Báo Inquirer, Philippines đã đăng tải các phân tích hình ảnh vệ tinh vào giữa tháng 3. Theo báo này, công việc xây dựng vẫn tiếp tục diễn ra.

{keywords}

{keywords}
Phân tích hình ảnh vệ tinh bãi Chữ Thập với các cầu cảng, đường băng được xây dựng
{keywords}

{keywords}
Phân tích hình ảnh vệ tinh Gạc Ma có thể có tháp phòng không, bãi đáp trực thăng...
{keywords}
Hình ảnh vệ tinh ngày 16/3 cho thấy một đảo nhân tạo được xây dựng trên Đá Vành Khăn

{keywords}
Phân tích hình ảnh vệ tinh Đá Subi

{keywords}
Phân tích hình ảnh vệ tinh Đá Subi

{keywords}
Phân tích hình ảnh vệ tinh Đá Châu Viên

{keywords}
Phân tích hình ảnh vệ tinh Đá Ga Ven