1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền  Thông tin ủng hộ
11/02/2023 1,000,000.00 650035.110223.185623.ung ho MS 2023032 Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3087389834.LE THI NGOC ANH chuyen tien ung ho MS 2023.028 ( Em Nguyen Thi Hien)..CT tu 0121002554094 LE THI NGOC ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 1,000,000.00 825396.110223.115942.HOANG THANH HANG Chuyen tien ho tro MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 1,000,000.00 790178.110223.095716.VCB;0011002643148;MS 2023 032 Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 1,000,000.00 481457.110223.092143.Ung ho MS 2023 032 em tran thi quynh nhu
11/02/2023 1,000,000.00 754878.110223.091416.IBFT Ba Phuong giup Ms 2023.032- Q Nhu
11/02/2023 1,000,000.00 338899.110223.082512.NGUYEN VAN KIM chuyen khoan ung ho MS 2023 032 em Tran Thi Nhu Mai
11/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3086062986.MS 2023.025 (gia dinh ba Huong).CT tu 0991000031934 TRAN THI HONG NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3085963870.Ung ho 2023.028 nguyen thi hien.CT tu 1028796497 BUI MINH TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3085961019.Ung ho ma so 2023.032 tran thi quynh nhu.CT tu 1028796497 BUI MINH TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 10,000.00 MBVCB.3086181211.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 10,000.00 335307.110223.080623.Vinh Nam ung ho ms 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 100,000.00 112829.110223.214605.Ninh Uyen ung ho NCHCCCL 0982016663
11/02/2023 100,000.00 605213.110223.213021.Ung ho MS 2023.028 em Nguyen Thi Hien
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3089404283.NGUYEN DUY LINH ung ho?MS 2023.032?(em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0021001911745 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 816092.110223.203042.Ung ho MS 2023.025 gia dinh ba Huong FT23044764744154
11/02/2023 100,000.00 201069.110223.185100.IBFT chuyen tien MS 2023.032
11/02/2023 100,000.00 164334.110223.174738.Ung ho MS 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 100,000.00 628927.110223.171300.Le Duc Nghia ung ho MS 2023.032
11/02/2023 100,000.00 509657.110223.171135.Le Duc Nghia ung ho MS 2023.031
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3088079090.ung ho MS 2023.032 Mong Nhu som hoi phuc.CT tu 0821000190361 LAI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 171717.110223.144840.ung ho MS 2023 032 em tran thi nhu quynh FT23042492179250
11/02/2023 100,000.00 601385.110223.141125.DO THI NGUYET ung ho MS 2023 025 gd ba Huong
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3087574694.Ung ho MS 2023028 em Nguyen Thi Hien.CT tu 0071004417663 VO VAN TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3087566524.ung ho MS 2023032 (em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0071004417663 VO VAN TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 674156.110223.140240.VO THI CAM NGUYET ung ho MS 2023.025 ( gia dinh Ba Huong)
11/02/2023 100,000.00 IBVCB.3087217167.Giup ma so 2023.032 em Tran Thi Quynh Nhu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/02/2023 100,000.00 014769.110223.120132.TRUONG THI LIEN chuyen khoan ung ho em Tran Thi Quynh Nhu MS 2023 032
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3087003770.ms 2023 032.CT tu 0301002923115 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/02/2023 100,000.00 757454.110223.111112.Ms2023.032 ung ho em Tran Thi Quynh Nhu FT23042881593956
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3086806196.Ung ho MS2022342.CT tu 0071005258976 PHAN THI DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3086727126.ung ho MS 2023.025 (gd ba Huong).CT tu 0531002472262 DOAN THI THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 730940.110223.101427.ung ho MS 2023.032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 100,000.00 207776.110223.095348.ung ho MS 2023025 gia dinh ba huong
11/02/2023 100,000.00 192695.110223.093421.ung ho truong hop 2023 032
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3086401871.VUONG TRAN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2023.032.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 139666.110223.092734.Ung ho ma so 2023.032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 100,000.00 020246.110223.091855.ZP6HC0ME8G8H MS 2023030 gia dinh ong Dong
11/02/2023 100,000.00 536680.110223.091727.MS 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 100,000.00 780939.110223.091341.BUI VAN TRUONG Chuyen tien ung ho ms 2023032
11/02/2023 100,000.00 528007.110223.091159.ung ho MS 2023.032 tran nhu quynh FT23042688844548
11/02/2023 100,000.00 380350.110223.084330.NGUYEN TRONG HUNG chuyen khoan ung ho ma so MS2023 032 em Tran Quynh Nhu
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3086198960.LY MY HONG chuyen tien ng h?MS 2023.032?(em Trn Th Qunh Nh).CT tu 0381000458466 LY MY HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3086182780.ung ho MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0371003956049 NGUYEN THI PHUOC HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 005774.110223.083549.CK nhanh - MS 2023 025
11/02/2023 100,000.00 354112.110223.083206.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 032 em tran thi quynh nhu
11/02/2023 100,000.00 139674.110223.081158.ung ho ms 2023 032
11/02/2023 100,000.00 602441.110223.074934.Ung ho MS 2023027
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3086002267.Ung ho MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0431000068678 TRAN THANH THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3085984641.MS 2023.032 ( em Tran Thi Quynh Nhu ).CT tu 1018843561 HO VAN UT EM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3085958471.Ung ho ms 2023.025.CT tu 0021000458932 NGUYEN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 559783.110223.072144.HO THI THOM Chuyen tien ung ho MS 2023025
11/02/2023 100,000.00 024232.110223.071941.UNG HO TRAN THI QUYNH NHU MS:2023.032-110223-07:19:37 024232
11/02/2023 100,000.00 MBVCB.3085917323.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.032 Tran Thi Quynh Nhu.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 100,000.00 192802.110223.064341.UNG HO NCHCCCL NGUYEN QUANG SON 0363735167
11/02/2023 100,000.00 035529.110223.003428.Ung ho MS 2023 031 gia dinh ong Truong
11/02/2023 100,000.00 175838.100223.235310.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023025 gia dinh ba Huong
11/02/2023 100,000.00 017256.100223.233636.LE THI HONG THAM chuyen khoan ung ho MS 2023 031 gia dinh ong Truong
11/02/2023 150,000.00 MBVCB.3089537418.2023.032 ( Em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 150,000.00 026266.110223.072836.2023032 TRAN THI HUYNH NHU-110223-07:28:36 026266
11/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3089062378.MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu) dt 0962750485.CT tu 0071002155662 TRAN VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 20,000.00 101931.110223.192847.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Phuong 0327388245
11/02/2023 20,000.00 859102.110223.192357.Ung ho chuong trinh NCHCCCL
11/02/2023 20,000.00 321696.110223.190605.VCB;0011002643148;DUONG THI VAN HUONG chuyen khoan Ung Ho NCHCCCL
11/02/2023 20,000.00 676695.110223.154412.Ung ho NCHCCCL.Nguyen Thuy Trang.0369200862
11/02/2023 20,000.00 963903.110223.121944.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Phuong Lien 0912799843
11/02/2023 20,000.00 VCB.CTDK.10/12/2022.Ung ho NCHCCCL Ngoc Tran 0986835798. CT tu 1017349103 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 20,000.00 MBVCB.3085737160.Ung ho MS 2023.030 (Gia dinh ong Dong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 630232.110223.215658.nhaahn ung ho ms 2023.032
11/02/2023 200,000.00 984656.110223.210226.ung ho MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 200,000.00 972226.110223.205723.ung ho MS2023025 gia dinh ba Huong
11/02/2023 200,000.00 808476.110223.205132.DANG THI THU CUC ung ho MS 2023032
11/02/2023 200,000.00 945286.110223.204632.ung ho NCHCCCL
11/02/2023 200,000.00 810452.110223.202717.ung ho NCHCCCL Kim Dan 0983115667 FT23044842137995
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3089078915.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3089061444.Ung ho MS2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0181003596827 LE TAN PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3088641919.MS 2023.032.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 772299.110223.171215.MS 2023026
11/02/2023 200,000.00 411410.110223.165216.Ung ho MS 2023.025 FT23042301794226
11/02/2023 200,000.00 631346.110223.162909.Ung ho MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3087920561.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.032( em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3087841420.ung ho MS 2023.027 ong nguyen van hung.CT tu 0601000505600 NGUYEN THI MY NHIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3087831258.Nguyen bien thuy ung ho?MS 2023.032?(em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0071003156379 NGUYEN BIEN THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 205786.110223.150736.Ung ho ms 2023 025 gia dinh ba huong FT23042072062983
11/02/2023 200,000.00 926561.110223.141422.NGUYEN TIEN THANH Chuyen tien
11/02/2023 200,000.00 373728.110223.133301.ung ho em tran thi quynh nhu ms 2023 032
11/02/2023 200,000.00 206702.110223.132012.UNG HO MS 2023.032( EM TRAN THI QUYNH NHU)-110223-13:20:13 206702
11/02/2023 200,000.00 359878.110223.130538.Duong Van Hoang Chuyen tien ung ho ms 2023032 tran thi quynh nhu
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3087352072.UNG HO MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 963521.110223.125108.THAN THI THAO Chuyen tien ung ho MS 2023032 Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3087289616.Ung ho MS 2023.03200 (em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0201000576505 NGUYEN THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3087296339.kho khan.CT tu 1031782389 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/02/2023 200,000.00 918906.110223.123537.IBFT MS 2023.032 tran thi quynh nhu
11/02/2023 200,000.00 280315.110223.123257.Ung Ho MS 2023 032 e Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 200,000.00 930690.110223.113805.TRAN HUU QUYEN ung ho em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3086732546.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.032(e Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3086609897.Ms 2023.025.CT tu 0881000454590 NGUYEN QUYNH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 095830.110223.100347.UNG HO MS 2023.031(GIA DINH ONG TRUONG)-110223-10:03:47 095830
11/02/2023 200,000.00 092310.110223.095806.UNG HO MS 2023.032(EM TRAN THI QUYNH NHU)-110223-09:58:02 092310
11/02/2023 200,000.00 567880.110223.093454.Gui MS 2023.032 - em Tran Thi Quynh Nhu FT23042796042033
11/02/2023 200,000.00 917444.110223.092319.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 200,000.00 050426.110223.084054.UNG HO MS 2023.032 EM TRAN THI QUYNH NHU-110223-08:40:54 050426
11/02/2023 200,000.00 418709.110223.083909.MS 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 200,000.00 152449.110223.083500.MS 2023032
11/02/2023 200,000.00 144033.110223.082016.2023032 ung ho em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 200,000.00 301984.110223.080743.ung ho MS 2023 026 gia dinh chi Nghia
11/02/2023 200,000.00 437852.110223.080514.Ung ho 2023.032 tran thi quynh nhu FT23042030710618
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3086047937.Ung ho em Quynh Nhu MS 2023.032.CT tu 0021000306031 PHAM THI TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3086005117.Ung ho MS 2023.032 (em Tran Thi Nhu Quynh).CT tu 0071004516501 DO HUU NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 931083.110223.074241.VCB;0011002643148;MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 200,000.00 410808.110223.073216.MS 2023.032 FT23042063890962
11/02/2023 200,000.00 100554.110223.073027.MS 2023032 ( Tran thi Quynh Nhu bi tai nan GT)
11/02/2023 200,000.00 290448.110223.072733.VU THI XUAN CHUYEN TIEN MS 2023,032 UNG HO CHAU QUYNH NHU
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3085931363.Ung ho MS 2023.027 Ong Nguyen Van Hung. A Di Da Phat.CT tu 0111000251950 AU PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3085787995.ung ho MS2023.027 Ong Nguyen Van hung.CT tu 1022570073 NGUYEN THI THU NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 002057.110223.030542.MS 2023.031 (GIA DINH ONG TRUONG)-110223-03:05:43 002057
11/02/2023 200,000.00 MBVCB.3085562658.Ung ho Ms 2023.025.CT tu 0011004331882 LE THI MAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 200,000.00 916468.100223.230809.Ung ho NCHCCCL Do Thi Anh 0908056237
11/02/2023 240,000.00 672121.110223.082709.UNG HO NCHCCCL DUONG HONG NGOC 0984505986
11/02/2023 3,000,000.00 MBVCB.3088264018.Ung ho MS 2023.032(em Tran Thi Quyenh Nhu).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 300,000.00 287278.110223.223622.ung hoMS 2023.032(em Tran Thi Quynh Nhu)
11/02/2023 300,000.00 843812.110223.200815.Ung ho NCHCCCL
11/02/2023 300,000.00 506756.110223.173743.Ung ho MS 2023.025 gia dinh ba Huong FT23042692108090
11/02/2023 300,000.00 104041.110223.165524.IBFT UHMS2023.032 em Tran thi Quynh Nhu
11/02/2023 300,000.00 799643.110223.113214.PTH ung ho MS 2023.032 Tran Thi Quynh Nhu FT23042193155983
11/02/2023 300,000.00 758663.110223.111148.ung ho Ms 2023.032 FT23042458706994
11/02/2023 300,000.00 251520.110223.104733.Ung ho MS2023032
11/02/2023 300,000.00 799891.110223.090402.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 020 Be Luong Cong Dai
11/02/2023 300,000.00 051352.110223.084258.MS 2023.032 (EM TRAN THI QUYNH NHU)-110223-08:42:57 051352
11/02/2023 300,000.00 MBVCB.3086177770.ung ho ms 2023.027 ( ong nguyen van hung).CT tu 1027899835 VO THI NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 300,000.00 047698.110223.083443.UNG HO MS 2023.032 (EM TRAN THI QUYNH NHU )-110223-08:34:10 047698
11/02/2023 300,000.00 MBVCB.3086169146.TRINH MINH TAM chuyen tien ungr ho MS 2023.032 nguyen thi huynh nhu.CT tu 0721000570745 TRINH MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 300,000.00 MBVCB.3086128197.Ung ho MS2023.025.CT tu 0591000204721 CAO THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 300,000.00 127587.110223.082119.MS 2023032 ung ho em tran thi quynh nhu
11/02/2023 300,000.00 650346.110223.081656.ung ho MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 300,000.00 MBVCB.3086014042.Ong ba KhaiTam gui chau Tran T Quynh Nhu,ms 2023-032 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 300,000.00 357434.110223.034529.MS 2023.025 FT23042909900846
11/02/2023 40,000.00 631158.110223.102200.UHNCHCCCL thang 1 va 2
11/02/2023 5,000,000.00 MBVCB.3086387205.HONG PHAT BAO LOC LD DEN MS EM TRAN THI QUYNH NHU.CT tu 0561000532630 NGUYEN THI THU HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 5,000.00 MBVCB.3089262572.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.032(em Tran Thi Huynh Nhu).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 5,500.00 412001.110223.083645.Ung ho MS 2023 032 NAM MO A DI DA PHAT
11/02/2023 50,000.00 948279.110223.194812.Ung ho MS 2023 032 em TRAN T QUYNH NHU
11/02/2023 50,000.00 MBVCB.3088793610.Ung ho NCHCCCL TRINH.CT tu 0501000203575 HOANG THI VIET TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 50,000.00 262964.110223.181401.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 032
11/02/2023 50,000.00 259469.110223.181258.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 031
11/02/2023 50,000.00 131621.110223.174329.VU THI HA PHUONG ung ho
11/02/2023 50,000.00 MBVCB.3088149645.ung ho MS 2023.027 (ong Nguyen Van Hung).CT tu 0721000670010 NGUYEN HOANG PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 50,000.00 956856.110223.114519.Gui 2023 032
11/02/2023 50,000.00 810656.110223.113752.MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu FT23042524750221
11/02/2023 50,000.00 MBVCB.3086886023.Ung ho MS 2023.032.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 50,000.00 MBVCB.3086849426.Ung ho MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 1033068028 DO THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 50,000.00 921200.110223.100237.MS 2023032em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 50,000.00 MBVCB.3086428413.Ung ho MS 2023.025(gia dinh ba Huong).CT tu 0451000328991 PHAM THUY HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 50,000.00 737508.110223.085141.IBFT MS 2023.032 emtranthiQuynhNhu
11/02/2023 50,000.00 696578.110223.083858.DANG THI LUY Chuyen tien ung ho MS 2023032 Em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 50,000.00 476906.110223.083802.Phuong chuyen FT23042010976649
11/02/2023 50,000.00 635890.110223.082627.T ung ho Em tran Thi Quynh Nhu MS 2023. 032
11/02/2023 50,000.00 MBVCB.3085895067.ung ho MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu)-LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 500,000.00 MBVCB.3089022176.MS 2023.032(em tran thi quynh nhu).CT tu 1033729499 NGUYEN QUANG DIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 500,000.00 MBVCB.3088438083.NGUYEN XUAN HA chuyen tien ung ho MS 2023.027 (Ong Nguyen Van Hung).CT tu 0371000403889 NGUYEN XUAN HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 500,000.00 266408.110223.151424.MS 2023.032 (EM TRAN THI QUYNH NHU)-110223-15:14:24 266408
11/02/2023 500,000.00 MBVCB.3087811859.Ung ho NCHCCCL QUYEN 0917010123.CT tu 0491001864747 HOANG THE QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 500,000.00 794162.110223.145002.NGUYEN MANH HUNG Chuyen tien ung ho em Tran Thi Quynh Nhu MS 2023032
11/02/2023 500,000.00 MBVCB.3087473573.ung ho em Nhu - MS 2023.032.CT tu 0371000447922 VO THI CAM THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 500,000.00 225555.110223.122013.VCB;0011002643148;MS 2023 027 ongNguyen van Hung
11/02/2023 500,000.00 955143.110223.121558.VCB;0011002643148;MS 2023 028 Em Nguyen Thi Hien
11/02/2023 500,000.00 892717.110223.121125.VCB;0011002643148;MS 2023032 Em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 500,000.00 574088.110223.103533.NGUYEN CHIEN THANG Chuyen tien ung ho MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 500,000.00 MBVCB.3086286824.Pham Kim Thoa Toronto Canada ung ho MS 2023.032.CT tu 0451000385380 PHAM THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 500,000.00 MBVCB.3086243094.MS 2023.032 em Quynh Nhu.CT tu 0071001398863 TRAN PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 500,000.00 050966.110223.084202.UNG HO MS 2023.032 (EM TRAN THI QUYNH NHU)-110223-08:42:02 050966
11/02/2023 500,000.00 045767.110223.083616.Nguyen Van Hung 2023.027
11/02/2023 500,000.00 045631.110223.083416.Quynh Nhu ms 2023.032
11/02/2023 500,000.00 MBVCB.3086131265.Thuy Trang ck ung ho MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0051000074849 LE THI THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 500,000.00 020045299902110816152023094f648144.99234.081714.Ung ho MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu)
11/02/2023 500,000.00 MBVCB.3086094875.LE THI TRANG chuyen tien ms 2023.032 Tran Thi Quynh Nhu.CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 500,000.00 505413.110223.080241.ung ho MS 2023.032 ( em Tran Thi Quynh Nhu)
11/02/2023 500,000.00 284880.110223.074230.TRAN TRI NHAN chuyen khoan MS 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
11/02/2023 500,000.00 414629.110223.073745.Dai chuyen ung ho MS 2023-032 em Tran thi quynh Nhu FT23042577088881
11/02/2023 500,000.00 408303.110223.072835.Ung ho MS 2023.029 ba Nguyen Thi Huong FT23042556879330
11/02/2023 500,000.00 325894.110223.010528.Ung ho be trai 4 thang tuoi FT23042012294897
11/02/2023 500,000.00 133754.110223.001204.Le Thi Minh Huong ung ho MS2023.027(ong Nguyen Van Hung)
11/02/2023 600,000.00 MBVCB.3085942586.Tran Quang Tung HN ung ho MS 2023.032.CT tu 0011001286794 DO THI THU GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/02/2023 800,000.00 142773.110223.174214.ung ho MS 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
12/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3093027188.ung ho MS 2023 033 chi Nguyen Thi Binh.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3092668333.LE THANH TUAN chuyen tien ung ho MS 2023.033 chi Nguyen Thi Binh.CT tu 0011002379767 LE THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 1,000,000.00 060206.120223.155438.PHUNG BA DUONG chuyen tien ung ho MS 2023.032 em tran thi huynh nh
12/02/2023 1,000,000.00 690297.120223.132810.UNG HO MS 2023.032 ( TRAN THI QUYNH NHU )-120223-13:28:09 690297
12/02/2023 10,000.00 MBVCB.3090471514.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.033 (Chi Nguyen Thi Binh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 10,000.00 869360.120223.082507.ung ho ms 2023.033
12/02/2023 10,000.00 336253.120223.082347.Vinh Nam ung ho ms 2023 033 chi Nguyen Thi Binh
12/02/2023 100,000.00 008487.120223.225223.IBFT Ung ho ms2023.025 gia dinh ba hUong
12/02/2023 100,000.00 812883.120223.210632.ONG DANG VAN DUNG ung ho MS 2023032 tran thi quynh nhu
12/02/2023 100,000.00 158083.120223.202139.Ung ho MS 2023.027(Nguyen Van Hung)
12/02/2023 100,000.00 655797.120223.195512.Ung ho MS 2023.025 gia dinh ba Huong FT23044126388350
12/02/2023 100,000.00 725205.120223.195432.Ung ho NCHCCCL
12/02/2023 100,000.00 MBVCB.3092819965.nhu nhu ung ho MS 2023.033 ( chi Nguyen Thi Binh ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 100,000.00 MBVCB.3092804382.nhu nhu ung ho Ms 2023.032 ( em Tran Thi Quynh Nhu ).CT tu 0811000024304 LUONG HUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 100,000.00 917560.120223.193030.Ung ho MS 2023 033 chi Nguyen Thi Binh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12/02/2023 100,000.00 MBVCB.3092015847.MINHhdSSHPC Ung ho MS 2023.033 Nguyen Thi Binh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 100,000.00 601007.120223.130314.Ung ho ms 2023.025 gia dinh ba huong FT23044665260590
12/02/2023 100,000.00 073438.120223.130142.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 025 gia dinh ba Huong
12/02/2023 100,000.00 054463.120223.125433.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 033 chi nguyen thi binh
12/02/2023 100,000.00 955622.120223.115009.Ms 2023 033 chi Nguyen Thi Binh
12/02/2023 100,000.00 953152.120223.114603.Ms 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
12/02/2023 100,000.00 MBVCB.3090670771.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.033 (chi Nguyen Thi Binh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 100,000.00 336698.120223.101104.Ung ho MS 2023.025 gia dinh ba Huong FT23044025749610
12/02/2023 100,000.00 321963.120223.100139.Ung ho MS 2023.025 FT23044567208202
12/02/2023 100,000.00 596073.120223.095539.UNG HO NCHCCCL-120223-09:55:39 596073
12/02/2023 100,000.00 510334.120223.092854.MS 2023 033 chi Nguyen Thi Binh
12/02/2023 100,000.00 114459.120223.090448.ung ho MS 2023.020 (Be Luong Cong Dai)
12/02/2023 100,000.00 IBVCB.3090397081.Giup ma so 2023.033 chi Nguyen Thi Binh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/02/2023 100,000.00 560748.120223.072909.MS 2023033
12/02/2023 100,000.00 558773.120223.072711.MS 2023032
12/02/2023 100,000.00 IBVCB.3089935079.2023. 025.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/02/2023 15,000.00 MBVCB.3090316371.ms 2023.032 Ba Truong thi hong, thon son hai, xa ky hai, huyen ky anh, ha tinh..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 150,000.00 MBVCB.3091459031.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.033(chi Nguyen Thi Binh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3092972106.ung ho MS 2023 028 em Nguyen Thi Hien.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/02/2023 2,000,000.00 670244.120223.123717.UNG HO MS 2023 031 GIA DINH ONG TRUONG-120223-12:37:16 670244
12/02/2023 2,000,000.00 898523.120223.101355.Su Mia Hang giup do MS 2023033 chi Nguyen Thi Binh
12/02/2023 20,000.00 331688.120223.100752.Ung ho NCHCCCL Le Thu Hien 0386902490 FT23044005090560
12/02/2023 20,000.00 MBVCB.3089970039.Ung ho MS 2023.031 (gia dinh ong Truong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 200,000.00 IBVCB.3092865814.UNG HO MS 2023.027 ONG NGUYEN VAN HUNG.CT tu 0071000743449 NGUYEN THI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 200,000.00 MBVCB.3092044753.Ms 2023.028 Nguyen Thi Hien.CT tu 0011001617004 NGUYEN HUYEN QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 200,000.00 893042.120223.162457.ung ho MS 2023.027 (ong Nguyen Van Hung)
12/02/2023 200,000.00 360161.120223.145241.Ung Ho MS 2023 025 gd ba Huong
12/02/2023 200,000.00 MBVCB.3091447779.Ung ho MS 2023.031 gia dinh ong Truong.CT tu 0071002851890 BUI VAN TAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 200,000.00 196089.120223.125826.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
12/02/2023 200,000.00 059725.120223.125626.PHAM BINH DUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 033 chi Nguyen Thi Binh
12/02/2023 200,000.00 MBVCB.3091037620.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.033(chi Nguyen Thi Binh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 200,000.00 MBVCB.3090960038.Ung ho MS 2023.032 ( Em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0351000993270 NGO THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 200,000.00 183922.120223.105531.Ung ho chi Nguyen Thi Binh MS 2023. 033
12/02/2023 200,000.00 571435.120223.085546.UNF HO MS 2023.033(CHI NGUYEN THI BINH)-120223-08:55:47 571435
12/02/2023 200,000.00 523009.120223.082951.Ung ho MS 2023.033 ( chi Nguyen Thi Binh)
12/02/2023 200,000.00 832473.120223.000552.MS2023025 gia dinh ba huong
12/02/2023 30,000.00 918796.120223.102139.ung ho NCHCCCL PHAM MINH KHANH 0989377337
12/02/2023 300,000.00 040123.120223.132149.UNG HO MS 2023033 chi Nguyen Thi Binh
12/02/2023 300,000.00 811271.120223.094123.ung ho MS2023030 gd ong dong
12/02/2023 400,000.00 IBVCB.3089939658.2023. 023. 2023.026.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/02/2023 5,000,000.00 594060.120223.110554.Ong Tu Van ung ho MS 2023033 chi Nguyen Thi Binh
12/02/2023 5,000.00 MBVCB.3093123751.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.033(chi Nguyen Thi Binh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 5,500.00 548562.120223.094117.Ung ho MS 2023 033 NAM MO A DI DA PHAT
12/02/2023 50,000.00 097347.120223.195836.T ung ho chi Nguyen Thi Binh MS 2023. 033
12/02/2023 50,000.00 829616.120223.181320.IBFT ung ho NCHCCCL
12/02/2023 50,000.00 878235.120223.163215.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 033
12/02/2023 50,000.00 MBVCB.3091925899.MS 2023.027 Nguyen Van Hung.CT tu 0181001257276 LE THI OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 50,000.00 MBVCB.3091912029.MS 2023.020 Luong Cong Dai.CT tu 0181001257276 LE THI OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 50,000.00 MBVCB.3090118881.Ung ho MS 2023.033.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 50,000.00 949653.120223.053513.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
12/02/2023 50,000.00 289627.120223.043227.DONG THI THI chuyen tien
12/02/2023 50,000.00 MBVCB.3090018281.Ung ho Ms 2023.025 ( gia dinh ba Huong).CT tu 0301000390199 TRAN THI TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 500,000.00 020045299902121735232023fdaa732636.23686.173523.ung ho MS 2023.031 (gia dinh ong Truong)
12/02/2023 500,000.00 MBVCB.3091669493.Khanh chuyen tien ung ho MS 2023.027 - ong Nguyen Van Hung.CT tu 0071001142450 AU DUONG LE HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 500,000.00 MBVCB.3091656589.ung ho MS 2023.032 em tran thi quynh nhu.CT tu 0031000491481 KIEU TRANG MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 500,000.00 039908.120223.131911.Ung ho MS 2023028 em Nguyen Thi Hien
12/02/2023 500,000.00 587914.120223.125341.MS 2023.033 FT23044223843701
12/02/2023 500,000.00 MBVCB.3091098289.NGUYEN DUY QUANG ?MS 2023.032?(em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0081000351195 NGUYEN DUY QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 500,000.00 474657.120223.110049.VU DUC DUNG chuyen tien ung ho MS 2023033 nguyen Thi Binh
12/02/2023 500,000.00 MBVCB.3090566197.ung ho MS 2023.033 chi Nguyen Thi Binh, tinh Nghe An.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
12/02/2023 500,000.00 MBVCB.3090247049.ms 2023 033 uh chi Nguyen Thi Binh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/02/2023 500,000.00 MBVCB.3090025212.ms 2023 032 uh em Tran Thi Quynh Nhu.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/02/2023 600,000.00 IBVCB.3089934489.2023.022. 2023.024. 2023.027. 2023.028.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/02/2023 600,000.00 IBVCB.3089940654.2023.003 2023.008. 2023.015. 2023.019.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
12/02/2023 800,000.00 IBVCB.3089938831.2022.342 2023.020 2023.018. 2023.021.CT tu 0071003002266 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/02/2023 1,000,000.00 714417.130223.204818.HOANG THANH HANG Chuyen tien ho tro MS 2023034 ong Nguyen Van Ut
13/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3095452609.NCHCCCL - LE THI QUYNH SUONG - 0909889956.CT tu 0181002234013 LE THI QUYNH SUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3094866982.Tran thi Quynh Nhu MS 2023.032.CT tu 0441000639019 DINH THI KIM LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 1,000,000.00 SHGD:10000709.DD:230213.BO:CONG TY TNHH THUY THUE DN.Remark:cong ty tnhh thuy thue dn ung ho MS 2023.028.em NGUYEN THI HIEN
13/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3093995764.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS 2023.034(ong nguyen van ut).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 1,000,000.00 078032.130223.073302.IBFT MS 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
13/02/2023 10,000.00 MBVCB.3097545297.ung ho quy a .CT tu 1021145429 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/02/2023 10,000.00 MBVCB.3095509364.Tra Xuan Binh giup 2ms 2023033 va 2023034.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/02/2023 10,000.00 MBVCB.3095506331.Tra Xuan Binh giup 2ms 2023031 va 2023032.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/02/2023 10,000.00 MBVCB.3094649076.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.034 (ong Nguyen Van Ut).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 10,000.00 377591.130223.084132.Vinh Nam ung ho ms 2023 034 ong Nguyen Van Ut
13/02/2023 100,000.00 260698.130223.210020.Ung ho MS 2023 034 ong Nguyen Van Ut Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13/02/2023 100,000.00 574390.130223.205215.Ung ho MS 2023.031 (gia dinh ong Truong)
13/02/2023 100,000.00 308720.130223.080332.Gd ha cong ung ho ma so 2023033 chi nguyen thi binh
13/02/2023 100,000.00 072231.130223.200209.Ung ho MS 2023 032 em TRAN THI QUYNH NHU
13/02/2023 100,000.00 408350.130223.184001.giup do chi Nguyen Thi Binh Ms 2023 .033
13/02/2023 100,000.00 629079.130223.174814.Ung ho MS 2023.025 gia dinh ba Huong FT23044736017968
13/02/2023 100,000.00 657904.130223.160716.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
13/02/2023 100,000.00 571911.130223.154241.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2023034 ong Nguyen Van Ut
13/02/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36259189904.36259189904-0345558392-Ung ho MS 2023025 gia dinh ba Huong
13/02/2023 100,000.00 MBVCB.3096036762.Ung ho MS2023.026 (gia dinh chi Nghia).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 100,000.00 MBVCB.3096004221.Ung ho MS2023.031 (gia dinh ong Truong).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 100,000.00 082502.130223.112655.Ung ho NCHCCCL
13/02/2023 100,000.00 MBVCB.3094583028.ms 2023.034.CT tu 0421003954837 HO NGOC HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 100,000.00 MBVCB.3094534413.Ung ho MS 2023.034 (ong Nguyen Van Ut).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 100,000.00 279886.130223.095235.co Lien ung ho ms 2023.034 ong Ut FT23044158729388
13/02/2023 100,000.00 MBVCB.3094332768.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.034 Nguyen Van Ut.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 100,000.00 496420.130223.091053.Ung ho MS 2023 034 ong NGUYEN VAN UT
13/02/2023 100,000.00 SHGD:10001612.DD:230213.BO:NGUYEN THANH HUONG.Remark:Ung ho NCHCCCL NGUYEN THANH HUONG 0906411284
13/02/2023 100,000.00 993896.130223.083139.UNG HO MS 2023.031 GIA DINH ONG TRUONG
13/02/2023 100,000.00 330788.130223.080927.MS 2023 034 ong Nguyen Van Ut
13/02/2023 100,000.00 267031.130223.075534.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 034 ong nguyen van ut
13/02/2023 100,000.00 IBVCB.3093935863.Giup ma so 2023.034 ong Nguyen Van Ut .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/02/2023 100,000.00 MBVCB.3093897943.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.034 (ong Nguyen Van Ut).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 100,000.00 031260.130223.002954.UNG HO NCHCCCL HANG 0961464814
13/02/2023 140,000.00 234174.130223.085715.Ung ho NCHCCCL Nguyen TT Huong 0981896905 (7o banh mi)
13/02/2023 15,000.00 MBVCB.3094651306.MS 2023.033 chi Nguyen thi binh, to dan pho 3, so nha 53, thi tran anh son, huyen anh son, nghe an..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 2,000,000.00 SHGD:27356710.DD:230213.BO:Cty TNHH TM H-T-Q Vung Tau.Remark:CTY TNHH TM HTQ VUNG TAU UNG HO MS023.027( ONG NGUYEN VAN HUNG)
13/02/2023 20,000.00 882631.130223.122125.nchcccl 0948388688
13/02/2023 20,000.00 870747.130223.093300.Ung ho NCHCCCL hong phuoc 0836595020
13/02/2023 20,000.00 MBVCB.3093694070.Ung ho MS 2023.032 (Em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 20,000.00 IBVCB.3093630978.Ung ho NCHCCCL ha huu 0978492622.CT tu 0341006917603 HA VAN HUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 200,000.00 188404.130223.230555.Ung ho MS 2023 034 ong Nguyen Van Ut
13/02/2023 200,000.00 MBVCB.3097937907.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 034 Ong Nguyen Van Ut.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 200,000.00 560624.130223.211921.nhaahn ung ho ms 2023.034
13/02/2023 200,000.00 MBVCB.3096785930.UnghoNCHCCCL DangVanTam 0989102886.CT tu 0421000525362 DANG VAN TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 200,000.00 MBVCB.3096461288.VO VAN DINH chuyen tien ung ho MS 2023.034 (ong Nguyen Van Ut).CT tu 0071003244475 VO VAN DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 200,000.00 895035.130223.155350.TRAN MINH CHAU ung ho MS 2023 034 ong Nguyen Van Ut
13/02/2023 200,000.00 246133.130223.143442.UNG HO MS 2023.027 (ONG NGUYEN VAN HUNG)-130223-14:34:43 246133
13/02/2023 200,000.00 SHGD:10003873.DD:230213.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2023.034 NGUYEN VAN UT
13/02/2023 200,000.00 MBVCB.3095296504.UNG HO MS 2023.034 (ong Nguyen Van Ut).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 200,000.00 225185.130223.115545.MS 2023 028 Nguyen Thi Hien tinh Bac Ninh
13/02/2023 200,000.00 799566.130223.101544.MS2023033( Nguyen thi Binh)
13/02/2023 200,000.00 MBVCB.3094637360.Ung ho MS 2023.031 (gia dinh ong Truong).CT tu 0271000369989 TIEU MINH TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 200,000.00 481107.130223.085100.ung ho MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
13/02/2023 200,000.00 480278.130223.084948.ung ho MS 2023033 chi Nguyen Thi Binh
13/02/2023 200,000.00 478423.130223.084711.ung ho MS 2023034 ong Nguyen Van Ut
13/02/2023 200,000.00 902632.130223.072606.VU THI HUONG Chuyen tien ung ho MS 2023034 ong Nguyen Van Ut
13/02/2023 3,000,000.00 668072.130223.090349.ong Tu Van giup do MS 2023034
13/02/2023 300,000.00 MBVCB.3097934668.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 033 Chi Nguyen Thi Binh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 300,000.00 605854.130223.175259.ung ho NCHCCCL khue 0978671401
13/02/2023 300,000.00 385776.130223.174759.UNG HO MS 2023.032 (EM TRAN THI QUYNH NHU)-130223-17:47:58 385776
13/02/2023 300,000.00 212483.130223.134313.MS2023.034(ONG NGUYEN VAN UT)-130223-13:43:13 212483
13/02/2023 300,000.00 IBVCB.3095374004.Ung ho MS 2023.025(gia dinh ba Huong).CT tu 0011000811405 PHAN THANH HONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 300,000.00 038578.130223.090926.UNG HO MS 2023.034(ONG NGUYEN VAN UT)(-130223-09:09:26 038578
13/02/2023 35,000.00 642745.130223.134250.MS 2023033
13/02/2023 5,500.00 364290.130223.082144.Ung ho MS 2023 034 NAM MO A DI DA PHAT
13/02/2023 50,000.00 MBVCB.3096958247.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.031 gia dinh bac truong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 50,000.00 MBVCB.3096946149.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.032 em tran thi quynh nhu.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 50,000.00 MBVCB.3096923291.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.033 chi nguyen thi binh.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 50,000.00 MBVCB.3096917587.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.034 chu nguyen van ut.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 50,000.00 249724.130223.161009.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 034
13/02/2023 50,000.00 283615.130223.152241.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023034 ong Nguyen Van Ut
13/02/2023 50,000.00 419666.130223.134947.ung ho MS 2023024 gia dinh ba Diem
13/02/2023 50,000.00 038285.130223.104010.T ung ho ong Nguyen Van Ut MS 2023. 034
13/02/2023 50,000.00 MBVCB.3094551666.Ung ho MS 2023.33 (chi Nguyen Thi Binh).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 50,000.00 755317.130223.003502.ung ho MS 2023025
13/02/2023 500,000.00 MBVCB.3097326748.MS 2023.028 Nguyen Thi Hien.CT tu 0301000345655 PHUONG THUA VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 500,000.00 932688.130223.163616.Ung ho MS 2023.028 em Nguyen Thi Hien
13/02/2023 500,000.00 MBVCB.3096048762.Ung ho MS 2023.034 (ong Nguyen Van Ut).CT tu 0071001789313 NGUYEN CUU TINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 500,000.00 521065.130223.113936.Ung ho MS 2023.025 gia dinh ba huong. Xin cam on FT23044796403785
13/02/2023 500,000.00 020097041502131133252023GiGZ843419.35477.113326.ung ho ma so 2023.027 (ong Nguyen Van Hung)
13/02/2023 500,000.00 MBVCB.3094732408.2023.034 Ong Nguyen Van Ut.CT tu 0071000828584 NGUYEN THI NGOC THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 500,000.00 MBVCB.3094729283.2023.029 Ba Nguyen Thi Huong.CT tu 0071000828584 NGUYEN THI NGOC THUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 500,000.00 MBVCB.3094526146.Tri chuyen uh ms 2023.027 Ng Van hung.CT tu 0011000999536 KIEU THI HONG THAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 500,000.00 502451.130223.092126.Quy csyt 555 Binh Duong MS 2023 033 chi Nguyen Thi Binh
13/02/2023 500,000.00 MBVCB.3094340473.Giup do ms 2023.034.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
13/02/2023 500,000.00 543454.130223.091444.Quy csyt555 Binh Duong ung ho MS 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
13/02/2023 500,000.00 SHGD:10000873.DD:230213.BO:TANG THANH LONG.Remark:UNG HO MS 2023 027 ONG NGUYEN VAN HUNG
13/02/2023 500,000.00 MBVCB.3093964289.ms 2023 034 uh ong Nguyen Van Ut.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
13/02/2023 500,000.00 056817.130223.072547.ung ho ma so 2023.034 ong Nguyen Van Ut FT23044483030161
13/02/2023 500,000.00 029843.130223.063102.Ung ho MS 2023.032 em Tran Thi Quynh Nhu FT23044648518497
14/02/2023 1,000,000.00 076007.150223.001019.UNG HO MS 2023.032 TRAN THI QUYNH NHU
14/02/2023 1,000,000.00 747958.140223.213350.HOANG THANH HANG Chuyen tien ung ho MS 2023035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 1,000,000.00 LONG DIEU HUY NT/UNG HO MS 2023.028 (EM NGUYEN THI HIEN)
14/02/2023 1,000,000.00 SHGD:10001260.DD:230214.BO:NGUYEN QUANG DAT.Remark:ung ho ms 2023.035 tai NGOAI THUONG VIET NAM CN HA NOI
14/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3099431579.ung ho MS 2023.032 em Quynh Nhu.CT tu 0971000023243 LE THI MAI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 10,000,000.00 0200970488021415555120232523004065.80289.155552.BIDV HA DONG UNG HO TRAN HAI SAM MS 2023.023
14/02/2023 10,000.00 MBVCB.3102416531.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.035(be Mai Dinh Nam).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 10,000.00 MBVCB.3101908844.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 10,000.00 323064.140223.081025.Vinh Nam ung ho ms 2023 035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 100,000.00 985801.140223.233513.Ung ho MS 2023025 gia dinh ba Huong
14/02/2023 100,000.00 MBVCB.3102779602.ung ho ms 2023.035 (be Mai Dinh Nam).CT tu 0511003798803 LAM NGOC NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 100,000.00 134503.140223.230340.Ung ho NCHCCCL Dao Thuy FT23046716145388
14/02/2023 100,000.00 963850.140223.223746.Ung ho MS 2023 033 chi Nguyen Thi Binh
14/02/2023 100,000.00 560553.140223.201235.Ung ho MS 2023 035 be Mai Dinh Nam Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14/02/2023 100,000.00 783469.140223.201012.MS 2023.025 (gia dinh ba Huong)
14/02/2023 100,000.00 742480.140223.173231.Ms 2023 034 ong Nguyen Van Ut
14/02/2023 100,000.00 369166.140223.162857.MS 2023 034 ong Nguyen Van Ut
14/02/2023 100,000.00 349020.140223.162501.MS 2023 035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 100,000.00 616343.140223.150541.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 100,000.00 712747.140223.145605.DIEP TE Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL
14/02/2023 100,000.00 505701.140223.130403.Ms 2023 035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 100,000.00 750739.140223.122359.ung ho ms 2023035 be MAI DINH NAM
14/02/2023 100,000.00 MBVCB.3099911434.ms 2023.035.CT tu 0011004132182 DINH VAN TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 100,000.00 783425.140223.114724.Ung ho MS 2023.035. Be Mai Dinh Nam FT23045254911155
14/02/2023 100,000.00 MBVCB.3099655633.Ung ho NCHCCCL_NHI_ 0353770502.CT tu 0111000316829 LAM THI BAO NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 100,000.00 MBVCB.3099342248.VU VAN HUY chuyen tien ung ho MS 2023.035 ( be Dinh Nam).CT tu 0281000333229 VU VAN HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 100,000.00 MBVCB.3099143992.Ung ho MS 2023.035.CT tu 0011004163197 KIEU CONG TOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 100,000.00 004469.140223.093035.Ung ho ma so 2023 008 chi Vo Thi Khuong
14/02/2023 100,000.00 004159.140223.092524.Ung ho ma so 2023 015 ba Tran Thi Hoa
14/02/2023 100,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36288421204.36288421204-0328732667-ung ho MS 2023 035
14/02/2023 100,000.00 004010.140223.091945.Ung ho ma so 2023 018 gia dinh ong Quynh
14/02/2023 100,000.00 003920.140223.091633.Ung ho ma so 2023 021 ong Hoang Van Ninh
14/02/2023 100,000.00 003836.140223.091445.Ung ho ma so 2023 023 anh Tran Hai Sam
14/02/2023 100,000.00 003630.140223.090943.Ung ho ma so 2023 024 gia dinh ba Diem
14/02/2023 100,000.00 003550.140223.090731.Ung ho ma so 2023 025 gia dinh ba Huong
14/02/2023 100,000.00 003437.140223.090328.Ung ho ma so 2023 027 ong Nguyen Van Hung
14/02/2023 100,000.00 IBVCB.3098918825.Giup ma so 2023.035 be Mai Dinh Nam .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 100,000.00 MBVCB.3098918663.MS 2023.035 ung ho be Mai Dinh Nam.CT tu 0281000390302 NGUYEN CONG THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 100,000.00 003258.140223.085534.Ung ho ma so 2023 031 gia dinh ong Truong
14/02/2023 100,000.00 003203.140223.085256.Ung ho ma so 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
14/02/2023 100,000.00 604907.140223.085001.VCB;0011002643148;LE THI HANG chuyen khoan ung ho gia dinh ba huong
14/02/2023 100,000.00 003042.140223.084957.Ung ho ma so 2023 034 ong Nguyen Van Ut
14/02/2023 100,000.00 391937.140223.083829.MS 2023 035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 100,000.00 924482.140223.083423.MS 2023035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 100,000.00 MBVCB.3098567542.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.035 Mai Dinh Nam.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 150,000.00 MBVCB.3099033878.MS2023.035 Ung ho chau Mai Dinh Nam.CT tu 0541000273278 NGUYEN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 150,000.00 MBVCB.3098670755.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 150,000.00 MBVCB.3098666216.Ung ho MS 2022.333.CT tu 0071000223342 PHAN THI MY NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 150,000.00 MBVCB.3098630547.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.035( be Mai Dinh Nam).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 2,000,000.00 902512.140223.143938.VCB;0011002643148;Thanh ung ho MS 2023 032 Em Tran Thi Quynh Nhu
14/02/2023 2,000,000.00 416839.140223.133738.MS 2023 035
14/02/2023 2,000,000.00 IBVCB.3099051062.MS 032 MS 033 MS 034 MS 029.CT tu 0531000285803 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 20,000,000.00 UNG HO 2 MA SO 2023.029 + 2023.034 MOI MA SO 10 TRIEU. TC:20 TRIEU VND
14/02/2023 20,000.00 317264.140223.073536.ung ho ms 2023 035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 20,000.00 MBVCB.3098393688.Ung ho MS 2023.033 (Chi Nguyen Thi Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 20,000.00 MBVCB.3098260818.ms 2023 033.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 200,000.00 962417.140223.223452.Ung ho MS 2023 035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 200,000.00 MBVCB.3102461894.Ung ho MS 2023.027 ( Ong Nguyen Van Hung).CT tu 0081001223865 HUYNH THI NGOC LIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 200,000.00 045107.140223.194032.MS 2023.035(BE MAI DINH NAM)-140223-19:40:32 045107
14/02/2023 200,000.00 043963.140223.193818.MS 2023.034 (ONG NGUYEN VAN UT)-140223-19:38:18 043963
14/02/2023 200,000.00 042261.140223.193500.MS 2023.033(CHI NGUYEN THI BINH)-140223-19:35:00 042261
14/02/2023 200,000.00 040790.140223.193214.MS 2023.032(EM TRAN THI QUYNH NHU)-140223-19:32:14 040790
14/02/2023 200,000.00 193259.140223.174739.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 025 gia dinh ba huong
14/02/2023 200,000.00 913901.140223.155529.UNG HO MS2023025 gia dinh ba Huong
14/02/2023 200,000.00 MBVCB.3100626441.MS 2023.035(be Mai Dinh Nam).CT tu 0451000216356 MAC DUC TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 200,000.00 079190.140223.130830.NGUYEN TU LAP chuyen tien tu VNPT Money MS 2023030 gia dinh ong dong
14/02/2023 200,000.00 006295.140223.110619.MS 2023.035 (be MAI DINH NAM)
14/02/2023 200,000.00 915970.140223.104144.VCB;0011002643148;MS 2023 035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 200,000.00 795408.140223.104012.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 035 be mai dinh nam
14/02/2023 200,000.00 MBVCB.3099082253.ms 2023035 .CT tu 0011002893357 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 200,000.00 940441.140223.091122.IBFT MS 2023.035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 200,000.00 346416.140223.091039.VU THI XUAN CHUYEN TIEN MS2023035 UNG HO BE MAI DINH NAM
14/02/2023 200,000.00 896806.140223.090950.VCB;0011002643148;MS2023 035
14/02/2023 200,000.00 535653.140223.090220.MS 2023 035
14/02/2023 200,000.00 978002.140223.083541.MS 2023.035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 200,000.00 MBVCB.3098830738.MS 2023.035.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 200,000.00 279171.140223.081659.VCB;0011002643148;MS 2023 035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 200,000.00 849662.140223.080027.Ung ho MS 2023 035 Be Mai Dinh Nam
14/02/2023 200,000.00 235578.140223.072353.Ung ho MS 2023 035
14/02/2023 250,000.00 IBVCB.3101710121.Bac Ninh ma so MS 2023 028 em Nguyen Thi Hien.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 250,000.00 IBVCB.3101695506.Ung ho ma so MS 2023 029 ba Nguyen Thi Huong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 250,000.00 IBVCB.3101689595.Ung ho ma so MS 2023 030 gia dinh ong Dong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 250,000.00 IBVCB.3101677217.Ung ho ma so MS 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 250,000.00 IBVCB.3101662901.Ung ho ma so MS 2023 033 chi Nguyen Thi Binh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 250,000.00 IBVCB.3101666036.Ung ho ma so MS 2023 034 ong Nguyen Van Ut.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 250,000.00 IBVCB.3101650378.Ung ho ma so MS 2023 035 be Mai Dinh Nam.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 250,000.00 272220.140223.042310.ung ho MS 2023.025 gia dinh ba Huong FT23045579599710
14/02/2023 3,000,000.00 732411.140223.100159.Ong Tu Van ung ho MS 2023035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 30,000.00 716768.140223.111615.UNG HO MS 2023.035 FT23045144792902
14/02/2023 30,000.00 MBVCB.3098261822.ms 2023 032.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 30,000.00 MBVCB.3098252963.ma 2023 034.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 300,000.00 MBVCB.3101091073.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 035 be Mai Dinh Nam.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 300,000.00 896666.140223.152632.ung ho MS 2023027 ong Nguyen Van Hung
14/02/2023 300,000.00 935778.140223.152421.ung ho MS 2023035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 300,000.00 624919.140223.103413.Ung ho ms 2023.035 be Mai Dinh Nam FT23045649324761
14/02/2023 300,000.00 686191.140223.101801.UNG HO MS 2023.035(BE MAI DINHNAM)-140223-10:18:00 686191
14/02/2023 300,000.00 MBVCB.3099170080.ung ho MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 300,000.00 MBVCB.3099154481.Ung ho MS 2023.027 (Ong Nguyen Van Hung).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 300,000.00 505559.140223.093758.Ung ho MS 2023.035 be Mai Dinh Nam FT23045508659360
14/02/2023 400,000.00 972346.140223.235244.ung ho MS 2023033 chi nguyen thi Binh
14/02/2023 5,000.00 MBVCB.3100340277.Tra Xuan Binh giup ms 2023035.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 5,000.00 VCB.CTTL.13/02/2023.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.034(ong Nguyen Van Ut). CT tu 0241004077162 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 5,500.00 909769.140223.103642.Ung ho MS 2023 035 NAM MO A DI DA PHAT
14/02/2023 50,000.00 838393.140223.193011.Ung ho NCHCCCL Le 0964771037
14/02/2023 50,000.00 632653.140223.144203.Gui 2023 035
14/02/2023 50,000.00 784471.140223.130909.T ung ho Be Mai Dinh Nam MS 2023. 035
14/02/2023 50,000.00 116074.140223.120339.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 035
14/02/2023 50,000.00 MBVCB.3098924614.Chuyen tien ung ho be mai dinh nam : ms 2023.035.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 50,000.00 MBVCB.3098543314.Ung ho MS 2023.034.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 50,000.00 MBVCB.3098281097.ok.CT tu 0301000414675 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 500,000.00 654155.140223.143709.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho be mai dinh nam ms 2022 035
14/02/2023 500,000.00 848537.140223.103550.ms 2023035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 500,000.00 686750.140223.094647.Ung ho MS 2023035 be Mai Dinh Nam
14/02/2023 500,000.00 MBVCB.3099029995.Giup do ms 2023.035.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 500,000.00 114077.140223.091057.Ung ho MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam)
14/02/2023 500,000.00 MBVCB.3098705214.ms 2023 035 uh be Mai Dinh Nam.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
14/02/2023 500,000.00 MBVCB.3098476616.ung ho MS 2023.034 ong Nguyen Van Ut.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
14/02/2023 8,200,000.00 784535.140223.114756.ung ho ms 2023024 gia dinh ba Ng Thi Diem FT23045403560310
15/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3105815660.TRAN NGOC MAI ung ho chau Nguyen Tien Long ms 2023.036.CT tu 0021000478390 TRAN NGOC MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3104800317.ung ho MS 2023.036 em nguyen tien long.CT tu 0161000237503 TRAN THI KIM CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 10,000.00 MBVCB.3106155813.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 10,000.00 101799.150223.113315.Ung ho NCHCCCL An Gion con muon gop suc nho cua minh cho chuong trinh nam nao cung co gia dinh doan tu chuong trinh mai khong co tap cuoi
15/02/2023 10,000.00 335572.150223.080703.Vinh Nam ung ho ms 2023 036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3107354266.Ms 2023 036 em Nguyen Tien Long.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 100,000.00 129140.150223.221442.MS 2023.036 ung ho em Nguyen Tien Long FT23047314818681
15/02/2023 100,000.00 222260.150223.220755.Ung Ho Chuong Trinh
15/02/2023 100,000.00 685998.150223.213147.ung ho NCHCCCL
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3106745330.Ung ho MS 2023.036 em Nguyen Tien Long.CT tu 0071000790280 LU THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 100,000.00 873160.150223.200409.Ung ho MS 2023 036 em Nguyen Tien Long Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3106621853.ung ho Ms 2023.036(e Nguyen Tien Long).CT tu 1015199024 TRAN THAI THE HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3105732227.Ung ho NCHCCCL - LUONG THI PHUONG THAO - 0936619912.CT tu 0031001134210 LUONG THI PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 100,000.00 430600.150223.162907.Nghi chuyen khoan FT23046466413366
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3105319056.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 100,000.00 230702.150223.150916.Ung ho NCHCCCL Dai 0798505571
15/02/2023 100,000.00 613909.150223.134846.Ung ho NCHCCCL Nguyen thi thanh thuy 0983983212
15/02/2023 100,000.00 283158.150223.124940.Ung ho MS 2023 036 em NGUYEN TIEN LONG
15/02/2023 100,000.00 722770.150223.114358.Ung ho em nguyen tien long MS 2023.036 FT23046011568911
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3104085373.Ung ho MS 2023.036 (Em Nguyen Tien Long.CT tu 0691000303482 NGUYEN THUAN QUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 100,000.00 SHGD:10000423.DD:230215.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.030ung ho gia dinh ong Doan Van Dong
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3103894439.Ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long) Nhu Han, Yen Son, tinh Tuyen Quang.CT tu 9713198888 NGUYEN DUY HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 100,000.00 667431.150223.101156.NGUYEN ANH DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023 026 gia dinh chi Nghia
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3103750166.Ung ho ma so 2023036 em Nguyen Tien Long.CT tu 0611001906227 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3103730007.ung ho MS 2023.036 em nguyen tien long.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 100,000.00 635564.150223.093951.Ho tro em Nguyen Tien Long MS 2023 036
15/02/2023 100,000.00 520126.150223.090829.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 036 em nguyen tien long
15/02/2023 100,000.00 IBVCB.3103474787.Giup ma so 2023.036 em Nguyen Tien Long .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3103444841.ung ho MS 2023.036 ( em Nguyen Tien Long).CT tu 0071001953942 NGUYEN DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 100,000.00 483682.150223.082002.VCB;0011002643148;DUONG THI QUYEN ung ho MS 2023036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 100,000.00 796110.150223.081918.ung ho nchcccl nguyen thanh 0983700038
15/02/2023 100,000.00 3.633.801.502.230.810.000.000.000
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3103259951.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.036 Nguyen Tien Long.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 100,000.00 906941.150223.071849.VCB;0011002643148;HA THI HIEN ung ho MS 2023 036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 100,000.00 193504.150223.070219.MS 2023 036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 100,000.00 MBVCB.3103002335.Ung ho ma so 2023035 be Mai Dinh Nam.CT tu 0611001906227 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 15,000.00 MBVCB.3105101535.Ms 2023.036 Em Nguyem tien long, xom tan ho, xa nhu han, huyen yen son, tuyen quang..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 150,000.00 MBVCB.3103195503.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 2,000,000.00 SHGD:10008351.DD:230215.BO:NGUYEN HUU YEN NHI.Remark:UNG HO MS 2023.030 (GIA DINH ONG DONG)
15/02/2023 2,000,000.00 691609.150223.135819.Ung ho MS 2023. 025 gia dinh ba Huong. Vo chong Hien Ngan ung ho chau be
15/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3104668998.Chuyen tien ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 0281001112417 VU THI KIM VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 20,000.00 419548.150223.080656.Ung ho NCHCCCL Dang Ngoc Dan Thanh 0854508910
15/02/2023 20,000.00 MBVCB.3102963884.Ung ho MS 2023.034 (Ong Nguyen Van Ut).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 912206.150223.225144.Ung ho ma so 2023036 em Mguyen Tien Long
15/02/2023 200,000.00 172513.150223.223236.ung ho ms 2023.027 ong nguyen van hung
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3107276820.Ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 0611001940600 MAI THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 672592.150223.203425.MS 2023.036 (EM NGUYEN TIEN LONG)-150223-20:34:25 672592
15/02/2023 200,000.00 156449.150223.201224.ung ho em Nguyen Tien Long MS.2023.036
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3106744726.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 036 chau Nguyen Tien Long.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 894860.150223.195454.Ung ho MS2023.036 em Nguyen Tien Long FT23046735914230
15/02/2023 200,000.00 382467.150223.194921.UNG HO MS 2023.036 EM NGUYEN TIEN LONG
15/02/2023 200,000.00 858541.150223.193612.2023.036 FT23046213852100
15/02/2023 200,000.00 329242.150223.162716.VCB;0011002643148;DUONG THI THUAN chuyen khoan ung ho MS 2023036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 200,000.00 178648.150223.154413.NGUYEUNG THI VOC CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNETung ho em nguyen tien long
15/02/2023 200,000.00 373522.150223.144800.ung ho ms 2023036 e nguyen tien long
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3104564853.ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 0111001513070 NGUYEN HONG THOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 274152.150223.123743.Ung ho MS 2023 036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 200,000.00 754739.150223.115928.Ung ho MS 2023.036 em Nguyen Tien Long FT23046054160772
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3103986256.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.034(ong Nguyen Van Ut,).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3103977105.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.035(be Mai Dinh Nam).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3103949450.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.036(e Nguyen Tien Long).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 SHGD:10000419.DD:230215.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.025ung ho gia dinh Ba Dau Thi Huong
15/02/2023 200,000.00 SHGD:10000414.DD:230215.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2023.020chuc em Luong Cong Dai mau khoe
15/02/2023 200,000.00 184552.150223.101530.VCB;0011002643148;Ung ho Ms2023036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3103800211.Mai Dinh Nam 2023 035.CT tu 0721000592690 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 200,000.00 739122.150223.100631.MS 2023036 em Nguyen tien long
15/02/2023 200,000.00 414570.150223.091511.MS 2023.036 ung ho em Nguyen Tien Long FT23046077186858
15/02/2023 200,000.00 463010.150223.091251.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 036 Nguyen Tien Long
15/02/2023 200,000.00 401810.150223.090808.UH NCHCCCL, nguyensen, 0393000804 FT23046934040588
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3103351506.MS 2023.036.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 811074.150223.081813.ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long)
15/02/2023 200,000.00 014261.150223.081349.ZP6HC4DKSLHO MS 2023036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 200,000.00 759548.150223.080110.Ung ho MS 2023036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 200,000.00 410954.150223.080106.Ung ho NCHCCCL V.Anh 0908121078
15/02/2023 200,000.00 049388.150223.075315.Ung ho MS 2023 036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3103059520.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.030 (gia dinh ong Dong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3103050422.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2023.031 (gia dinh ong Truong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3103049897.Nam Mo Duoc Su Luy Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3103057981.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.033 (chi Nguyen Thi Binh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3103048978.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2023.034 (ong Nguyen Van Ut).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 200,000.00 MBVCB.3103056845.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2023.035 (be Mai Dinh Nam).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 22,222.00 365474.150223.124204.NCHCCCL 0904161616 COSY36 UNG HO CT-150223-12:41:20 365474
15/02/2023 250,000.00 175001.150223.160330.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so gom 029 032 033 034 035
15/02/2023 250,000.00 IBVCB.3105264821.Ung ho ma so MS 2023 036 em Nguyen Tien Long .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 250,000.00 IBVCB.3105252107.Ung ho ma so MS 2023 019 gia dinh chi Thu.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 250,000.00 IBVCB.3105236470.Ung ho ma so MS 2023 020 be Luong Cong Dai.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 250,000.00 IBVCB.3105221858.Ung ho ma so MS 2023 021 ong Hoang Van Ninh.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 250,000.00 IBVCB.3105214194.Ung ho ma so MS 2023 023 anh Tran Hai Sam.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 250,000.00 IBVCB.3105202925.Ung ho ma so MS 2023 024 gia dinh ba Diem.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 250,000.00 IBVCB.3105198396.Ung ho ma so MS 2023 025 gia dinh ba Huong .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 250,000.00 IBVCB.3105178878.Ma so MS 2023 026 gia dinh chi Nghia.CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 250,000.00 IBVCB.3105157775.Ma so MS 2023 027 ong Nguyen Van Hung .CT tu 0011001886743 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 250,000.00 748754.150223.115632.MS 2023-036 Nguyen Tien Long FT23046124806510
15/02/2023 250,000.00 IBVCB.3104006922.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 250,000.00 IBVCB.3103989470.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 30,000.00 MBVCB.3106655321.MS2023.036( em Nguyen Tien Long).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 300,000.00 MBVCB.3106220507.Ung ho MS 2023.036 em NGUYEN TIEN LONG.CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 300,000.00 684714.150223.151954.MS 202328 em Nguyen Thi Hien
15/02/2023 300,000.00 747050.150223.145730.ung ho MS 2023.036 ( em Nguyen Tien Long )
15/02/2023 300,000.00 576542.150223.144009.Be Thuy Anh ung ho MS 2023 036 Nguyen Tien Long
15/02/2023 300,000.00 MBVCB.3104008608.ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 0081001291096 DO MAI QUYNH NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 300,000.00 MBVCB.3103934488.Ung ho MS 2023.036( Nguyen Tien Long).CT tu 0021000529588 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 300,000.00 563930.150223.102946.MS 2023.036 em Nguyen Tien Long FT23046385749250
15/02/2023 300,000.00 162306.150223.101048.DINH NHAT LE chuyen tien ung ho MS 2023.036 Nguyen Tien Long
15/02/2023 300,000.00 774318.150223.080842.ung ho MS 2023025 ung ho gia dinh ba huong
15/02/2023 300,000.00 678738.150223.071222.Ong ba KhaiTam gui chau Ng Tien Long,ms2023.036
15/02/2023 400,000.00 MBVCB.3106357553.UNG HO MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 400,000.00 409043.150223.094846.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 036 em NGUYEN TIEN LONG
15/02/2023 5,000,000.00 606994.150223.095445.ong Tu Van giup do MS 2023036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 5,000.00 MBVCB.3106881698.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.036(em Nguyen Tien Long).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 5,000.00 MBVCB.3103175047.Tra Xuan Binh giup ms 2023036.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 5,500.00 659516.150223.094620.Ung ho MS 2023 036 NAM MO A DI DA PHAT
15/02/2023 50,000.00 374983.150223.215908.T ung ho E Nguyen Tien long MS 2023. 036
15/02/2023 50,000.00 126746.150223.155304.Gui ms 2023 036
15/02/2023 50,000.00 702739.150223.141107.MS 2023.030 ( gia dinh ong Dong )
15/02/2023 50,000.00 293995.150223.131042.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 036
15/02/2023 50,000.00 931739.150223.112510.Ung ho NCHCCCL Hong 0965724767
15/02/2023 50,000.00 845673.150223.094709.UH MS 2023.036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 50,000.00 470383.150223.094426.UNG HO NCHCCCL FT23046857000007
15/02/2023 500,000.00 862816.150223.223023.Ung ho MS 2023 036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 500,000.00 MBVCB.3106661595.Ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 0371000422912 DANG KIM MAI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 500,000.00 646254.150223.194630.UNG HO MS2023036(E NGUYEN TIEN LONG)-150223-19:46:32 646254
15/02/2023 500,000.00 863412.150223.193845.Ung ho NCHCCCL FT23046430088650
15/02/2023 500,000.00 718531.150223.182941.Ung ho MS 2023.025 FT23046040208020
15/02/2023 500,000.00 593085.150223.182839.Ung ho ms 2023035 be Mai Dinh Nam
15/02/2023 500,000.00 MBVCB.3105107330.Ung ho NCHCCCL. Ten: NGUYEN CONG CHI. So dien thoai: 0913859445.CT tu 1027872430 NGUYEN CONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 500,000.00 789647.150223.121708.ms 2023.036 em nguyen tien long FT23046043549103
15/02/2023 500,000.00 695962.150223.114411.UNG HO MD 2023.036 em Nguyen Tien Long
15/02/2023 500,000.00 669551.150223.111849.Ung ho MS2023.036 em Nguyen Tien Long FT23046879073036
15/02/2023 500,000.00 MBVCB.3103631705.Ung ho MS 2023.027 ( ong Nguyen Van Hung).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
15/02/2023 500,000.00 MBVCB.3103338673.ms 2023 036 uh em Nguyen Tien Long.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
15/02/2023 500,000.00 758949.150223.080118.Ung ho MS 2023 036
15/02/2023 500,000.00 561139.150223.075849.VCB;0011002643148;Giup do ma so 2023 036
15/02/2023 500,000.00 255391.150223.064221.Ung ho MS 2023.035 be Mai Dinh Nam FT23046040509394
15/02/2023 75,000.00 444631.150223.185811.MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3109433458.Ung ho MS 2023.033(chi Nguyen Thi Binh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3109437809.Ung ho MS 2023.032(em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3109379982.Ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3108753361.Ung ho MS 2023.037 Be Ka Minh.CT tu 0441000733722 BUI THI VIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3108214759.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho MS:2023.037(be ka Minh).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 10,000,003.00 MBVCB.3109400632.Ung ho MS 2023.034 (ong Nguyen Van Ut).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 10,000.00 MBVCB.3111362321.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.037(be K Minh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 10,000.00 MBVCB.3109474008.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 10,000.00 714650.160223.081746.quyen gop
16/02/2023 10,000.00 265974.160223.075125.Vinh Nam ung ho ms 2023 037 be Ka Minh
16/02/2023 100,000,000.00 CTY PHUONG TRANG UNG HO MS 2023.037 (BE KA MINH), BAO VIETNAMNET
16/02/2023 100,000.00 MBVCB.3111781172.ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 0491000099311 NGUYEN NGOC DUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 100,000.00 842707.160223.195722.MS2023 034
16/02/2023 100,000.00 134559.160223.173951.Ung ho MS 2023 037 be Ka Minh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16/02/2023 100,000.00 MBVCB.3110212922.Ung ho NCHCCCL VIET 0983197353.CT tu 0611001769890 TA QUOC VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 100,000.00 219673.160223.162127.VCB;0011002643148;Uh NCHCCCL Le Hong 0795707074
16/02/2023 100,000.00 MBVCB.3109788423.Ung ho MS 2023.036 ( em Nguyen Tien Long).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 100,000.00 MBVCB.3109773706.Ung ho MS 2023.037 (be Ka Minh).CT tu 1017565474 TO THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 100,000.00 793592.160223.140752.ung hoMS 2023036
16/02/2023 100,000.00 457328.160223.132416.ung ho MS 2023.032
16/02/2023 100,000.00 980677.160223.131117.MS 2023.036 EM NGUYEN TIEN LONG-160223-13:11:18 980677
16/02/2023 100,000.00 101220.160223.125512.Ung ho MS 2023 035 be MAI DINH NAM
16/02/2023 100,000.00 099900.160223.125316.Ung ho MS 2023 029 ba NGUYEN THI HUONG
16/02/2023 100,000.00 757628.160223.113834.ung ho MS 2023.037 Ka Minh FT23047500683925
16/02/2023 100,000.00 697616.160223.111021.co Lien ung ho ms 2023.037 be Ka Minh FT23047090668663
16/02/2023 100,000.00 935740.160223.093901.Ung ho MS 2023 037 be KA MINH
16/02/2023 100,000.00 184416.160223.093544.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Vuthikimhuong 0386869575
16/02/2023 100,000.00 IBVCB.3108267882.Giup ma so 2023.037 be Ka Minh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/02/2023 100,000.00 013462.160223.084050.Ung ho NCHCCCL Toan 0909807882
16/02/2023 100,000.00 376169.160223.082039.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 037 be ka minh
16/02/2023 100,000.00 492539.160223.081718.Unh ho MS 2023.036 em Nguyen Tien Long
16/02/2023 100,000.00 865583.160223.075747.Ms 2023 036 em Nguyen Tien Long
16/02/2023 100,000.00 863895.160223.075403.Ms 2023 037 be Ka Minh
16/02/2023 100,000.00 278606.160223.073942.MS 2023 037 Be Ka Minh
16/02/2023 100,000.00 231837.160223.073012.Ung ho MS 2023 037 Be Ka Minh
16/02/2023 100,000.00 081567.160223.015553.MS 2023 025 gia dinh ba DAU THI HUONG va em be
16/02/2023 150,000.00 MBVCB.3107863718.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.037 Be Ka Minh.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 150,000.00 MBVCB.3107752110.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MA 2023.037 (Be Ka Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3109396035.ung ho MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3109369767.Ung ho MS 2023.037 (be KA Minh).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 20,000.00 MBVCB.3109701386.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms 2023.032..CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 20,000.00 MBVCB.3109696063.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms 2023.028..CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 20,000.00 MBVCB.3109673014.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms2023.026..CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 20,000.00 VCB.CTDK.15/02/2023.Ung ho NCHCCCL. CT tu 1015899742 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 20,000.00 MBVCB.3107563969.Ung ho MS 2023.035 (Be Mai Dinh Nam).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 200,000.00 MBVCB.3111557801.MS 2023.037.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 200,000.00 264933.160223.205800.UNG HO MS 2023.037 BE KA MINH-160223-20:58:00 264933
16/02/2023 200,000.00 770292.160223.204418.HOANG ANH HA Chuyen tien ung ho MS2023036 Nguyen Tien Quang
16/02/2023 200,000.00 249761.160223.202707.MS 2023.037 (BE KA MINH)-160223-20:27:09 249761
16/02/2023 200,000.00 842680.160223.195635.Ung ho NCHCCCL hung 0798759689 FT23047250653392
16/02/2023 200,000.00 190250.160223.164308.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 027
16/02/2023 200,000.00 369370.160223.161127.co Huong xinh dep ung ho be Ka Minh ms 2023.037 FT23047425280766
16/02/2023 200,000.00 MBVCB.3109415697.ung ho MS 2023.037.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 200,000.00 772347.160223.111940.ung ho ms 2023037 be ka minh
16/02/2023 200,000.00 MBVCB.3108778447.UNG HO MS 2023.037 (be Ka Minh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 200,000.00 MBVCB.3108390035.Ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 200,000.00 832322.160223.090814.VCB;0011002643148;UH MS 2023 036 em Nguyen Tien Long
16/02/2023 200,000.00 148606.160223.085801.Ung ho quy
16/02/2023 200,000.00 470500.160223.060111.Be hoang vo dieu my ung ho ms 2023.035 be mai dinh nam
16/02/2023 250,000.00 248206.160223.072302.Ung ho MS2023 037 Be Ka Minh
16/02/2023 3,000,000.00 937187.160223.095318.ong Tu Van ho tro MS 2023037
16/02/2023 30,000.00 777692.160223.061035.LX UNG HO MS 2023.035(BE MAI DINH NAM)-160223-06:10:35 777692
16/02/2023 30,000.00 777423.160223.060730.LX UNG HO MS 2023.036-160223-06:07:26 777423
16/02/2023 300,000.00 180937.160223.182259.UNG HO MS 2023-025(GIA DINH BA HUONG)-160223-18:22:58 180937
16/02/2023 300,000.00 561126.160223.172326.TTHIEN ung ho MS 2023037 Be Ka Minh
16/02/2023 300,000.00 800299.160223.091024.Ung ho MS 2023037 Be Ka Minh
16/02/2023 300,000.00 814925.160223.083825.UNG HO MS 2023.037(BE KAMINH)-160223-08:38:25 814925
16/02/2023 300,000.00 MBVCB.3107829081.ung ho MS 2023.037(be Ka Minh).CT tu 0651000606931 NGUYEN KHUU DONG PHONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 300,000.00 771883.160223.044358.QAQE UNG HO MS 2023.026 (GIA DINH CHI NGHIA)-160223-04:43:58 771883
16/02/2023 300,000.00 771726.160223.044144.QA UNG HO MS 2023.027 (ONG NGUYEN VAN HUNG)-160223-04:41:43 771726
16/02/2023 300,000.00 771532.160223.043916.QA RO UNG HO MS 2023.028 (EM NGUYEN THI HIEN)-160223-04:39:15 771532
16/02/2023 300,000.00 771421.160223.043748.QA RO UNG HO MS 2023.029 (BA NGUYEN THI HUONG)-160223-04:37:48 771421
16/02/2023 300,000.00 771169.160223.043456.QA UNG HO MS 2023.030 (GIA DINH ONG ONG)-160223-04:34:55 771169
16/02/2023 300,000.00 771040.160223.043308.RO UNG HO MS 2023.031 (GIA DINH ONG TRUONG)-160223-04:33:08 771040
16/02/2023 300,000.00 770889.160223.043119.UNG HO MS 2023.032 (EM TRAN THI QUYNH NHU)-160223-04:30:48 770889
16/02/2023 300,000.00 770766.160223.042850.UNG HO MS 2023.033 (CHI NGUYEN THI BINH)-160223-04:28:50 770766
16/02/2023 300,000.00 770661.160223.042657.UNG HO MS 2023.034 (ONG NGUYEN VAN UT)-160223-04:26:57 770661
16/02/2023 300,000.00 770513.160223.042440.UNG HO MS 2023.035 (BE MAI DINH NAM)-160223-04:24:41 770513
16/02/2023 300,000.00 770354.160223.042202.UNG HO MS 2023.036 (EM NGUYEN TIEN LONG)-160223-04:21:58 770354
16/02/2023 5,500.00 734111.160223.100319.Ung ho MS 2023 037 NAM MO A DI DA PHAT
16/02/2023 50,000.00 970609.160223.221102.Ung ho NCHCCCL Huyen Trang 0353868229
16/02/2023 50,000.00 866370.160223.211855.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HANG 0392709520 ungho NCHCCCL
16/02/2023 50,000.00 294096.160223.194953.Ung ho MS 2023.034 (ong Nguyen Van Ut)
16/02/2023 50,000.00 619674.160223.115854.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023037 be Ka Minh
16/02/2023 50,000.00 145340.160223.113412.T ung ho Be Ka Minh MS 2023. 037
16/02/2023 50,000.00 084719.160223.112718.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 037
16/02/2023 50,000.00 359876.160223.092353.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 037 be Ka Minh
16/02/2023 50,000.00 517421.160223.073736.VCB;0011002643148;VO HOANG HUNG chuyen khoan ung ho MS 2023 037
16/02/2023 50,000.00 946706.160223.055648.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2023036 em Nguyen Tien Long
16/02/2023 50,000.00 945952.160223.055412.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2023035 be Mai Dinh Nam
16/02/2023 50,000.00 811763.150223.232512.Ung ho NCHCCCL vu thi huong 0366599551
16/02/2023 500,000.00 278866.160223.212902.UNG HO MS 2023.027 (ONG NGUYEN VAN HUNG)-160223-21:29:05 278866
16/02/2023 500,000.00 276572.160223.212339.UNG HO MS 2023.037 (BE KA MINH)-160223-21:23:41 276572
16/02/2023 500,000.00 355892.160223.182646.Ung ho MS 2023.036 em Nguyen tien long
16/02/2023 500,000.00 493625.160223.170533.ung ho MS 2023 036 chau Nguyen Tien Long FT23047357740846
16/02/2023 500,000.00 430708.160223.163841.ung ho ma so 2023.037 be Ka Minh FT23047025157605
16/02/2023 500,000.00 MBVCB.3109706927.Ung ho ma so 2023.037 ( be Ka Minh).CT tu 1019351306 LE THANH LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 500,000.00 924652.160223.145314.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho be ka minh ms 2023 037
16/02/2023 500,000.00 MBVCB.3109389021.ms 2023 037 uh be Ka Minh.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
16/02/2023 500,000.00 MBVCB.3109198118.Ung ho MS 2023.037 ( be Ka Minh).CT tu 0281000206657 TRAN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 500,000.00 710221.160223.122257.Ung ho MS 2023. 036 ( Em Nguyen Tien Long)
16/02/2023 500,000.00 839386.160223.121929.Ung ho MS 2023.037 - Be Ka Minh FT23047030363740
16/02/2023 500,000.00 MBVCB.3107887365.Ung ho 2023.036 em Nguyen Tien Long.CT tu 0071000928837 VO THI HUYNH LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 500,000.00 MBVCB.3107750393.MS 2023.037 (Be Ka Minh).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 500,000.00 MBVCB.3107632666.ung ho MS 2023.036 em Nguyen Tien Long, tinh Tuyen Quang.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
16/02/2023 500,000.00 772036.160223.044627.QAQE UNG HO MS 2023.025 (GIA DINH BA HUONG)-160223-04:46:28 772036
16/02/2023 66,000.00 805632.150223.231831.MS 2023036 em Nguyen Tien Long
16/02/2023 900,000.00 904074.160223.085902.Ung ho MS 2023 033 MS 2023 034 MS 2023 035
16/02/2023 900,000.00 903243.160223.085758.Ung ho MS 2023 030 MS 2023 031 MS 2023 032
17/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3113281198.Nelly Duyen ung ho MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0251002492483 PHAM NGOC HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 1,000,000.00 865526.170223.102741.HOANG THANH HANG Chuyen tien giup do MS 2023038 em Ta Van Phuc
17/02/2023 1,000,000.00 163230.170223.085716.TRAN THI THU chuyen tienMS2023.038 em ta van phuc
17/02/2023 10,000.00 MBVCB.3115733654.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.038(em Ta Van Phuc).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 10,000.00 MBVCB.3115675759.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 10,000.00 MBVCB.3113934379.Tra Xuan Binh giup 2ms 2023037 va 2023038.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/02/2023 10,000.00 328563.170223.081042.Vinh Nam ung ho ms 2023 038 em Ta Van Phuc
17/02/2023 100,000.00 553228.170223.204649.ung ho MS 2023035
17/02/2023 100,000.00 256037.170223.204021.MS 2023 030
17/02/2023 100,000.00 MBVCB.3115667094.Ung ho MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam).CT tu 0451000377764 PHAN NGOC THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 100,000.00 MBVCB.3114449315.ung ho MS 2023.037.CT tu 0061000109458 HO MY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 100,000.00 349707.170223.160228.Ung ho ms 2023.036 Nguyen Tien Long FT23048609617986
17/02/2023 100,000.00 MBVCB.3114030392.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.038 Ta Van Phuc.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 100,000.00 578469.170223.141645.VCB;0011002643148;ung ho NCHCCCL Bui Huu Thien 0979232487
17/02/2023 100,000.00 MBVCB.3113891751.Ung ho MS 2023.037 (be Ka Minh).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 100,000.00 MBVCB.3113840677.MA 2023.038 ta van phuc.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 100,000.00 915031.170223.135951.Ung ho MS 2023 038 em TA VAN PHUC
17/02/2023 100,000.00 192032.170223.123923.Ung ho MS2023 038 em Ta Van Phuc
17/02/2023 100,000.00 MBVCB.3113276553.Ung ho be MS2023.038(em Ta Van Phuc).CT tu 0461000418292 TRAN THI TRUC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 100,000.00 100735.170223.114028.MS 2023.038 (em Ta Van Phuc)
17/02/2023 100,000.00 528134.170223.104507.Ung ho NCHCCCL
17/02/2023 100,000.00 464324.170223.104338.UNG HO MS 2023.038 ( TA VAN PHUC - HA NOI )-170223-10:43:37 464324
17/02/2023 100,000.00 286507.170223.095128.Ung ho MS 2023.036. Em Nguyen Tien Long
17/02/2023 100,000.00 017882.170223.092000.ZP6HC69898RN MS2023038
17/02/2023 100,000.00 389875.170223.084721.Ho tro be Ta Van Phuc MS 2023 038
17/02/2023 100,000.00 334885.170223.082604.MS 2023 038 em Ta Van Phuc
17/02/2023 100,000.00 163621.170223.081240.VCB;0011002643148;ung ho ms2023038 em Ta van phuc
17/02/2023 100,000.00 IBVCB.3112339363.Giup ma so 2023.038 em Ta Van Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/02/2023 100,000.00 213316.170223.062910.Thuc chuyen FT23048500626109
17/02/2023 100,000.00 595410.170223.011136.ung ho MS 2023037 Be Ka Minh
17/02/2023 100,000.00 159044.170223.004742.Ung ho MS 2023037 Be Ka Minh FT23048060115927
17/02/2023 100,000.00 577550.160223.233416.Ung ho ms 2023037 be ka minh
17/02/2023 100,000.00 262900.160223.233307.IBFT Ung ho ms 2023.037 be ka minh
17/02/2023 100,000.00 MBVCB.3111886026.Gd Lan En ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh).CT tu 0071005413004 LAM HUE QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 100,000.00 118066.160223.232444.ung ho MS 2023.037 Be Ka Minh FT23048855182425
17/02/2023 100,000.00 665797.160223.232253.ung ho MS 2023.037 ( ka minh )
17/02/2023 100,000.00 512836.160223.231811.VCB;0011002643148;ung ho Ms 2023 037 be Ka Minh
17/02/2023 150,000.00 MBVCB.3113088081.MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0181003570877 TRAN SON LAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 150,000.00 MBVCB.3112268759.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 150,000.00 134177.160223.235050.Ung ho ms 2023037 be ka minh FT23048781200805
17/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3116175134.O.BUI KIEN & B.DO THI KY giup MS2023.032(em Tran Thi Quynh Nhu, X.Ky Hai, H. Ky Anh, HA TINH).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3116164805.O.BUI KIEN &B.DO THI KY giup MS2023.035(be Mai Dinh Nam, X.Nga Hai, H. Nga Son, THANH HOA).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3116161095.O.BUI KIEN& B.DO THI KY giup MS2023.036(em Nguyen Tien Long, X.Nhu Han, H. Yen Son, TUYEN QUANG).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3116153856.O.BUI KIEN& B. DO THI KY giup MS 2023.038(em Ta Van Phuc, X.Thien Mo, H.Dan Phuong, HA NOI).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 20,000.00 VCB.CTDK.16/04/2022.ung ho NCHCCCL+Thao+0362905573. CT tu 0711000307748 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 20,000.00 MBVCB.3112011579.Ung ho MS 2023.036 (Em Nguyen Tien Long).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 200,000.00 321380.170223.222843.Ung ho MS 2023 036 em Nguyen Tien Long
17/02/2023 200,000.00 914696.170223.220529.Ung ho NCHCCCL 0988784900 Tran Xuan Dai
17/02/2023 200,000.00 MBVCB.3115987955.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.038(e Ta Van Phuc).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 200,000.00 MBVCB.3115566624.MS 2023.038 .CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 200,000.00 MBVCB.3115544229.ung ho MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam).CT tu 0021000409167 TRAN QUANG TOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 200,000.00 MBVCB.3114730124.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 037 Be Ka Minh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 200,000.00 MBVCB.3114713880.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 038 em Ta Van Phuc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 200,000.00 647616.170223.163914.ung ho MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
17/02/2023 200,000.00 642833.170223.163808.ung ho MS 2023033 chi Nguyen Thi Binh
17/02/2023 200,000.00 635690.170223.163613.ung ho MS 2023034 ong Nguyen Van Ut
17/02/2023 200,000.00 624868.170223.163301.ung ho MS 2023035 be Mai Dinh Nam
17/02/2023 200,000.00 621438.170223.163157.ung ho MS 2023036 em Nguyen Tien Long
17/02/2023 200,000.00 618061.170223.163057.ung ho MS 2023037 Be Ka Minh
17/02/2023 200,000.00 611985.170223.162941.ung ho MS 2023038 em Ta Van Phuc
17/02/2023 200,000.00 MBVCB.3114169797.Duong Quang Tien ung ho MS 2023036 em Nguyen Tien Long.CT tu 0361000212121 DUONG THI DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 200,000.00 959360.170223.145438.Ung ho ms 2023038 em ta van phuc
17/02/2023 200,000.00 795562.170223.122401.LUONG BICH HA Chuyen tien MS 2023038 em Ta Van Phuc
17/02/2023 200,000.00 MBVCB.3113375928.UNG HO MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 200,000.00 889663.170223.104814.Ung ho MS 2023 038 EM TA VAN PHUC
17/02/2023 200,000.00 610303.170223.095845.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 038 em ta van phuc
17/02/2023 200,000.00 MBVCB.3112352378.MS 2023037 be Ka Minh.CT tu 0011001590238 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/02/2023 200,000.00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..36420640161.36420640161-0329235420-ung ho ms 2023037 be ka minh
17/02/2023 200,000.00 124814.160223.233449.MS 2023.037 be Ka Minh FT23048094700650
17/02/2023 250,000.00 IBVCB.3112828109.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 250,000.00 IBVCB.3112803845.DO TRUNG DUNG chuyen khoan ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 3,000,000.00 257940.170223.152128.Ong Tu Van tai tro dong vien cho ms 2023 038 em Ta Van Phuc FT23048082503093
17/02/2023 30,000.00 VCB.CTDK.12/05/2022.Ung ho NCHCCCL + Truong Thao + 0362905573. CT tu 0711000307748 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 300,000.00 MBVCB.3115448021.Ghi ro ung ho MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0071001111967 LE QUOC TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 300,000.00 525836.170223.122542.UNG HO MS 2023.038(EM TA VAN PHUC)-170223-12:25:10 525836
17/02/2023 300,000.00 132476.160223.234737.MS 2023.036. NGUYEN TIEN LONG FT23048559661080
17/02/2023 400,000.00 295297.170223.074043.chuyen tien cho em Ta Van Phuc ( MS 2023.038)
17/02/2023 5,500.00 907580.170223.105237.Ung ho MS 2023 038 NAM MO A DI DA PHAT
17/02/2023 50,000.00 MBVCB.3115839728.MS 2023.038 (em Ta Van Phuc) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 50,000.00 MBVCB.3114947054.kho khan.CT tu 0581000746154 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/02/2023 50,000.00 MBVCB.3114320772.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2023.038 em ta van phuc.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 50,000.00 646947.170223.151334.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023038 em Ta Van Phuc
17/02/2023 50,000.00 817264.170223.145037.ung ho MS2023038 ta van phuc
17/02/2023 50,000.00 MBVCB.3113886926.Ung ho MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 50,000.00 286729.170223.122154.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 038
17/02/2023 50,000.00 583485.170223.085442.DANG THI LUY Chuyen tien ung ho em Ta Van Phuc MS 2023038
17/02/2023 50,000.00 247298.170223.073247.Gui ms 2023 038
17/02/2023 50,000.00 MBVCB.3112185998.Ung ho MS 2023.038.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 500,000.00 485030.170223.194947.MS 2023.035
17/02/2023 500,000.00 MBVCB.3115191540.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2023.035(be MAI DINH NAM), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 500,000.00 MBVCB.3115151576.LIEU THI ung ho MS 2023.038(Em TA VAN PHUC), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 500,000.00 MBVCB.3114701501.UNG HO MS 2023.038 EM TA VAN PHUC.CT tu 9903032788 LE THU TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 500,000.00 MBVCB.3113297067.Ho tro MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 500,000.00 MBVCB.3113292875.ho tro MS 2023.037 (be Ka Minh).CT tu 0041000250770 TRAN NHU THIEN MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 500,000.00 MBVCB.3113103264.MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 500,000.00 MBVCB.3113100099.Ung ho MS 2023.035.CT tu 0491001505551 TRAN HUNG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 500,000.00 903272.170223.105137.unghoMS 2023 038 emTaVanPhuc
17/02/2023 500,000.00 747922.170223.103839.Ung ho NCHCCCL Huu Tai 0981972449
17/02/2023 500,000.00 MBVCB.3112874522.GIAC DAO giup ma so 2023.038 Ta Van Phuc .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
17/02/2023 500,000.00 MBVCB.3112313565.ms 2023 038 uh em Ta Van Phuc.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
17/02/2023 500,000.00 209484.170223.074030.VCB;0011002643148;LE QUANG LIEM chuyen khoan ba Huynh thi ngoc Anh gui tang chau Ta van Phuc MS2023 038
17/02/2023 500,000.00 216488.170223.063840.Ung ho MS 2023.037 be Ka Minh FT23048300700187
17/02/2023 500,000.00 134579.160223.235134.Ung ho ms 2023.037 be Ka Minh FT23048870202876
18/02/2023 1,000,000.00 379944.180223.142746.ung ho MS 2023.036 em nguyen tien long
18/02/2023 1,000,000.00 711430.180223.111842.HOANG THANH HANG Chuyen tien giup do MS 2023039 be Vu Ha My
18/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3117226335.TRAN LE KHANH chuyen tien giup be vu ha my . Ma so 2023.039.CT tu 0251001137003 TRAN LE KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 1,000,000.00 669574.180223.100110.Ms Pham Thi Lan UH MS 2023039
18/02/2023 1,000,000.00 378899.180223.084852.Ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My
18/02/2023 10,000.00 MBVCB.3119724104.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2023.039(be Vu Ha My).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 10,000.00 MBVCB.3117152641.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 10,000.00 287450.180223.080639.Vinh Nam ung ho ms 2023 039 be Vu Ha My
18/02/2023 100,000.00 006762.180223.223217.MS 2023039 be Vu Ha My
18/02/2023 100,000.00 970718.180223.223153.Ung ho MS2023.039 be Vu Ha My FT23051509214219
18/02/2023 100,000.00 484537.180223.222055.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 039 be vu ha my
18/02/2023 100,000.00 363274.180223.215836.VCB;0011002643148;NGUYEN THI HONG THAM chuyen khoan ung ho MS 2023 030 gia dinh ong Dong
18/02/2023 100,000.00 MBVCB.3119775964. Ung ho NCHCCCL - LE THI KIM DUNG 0972606823.CT tu 0621000450475 LE THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 100,000.00 775658.180223.203825.Ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18/02/2023 100,000.00 822510.180223.175019.Ung ho MS 2023 039 be VU HA MY
18/02/2023 100,000.00 556393.180223.160443.ung ho MS 2023039
18/02/2023 100,000.00 750042.180223.150207.Ung ho MS2023 039 be Vu Ha My
18/02/2023 100,000.00 753558.180223.143340.HAP THI THUAN Chuyen tien MS 2023039 vu ha my
18/02/2023 100,000.00 897401.180223.142705.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My
18/02/2023 100,000.00 605839.180223.142110.ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My
18/02/2023 100,000.00 169937.180223.134827.Ung ho gia dinh Nghiem Thi Giang Chuc be mau khoi benh
18/02/2023 100,000.00 130444.180223.130117.Ung ho NCHCCCL Thanh Hai 0941984568
18/02/2023 100,000.00 MBVCB.3117079860.Ung ho MS 2023.028 ( em Nguyen Thi Hien).CT tu 1013322693 HOANG PHUONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 100,000.00 020045299902180949022023f200125544.77237.095009.Ung ho NCHCCCL
18/02/2023 100,000.00 621686.180223.094804.MS 2023 039 be Vu Ha My
18/02/2023 100,000.00 MBVCB.3116912686.MS 2023.039.CT tu 0501000214982 DANG GIA VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 100,000.00 920430.180223.090557.ung ho ms2023.034 ong nguyen van ut
18/02/2023 100,000.00 MBVCB.3116794260.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.039 Vu Ha My.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 100,000.00 IBVCB.3116771309.Giup ma so 2023.039 be Vu Ha My .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/02/2023 100,000.00 MBVCB.3116719208.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 100,000.00 MBVCB.3116646495.MS 2023.039.CT tu 0061001120941 PHAN NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 100,000.00 MBVCB.3116636540.Ung ho MS 2023.039?(be Vu Ha My).CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 100,000.00 MBVCB.3116622660.Ms 2023 .039 ung ho chau vu ha my.CT tu 0461003990985 LE THANH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 100,000.00 620272.180223.074725.MS2023039
18/02/2023 100,000.00 259180.180223.073708.MS 2023 039 be Vu Ha My
18/02/2023 100,000.00 MBVCB.3116343971.NGUYEN VAN CHO ung ho nchcccl.CT tu 0251002704874 NGUYEN VAN CHO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 100,000.00 536430.180223.001507.Ung ho MS 2023 038 em Ta Van Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
18/02/2023 2,000,000.00 440079.180223.095817.Ung ho MS 2023.039 be Vu Ha My FT23049750173936
18/02/2023 20,000.00 364034.180223.210645.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Le Thi Thuy 0965419288
18/02/2023 20,000.00 428885.180223.160928.IBFT Ung ho NCHCCCL Duong 0343252168
18/02/2023 20,000.00 196864.180223.150617.MS 2023.039 be Vu Ha My FT23049000165372
18/02/2023 20,000.00 MBVCB.3116374750.Ung ho MS 4774 (Anh Nguyen Dinh Thanh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 20,000.00 MBVCB.3116375454.Ung ho MS 2023.038 (Em Ta Van Phuc).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 200,000.00 303927.180223.220335.UNG HO MS 2023.038 (EM TA VAN PHUC)
18/02/2023 200,000.00 137307.180223.211914.ung ho em (NguyenTienLong)ms2023.036
18/02/2023 200,000.00 573094.180223.181723.Ung ho NCHCCCL tran thu huyen 0362668502 FT23049439522771
18/02/2023 200,000.00 MBVCB.3118763744.Ung ho MS 2023.039(be Vu Ha My).CT tu 0041000819532 VO THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 200,000.00 818563.180223.145922.UH MA SO 2023032 TRAN THI QUYNH NHU
18/02/2023 200,000.00 691068.180223.144536.ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My a
18/02/2023 200,000.00 MBVCB.3118126919.MS 2023.039.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 200,000.00 MBVCB.3117500512.Ngo Mui ung ho MS 2023.039 ( giup be Vu Ha My).CT tu 0171003461445 NGUYEN HUU QUYNH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 200,000.00 853292.180223.112108.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 039 be vu ha my
18/02/2023 200,000.00 MBVCB.3117184381.chuyen tien giup be Vu Ha My. Ma so 2023.039.CT tu 0171003461445 NGUYEN HUU QUYNH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 200,000.00 123833.180223.084915.ung ho nchcccl
18/02/2023 200,000.00 945159.180223.082101.MS 2023.039 VU HA MY-180223-08:21:01 945159
18/02/2023 200,000.00 654841.180223.081003.ung ho MS 2023039 vu ha my
18/02/2023 200,000.00 MBVCB.3116615112.MS2023.039.CT tu 1031906690 LE HUU NGHI SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 200,000.00 383908.180223.074024.UNG HO MS 2023039
18/02/2023 200,000.00 932679.180223.073844.MS 2023.039-180223-07:38:44 932679
18/02/2023 200,000.00 588753.180223.072430.ung ho MS 2023039
18/02/2023 200,000.00 199744.170223.231636.ung ho MS 2023.036( em Nguyen Tien Long)
18/02/2023 240,000.00 315016.180223.213239.Ung ho NCHCCCL 2023 Bang Tam 0902119367
18/02/2023 3,000,000.00 MBVCB.3118017727.PHAM NGOC TUAN BAO chuyen tien ung ho MS 2023.039 be Vu Ha My.CT tu 0071002866993 PHAM NGOC TUAN BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 3,000,000.00 619978.180223.104817.Ong Tu Van dong vien MS 2023039 be Vu Ha My
18/02/2023 30,000.00 222366.180223.130014.Ung Ho NCHCCCL- VO HOANG DAO.
18/02/2023 300,000.00 145496.180223.215425.MS 2023.039 (be Vu Ha My)
18/02/2023 300,000.00 MBVCB.3119926310.Ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My).CT tu 0011004404571 NGUYEN KHAI HOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 300,000.00 804219.180223.203026.Ung ho MS 2023.039 be Vu Ha My FT23051814914409
18/02/2023 300,000.00 257302.180223.201816.ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My)
18/02/2023 300,000.00 238101.180223.152903.MS 2023.039 be Vu Ha My FT23049391906218
18/02/2023 300,000.00 650054.180223.085546.MS 2023.039
18/02/2023 300,000.00 933248.180223.074055.UNH HO MS 2023.039(BE VU HA MY)-180223-07:40:56 933248
18/02/2023 300,000.00 414344.180223.073115.ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My)
18/02/2023 300,000.00 585787.180223.072128.NGUYEN THI HA ung ho MS 2023039 chau Vu Ha My
18/02/2023 300,000.00 116115.180223.072008.MS 2023.039 (be Vu Ha My)
18/02/2023 5,000,000.00 MBVCB.3118313666.Ung ho MS 2023. 039 ( Vu Ha My).CT tu 0071000750657 TRUONG TINH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 5,500.00 456575.180223.085903.Ung ho MS 2023 039 NAM MO A DI DA PHAT
18/02/2023 50,000.00 542454.180223.205842.MS 2023.025 (gia dinh ba Huong)
18/02/2023 50,000.00 455795.180223.175000.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 039
18/02/2023 50,000.00 623371.180223.173822.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL 0948997746
18/02/2023 50,000.00 416636.180223.155241.IBFT Ung ho MS 2023.036 nguyentienlong
18/02/2023 50,000.00 138817.180223.124700.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023039 be Vu Ha My
18/02/2023 50,000.00 169378.180223.094401.T ung ho Be Vu Ha My MS 2023. 039
18/02/2023 50,000.00 MBVCB.3116533162.Ung ho MS 2023.039.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 500,000.00 721194.180223.223726.Ung ho MS 2023039 Be Vu Ha My
18/02/2023 500,000.00 MBVCB.3118745646.MS 2023039 (be Vu Ha My).CT tu 0011004041474 TRAN THI NGOC HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 500,000.00 731747.180223.142444.ung ho MS 2023039 be Vu Ha My
18/02/2023 500,000.00 MBVCB.3118020633.Giup be Vu Ha My ms 2023.039.CT tu 9382793817 HO THI THANH HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 500,000.00 080975.180223.135614.Ung ho MS 2023.039 Vu Ha My FT23049910684634
18/02/2023 500,000.00 MBVCB.3117194082.TA THI KIEU OANH chuyen tien ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My).CT tu 0491001541638 TA THI KIEU OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 500,000.00 861232.180223.093807.MS 2023039 be vu ha my
18/02/2023 500,000.00 MBVCB.3116833071.ms 2023 039 uh be Vu Ha My.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
18/02/2023 500,000.00 MBVCB.3116742463.HUYNH PHUC DINH chuyen tien giup do em Tran Thi Quynh Nhu Ms:2023.032.CT tu 1011000632414 HUYNH PHUC DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
18/02/2023 500,000.00 419926.180223.082830.UH MS 2023039
18/02/2023 500,000.00 585934.180223.075803.Ung ho MS 2023 . 039 be VU HA MY
18/02/2023 500,000.00 427447.180223.074253.UNG HO MS 2023.039 BE VU HA MY
19/02/2023 1,000,000.00 399195.190223.122659.Yen thuy bieu em Ta van phuc.2023.038
19/02/2023 1,000,000.00 562759.190223.122512.Yen Nu bieu gd ong Dong ms.2023.030.
19/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3120385523.ung ho MS 2023.039 be Vu Ha My, tinh Hai Duong.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 1,400,000.00 034401.190223.133127.Quoc chuyen FT23051268002828
19/02/2023 10,000.00 MBVCB.3123717705.ung ho quy a .CT tu 1021145429 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/02/2023 10,000.00 MBVCB.3123139533.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 100,000.00 762890.190223.221254.Xin Ung Ho Chuong Trinh. Xin Cam On
19/02/2023 100,000.00 223588.190223.214405.VCB;0011002643148;ung hoMS 2023039be Vu Ha My
19/02/2023 100,000.00 807057.190223.212356.VCB;0011002643148;VO THI HONG HANH chuyen khoan ung ho MS 2023039 VU HA MY
19/02/2023 100,000.00 111002.190223.203632.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 037 be Ka Minh NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
19/02/2023 100,000.00 824055.190223.203227.Ung ho NCHCCCL NGUYENTHILOAN 0906192988 FT23051235660951
19/02/2023 100,000.00 486154.190223.194028.PHAM THI THU HA chuyen khoan ung ho be Vu Ha My MS 2023 039
19/02/2023 100,000.00 118117.190223.190803.DINH THI THU Chuyen tien ung ho be vu ha my 2023.039
19/02/2023 100,000.00 MBVCB.3122919658.MS 2023.037 (Be Ka Minh).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 100,000.00 MBVCB.3122738746.ung ho?MS 2023.039?(be Vu Ha My).CT tu 0071001008482 DO QUOC DAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 100,000.00 MBVCB.3122241050.Be Vu Ha My MS2023039.CT tu 0321000680048 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
19/02/2023 100,000.00 576470.190223.153719.2023 039
19/02/2023 100,000.00 794901.190223.153412.gd Linh Son ung ho ms2023036 em nguyen tien long
19/02/2023 100,000.00 760895.190223.152131.ung ho MS 2023039 be VU HA MY
19/02/2023 100,000.00 159649.190223.134029.2023.037 be Ka Minh
19/02/2023 100,000.00 604485.190223.132606.UNF HO MS 2023.037(BE KA MINH)-190223-13:26:05 604485
19/02/2023 100,000.00 779113.190223.121545.NGUYEN THI THUY VAN Chuyen tien ung ho MS 2023039 chau Vu Ha My
19/02/2023 100,000.00 225785.190223.090731.Ung ho MS 2023.039 FT23051643403731
19/02/2023 100,000.00 MBVCB.3120727595.MS 2023.039.CT tu 0301000338243 NGUYEN THI OANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 100,000.00 022315.180223.231312.Ms 2023 039 be Vu Ha My
19/02/2023 100,000.00 020842.180223.230843.Ms 2023 038 em Ta Van Phuc
19/02/2023 15,000.00 MBVCB.3120709732.ms 2023.037 be ka minh; thon mrang, xa lac lam, huyen don duong, tinh lam dong..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 150,000.00 MBVCB.3120647873.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.037 (be Ka Minh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 2,000,000.00 MBVCB.3123862162.O.BUI KIEN& B. DO THI KY giup MS2023.039(be Vu Ha My, X.Cam Dien, H. Cam Giang, HAI DUONG).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 20,000.00 647535.190223.140601.ung ho nchcccl khuong kim van chung 0906075352
19/02/2023 20,000.00 544049.190223.111318.UNG HO MS 2023.037 (BE KA MINH)-190223-11:13:17 544049
19/02/2023 20,000.00 772694.190223.101149.Ung ho NCHCCCL Nhung 0977827476
19/02/2023 20,000.00 MBVCB.3120327423.Ung ho MS 2023.039 (Be Vu Ha My).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 20,000.00 853072.180223.231605.Ung ho NCHCCCL+Quang+0854554714
19/02/2023 200,000.00 806841.190223.224733.Ung ho MS 2023039 ( be Vu Ha My)
19/02/2023 200,000.00 829477.190223.211055.UNG HO MS 2023.039 BE VU HA MY-190223-21:10:54 829477
19/02/2023 200,000.00 122007.190223.183844.2023.039 ung ho be Vu Ha My
19/02/2023 200,000.00 175847.190223.174322.IBFT Ung ho MS 2023.039 be Vu Ha My
19/02/2023 200,000.00 MBVCB.3122296565.LY VINH PHUOC ho tro MS 2023.039.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 200,000.00 355763.190223.153434.VCB;0011002643148;Ung ho Ms 2023 025 gia dinh ba Huong
19/02/2023 200,000.00 MBVCB.3121591922.DUONG VAN NGUYEN ung ho MS 2023.039( be Tra My).CT tu 0491000042840 DUONG VAN NGUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 200,000.00 961987.190223.104905.VCB;0011002643148;BUI THI KIM ANH ung ho ms 2023 039 be vu ha my
19/02/2023 200,000.00 MBVCB.3121071295.Ung ho NCHCCCL-Hien.CT tu 1018026954 TRUONG THI PHUONG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 200,000.00 163796.190223.102916.Ung ho MS 2023025 gia dinh ba Huong
19/02/2023 3,000,000.00 584949.190223.124028.GHI RO UNG HO MS 2023.037 (BE KA MINH)-190223-12:40:29 584949
19/02/2023 30,000.00 219339.190223.171353.Ung ho ms 2023 039
19/02/2023 300,000.00 015687.190223.221626.ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My
19/02/2023 300,000.00 MBVCB.3123747344.Ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 300,000.00 782242.190223.210833.Ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My)
19/02/2023 300,000.00 935182.190223.203945.VCB;0011002643148;MS 2023037 be Ka Minh
19/02/2023 300,000.00 MBVCB.3123085583.PHI VIET HANH ck MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 300,000.00 MBVCB.3123064621.PHI VIET HANH ck MS 2023.039 (be Vu Ha My).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 300,000.00 MBVCB.3123066247.PHI VIET HANH ck MS 2023.037 (Be Ka Minh).CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 300,000.00 834031.190223.154753.Ung ho MS 2023039 be Vu Ha My
19/02/2023 300,000.00 MBVCB.3121789266.Ung ho MS 2023.039?(be Vu Ha My).CT tu 0061001044745 NGUYEN THI HONG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 300,000.00 419600.190223.133705.Ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My
19/02/2023 300,000.00 930588.190223.114023.IBFT chuyen tien 2023.037- be Ka Minh
19/02/2023 300,000.00 803972.180223.231124.MS 2023 039 be Vu Ha My
19/02/2023 4,000,000.00 MBVCB.3123873256.O.BUI KIEN & B.DO THI KY giup MS2023.037(be Ka Minh, X.Lac Lam, H.Don Duong, LAM DONG).CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 400,000.00 MBVCB.3122147630.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 039 be Vu Ha My.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 5,000.00 MBVCB.3123563663.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.037(be Ka Minh).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 5,500.00 983166.190223.112924.Ung ho MS 2023 040 NAM MO A DI DA PHAT
19/02/2023 50,000.00 099499.190223.225400.MS 2023 039 be Vu Ha My
19/02/2023 50,000.00 785446.190223.201138.Thinh ung ho be Ka Minh ms 2023.037 FT23051508417862
19/02/2023 50,000.00 702840.190223.192631.Be Ka Minh FT23051008662094
19/02/2023 50,000.00 804671.190223.153726.gd Linh Son ung ho ms2023038 em Ta Van Phuc
19/02/2023 50,000.00 800704.190223.153607.gd Linh son ung ho ms2023039 vu ha my
19/02/2023 50,000.00 680548.190223.145804.Gui ms 2023 040
19/02/2023 50,000.00 012076.190223.134825.IBFT Ung ho MS 2023.037be Ka Minh
19/02/2023 50,000.00 617043.190223.101504.Ung ho MS 2023 037
19/02/2023 50,000.00 MBVCB.3120530520.Ung ho MS 2023.037.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 50,000.00 901914.190223.071426.ung ho NCHCCCL - phuong - 0967585817
19/02/2023 50,000.00 925026.190223.051346.BUI KHAC THINH Ung ho MS 2023039 be Vu Ha My
19/02/2023 500,000.00 990350.190223.221306.Ung ho MS 2023.039 be Vu Ha My FT23051009004069
19/02/2023 500,000.00 MBVCB.3123530042.DANG THI MY HANH chuyen tien ung ho MS 2023.016 (Le Hoang Kha).CT tu 0531000283547 DANG THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 500,000.00 MBVCB.3123503021.DANG THI MY HANH chuyen tien ung ho MS 2023.029.CT tu 0531000283547 DANG THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 500,000.00 MBVCB.3123490159.DANG THI MY HANH chuyen tien ung ho MS 2023.037 (KA MINH).CT tu 0531000283547 DANG THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 500,000.00 MBVCB.3123468366.DANG THI MY HANH chuyen tien ung ho MS 2023.035 (MAI DINH NAM).CT tu 0531000283547 DANG THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 500,000.00 MBVCB.3123437828.DANG THI MY HANH chuyen tien ung ho MS 2023.039 (VU HA MY).CT tu 0531000283547 DANG THI MY HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
19/02/2023 500,000.00 167564.190223.191546.Ung ho Ms 2023039 vu ha my
19/02/2023 500,000.00 1.961.281.902.231.730.000.000.000
19/02/2023 500,000.00 457021.190223.172143.UNG HO NCHCCCL FT23051544884414
19/02/2023 500,000.00 114535.190223.171918.DANG THU HIEN chuyen tien MS 2023.039 be Vu Ha My
19/02/2023 500,000.00 787432.190223.164408.MS 2023.039
19/02/2023 500,000.00 166769.190223.144859.ung ho MS 2023.037 FT23051514643881
20/02/2023 1,000,000.00 917184.200223.201341.HOANG THANH HANG Chuyen tien giup do MS 2023040
20/02/2023 1,000,000.00 377409.200223.195934.NGO NGOC THINH chuyen tien ung ho ba vo thi thanh hang ma so2023040
20/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3127596683.Ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My).CT tu 0011000719303 NGUYEN THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 1,000,000.00 274493.200223.151902.VCB;0011002643148;TRAN THI THUY HOA chuyen khoan 2023 036
20/02/2023 1,000,000.00 141322.200223.135923.MS 2023.039 ( BE VU HA MY )-200223-13:58:22 141322
20/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3124659828.Gia dinh ba Khue- co Ngoc ung ho MS 2022.036?(em Nguyen Tien Long).CT tu 0071001012327 NGUYEN THI BICH NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 1,000,000.00 901657.200223.091146.Ung ho MS 2023.037( Be Ka Minh)
20/02/2023 1,000,000.00 SHGD:10001014.DD:230220.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043623021997645)ung ho MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam). thon Dong Son, xa Nga Hai, huyen Nga Son, tinh Thanh Hoa. (NHH: VIETCOMBANK ?SO GIAO DICH (SGD)-)
20/02/2023 1,000,000.00 MBVCB.3124312761.DINH MINH TUAN chuyen tien ung ho (ba vo thi thanh hang).CT tu 0121000359591 DINH MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 10,000.00 MBVCB.3125361618.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 10,000.00 309910.200223.080702.Vinh Nam ung ho ms 2023 040 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 100,000.00 463218.200223.223121.ISL20230220223121744-MS 2023.040 ba Vo Thanh Hang
20/02/2023 100,000.00 463191.200223.222947.ISL20230220222947056-ung ho MS 2023.037 Be Ka Minh
20/02/2023 100,000.00 735754.200223.221020.NGUYEN THI MINH LOAN Chuyen tien cho chuong trinh NCHCCCL
20/02/2023 100,000.00 306589.200223.192249.Ung ho MS 2023 040 ba Vo Thi Thanh Hang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20/02/2023 100,000.00 972367.200223.180244.Ung ho MS 2023037 be Ka Minh
20/02/2023 100,000.00 MBVCB.3126718043.Ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 100,000.00 146513.200223.154836.ms 2023.039
20/02/2023 100,000.00 MBVCB.3126367908.Ung ho NCHCCCL-Nhu-0393775064.CT tu 0931004221414 HO PHAM QUYNH NHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 100,000.00 MBVCB.3126227882.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.040 ba Vo Thi Thanh Hang.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 100,000.00 811143.200223.150122.Ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My
20/02/2023 100,000.00 795976.200223.145914.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2023039 be Vu Ha My
20/02/2023 100,000.00 121125.200223.142208.Ung ho NCHCCCL QTrang FT23051105705300
20/02/2023 100,000.00 674202.200223.141713.MS 2023037
20/02/2023 100,000.00 671746.200223.141623.MS 2023040
20/02/2023 100,000.00 MBVCB.3125817070.Ung ho ms 2022.295.CT tu 0451000313636 NGUYEN THI MY QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 100,000.00 256804.200223.132539.uh NCHCCCL
20/02/2023 100,000.00 955739.200223.125136.Ung ho MS 2023 040 ba VO THI THANH HANG
20/02/2023 100,000.00 301383.200223.123428.Ung ho MS2023 040 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 100,000.00 816912.200223.121436.NGO ANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023033 chi Nguyen Thi Binh
20/02/2023 100,000.00 771122.200223.115928.VU VAN CONG Chuyen tien ms 2023040 vo thi thanh hang
20/02/2023 100,000.00 890146.200223.112816.giup do ms 2023 040 Co Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 100,000.00 846484.200223.111522.MS 2023 040 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 100,000.00 MBVCB.3125206078.Ung ho ms 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 100,000.00 MBVCB.3125084834.Ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 100,000.00 MBVCB.3125079993.Ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang)..CT tu 0211000478382 DANG MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 100,000.00 025534.200223.104205.UNG HO NCHCCCL HAO 0978358512-200223-10:42:05 025534
20/02/2023 100,000.00 683539.200223.102823.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2023 039
20/02/2023 100,000.00 677731.200223.100101.NCHCCCL TraVietHealthy
20/02/2023 100,000.00 618366.200223.095951.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2023 040 Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 100,000.00 386978.200223.094923.co Lien ung ho ms 2023.040 ba Hang FT23051950074239
20/02/2023 100,000.00 800595.200223.094143.Ung ho MS 2023040
20/02/2023 100,000.00 IBVCB.3124710840.Giup ma so 2023.040 ba Vo Thi Thanh Hang .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 100,000.00 MBVCB.3124649434.LINH ung ho?MS 2023.039?(be Vu Ha My).CT tu 0021001911745 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 100,000.00 MBVCB.3124620111.ung ho MS 2023.039(be Vu Ha My).CT tu 0081001210210 TRAN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 100,000.00 MBVCB.3124616017.ung ho MS 2023.036(em Nguyen Tien Long).CT tu 0081001210210 TRAN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 100,000.00 MBVCB.3124610093.ung ho MS 2023.037 (be Ka Minh).CT tu 0081001210210 TRAN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 100,000.00 748939.200223.084407.VCB;0011002643148;PHAM THANH SON chuyen khoan ung ho MS 2023 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 100,000.00 280872.200223.080748.Ung ho Ms 2023 040
20/02/2023 100,000.00 058365.200223.012303.ung ho MS 2023 037 Be Ka Minh
20/02/2023 100,000.00 876294.190223.232937.MS 2023.037 (BE KA MINH)-190223-23:29:37 876294
20/02/2023 15,000.00 MBVCB.3125200088.Ms 2023.040 anh Do Dinh Hoan, ap rach 7, xa phu huu, huyen nhon trach, tinh dang nai..CT tu 0721000519194 TRINH MINH DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 150,000.00 752776.200223.093137.Bui Duc Tan ung ho ma so 2023037 be Ka Minh
20/02/2023 150,000.00 MBVCB.3124308483.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 150,000.00 MBVCB.3124248773.MS 2023.040.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 160,000.00 674673.200223.140440.Ung ho NCHCCCL Ng T ThanhHuong 0981896905 (8 o banhmi)
20/02/2023 2,000,000.00 630867.200223.114911.Ung ho MS 2023.039 be Vu Ha My FT23051514077306
20/02/2023 2,000,000.00 SHGD:10000756.DD:230220.BO:PHUNG TO VAN.Remark:Ong Phung Van Tien ung ho ms 2023.036 nguyen tien long
20/02/2023 20,000.00 988578.200223.214858.UHNCHCCCL NGUYEN THI THU HONG 0963190355 FT23052347028284
20/02/2023 20,000.00 174659.200223.194002.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Huynh Phuc Khang Nhien 0974863125
20/02/2023 20,000.00 MBVCB.3124884599.Ms2023.039( be Vu Ha My).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 20,000.00 MBVCB.3124871589.MS2023.037( be Ka Minh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 20,000.00 MBVCB.3124850641.Thu Thu Viet Healthy ung ho NCHCCCL.CT tu 0481000730513 LUONG THI HOAI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 20,000.00 315706.200223.091140.Ung ho NCHCCCL Leviethealthy 0985071145 FT23051551137669
20/02/2023 20,000.00 MBVCB.3124058427.Ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3128233223.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.039(be Vu Ha My).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3128226726.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2023.040(ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 106198.200223.205914.IBFT MS. 2023.038 em ta van phuc
20/02/2023 200,000.00 959123.200223.202501.VCB;0011002643148;LE THUY PHUONG chuyen khoan ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3127656511. Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2023 040 ba Vo Thi Thanh Hang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 289558.200223.193121.Ung ho MS 2023 040 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 200,000.00 299389.200223.190236.MS 2023.025 (gia dinh ba Huong)
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3126726930.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2023.040( ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 153143.200223.165134.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phatuhms 2023036 em Nguyen Tien Long
20/02/2023 200,000.00 151579.200223.164957.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phatuhms 2023038 em Ta Van Phuc
20/02/2023 200,000.00 150079.200223.164819.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phatuhms 2023039 be Vu Ha My
20/02/2023 200,000.00 266847.200223.164444.ung ho ma so 2023040 ba vo thanh hang
20/02/2023 200,000.00 146377.200223.164421.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Uhms 2023037 Be Ka Minh
20/02/2023 200,000.00 145127.200223.164307.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phatuhms2023040 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 200,000.00 SHGD:10010632.DD:230220.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.Remark:BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T1-2-2023 - MS 2023 023 ANH TRAN HAI SAM
20/02/2023 200,000.00 220580.200223.155324.MS 2023.038 (EM TA VAN PHUC)-200223-15:53:24 220580
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3125803245.LY VINH PHUOC ho tro MS 2023. 040.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3125796383.Ghi ro ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My).CT tu 0911000069472 NGUYEN THI TUONG VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 261282.200223.132341.ung ho ms 2023-039 be vu ha mi
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3125748833.Ung ho MS 2023.029.CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 872168.200223.123351.ung ho MS2023040 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3125465077.UNG HO MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3125376838.Ung ho MS 2023.039.CT tu 0541000202495 TRAN MINH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 231733.200223.114003.ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang)
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3125319270.Ung ho MS 2023 040 ba Vo Thi Thanh Hang.CT tu 0011004103939 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3125301978.Ung ho MS 2023.039 vu ha my.CT tu 0021001288418 VU THI THUY HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3125206208.Ung ho MS 2023.039 be Vu Ha My.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3125192473.Ung ho MS 2023.037 be ka Minh.CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 037079.200223.105945.MS 2023.039(BE VU HA MY)-200223-10:59:45 037079
20/02/2023 200,000.00 035303.200223.105659.MS 2023.040(BA VO THI THANH HANG-200223-10:56:58 035303
20/02/2023 200,000.00 509799.200223.105005.Ung ho 2023 033 FT23051330945842
20/02/2023 200,000.00 554726.200223.104353.VCB;0011002643148;Ung ho NCHCCCL Huyen 0399099725
20/02/2023 200,000.00 780408.200223.091600.Ung ho Ms 2023 040 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 200,000.00 393058.200223.085536.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023 040 ba vo thi thanh hang
20/02/2023 200,000.00 SHGD:10000873.DD:230220.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2023.040 VO THI THANH HANG
20/02/2023 200,000.00 616009.200223.084912.ung ho ms 2023039
20/02/2023 200,000.00 MBVCB.3124459356.Dieu Lien ung ho MS 2023.039( giup be Vu Ha My).CT tu 0171003461445 NGUYEN HUU QUYNH CHAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 200,000.00 739791.200223.081458.MP ung ho MS 2023039 be Vu Ha My
20/02/2023 200,000.00 738967.200223.081322.MP ung ho MS 2023037 Be Ka Minh
20/02/2023 200,000.00 737986.200223.081128.MP ung ho MS 2023040 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 210,000.00 SHGD:10013335.DD:230220.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.Remark:BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T2-2-2023 - MS 2023 027 ONG NGUYEN VAN HUNG
20/02/2023 250,000.00 SHGD:10013346.DD:230220.BO:BAO DIEN TU DAN TRI.Remark:BAO DTDT CT BAN DOC UH THEO KC T1-2-2023 - MS 2023 021 ONG HOANG VAN NINH
20/02/2023 260,000.00 871005.200223.112204.VO THI CAM HAN ung ho chuong trinh NCHCCCL 0967530920
20/02/2023 300,000.00 148170.200223.211726.ms 2023.040
20/02/2023 300,000.00 412639.200223.211212.QA UNG HO MS 2023.040 (BA VO THI THANH HANG)-200223-21:12:11 412639
20/02/2023 300,000.00 MBVCB.3126232856.NGUYEN THI HOAI ANH ung ho MS 2023.036(e nguyen Tien Long).CT tu 0011003658264 NGUYEN THI HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 300,000.00 703258.200223.142736.ung ho MS 2023039 be Vu Ha My
20/02/2023 300,000.00 072017.200223.115401.UNG HO MS 2023.040(BA VO THI THANH HANG)-200223-11:54:02 072017
20/02/2023 300,000.00 713275.200223.114053.ung ho MS 2023037 Be Ka Minh
20/02/2023 300,000.00 654574.200223.112227.ung ho MS 2023039 vu ha my
20/02/2023 300,000.00 IBVCB.3124795014.Ung ho MS: 2023.038 (em Ta Van Phuc) Thon 1 xa Thieu Mo, H. Dan Phuong, TP. Ha Noi.CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 300,000.00 MBVCB.3124492959.Ong ba KhaiTam gui ba Vo T Thanh Hang,ms 2023.040 .CT tu 0421000422025 NGUYEN THI HOANG LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 300,000.00 237701.200223.081950.Ung ho MS 2023.039 FT23051971409911
20/02/2023 300,000.00 415797.200223.062614.GD NGOC HOA UH MS 2023.037 KHA MINH
20/02/2023 40,000.00 220796.200223.201419.NGUYEN THI PHUONG chuyen khoan ung ho chuong trinh NCHCCCL
20/02/2023 40,000.00 699200.200223.113613.ba va be halienhoa ung ho nchcccl
20/02/2023 400,000.00 477461.200223.212318.PHAM THANG ho tro 2023039 be Vu Ha My
20/02/2023 400,000.00 297245.200223.174119.DUYEN UNG HO MS 2023.039 (BE VU HA MY)-200223-17:41:18 297245
20/02/2023 400,000.00 520935.200223.105533.Pham Quoc Manh ung ho em Nguyen Tien Long, Nhu Han, Yen Son, Tuyen Quang. MS 2023.036 FT23051359834213
20/02/2023 5,000,000.00 623764.200223.085219.Ong Tu Van tro giup MS 2023040 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 5,000.00 MBVCB.3128071839.HUYNH THI NGA va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.040(ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123966633.UNG HO MS 2023 033 CHI NGUYEN THI BINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123966131.UNG HO MS 2023 032 EM TRAN THI NHU QUYNH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123963671.UNG HO MS 2023 031 ONG TRUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123963128.UNG HO MS 2023 030 ONG DONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123962168.UNG HO MS 2023 029 BA NGUYEN THI HUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123961650.UNG HO MS 2023 028 EM NGUYEN THI HIEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123961075.UNG HO MS 2023 027 ONG NGUYEN VAN HUNG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123960470.UNG HO MS 2023 026 CHI NGHIA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123951757.UNG HO MS 2023 025 BA HUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123958109.UNG HO MS 2023 024 BA DIEM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123950896.UNG HO MS 2023 023 ANH TRAN HAI SAM.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123950473.UNG HO MS 2023 022 NGUYEN PHUONG UYEN.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123956262.UNG HO MS 2023 021 ONG HOANG VAN NINH.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 5,000.00 IBVCB.3123955427.UNG HO MS 2023 020 BE LUONG CONG DAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
20/02/2023 50,000.00 649674.200223.215019.ung ho NCHCCCL Khanh 0394224263
20/02/2023 50,000.00 MBVCB.3126724576.Ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 50,000.00 759283.200223.144653.ung ho ms 2023037 be Ka Minh
20/02/2023 50,000.00 MBVCB.3126012592.Be Ka Minh.CT tu 0351000661696 NGUYEN HOANG LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 50,000.00 341926.200223.134707.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 040
20/02/2023 50,000.00 935889.200223.130013.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thuy Trang
20/02/2023 50,000.00 589684.200223.124620.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2023040 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 50,000.00 MBVCB.3124705101.MA 2023.037 be ka minh.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 50,000.00 654808.200223.091626.UH MS 2023.040 ba Vo Thi Thanh Hang
20/02/2023 50,000.00 744383.200223.074926.T ung ho Ba Vo Thi Thanh Hang MS 2023. 040
20/02/2023 50,000.00 MBVCB.3124245125.Ung ho MS 2023.040.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 500,000.00 419682.200223.212739.QA UNG HO MS 2023.038 (EM TA VAN PHUC)-200223-21:27:39 419682
20/02/2023 500,000.00 417573.200223.212300.QA UNG HO MS 2023.039 (BE VU HA MY)-200223-21:23:00 417573
20/02/2023 500,000.00 416328.200223.212020.QA UNG HO MS 2023.037 (BE KA MINH)-200223-21:20:10 416328
20/02/2023 500,000.00 044742.200223.205921.Ung ho MS 2023.027 (Ong Nguyen Van Hung)
20/02/2023 500,000.00 305081.200223.175340.UNG HO MS 2023.039( BE VU HA MY)-200223-17:53:41 305081
20/02/2023 500,000.00 301057.200223.174722.UNG HO MS 2023.040-200223-17:47:22 301057
20/02/2023 500,000.00 733520.200223.140843.VCB;0011002643148;ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My
20/02/2023 500,000.00 586388.200223.112707.Ung ho NCHCCCL Dai ly Khoe Dep Tam Nguyen 0909188076 FT23051539292687
20/02/2023 500,000.00 NGUYEN THI TUYET NHUNG - UNG HO MS 2023.027 ONG NGUYEN VAN HUNG
20/02/2023 500,000.00 119850.200223.095227.MS 2023.039
20/02/2023 500,000.00 466972.200223.082051.IBFT Ung ho MS 2023039. Be vu ha my
20/02/2023 500,000.00 MBVCB.3124383468.giup 2023.040 ba Vo Thi Thanh Hang.CT tu 0071001962801 LAM CAT TUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 500,000.00 160374.200223.063128.Ung ho MS 2023.039 be Vu Ha My FT23051664336905
20/02/2023 500,000.00 115092.200223.011533.Ung ho MS 2023.038 em Ta Van Phuc FT23051504591494
20/02/2023 500,000.00 114785.200223.011410.Ung ho MS 2023.039 be Vu Ha My FT23051382200357
20/02/2023 500,000.00 114400.200223.011235.Ung ho MS 2023.037 be Ka Minh FT23051667660299
20/02/2023 500,000.00 390073.190223.233128.IBFT Ung ho MS 2023 037 be Ka Minh
20/02/2023 60,000.00 273029.200223.063711.NCHCCCL Kim Oanh
20/02/2023 80,000.00 313916.200223.210056.UNG HO NCHCCCL THUY BIEN VHY 0979964792
20/02/2023 80,000.00 MBVCB.3124887088.QUAN BICH HANH chuyen tien NCHCCCL TinTin 0915119091.CT tu 0011001208921 QUAN BICH HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 80,000.00 MBVCB.3124835265.HO THI MAI chuyen tien NCHCCCL- MAI HO - 0916854168.CT tu 0421000512582 HO THI MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
20/02/2023 800,000.00 MBVCB.3125679678.ms 2023 040 uh ba Vo Thi Thanh Hang.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
10-02-2023 01:17:47 500.000 ung ho MS 2023.027 (Ong Nguyen Van Hung); thoi gian GD:09/02/2023 23:47:50
10-02-2023 07:59:18 500.000 CT DEN:231007199384 Ung ho MS 2023.031 (gia dinh ong Truong )
10-02-2023 08:13:32 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
10-02-2023 09:30:57 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.031 ( gia dinh ong truong )
10-02-2023 11:22:15 400.000 CT DEN:304104092156 IBVCB.3081743578.092156.NGUYEN THI HOANG NGA ung ho MS 2023.027 (Ong Nguyen Van Hung).CT tu 0481000188043 NGUYEN THI HOANG NGA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
10-02-2023 11:59:55 100.000 CT DEN:231011112666 Chuyen cho gd A Dong
10-02-2023 12:26:36 10.000 Ung ho MS 2023.031 (gia dinh ong Truong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-02-2023 14:32:00 200.000 CT DEN:304107832476 LE THUY HANG HN ung ho MS 2023027
10-02-2023 18:38:49 100.000 ung ho ms 2023 031  gia dinh ong Truong
10-02-2023 19:52:57 200.000 CT DEN:304112721463 ung ho MS 2023030 gia dinh ong Dong
10-02-2023 22:25:15 100.000 CT DEN:715091866395 DO VAN HIEP ung ho MS 2023 028 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
10-02-2023 22:29:05 100.000 CT DEN:945258876689 DO VAN HIEP ung ho MS 2023 016 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11-02-2023 00:51:34 200.000 CT DEN:304116762636 MS 2023031; thoi gian GD:10/02/2023 23:10:04
11-02-2023 07:14:28 100.000 CT DEN:468269217874 Ung ho ms 2023 032 huynhnhu
11-02-2023 07:43:17 100.000 MS 2023.032(em Tran Thi Quynh Nhu)
11-02-2023 07:53:45 200.000 CT DEN:304207032744 UNG HO MS2023032 TRAN QUYNH NHU-110223-07:53:44 032744
11-02-2023 08:15:09 100.000 TRAN TRONG THANG ung ho ms 2023.032 ( em Tran Thi Quynh Nhu )
11-02-2023 08:15:29 500.000 CT DEN:304201058562 MBVCB.3086091934.058562.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
11-02-2023 09:14:52 200.000 CT DEN:304202783905 ung ho MS 2023032
11-02-2023 09:18:22 200.000 CT DEN:304202794884 ung ho MS 2023028
11-02-2023 09:38:02 20.000 LE DUC ANH chuyen tien
11-02-2023 10:08:57 10.000 Ung ho MS 2023.032(em Tran Thi Quynh Nhu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11-02-2023 10:33:38 5.000.000 CT DEN:304203681633 Ong Tu Van giup do cho ms2023.032 Tran Thi Quynh Nhu FT23042840124793
11-02-2023 10:59:21 100.000 CT DEN:304203035216 MBVCB.3086813141.035216.Ung ho MS2023020.CT tu 0071005258976 PHAN THI DIEM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
11-02-2023 11:35:45 44.123 ung ho MS2023.032 TRAN THI QUYNH NHU. Minh con nhieu day thoi.  That ngai
11-02-2023 12:57:02 300.000 CT DEN:304205976855 NGUYEN THI MAI HUONG Chuyen tien ung ho MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
11-02-2023 15:42:59 100.000 TRAN THANH MINH ung ho MS 2023.032
11-02-2023 18:00:07 50.000 ho tro Ms.2023.032 Tran Thi quynh Nhu
11-02-2023 18:09:54 50.000 CT DEN:793429562580 ms 2023 032 e tran thi quynh nhu
11-02-2023 22:06:39 100.000 CT DEN:304215679271 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023025 gia dinh ba Huong
11-02-2023 22:09:10 100.000 CT DEN:304215682750 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023032 em Tran Thi Quynh Nhu
11-02-2023 22:11:26 100.000 CT DEN:304215688244 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023001 Ba Nguyen Thi Nga
11-02-2023 22:12:40 100.000 CT DEN:304215690308 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023023 anh Tran Hai Sam
11-02-2023 22:18:42 100.000 CT DEN:304215700101 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023031 gia dinh ong Truong
11-02-2023 22:20:25 100.000 CT DEN:304215702832 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023026gia dinh chi Nghia
12-02-2023 00:38:39 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023 . 032 ( em tran thi quynh nhu ); thoi gian GD:11/02/2023 22:51:21
12-02-2023 00:51:19 50.000 CT DEN:304216090529 MBVCB.3089825249.090529.MS 2023.032 .CT tu 0021000450844 LE THI ANH NU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK); thoi gian GD:11/02/2023 23:25:49
12-02-2023 01:11:55 250.000 CT DEN:304317581635 MS 2023.027 (Ong Nguyen Van Hung); thoi gian GD:12/02/2023 00:46:54
12-02-2023 08:40:49 50.000 CT DEN:304301037627 MBVCB.3090327043.037627.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.033 (chi Nguyen Thi Binh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
12-02-2023 10:01:18 20.000 Ung ho MS 2023.033(chi Nguyen Thi Binh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
12-02-2023 10:27:15 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
12-02-2023 11:26:35 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.033 ( chi nguyen thi binh )
12-02-2023 12:38:55 200.000 CT DEN:304305367012 Ung ho MS 2023.027 - ong Nguyen Van Hung
12-02-2023 12:54:04 100.000 HUNGNV VUNG TAU HO TRO MS 2023_ 033 Chi NGUYEN THI BINH
12-02-2023 15:13:14 200.000 ung ho MS 2023.032 (em Tran Thi Quynh Nhu)
12-02-2023 15:33:02 300.000 ung ho chi Nguyen Thi Binh
12-02-2023 15:50:27 50.000 NGUYEN MAI TRAM chuyen tien ung ho MS 2023.032
12-02-2023 15:59:38 300.000 CT DEN:304308832870 MS 2023032
12-02-2023 17:22:28 500.000 CT DEN:304310726103 MS 2023.033 (chi Nguyen Thi Binh)
12-02-2023 17:26:59 300.000 CT DEN:304310738932 MS 2023.030 (gia dinh ong Dong)
12-02-2023 17:28:32 300.000 CT DEN:304310742967 MS 2023.028 (em Nguyen Thi Hien)
12-02-2023 18:07:58 500.000 ung ho MS 2023.032 ung ho em Tran thi quynh nhu
12-02-2023 21:19:27 1.000.000 CT DEN:304314967555 IBFT Ung ho MS 2023.033 Nguyen Thi Binh
13-02-2023 07:41:27 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
13-02-2023 08:32:31 200.000 Ms 2023.034( ong nguyen van ut)
13-02-2023 09:12:18 20.000 Ung ho MS 2023.034 (ong Nguyen Van Ut). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
13-02-2023 10:08:23 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.034 ( ong nguyen van ut )
13-02-2023 12:22:04 50.000 ung ho ma so 2023.032
13-02-2023 12:22:26 50.000 ung ho ma so 2023.033
13-02-2023 12:23:00 50.000 ung ho ma so 2023.034
13-02-2023 16:14:01 20.000 ung ho MS 2023.033 (chi Nguyen Thi Binh)
14-02-2023 06:42:25 300.000 CT DEN:304523743556 MS 2023034
14-02-2023 07:58:33 300.000 sdt 0918491430 giup MS 2023.035 chau Mai Dinh Nam
14-02-2023 08:17:32 500.000 Ung ho ms 2023.05 (be Mai dinh Nam)
14-02-2023 08:19:13 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
14-02-2023 08:46:50 100.000 CT DEN:304501411995 ung ho MS 2023.035 be Mai Dinh Nam FT23045933150016
14-02-2023 09:10:19 150.000 MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam)
14-02-2023 10:01:35 300.000 Ung ho MS 2023.035 ( be Mai Dinh Nam )
14-02-2023 10:35:36 500.000 CT DEN:304503846786 CT UHMS 2023032 E TRAN THI QUYNH NH
14-02-2023 11:02:50 10.000 Ung ho MS 2023.035(be Mai Dinh Nam). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
14-02-2023 11:25:43 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.035 ( be mai dinh nam )
14-02-2023 14:36:48 300.000 NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam)
14-02-2023 14:44:24 17.000 ung ho MS 2023.035 ( be Mai Dinh Nam)
14-02-2023 15:27:15 100.000 ung ho ma so 2023.035 (be Mai Dinh Nam)
14-02-2023 15:38:30 500.000 CT DEN:304515888892 UNG HO MS 2023.027 ( ONG NGUYEN VAN HUNG)-140223-15:38:29 888892
14-02-2023 17:08:45 500.000 CT DEN:304517952982 GIUP BE MAI DINH NAM 2023 _035-140223-17:08:45 952982
14-02-2023 20:30:39 100.000 CT DEN:304513517459 Ung ho MS 2023.035 (be Mai Dinh Nam). Nguoi ung ho - Hien Toan
15-02-2023 01:00:49 500.000 NGUYEN THI LE HANG chuyen tien ung ho be Mai Dinh Nam ms 2023.035 chuc con mau khoe. thuong con; thoi gian GD:14/02/2023 23:59:04
15-02-2023 01:01:48 300.000 bac Thanh ung ho ms 2023.034. ong Nguyen Van Ut mong gia dinh vuot qua; thoi gian GD:15/02/2023 00:02:40
15-02-2023 07:04:10 50.000 ung ho ma so 2023.036
15-02-2023 07:16:22 300.000 Ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long)
15-02-2023 07:32:17 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.036.
15-02-2023 07:33:47 200.000 ung ho MS 2023.036( em Nguyen  tien long)
15-02-2023 07:58:09 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
15-02-2023 08:15:01 200.000 CT DEN:150436059611 Ms 2023035be mai dinh nam
15-02-2023 09:53:46 100.000 Ung ho MS 2023.036 em Nguyen Tien Long
15-02-2023 10:00:12 300.000 TRAN THI NGOC THU chuyen tien giup em nguyen tien long (MS 2023.036)
15-02-2023 10:10:12 10.000 Ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
15-02-2023 10:16:56 300.000 CT DEN:655440626187 ICB;114000161718;Ung ho be MAI DINH NAM MS 2023 035
15-02-2023 10:44:05 200.000 CT DEN:644805891359 Ung ho MS 2023 036 em Nguyen Tien Long
15-02-2023 11:06:54 500.000 CT DEN:256195663767 ICB;114000161718;ung ho MS 2023036 em Nguyen Tien Long
15-02-2023 11:17:23 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho Ms 2023.036 ( nguyen tien long)
15-02-2023 11:17:38 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.036 ( em nguyen tien long )
15-02-2023 11:18:05 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho MS 2023.035 ( be Mai Dinh Nam)
15-02-2023 11:18:44 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho MS.2023.034 ( ong nguyen van ut)
15-02-2023 11:20:04 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho Ms 2023.030 ( gd ong Dong)
15-02-2023 11:20:39 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho MS 2023.029 ( nguyen thi huong)
15-02-2023 11:21:09 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.027 ( nguyen van hung)
15-02-2023 11:21:40 100.000 NGUYEN KHANH LINH ung ho MS 2023.026( gd c Nghia)
15-02-2023 11:53:39 100.000 uh MS 2023.035 bes Mai Dinh Nam
15-02-2023 13:17:45 100.000 CT DEN:304606657752 ung ho MS 2023.034 (ong Nguyen Van Ut)
15-02-2023 14:42:35 100.000 ung ho MS 2023.036 (chau Nguyen Tien Long)
15-02-2023 18:45:59 200.000 CT DEN:920812534801 ICB;114000161718;ung ho ms2023036 nguyen tien long
15-02-2023 21:21:11 300.000 Ung ho MS 2023.036
15-02-2023 22:13:58 300.000 MS 3023.036 (em Nguyen Tien Long)
16-02-2023 07:21:22 50.000 CT DEN:304700057027 MBVCB.3107763236.057027.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.037 (be Ka Minh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
16-02-2023 07:33:49 50.000 CT DEN:126T2320QQ8P05DC MBVCB.3107798788.071258.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.036 (em Nguyen Tien Long).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
16-02-2023 07:55:32 25.000 CT DEN:931956273595 LPT ung ho ms 2023 032 em Tran Thi Quynh Nhu
16-02-2023 07:57:24 35.000 CT DEN:043224277025 LPT ung ho ms 2023 33 chi Nguyen Thi Binh
16-02-2023 08:01:37 25.000 CT DEN:297061285730 LPT ung ho ms 2023 034 ong Nguyen Van Ut
16-02-2023 08:03:09 25.000 CT DEN:388972289342 LPT ung ho ms 2023 035
16-02-2023 08:04:30 25.000 CT DEN:469382333936 LPT ung ho ms 2023 036 em Nguyen Tien Long
16-02-2023 08:19:31 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
16-02-2023 08:27:16 200.000 CT DEN:304701686865 HTMS 2023036 tu Bui Dai Thang BIDV Nam Ha Tinh
16-02-2023 08:58:05 200.000 ZP6HC5BEJ5QR ms 2023.037
16-02-2023 09:02:12 200.000 ZP6HC5BEJ7DI ms 2023.035 be Mai Dinh Nam
16-02-2023 09:09:36 10.000 Ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
16-02-2023 09:43:30 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.037 ( be ka minh )
16-02-2023 10:14:33 200.000 ung ho ms2023.036 (nguyen tien long)
16-02-2023 10:39:02 100.000 CT DEN:304703579828 ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh)
16-02-2023 14:45:48 200.000 ung ho MS 2023.037 ( be Ka Minh)
16-02-2023 15:12:37 200.000 CT DEN:304708984725 LE PHU TRANG Chuyen tien ung ho 2023036 em nguyen tien long
16-02-2023 21:52:47 50.000 CT DEN:304714087678 MBVCB.3111660560.087678.ms 2023.036.CT tu 0201000643728 NGUYEN VAN MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
17-02-2023 00:54:22 200.000 CT DEN:304716687060 ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh); thoi gian GD:16/02/2023 23:48:59
17-02-2023 07:26:28 50.000 CT DEN:304800063411 MBVCB.3112203589.063411.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
17-02-2023 07:51:34 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
17-02-2023 09:29:49 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.038 ( em ta van phuc )
17-02-2023 11:11:29 30.000 CT DEN:088981986192 LPT ung ho ms 2023 037 be Ka Minh
17-02-2023 11:13:36 300.000 CT DEN:304804569878 Ung ho MS 2023038 em Ta Van Phuc
17-02-2023 15:03:14 100.000 CT DEN:797415360868 ICB;114000161718;KIEU DUYEN ung ho be ta gia phuc
17-02-2023 15:36:18 2.000.000 NGUYEN HUU HIEN BINH chuyen tien ung ho MS 2023.038 ( em Ta Van Phuc )
17-02-2023 16:55:46 200.000 CT DEN:126T2320T00BZ8PR MBVCB.3114695936.042137.ms 2023.038 (em Ta Van Phuc).CT tu 0351001198984 NGUYEN THI THUY HIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang  Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
18-02-2023 07:20:39 100.000 ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My)
18-02-2023 08:12:58 100.000 CT DEN:304901020114 MBVCB.3116674155.020114.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
18-02-2023 08:21:46 50.000 ung ho MS 2023.039 ( be Vu Ha My)
18-02-2023 08:34:02 500.000 ung ho MS 2023.039
18-02-2023 09:12:31 300.000 ung ho ms 2023.039 ( vu ha my)
18-02-2023 09:41:13 30.000 NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.039
18-02-2023 09:51:45 2.000.000 CT DEN:231809163518 Ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My)
18-02-2023 12:27:04 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
18-02-2023 12:57:52 200.000 uh MS 2023.039 mong con mau khoe thuong con
18-02-2023 15:00:27 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.039 ( be vu ha my )
18-02-2023 15:41:39 300.000 CT DEN:304908934697 MS 2023039
18-02-2023 19:11:24 500.000 LE THI TO QUYEN chuyen tien UNG HO MS 2023.013 be NGUYEN TAN TAI
18-02-2023 21:21:09 20.000 Ung ho MS 2023.039(be Vu Ha My). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
19-02-2023 13:22:08 10.000 Ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
19-02-2023 13:34:04 200.000 ung ho MS 2023039 ( be Vu Ha My)
19-02-2023 18:13:17 50.000 CT DEN:190439470720 Ung ho ms 2023039 Vu Ha My
19-02-2023 18:40:56 50.000 ung ho MS 2023.039
19-02-2023 20:17:36 200.000 UNG HO MS 2023.037 (BE KA MINH)
19-02-2023 20:49:02 3.000.000 Ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh)
19-02-2023 21:10:28 100.000 CT DEN:827867229279 MS 2023 039 vu ha my
20-02-2023 01:23:33 1.000.000 Ung ho MS 2023. 039 (be Vu Ha My); thoi gian GD:19/02/2023 22:55:14
20-02-2023 06:47:27 50.000 CT DEN:305123073209 MBVCB.3124179458.073209.Ung ho MS 2023.039 Be Vu Ha My.CT tu 0141000814129 PHAM QUOC THINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
20-02-2023 06:52:35 100.000 CT DEN:119459799488 ICB;114000161718;ms 2023039 be vu ha my
20-02-2023 07:01:09 50.000 ung ho ma so 2023.037
20-02-2023 07:01:35 50.000 ung ho ma so 2023.038
20-02-2023 07:02:28 50.000 ung ho ma so 2023.039
20-02-2023 07:26:13 50.000 CT DEN:305100026687 MBVCB.3124252629.026687.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
20-02-2023 07:42:54 200.000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.040 ( ba vo thi thanh hang )
20-02-2023 07:44:44 300.000 ung ho ba Vo Thi Thanh Hang
20-02-2023 08:09:54 10.000 LE DUC ANH chuyen tien
20-02-2023 09:10:19 50.000 CT DEN:018127493441 ung ho MS 2023 039 be Vu Ha My
20-02-2023 09:38:45 100.000 VO XUAN VINH ung ho MS 2023.040 Vo Thi Thanh Hang
20-02-2023 09:39:44 100.000 VO XUAN VINH ung ho MS 2023.037 Be Ka Minh
20-02-2023 09:55:50 100.000 CT DEN:305102456696 ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang)
20-02-2023 10:02:33 50.000 CT DEN:305103092595 MBVCB.3124856333.092595.Ms 2023.040( ba vo thi thanh hang).CT tu 0811000041608 TRUONG THI HOANG TRINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
20-02-2023 11:02:06 300.000 CT DEN:305104588384 MS 2023037
20-02-2023 11:02:32 300.000 CT DEN:305104589427 MS 2023040
20-02-2023 11:43:11 20.000 Ung ho MS 2023.040(ba Vo Thi Thanh Hang). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
20-02-2023 12:09:38 100.000 CT DEN:305105020487 MBVCB.3125466009.020487.HA DINH LONG chuyen tien UNG HO MS 2023.037( BE KA MINH).CT tu 0501000091476 HA DINH LONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
20-02-2023 13:21:02 500.000 CT DEN:305106980690 MS 2023040 ba vo thi thanh hang mong gia dinh bac vuot qua benh tat
20-02-2023 15:40:58 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.040 (ba Vo Thi Thanh Hang)
20-02-2023 15:42:19 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.037 (Be Ka Minh)
20-02-2023 15:43:50 50.000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.039 (be Vu Ha My)
20-02-2023 21:51:12 200.000 CT DEN:305114701847 ung ho MS 2023039 be Vu Ha My

Ban Bạn đọc