1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/12/2022 1,000,000.00 131489.111222.200716.Ung ho MS 2022 328 anh Ngo Van Tuan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2819480401.Ung ho MS 2022.327.CT tu 0021001525332 TRAN MINH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 1,000,000.00 148774.111222.154711.Ung ho MS2022.328( anh Ngo van Tuan)
11/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2817346293.ung ho MS 2022.327 Me con chi Bich, An Giang.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 10,000.00 MBVCB.2820519523.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.328 (anh Ngo Van Tuan).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 10,000.00 MBVCB.2819024462.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2021.328 (Anh Ngo Van Tuan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 10,000.00 171819.111222.124319.Vinh Nam ung ho ms 2022 328 anh Ngo Van Tuan
11/12/2022 10,000.00 329223.111222.002505.ung ho MS 2022326 chi Nguyen Thi Bao Khuyen
11/12/2022 10,000.00 328398.111222.002240.ung ho MS 2022327 Me con chi Bich
11/12/2022 100,000.00 922781.111222.221842.VCB;0011002643148;NGUYEN THI ANH PHUONG Hai Duong chuyen khoan ung ho MS 2022 327 Me con chi Bich
11/12/2022 100,000.00 353239.111222.195216.NGUYEN THI KIM YEN Chuyen tien ung hoMs2022323(Ba Cao Thi Tuoi)
11/12/2022 100,000.00 MBVCB.2820202933.MS 2022.327 (Me con chi Bich).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 100,000.00 305563.111222.191335.MS 2022.324 NGUYEN CHAU LINH
11/12/2022 100,000.00 089257.111222.185509.UNG HO NCHCCCL-111222-18:55:10 089257
11/12/2022 100,000.00 500325.111222.112533.Ung ho MS 2022 328 anh NGO VAN TUAN
11/12/2022 100,000.00 732125.111222.095906.Ung ho MS 2022327 me con chi Bich
11/12/2022 150,000.00 682856.111222.192410.ung ho MS 2022.327 me con chi Bich FT22346585163300
11/12/2022 2,000,000.00 359596.111222.094654.DANG NGOC TUNG chuyen tien ung ho MS2022.323 ( ba Cao Thi Tuoi)
11/12/2022 2,000,000.00 938819.111222.055205.ung ho MS 2022.323
11/12/2022 20,000.00 997657.111222.155856.UNG HO MS 2022.328 (ANH NGO VAN TUAN)-111222-15:59:06 997657
11/12/2022 20,000.00 260437.111222.155335.Ungho NCHCCL Nguyen Thi Phuong 0327388245
11/12/2022 20,000.00 MBVCB.2819140153.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.328 anh ngo van tuan.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 20,000.00 Ung ho NCHCCCL Ngoc Tran 0986835798
11/12/2022 20,000.00 MBVCB.2817327123.MS2022.323( ba cao thi tuoi).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 20,000.00 095838.101222.234236.Ung ho NCHCCCL LE VAN KHANH 0983845579
11/12/2022 200,000.00 308150.111222.221928.IBFT ungho2meconchiBich
11/12/2022 200,000.00 MBVCB.2820842078.MS 2022 327 me con chi Bich.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2022 200,000.00 MBVCB.2820648837.Ung ho nchcccl+ hien + 0985904182.CT tu 0341007169186 TRAN VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 200,000.00 190008.111222.203040.CAO BA CUONG chuyen tien UH MS 2022.327 (Me co chi Bich)
11/12/2022 200,000.00 118724.111222.195506.UNG HO MS 2022.327 ( ME CON CHI BICH )-111222-19:55:16 118724
11/12/2022 200,000.00 372419.111222.194857.UH MS 2022.327 (Me con chi Bich)
11/12/2022 200,000.00 741079.111222.185541.VCB;0011002643148;thu thao ung ho ms 2022 328 anh ngo van tuan
11/12/2022 200,000.00 748661.111222.173410.ung ho MS2022322
11/12/2022 200,000.00 743318.111222.173235.ung ho MS2022328
11/12/2022 200,000.00 460834.111222.172825.Thuy chuyen ung hoc em Tuan FT22346976100516
11/12/2022 200,000.00 MBVCB.2819370367.Nhaahn ung ho ms 2022.328.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 200,000.00 985791.111222.153403.UNG HO MS 2022.328(ANH NGO VAN TUAN)-111222-15:34:03 985791
11/12/2022 200,000.00 917110.111222.142543.Ung ho MS 2022326 (Bao Khuyen)
11/12/2022 200,000.00 307290.111222.141219.ung ho MS 2022 328
11/12/2022 200,000.00 MBVCB.2818710371.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.328( anh Ngo Van Tuan).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 200,000.00 076545.111222.121216.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 328 anh ngo van tuan
11/12/2022 200,000.00 501287.111222.112658.Ung ho MS 2022 327 me con chi Bich
11/12/2022 200,000.00 MBVCB.2818065379.UNG HO MS 2022.328 (anh Ngo Van Tuan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 200,000.00 IBVCB.2817127442.MS2022 273 gia dinh ba Tuat.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2022 240,000.00 936561.111222.221130.UNG HO NCHCCCL QUYNHTRANG 0785388396
11/12/2022 250,000.00 628953.111222.185450.Uhg ho MS 2022.328 FT22346463304000
11/12/2022 250,000.00 MBVCB.2816964882.benh ung thu .CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2022 30,000.00 264318.111222.205823.IBFT Ung ho MS 2022.327. Me con chi Bich
11/12/2022 300,000.00 652688.111222.192323.MS 2022327 Me con chi Bich
11/12/2022 300,000.00 MBVCB.2819420835.nhu nhu ung ho MS 2022.322 Vu Thi Mo.CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 300,000.00 413623.111222.160333.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 328 anh NGO VAN TUAN
11/12/2022 300,000.00 633457.111222.144035.NGUYEN THI THUYET Chuyen tien ung ho MS 2022327 me con chi Bich
11/12/2022 50,000.00 MBVCB.2820779476.Ung ho MS 2022.323 (Ba Cao Thi Tuoi)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 50,000.00 MBVCB.2820646616.Ung ho MS 2022.327 (Me con chi Bich).CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 50,000.00 MBVCB.2820025174.MS 2022.327.CT tu 0181001257276 LE THI OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 50,000.00 598302.111222.145508.T ung ho Anh Ngo van Tuan MS 2022.328
11/12/2022 50,000.00 747994.111222.142444.ONG DANG VAN DUNG ung ho MS 2022 323 ba Cao thi Tuoi
11/12/2022 50,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..33145204924.33145204924-0903744393-ung ho NCHCCCL
11/12/2022 500,000.00 168580.111222.212314.ung ho MS 2022.324
11/12/2022 500,000.00 MBVCB.2820377316.MS 20022.324 Nguyen Chau Linh . mong chau binh an..CT tu 0181002363764 NGUYEN PHUOC LAM HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 500,000.00 712079.111222.194030.DANG KHANH LY ung ho MS 2022.313 anh LAM VAN TIEN FT22346052254213
11/12/2022 500,000.00 706761.111222.193730.DANG KHANH LY ung ho MS2022.327 me con chi BICH FT22346196549423
11/12/2022 500,000.00 MBVCB.2819921448.chuyen tien ung ho ms 2022.327 me con chi BICH.CT tu 0061000098460 THIEU QUANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/12/2022 500,000.00 MBVCB.2819178418.ms 2022 328 uh anh Ngo Van Tuan.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2022 500,000.00 186476.111222.125814.Ung ho MS 2022.328 (anh Ngo Van Tuan)
11/12/2022 500,000.00 707817.111222.101932.Ung ho nchcccl Hoi Thanh Ly May Tiet Trung Binh Sua Song Ga Eun
11/12/2022 500,000.00 MBVCB.2817854993.ms 2022 327 uh me con chi Bich.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/12/2022 500,000.00 305259.111222.070413.ung ho MS 2022 323 FT22346050735051
11/12/2022 500,000.00 364407.111222.063906.Ung ho MS 2022 324 chau Nguyen Chau Linh
11/12/2022 500,000.00 247910.111222.004918.Ung ho NCHCCCL - Quoc - 0943577139 FT22346700830053
12/12/2022 1,000,000.00 435335.121222.193954.Ung ho MS 2022 329 chi Tran Thi Thuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12/12/2022 1,000,000.00 974976.121222.133040.Ung ho MS 2022329 chi Tran Thi Thuong
12/12/2022 1,000,000.00 720268.121222.122433.Giang gui Ms 2022.327. Me con chi Bich FT22346148354206
12/12/2022 1,000,000.00 SHGD:10001771.DD:221212.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043622121087297)ung ho MS 2022.324 (Nguyen Chau Linh) (NHH: VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD)-)
12/12/2022 1,000,000.00 SHGD:10000157.DD:221212.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043622121087299)ung ho MS 2022.327 (Me con chi Bich). Ap Phu Quoi, xa Phu An, huyen Phu Tan, tinh An Giang (NHH: VIETCOMBANK SO GI?AO DICH (SGD)-)
12/12/2022 10,000.00 MBVCB.2825565899.HUYNH THI NGA unh ho MS 2022.329 (chi Tran Thi Thuong ).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 10,000.00 MBVCB.2822958546.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.329 (Chi Tran Thi Thuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 10,000.00 MBVCB.2821947107.Tra Xuan Binh giup 2ms 2022328 va 2022329.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/2022 10,000.00 311011.121222.080824.Vinh Nam ung ho ms 2022 429 chi Tran Thi Thuong
12/12/2022 100,000.00 740624.121222.231730.Ung ho NCHCCCL HANG 0961464814
12/12/2022 100,000.00 982506.121222.214440.Uh MS2022315 Ba Nguyen Thi Hang
12/12/2022 100,000.00 975838.121222.214152.Uh MS2022328 Anh Ngo Van Tuan
12/12/2022 100,000.00 IBVCB.2825729171.MS 2022. 329 (chi Tran Thi Thuong).CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 100,000.00 983033.121222.194616.NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung hoMS 2022328anh Ngo Van Tuan
12/12/2022 100,000.00 975756.121222.194424.NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung hoMS 2022324Nguyen Chau Linh
12/12/2022 100,000.00 961724.121222.194040.NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung hoMS 2022329chi Tran Thi Thuong
12/12/2022 100,000.00 943385.121222.193535.NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2022327 Me con chi Bich
12/12/2022 100,000.00 MBVCB.2824294286.Ung ho MS 2022.328 (anh Ngo Van Tuan).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 100,000.00 MBVCB.2824284535.Ung ho MS 2022.329 (chi Tran Thi Thuong).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 100,000.00 IBVCB.2823944492.Giup ma so 2022.329 chi Tran Thi Thuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/2022 100,000.00 IBVCB.2823939300.Giup ma so 2022.328 anh Ngo Van Tuan .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/2022 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..33198299868.33198299868-0583501851-ung ho MS 2022327 Me con chi Pham Thi Ngoc Bich
12/12/2022 100,000.00 297232.121222.150304.MS 2022 328
12/12/2022 100,000.00 293589.121222.150225.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2022 322 Vu Thi Mo
12/12/2022 100,000.00 634426.121222.140436.Ung ho MS 2022329 chi Tran Thi Thuong chuc gia dinh moi dieu tot lanh
12/12/2022 100,000.00 MBVCB.2823313997.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.329 (chi Tran Thi Thuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 100,000.00 575880.121222.132244.Ung ho MS2022 329 Tran Thi Thuong
12/12/2022 100,000.00 562365.121222.131903.MS 2022 326 chi Nguyen Thi Bao Khuyen
12/12/2022 100,000.00 814207.121222.131700.MS 2022 327 Me con chi Bich
12/12/2022 100,000.00 807051.121222.131509.MS 2022 328 anh Ngo Van Tuan
12/12/2022 100,000.00 800071.121222.131315.MS 2022 329 chi Tran Thi Thuong
12/12/2022 100,000.00 297883.121222.125057.Ung ho MS 2022 329 chi TRAN THI THUONG
12/12/2022 100,000.00 284338.121222.123535.Ms 2022 329 chi Tran Thi Thuong
12/12/2022 100,000.00 MBVCB.2822893758.MS 2022.322.CT tu 0441000748731 LE NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 100,000.00 MBVCB.2822884435.MS 2022.302.CT tu 0441000748731 LE NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 100,000.00 MBVCB.2822636168.Ung ho ms 2022.329 (chi tran thi thuong).CT tu 0451000484556 NGUYEN THI XIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 100,000.00 MBVCB.2822433590.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thuy Linh 0338104207.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 100,000.00 360150.121222.095617.ung ho Ms 2022 . 327 (Me con chi bich)
12/12/2022 100,000.00 MBVCB.2821696552.MINHhdSSHPC ung ho MS2022.328 anh Tuan.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 100,000.00 SHGD:10000109.DD:221212.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.322chuc be Vu Thi Mo mau khoe
12/12/2022 100,000.00 SHGD:10000110.DD:221212.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.324chuc chi Nguyen Chau Linh mau khoe
12/12/2022 100,000.00 171208.121222.075248.Ung ho MS 2022.328 anh Ngo Van Tuan FT22346551499100
12/12/2022 100,000.00 649401.121222.071613.VU VAN YEN chuyen tien mien phi qua MoMo Ung ho MS2022256
12/12/2022 130,000.00 146865.121222.043558.Ung ho MS 2022 327 Me Con chi Bich
12/12/2022 15,000.00 MBVCB.2823768073.Ung ho MS 2022.329 (chi Tran Thi Thuong). Chuc gia dinh chi Thuong khoe manh, vuot qua hoan nan. A Di Da Phat..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 15,000.00 MBVCB.2823286469.Ung ho MS 2022.328 (anh Ngo Van Tuan). Chuc ba Diu va anh Tuan khoe manh, vuot qua kho khan. A Di Da Phat!.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 174,174.00 SHGD:10001146.DD:221212.BO:LE TRUNG VAN.Remark:UNG HO MS 2022.320 LUONG VAN DONG
12/12/2022 20,000.00 MBVCB.2825019766.MS 2022.326 (chi NguyenThiBaoKhuyen) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 20,000.00 MBVCB.2821218791.Ung ho MS 2022.323 (Ba Cao Thi Tuoi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 20,000.00 MBVCB.2821213427.Ung ho MS 2022.322 (Be Vu Thi Mo).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 200,000.00 734708.121222.231403.Ung ho MS 2022 329 chi tran thi thuong
12/12/2022 200,000.00 MBVCB.2826068267.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.325(ba Nguyen Thi Thong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 200,000.00 MBVCB.2826046945.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.324(Nguyen Chau Linh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 200,000.00 697758.121222.203239.ung hoMS 2022320 Luong Van Dong
12/12/2022 200,000.00 906850.121222.193549.IBFT NGUYEN THI BAO TRAN chuyen tien
12/12/2022 200,000.00 MBVCB.2824306780.Ung ho MS 2022.328 (anh Ngo Van Tuan)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 200,000.00 956330.121222.112236.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 327 meconchiBich
12/12/2022 200,000.00 MBVCB.2822507095.Ung ho MS 2022.329 Tran Thi Thuong.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 200,000.00 281135.121222.084649.UNG HO MS 2022.329(CHI TRAN THI THUONG)-121222-08:46:59 281135
12/12/2022 200,000.00 SHGD:10000550.DD:221212.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.327chuc chi Phan Ngoc Tram mau khoe
12/12/2022 200,000.00 431048.121222.082941.Ung ho MS 2022 327
12/12/2022 200,000.00 365882.121222.082903.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 329 chi tran thi thuong
12/12/2022 200,000.00 SHGD:10001679.DD:221212.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 329 TRAN THI THUONG
12/12/2022 200,000.00 558369.121222.075634.NGUYEN THI MINH THUY Chuyen tien tien ung ho ma 2022 329 tran thi thuong
12/12/2022 200,000.00 MBVCB.2821391196.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022,329(chi Thuong).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 200,000.00 035955.121222.002525.ung ho MS 2022 327 me con chi Bich
12/12/2022 240,000.00 863352.121222.034423.Ung ho NCHCCCL NGUYET 0979427368
12/12/2022 30,000.00 MBVCB.2826168166.ms 4710.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/2022 300,000.00 155835.121222.075807.ung ho MS 2022.327 ( Me con chi Bich )
12/12/2022 300,000.00 IBVCB.2821450005.Nguyen Thi Bay 485 Dien Bien Phu Q3 ung ho 2022.322 Vu Thi Mo.CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 300,000.00 219222.121222.072046.ung ho MS 2022 328 anh Ngo Van Tuan
12/12/2022 300,000.00 750605.111222.232044.ung ho MS 2022327 Me con chi Bich
12/12/2022 400,000.00 319654.121222.131834.ung ho ms 2022 329 chi Tran Thi Thuong
12/12/2022 50,000.00 MBVCB.2825914367.ung ho ba Cao Thi Tuoi.CT tu 0151000590571 PHAM MY NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 50,000.00 715277.121222.194426.ung ho MS 2022 327 me con chi Bich
12/12/2022 50,000.00 337954.121222.173839.T ung ho Chi Tran Thi Thuong MS 2022.329
12/12/2022 50,000.00 792537.121222.122721.ung ho nchcccl tran phan anh tuan 0935303600
12/12/2022 50,000.00 731363.121222.122531.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022329 chi Tran Thi Thuong
12/12/2022 50,000.00 MBVCB.2821531954.Ung ho MS 2022.329.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 50,000.00 Ung ho NCHCCCL Yphuong 0987360658
12/12/2022 500,000.00 VU TAM THAP UNG HO MS 2022.323 (BA CAO THI TUOI)
12/12/2022 500,000.00 MBVCB.2822721427.ung ho cac hoan canh kho khan.CT tu 0351001032274 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/12/2022 500,000.00 717786.121222.102927.ung ho MS 2022329 Tran Thi Thuong
12/12/2022 500,000.00 614283.121222.100757.ung ho MS 2022329 tran thi thng
12/12/2022 500,000.00 MBVCB.2822029969.Ten: NGUYEN CONG CHI Chuyen tien Ung ho NCHCCCL So dien thoai: 0913859445.CT tu 1027872430 NGUYEN CONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/12/2022 500,000.00 321186.121222.095421.UNG HO MS 2022.327 (ME CON CHI BICH)-121222-09:53:41 321186
12/12/2022 500,000.00 292039.121222.091137.ung ho MS 2022.327 me con chi Bich FT22346614340500
12/12/2022 500,000.00 047698.121222.082450.Ung ho MS 2022 329 chi Tran Thi Thuong
12/12/2022 500,000.00 109951.121222.053211.Ung ho MS 2022.328 Ngo Van Tuan FT22346065731833
12/12/2022 500,000.00 129782.111222.235019.MS 2022.250
12/12/2022 500,000.00 972683.111222.231748.Lyidth ung ho MS 2022.328 anh Ngo Van Tuan
13/12/2022 1,000,000.00 740667.131222.220002.Ung ho MS 2022 330 gia dinh ba Ngot Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2829376943.Ung ho MS 2022.330 (gia dinh ba Ngot).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 1,000,000.00 901878.131222.155928.ung ho MS 2022.330(gia dinh ba Ngot)
13/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2828414928.ung ho MS 2022.323 (ba Cao Thi Tuoi).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2828404457.ung ho MS 2022.324 (Nguyen Chau Linh).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2828401959.ung ho MS 2022.326 (chi Nguyen Thi Bao Khuyen).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2828399206.ung ho MS 2022.327 (me con chi Bich).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2828396178.ung ho MS 2022.328 (anh Ngo Van Tuan).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2828390485.ung ho MS 2022.329 (chi Tran Thi Thuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 1,000,000.00 127900.131222.101122.Ung ho Ngo Van Tuan 2022.328
13/12/2022 1,000,000.00 109131.131222.100540.Ung ho Nguyen Chau Linh MS 2022.324
13/12/2022 1,000,000.00 070843.131222.095425.Ung ho Me con chi Bich MS 2022.327
13/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2826394729.ung ho MS 2022.329 chi Tran Thi Thuong, Nghe An.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 1,000.00 IBVCB.2828565746.ss.CT tu 1028766848 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/12/2022 1,000.00 IBVCB.2826339892.a.CT tu 9971474282 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/12/2022 10,000.00 MBVCB.2827390095.Tuy Duyen.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/12/2022 10,000.00 MBVCB.2826994018.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.330 (Gia Dinh Ba Ngot).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 10,000.00 256334.131222.074654.Vinh Nam ung ho ms 2022 330 gia dinh ba Ho Thi Ngot
13/12/2022 100,000.00 353434.131222.222140.UNG HOMS 2022.324(NGUYEN CHAU LINH)-131222-22:21:41 353434
13/12/2022 100,000.00 971681.131222.204349.Ung ho NCHCCCL Quyen FT22348330288420
13/12/2022 100,000.00 109405.131222.195257.T ung ho Gia dinh ba Ngot MS 2022.320
13/12/2022 100,000.00 872210.131222.195155.ung ho NCHCCCL FT22347379861543
13/12/2022 100,000.00 847585.131222.193923.ung ho MS 2022.327 me con chi bich FT22347531040223
13/12/2022 100,000.00 708391.131222.191622.IBFT NGUYEN DAC VINH chuyen tien ung ho
13/12/2022 100,000.00 961664.131222.173417.MS 2022 329
13/12/2022 100,000.00 706511.131222.165059.MS 2022 330 Gia dinh ba Ngot
13/12/2022 100,000.00 615567.131222.143833.Ung ho MS 2022.324
13/12/2022 100,000.00 IBVCB.2827887523.Giup ma so 2022.330 gia dinh ba Ngot .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/12/2022 100,000.00 098508.131222.113215.Ms 2022 328 anh Ngo Van Tuan
13/12/2022 100,000.00 576815.131222.103111.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2022329 chi Tran Thi Thuong
13/12/2022 100,000.00 MBVCB.2826985268.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.330 (Gia dinh ba Ngot).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 100,000.00 MBVCB.2826638966.Ung ho ms 2022.330 (gia dinh ba Ngot).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 150,000.00 495269.131222.190227.2022 323 cao thi tuoi
13/12/2022 150,000.00 MBVCB.2826606779.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.327(me con chi Bich).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2829452741.Ung ho tuthien.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2829423437.Ung ho MS 2022.328 (anh Ngo van Tuan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2829414854.Ung ho MS 2022.327 (me con chu Bich).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 20,000.00 283634.131222.081440.donate cho chuong trinh
13/12/2022 200,000.00 MBVCB.2829831932.ung ho(me con chi Bich )ma so 2022327.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 200,000.00 977076.131222.145631.ung ho NCHCCCL huynh thi ty 0888079569
13/12/2022 200,000.00 980117.131222.112404.UNG HO MS 2022.330(GIA DINH BA NGOT)-131222-11:24:17 980117
13/12/2022 200,000.00 190031.131222.104349.Ung ho MS 2022.324 (Chau Nguyen Chau Linh)
13/12/2022 200,000.00 MBVCB.2827013314.Ung ho MS 2022 321(hai dua tre mo coi).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 200,000.00 741555.131222.091003.Ung ho MS 2022330 GIA DINH BA NGOT
13/12/2022 200,000.00 393821.131222.090813.ung ho MS 2022.327 (Me con chi Bich)
13/12/2022 200,000.00 418890.131222.080736.DO TRUNG KIEN UNG HO C TRAN THI THUONG MS2022.329 FT22347773985470
13/12/2022 200,000.00 MBVCB.2826416749.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.328.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 200,000.00 MBVCB.2826409635.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.327.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 200,000.00 MBVCB.2826409263.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.326.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 200,000.00 MBVCB.2826415841.Ong Le Ky Phung ung ho Ms 2022.324.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 200,000.00 MBVCB.2826408534.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.323.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 200,088.00 MBVCB.2826617256.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.330 gia dinh ba Ngot.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 250,000.00 MBVCB.2827221860.Ung ho MS 2022.328 anh Ngo Van Tuan.CT tu 0021001946338 NGUYEN VAN CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 250,000.00 MBVCB.2827198935.Ung ho MS 2022.329 chi Tran Thi Thuong.CT tu 0021001946338 NGUYEN VAN CONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 3,000,000.00 MBVCB.2829394648.Ung ho MS 2022.329 (chi Tran Thi Thuong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 3,000,000.00 388004.131222.073648.Ong Tu Van tro giup cho ms 2022 330 Gia dinh ba Ngot FT22347058840254
13/12/2022 300,000.00 MBVCB.2828368554.Ms 2022 328 ngo van tuan.CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 300,000.00 MBVCB.2828352467.Ms 2022 329 tran thi thuong.CT tu 0011004357979 NGUYEN TUAN TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 300,000.00 /Ref:PALPM21910F22345{//}/Ref:PALPM21910F22345{//}LP VNM21910F MS 2022.329 DVC:MR PHAM VANTUYEN
13/12/2022 300,000.00 MBVCB.2826909067.UNG HO MS 2022.329 (chi Tran Thi Thuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 300,000.00 613757.131222.082731.CAO DANG HOANG DUNG Chuyen tien ung ho MS 2022324 nguyen chau linh
13/12/2022 400,000.00 905578.131222.071621.MS 2022329 chi tran thi thuong
13/12/2022 5,000.00 MBVCB.2830629691.Huynh Thi Nga ung ho MS 2022.330 (gia dinh ba Ngot).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 5,000.00 MBVCB.2830625808.ko.CT tu 1017919505 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/12/2022 5,500.00 937655.131222.103251.Ung ho MS 2022 326 NAM MO A DI DA PHAT
13/12/2022 5,500.00 933720.131222.103149.Ung ho MS 2022 329 NAM MO A DI DA PHAT
13/12/2022 5,500.00 926434.131222.103012.Ung ho MS 2022 328 NAM MO A DI DA PHAT
13/12/2022 50,000,000.00 CTY CP XE KHACH PT FUTABUSLINES - CTY PHUONG TRANG UNG HO MS2022.326 (CHI NGUYEN THI BAO KHUYEN) - BAO VIETNAMNET
13/12/2022 50,000.00 MBVCB.2829192789.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.330 gia dinh ba ngot.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 50,000.00 MBVCB.2829094790.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.329 chi tran thi thuong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 50,000.00 MBVCB.2826496326.Ung ho MS 2022.329.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 500,000.00 229708.131222.210915.ung ho MS 2022.324 (Nguyen Chau Linh)
13/12/2022 500,000.00 502276.131222.133126.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 330 gia dinh ba ngot
13/12/2022 500,000.00 334338.131222.111903.Ung ho MS 2022.330 ( Gia Dinh Ba Ngot )
13/12/2022 500,000.00 MBVCB.2827318470.Ung ho MS 2022.330 ( Gia dinh ba Ngot).CT tu 0021001695739 BUI VAN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/12/2022 500,000.00 156322.131222.101956.Ung ho Ba Cao Thi Tuoi MS 2022.323
13/12/2022 500,000.00 016983.131222.100417.Ung ho MS 2022 330 gia dinh ba Ngot
13/12/2022 500,000.00 039225.131222.094449.Ung ho chi Tran Thi Thuong MS 2022.329
13/12/2022 900,000.00 184244.131222.132140.Ung ho MS 2022 325 MS 2022 326 ms 2022 327
13/12/2022 900,000.00 183384.131222.132030.Ung ho MS 2022 322 MS 2022 323 ms 2022 324
14/12/2022 1,000,000.00 987986.141222.202650.Ung ho MS 2022 331 chi Le Thi Hang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14/12/2022 1,000,000.00 UNG HO MS 2022331 ( CHI LE THI HANG )
14/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2831504939.MS 2022.331 ( chi Le Thi Hang).CT tu 0071000067438 PHAM THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 1,600,000.00 MBVCB.2832327647.Vu Ngoc Hong- Do Thuy Nga giup MS2022 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331 moi MS 200 ngan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 10,000.00 MBVCB.2835003887.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.331(chi Le Thi Hang).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 10,000.00 MBVCB.2833406976.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.331 (Chi Le Thi Hang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 10,000.00 MBVCB.2833347641.Tra Xuan Binh giup 2ms 2022330 va 2022331.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/12/2022 10,000.00 342669.141222.081603.Vinh Nam ung ho ms 2022 331 chi Le Thi Hang
14/12/2022 100,000.00 145499.141222.161834.Ms 2022 331 chi Le Thi Hang
14/12/2022 100,000.00 MBVCB.2833413389.Ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 100,000.00 660071.141222.141828.Ung ho MS2022 331 chi Le Thi Hang
14/12/2022 100,000.00 299559.141222.123049.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 331 chi le thi hang
14/12/2022 100,000.00 050606.141222.113117.MS 2022 331 chi Le Thi Hang
14/12/2022 100,000.00 MBVCB.2832336545.Ung ho MS2022.331 chi Le Thi Hang.CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 100,000.00 MBVCB.2832225498.Ung ho ms 2022.331 (chi le thi hang).CT tu 0071003776744 NGUYEN VAN LOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 100,000.00 644045.141222.104906.Ung ho MS 2022.324 FT22348814323691
14/12/2022 100,000.00 839367.141222.103946.NGUYEN TRONG HUNG chuyen khoan ung ho ms 2022 331
14/12/2022 100,000.00 MBVCB.2832097306.2022.331 (Le Thi Hang).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 100,000.00 757922.141222.094830.ung ho MS 2022 331 chi Le Thi Hang
14/12/2022 100,000.00 IBVCB.2831876934.Giup ma so 2022.331 chi Le Thi Hang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/12/2022 100,000.00 630241.141222.094537.ung ho MS 2022 329 chi Tran Thi Phuong
14/12/2022 100,000.00 807563.141222.083420.Ung ho MS 2022329 chi Tran Thi Thuong
14/12/2022 100,000.00 MBVCB.2831436644.THUONG chuyen tien Ms 2022.331 le thi hang.CT tu 0461000430920 NGUYEN THI THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 100,000.00 MBVCB.2831367388.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 100,000.00 307042.141222.065427.Ung ho NCHCCCL HienThuong 0974014762 FT22348535921067
14/12/2022 100,000.00 630682.141222.011808.ung ho MS 2022.323 (Ba Cao Thi Tuoi)
14/12/2022 15,000.00 MBVCB.2833123066.Ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang). Chuc chi Hang het benh, vuot qua kho khan. A Di Da Phat!.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 15,000.00 MBVCB.2832151389.Ung ho MS 2022.330 (gia dinh ba Ngot). Chuc ba Ngot va cac chau khoe manh, song vui ve va hanh phuc. Cam on VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 150,000.00 352257.141222.200757.tu thien 2022 324 ng chau linh
14/12/2022 150,000.00 668486.141222.163834.MS 2022331 le thi hang
14/12/2022 150,000.00 749725.141222.094641.Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 327 328 va 329
14/12/2022 150,000.00 744709.141222.094527.Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 323 324 va 326
14/12/2022 150,000.00 MBVCB.2831498119.NGUYEN VAN THINH chuyen LE THI HANG,sdt 0335450314.CT tu 0371000450333 NGUYEN VAN THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 20,000.00 587786.141222.120826.UNG HO MS 2022.331 (CHI LE THI HANG).-141222-12:08:25 587786
14/12/2022 20,000.00 MBVCB.2831148619.Ung ho MS 2022.326 (Chi Nguyen Thi Bao Khuyen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 20,000.00 MBVCB.2831155349.Ung ho MS 2022.324 (Em Nguyen Chau Linh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 200,000.00 MBVCB.2835492628.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.326(chi Nguyen Thi Bao Khuyen).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 200,000.00 MBVCB.2835377179.NGUYEN QUOC TOAN uhms 2022.331 chi Le thi Hang.CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 200,000.00 059887.141222.212844.MS 2022.331 Chi Le Thi Hang FT22349435212610
14/12/2022 200,000.00 838246.141222.183257.UNG HO MS 2022.331(CHI LE THI HANG) NOP BO SUNG-141222-18:32:57 838246
14/12/2022 200,000.00 676917.141222.181040.ung ho ms 2022.331 FT22348829010059
14/12/2022 200,000.00 MBVCB.2833925017.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.331 Le Thi Hang.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 200,000.00 MBVCB.2833926363.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.330 GDBaNgot.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 200,000.00 MBVCB.2833906999.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.329TranThiThuong.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 200,000.00 301699.141222.164818.ung ho MS 2022 331 chi Le Thi Hang
14/12/2022 200,000.00 748616.141222.161811.MS 2022.330 (GIA DINH BA NGOT)-141222-16:18:10 748616
14/12/2022 200,000.00 745123.141222.161336.MS 2022.331 (CHI LE THI HANG)-141222-16:13:33 745123
14/12/2022 200,000.00 735402.141222.132330.NGUYEN QUANG HOP chuyen khoan ung ho chau nguyen chau linh ms 2022 324
14/12/2022 200,000.00 SHGD:10002406.DD:221214.BO:LY THI PHUONG THAO.Remark:995222121456847 MS 2022.331 chi Le Thi Hang
14/12/2022 200,000.00 MBVCB.2832513535.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.328 ALeVanTuan.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 200,000.00 263510.141222.105344.ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang)
14/12/2022 200,000.00 020097041512141053142022cGNX232560.17772.105314.Ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang)
14/12/2022 200,000.00 828953.141222.103905.NGUYEN CONG QUY ungr ho MS 2022331
14/12/2022 200,000.00 514496.141222.101737.UNG HO MS 2022.331(CHI LE THI HANG)-141222-10:17:36 514496
14/12/2022 200,000.00 722481.141222.100951.ung ho MS 2022331 chi Le Thi Hang
14/12/2022 200,000.00 999616.141222.092618.LE THI HA Chuyen tienMS2022331Le Thi Hang
14/12/2022 200,000.00 MBVCB.2831529446.2022.331( chi Le Thi Hang).CT tu 0271000215353 NGUYEN DUY VUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 200,000.00 SHGD:10000599.DD:221214.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2022 331 LE THI HANG
14/12/2022 200,000.00 720062.141222.070535.ung ho chau Nguyen Chau Linh MS 2022 324
14/12/2022 3,000,000.00 761421.141222.102100.ong Tu Van dong vien MS 2022331
14/12/2022 300,000.00 107863.141222.202629.UNG HO MS2022.331( CHI LE THI HANG)
14/12/2022 300,000.00 556504.141222.195437.MS 2022.324 be Linh
14/12/2022 300,000.00 727629.141222.165452.Ung ho ma so 2022 331 Chi Le Thi Hang
14/12/2022 300,000.00 MBVCB.2833769210.LY VINH PHUOC ho tro MS 2022.324.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 300,000.00 959775.141222.103233.Ung ho MS 2022 331 chi Le Thi Hang
14/12/2022 300,000.00 590652.141222.093540.UH MS2022331 Le Thi Hang
14/12/2022 40,000.00 MBVCB.2834354437.Ung Ho NCHCCCL Loc Thong Thien.CT tu 0191000321264 NGUYEN QUOC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 40,000.00 680983.141222.181238.Cam on chuong trinh FT22348051199070
14/12/2022 400,000.00 MBVCB.2835515164.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.327(me con chi Bich).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 5,500.00 649505.141222.092317.Ung ho MS 2022 331 NAM MO A DI DA PHAT
14/12/2022 5,500.00 645733.141222.092227.Ung ho MS 2022 330 NAM MO A DI DA PHAT
14/12/2022 50,000.00 872940.141222.223531.Ung ho MS 2022.331 chi Le Thi Hang
14/12/2022 50,000.00 792454.141222.135312.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022331 chi Le Thi Hang
14/12/2022 50,000.00 069617.141222.134317.MS 2022.323 Ba Cao Thi Tuoi FT22348909910491
14/12/2022 50,000.00 MBVCB.2831725114.Giup MS 2022.331 ( chi Le Thi Hang ).CT tu 0071001354100 NGUYEN HONG HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 50,000.00 MBVCB.2831505674.MINHhdSSHPC ung ho MS2022.331.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 50,000.00 MBVCB.2831276493.Ung ho MS 2022.328.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 500,000.00 397253.141222.210654.ung ho MS 2022 330 gia dinh ba Ngot
14/12/2022 500,000.00 786315.141222.190304.ung ho MS 2022 331 Le Thi Hang FT22348021778706
14/12/2022 500,000.00 MBVCB.2834226260.Ung ho MS 2022.331. Chij Le Thi Hang.CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 500,000.00 MBVCB.2833944302.ung ho MS 2022 331.CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 500,000.00 615119.141222.162429.Ung ho MS 2022329 chi Tran Thi Thuong
14/12/2022 500,000.00 125017.141222.155749.Ung ho MS 2022 330 gia dinh ba Ngot
14/12/2022 500,000.00 MBVCB.2833079069.Ung ho nchcccl pham the thao d.t. 0907324442.CT tu 0811000019469 PHAM THE THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 500,000.00 MBVCB.2832263409.ms 2022 331 uh chi Le Thi Hang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/12/2022 500,000.00 702363.141222.094027.chuyen tien tu thien ung ho ma 2022.329 tran thi Thuong
14/12/2022 500,000.00 MBVCB.2831616338.HUE chuyen tien ho tro chi Hang ma so 2022.331.CT tu 0181001345345 VU THI BICH HUE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 500,000.00 553763.141222.080808.Ung ho Ba Cao Thi Tuoi
14/12/2022 500,000.00 436206.141222.075246.UNG HO MS: 2022.331( CHI LE THI HANG)-141222-07:52:46 436206
14/12/2022 500,000.00 MBVCB.2831390841.BUI THI TUYET chuyen tien 2022331le thi hang.CT tu 0021000394676 BUI THI TUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/12/2022 500,000.00 MBVCB.2831156706.ms 2022 330 uh gia dinh ba Ngot.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/12/2022 900,000.00 MBVCB.2832339910.Ung ho MS2022.331 chi Le Thi Hang.CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 1,000,000.00 029149.151222.202209.Ung ho MS 2022.331 - chi Le Thi Hang FT22349497211962
15/12/2022 1,000,000.00 996309.151222.200621.HTTT ung ho MS 2022.331 Le Thi Hang FT22349736446689
15/12/2022 1,000,000.00 257191.151222.192754.Ung ho MS 2022 332 anh Bui Tan Sinh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15/12/2022 1,000,000.00 IBVCB.2836369898.ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2835822249.ung ho MS 2022.331 chi Le Thi Hang, Ha Tinh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 1,000,000.00 284141.151222.043240.A Tan chuyen chau linh ms 2022324 FT22349803229063
15/12/2022 10,000.00 MBVCB.2836237922.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.332 (anh Bui Tan Sinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 10,000.00 400269.151222.080939.Vinh Nam ung ho ms 2022 332 anh Bui Tan Sinh
15/12/2022 100,000.00 655947.151222.202325.ung ho 2022331 chi le thi hang
15/12/2022 100,000.00 920672.151222.195231.ung ho MS 2022.331
15/12/2022 100,000.00 846609.151222.170948.MS 2022 331
15/12/2022 100,000.00 0200452999121515312720226daa171454.74009.153107.Ung ho quy
15/12/2022 100,000.00 601508.151222.135728.MS 2022 332 anh Bui Tan Sinh
15/12/2022 100,000.00 IBVCB.2837459240.MS 2022 322 chau Vu thi Mo.CT tu 0451000261838 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/12/2022 100,000.00 IBVCB.2837456460.MS 2022 321 Le thi Hang.CT tu 0451000261838 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/12/2022 100,000.00 IBVCB.2837450288.MS 2022 329 chi Tran thi Thuong.CT tu 0451000261838 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/12/2022 100,000.00 195718.151222.121625.UNG HO MS 2022.331 LE THI HANG -151222-12:16:01 195718
15/12/2022 100,000.00 601790.151222.090813.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 332 anh bui tan sinh
15/12/2022 100,000.00 MBVCB.2835991679.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.322 be Vu Thi Mo. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 100,000.00 098167.151222.063626.Ung ho NCHCCCL Le Minh Huy Van Thi Tho 0907799201
15/12/2022 100,000.00 835126.151222.054355.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Chau Thi Pha 0786003028
15/12/2022 100,000.00 928694.151222.045121.T ung ho Chi Le Thi Hang MS 2022.331
15/12/2022 150,000.00 MBVCB.2836009725.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.332 (anh Bui The Sinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2840320191.O. BUI KIEN & B. DO THI KY giup MS 2022.314(chi Bui Thi Hoa, X. Thanh Xuan, H. Thanh Chuong, NGHE AN).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2840303906.O. BUI KIEN & B. DO THI KY giup MS 2022.324(be Nguyen Chau Linh, P. Huong Van, TX. Huong Tra, THUA THIEN-HUE).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 2,000,000.00 SHGD:10000904.DD:221215.BO:HUYNH THI CAM CHAU.Remark:HO TRO MS: 2022.331 -CHI LE THI HANG
15/12/2022 20,000,000.00 UNG HO 2022.327; 2022.330; MOI MA SO 10 TRIEU - TONG CONG 20 TRIEU//F/O BAO VIETNAMNET
15/12/2022 20,000.00 043098.151222.202856.Ung ho NCHCCCL ta thi thu huyen 0868077175 FT22349078406004
15/12/2022 20,000.00 945738.151222.102334.UHNCHCCCL
15/12/2022 20,000.00 035714.151222.080951.Ung ho NCHCCCL Dang Ngoc Dan Thanh 0854508910
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2840572358.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.328(a Ngo Van Tuan).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 200,000.00 796454.151222.222316.VCB;0011002643148;Giup MS 2022 331 chi Hang ung thu
15/12/2022 200,000.00 920381.151222.203959.MS 2022331 chi Le Thi Hang
15/12/2022 200,000.00 842111.151222.201749.MS 2022331 chi Le Thi Hang
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2839743434.UNG HO MS 2022.331 CHI LE THI HANG.CT tu 1021579081 NGUYEN THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 200,000.00 933603.151222.193645.ung ho MS 2022.331 chi Le Thi Hang. chuc c nhanh khoe. FT22349908523583
15/12/2022 200,000.00 643582.151222.192319.ung hoMS 2022331 chi Le Thi Hang
15/12/2022 200,000.00 140563.151222.191949.MS 2022.331 (chi Le Thi Hang)
15/12/2022 200,000.00 164665.151222.190404.Ung ho NCHCCCL
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2838840082.Dong gop Tu Thien.CT tu 0071001974227 DANG HUYNH BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2838712284.MS 2022.331 (chi Le Thi Hang).CT tu 0201000578884 LE THI AI LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2838650085.Ung ho MS2022.331-Chi Le Thi Hang.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2837955812.Gui MS 2022 331(Le Thi Hang).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2837671918.ung ho MS 2022.332 anh Bui Tan Sinh.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2837520980.Ghi ro ung ho MS 2022.332 (anh Bui Tan Sinh).CT tu 0071001111967 LE QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 200,000.00 652714.151222.093320.BUI VAN DIEN Chuyen tien ung ho MS 2022332 bui tan sinh
15/12/2022 200,000.00 050205.151222.084029.UNG HO MS 2022.332(ANH BUI TAN SINH)-151222-08:40:45 050205
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2836056125.?ung ho MS 2022310 ong Dao Ruong.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2836049114.ung ho MS 2022322 Vu Thi Mo.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2836045820.ung ho MS 2022321 hai dua be mo coi.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2836032698.ung ho ?MS 2022329 chi Tran Thi Thuong.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2836030121.ung ho MS 2022 332?anh Bui Tan Sinh.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/12/2022 200,000.00 MBVCB.2836012608.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.332.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 250,000.00 MBVCB.2836798592.ung ho MS 2022.331 (chi le thi hang).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 3,000,000.00 SHGD:10001026.DD:221215.BO:TRAN THI TUYET OANH.Remark:HO TRO MS: 2022.331 -CHI LE THI HANG
15/12/2022 300,000.00 355503.151222.223317.Ms 2022 332 anh Bui Tan Sinh
15/12/2022 300,000.00 537312.151222.165208.Tien chuyen MS 2022 331 FT22349359925826
15/12/2022 300,000.00 527439.151222.164830.Tien chuyen MS2022 327 FT22349305097447
15/12/2022 300,000.00 524119.151222.164722.Tien chuyen MS2022 332 FT22349789546067
15/12/2022 5,000,000.00 UNG HO 5 MA SO: 2022.324; 2022.326; 2022.328; 2022.329; 2022.331 - MOI MA SO 1 TRIEU, TONG CONG 5 TRIEU//F/O BAO VNNET
15/12/2022 5,000,000.00 613787.151222.092120.ong Tu Van ho tro MS 2022332
15/12/2022 5,000.00 MBVCB.2840125533.Huynh Thi Nga ung ho MS 2022.332(Anh Bui Tan Sinh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 5,500.00 629877.151222.091518.Ung ho MS 2022 332 NAM MO A DI DA PHAT
15/12/2022 50,000.00 194294.151222.214822.T ung ho Anh Bui Tan Sinh MS 2022.332
15/12/2022 50,000.00 113896.151222.195405.ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang)
15/12/2022 50,000.00 936925.151222.124311.Ung ho MS 2022.332 anh Bui Tan Sinh FT22349905721360
15/12/2022 50,000.00 MBVCB.2835920714.Ung ho MS 2022.331.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 50,000.00 663771.151222.050753.Ung ho MS 2022328 anh Ngo Van Tuan
15/12/2022 50,000.00 179357.141222.230400.Ung ho ms 2022.331 Le Thi Hang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22349164007132
15/12/2022 500,000.00 386598.151222.193712.IBFT Giup MS 2022.331 chi Hang ung thu
15/12/2022 500,000.00 581480.151222.192551.ung ho MS 2022 331 chi Le Thi Hang
15/12/2022 500,000.00 MBVCB.2839651462.chuyen tien.CT tu 0011000811973 NGUYEN THI THU HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 500,000.00 MBVCB.2839439022.NGUYEN MINH TUAN chuyen tien ung ho MS .2022.320(luong van dong).CT tu 0481000764737 NGUYEN MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 500,000.00 MBVCB.2836883291.ms 2022 332 uh anh Bui Tan Sinh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/12/2022 500,000.00 MBVCB.2836212743.Ung ho MS 2022.332 (anh Bui Tan Sinh).CT tu 0071002045340 NGUYEN THI VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/12/2022 500,000.00 342754.151222.073606.ung ho ma so 2022.331 chi Le Thi Hang FT22349486482532
15/12/2022 500,000.00 302646.151222.062115.Ung ho MS 2022.331 chi Le Thi Hang FT22349045641529
16/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2844437638.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2022.333 (ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2843636632.DINH NGOC HIEU chuyen tien MS 2022.333 ( Ba Phung Thi Kim Sang ).CT tu 1014911526 DINH NGOC HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 1,000,000.00 908982.161222.144612.UNG HO MS 2022.333 (PHUNG THI KIM SANG)-161222-14:46:10 908982
16/12/2022 1,000,000.00 101316.161222.135431.ung ho MS 2022.331(chi Le Thi Hang)
16/12/2022 1,000,000.00 519901.161222.084239.MS 2022.333 FT22350940341648
16/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2841184683.Ung ho ms 2022.333 ba Phung thi kim sang.CT tu 0451000355899 DO HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 10,000,000.00 764920.161222.143606.ung ho MS 2022333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 10,000.00 MBVCB.2845183894.Ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang). Chuc ong ba Sang khoe manh, vuot qua kho khan..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 10,000.00 MBVCB.2845168662.Ung ho MS 2022.332 (anh Bui Tan Sinh). Chuc gd anh Sinh khoe manh, vuot qua kho khan..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 10,000.00 MBVCB.2845011291.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung hp MS 2022.333(ba Phung Thi kim Sang).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 10,000.00 MBVCB.2843122116.Tra Xuan Binh giup 2ms 2022332 va 2022333.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/12/2022 10,000.00 MBVCB.2841725280.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 10,000.00 445570.161222.083817.Vinh Nam ung ho ms 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 100,000.00 495024.161222.222517.MS 2022.329 chi Tran Thi Thuong
16/12/2022 100,000.00 150193.161222.222054.ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang). nguoi ck-VTNNEU
16/12/2022 100,000.00 157090.161222.212357.Ung ho MS 2022 333 ba PHUNG THI KIM SANG
16/12/2022 100,000.00 849614.161222.203313.ung ho MS 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 100,000.00 MBVCB.2844805593.ung ho ms.2022.333.CT tu 0171003469776 BUI PHI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 100,000.00 276864.161222.200540.IBFT MS 2022. 333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 100,000.00 326840.161222.170732.Ung ho MS 2022 333
16/12/2022 100,000.00 519786.161222.165345.ung ho ms2022.333 ba Phung Thi Kim Sang FT22350735241589
16/12/2022 100,000.00 MBVCB.2843635059.Ung ho MS 2022.333 Ba Phung Thi Kim Sang.CT tu 0011000554615 TA THUY DUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 100,000.00 739871.161222.151555.MS 2022333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 100,000.00 301683.161222.140340.TRINH VAN MANH chuyen tien MS 2022333
16/12/2022 100,000.00 381859.161222.130836.ung ho MS 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 100,000.00 059544.161222.125623.Ung ho MS 2022.333 FT22350027450853
16/12/2022 100,000.00 541464.161222.124820.MS 2022 333
16/12/2022 100,000.00 IBVCB.2842511818.Giup ma so 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/12/2022 100,000.00 694616.161222.123240.NGUYEN QUANG HOA Chuyen tien Ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang)
16/12/2022 100,000.00 MBVCB.2842170000.Ung ho MS 2022.333 (ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 1015249073 NGUYEN VU BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 100,000.00 146490.161222.112216.Ung ho MS 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 100,000.00 MBVCB.2841662935.benh hiem ngheo.CT tu 0301000299936 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/12/2022 100,000.00 603396.161222.091003.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 100,000.00 663733.161222.090039.Ung ho MS 2022.333
16/12/2022 100,000.00 443489.161222.085700.Ung ho MS 2022 333 phung thi kim sang
16/12/2022 100,000.00 486580.161222.084547.ung ho MS 2022.333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 100,000.00 MBVCB.2841210293.2022.333 (Phung Thi Kim Sang).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 100,000.00 MBVCB.2841017509.ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0461000442002 NGUYEN NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 100,000.00 MBVCB.2840950621.VINH chuyen tien ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0101000389373 DANG THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 150,000.00 657311.161222.122252.Ung ho MS 2022333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 150,000.00 MBVCB.2841193807.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.333 (ba Phung Thi Kin Sang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 175,000.00 ATM_FTF.10800545.105136.20221216.082555.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
16/12/2022 2,000,000.00 839502.161222.124940.UNG HO MS 2022.333 (BA PHUNG THI KIM SANG)-161222-12:49:40 839502
16/12/2022 20,000.00 MBVCB.2845047249.Ung ho MS 2022.328 (Anh Ngo Van Tuan).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 20,000.00 MBVCB.2845031963.Ung ho MS 2022.327 (Me con chi Bich).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 20,000.00 020097041512161704102022St9Z476934.59254.170410.Ung ho NCHCCCL; Nguyen Thi My Phuong; sn 1965
16/12/2022 20,000.00 440730.161222.073950.Ung ho NCHCCCL FT22350904698948
16/12/2022 200,000.00 543091.161222.221505.ung ho MS 2022 333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 200,000.00 MBVCB.2844764453.Phung Thi Kim Sang MS 2022333.CT tu 0481000922009 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/12/2022 200,000.00 777744.161222.191537.NGUYEN THI HA ung ho MS 2022333 phung thi kim sang
16/12/2022 200,000.00 850441.161222.190415.Ung ho ms 2022 329
16/12/2022 200,000.00 175728.161222.185702.ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang)
16/12/2022 200,000.00 694668.161222.185125.ung ho MS 2022333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 200,000.00 MBVCB.2843864112.ung ho Ms 2022.333(ba Phung thi kim sang).CT tu 0281001956288 VUONG NGOC TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 200,000.00 157750.161222.163147.Ung ho MS 2022 331 chi Le Thi Hang
16/12/2022 200,000.00 925972.161222.160357.ung ho MS 2022333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 200,000.00 MBVCB.2843085801.ung ho MS 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 200,000.00 690599.161222.142353.Ung ho MS 2022.333 ( Ba Phung Thi Kim Sang)
16/12/2022 200,000.00 127778.161222.140954.Ms 2022.333 Phung Thi Kim Sang FT22350470759308
16/12/2022 200,000.00 192090.161222.130032.VU ANH TUAN Chuyen tien MS 2022.333
16/12/2022 200,000.00 636204.161222.125850.VU ANH TUAN Chuyen tien MS 2022.331
16/12/2022 200,000.00 MBVCB.2842506004.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms MS 2022.333 BaPhungThiKimSang.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 200,000.00 MBVCB.2842496811.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.332 BuiTanSinh.CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 200,000.00 MBVCB.2842414793.ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0501000128393 DOAN THI THU NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 200,000.00 324219.161222.122524.VCB;0011002643148;ung ho MS2022333 ba phung Thi Kim sang
16/12/2022 200,000.00 405181.161222.121455.ung ho MS 2022.333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 200,000.00 IBVCB.2842181563.MS 2022 331 chi le thi hang.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/12/2022 200,000.00 741005.161222.102106.MS 2022.333 (BA PHUNG THI KIM SANG)-161222-10:21:06 741005
16/12/2022 200,000.00 MBVCB.2841540875.Ung ho MS 2022.333 ( Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 1022470528 NGUYEN DUC HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 200,000.00 MBVCB.2841410565.MINHhdSSHPC ubg ho MS 2022.333 (ba Phung thi Kim Sang).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 200,000.00 MBVCB.2841407305.ung ho MS 2022.333 ba phung thi kim sang.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 200,000.00 561067.161222.090916.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 333 ba phung thi kim sang
16/12/2022 200,000.00 MBVCB.2841348671.NGUYEN AI THO chuyen tien ung ho MS 2022.333 ( Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0161000129760 NGUYEN AI THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 200,000.00 527650.161222.084716.ung ho MS 2022.333 ba PHUNG THI KIM SANG FT22350781008167
16/12/2022 200,000.00 777989.161222.084251.MS2022333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 200,000.00 MBVCB.2841177268.Ung ho MS 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang.CT tu 0281000578103 NGUYEN HOANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 200,000.00 436477.161222.081701.ung ho MS2022333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 200,000.00 297700.161222.074726.Ung ho ms2022 333 ba phung thi kim sang
16/12/2022 200,000.00 835989.161222.063853.MS 2022.329
16/12/2022 222,222.00 028195.161222.154118.IBFT MS 2022.333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 3,000,000.00 MBVCB.2842808665.Ung ho MS 2022.333(ba Phung thi Kim Sang).CT tu 0561000563881 NGUYEN TRUNG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 3,000,000.00 189933.161222.085020.UNG HO MS 2022.333 BA PHUNG THI KIM SANG
16/12/2022 3,000,000.00 761479.161222.083625.Ong Tu Van ung ho MS 2022333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 300,000.00 MBVCB.2845411840.Ung ho ms 2022.333 phung thi kim sang.CT tu 0941000008132 NGO HONG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 300,000.00 MBVCB.2843045844.Uung ho MS 2022.333 ( Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0071005028468 HO MINH HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 300,000.00 095771.161222.135348.Phuong chuyen ung ho ms 2022333 ba phung thi kim sang mong ba mau khoi benh FT22350110333436
16/12/2022 300,000.00 089846.161222.135051.Phuong gui ung ho ms 2022329c tran thi thuong mau c mau khoi benh FT22350770064628
16/12/2022 300,000.00 719563.161222.133623.MS 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 300,000.00 MBVCB.2842681962.ung ho MS 2022333 Phung Th Kim Sang.CT tu 0561003821241 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/12/2022 300,000.00 489799.161222.122503.ung ho MS2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 300,000.00 MBVCB.2842255310.UNG HO MS 2022.333(BA PHUNG THI KIM SANG).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 300,000.00 249836.161222.114342.Ung ho MS2022 333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 300,000.00 944148.161222.093509.ung ho MS 2022333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 300,000.00 824640.161222.085822.ung ho MS 2022333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 300,000.00 685417.161222.085258.UNG HO MS 2022.333(BA PHUNG THI KIM SANG)-161222-08:52:57 685417
16/12/2022 300,000.00 MBVCB.2841211510.HOANG VAN HIEN chuyen tien ung ho ms:2022.333 ba Phung Thi Kim Sang.CT tu 1020537138 HOANG VAN HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 300,000.00 690789.161222.080942.Ung ho MS 2022333
16/12/2022 300,000.00 MBVCB.2841118757.Ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0071001179609 VO THI MY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 300,000.00 505409.151222.235152.ung ho MS 2022 331 chi Le Thi Hang
16/12/2022 5,000,000.00 840491.161222.091300.Ung ho MS 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 5,500.00 782119.161222.135241.Ung ho MS 2022 333 NAM MO A DI DA PHAT
16/12/2022 50,000.00 058290.161222.211151.Uh ms 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22351458493200
16/12/2022 50,000.00 MBVCB.2844870111.Nhan Danh Chua 3 Ngoi XINUNGHO MS 2022.333 ( ba PHUNG THI KIM SANG ).CT tu 0111000349448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 50,000.00 568962.161222.171315.Ung ho MS 2022.331 chi Le Thi Hang FT22350541880002
16/12/2022 50,000.00 045024.161222.155947.IBFT Ung ho MS2022.333 baphungthikimsang
16/12/2022 50,000.00 849979.161222.152014.MAI HUU LUAT chuyen khoan ung ho MS 2022 333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 50,000.00 628098.161222.144405.MS 2022 331 chi Le Thi Hang
16/12/2022 50,000.00 IBVCB.2842507299.Giup ma so 3022.332 anh Bui Tan Sinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/12/2022 50,000.00 997715.161222.122408.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.333 gd ba Phung Thi Kim Sang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22350427482035
16/12/2022 50,000.00 758786.161222.094026.ung ho NCHCCCL - phuong - 0967585817
16/12/2022 50,000.00 MBVCB.2841408254.MS 2022.333.CT tu 0531002552346 LE BA HUYNH KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 50,000.00 206356.161222.071248.NGO THI TRA MY Chuyen tien MS 2022.331 (chi Le Thi Hang)
16/12/2022 50,000.00 MBVCB.2840936190.Ung ho MS 2022.324.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 500,000.00 MBVCB.2845022903.DINH HO PHA chuyen tien ung ho ms 2022 333 ba phung thi kim sang.CT tu 0021000254934 DINH HO PHA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 500,000.00 652825.161222.205410.ung ho MS 2022333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 500,000.00 094375.161222.200821.ung ho MS 2022333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 500,000.00 860903.161222.160959.Ung ho MS 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 500,000.00 952991.161222.141724.BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T1.12.2022 - MS 2022 316 EM LAI THANH TUNG
16/12/2022 500,000.00 379213.161222.130747.Ung ho MS 2022 333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 500,000.00 187534.161222.110403.LE QUANG TAM chuyen tien ung ho MS 2022333 ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 500,000.00 041534.161222.110012.MS 2022 331
16/12/2022 500,000.00 MBVCB.2841911800.Ung ho MS 2022.333 (ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0081000711836 TO THI THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 500,000.00 MBVCB.2841898172.Ung ho MS 2022.333 (Kim Sang).CT tu 0181003326150 CHAU KIEU UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 500,000.00 MBVCB.2841876875.VO HUYNH THIEN HUONG ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0071002567002 VO HUYNH THIEN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 500,000.00 MBVCB.2841866507.ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0451001281475 NGUYEN DUC THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 500,000.00 394454.161222.104006.ung ho ms 2022 333 ba phung thi kim sang
16/12/2022 500,000.00 739886.161222.101657.MS 2022.332(ANH BUI TAN SINH)-161222-10:16:57 739886
16/12/2022 500,000.00 MBVCB.2841551650.Ung ho MS 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang.CT tu 0011000377307 NGUYEN THI NGOC HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 500,000.00 MBVCB.2841496071.chuyen tien ms 2022333.CT tu 0411000994615 BUI KIM OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 500,000.00 MBVCB.2841404796.Phuong Vy ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0251001831110 VU NGUYEN PHUONG VY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 500,000.00 575811.161222.091348.Ung ho ms 2022.333 ba phung thi kim sang FT22350964930010
16/12/2022 500,000.00 459065.161222.084825.Tran Kim Chi ung ho MS 2022 331 Le Thi Hanh
16/12/2022 500,000.00 MBVCB.2841195694.Ung ho MS 2022.333 (ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0011002902426 THAI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 500,000.00 387604.161222.082023.Ung ho MS2022 333 Ba Phung Thi Kim Sang
16/12/2022 500,000.00 579896.161222.081830.Ung ho Quy Nhu chua he co cuoc chia ly
16/12/2022 500,000.00 477999.161222.081427.Ung ho MS 2022.333 Ba Phung Thi Kim Sang FT22350178652515
16/12/2022 500,000.00 436886.161222.073517.Nhut chuyen ung ho MS 2022.331 chi Le Thi Hang FT22350940581458
16/12/2022 500,000.00 385495.161222.051219.Ung ho MS 2022.329 Tran Thi Thuong FT22350265734828
16/12/2022 600,000.00 IBVCB.2842105908.Ung ho MS 2022.333 ( ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/12/2022 600,000.00 915870.161222.072500.Ung ho MS 2022.333 Ba Phung Thi Kim Sang
17/12/2022 1,000,000.00 813905.171222.210948.ung ho MS 2022.324
17/12/2022 1,000,000.00 181730.171222.102524.Ung ho MS 2022.329( Chi Tran Thi Thuong)
17/12/2022 1,000,000.00 589671.161222.235318.Ung ho MS 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17/12/2022 10,000.00 MBVCB.2849146972.HUYNH THI NGA ung ho MS.2022.334(anh Pham Ba Ngoc).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 10,000.00 MBVCB.2848141579.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.334 (anh Pham Ba Ngoc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 10,000.00 067336.171222.112730.Vinh Nam ung ho ms 2022 334 anh Pham Ba Ngoc
17/12/2022 100,000.00 001952.171222.221814.Ung ho MS 2022.334 anh Pham Ba Ngoc - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22353253529036
17/12/2022 100,000.00 935737.171222.212516.Ung ho MS 2022 334 a Pham Ba Ngoc
17/12/2022 100,000.00 887420.171222.201549.Ung ho MS 2022 334 anh PHAM BA NGOC
17/12/2022 100,000.00 708984.171222.200953.Ung ho NCHCCCL loan 0334899118
17/12/2022 100,000.00 906291.171222.185336.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022 334 Pham Ba Ngoc
17/12/2022 100,000.00 IBVCB.2847766751.Giup ma so 2022.334 anh Pham Ba Ngoc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/12/2022 100,000.00 431850.171222.125746.UNG HO MS 2022 333 BA PHUNG THI KIM SANG
17/12/2022 100,000.00 366057.171222.124004.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 334 anh pham ba ngoc
17/12/2022 100,000.00 116848.171222.113903.MS 2022 334 anh Pham Ba Ngoc
17/12/2022 100,000.00 285972.171222.050308.Ung ho NCHCCCL DUONG THI HIEN 0372657189
17/12/2022 100,000.00 IBVCB.2845506442.MS 2022. 333 (ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0531002503601 NGO PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2847267950.CHAU THI QUYEN ung ho MS 2022-334 Pham Ba Ngoc.CT tu 0881001652068 CHAU THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 20,000.00 516226.171222.202717.MS 2022.334.hunghoaiduc
17/12/2022 20,000.00 VCB.CTDK.16/04/2022.ung ho NCHCCCL+Thao+0362905573. CT tu 0711000307748 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 200,000.00 963551.171222.214636.Ung ho NCHCCCL Thu 0329898998
17/12/2022 200,000.00 888435.171222.201722.Ms 2022 334 anh Pham Ba Ngoc
17/12/2022 200,000.00 356679.171222.181430.Ung ho MS 2022 331 chi le thi hang
17/12/2022 200,000.00 MBVCB.2848271087.LE THI TRUC QUYEN chuyen ung ho tien.CT tu 0051000112451 LE THI TRUC QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 200,000.00 MBVCB.2847575718.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.330(gd ba Ngot).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 200,000.00 176448.171222.135727.ung ho nchcccl
17/12/2022 200,000.00 148189.171222.115111.Lyidth ung ho MS 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang
17/12/2022 200,000.00 IBVCB.2846268281.Ung ho quy tu thien.CT tu 0071004624917 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/12/2022 200,000.00 501030.171222.092927.ung ho NCHCCCL FT22351418800707
17/12/2022 200,000.00 356318.171222.083427.ung ho MS 2022 334 anh Pham Ba Ngoc
17/12/2022 200,000.00 298722.171222.032250.MS 2022.333 ung ho ba Phung Thi Kim Sang FT22351068809552
17/12/2022 200,000.00 298323.171222.031844.MS 2022.331 ung ho chi Le Thi Hang FT22351041701904
17/12/2022 200,000.00 MBVCB.2845605677.NGUYEN CHINH THI Quang Tri ung ho ..CT tu 1016949666 NGUYEN CHINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 30,000.00 VCB.CTDK.12/05/2022.Ung ho NCHCCCL + Truong Thao + 0362905573. CT tu 0711000307748 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 300,000.00 MBVCB.2849608355.MS 2022.329 chi Tran Thi Thuong.CT tu 0381000494200 LAM HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 300,000.00 MBVCB.2849595620.UNG HO MS 2022.334 (anh Pham Ba Ngoc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 300,000.00 907328.171222.163515.ung ho ma so 2022331 chi le thi hang
17/12/2022 300,000.00 MBVCB.2847556667.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.329(chi Tran Thi Thuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 300,000.00 144671.171222.114942.Lyidth ung ho MS 2022.329 chi Tran Thi Thuong
17/12/2022 300,000.00 278328.171222.082538.UNG HO MS 2022.334(ANH PHAM BA NGOC)-171222-08:25:38 278328
17/12/2022 300,000.00 MBVCB.2845832171.Ung ho MS 2022.333( ba Phung thi Kim Sang).CT tu 0071001126832 NGUYEN THI PHUONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 5,000,000.00 867522.171222.084738.ong Tu Van ho tro MS 2022334
17/12/2022 5,500.00 770768.171222.101521.Ung ho MS 2022 334 NAM MO A DI DA PHAT
17/12/2022 50,000.00 MBVCB.2849549018.Ung ho ms 2022331 chi LE THI HANG ck bao VN net.CT tu 1015305770 NGUYEN DUC TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 50,000.00 915609.171222.154835.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022334 anh Pham Ba Ngoc
17/12/2022 50,000.00 766339.171222.144950.T ung ho Anh Pham Ba Ngoc MS 2022.334
17/12/2022 50,000.00 MBVCB.2846136004.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.333 co phung thi kim sang.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 500,000.00 801905.171222.200953.MS 2022.333 FT22351379625627
17/12/2022 500,000.00 800081.171222.200848.MS 2022.334 FT22351542429393
17/12/2022 500,000.00 140528.171222.114724.Lyidth ung ho MS MS 2022.334 anh Pham Ba Ngoc
17/12/2022 500,000.00 345996.171222.102730.UNG HO MS 2022.333 (BA PHUNG THI KIM SANG)-171222-10:27:48 345996
17/12/2022 500,000.00 436543.171222.082149.ung ho ms 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
17/12/2022 500,000.00 548352.171222.073804.ung ho MS 2022.334
17/12/2022 54,000.00 MBVCB.2847486030.ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 1020332145 NGUYEN LE NGOC HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/12/2022 56,000.00 268494.171222.202050.Ung ho nchcccl
17/12/2022 600,000.00 MBVCB.2846239761.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 332, 333, 334 moi MS 200 ngan VND.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 1,000,000.00 022765.181222.200548.Ung ho MS 2022 335 gia dinh ong Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2852176209.ung ho MS 2022.329 (chi Tran Thi Thuong).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2852168551.ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2852165923.ung ho MS 2022.333 ( ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2852153604.ung ho MS 2022.334 (anh Pham Ba Ngoc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2852150454.ung ho MS 2022.335 (gia dinh ong Phuc).CT tu 0111000273972 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 1,000,000.00 163407.181222.131045.ung ho ma so 2022.334 anh Pham Ba Ngoc
18/12/2022 1,000,000.00 623001.181222.130932.ung ho ma so 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang
18/12/2022 1,000,000.00 929367.181222.122109.LE NGOC THANH UNGHO MS 2022333 BA PHUNG THI KIMSANG-181222-12:21:10 929367
18/12/2022 1,000,000.00 835030.171222.231829.Ung ho MS 2022 334 anh Pham Ba Ngoc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18/12/2022 10,000.00 696099.181222.103810.Vinh Nam ung ho ms 2022 335 gia dinh ong Nguyen Van Phuc
18/12/2022 10,000.00 MBVCB.2850230644.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.335 (gia Dinh Ong Phuc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 10,000.00 MBVCB.2850217492.Ung ho MS 2022.334 (anh Pham Ba Ngoc). Chuc anh Ngoc mau khoe, mau het benh..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 100,000.00 298186.181222.212138.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 335 gia dinh ong Phuc NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
18/12/2022 100,000.00 907363.181222.181154.MS 2022.322 VU THI MO
18/12/2022 100,000.00 385015.181222.142952.MS 2022 335 gia dinh ong Phuc
18/12/2022 100,000.00 308597.181222.140145.Ung ho MS2022 335 gia dinh ong Phuc
18/12/2022 100,000.00 636748.181222.124809.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thanh Dat 093780806 FT22353380627963
18/12/2022 100,000.00 840167.181222.104728.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 335 gia dinh ong phuc
18/12/2022 100,000.00 608811.181222.075346.Ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang)
18/12/2022 100,000.00 861130.171222.233806.Ung ho MS 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
18/12/2022 18,000.00 MBVCB.2850564961.Ung ho MS 2022 333 Ba Phung Thi Kim Sang.CT tu 0181000551676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/12/2022 20,000.00 474321.181222.091125.Ung ho NCHCCCL_Nguyen Thuy Trang_0369200862
18/12/2022 20,000.00 MBVCB.2849846433.Ung ho MS 2022.330 (Gia dinh ba Ngot).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 20,000.00 MBVCB.2849845926.Ung ho MS 2022.329 (Chi Tran Thi Thuong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 200,000.00 706315.181222.194923.Ung ho MS 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang FT22353007002139
18/12/2022 200,000.00 314402.181222.145317.Ung ho MS2022 335 gia dinh Ong Phuc
18/12/2022 200,000.00 912685.181222.114354.UNG HO MS 2022.333 (BA PHUNG THI KIM SANG)-181222-11:43:49 912685
18/12/2022 200,000.00 835995.181222.090151.UNG HO MS 2022.335(GIA DINH ONG PHUC)-181222-09:01:51 835995
18/12/2022 200,000.00 062529.181222.075057.MS 2022 335 gia dinh ong Phuc
18/12/2022 200,000.00 MBVCB.2850055881.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.332(a Bui Tan Sinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 200,000.00 MBVCB.2850045574.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2022.331(chi Le Thi Hang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 3,000,000.00 606246.181222.090243.ong Tu Van ho tro MS 2022335
18/12/2022 30,000.00 MBVCB.2851778511.ms 2022 334.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/12/2022 300,000.00 010251.181222.184650.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 331 chi Le Thi Hang
18/12/2022 300,000.00 916594.181222.184516.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 332 anh Bui Tan Sinh
18/12/2022 300,000.00 840639.181222.184400.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
18/12/2022 300,000.00 766182.181222.184246.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 334 anh Pham Ba Ngoc
18/12/2022 300,000.00 664116.181222.184104.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 335 gia dinh ong Phuc
18/12/2022 300,000.00 209221.181222.162009.VCB;0011002643148;C Van ung ho MS 2022335 ong phuc
18/12/2022 300,000.00 005818.181222.130718.Linh chuyen ung ho ms 2022.333 ba sang FT22353730080501
18/12/2022 300,000.00 509994.181222.123149.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 335 gia dinh chu NGUYEN VAN PHUC
18/12/2022 300,000.00 MBVCB.2849849117.ms 2022 333 uh ba Phung Thi Kim Sang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/12/2022 300,000.00 040255.181222.003431.ung ho MS 2022333 ba Sang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18/12/2022 45,347.00 752794.181222.151457.ung ho NCHCCCL Ha Nguyen
18/12/2022 5,000,000.00 MBVCB.2851080784.Ung ho NCHCCCL DaiLyVietHealthy 0938378099.CT tu 0071001170369 PHAM MINH THUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 5,000.00 MBVCB.2853177565.Huynh Thi Nga ung ho MS 2022.335(gia dinh ong Phuc).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 50,000.00 941747.181222.221316.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.335 gd ong Phuc. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22353802959855
18/12/2022 50,000.00 MBVCB.2853133608.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 50,000.00 700526.181222.194603.MS 2022.335 FT22353060064066
18/12/2022 50,000.00 MBVCB.2852482046.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.335 gia dinh bac phuc.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 50,000.00 861687.181222.175421.VCB;0011002643148;LUONG PHUONG THAO chuyen khoan
18/12/2022 50,000.00 033269.181222.173025.T ung ho gia dinh Ong Phuc MS 2022.335
18/12/2022 50,000.00 MBVCB.2850159352.Ung Ho MS 2022.332 (anh Bui Tan Sinh) - Tu thien t12.CT tu 0181003510316 TRAN VAN BAT HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 50,000.00 MBVCB.2850065389.Ung ho MS 2022.335.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 50,000.00 823143.181222.053713.Ung ho MS 2022333 Ba Phung Thi Kim Sang
18/12/2022 50,000.00 822354.181222.053347.Ung Ho MS 2022334 anh Pham Ba Ngoc
18/12/2022 500,000.00 MBVCB.2853139498.Ung ho NCHCCCL Ngoc Chau 0901552366.CT tu 0421000438907 NGUYEN MAI NGOC CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 500,000.00 718492.181222.195627.Ung ho MS 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang FT22353528099523
18/12/2022 500,000.00 712778.181222.195306.Ung ho MS 2022.335 ong Phuc FT22353728267050
18/12/2022 500,000.00 MBVCB.2851439159.ms 2022 335 uh gia dinh ong Phuc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/12/2022 500,000.00 MBVCB.2851060815.Giup do ma 2022.335.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/12/2022 500,000.00 293497.181222.091546.ung ho ma so 2022.335 gia dinh ong Phuc FT22353980140135
18/12/2022 500,000.00 MBVCB.2849839021.ms 2022 334 uh anh Pham Ba Ngoc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/12/2022 500,000.00 059107.181222.005537.MS 2022324 Nguyen Chau Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat chuc chau mau khoe
19/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2858144233.MS 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang.CT tu 0071004633689 DAO THI HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 1,000,000.00 977185.191222.201942.Ung ho 2022.333 FT22353287209657
19/12/2022 1,000,000.00 228228.191222.133412.Ung ho MS 2022.335
19/12/2022 1,000,000.00 591103.191222.113110.Ung ho ms2022.335 gd ong Phuc FT22353213284550
19/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2855018568.NGUYEN SE HA ung ho moi ms 200k/ ms 2022.330/ ms 2022.329/ ms 2022.328/ ms 2022.327 ms 2022.326.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2854994216.NGUYEN SE HA ung ho moi ms 200k/ ms 2022.335/ ms 2022.334/ ms 2022.333/ ms 2022.332/ ms 2022.331.CT tu 9901987619 NGUYEN SE HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2853835294.Ung ho MS 2022.335 gia dinh ong Phuc, Quang Binh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 1,000.00 IBVCB.2856234399.w.CT tu 1017681953 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 1,000.00 IBVCB.2856230400.w.CT tu 1023365120 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 1,000.00 IBVCB.2856213988.f.CT tu 9338357564 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 1,000.00 IBVCB.2856191434.a.CT tu 1027882536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 1,000.00 IBVCB.2856162754.agagag.CT tu 1029396924 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 1,000.00 IBVCB.2856141122.a.CT tu 1022356680 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 1,000.00 IBVCB.2856133861.fsafaf.CT tu 1029762760 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 1,000.00 IBVCB.2856124351.a.CT tu 1025941910 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 1,000.00 IBVCB.2856112917.f.CT tu 1026169163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 1,000.00 IBVCB.2856101411.a.CT tu 1028812163 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 10,000.00 698753.191222.163345.BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T2.12.2022 - MS 2022.321 HAI DUA TRE MO COI
19/12/2022 10,000.00 MBVCB.2856322934.Tra Xuan Binh giup 2ms 2022334 va 2022335.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 100,000.00 585519.191222.222732.Ung ho gia dinh ong phuc Ms 2022 335
19/12/2022 100,000.00 MBVCB.2858095439.ung ho?MS 2022.335?(gia dinh ong Phuc).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 100,000.00 683495.191222.212123.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022335 gia dinh ong Phuc
19/12/2022 100,000.00 MBVCB.2856334250.UNG HO MS 2022.335 ( GIA DINH ONG PHUC ).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 100,000.00 MBVCB.2856169070.Ung ho NCHCCCL_DUONG KIEU NHUNG.CT tu 0021000426161 DUONG KIEU NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 100,000.00 MBVCB.2855621187.ung ho MS 2022.329.CT tu 1022049403 TRUONG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 100,000.00 IBVCB.2855467246.Giup ma so 2022.335 gia dinh ong Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/12/2022 100,000.00 745698.191222.124216.Ung ho NCHCCCL - Phap gioi chung sanh - 0359365325 FT22353862897096
19/12/2022 100,000.00 733229.191222.112232.MS 2022329
19/12/2022 100,000.00 MBVCB.2854588239.UH MS2022.334(anh Pham Ba Ngoc).CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 100,000.00 439166.191222.083039.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 335
19/12/2022 100,000.00 MBVCB.2853997138.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.335 (gia dinh ong Phuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 20,000.00 160853.191222.221326.Ung ho NCHCCCL 0988120184 FT22354853780002
19/12/2022 20,000.00 970581.191222.201622.Ung ho NCHCCCL Hong 0963549492 FT22353575136720
19/12/2022 20,000.00 648656.191222.193155.Um ho NCHCCCL Truong Bao 0968898110
19/12/2022 20,000.00 MBVCB.2853970578.Ungho NCHCCCL,Le Thi Xuan Ha,0914240564.CT tu 0051000486443 LE THI XUAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 200,000.00 MBVCB.2858131017.MS 2022.335-gd ong Phuc.CT tu 0071004633689 DAO THI HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 200,000.00 453258.191222.213723.ung ho MS 2022335 gia dinh ong Phuc
19/12/2022 200,000.00 965176.191222.205927.Ung ho MS 2022334 anh Pham Ba Ngoc
19/12/2022 200,000.00 839619.191222.163414.BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T2.12.2022 - MS 2022.322 VU THI MO
19/12/2022 200,000.00 MBVCB.2856126211.Ung ho MS 2022.333 Ba Ohung Thi Kim Sang.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 200,000.00 465606.191222.122748.MS 2022.334 (ANH PHAM BA NGOC)-191222-12:27:47 465606
19/12/2022 200,000.00 463700.191222.122453.MS 2022.335(GIA DINH ONG PHUC)-191222-12:24:55 463700
19/12/2022 200,000.00 931747.191222.111340.ung ho MS 2022 335 gia dinh ong Phuc
19/12/2022 200,000.00 398058.191222.105259.UNG HO MS 2022.334(ANH PHAM BA NGOC)-191222-10:52:58 398058
19/12/2022 200,000.00 MBVCB.2854043355.MINHhdSSHPC ung ho MS2022.335.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 200,000.00 MBVCB.2853833234.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.334.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 200,000.00 MBVCB.2853842195.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.333.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 200,000.00 MBVCB.2853842008.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.332.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 200,000.00 MBVCB.2853841811.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.331.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 200,000.00 MBVCB.2853832351.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.330.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 300,000.00 MBVCB.2858230434.Uh MS 2022.335 (gia dinh ong Phuc).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 300,000.00 660934.191222.220034.Ung ho MS 2022335 gia dinh ong Phuc
19/12/2022 300,000.00 530751.191222.194810.ung ho MS 2022 334 anh Pham Ba Ngoc
19/12/2022 300,000.00 MBVCB.2854543712.nhu nhu ung ho MS 2022.333 ( Phung thi kim sang ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 300,000.00 MBVCB.2854511519.nhu nhu ung ho MS 2022.330.CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 300,000.00 MBVCB.2854495766.UNG HO MS 2022.332 - ANH BUI TAN SINH.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 300,000.00 MBVCB.2853842597.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.335.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 350,000.00 425063.191222.112824.UNG HO MS 2022.333 (BA PHUNG THI KIM SANG)-191222-11:28:21 425063
19/12/2022 350,000.00 403878.191222.110040.UNG HO MS 2022.327 (ME CON CHI BICH)-191222-11:00:37 403878
19/12/2022 400,000.00 MBVCB.2854454785.UNG HO MS 2022.334 - ANH PHAM BA NGOC.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 5,500.00 906203.191222.143205.Ung ho MS 2022 335 NAM MO A DI DA PHAT
19/12/2022 50,000.00 191218.191222.224128.MS 2022.335 FT22354355117495
19/12/2022 50,000.00 MBVCB.2857944803.Ung ho NCHCCCL+ Nga+ 0964471649.CT tu 1028281169 PHAN THI HUYNH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 50,000.00 044586.191222.205615.MS 2022.335 FT22353000163319
19/12/2022 50,000.00 250055.191222.165029.MS 2022 334
19/12/2022 50,000.00 728876.191222.112134.MS 2022335
19/12/2022 50,000.00 148887.191222.111228.VCB;0011002643148;Uh Lam thi diem kieu ung ho chung trinh nhu chua he co cuoc chia ly
19/12/2022 50,000.00 MBVCB.2854378658.Ung ho MS 2022.322 (Vu Thi Mo).CT tu 0301000372857 NGUYEN THANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/12/2022 500,000.00 593964.191222.175948.Ung ho NCHCCL
19/12/2022 500,000.00 188674.191222.163941.ung ho MS2022.333 Ba Phung thi kim Sang
19/12/2022 500,000.00 178931.191222.163619.ung ho MS 2022.327 . Me con Chi Bich
19/12/2022 500,000.00 581619.191222.114553.Ung ho MS 2022331 - chi Le Thi Hang
19/12/2022 500,000.00 546400.191222.082857.Ung ho MS 2022.334 ( anh Pham Ba Ngoc)
19/12/2022 500,000.00 121626.191222.063910.Ung ho MS 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang FT22353118907030
20/12/2022 1,000,000.00 585664.201222.222327.Ung ho MS 2022 336 be Mai Tan Dat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2862823485.ung ho MS 2022.336 (Be Mai Tan Dat).CT tu 0181001287007 TRAN VINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 1,000,000.00 417200.201222.212047.NCHCCCL + QUYNH NGUYEN 0903457755-201222-21:20:54 417200
20/12/2022 1,000,000.00 NGUYEN VAN TIEP UNG HO MA SO 2022.331-LE THI HANG (HA TINH)
20/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2860266170.Ung ho MS 2022.336 (be Mai Tan Dat).CT tu 1020287084 LE NGUYEN HOANG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2860007726.chuyen tien ung ho ma so 2022.336 ( be Mai Tan Dat ).CT tu 0151000341785 HUYNH TRUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2859909635.DOAN XUAN TAI chuyen tien.CT tu 0441000777799 DOAN XUAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 1,000,000.00 627759.201222.103304.Ung ho NCHCCCL Dai ly Khoe Dep Tam Nguyen 0909188076 FT22354866659027
20/12/2022 1,000,000.00 332388.201222.072453.Ung ho NCHCCCL Le Hien 0932368268 FT22354978640234
20/12/2022 1,000,000.00 MBVCB.2858661100.ung ho MS 2022.334 anh Pham Ba Ngoc, Nghe An.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 1,000,000.00 498100.191222.231206.NCHCCCL
20/12/2022 10,000.00 MBVCB.2862697139.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.336(be Mai Tan Dat).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 10,000.00 MBVCB.2858978769.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.336 (Be Mai Tan Dat).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 10,000.00 390512.201222.084829.Vinh Nam ung ho ms 2022 336 be Mai Tan Dat
20/12/2022 10,000.00 352581.201222.081831.Vinh Nam ung ho ms 812 gia dinh anh Ta The Thanh
20/12/2022 100,000.00 973535.201222.214112.Ung ho ma so 2022 307 anh Vang A Sung
20/12/2022 100,000.00 973502.201222.213949.Ung ho ma so 2022 308 chi Ha Thi Hien
20/12/2022 100,000.00 973439.201222.213813.Ung ho ma so 2022 309 anh Danh Hoanh Thi
20/12/2022 100,000.00 973370.201222.213624.Ung ho ma so 2022 310 ong Dao Ruong
20/12/2022 100,000.00 973283.201222.213419.Ung ho ma so 2022 311 ong Thach Van Cuong
20/12/2022 100,000.00 973238.201222.213252.Ung ho ma so 2022 312 be Nguyen Hai Yen
20/12/2022 100,000.00 973187.201222.213108.Ung ho ma so 2022 314 chi Bui Thi Hoa
20/12/2022 100,000.00 973120.201222.212849.Ung ho ma so 2022 315 ba Nguyen Thi Hang
20/12/2022 100,000.00 973059.201222.212710.Ung ho ma so 2022 316 em Lai Thanh Tung
20/12/2022 100,000.00 973000.201222.212535.Ung ho ma so 2022 318 gia dinh ba Van
20/12/2022 100,000.00 972935.201222.212320.Ung ho ma so 2022 313 anh Lam Van Tien
20/12/2022 100,000.00 972912.201222.212210.Ung ho ma so 2022 319 chi Le Thi Tam
20/12/2022 100,000.00 972863.201222.212033.Ung ho ma so 2022 320 Luong Van Dong
20/12/2022 100,000.00 972800.201222.211901.Ung ho ma so 2022 323 ba Cao Thi Tuoi
20/12/2022 100,000.00 972752.201222.211726.Ung ho ma so 2022 326 chi Nguyen Thi Bao Khuyen
20/12/2022 100,000.00 972658.201222.211451.Ung ho ma so 2022 328 anh Ngo Van Tuan
20/12/2022 100,000.00 972561.201222.211215.Ung ho ma so 2022 339 chi Tran Thi Thuong
20/12/2022 100,000.00 972511.201222.211033.Ung ho ma so 2022 331 chi Le Thi Hang
20/12/2022 100,000.00 972449.201222.210842.Ung ho ma so 2022 333 ba Phung Thi Phuong Trang
20/12/2022 100,000.00 972359.201222.210633.Ung ho ma so 2022 334 anh Pham Ba Ngoc
20/12/2022 100,000.00 972279.201222.210442.Ung ho ma so 2022 335
20/12/2022 100,000.00 155589.201222.184535.Ms 2022 336 be Mai Tan Dat
20/12/2022 100,000.00 MBVCB.2861738252.BUI VAN KIEN ung ho ms 2022335 (gia dinh ong Phuc).CT tu 0021000724825 BUI VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 100,000.00 717164.201222.163506.NCHCCCL NINH THI UYEN 0982016663
20/12/2022 100,000.00 IBVCB.2861262014.Giup ma so 2022.336 be Mai Tan Dat .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/12/2022 100,000.00 393282.201222.160501.5 o banh mi toi ct nctcccl FT22354829602353
20/12/2022 100,000.00 MBVCB.2860296722.Ung ho NCHCCCL Trinh Van Toi 0986550625.CT tu 0031000225006 TRINH VAN TOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 100,000.00 606426.201222.125318.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2022 336
20/12/2022 100,000.00 MBVCB.2859905849.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.336 be Mai Tan Dat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 100,000.00 MBVCB.2859803121.DAM VAN DAT chuyen tien ms 2022336.CT tu 1026195566 DAM VAN DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 100,000.00 190550.201222.112714.MS 2022 336 Be Mai Tan Dat
20/12/2022 100,000.00 IBVCB.2859676351.Ung ho NCHCCCL .CT tu 0071001328502 TRINH THI PHUONG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 100,000.00 970775.201222.104310.NCHCCCL
20/12/2022 100,000.00 MBVCB.2859518463.NCHCCCL HOANG NGOC HA 0982266791.CT tu 1021006651 HOANG NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 100,000.00 435970.201222.104004.NCHCCCL.HONG.0918235882
20/12/2022 100,000.00 MBVCB.2859491269.NCHCCCL Huong 0399856050.CT tu 0021000522247 NGUYEN THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 100,000.00 741070.201222.102254.NGUYEN HOAI PHUONG NCHCCCL
20/12/2022 100,000.00 714259.201222.101625.NCHCCCL Thu Tuy 0973523004
20/12/2022 100,000.00 978909.201222.100959.UNG HO NCHCCCL + PHAM THI THEM + 0912295282-201222-10:09:59 978909
20/12/2022 100,000.00 570142.201222.100514.Ung ho nchcccl nguyen thi thanh mai 0983854368 FT22354070176180
20/12/2022 100,000.00 762508.201222.095946.NCHCCCL THUTHUY 0949433139
20/12/2022 100,000.00 663434.201222.093806.em Trinh Nam ung ho Ms 2022 327 me con chi Bich
20/12/2022 100,000.00 560223.201222.093656.bac Trinh Nam ung ho MS 2022 316 em Lai Thanh Tung
20/12/2022 100,000.00 556236.201222.093554.bac Trinh Nam ung ho MS 2022 312 be nguyen hai yen
20/12/2022 100,000.00 595248.201222.091141.NCHCCCL_Gia dinh nho Le An Yen va ba Noi ( 0983077017)
20/12/2022 100,000.00 450992.201222.090643.Ung ho MS 2022 336 be Mai Tan Dat
20/12/2022 100,000.00 454155.201222.090536.NCHCCCL Phuong Viethealthy 0912485227 FT22354439298992
20/12/2022 100,000.00 423293.201222.083955.UngHoNCHCCCL PhamPhuong 0989703704
20/12/2022 100,000.00 MBVCB.2858840425.NCHCCCL + MAI THI LICH + 0964390777.CT tu 0281000396881 MAI THI LICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 100,000.00 329664.201222.081040.UngHoNCHCCCL HuongTra 0979220220
20/12/2022 100,000.00 328842.201222.081024.MS 2002 335 ung ho gia dinh ong Phuc
20/12/2022 120,000.00 373914.201222.100253.VCB;0011002643148;NCHCCCL E THANH ABIC 0906260062
20/12/2022 150,000.00 MBVCB.2858729750.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.334 (anh Pham Ba Ngoc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 2,000,000.00 MBVCB.2861322263.Ung ho MS 2022.336( be Mai Tan Dat).CT tu 0491000105483 NGUYEN MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 20,000.00 MBVCB.2862945980.UH MS 2022.336 (be Mai Tan Dat) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 20,000.00 145885.201222.212943.NCHCCCL Thu Bui 0942098002
20/12/2022 20,000.00 MBVCB.2862341063.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI TRANG 0941856951.CT tu 0031000362570 NGUYEN THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 20,000.00 MBVCB.2860853744.Ck NCHCCCL+nguyen thi thu+0356988241.CT tu 0591000257435 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 20,000.00 082353.201222.142340.ZP696B5OOAH8 NCHCCCL
20/12/2022 20,000.00 096278.201222.130924.NCHCCCL 0904161616 COSY36 11 69 38-201222-13:09:00 096278
20/12/2022 20,000.00 187615.201222.101804.chuyen tien NCHCCCL THAO 0902852342
20/12/2022 20,000.00 MBVCB.2859218826.Thu Thu Viet Healthy ung ho NCHCCCL.CT tu 0481000730513 LUONG THI HOAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 20,000.00 MBVCB.2858862689.NGUYEN THI HUU HOA chuyen tien ung ho NCHCCCL.CT tu 0271000171297 NGUYEN THI HUU HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 200,000.00 413908.201222.205748.Ung ho MS 2022 336 be Mai Tan Dat
20/12/2022 200,000.00 598652.201222.172641.Ung ho MS 2022.336 be Mai Tan Dat FT22354900309124
20/12/2022 200,000.00 450347.201222.162805.NCHCCCL Nguyen Dieu Linh VHY 0973829556 FT22354464380753
20/12/2022 200,000.00 487253.201222.144449.ung ho MS 2022.336 (be Mai Tan Dat)
20/12/2022 200,000.00 082188.201222.134848.Ung ho ms 2022331 chi Le Thi Hang FT22354863538530
20/12/2022 200,000.00 976399.201222.134219.ung ho MS 2022.336, be Mai Tan Dat
20/12/2022 200,000.00 073583.201222.131539.ZP696B5OMLEL MS 2022336 Be Mai Tan Dat NM DUOC SU LUU LY QUANH VUO
20/12/2022 200,000.00 486336.201222.120056.Ung ho ms 2022336 be mai tan dat
20/12/2022 200,000.00 435176.201222.112715.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022336 Be Mai Tan Dat
20/12/2022 200,000.00 MBVCB.2859641517.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.336 (Mai Tan Datj).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 200,000.00 MBVCB.2859534351.ung ho MS 2022.336 (Be Mai Tan Dat).CT tu 0071001111967 LE QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 200,000.00 559555.201222.091916.ung ho MS 2022.336 (Be Mai Tan Dat)
20/12/2022 260,000.00 219917.201222.072138.VO THI CAM HAN chuyen khoan ung ho ct NCHCCCL 0967530920
20/12/2022 30,000,000.00 CTY PHUONG TRANG UNG HO MS 2022.333 ( BA PHUNG THI KIM SANG ) BAO VIET NAM NET
20/12/2022 300,000.00 204120.201222.225059.Ung ho MS 2022.336 be Mai Tan Dat FT22355869102421
20/12/2022 300,000.00 790754.201222.201744.MS 2022 331 chi Le Thi Hang
20/12/2022 300,000.00 325667.201222.154243.Ung ho MS 2022 336 be Mai Tan Dat
20/12/2022 300,000.00 MBVCB.2860640188.Ung ho MS 2022.336 ( Be Mai Tan Dat ).CT tu 0211000449269 TRAN NGUYEN HAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 300,000.00 987653.201222.134616.ung ho MS 2022336 be Mai Tan Dat
20/12/2022 300,000.00 361062.201222.124854.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 336 be mai tan dat
20/12/2022 300,000.00 702062.201222.121744.VO TRANG Chuyen tien ung ho ms 2022336
20/12/2022 300,000.00 017234.201222.110306.UNG HO MS 2022.336(BE MAI TAN DAT)-201222-11:03:26 017234
20/12/2022 40,000.00 029699.201222.193948.Ung ho NCHCCCL Ong En
20/12/2022 40,000.00 MBVCB.2859111039.VO THI HONG HA chuyen tien NCHCCCL HONG HA VIETHEALTHY.CT tu 0071005212486 VO THI HONG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 40,000.00 635068.201222.082859.ung ho nchcccl halienhoa
20/12/2022 400,000.00 853580.201222.133553.ung ho ms 2022 336 be Mai Tan Dat
20/12/2022 420,000.00 259653.201222.195139.TRAN QUOC MINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148. Ung ho Ma so 2022.336 . Be Mai Tan Dat
20/12/2022 5,500.00 929265.201222.141535.Ung ho MS 2022 336 NAM MO A DI DA PHAT
20/12/2022 50,000.00 MBVCB.2862697326.ms 2022 336.CT tu 0021000709986 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/12/2022 50,000.00 030462.201222.163952.NCHCCCL
20/12/2022 50,000.00 796524.201222.122133.Nchcccl huong 0989949209
20/12/2022 50,000.00 291564.201222.115811.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022336 be Mai Tan Dat
20/12/2022 50,000.00 MBVCB.2859913414.ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0381000389579 TRAN QUOC CANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 50,000.00 156061.201222.110832.UNG HO MS.2022.335 (GD ONG PHUC)
20/12/2022 50,000.00 887917.201222.102551.NGUYEN DUY KHANH chuyen khoan
20/12/2022 50,000.00 MBVCB.2859324625.nchcccl thu 0908437664.CT tu 0071003164755 PHAM THI XUAN THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 50,000.00 MBVCB.2859244390.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.336 be mai tan dat.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 50,000.00 473156.201222.094109.T ung ho Be Mai Tan Dat MS 2022.336
20/12/2022 500,000.00 458255.201222.185738.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022336 Be MAI TAN DAT
20/12/2022 500,000.00 171830.201222.185020.Ung ho ms 2022.329
20/12/2022 500,000.00 171445.201222.184932.Ung ho ms 2022.336
20/12/2022 500,000.00 MBVCB.2861409352. ung ho MS 2022.336 (Be Mai Tan Dat).CT tu 0081000286183 GIANG THI TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 500,000.00 122700.201222.140916.NCHCCCL ung ho FT22354608882719
20/12/2022 500,000.00 MBVCB.2860470816.Giup do ms 2022.336.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 500,000.00 103874.201222.132332.UNG HO MS 2022.333 ( BA PHUNG THI KIM SANG )-201222-13:23:48 103874
20/12/2022 500,000.00 MBVCB.2860301154.Ung ho ms 2022.336 (be Mai Tan Dat).CT tu 0081001196681 LE VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 500,000.00 MBVCB.2860242825.NGUYEN THI VIET HOA 0904022037 NCHCCCL.CT tu 0351000927904 NGUYEN THI VIET HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 500,000.00 MBVCB.2859900526.Ung ho MS2022.336.CT tu 0281000206657 TRAN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 500,000.00 123977.201222.112718.Ung ho MS 2022336(Be Mai Tan Dat)
20/12/2022 500,000.00 588992.201222.083422.Ung ho MS 2022 335 gia dinh ong Phuc
20/12/2022 500,000.00 974522.201222.075920.LE MANH HIEN Chuyen tien ung ho ma so 2022.331 (chi Le Thi Hang; t.p Ha Tinh; tinh Ha Tinh)
20/12/2022 60,000.00 003773.201222.092543.NCHCCCL Kim Oanh
20/12/2022 80,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..33598424624.33598424624-0395428805-ungho NCHCCCL nguyen thi luyen 0395428805
20/12/2022 80,000.00 MBVCB.2860701074.HO THI MAI chuyen tien NCHCCCL MAI HO .CT tu 0421000512582 HO THI MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 80,000.00 MBVCB.2860110272.NCHCCCL Trang 0934256087.CT tu 0031000215601 PHAM THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/12/2022 80,000.00 787695.201222.114538.NCHCCCL MAI 0982551199 FT22354898500591
20/12/2022 80,000.00 932630.201222.085950.NCHCCCL HANG TRAN 0904531299-201222-08:59:45 932630
20/12/2022 80,000.00 386058.201222.082004.ung ho NCHCCCL LISA TRI FT22354862410730
20/12/2022 80,000.00 486143.201222.075804.NCHCCCL THUY BIEN 0979964792
20/12/2022 800,000.00 MBVCB.2860774581.ms 2022 336 uh be Mai Tan Dat.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11-12-2022 08:16:19 100.000 CT DEN:234501086816 MS 2022.324
11-12-2022 09:02:28 500.000 CT DEN:234502404230 Ung ho MS 2022.327 me con chi Bich FT22346149050065
11-12-2022 15:39:47 80.000 ung ho ma so 2022.328
11-12-2022 17:12:44 20.000 Ung ho MS 2022.328(anh Ngo Van Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11-12-2022 18:07:40 500.000 CT DEN:234511864274 MS 2022328
11-12-2022 19:25:08 200.000 CT DEN:234512684475 HieuTran UH MS 2022.327 me con chi bich FT22346651155450
11-12-2022 19:38:53 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.328 ( anh ngo van tuan )
11-12-2022 19:39:56 100.000 ung ho MS 2022.327 (Me con chi Bich)
11-12-2022 20:39:59 100.000 CT DEN:234520139446 UNG HO MS 2022.327 (ME CON CHI BICH)-111222-20:39:59 139446
12-12-2022 07:22:34 300.000 LPT ung ho tu ms 2022.320 den ms 2022.329; moi ms 30k
12-12-2022 07:39:37 50.000 CT DEN:234600024499 MBVCB.2821416912.024499.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.329 (chi Tran Thi Thuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
12-12-2022 08:12:35 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.329 ( chi tran thi thuong )
12-12-2022 08:20:32 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
12-12-2022 08:59:37 200.000 CT DEN:325831463560 Ung ho MS2022 270 be Tran Tuyet Mai
12-12-2022 09:16:47 200.000 33180646613-0776228518-minh ung ho MS2022327
12-12-2022 09:41:24 100.000 CT DEN:234609312966 MS 2022.327( ME CON CHI BICH)-121222-09:41:22 312966
12-12-2022 09:52:01 3.000.000 CT DEN:234602375146 Ong Tu Van ho tro ms 2022.328 Ngo Van Tuan FT22346495070331
12-12-2022 11:54:13 20.000 Ung ho MS 2022.329(chi Tran Thi Thuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12-12-2022 12:19:32 100.000 ung ho ma so 2022.329
12-12-2022 13:30:41 300.000 CT DEN:234606974668 MS 2022329
12-12-2022 14:40:35 1.000.000 Anh Toan Dong Nai ung ho MS 2022 329 chi Tran Thi Thuong
12-12-2022 17:35:10 200.000 CT DEN:120386590362 ung ho MS 2022329 chi Tran Thi Thuong
12-12-2022 17:36:58 200.000 CT DEN:120386592373 ung ho MS 2022328 anh Ngo Van Tuan
12-12-2022 19:44:30 200.000 Chuyen tien ung ho MS 2022.326 ;MS 2022.327 ; MS 2022.328 ; MS 2022.329
12-12-2022 21:09:03 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS 2022.324 (Nguyen Chau Linh)
12-12-2022 21:10:10 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.327 (Me con chi Bich)
13-12-2022 07:31:25 200.000 PHAM THI HOA chuyen ung ho MS 2022.330 gd ba Ngot
13-12-2022 08:49:29 3.000.000 CT DEN:234701480192 Ong Tu Van giup do ms 2022.329 Tran Thi Thuong FT22347812343086
13-12-2022 08:52:42 20.000 Ung ho MS 2022.330 (Gia dinh ba Ngot). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13-12-2022 09:04:25 200.000 MS 2022.329 (tran thi thuong)
13-12-2022 09:06:22 200.000 MS 2022.324 (nguyen chau linh)
13-12-2022 09:08:24 200.000 MS 2022.328( ngo van tuan)
13-12-2022 09:17:20 200.000 MS 2022.327 ( me con chi bich)
13-12-2022 11:21:33 500.000 Ung ho MS 2022.328 ( Anh Ngo Van Tuan )
13-12-2022 11:24:12 500.000 Ung ho Ms 2022. 326 ( Chi Nguyen Thi Bao Khuyen )
13-12-2022 11:26:21 500.000 ung ho Ms 2022.327 ( Me con chi Bich )
13-12-2022 11:28:34 500.000 Ung ho Ms 2022.329 ( Chi Tran Thi Thuong )
13-12-2022 11:30:35 500.000 Ung ho Ms 2022.324 ( Nguyen Chau Linh )
13-12-2022 14:34:36 150.000 STA ungho ms2022.328 (anh Ngo Van Tuan)
13-12-2022 15:54:38 150.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.330 ( gia dinh ba ngot )
13-12-2022 16:09:59 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
13-12-2022 16:53:44 100.000 CT DEN:234709638529 Ung ho MS 2022.330 (gia dinh ba Ngot). Nguoi gui - VTNNEU
13-12-2022 22:34:20 300.000 CT DEN:234715794523 MS 2022330
14-12-2022 07:12:52 150.000 ung ho ma so 2022.330
14-12-2022 07:30:25 50.000 CT DEN:234800060516 MBVCB.2831339944.060516.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
14-12-2022 07:48:38 50.000 CT DEN:234800342718 MS 2022.331 FT22348708260446
14-12-2022 09:07:38 200.000 MS 2022.331 chi Le Thi Hang
14-12-2022 10:04:01 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.331 ( chi le thi hang )
14-12-2022 11:45:01 10.000 Ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14-12-2022 12:15:42 50.000 ung ho ma so 2022.331
14-12-2022 12:43:04 30.000 CT DEN:234805035506 MBVCB.2832745310.035506.LE VAN SI chuyen tien.CT tu 0341006995052 LE VAN SI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
14-12-2022 12:45:13 30.000 CT DEN:234805040419 MBVCB.2832749967.040419.LE VAN SI chuyen tien.CT tu 0341006995052 LE VAN SI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
14-12-2022 14:16:09 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
14-12-2022 16:50:43 50.000 uh ms 2022.329
14-12-2022 19:28:54 200.000 MS 2022.324 Nguyen Chau Linh
14-12-2022 19:56:24 200.000 CT DEN:234812505761 IBFT Ung ho MS 2022.323 ba Cao Thi Tuoi
14-12-2022 20:02:26 50.000 ho tro Ms.2022.324 nguyen chau Linh
15-12-2022 07:21:13 100.000 ung ho ma so 2022.332
15-12-2022 07:23:35 500.000 Chuyen em Bui Tan Sinh ma so 2022.332
15-12-2022 07:42:53 50.000 CT DEN:126T22C0P2P1378Z MBVCB.2836018833.067125.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.332 (gia dinh anh Bui Tan Sinh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
15-12-2022 08:23:09 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
15-12-2022 10:23:54 500.000 MS 2022.325 (BA NGUYEN THI THONG) (SĐT CUA CHONG BA THONG 0773693142)
15-12-2022 11:01:33 300.000 MS 2022.332 (anh bui tan sinh)
15-12-2022 11:11:13 200.000 MS 2022.331 ( le thi hang)
15-12-2022 11:43:01 10.000 Ung ho MS 2022.332(anh Bui Tan Sinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-12-2022 13:48:37 100.000 UH MS 2022.332
15-12-2022 15:24:27 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.332 ( anh bui tan sinh )
15-12-2022 22:42:05 100.000 NGUYEN KHANH LINH UNG HO MS 2022.332( ANH BUI TAN SINH)
15-12-2022 22:42:49 100.000 NGUYEN KHANH LINH UNG HO MS 2022.331( CHI LE THI HANG)
15-12-2022 22:43:35 100.000 NGUYEN KHANH LINH UNG HO MS 2022.329 (CHITHUONG)
15-12-2022 22:44:27 100.000 NGUYEN KHANH LINH UNG HO MS 2022.328(ANH NGO VAN TUAN)
15-12-2022 22:44:59 100.000 NGUYEN KHANH LINH UNG HO MS 2022.327 (ME CON CHI BICH)
15-12-2022 22:46:00 100.000 NGUYEN KHANH LINH UNG HO MS 2022.326( CHI BAO KHUYEN)
16-12-2022 07:40:20 100.000 CT DEN:235000065894 MBVCB.2841023939.065894.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.333 (ba Phung Thi Kim Sang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
16-12-2022 08:16:00 120.000 ung ho MS 2022333(ba Phung Thi Kim Sang)
16-12-2022 08:18:31 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
16-12-2022 08:36:33 500.000 ung ho MS 2022.333 ( Ba Phung Thi Kim Sang)
16-12-2022 09:01:35 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.333 ( ba phung thi kim sang )
16-12-2022 09:11:23 100.000 CT DEN:235002734834 ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang)
16-12-2022 09:16:28 500.000 MS 2022.333 Ba Phung Thi Kim Sang
16-12-2022 09:48:54 10.000 Ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-12-2022 09:58:13 200.000 CT DEN:440670647254 Ung ho MS 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
16-12-2022 10:11:09 500.000 CT DEN:160389532093 Giup MS 2022 333 ba Phung Thi Kim Sang
16-12-2022 10:35:14 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho mz 2022.333 phung thi kim sang
16-12-2022 11:13:11 100.000 VO XUAN VINH ung ho MS 2022.333 (Ba Phung Thi Kim Sang)
16-12-2022 12:01:55 100.000 ung ho MS 2022.333 ( Ba Phung thi kim Sang)
16-12-2022 12:10:49 100.000 ung ho ma so 2022.333
16-12-2022 12:21:39 500.000 CT DEN:235005652435 Ung ho MS 2022333 Ba Phung Thi Kim Sang
16-12-2022 14:08:29 100.000 ung ho MS 2022.332 ( anh Bui tan sinh)
16-12-2022 15:26:39 500.000 CT DEN:235008300656 MS 2022.333 FT22350760706196
16-12-2022 15:31:55 100.000 CT DEN:235008057208 MBVCB.2843303226.057208.ung ho MS 2022.333 ba Phung Thi Kim Sang.CT tu 0071000922016 NGUYEN CAM TIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
16-12-2022 17:02:38 100.000 STA ungho ms2022.333 (ba Phung Thi Kim Sang)
16-12-2022 17:03:52 100.000 STA ungho ms2022.326 (chi Nguyen Thi Bao Khuyen)
16-12-2022 18:40:22 500.000 ung ho MS 2022.333 (Ba PHUNG THI KIM SANG)
17-12-2022 08:14:37 200.000 MS 2022. 334 anh Pham Ba Ngoc
17-12-2022 09:34:58 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
17-12-2022 11:38:07 10.000 Ung ho MS 2022.334 (anh Pham Ba Ngoc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
17-12-2022 12:10:29 30.000 LUONG NGOC MINH UH MS 2022.333 Phung Thi Kim Sang ( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )
17-12-2022 13:08:32 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.334 ( anh pham ba ngoc)
17-12-2022 15:43:05 100.000 DO THI THANH XUAN chuyen tien ms 2022.333
17-12-2022 21:21:14 500.000 ung ho MS 2022.334 (Anh PHAM BA NGOC)
17-12-2022 21:27:29 100.000 ung ho ma so 2022.334
18-12-2022 08:10:46 180.000 LPT ung ho tu ms 2022.330 den ms 2022.335; moi ms 30k
18-12-2022 11:40:49 20.000 Ung ho MS 2022.335(gia dinh ong Phuc). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18-12-2022 11:42:57 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.335 ( gia dinh ong phuc )
18-12-2022 16:11:45 50.000 ung ho ma so 2022.335
18-12-2022 17:47:26 300.000 CT DEN:235210736666 MS 2022335
18-12-2022 20:12:56 200.000 CT DEN:235213747251 Ung ho MS 2022.335 Gia dinh ong Phuc FT22353528156781
18-12-2022 20:35:45 500.000 PHAM THI LY chuyen tien ung ho MS 2022.333(BA PHUNG THI KIM SANG)
18-12-2022 21:12:29 200.000 ung ho ms 2022.335 ong Phuc ba Nhien
18-12-2022 21:48:17 100.000 CT DEN:843885940938 NCHCCCL Hoang Thi Giang 0344769784 mong rang chuong trinh se giup duoc them cho that nhieu gia dinh duoc doan tu
19-12-2022 01:03:54 200.000 ung ho ms 2022.332; thoi gian GD:19/12/2022 00:38:35
19-12-2022 06:58:27 200.000 CT DEN:235323891406 HT 2022331 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
19-12-2022 07:54:56 250.000 CT DEN:190391743549 ung ho MS 2022334 anh Pham Ba Ngoc
19-12-2022 07:55:57 250.000 CT DEN:190391743942 ung ho MS 2022335 gia dinh ong Phuc
19-12-2022 08:15:53 50.000 CT DEN:235301032130 MBVCB.2854090902.032130.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.334 (anh Pham Ba Ngoc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
19-12-2022 08:44:55 50.000 ung ho MS 2022.334(anh Pham Ba Ngoc)
19-12-2022 09:40:30 150.000 CT DEN:221909186603 Ung ho MS 2022.334 (anh Pham Ba Ngoc)
19-12-2022 10:05:06 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
19-12-2022 16:00:36 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
20-12-2022 10:24:04 200.000 CT DEN:814016430578 ICB;114000161718;ung ho MS 2022 336 Be Mai Tan Dat
20-12-2022 10:34:29 10.000 Ung ho MS 2022.336 (Be Mai Tan Dat). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20-12-2022 11:09:15 50.000 CT DEN:043140512848 ICB;114000161718;Ug ho ma so 2022 336
20-12-2022 11:42:33 100.000 ung ho MS 2022.331 (chi Le Thi Hang)
20-12-2022 11:43:38 100.000 ung ho MS 2022.324 (Nguyen Chau Linh)
20-12-2022 12:13:19 100.000 Nguyen Bao Son 30.12.2019 ung ho ma so 2022.336
20-12-2022 12:49:21 300.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.336 ( be mai tan dat )
20-12-2022 14:01:16 300.000 MS 2022.336 ( be mai tan dat)
20-12-2022 14:04:07 200.000 MS 2022.333 (ba phung thi kim sang)
20-12-2022 15:19:53 100.000 CT DEN:235408081021 MBVCB.2860864826.081021.MS 2022.336.CT tu 0501000214982 DANG GIA VINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
20-12-2022 21:17:13 300.000 CT DEN:235414961186 MS 2022336
20-12-2022 22:03:20 100.000 giup ba Phung Thi Kim Sang

Ban Bạn đọc