCB.2417364991.UNG HO MS 2022 227 EM LAN ANH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 5,500 177304.060922.110436.Ung ho MS 2022 235 NAM MO A DI DA PHAT
6/9/2022 10,000 859262.060922.215039.VI THI TRANG Chuyen tien
6/9/2022 10,000 824316.060922.204018.NGUYEN VAN CHINH chuyen khoan
6/9/2022 10,000 MBVCB.2420791183.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.235(Ly Pang Mang).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 10,000 MBVCB.2420488792.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 10,000 MBVCB.2419253928.BE THI KIM chuyen tien.CT tu 0551000260114 BE THI KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 10,000 411983.060922.082432.Vinh Nam ung ho ms 2022 235 Ly Pang Mang
6/9/2022 15,000 MBVCB.2419923494.ung ho ms 2022.235 ( ly pang mang); bang trong pao sang; xa la pan tan; huyen mu cang trai; yen bai..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 20,000 SHGD:10019830.DD:220906.BO:NGUYEN THI MINH NGUYET.Remark:Vu Hoai - uh NCHCCCL T9.2022. Xin tri an
6/9/2022 35,000 MBVCB.2418773752.UNG HO NCHCCCL_TRIEU KIEU DUNG_0913530615.CT tu 0361000337439 TRIEU KIEU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 50,000 MBVCB.2421085838.Ung ho NCHCCCL + Hue Nhi + 0962198471.CT tu 1030231526 LY HUE NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 50,000 831342.060922.212237.NGUYEN THI MY CHAU Chuyen tien ung ho ma so 2022.176 ( em Hoai Na)
6/9/2022 50,000 310316.060922.162510.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022235 Ly Pang Mang
6/9/2022 50,000 568050.060922.143526.T ung ho Ly Pang Mang MS 2022.235
6/9/2022 50,000 807509.060922.133602.Ung ho MS 2022 233 gia dinh ong PHUC
6/9/2022 50,000 207388.060922.110647.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL pham nhu sang 0978964267
6/9/2022 50,000 386051.060922.104210.BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T4/8/2022 - MS 2022 219 GIA DINH BA LEN
6/9/2022 50,000 IBVCB.2417992245.Giup ma so 2022.235 Ly Pang Mang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 100,000 629613.060922.233457.Ma 2022 232 Nguyen Cam Anh
6/9/2022 100,000 609432.060922.223504.Ung ho MS 2022 235 LY PANG MANG
6/9/2022 100,000 189998.060922.221722.Ung ho NCHCCCL
6/9/2022 100,000 175613.060922.174542.MS2022.229 PHAM VAN HIEU
6/9/2022 100,000 224880.060922.153359.BUI MINH GIA BAO SN 2006 ung ho em TRINH DINH HUY MS 2022.223 Chuc em mau khoe FT22249000891041
6/9/2022 100,000 222340.060922.152627.BUI MINH GIA BAO SN 2006 ung ho em PHAM CONG DANH MS 2022.088 Chuc em mau khoe FT22249906203250
6/9/2022 100,000 965076.060922.151226.ung ho Ms. 2022235 Ly Pang Mang
6/9/2022 100,000 MBVCB.2419207050.NGUYEN THI NGUYET chuyen tien ung ho MS 2022.214.CT tu 0031000287492 NGUYEN THI NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 100,000 SHGD:10000664.DD:220906.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.234chuc ba Nguyen Thi Hong Dep mau khoe
6/9/2022 100,000 SHGD:10000656.DD:220906.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.233chuc gia dinh ong Nguyen Phuc maukhoe
6/9/2022 100,000 564991.060922.124015.Ung ho Ms 2022235 ong Ly Pang Mang
6/9/2022 100,000 179553.060922.123004.Ms 2022 235 Ly Pang Mang
6/9/2022 100,000 761679.060922.111101.Ung ho MS 2022235 Ly Pang Mang
6/9/2022 100,000 409306.060922.104328.BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T4/8/2022 - MS 2022 222 BE TRAN THI HONG ANH
6/9/2022 100,000 MBVCB.2417811135.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 100,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Khac Thanh 0769626082
6/9/2022 100,000 591827.060922.072336.NGUYEN THI TUYET MINH Chuyen tien ung ho nchcccl
6/9/2022 100,000 MBVCB.2417662983.ung ho NCHCCCL, Nhi, 0353770502.CT tu 0111000316829 LAM THI BAO NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 100,000 675681.060922.070723.ung ho MS 2022.233 gia dinh ong phuc
6/9/2022 100,000 963147.060922.053704.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2022 233 gia dinh ong Phuc
6/9/2022 100,000 947565.060922.015717.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hoang Anh 0396103521
6/9/2022 100,000 939137.050922.232132.Ung ho MS 2022.232 Nguyen Cam Anh FT22249099276057
6/9/2022 200,000 336607.060922.212554.UNG HO MS 2022.235(LY PANG MANG)-060922-21:25:54 336607
6/9/2022 200,000 685854.060922.202942.Ung ho MS 2022.235 ly pang mang FT22249223385649
6/9/2022 200,000 399366.060922.193830.ung ho MS 2022.235 (anh ly pang mang)
6/9/2022 200,000 MBVCB.2419025177.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.235( Anh Ly Pang Mang).CT tu 9977722917 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 908124.060922.115936.Ung ho MS 2022235 ong LY PANG MANG
6/9/2022 200,000 190284.060922.110622.NGUYEN VAN TANG Chuyen tien ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang)
6/9/2022 200,000 MBVCB.2418520247.DUONG DUC HOAT chuyen tien ung ho MS2022.235 (Ly Pang Mang).CT tu 0011001118894 DUONG DUC HOAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 105446.060922.084245.Ung ho MS 2022 235 Ly Pang Mang FT22249949022091
6/9/2022 200,000 462076.060922.082118.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 235 ly pang mang
6/9/2022 200,000 MBVCB.2417814328.MS 2022.235.CT tu 0491000010108 NGUYEN VAN DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 MBVCB.2417757109.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 235 ong Ly Pang Mang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 200,000 179476.060922.074619.VCB;0011002643148; ung ho MS 2022235
6/9/2022 200,000 036053.060922.073258.Ung ho MS 2022.235 Ly Pang Mang FT22249618946246
6/9/2022 200,000 820506.050922.230408.ung ho ms 2022.234 chi nguyen thi hong dep.
6/9/2022 300,000 793794.060922.215027.MS 2022.235 FT22250487823503
6/9/2022 300,000 MBVCB.2420634387.ung ho?MS 2022.235?(Ly Pang Mang).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 300,000 987074.060922.153607.ung ho MS 2022.235 ( Ly Pang Mang )
6/9/2022 300,000 817900.060922.111657.VCB;0011002643148;NGUYEN CONG TRAN chuyen khoan ung ho MS 2022232 NGUYEN CAM ANH
6/9/2022 300,000 750908.060922.111550.VCB;0011002643148;NGUYEN CONG TRAN chuyen khoan ung ho MS 2022208 ONG MONG VAN LONG
6/9/2022 300,000 583501.060922.111303.VCB;0011002643148;NGUYEN CONG TRAN chuyen khoan ung ho MS 20222233 GIA DINH ONG PHUC
6/9/2022 300,000 473924.060922.111113.VCB;0011002643148;NGUYEN CONG TRAN chuyen khoan ung ho MS 2022235 LY PANG MANG
6/9/2022 300,000 SHGD:10003459.DD:220906.BO:NGUYEN QUANG DUY.Remark:IBUNG HO MS 2022.234
6/9/2022 300,000 835651.060922.082906.ung ho MS 2022.235
6/9/2022 300,000 330494.050922.234530.VCB;0011002643148;PHAN HIEU ung ho MS 2022 234 chi Nguyen Thi Hong Dep Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/9/2022 360,000 881527.060922.092729.ung ho ms 2022234 Ly Pang Mang
6/9/2022 400,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..28493970674.28493970674-0977000830-ma so 2022222 Tran Thi Hong Anh
6/9/2022 400,000 MBVCB.2418784053.ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang).CT tu 0371003816675 NGUYEN MINH UY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 400,000 MBVCB.2418761970.UNG HO MS 2022. 235 (Ly Bang Mang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 500,000 342800.060922.161309.ung ho ms 2022.233
6/9/2022 500,000 363102.060922.144603.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 235 ong LY PANG MANG
6/9/2022 500,000 IBVCB.2419185526.NGUYEN HUU HONG SON ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang).CT tu 0251001039428 NGUYEN HUU HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 500,000 674344.060922.111434.VCB;0011002643148;NGUYEN CONG TRAN chuyen khoan ung ho MS 2022224 BE DUONG HUYNH KIM TIEN
6/9/2022 500,000 MBVCB.2418364986.MS 2022.235.CT tu 0281000206657 TRAN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 500,000 MBVCB.2418045018.ms 2022 234 uh chi Nguyen Thi Hong Dep.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 500,000 IBVCB.2418003012.Ung ho MS2022 235 Ly Pang Mang.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 500,000 IBVCB.2417995395.Ung ho MS2022 234 Chi Nguyen Thi Hong Dep.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 500,000 IBVCB.2417986345.Ung ho MS2022 233 Gia dinh ong Phuc.CT tu 0071001951647 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 500,000 MBVCB.2417897940.ms 2022 235 uh Ly Pang Mang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 500,000 SHGD:10001474.DD:220906.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
6/9/2022 500,000 993667.060922.082657.Ung ho ma so 2022 235 ong Ly Pang Mang
6/9/2022 500,000 MBVCB.2417809626.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien nho Bao Vietnamnet ung ho MS2022.233 (gia dinh ong Phuc) chua benh.CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 500,000 MBVCB.2417767234.MS 2022 235 LY BANG MANG.CT tu 0011001002686 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
6/9/2022 500,000 IBVCB.2417728478.My Uyen ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang).CT tu 0071003063255 NGUYEN MY UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 600,000 012042.060922.085405.Ung ho MS 2022 234 MS 2022 235
6/9/2022 700,000 822220.060922.144151.TRAN THU HOAI ung ho MS 2022 235 Ly Pang Mang
6/9/2022 900,000 010472.060922.085200.Ung ho MS 2022 231 MS 2022 232 ms 2022 233
6/9/2022 1,000,000 078262.060922.234519.Ung ho MS 2022 235 Ly Pang Mang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/9/2022 1,000,000 312391.060922.191152.VCB;0011002643148;PHAN THI BICH LE chuyen khoan ung ho NCHCCCL
6/9/2022 1,000,000 664141.060922.150617.IBFT ung ho MS 2022.235 ly pang mang
6/9/2022 1,000,000 021290.060922.132117.Hoang Tran chuyen 0903830365 FT22249125541075
6/9/2022 1,000,000 712999.060922.092432.Ung ho MS 2022 235 Ly Pang Mang
6/9/2022 1,000,000 NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 2022-224-BE DUONG HUYNH KIM TIEN ( DONG THAP)
6/9/2022 1,000,000 NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 2022-221-BE TRAN SAN SAN (MY DUC- HA NOI)
6/9/2022 1,000,000 MBVCB.2417684042.NGUYEN THE QUANG VINH chuyen tien cho MS 2022 235 .CT tu 1015564512 NGUYEN THE QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
6/9/2022 1,000,000 824051.050922.235045.Ung ho MS 2022 234 chi Nguyen Thi Hong Dep Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
6/9/2022 5,000,000 754390.060922.084359.Ong Tu Van giup do MS 2022235 Ly Pang Mang
7/9/2022 1,000 IBVCB.2423411650.sdg.CT tu 9767326874 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/9/2022 5,000 MBVCB.2423171213.Tra Xuan Binh giup ms 2022236.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/9/2022 5,500 664152.070922.091841.Ung ho MS 2022 236 NAM MO A DI DA PHAT
7/9/2022 10,000 745833.070922.181606.NGUYEN CHI CUONG chuyen khoan
7/9/2022 10,000 617442.070922.174533.VUONG LU DUC chuyen khoan
7/9/2022 10,000 MBVCB.2423018924.HOANG TUAN ANH chuyen tien.CT tu 0781000477332 HOANG TUAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 10,000 817625.070922.135046.VANG VAN KHUONG chuyen khoan
7/9/2022 10,000 770269.070922.133751.LUC VAN HUNG chuyen khoan
7/9/2022 10,000 064747.070922.111634.Vinh Nam ung ho ms 2022 236 be Sung Duy Khanh
7/9/2022 10,000 MBVCB.2422040239.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 20,000 865883.070922.205652.UNG HOMS 2022.235(LY PANG MANG)-070922-20:56:51 865883
7/9/2022 20,000 864707.070922.205431.UNG HO MS 2022.236(BE SUNG DUY KHANH)-070922-20:54:15 864707
7/9/2022 20,000 674875.070922.152032.NCHCCCL - 0942142142 - COSY36-070922-15:19:54 674875
7/9/2022 20,000 938217.070922.103858.VCB;0011002643148;LE DANG HUNG chuyen khoan
7/9/2022 30,000 512172.070922.153152.VCB;0011002643148;XONG BA TUA chuyen khoan
7/9/2022 50,000 MBVCB.2423952553.ms 2022 236.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/9/2022 50,000 MBVCB.2423844631.UH MS 2022.234 chi Nguyen Thi Hong Dep - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0041000376584 NGUYEN THI HUYNH KIM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 50,000 IBVCB.2422707456.Giup ma so 2022.236 be Sung Duy Khanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/9/2022 50,000 MBVCB.2422375004.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.236 be phung duy khanh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 50,000 786757.070922.073957.ms 2022 234 nguyen thi hong dep
7/9/2022 70,000 834608.070922.084219.ung ho MS 2022235 Ly Pang Mang
7/9/2022 100,000 260791.070922.213129.Ung ho MS 2022 236 be SUNG DUY KHANH
7/9/2022 100,000 MBVCB.2424707220.Ung ho NCHCCCL + Nhu + 0393775064.CT tu 0931004221414 HO PHAM QUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 100,000 772856.070922.141252.VCB;0011002643148;Trinh Thi Huong Giang 0906546115 ung ho NCHCCCL
7/9/2022 100,000 029471.070922.104101.T ung ho be Sung Duy Khanh MS 2022.236
7/9/2022 100,000 908061.070922.101303.Nhom Vien gach nho ung ho ma so 233 va 235
7/9/2022 100,000 904364.070922.101219.Nhom Vien gach nho ung ho ma so 229 va 231
7/9/2022 100,000 938226.070922.085858.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 235 Ly Pang Mang
7/9/2022 100,000 MBVCB.2421779781.MS 2022.236 ( Be Sung Duy Khanh).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 100,000 437288.070922.082220.UNG HO MA SO 2022.236 (BE SUNG DUY KHANH)-070922-08:22:19 437288
7/9/2022 100,000 733380.070922.075657.ung ho MS 2022236 be Sung Duy Khanh
7/9/2022 100,000 MBVCB.2421567918.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.234 chi Nguyen Thi Hong Dep. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 130,000 369815.070922.090710.Ung ho NCHCCCL Truong Van Hieu 0353614343 FT22250810877033
7/9/2022 200,000 852491.070922.190039.ung ho MS 2022233 gia dinh ong Phuc
7/9/2022 200,000 SHGD:10003761.DD:220907.BO:VO MINH CHAU.Remark:995222090756489 VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2022.236 be Sung Duy Khanh
7/9/2022 200,000 585039.070922.123756.UNG HO MS 2022.225 ( ANH CHAU MUON )-070922-12:38:01 585039
7/9/2022 200,000 731180.070922.122308.TRAN THI MINH HOAN chuyen tien ung ho MS2022.233
7/9/2022 200,000 MBVCB.2422645453.UNG HO MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 200,000 601056.070922.113253.Ung ho MS 2022.231 ( be Nguyen Anh Tuan)
7/9/2022 200,000 MBVCB.2422265379.NGUYEN MINH TAM chuyen tien .M2022.231 be nguyen anh tuan.CT tu 0981000403170 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 200,000 MBVCB.2421736096.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 200,000 MBVCB.2421670586.MS 2022.236.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 200,000 367387.070922.080531.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 236 be sung duy khanh
7/9/2022 300,000 275160.070922.220449.ung ho be sung duy khanh ms 2022 236
7/9/2022 300,000 608011.070922.161025.Ung ho ms 2022.236( Be Sung Duy Khanh)
7/9/2022 300,000 IBVCB.2423247780.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 300,000 MBVCB.2422034186.giup be duy khanh.CT tu 0071001864923 DANG THI BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 300,000 019826.070922.083441.Ung ho MS 2022.231 be Nguyen Anh Tuan FT22250006693812
7/9/2022 300,000 018071.070922.083312.Ung ho MS 2022.236 be Sung Duy Khanh FT22250915789905
7/9/2022 300,000 MBVCB.2421464272.Xin gui MS 2022.233 (gia dinh ong Phuc).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 300,000 MBVCB.2421461209.Gui MS 2022.234 (chi Nguyen Thi Hong Dep).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 300,000 MBVCB.2421459684.Xin gui MS 2022.235 (Ly Pang Mang).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 300,000 142735.070922.041706.MS 2022 235 Ly Pang Mang
7/9/2022 360,000 751145.070922.080557.ung ho ms 2022236 be Sung Duy Khanh
7/9/2022 400,000 154998.070922.113529.UNG HO MS 2022.236 BE SUNG DUY KHANH
7/9/2022 500,000 167167.070922.190451.Ung ho ma so 2022 236 be Sung Duy Khanh
7/9/2022 500,000 IBVCB.2422614579.ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 500,000 455742.070922.085945.UNG HO MS 2022.235( LY PANG MANG)-070922-08:59:46 455742
7/9/2022 500,000 SHGD:10011500.DD:220907.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.235 ong Ly Pang Mang
7/9/2022 500,000 598160.070922.052232.Ung ho MS 2022231 be Nguyen Anh Tuan
7/9/2022 1,000,000 036911.070922.213036.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 236 be Sung Duy Khanh
7/9/2022 1,000,000 138124.070922.144649.Van Tai ung ho ms 2022.234 Hong Dep FT22250965900728
7/9/2022 1,000,000 133934.070922.144407.Van Tai ung ho ms 2022.225 chau muon FT22250710650031
7/9/2022 1,000,000 746027.070922.093324.Ung ho MS 2022235 ly pang mang
7/9/2022 1,000,000 MBVCB.2421748736.MS 2022236.CT tu 0631000479949 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
7/9/2022 1,000,000 MBVCB.2421699278.ung ho ms 2022.236 be sung duy khanh.CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 1,000,000 MBVCB.2421407571.ung ho MS 2022.235 ong Ly Pang Mang. Yen Bai.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 1,100,000 712212.070922.205703.Ung ho nchcccl Huong ngo FT22250907338669
7/9/2022 2,000,000 136037.070922.144530.Van Tai ung ho ms 2022.229 Pham Van Hieu FT22250150910610
7/9/2022 2,000,000 445474.070922.121702.Ung ho NCHCCCL. Vo thi minh loan 0903801235
7/9/2022 3,000,000 IBVCB.2424199465.Thanh My,H.Phong ung ho 222,221,217,201,229,200,199,195,191,188,185,182,181,175,173.CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 3,000,000 IBVCB.2424188146.Thanh My,H.Phong ung ho 169,164,163,162,167,236,231,226,213,233,230,212,204,206,223.CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
7/9/2022 5,000,000 906236.070922.143344.ong Tu Van ung ho MS 2022236
8/9/2022 1,000 IBVCB.2427722251.a.CT tu 1028886328 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2022 1,000 IBVCB.2425700832.515.CT tu 0071000870443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2022 1,000 IBVCB.2425697107.15.CT tu 9767326874 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2022 5,000 MBVCB.2427154859.Tra Xuan Binh giup ms 2022237.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2022 5,500 822740.080922.100500.Ung ho MS 2022 237 NAM MO A DI DA PHAT
8/9/2022 10,000 MBVCB.2428541623.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.237(Ba Vu Thi Khanh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 10,000 749761.080922.172004.NGUYEN THE TAI chuyen tien
8/9/2022 10,000 MBVCB.2426736145.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.236 ( be Sung Duy Khanh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 10,000 MBVCB.2426677348.NGUYEN XUAN CHUONG chuyen tien.CT tu 9965498537 NGUYEN XUAN CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 10,000 MBVCB.2425596404.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.237 ( Ba Vu Thi Khanh ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 11,111 MBVCB.2427326195.Giup do.CT tu 1025443650 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2022 20,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Bao Tram 0919729288
8/9/2022 20,000 MBVCB.2425219216.ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 20,000 MBVCB.2425217709.ung ho MS 2022.234 (Chi Nguyen Thi Hong Dep).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 20,000 MBVCB.2425217871.ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 20,000 MBVCB.2425216430.ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).CT tu 0581000739847 PHAM THI MY DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 30,000 279404.070922.232345.Ung ho NCHCCCL Le Thanh Ha 0345950610
8/9/2022 50,000 MBVCB.2427805544.PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 2022.237 ba vu thi khanh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 50,000 744426.080922.163544.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022237 ba Vu Thi Khanh
8/9/2022 50,000 IBVCB.2426477364.Giup ma so 2022.237 ba Vu Thi Khanh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2022 50,000 617826.080922.052034.Ung ho MS 2022236 be Sung Duy Khanh
8/9/2022 100,000 701336.080922.210052.MS 2022.213 Ong Trinh Viet Vuong FT22251918273247
8/9/2022 100,000 695420.080922.205617.MS 2022.218 chu Nguyen Van Hoang FT22251000051310
8/9/2022 100,000 680919.080922.204512.MS 2022.220 em Le Thi Tuan Anh FT22251632025674
8/9/2022 100,000 IBVCB.2427994417.MS 2022 220 em Le Thi Tuan Anh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2022 100,000 IBVCB.2427986337.MS 2022 219 gia dinh ba Len .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2022 100,000 IBVCB.2427978609.MS 2022 216 chi Nguyen Thi Nguyet.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2022 100,000 IBVCB.2427969597.MS 2022 215 em Nguyen Thi Thuy.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2022 100,000 IBVCB.2427962049.MS 2022 212 me con ba Than.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
8/9/2022 100,000 675571.080922.172359.T ung ho ba Vu Thi Khanh MS 2022.237
8/9/2022 100,000 700279.080922.151537.Ung ho MS 2022.237 ba VU THI KHANH FT22251698216900
8/9/2022 100,000 817433.080922.133255.IBFT ung ho MS 2022.236
8/9/2022 100,000 584205.080922.130525.Ung ho NCHCCCL Ngo Thi Trang 0383552378
8/9/2022 100,000 MBVCB.2425979505.NGUYEN THUY LINH chuyen tien.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 100,000 579637.080922.090747.Ung ho NCHCCCL SAN CHUNG 0985781790
8/9/2022 100,000 MBVCB.2425680752.MS 2022.237.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 100,000 MBVCB.2425642104.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.237.CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 115,000 349612.080922.160706.MS 2022 237 ba Vu Thi Khanh
8/9/2022 200,000 790856.080922.211638.Ung ho MS 2022.192 ba Le Thi Ngoc Thanh FT22252378180090
8/9/2022 200,000 790645.080922.211534.Ung ho MS 2022.187 be Le Vo Tuyet Dan FT22252096975060
8/9/2022 200,000 790419.080922.211425.Ung ho MS 2022.181 em Le Van Tam FT22252427942861
8/9/2022 200,000 MBVCB.2426724428.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 237 ba Vu Thi Khanh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 200,000 697692.080922.100107.ung ho ms 2022237 ba Vu Thi Khanh
8/9/2022 200,000 585554.080922.092720.Ung ho NCHCCCL Khue 0358661185
8/9/2022 200,000 550248.080922.085956.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 237
8/9/2022 200,000 378329.080922.083707.Ung ho MS 2022237
8/9/2022 200,000 377227.080922.083521.Ung ho MS 2022236 be Sung Duy Khanh
8/9/2022 200,000 329516.080922.004806.co Chau ung ho MS2022.233 GD ong Phuc
8/9/2022 258,258 222366.080922.065912.Le Trung Van ung ho MS 2022 236 be Sung Duy Khanh 0905594259
8/9/2022 300,000 422863.080922.214722.GIUPMS202223GIADINHONGPHUC-080922-21:47:23 422863
8/9/2022 300,000 IBVCB.2425611623.Ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 360,000 215637.080922.115336.ung ho ms 2022237 ba Vu Thi Khanh
8/9/2022 500,000 MBVCB.2426705647.ung ho MS 2022.237 (ba Vu Thi Khanh).CT tu 1028899322 TRAN THI HOAI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 500,000 MBVCB.2426581900.Ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).CT tu 0081000286183 GIANG THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 500,000 306582.080922.120146.VCB;0011002643148;Ms 2022224 pe duong huynh kim tien
8/9/2022 500,000 249480.080922.120049.VCB;0011002643148;Ms 2022233 gia dinh ong phuc
8/9/2022 500,000 602740.080922.093139.ung ho MS 2022231 be Nguyen Anh Tuan
8/9/2022 500,000 406653.080922.092037.Ung ho ma so 2022 237 chu Cao Van Quyet
8/9/2022 500,000 MBVCB.2425625037.ung ho MS 2022.237.CT tu 0121001819997 NGUYEN TAN TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 500,000 MBVCB.2425393541.MS 2022.236 be SUNG DUY KHANH, tinh Lai Chau..CT tu 0071004340576 NGUYEN DUC CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
8/9/2022 1,000,000 373475.080922.112258.MS 2022.233 (ung ho gia dinh ong Phuc)
8/9/2022 1,000,000 327735.070922.231424.Ung ho MS 2022 236 be Sung Duy Khanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
8/9/2022 2,000,000 738192.080922.072949.Ung ho NCHCCCL NGUYEN DINH MIEN 0967737073
8/9/2022 5,000,000 643989.080922.094019.Ong Tu Van dong vien cho MS 2022237 ba Vu Thi Khanh
9/9/2022 5,000 MBVCB.2431621113.Tra Xuan Binh giup ms 2022238.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2022 5,500 928720.090922.101346.Ung ho MS 2022 238 NAM MO A DI DA PHAT
9/9/2022 10,000 688085.090922.135841.PHAM VAN DUONG chuyen khoan
9/9/2022 10,000 371515.090922.122719.PHAM XUAN TRUC chuyen khoan
9/9/2022 10,000 MBVCB.2430292511.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.238 (Be Tran Thi Khanh Hong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 10,000 324044.090922.074604.Vinh Nam ung ho ms 2022 237 ba Vu Thi Khanh
9/9/2022 20,000 MBVCB.2432902888.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.238 (be Tran Thi Khanh Hong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 20,000 MBVCB.2431881666.Ung ho NCHCCCL - Nguyen Van Minh Hoang - 0374093677.CT tu 0561000625498 NGUYEN VAN MINH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 50,000 325640.090922.161938.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI THU PHUONG 0968855069 FT22252418205307
9/9/2022 50,000 706437.090922.134042.MINH TAM UNG HO MS 2022.238 BE KHANH HONG, MS 2022.229 EM PHAM VAN HIEU-090922-13:40:43 706437
9/9/2022 50,000 081211.090922.110121.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022238 be Tran Thi Khanh Hong
9/9/2022 50,000 MBVCB.2429870671.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.238 be tran thi khanh hong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 50,000 IBVCB.2429632672.Giup ma so 2022.238 be Tran Thi Khanh Hong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2022 50,000 NCHCCCL trinhthiluom levangao
9/9/2022 100,000 MBVCB.2433214941.NGUYEN TRAN XUAN GIAU chuyen tien.CT tu 9936905584 NGUYEN TRAN XUAN GIAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 100,000 526642.090922.205800.TRINH THI HUNG chuyen khoan ung ho be sung duy khanh MS 2022 236 chuc be som khoi benh
9/9/2022 100,000 474243.090922.180538.Ung ho NCHCCCL FT22252083098519
9/9/2022 100,000 400496.090922.161845.Ma 2022 238 be Tran Thi Khanh Hong
9/9/2022 100,000 541387.090922.161648.ung ho NCHCCCL, Long, 0936412026
9/9/2022 100,000 397508.090922.161530.Ms 2022 237 ba Vu Thi Khanh
9/9/2022 100,000 143391.090922.144028.ung ho MS 2022.238 Be Tran Thi Khanh Hong FT22252094124238
9/9/2022 100,000 944017.090922.135904.ung ho MS 2022234 Chi Nguyen Thi Hong Dep
9/9/2022 100,000 731485.090922.123118.Ung ho Ms 2022225 anh Chau Muon
9/9/2022 100,000 725697.090922.122918.Ung ho Ms 2022238 be Tran Thi Khanh Hong
9/9/2022 100,000 774959.090922.102536.Ung ho MS 2022238 be Tran Thi Khanh Hong
9/9/2022 100,000 MBVCB.2429843839.Ung ho MS 2022.238 Tran thi Khanh Hong.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 100,000 MBVCB.2429844115.Gia dinh Linh Son ung ho Ms2022.235.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 100,000 MBVCB.2429828418.Gia dinh Linh Son ung ho e Hong ms2022.238.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 100,000 MBVCB.2429690069.Ung ho ms 2022.238 (be Tran Thi Khanh Hong).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 100,000 106764.090922.093701.ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh). Nguoi gui-Nha Tue
9/9/2022 100,000 MBVCB.2429637863.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.238 (Be Tran Thi Khanh Hong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 100,000 IBVCB.2429588600.ma so 2022238 tran thi khanh hong.CT tu 0071000715931 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2022 100,000 MBVCB.2429532403.MS 2022.238.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 100,000 582387.090922.090404.T ung ho be Tran Thi Khanh Hong MS 2022.238
9/9/2022 100,000 598171.090922.085939.MS 2022 234 chi Nguyen Thi Hong Dep
9/9/2022 100,000 MBVCB.2429386096.Ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).CT tu 9339898368 LE VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 100,000 MBVCB.2429368119.Ung ho MS 2022.238 (be Tran Thi Khanh Hong).CT tu 9339898368 LE VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 100,000 373388.090922.075131.MS 2022 238 Be Tran Thi Khanh Hong
9/9/2022 100,000 MBVCB.2429249570.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MA 2022.237 (ba Vu Thi Khanh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 100,000 856525.080922.235056.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022229 Em Pham Van Hieu
9/9/2022 100,000 670876.080922.234750.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022234 Chi Nguyen Thi Hong Dep
9/9/2022 100,000 446998.080922.234406.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022235 Ly Pang Mang
9/9/2022 100,000 277588.080922.234117.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022236 be Sung Duy Khanh
9/9/2022 100,000 814565.080922.225217.Ung ho MS 2022.235 Ly Pang Mang FT22252623485840
9/9/2022 150,000 941028.090922.135805.Lam Viet ung ho ma so 2022238 be Tran Thi Khanh Hong
9/9/2022 175,000 ATM_FTF.10800545.058144.20220909.082041.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
9/9/2022 200,000 774083.090922.221401.ung ho NCHCCCL
9/9/2022 200,000 497279.090922.165849.ung ho em Trinh Dinh Huy ms 2022.223 nho bao chuyen giup xin cam on
9/9/2022 200,000 MBVCB.2431160381.Ung ho MS 2022.238 be Tran Thi Khanh Hong.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 200,000 681172.090922.145817.BUI VAN DIEN Chuyen tien ung ho MS 2022237 ba Vu Thi Khanh
9/9/2022 200,000 917996.090922.134647.MS 2022.238 FT22252630570481
9/9/2022 200,000 MBVCB.2430573114.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.238(be Khanh Hong).CT tu 9977722917 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 200,000 397726.090922.125632.Ung ho MS 2022.238. Be Tran Thi Khanh Hong FT22252742240029
9/9/2022 200,000 MBVCB.2430505542.UNG HO MS 2022.238 (be Tran Thi Khanh Hong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 200,000 158871.090922.112459.Ung ho MS 2022.238 (be Tran Thi Khanh Hong)
9/9/2022 200,000 MBVCB.2429834480.Gia dinh Linh Son ung ho be Duy Ms2022.236.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 200,000 624910.090922.094033.PHAM THI MINH Chuyen tien ung ho 2022 be tran thi khanh hong
9/9/2022 200,000 928980.090922.091848.VCB;0011002643148;ho tro ms 2022 238 tran thi khanh hong
9/9/2022 200,000 044166.090922.091544.ung ho MS 2022.238 Be Tran Thi Khanh Hong FT22252937742426
9/9/2022 200,000 587635.090922.085704.MS 2022 088 be Pham Cong Danh
9/9/2022 200,000 844221.090922.085512.DO TRUNG KIEN UNG HO C NGUYEN THI KIM PHUC MS2022.238 FT22252515805025
9/9/2022 200,000 MBVCB.2429348608.ung ho MS 2022.238.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 200,000 392377.090922.075838.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 238 tran thi khanh hong
9/9/2022 200,000 064489.090922.005725.Ung ho MS 2022 236
9/9/2022 250,000 MBVCB.2430891165.con gai Khanh Hong benh ung thu.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2022 300,000 MBVCB.2433028147.Ung ho Ms 2022.236 be Sung Duy Khanh.CT tu 0071001508670 NGUYEN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 300,000 IBVCB.2431395253.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022.238 (Be Tran Thi Khanh Hong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 300,000 605470.090922.134453.ung ho MS 2022.237 (ba Vu Thi Khanh)
9/9/2022 300,000 193834.090922.104622.Ung ho MS 2022.238 be Tran Thi Khanh Hong FT22252102809691
9/9/2022 300,000 858665.090922.090058.VCB;0011002643148;Ms 2022 238 tran thi khanh hong
9/9/2022 300,000 174310.090922.083537.Ung ho MS 2022.236 (Be Sung Duy Khanh)
9/9/2022 300,000 936272.090922.073748.Anh chuyen ung ho MS 4614 FT22252966233063
9/9/2022 300,000 MBVCB.2429000683.ung ho MS 2022.237 (ba Vu Thi Khanh).CT tu 0071001936991 NGUYEN THUY CANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 360,000 590822.090922.092949.ung ho ms 2022238 be Tran Thi Khanh Hong
9/9/2022 400,000 NGO HIEU VIET - UNG HO: MS2022.234 - NGUYEN THI HONG DEP (LONG AN), MS2022.237 - CAO VAN QUYET (NAM DINH)
9/9/2022 400,000 781483.090922.074849.ung ho MS 2022238 be Tran Thi Khanh Hong
9/9/2022 500,000 MBVCB.2431479766.ung ho MS 2022.236.CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 500,000 296958.090922.160440.Ung ho NCHCCCL Vuong Van Quang 0912323663 FT22252826871328
9/9/2022 500,000 MBVCB.2431327599.MS 2022 238 be Tran Thi Khanh Homg.CT tu 0011004028691 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2022 500,000 MBVCB.2431052936.Ung ho MS 2022.238 (be Tran Thi Khanh Hong).CT tu 0581007979799 VO QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 500,000 MBVCB.2430779536.ms 2022 236 uh be Sung Duy Khanh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2022 500,000 069067.090922.135420.Ung ho MS 2022.238-Be Tran Thi Khanh Hong FT22252198657402
9/9/2022 500,000 MBVCB.2430771641.ms 2022 238 uh be Tran Thi Khanh Hong.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
9/9/2022 500,000 396562.090922.125537.ung ho MS 2022.236 be Sung Duy Khanh FT22252193039639
9/9/2022 500,000 MBVCB.2430136570.ung ho MS 2022.233.CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 500,000 136225.090922.104009.Ung ho MS 2022 238 be Tran Thi Khanh Hong
9/9/2022 500,000 MBVCB.2429710993.ung ho MS 2022.238 ( be tran thi khanh hong).CT tu 1023042387 MAC THI ANH TRAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 500,000 MBVCB.2429464646.Giup do ms 2022.238.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 500,000 SHGD:10009704.DD:220909.BO:LUONG VU DUC HUY.Remark:Ung ho MS 2022.236 be Sung Duy Khanh
9/9/2022 500,000 IBVCB.2429299092.NGUYEN HUU HONG SON ung ho MS 2022.238 (be Tran Thi Khanh Hong).CT tu 0251001039428 NGUYEN HUU HONG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 600,000 SHGD:10001718.DD:220909.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2022.238. CHUC TRAN THI KHANH HONG MAU KHOE
9/9/2022 600,000 MBVCB.2429488488.MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).CT tu 0281000295886 BUI THI MY NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 1,000,000 MBVCB.2433111232.Ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).CT tu 0071001513113 NGUYEN THI HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 1,000,000 NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 2022-236 BE SUNG DUY KHANH ( LAI CHAU)
9/9/2022 1,000,000 MBVCB.2431445191.ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 1,000,000 MBVCB.2431440759.ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 1,000,000 MBVCB.2431436507.ung ho MS 2022.237 (ba Vu Thi Khanh).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 1,000,000 MBVCB.2431432392.ung ho MS 2022.238 (be Tran Thi Khanh Hong).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 1,000,000 517375.090922.101325.ung ho MS 2022 238 be tran thi khanh hong
9/9/2022 1,000,000 899869.090922.084210.Dieu Thuong giup do MS 2022237 ba Vu Thi Khanh
9/9/2022 1,000,000 MBVCB.2429095430.ung ho MS 2022.237 ba Vu Thi Khanh. Nam Dinh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 1,000,000 572807.080922.232155.Ung ho MS 2022 237 ba Vu Thi Khanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
9/9/2022 2,000,000 559228.090922.125121.ung ho MS 2022 238 be Tran Thi Anh Hong
9/9/2022 2,000,000 MBVCB.2429617973.VU HONG LINH ung ho MS 2022.238 be Tran thi Khanh Hong.CT tu 0031000347240 VU HONG LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
9/9/2022 3,000,000 902227.090922.084253.Ong Tu Van ung ho ms2022238 chau Tran Thi Khanh Hong chua ung thu
9/9/2022 5,000,000 MBVCB.2433230171. Ba Khue- co Lien ung ho MS 2022.236?(be Sung Duy Khanh).CT tu 0071001012327 NGUYEN THI BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 1,000 IBVCB.2436784408.AST.CT tu 1028411756 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 5,000 MBVCB.2435234922.Tra Xuan Binh giup ms 2022239.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 5,500 889365.100922.140308.Ung ho MS 2022 239 NAM MO A DI DA PHAT
10/9/2022 10,000 427997.100922.160551.DAO CONG MINH chuyen khoan
10/9/2022 10,000 865830.100922.135659.NGUYEN THI MY chuyen khoan
10/9/2022 10,000 MBVCB.2433932486.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung hi MS 2022.239 (em Nguyen Thi Huyen Trang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 10,000 376763.100922.080724.Vinh Nam ung ho ms 2022 239 em Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 10,000 405085.100922.080515.Vinh Nam ung ho ms 2022 238 be Tran Thi Khanh Hong
10/9/2022 10,000 480049.100922.051611.ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang)
10/9/2022 10,000 479936.100922.051512.ung ho MS 2022.222 (be Tran Thi Hong Anh)
10/9/2022 10,000 479866.100922.051420.ung ho MS 2022.224 (Be Duong Huynh Kim Tien)
10/9/2022 10,000 479769.100922.051333.ung ho MS 2022.225 (anh Chau Muon)
10/9/2022 10,000 479594.100922.051203.ung ho MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien)
10/9/2022 10,000 479478.100922.051102.ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu)
10/9/2022 10,000 479236.100922.050917.ung ho MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan)
10/9/2022 10,000 479130.100922.050808.ung ho MS 2022.232 (Nguyen Cam Anh)
10/9/2022 10,000 479107.100922.050711.ung ho MS 2022.233 (gia dinh ong Phuc)
10/9/2022 10,000 479039.100922.050623.ung ho MS 2022.234 (Chi Nguyen Thi Hong Dep)
10/9/2022 10,000 478934.100922.050522.NGUYEN MINH NGOC chuyen tien
10/9/2022 15,000 478695.100922.050249.NGUYEN MINH NGOC chuyen tien
10/9/2022 20,000 479342.100922.051003.ung ho MS 2022.230 (ba Sam)
10/9/2022 20,000 478530.100922.050052.ung ho MS 2022.238 (Be Tran Thi Khanh Hong)
10/9/2022 25,000 837230.100922.103250.Ung ho NCHCCCL NTJP 080 129 hang thang
10/9/2022 40,000 508995.100922.070058.Ung ho NCHCCCL + Anh Ta + 0901777105
10/9/2022 50,000 671970.100922.222751.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022238 Be Tran Thi Khanh Hong
10/9/2022 50,000 497697.100922.222457.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022208 Ong Mong Van Long
10/9/2022 50,000 318377.100922.222158.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022239 em Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 50,000 MBVCB.2436846697.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.239 em nguyen thi huyen trang.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 50,000 796086.100922.192944.MS2022.226 ( be quynh nhu) chi truong thi gap ung ho
10/9/2022 50,000 794002.100922.192659.MS 2022.230 ba sam chi truong thi gap ung ho
10/9/2022 50,000 IBVCB.2434676078.Giup ma so 2022.239 em Nguyen Thi Huyen Trang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 50,000 317151.100922.113201.MS 2022 239 ung ho em Nguyen Thi Huyen Trang FT22253045256027
10/9/2022 50,000 074563.100922.090103.Ung ho FT22253216017634
10/9/2022 50,000 560976.100922.080631.Ung ho NCHCCCL + Ha Huyen Trang + 0989994694
10/9/2022 50,000 557794.100922.080354.Ung ho NCHCCCL
10/9/2022 50,000 002917.090922.233727.Ung ho MS 2022 236 BE SUNG DUY KHANH
10/9/2022 100,000 761661.100922.214229.Mong tat ca moi nguoi Trung thu vui ve am ap FT22255692194898
10/9/2022 100,000 224390.100922.181148.ung ho MS2022.239 em Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 100,000 151242.100922.180952.ung ho MS2022.236 be Sung Duy Khanh
10/9/2022 100,000 104713.100922.171913.Ma so 4615 anh Phan Ngoc Quy
10/9/2022 100,000 364483.100922.170350.ung ho MS 2023.236 be sung duy khanh FT22253460078364
10/9/2022 100,000 840477.100922.160804.ung ho MS 2022 239 -em Nguyen ThiHuyen Trang FT22253187663003
10/9/2022 100,000 249820.100922.135623.MS 2022.239-100922-13:56:24 249820
10/9/2022 100,000 950184.100922.131916.Ung ho MS 2022 239 em NGUYEN THI HUYEN TRANG
10/9/2022 100,000 931896.100922.123211.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022239
10/9/2022 100,000 MBVCB.2434733596.MS 2022. 238 (Tran Thi Khanh Hong).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 100,000 MBVCB.2434729289.MS 2022. 239(Nguyen Thi Huyen Trang).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 100,000 MBVCB.2434726105.MS2022. 208 (Mong Van Long).CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 100,000 881009.100922.113123.Ung ho ma so 2022 239 e nguyen thi huyen trang
10/9/2022 100,000 128426.100922.105528.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 239
10/9/2022 100,000 MBVCB.2434284778.ung ho MS 2022 239.CT tu 9983068868 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 100,000 IBVCB.2434215312.MS 2022 239 em Nguyen Thi Huyen Trang .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 100,000 554272.100922.095126.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2022239 em Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 100,000 IBVCB.2434209003.MS 2022 238 be Tran Thi Khanh Hong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 100,000 IBVCB.2434200997.Dinh MS 2022 237 ba Vu Thi Khanh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 100,000 990039.100922.094803.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2022238 be Tran Thi Khanh Hong
10/9/2022 100,000 IBVCB.2434192854.MS 2022 236 be Sung Duy Khanh .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 100,000 IBVCB.2434184530.MS 2022 235 Ly Pang Mang.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 100,000 IBVCB.2434176354.MS 2022 230 ba Sam.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 100,000 IBVCB.2434170012.MS 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 100,000 IBVCB.2434162309.MS 2022 227 em Nguyen Doan Lan Anh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 100,000 IBVCB.2434153887.MS 2022 226 be Quynh Nhu .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 100,000 IBVCB.2434144639.MS 2022 225 anh Chau Muon.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 100,000 MBVCB.2434028004.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.239 (em Nguyen Thi Huyen Trang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 100,000 614787.100922.084834.T ung ho em Nguyen Thi Huyen Trang MS 2022.239
10/9/2022 100,000 MBVCB.2433852772.MS 2022.238 (Be Tran Thi Khanh Hong) Nguyen Thi Minh Yen ung ho.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 100,000 MBVCB.2433728805.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.239 em Nguyen Thi Huyen Trang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 150,000 212899.100922.103003.Ung ho MS 2022.236 FT22253000714485
10/9/2022 150,000 MBVCB.2434252792.MS 2022236.CT tu 0201000688569 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 200,000 916951.100922.223634.ung ho NCHCCCLVINH0966076624
10/9/2022 200,000 099904.100922.171316.Ms 2022 239 em Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 200,000 MBVCB.2435743289.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 239 chau Nguyen Thi Huyen Trang .CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 200,000 236441.100922.162006.Ung ho MS 2022 238 be Tran Thi Khanh Hong
10/9/2022 200,000 477654.100922.161538.Ung ho MS 2022 239 em Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 200,000 468612.100922.161352.Ung ho MS 2022 208 ong Mong Van Long
10/9/2022 200,000 MBVCB.2435055189.Gia Minh ung ho ms 2022.239 (nguyen thi huyen trang).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 200,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..28648467789.28648467789-0938661180-UNG HO MS2022 231 BE NGUYEN ANH TUAN
10/9/2022 200,000 373396.100922.122711.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 239 nguyen thi huyen trang
10/9/2022 200,000 MBVCB.2434670225.ung ho ma so 2022.239 (em Nguyen Thi Huyen Trang.CT tu 1017380303 VO NGUYEN HOANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 200,000 123593.100922.104253.DO TRUNG KIEN UNG HO C NGUYEN THI MEN MS2022.239 FT22253520875706
10/9/2022 200,000 788955.100922.092712.MS 2022239
10/9/2022 200,000 IBVCB.2434023046.PVP ung ho MS 2022 238 Tran Thi Khanh Hong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 200,000 992418.100922.083952.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan Ung ho MS 2022239 Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 250,000 MBVCB.2437169497.TRAN HANH NGUYEN ung ho MS 2022.239 (em Nguyen Thi Huyen Trang).CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 250,000 MBVCB.2437157261.TRAN HANH NGUYEN ung ho MS 2022.237 (ba Vu Thi Khanh).CT tu 0071000820923 TRAN HANH NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 300,000 MBVCB.2437149510.UNG HO MS 2022.239 (em Nguyen Thi Huyen Trang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 300,000 MBVCB.2435010447.ung ho ms 2022.234(chi Nguyen Thi Hong Dep).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 300,000 MBVCB.2434997620.ung ho ms 2022.235(Ly Pang Mang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 300,000 MBVCB.2434986215.ung ho ms 2022.236(be Sung Duy Khanh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 300,000 MBVCB.2434957371.ung ho ms 2022.238(be Tran Thi Khanh Hong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 300,000 MBVCB.2434943445.ung ho ms 2022.239(e Nguyen Thi Huyen Trang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 300,000 MBVCB.2434313433.ung ho MS 2022.239 (em Nguyen Thi Huyen Trang).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 300,000 271907.100922.093431.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 239 em Huyen Trang
10/9/2022 300,000 MBVCB.2434113288.MS 2022.239.CT tu 0011004408189 NGUYEN LAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 300,000 011444.100922.091618.ung ho MS 2022 239 nguyen thi huyen trang
10/9/2022 300,000 078344.100922.083527.MS 2022.239-100922-08:35:32 078344
10/9/2022 300,000 MBVCB.2433869643.MS 2022.239.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 300,000 402716.100922.080426.ung ho MS 2023 239 em Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 300,000 384254.100922.075746.Ung ho MS 2022 239
10/9/2022 360,000 983392.100922.151137.ung ho ms 2022239 con Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 400,000 MBVCB.2434973076.ung ho ms 2022.237(ba Vu Thi Khanh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 500,000 786142.100922.220550.MS 2022.239 - em Nguyen Thi Huyen Trang FT22255936451804
10/9/2022 500,000 662383.100922.220405.Ung ho MS 2022.236(be Sung duy Khanh)
10/9/2022 500,000 535077.100922.212932.NGO THE QUYEN chuyen khoan
10/9/2022 500,000 755893.100922.211504.MA SO 2022236 BE SUNG DUY KHANH
10/9/2022 500,000 MBVCB.2436726144.ms 2022 239 uh Nguyen Thi Huyen Trang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/9/2022 500,000 794209.100922.191215.TRAN XUAN HIEU ck 500k ung ho ma so 2022239
10/9/2022 500,000 086949.100922.170126.VCB;0011002643148;DINH HO PHA chuyen ung ho ma so 2022238 be tran thi khanh hong
10/9/2022 500,000 MBVCB.2435346023.Giup do ms 2022.239.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 500,000 634006.100922.124434.ung ho MS 2022239 em Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 500,000 394825.100922.110425.Ung ho MS 2022.239(em Nguyen Thi Huyen Trang)
10/9/2022 500,000 687012.100922.110148.ung ho MS 2022.239( em nguyen thi huyen trang)
10/9/2022 500,000 012793.100922.095818.IBFT ung ho MS 2022.239
10/9/2022 500,000 097835.100922.090104.MS 2022.239 FT22253446088809
10/9/2022 500,000 751662.100922.082523.Ung ho ma so 2022 239 em Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 500,000 MBVCB.2433828123.ung ho MS 2022.239 (em Nguyen Thi Huyen Trang).CT tu 0121001819997 NGUYEN TAN TRA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 500,000 MBVCB.2433544141.HUYNH THIEN TRUNG chuyen tien nho bao Vietnamnet chuyen ung ho be Sung Duy Khanh MS 2022.236 chua benh.CT tu 0721000610364 HUYNH THIEN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 600,000 688839.100922.103231.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022239 nguyen thi huyen trang
10/9/2022 1,000,000 085456.100922.231211.Ung ho MS 2022 239 em Nguyen Thi Huyen Trang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/9/2022 1,000,000 084334.100922.230309.Ung ho MS 2022 208 Ong Mong Van Long Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/9/2022 1,000,000 653768.100922.155007.ung ho MS 2022239 em Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 1,000,000 MBVCB.2435199668.MS.2022.239.CT tu 0411000861968 PHAN VAN DUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/9/2022 1,000,000 827828.090922.231634.Ung ho MS 2022 238 be Tran Thi Khanh Hong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10/9/2022 2,000,000 0200888899091013593720221001640049.7804.135939.Cty Quang Minh Ung ho MS 2022.239 Em Nguyen Thi Huyen Trang
10/9/2022 5,000,000 925247.100922.092638.Ong Tu Van tro giup ms2022239 chau Nguyen Thi Huyen Trang chua benh

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-09-2022 03:03:16 200,000 ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu); thoi gian GD:01/09/2022 02:45:33
01-09-2022 07:20:07 5,000,000 DANG DINH KHIEM chuyen tien ung ho MS 2022.230 ( ba Sam )
01-09-2022 08:05:10 50,000 ung ho ma so 2022.230
01-09-2022 08:54:02 1,000,000 ung ho MS 2022.230 (ba Sam)
01-09-2022 08:57:16 150,000 Ung ho ba Sam; ma so 2022.230
01-09-2022 10:06:53 200,000 PHAM THI NGOC TUYEN UNG HO MS 2022.230
01-09-2022 12:09:22 100,000 ung ho MS 2022.230 (ba Sam)
01-09-2022 12:41:53 1,000,000 NGUYEN THI HUE chuyen tien ung ho ms 2022230 ba sam
01-09-2022 13:03:33 500,000 CT DEN:224406000538 ung ho ma so 2022.230 ba Sam FT22248507736512
01-09-2022 15:11:56 100,000 TRAN THI NGOC TRANG chuyen tienMS 2022. 219
01-09-2022 15:12:55 100,000 TRAN THI NGOC TRANG chuyen tienMS 2022.220
01-09-2022 20:38:14 100,000 ung ho ms 2022.230(ba sam)
01-09-2022 20:38:59 100,000 ung ho ms 2022.228(anh nguyen xuan tien)
01-09-2022 20:39:46 100,000 ung ho ms 2022.227(em nguyen doan lan anh)
01-09-2022 20:40:42 100,000 unv ho ms 2022.219(gia dinh ba lien)
01-09-2022 20:41:24 100,000 ung ho ms 2022.226(be quynh nhu)
01-09-2022 21:11:15 500,000 ung ho ms 2022.230 ba Sam
01-09-2022 22:41:11 30,000 Ung ho MS 2022.230(ba Sam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-09-2022 01:10:45 50,000 LPT ung ho MS 2022.226 (Be Quynh Nhu); thoi gian GD:01/09/2022 22:57:04
02-09-2022 01:11:04 50,000 LPT ung ho MS 2022.227 (em Nguyen Doan Lan Anh); thoi gian GD:01/09/2022 22:57:50
02-09-2022 01:11:21 50,000 LPT ung ho MS 2022.228 (anh Nguyen Xuan Tien); thoi gian GD:01/09/2022 22:58:32
02-09-2022 01:11:44 50,000 LPT ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu); thoi gian GD:01/09/2022 22:59:29
02-09-2022 01:12:05 50,000 LPT ung ho MS 2022.230 (ba Sam); thoi gian GD:01/09/2022 23:00:24
02-09-2022 07:29:46 50,000 CT DEN:414445220381 ICB;114000161718;Ms 2022 231
02-09-2022 09:34:17 200,000 Ung ho MS2022.231 be Nguyen Anh Tuan
02-09-2022 09:42:29 500,000 NGUYEN THI THANH NHAN chuyen tien ung ho MS 2022.231( be Nguyen Anh Tuan
02-09-2022 12:44:31 50,000 CT DEN:317824040774 ICB;114000161718;PTT ung ho ms 2022 228 anh Nguyen Xuan Tien
02-09-2022 22:49:11 20,000 Ung ho MS 2022.231(be Nguyen Anh Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-09-2022 01:29:54 20,000 MS 2022.231(be Nguyen Anh Tuan); thoi gian GD:02/09/2022 23:53:23
03-09-2022 11:58:54 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2022.232(Nguyen Cam Anh)
03-09-2022 12:02:50 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2022.227(em Nguyen Doan Lan Anh)
03-09-2022 12:04:37 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien  ung ho ma so MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu)
03-09-2022 13:42:39 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.231 ( be nguyen anh tuan )
03-09-2022 13:43:35 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms.2022.232 (nguyen cam anh )
03-09-2022 13:52:42 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.231 ( be Nguyen Anh Tuan )
03-09-2022 13:54:56 200,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022. 232 (Nguyen Cam Anh)
03-09-2022 13:56:40 500,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022.230( ba Sam)
03-09-2022 13:58:38 500,000 VU THI HOA chuyen tien ung ho MS 2022( me con ba Than)
03-09-2022 16:02:06 300,000 CT DEN:224609742105 MS 2022232
03-09-2022 16:02:52 500,000 CT DEN:224609744027 MS 2022231
03-09-2022 16:12:54 100,000 ung ho ma so 2022.231
03-09-2022 16:14:04 100,000 ung ho ma so 2022.232
04-09-2022 07:33:51 50,000 CT DEN:224700261227 IBFT Ung ho MS 2022.233 ong Phuc
04-09-2022 07:35:42 50,000 ung ho ma so 2022.333
04-09-2022 09:06:10 1,000,000 CT DEN:224702678654 ung ho ms 2022.231 be nguyen anh tuan FT22248954387648
04-09-2022 10:44:32 20,000 Ung ho MS 2022.233(gia dinh ong Phuc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-09-2022 11:51:37 100,000 ung ho ma so 2022.231
04-09-2022 18:14:53 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.233 ( gia dinh ong phuc )
05-09-2022 06:05:01 200,000 CT DEN:224823894879 HTMS 2022230 tu Bui Dai Thang BiDV Nam Ha Tinh
05-09-2022 08:38:39 200,000 CT DEN:050317224064 ung ho MS 2022234 Chi Nguyen Thi Hong Dep
05-09-2022 08:39:12 100,000 ung ho MS 2022.229 (Em Pham Van Hieu)
05-09-2022 08:40:13 200,000 CT DEN:050317225094 ung ho MS 2022233 gia dinh ong Phuc
05-09-2022 08:41:35 200,000 CT DEN:050317225994 ung ho MS 2022224 Be Duong Huynh Kim Tien
05-09-2022 08:41:36 50,000 ung ho MS 2022.234 ( chi Nguyen Thi Hong Dep)
05-09-2022 08:41:41 100,000 VU THI THANH PHUONG ung ho MS 2022.233(gia dinh ong Phuc)
05-09-2022 08:43:27 50,000 ung ho MS 2022.231 ( be Nguyen Anh Tuan)
05-09-2022 09:10:32 20,000 Ung ho MS 2022.234 (Chi Nguyen Thi Hong Dep). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-09-2022 09:19:45 500,000 ung ho MS 2022.234 (chi Nguyen thi Hong Dep)
05-09-2022 11:39:13 1,000,000 TRAN THI PHUONG chuyen tienung ho MS 2022.233 (gia dinh ong Phuc)
05-09-2022 14:12:04 250,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ungho ms 2022.234 chi DEP
05-09-2022 14:12:59 250,000 DO LE VINH QUAN Chuyen tien ungho ms 2022.233 ong PHUC
05-09-2022 17:28:35 100,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.234 ( chi nguyen thi hong dep )
06-09-2022 05:08:55 50,000 LPT ung ho MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan)
06-09-2022 05:10:09 50,000 LPT  ung ho MS 2022.232 (Nguyen Cam Anh)
06-09-2022 05:11:16 50,000 LPT ung ho MS 2022.233 (gia dinh ong Phuc)
06-09-2022 05:12:13 50,000 LPT ung ho MS 2022.234 (Chi Nguyen Thi Hong Dep)
06-09-2022 06:10:21 200,000 CT DEN:224823761713 Ung ho ma so 2022231
06-09-2022 06:14:02 50,000 ung ho ma so 2022.234
06-09-2022 07:29:55 200,000 ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang)
06-09-2022 08:54:49 300,000 Ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang)
06-09-2022 08:57:20 300,000 Ung ho MS 2022.231 (be Nguyen Anh Tuan)
06-09-2022 11:12:59 500,000 ung ho MS 2022.230 (ba Sam)
06-09-2022 11:14:23 500,000 ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang)
06-09-2022 11:46:17 50,000 ung ho ma so 2022.235
06-09-2022 11:52:21 100,000 STA ungho ms2022.235 (Ly Pang Mang)
06-09-2022 12:35:54 100,000 CT DEN:224905553747 Ung ho ma so MS 2022235 anh Ly Pang Mang
06-09-2022 13:03:41 200,000 CT DEN:939945135585 ICB;114000161718;Ung ho MS 2022 235 Ly Pang Mang
06-09-2022 13:04:10 100,000 MS 2022.231
06-09-2022 14:40:13 1,000,000 CTY ECOTECH HY UNG HO BENH NHAN NGUYEN THIEN TU MS 2022.183
06-09-2022 14:40:14 1,000,000 CTY ECOTECH HY UNG HO BENH NHAN HOANG TUAN DUNG MS 2022.153
06-09-2022 15:00:50 300,000 MS 2022.235 (Ly Pang Mang)
06-09-2022 15:02:11 1,000,000 Cong ty CP Thien Ly Hung Yen ung ho MS 2022.235 Ly Pang Mang
06-09-2022 15:59:01 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2022.235 ; Ly Pang Mang
06-09-2022 16:44:15 100,000 ung hoMS 2022.235(Ly Pang Mang)
06-09-2022 17:06:55 10,000 Ung ho MS 2022.235(Ly Pang Mang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-09-2022 20:04:21 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.235 ( ly pang mang )
06-09-2022 20:33:24 500,000 Ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang)
07-09-2022 08:02:20 10,000 Ung ho MS 2022.236(be Sung Duy Khanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-09-2022 10:20:31 2,000,000 CT DEN:225003086701 MBVCB.2422172774.086701.ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh).CT tu 0291002299715 HO NGUYEN THANH PHAT toi 114000161718 BAO VIETNAMNET (VIETINBANK) Cong Thuong Viet Nam
07-09-2022 13:44:08 50,000 ung ho ma so 2022.236
07-09-2022 14:55:04 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.236 ( be sung duy khanh )
07-09-2022 15:34:59 20,000 MS 2022.236(be Sung Duy Khanh)
07-09-2022 21:27:53 300,000 CT DEN:225014798934 MS 2022236
08-09-2022 01:18:50 40,000 LPT  ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang); thoi gian GD:07/09/2022 23:28:59
08-09-2022 01:19:17 40,000 LPT ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh); thoi gian GD:07/09/2022 23:29:38
08-09-2022 09:12:57 300,000 TRAN THANH HIEU ung ho MS 2022.235 (Ly Pang Mang)
08-09-2022 10:30:51 150,000 STA ungho ms2022.236 (be Sung Duy Khanh)
08-09-2022 11:20:36 50,000 MS 2022.236( be Sung Duy Khanh)
08-09-2022 11:27:52 100,000 MS 2022.237 (ba Vu Thi Khanh)
08-09-2022 14:02:42 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.237 ( ba vu thi khanh )
08-09-2022 14:04:25 500,000 ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh)
08-09-2022 22:08:01 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2022.235(Ly Pang Mang)
08-09-2022 22:31:46 20,000 Ung ho MS 2022.237(ba Vu Thi Khanh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09-09-2022 06:18:39 50,000 ung ho ma so 2022.236
09-09-2022 06:19:11 50,000 ung ho ma so 2022.237
09-09-2022 08:09:36 1,000,000 CT DEN:225201063522 VietnamNet2022.235LyPangMang
09-09-2022 08:13:33 1,000,000 CT DEN:225201073914 VietNamNet2022.236SungDuyKhanh
09-09-2022 08:17:04 1,000,000 CT DEN:225201083298 VietNamNet2022.237VuThiKhanh
09-09-2022 08:27:42 120,000 ung ho MS 2022.238 ( Be Tran thi khanh Hong)
09-09-2022 08:34:48 100,000 ung ho MS 2022.238 (Be Tran Thi Khanh Hong)
09-09-2022 09:32:22 100,000 ung ho MS 2022.238
09-09-2022 09:40:05 500,000 ung ho MS 2022.235 ( Ly Pang Mang)
09-09-2022 09:41:05 500,000 ung ho MS 2022.238 ( be Tran Thi Khanh Hong)
09-09-2022 10:16:27 100,000 STA ungho ms2022.238 be Tran Thi Khanh Hong
09-09-2022 11:07:53 50,000 ung ho MS 2022.238
09-09-2022 11:10:14 300,000 Ung ho MS 2022.238 ( Be Tran Thi Khanh Hong )
09-09-2022 11:12:35 200,000 Ung ho MS 2022.236 (be Sung Duy Khanh)
09-09-2022 12:38:26 50,000 ung ho ma so 2022.238
09-09-2022 12:40:59 10,000 Ung ho MS 2022.238 (Be Tran Thi Khanh Hong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09-09-2022 13:22:13 200,000 MS 2022.238 ( be tran thi khanh hong)
09-09-2022 13:23:15 200,000 MS 2022.236 (sung duy khanh)
10-09-2022 06:03:08 200,000 CT DEN:225323582048 MS 2022237 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
10-09-2022 07:28:43 100,000 ung ho ma so 2022.239
10-09-2022 07:37:58 100,000 ung ho MS 2022.239 (em Nguyen Thi Huyen Trang)
10-09-2022 08:16:42 300,000 CT DEN:225301744074 MS 2022239
10-09-2022 08:39:06 500,000 Ung ho MS 2022.239 (Nguyen Thi Huyen Trang)
10-09-2022 09:09:58 100,000 NGUYEN THI HANG Chuyen tien ung ho ma so 2022239
10-09-2022 09:12:02 100,000 NGUYEN THI HANG Chuyen tien
10-09-2022 09:55:26 300,000 ung hoMS 2022.239(em Nguyen Thi Huyen Trang)
10-09-2022 13:17:08 200,000 ung ho MS 2022.239 (em Nguyen Thi Huyen Trang)
10-09-2022 14:36:51 500,000 CT DEN:225314271178 UNG HO MS 2022.239-100922-14:36:51 271178
10-09-2022 14:52:03 500,000 CT DEN:225307929048 ung ho ma so 2022 194 em Phan Thuy Thanh
10-09-2022 15:24:35 100,000 CT DEN:225315227709 Ung ho ma so MS 2022 239 Nguyen Thi Huyen Trang
10-09-2022 15:33:27 1,500,000 CT DEN:693305329836 ICB;114000161718;ung ho ms 2022 235 236 237 238 239
10-09-2022 19:28:21 300,000 Ung ho MS 2022.239
10-09-2022 20:05:34 20,000 Ung ho MS 2022.239(em Nguyen Thi Huyen Trang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Thương vợ tần tảo sớm hôm, chồng liệt giường khóc lặng trong bất lực

Ở tuổi 51, ông Khánh sống cảnh chôn chân trên chiếc giường chật hẹp đặt nơi góc nhà, mọi sinh hoạt đều nhờ đến bà Hằng. Những lúc tỉnh, ông chỉ biết khóc, những giọt nước mắt bất lực lặng lẽ rơi xuống ướt đẫm gối.

Mẹ nghèo đơn thân xin giúp con trai được mổ chân

Trên đường đi làm thêm trở về, Khánh bị tai nạn chấn thương rất nặng. Người mẹ nghèo bất lực nhìn con kêu gào đau đớn vì hoàn cảnh quá đỗi khó khăn.

Trao hơn 44 triệu đồng đến anh Nguyễn Văn Hiện bị tai nạn giao thông

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên đường về quê đã cướp đi tính mạng của người vợ, trong khi đó anh Nguyễn Văn Hiện và con gái bị thương nặng.

Vợ chật vật chăm con nhỏ bị Down, lo chồng tai nạn nguy kịch nơi bệnh viện

Trong khi anh Tiền nguy kịch, vợ anh ở quê lại chật vật đưa con nhỏ bị bệnh Down nhập viện vì sốt cao, tiêu chảy. Nhà họ vốn đã chẳng dư dả, nay ôm nợ nần chồng chất.

Anh Huỳnh Văn Vinh được bạn đọc ủng hộ hơn 63 triệu đồng

Đã gần 3 tháng nhưng anh Huỳnh Văn Vinh vẫn chưa phục hồi, hiện đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Cha mẹ mù rong ruổi vỉa hè, gom góp từng nghìn cho con chữa bệnh hiểm nghèo

Sinh được 3 người con thì một người tử vong vì bệnh tim bẩm sinh, con gái út lại bị viêm màng não. Bất chấp cảnh mù loà, vợ chồng anh Lý hàng ngày đi bán hàng rong, nhặt nhạnh từng đồng lẻ cho con chữa bệnh.

Trao ‘ngôi nhà mơ ước’ cho người phụ nữ nghèo đơn thân ở Thanh Hóa

Báo VietNamNet phối hợp với Ngân hàng SeABank cùng chính quyền địa phương huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã trao ngôi nhà mơ ước cho một gia đình ở xã Hà Lai.

Phải cắt bỏ chân tay do tai nạn bỏng, người đàn ông nghèo tìm kiếm sự giúp đỡ

Tai nạn hy hữu xảy đến khiến ông Cường bị bỏng nặng, hoại tử, phải chấp nhận cắt đi chân trái và tay phải.

Báo VietNamNet trao hơn 54 triệu đồng cho hai hoàn cảnh ở Quảng Trị

Đồng cảm với hoàn cảnh của em Hoàng Thị Na và chị Nguyễn Thị Hoài Phương ở Quảng Trị, bạn đọc báo VietNamNet đã ủng hộ cho hai gia đình số tiền hơn 54 triệu đồng.

Bà ngoại 60 tuổi còng lưng phụ quán cơm, nuôi 3 cháu nhỏ trong căn nhà rách nát

Căn nhà xiêu vẹo, cũ nát có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào là nơi trú ngụ của gia đình ông Đào Rương và bà Lan. Tại đây, ông bà cùng 3 đứa cháu ngoại của mình đang sống lay lắt, bệnh tật, không biết đến tương lai.

Báo VietNamNet đóng hơn 50 triệu đồng viện phí cho 2 bệnh nhân nghèo

Đây là số tiền do quý bạn đọc hảo tâm thông qua Báo VietNamNet ủng hộ cho hai bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Báo VietNamNet trao thư viện điện tử vùng cao tại huyện cực Tây Tổ quốc

Ngày 18/11, đại diện báo VietNamNet tổ chức trao tặng thư viện điện tử và áo ấm đến trường cho các em học sinh ở xã Huổi Lếch (huyện Mường Nhé, Điện Biên).

Chàng trai sinh năm 2003 xin cứu anh ruột bị chấn thương sọ não

Hơn 1 tháng anh trai bị tai nạn giao thông, Danh Thái Hòa phải xin nghỉ việc để chăm sóc và chạy vạy tiền bạc. Đến nay, em đã mang nợ 190 triệu đồng, chẳng cách nào xoay sở thêm được.

Chồng đột ngột qua đời, vợ khờ cùng con thiểu năng ngơ ngác trong căn nhà dột nát

Anh Cường ra đi để lại người vợ khờ cùng 2 đứa con thiểu năng trí tuệ bơ vơ trong căn nhà cũ nát, cuộc sống gia đình rơi vào cùng cực.

Trao hơn 33 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho mẹ con bà Nguyễn Thị Bé

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Bé đã có mặt tại văn phòng VietNamNet tại TP.HCM để nhận số tiền 33.036.600 đồng do bạn đọc ủng hộ. Cụ bà 71 tuổi có phần bối rối, bởi từ lâu lắm rồi bà chưa được cầm khoản tiền lớn đến vậy.