XEM TOÀN BỘ PHẦN TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ:

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội bước sang ngày chất vấn thứ ba.

Theo chương trình, sáng nay (5/11), Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục có 30 phút để trả lời chất vấn thuộc nhóm vấn đề về lĩnh vực nội vụ. Sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh sẽ có 15 phút làm rõ thêm một số vấn đề trước khi kết thúc phiên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong là người đăng đàn tiếp theo, trước khi Thủ tướng làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời đại biểu Quốc hội.

Trước đó, chiều 4/11, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trả lời về với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ gồm:

+ Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Việc ban hành các văn bản thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà 

+ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xử lý vi phạm.

+ Nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực, vị trí địa bàn đông dân cư, chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế…). Việc bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy - học.

+ Giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (về số lượng người làm việc, về chế độ, chính sách…), nhất là công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

VietNamNet tường thuật trực tiếp nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn:

05/11/2022 | 08:58

8h58: Kết luận đối với Nhóm vấn đề thứ ba - Nội vụ

Phát biểu kết luận đối với Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, sau phiên chất vấn sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn, đã có 31 lượt ý kiến chất vấn, 3 lượt ý kiến tranh luận, còn 70 ý kiến chất vấn và 1 ý kiến tranh luận chưa phát biểu.

Kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn với Nhóm vấn đề Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong là người đăng đàn tiếp theo. 

Mời quý độc giả xem nội dung tường thuật Phiên chất vấn Nhóm vấn đề thứ tư - lĩnh vực Thanh tra TẠI ĐÂY.

Thu gọn
05/11/2022 | 08:55

8h55: Phó Thủ tướng: Việc tinh giản biên chế còn mang tính cơ học

Phát biểu tại phiên chất vấn nhóm vấn đề liên quan đến ngành nội vụ sáng 5/11, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương quan trọng. Sau khi có các nghị quyết của Trung ương, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp ngành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Kết quả đến nay đã giảm được 8 huyện và hơn 561 xã, góp phần tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế và giảm chi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, quá trình đó cũng bộc lộ những khó khăn, vướng mắc như chế độ chính sách cán bộ dôi dư còn lúng túng, trụ sở chưa được bố trí, sử dụng hiệu quả, chính sách đặc thù với đơn vị hành chính mới thành lập còn bất cập.

Về vấn đề tinh giản biên chế, Phó Thủ tướng cho biết, đây là chủ trương lớn của Đảng, nhằm góp phần đổi mới chế độ công vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đồng thời tiết kiệm chi ngân sách để tạo nguồn lực cải cách tiền lương.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt để thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình, mục tiêu đặt ra tại các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Đến năm 2021, đã giảm được 27.000 biên chế công chức (đạt 10,1%) và giảm 236.000 biên chế viên chức (đạt 11,67%).

“Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế còn mang tính cơ học. Đó cũng chính là vấn đề được các vị đại biểu rất trăn trở. Chúng ta giảm được con số như vậy nhưng còn mang tính cơ học, cào bằng và chưa thực sự gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức”, Phó Thủ tướng nói và cho biết, Chính phủ tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.

Phó Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp các đơn vị hành chính, hoàn thiện vị trí việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đổi mới công tác đánh giá đảm bảo thực chất…

Thu gọn
05/11/2022 | 08:41

8h41: Bộ trưởng Tài chính: Cần phải giữ lực lượng tinh hoa nhất ở trong bộ máy Nhà nước

Tiếp tục trả lời chất vấn về tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, trước đây, các đơn vị được thí điểm tự chủ toàn phần, nhưng thực tế huy động nguồn lực tài chính, liên doanh - liên kết gặp khó khăn, như trường hợp Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai. Vì thế, các đơn vị này xin thôi không tự chủ toàn phần, chuyển sang tự chủ một phần - tức là họ sẽ tự chủ chi thường xuyên, còn chi đầu tư (mua sắm thiết bị, trụ sở mới) thì ngân sách sẽ chi.

"Việc này hợp lý. Từ tự chủ chi thường xuyên, khi có nguồn thu ổn định thì tự chủ toàn bộ, như vậy chất lượng dịch vụ sẽ tăng lên, phục vụ người dân tốt hơn", ông Phớc nói.

Theo Bộ trưởng Tài chính, một số chính sách liên quan đến vấn đề tự chủ sẽ được hoàn thiện thời gian tới, đơn cử như chính sách về đất đai. Khi sửa luật Đất đai, quy định các đơn vị sự nghiệp công lập có cần nộp tiền thuê đất hay không sẽ được bàn thảo.

Bổ sung thêm về tự chủ một phần của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, cơ chế cần thiết kế để giữ chân được người tài, người giỏi làm việc ở khu vực công, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

Ông phân tích, y tế và giáo dục là hai trụ cột an sinh xã hội quan trọng nhất hiện nay. Hai lĩnh vực này phục vụ không tốt sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ, học tập của người dân, xã hội. "Khi xây dựng cơ chế tự chủ cần thận trọng, chắc chắn, và tránh làm theo phong trào", ông nêu quan điểm.

Bộ trưởng Phớc nói thêm, cơ chế tự chủ là tăng tính chủ động, sáng tạo và tự quyết của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nếu tự chủ tài chính hoàn toàn, tức là trả lương theo kết quả lao động. Còn nếu đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần thì lương cho cán bộ, người lao động sẽ trả theo quy định, số tiền còn lại đưa vào Quỹ thu nhập để hưởng cuối năm và tái đầu tư cơ sở vật chất.

Với các đơn vị tự chủ một phần, tức là chưa thu hút được nguồn lực tài chính bên ngoài ngân sách, thì Nhà nước phải đảm bảo để họ có nguồn đổi mới trang thiết bị, công nghệ và quan trọng hơn là đảm bảo giữ được người giỏi trong hệ thống. Tức là, phải làm thế nào để đảm bảo chất lượng, dịch vụ công tốt nhất phục vụ người dân.

Bộ trưởng Tài chính nêu ví dụ, bệnh viện công lập là nơi thường phục vụ người dân thu nhập thấp, người nghèo nên giá dịch vụ vừa phải. Chẳng hạn giá chụp X-quang tại Bệnh viện Bạch Mai chỉ 45.000 đồng, nhưng cũng dịch vụ này ở bệnh viện tư có thể lên tới 500.000 đồng - mức này người thu nhập thấp không thể chi trả.

Đặc biệt, Bộ trưởng Tài chính cũng lưu ý, khi thực hiện tự chủ trong hai lĩnh vực y tế, giáo dục cần hết sức thận trọng, chắc chắn, hiệu quả và tránh làm theo phong trào.

Theo Bộ trưởng, có quan điểm cho rằng, nhân sự phục vụ ở khu vực công cũng như phục vụ ở khu vực tư, miễn là đóng góp, cống hiến cho xã hội là được.

“Theo nhận thức của tôi và qua tìm hiểu, các nước ở xung quanh chúng ta, như Singapore, việc trả lương công chức cao hơn nhiều so với các khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Như vậy sẽ giữ được người giỏi để kiến tạo chính sách, xây dựng, hoạch định ra chiến lược và để quản lý nhà nước một cách tốt nhất, thúc đẩy và làm nền tảng cho sự phát triển.

Ông cha mình nói, một người lo bằng kho người làm, cho nên cần phải giữ được lực lượng tinh hoa nhất, tinh tuý nhất ở trong bộ máy nhà nước, đặc biệt trong giáo dục và y tế để phục vụ nhân dân tốt hơn”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.

Thu gọn
05/11/2022 | 08:10

8h10: Thực hiện tự chủ còn một số mục tiêu vẫn chưa đạt được

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục trả lời chất vấn các ĐBQH đặt câu hỏi chiều hôm qua về sắp xếp đơn vị hành chính, tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập; mô hình chính quyền đô thị; thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ.

Liên quan đến việc thực hiện sắp xếp lại huyện đảo Lý Sơn, Bộ trưởng cho biết, theo tinh thần Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các thủ tục này trước đây thuộc thẩm quyền cấp xã, bây giờ thuộc thẩm quyền của UBND huyện đảo Lý Sơn. Việc này đúng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Do đó, Bộ trưởng đề nghị chính quyền huyện đảo Lý Sơn quan tâm đến nội dung này.

Về việc thực hiện tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt ở ngành y tế, giáo dục, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Việc thực hiện tự chủ đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, tuy nhiên một số mục tiêu vẫn chưa đạt được.

Cụ thể về tự chủ về tài chính, về chi thường xuyên và chi đầu tư đã đạt 6,6%, tự chủ toàn phần, đạt 18,7% số các đơn vị sự nghiệp trên cả nước.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể kết quả vẫn còn khiêm tốn do chưa hoàn thiện hệ thống pháp luật về tự chủ; do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; sự hướng dẫn của cơ quan chủ quản, cơ quan chức năng chưa thực sự quyết liệt…

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác tự chủ đơn vị sự nghiệp, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng, cần thực hiện một số giải pháp, trong đó, sẽ có hội nghị đánh giá toàn diện việc thực hiện tự chủ các đơn vị sự nghiệp để có cái nhìn tổng quát, khơi thông những bế tắc. Đồng thời, rà soát sửa đổi toàn diện, nhất quán, liên thông các văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này; các bộ, ngành địa phương, các đơn vị sự nghiệp cần nêu cao tinh thần quyết tâm trong việc thực hiện tự chủ.

Liên quan đến việc giám sát của HĐND thành phố trong tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết đây là mô hình mới thực hiện, vận hành từ 1/7/2021 đối với TP.HCM. Sau 3 năm sẽ tiến hành sơ kết việc thực hiện để rút ra bài học kinh nghiệm.

Hiện nay, qua khảo sát, những nơi không tổ chức HĐND cấp quận, cấp phường, các địa phương cũng đã quan tâm thực hiện vai trò giám sát của HĐND cấp trên đối với cấp dưới khi không có HĐND cùng cấp...

Thu hút nhân lực chất lượng cao, chính sách tốt, thực hiện còn hạn chế

Về việc thu hút nhân lực chất lượng cao vào khu vực công, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng, dù chính sách tốt, nhưng việc thực hiện còn hạn chế do. Bộ sẽ đánh giá lại một cách tổng thể, toàn diện việc thực hiện chủ trương thu hút nhân lực, nghiên cứu xây dựng nghị định mới về thu hút, tuyển dụng tài năng, quan tâm nhiều hơn nữa trong việc cải thiện môi trường làm việc, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực công.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã, Bộ trưởng cho biết, chất lượng đã được nâng lên rõ rệt. Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ xây dựng đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã thay thế nghị định cũ, đảm bảo tiêu chuẩn của cán bộ công chức cấp xã được nâng lên, liên thông với cấp huyện, cấp tỉnh.

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các địa phương tiếp tục chăm lo, xây dựng chất lượng cán bộ công chức cấp xã.

Bộ trưởng cũng giải thích rõ về việc nhiều địa phương đang nhầm lẫn giữa “giảm biên chế viên chức” và “giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước”.

Bộ sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có điều chỉnh phù hợp cho từng địa phương, thúc đẩy xã hội hóa, tự chủ cao hơn ở những địa phương có điều kiện.

Về giải pháp khắc phục tình trạng tinh giản biên chế cơ học, xây dựng nền công vụ tinh gọn, Bộ trưởng nhấn mạnh, cần tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; hoàn thiện hành lang pháp luật, thay thế Nghị định cũ đảm bảo thực hiện hiệu quả tinh giản biên chế.

Thu gọn
05/11/2022 | 08:05

8h05: Hoàn thiện một số chính sách về đất đai, đấu thầu

‘Chia lửa’ với Bộ trưởng Nội vụ khi trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, ngành y tế nhận được câu hỏi về việc trong năm 2022 sẽ giải quyết dứt điểm việc phân cấp quản lý đối với hệ thống trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã, theo hướng giao cho UBND cấp huyện quản lý ở những nơi đủ điều kiện.

Theo Bộ trưởng Lan, mô hình y tế cấp huyện thực hiện đa chức năng. Năm 2021, Bộ cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ cấu y tế cấp huyện theo hướng hướng là trung tâm ý tế cấp huyện sẽ quản lý hoạt động của các trạm y tế cấp xã, thực hiện theo hướng đa chức năng.

Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư 37 năm 2021, trong đó đã hướng dẫn chức năng quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, phòng y tế thuộc UBND cấp huyện. Trong đó, quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển các trung tâm y tế cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý khi đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất về nhân lực, tài chính theo quy định.

“Căn cứ các văn bản hành chính này, thẩm quyền quyết định việc chuyển các trung tâm y tế cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý thuộc thẩm quyền của địa phương. Đến thời điểm này cũng đã có địa phương chuyển trung tâm y tế cấp huyện về UBND cấp huyện quản lý”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Tham gia làm rõ một số vấn đề về tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2021, trong đó xác định là tự chủ một phần hoặc là tự chủ toàn diện.

Việc xây dựng tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp là nhằm để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước giao và hoàn thiện các danh mục tự chủ để từ đó xác định được các nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác phục vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ và chủ động.

Về nguyên tắc, đối với các dịch vụ thiết yếu thì Nhà nước đảm bảo về mặt kinh phí. Đối với các dịch vụ mà cơ bản thì Nhà nước hỗ trợ kinh phí. Đối với dịch vụ mà đặc thù của một số ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu để tạo điều kiện cho các đơn vị ngoài công lập tham gia.

Bộ trưởng cho biết thêm, cùng với việc thực hiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cũng tiến hành hoàn thiện một số chính sách như chính sách đất đai hay về đấu thầu.

Thu gọn
05/11/2022 | 08:00

8h00: Phó Thủ tướng, 2 Bộ trưởng báo cáo một số vấn đề đại biểu quan tâm

Bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 5/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ báo cáo Quốc hội một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế mà đại biểu quan tâm.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu thêm về vấn đề tự chủ về các đơn vị sự nghiệp công lập. Sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời 9 vấn đề chiều ngày 4/11 các đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh sẽ phát biểu và kết thúc phần chất vấn đối với lĩnh vực nội vụ.

Thu gọn
04/11/2022 | 16:57

16h57: Phó Chủ tịch Quốc hội: Bộ trưởng Nội vụ trả lời cầu thị, không né tránh

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, với tinh thần cầu thị, không né tránh, phần trả lời chiều nay của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã hoàn thành tương đối tốt. Đối với 7 ĐBQH đặt câu hỏi, ngày mai (5/11) Bộ trưởng có 30 phút để trả lời.

XEM THÊM:

Thu gọn
04/11/2022 | 16:51

16h51: Giải pháp cho vấn đề nhân lực khu vực công nghỉ việc

ĐB Nguyễn Danh Tú (Kiên Giang): Trong thời gian qua, việc thực hiện tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập còn thấp, chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên mới chỉ đạt được tỉ lệ 6,6%.

Đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp để thực hiện hiệu quả tự chủ với đơn vị nghiệp công lập trong thời gian tới?

ĐB Lê Nhật Thành (Hà Nội): Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị, thành phố Hà Nội không tổ chức HĐND phường; tại TP.HCM và thành phố Đà Nẵng không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, Hội đồng nhân dân phường.

Đề nghị Bộ trưởng cho biết hoạt động giám sát của HĐND TP đối với những nơi không tổ chức HĐND quận, HĐND phường có những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc như nào? Đồng thời chỉ ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc đặt ra?

ĐB Vương Thị Hương (Hà Giang): Thực tế, việc thực hiện tinh giản ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hiện nay chưa tính tới yếu tố vùng, miền và chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế do tỷ lệ biên chế hai ngành này chiếm trên 90% tổng biên chế viên chức của các địa phương.

Trong khi đó các tỉnh miền núi, biên giới với đặc thù về vị trí địa lý, địa hình, điều kiện KTXH còn nhiều khó khăn, việc đẩy mạnh cơ chế tự chủ cũng như thực hiện xã hội hóa hai lĩnh vực này rất khó thực hiện, dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ trưởng có giải pháp gì để chia sẻ và hướng dẫn các địa phương trong thời gian tới?

Quan điểm của Bộ trưởng về ý kiến cần thống nhất phân bổ tỷ lệ tinh giản biên chế viên chức giai đoạn 2022- 2026 theo hướng chia theo từng khu vực, vùng miền và không cào bằng, đề xuất với các tỉnh miền núi, biên giới tỷ lệ tinh giảm từ 3 đến 5%?

ĐB Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang): Báo cáo của Bộ Nội vụ có nêu tinh giản biên chế có đạt chỉ tiêu nhưng chỉ đạt về mặt cơ học. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết suy nghĩ về vấn đề này?

Để chủ trương này thực sự có hiệu quả, đưa nền công cụ ngày càng tinh gọn, chất lượng, đại biểu đặt câu hỏi Bộ Nội vụ có giải pháp căn cơ gì để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ?

ĐB Nguyễn Thị Ngọc Xuân (Bình Dương): Tình trạng nhân lực khu vực công nghỉ việc rất nhiều, đồng thời tỷ lệ cán bộ nữ được bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cấp còn chưa đạt mục tiêu.

Bộ trưởng có giải pháp gì để giải quyết vấn đề này? Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã quyết nghị, trong năm 2022 phải giải quyết dứt điểm phân cấp trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã theo hướng giao UBND cấp huyện quản lý, đồng thời bố trí mô hình trung tâm y tế cấp huyện đa chức năng. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Y tế cho biết kết quả và giải pháp thực hiện công tác này?

Thu gọn
04/11/2022 | 16:41

16h41: Có những địa phương quá đông dân cư nhưng số lượng cán bộ công chức lại ít

ĐB Thái Quỳnh Mai Dung (Vĩnh Phúc): Hiện nay, việc quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính đã dẫn đến sự bất hợp lý giữa đơn vị cấp xã có đông dân cư cũng như đơn vị cấp xã có ít dân cư; đồng thời không khuyến khích các địa phương tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Vì thực tế đơn vị hành chính cấp xã được thành lập mới sau khi sáp nhập chỉ bố trí không quá 23 cán bộ, công chức.

Bộ trưởng đánh giá vấn đề này như thế nào, có giải pháp gì để khắc phục sự bất cập này?

ĐB Cao Thị Xuân (Thanh Hóa): Qua tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri kiến nghị quá trình triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố có phát sinh tình huống các địa phương thuộc khu vực đặc biệt khó khăn hoặc được công nhận nông thôn mới, an toàn khu nhưng sau khi mà sáp nhập với các địa phương không thuộc đối tượng nêu trên thì huyện, xã, thôn mới hình thành sau sáp nhập sẽ hưởng chế độ chính sách như thế nào?

Hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn cho quá trình thực hiện ở dưới cơ sở. Đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm của mình và hướng giải quyết như thế nào để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới?

ĐB Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội): Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong việc tham mưu giải quyết vấn đề tinh giản biên chế, tuy đã đạt chỉ tiêu số lượng nhưng chưa thực sự gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức?

ĐB Trần Thị Thu Hằng (Đắk Nông): Đề nghị Bộ trưởng cho biết kết quả thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo chủ trương của Đảng tại Kết luận số 86 của Bộ Chính trị và quy định của Chính phủ tại Nghị định số 140. Để tháo gỡ những điểm nghẽn và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách này, với trách nhiệm của Bộ Nội vụ, đề nghị Bộ trưởng cho biết Bộ sẽ tham mưu với cấp có thẩm quyền cần phải sửa đổi, bổ sung những nội dung gì trong những chính sách hiện nay?

Về tiêu chuẩn của cán bộ cấp xã được thực hiện theo Quyết định số 04/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong đó có quy định nhiều chức danh cán bộ đòi hỏi trình độ trung cấp, sơ cấp. Quy định này đã ban hành gần 20 năm, đến nay không còn phù hợp với thực tiễn nữa. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp để khắc phục nhằm nâng cao trình độ cán bộ cấp xã trong thời gian nhắc tới?

Trả lời câu hỏi ĐB Dung (Vĩnh Phúc) về sắp xếp cán bộ, công chức theo phân loại đơn vị hành chính có những vấn đề chưa phù hợp, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sắp xếp số cán bộ, công chức được xác định theo chuẩn chung là đô thị loại 1 là 23 người, đô thị loại 2 là 21 người, đô thị loại 3 là 19 người. Do đó có những điểm tồn tại, hạn chế, có những địa phương nơi quá đông dân cư nhưng số lượng cán bộ công chức ít.

Tiếp thu vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tới đây sẽ sửa nghị định theo hướng ngoài theo phân loại đơn vị hành chính còn tính đến quy mô dân số, sau đó giao lại cho địa phương phân bổ phù hợp nhưng không quá định mức theo quy định của Chính phủ. Điều này nhằm giải quyết mối quan hệ giữa thực hiện mục tiêu giảm biên chế với yêu cầu thực thi nhiệm vụ đặt ra.

Trả lời ĐB Cao Thị Xuân, Bộ trưởng Nội vụ cho biết vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giám sát về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong đó đã chỉ rất cụ thể. Toàn bộ những xã đặc thù đang được hưởng chính sách sau khi sắp xếp lại không nằm trong diện hưởng chính sách thì sẽ không được hưởng bắt đầu từ hết tháng 12/2021.

Để giải quyết vấn đề này, Nghị quyết 595 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ khẩn trương xây dựng quy định mang tính chuyển tiếp để đảm bảo những xã đặc thù đang hưởng các chính sách khi sáp nhập vẫn được hưởng chính sách trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này góp phần đảm bảo được đời sống và không gây ra những tâm tư cho người dân.

Trên cơ sở đó, thời gian tới, Bộ Nội sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tham mưu cho Chính phủ sớm giải quyết vấn đề này.

Liên quan đến tinh giản biên chế chưa gắn với cơ cấu công chức, vị trí việc làm mà ĐB Hồng Hà (Hà Nội) nêu, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, trong quá trình sắp xếp tinh giản cũng đã bước đầu gắn với cơ cấu và xác định được vị trí việc làm. Cho nên khi tuyển dụng đầu vào công chức hay viên chức đều đã xác định việc làm, vị trí việc làm. Tuy nhiên, để có được một vị trí việc làm thật chuẩn, đảm bảo được bao quát là nhiệm vụ cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Trong thời gian tới Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về vấn đề này.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đã tiếp tục nhận trách nhiệm trong quá trình xây dựng vị trí việc làm, khung năng lực chưa thật sự kịp thời, chưa đảm bảo được yêu cầu đặt ra và cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục.

Thu gọn
04/11/2022 | 16:28

16h28: Từ sai phạm, tổng rà soát tuyển dụng công chức, viên chức từ 2007 đến nay

Trả lời ĐB Nguyễn Hữu Thông, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện đã hoàn thành theo quy định sẽ được bố trí công tác. Bộ trường thừa nhận, đúng là đến 2020 do yêu cầu của tinh giản biên chế cho nên 34 tỉnh có số đội viên đến công tác nhưng vẫn chưa bố trí được. Đến thời điểm này mới có 114 em (25,6%) được bố trí, cuối năm 2021, Bộ tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 136 để tiếp tục sử dụng các bạn này ở các địa bàn chưa tuyển dụng vào, hoàn thành trước 2025.

Trả lời ĐB Cao Mạnh Linh về vấn đề đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng, trong thời gian vừa qua, có nhiều đổi mới trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo chức danh lãnh đạo, theo vị trí việc làm, cắt giảm tối đa các loại chứng chỉ không cần thiết. Đã giảm 152 chứng chỉ, trong đó có 61/63 chứng chỉ công chức, 89/145 chứng chỉ viên chức và một gánh nặng rất lớn đối với cán bộ công chức viên chức đó là chứng chỉ Tin học, tiếng Anh.

Điều đó cho thấy công tác này ngày càng đi vào thực chất. Thành quả đạt được là nhờ sự đồng tình của cử tri, của các ngành, các cấp. Công tác này sẽ được tiếp tục tăng cường thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo chất lượng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.

“Chúng tôi sẽ kiên quyết làm triệt để, tới đây tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 89 điều chỉnh lại nội dung chương trình đào tạo bồi dưỡng theo hướng thực chất”, Bộ trưởng Trà nói.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, về công tác này, Bộ đang tăng cường phối hợp, hợp tác với các cơ sở giáo dục uy tín của nước ngoài của Nhật Bản, Pháp để đào tạo cán bộ, hướng tới đào tạo cán bộ trẻ cho chính quyền địa phương. Bộ đã phân cấp triệt để cho công tác đào tạo bồi dưỡng. Bộ trưởng đề nghị các địa phương thực hiện đúng theo quy định để công tác này đạt hiệu quả.

Đối với vấn đề phân bổ chỉ tiêu mà ĐB Nguyễn Ngọc Sơn nêu, Bộ trưởng cho biết, trong giai đoạn vừa qua, chúng ta phải chấp nhận việc giao chỉ tiêu, cắt giảm biên chế một cách cơ học, vì nếu không giao chỉ tiêu thì rất khó thực hiện tinh giản biên chế.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ từng bước hoàn thiện thêm, khắc phục hạn chế, bổ sung thêm cho phù hợp, nhất là với các địa bàn quy mô dân số lớn, căn cứ trên cơ sở khoa học chặt chẽ, từng bước cơ cấu lại để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Về sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, Bộ trưởng cho biết, thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Bộ Nội vụ rà soát sai phạm tuyển dụng công chức, viên chức. Đây được coi như một cuộc tổng rà soát từ năm 2007 cho đến nay. Các địa phương, Bộ ngành cần chấn chỉnh, không để sai phạm trong lĩnh vực này.

Thu gọn
04/11/2022 | 16:18

16h18: Bộ GD&ĐT đề xuất tạm tuyển giáo viên đạt tiêu chuẩn cũ, bồi dưỡng chuẩn mới

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn báo cáo thêm về định mức biên chế của ngành giáo dục, về đôn đốc thực hiện 65.000 chỉ tiêu đến năm 2026 và việc thiếu nguồn để tuyển giáo viên ở các địa phương.

Tham gia giải trình làm rõ hơn vấn đề trên, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cảm ơn ĐBQH quan tâm đến vấn đề thiếu giáo viên, đây là vấn đề đã được các địa biểu cho ý kiến tại các phiên thảo luận về KTXH.

Bộ trưởng cho biết, tổng số giáo viên thiếu tính đến 2026 là 107.000 người, chỉ tiêu được duyệt hơn 65.000, ngành GD&ĐT cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ưu ái, bố trí được biên chế trong bối cảnh tinh giản biên chế.

107.000 giáo viên thiếu, ngành GD&ĐT đang tính theo thực tế, các vùng miền núi điểm trường xa không theo chuẩn (lớp ít học sinh) nhưng vẫn phải duy trì các điểm trường; chênh lệch giữa nông thôn và đô thị.

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, một trong các khâu cần làm ngay là rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông. Thủ tướng đã chỉ đạo ráo riết việc này và Bộ đã chỉ đạo công tác trong 2 năm qua, có những kết quả khả quan.

Tuy nhiên, mỗi địa phương có một kết quả rà soát khác nhau, có địa phương sắp xếp tương đối cơ giới, máy móc, cứng nhắc. Do đó, đề nghị tới đây việc sắp xếp cần đảm bảo khoa học, các học sinh có điều kiện học tập tốt thuận tiện nhất, giáo viên cũng không quá khó khăn trong việc dạy.

Từ nay đến 2026 tuy có 65.000 chỉ tiêu nhưng ở một số địa phương vẫn còn những chỉ tiêu cũ, như ĐB Thu Nguyệt (Đắk Lắk) nêu ở tỉnh thiếu 1.700 giáo viên, nhưng theo con số Bộ trưởng có, hiện Đắk Lắk còn 2.358 biên chế chưa tuyển và phân bổ năm 2022 thêm 243 chỉ tiêu nữa. Nếu tỉnh tuyển hết số này sẽ giải quyết cơ bản việc thiếu giáo viên.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng cho rằng, một trong những giải pháp cần thực hiện là tiếp tục tuyển theo chỉ tiêu cũ, vừa khẩn trương tuyển theo chỉ tiêu mới.

Bộ GD&ĐT đã đề xuất, tạm tuyển đối tượng giáo viên đạt được tiêu chuẩn cũ nhưng chưa đạt tiêu chuẩn mới, đồng thời đề ra lộ trình bồi dưỡng, nâng chuẩn cho các đối tượng này để đạt được tiêu chuẩn mới vào năm 2030.

Về giải pháp để giảm số lượng giáo viên nghỉ việc, chuyển việc đang diễn ra, Bộ trưởng cho biết, Bộ đang tiến hành nhiều giải pháp. Trong đó có giải pháp về rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trong đó vấn đề tăng lương, tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non, tiểu học cần được thực hiện cấp bách. Bên cạnh đó cải thiện môi trường làm việc, hỗ trợ chuyên môn.

Ảnh: Nam Khánh

Bộ trưởng cho rằng, cần nâng cao năng lực của các trường Đại học Sư phạm; có lộ trình tăng lương cho giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, cải thiện môi trường làm việc, hỗ trợ về mặt chuyên môn cho giáo viên.

Bộ trưởng GD&ĐT mong xã hội, phụ huynh và học sinh, cộng đồng xã hội có sự chia sẻ với các thầy cô, vì lợi ích của con em, những mầm non tương lai đất nước.

Nhân dịp tháng 11, Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng thay mặt đội ngũ các thầy cô giáo cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cùng toàn thể nhân dân đã quan tâm, sẻ chia, động viên và tạo động lực cho ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Thu gọn
04/11/2022 | 16:59

16h15: 500 tri thức trẻ tình nguyện, phần lớn chưa được bố trí công việc, có lãng phí?

ĐB Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận): Đề án 500 tri thức trẻ tình nguyện do Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ triển khai thực hiện các xã đặc biệt khó khăn, miền núi giai đoạn 2013-2020 đã hoàn thành, xong đến nay phần lớn các đội viên chưa được sắp xếp bố trí công việc. Bộ Nội vụ có giải pháp gì để tránh lãng phí nhân lực trẻ?

ĐB Cao Mạnh Linh (Thanh Hóa) cho biết, theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, hiện nay chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đang chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thực sự gắn với quy hoạch và yêu cầu của vị trí việc làm.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đại biểu cho rằng, cùng với việc xây dựng hệ thống vị trí việc làm thì cần chuyển hình thức bồi dưỡng bắt buộc theo ngạch hiện nay sang bồi dưỡng theo chức danh vị trí việc làm. Đồng thời chú trọng hướng đến đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của cơ quan, người được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng mục đích nâng cao trình độ, năng lực cán bộ, công chức, viên chức. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết quan điểm về vấn đề này?

ĐB Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Dương): Cử tri cho rằng, việc phân bổ chỉ tiêu cũng như tinh giản biên chế ở một số nơi còn bất cập. Qua giám sát ở tỉnh Kiên Giang cho thấy, thành phố Phú Quốc là đơn vị có thu ngân sách chiếm khoảng 50% tổng thu ngân sách. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 25%-30% nhưng biên chế chỉ được bố trí ngang bằng với các huyện, thị khác. Một số địa phương khác cũng có tình trạng tương tự.

Việc bố trí biên chế và tinh giảm biên chế phải gắn với tổ chức bộ máy phụ thuộc vào chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với xu hướng và yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là các địa phương có tính chất đặc thù. Do đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp khắc phục tình trạng trên. Đồng thời đề nghị Bộ trưởng cho biết việc thực hiện xử lý, khắc phục sai phạm trong tuyển dụng công chức, viên chức thời gian qua và giải pháp gì để giải quyết triệt để tình trạng sai phạm trong tuyển dụng?

Thu gọn
04/11/2022 | 16:10

16h10: Bộ trưởng nhận trách nhiệm chưa thường xuyên đôn đốc thực hiện nghị định tự chủ về tài chính

ĐB Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông): Bộ trưởng cần báo cáo rõ hơn về tình hình tinh giản, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn vừa qua với Quốc hội và cử tri.

Trong báo cáo của Bộ trưởng có nêu, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chậm ban hành và hoàn thiện thể chế. Tuy nhiên, Bộ trưởng không nêu địa chỉ rõ ràng. Đề nghị Bộ trưởng giải trình rõ vấn đề này cũng như trách nhiệm của Bộ như thế nào?

Trả lời phần tranh luận, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, vừa qua các cơ quan đã nỗ lực sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, giảm trên 7.400 đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh tự chủ tự chủ, tự chủ thường xuyên (6,6%) và cả tự chủ một phần (trên 18%). Điều này cho thấy nỗ lực lớn của các đơn vị trong toàn hệ thống nhưng còn có những vấn đề đặt ra liên quan đến đẩy mạnh thực hiện tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ trưởng Nội vụ cũng cho biết, hiện đã có Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về tự chủ tài chính và về mặt tổ chức bộ máy. Theo đó, trong các nghị định có giao thẩm quyền cho các Bộ theo chức năng phải xây dựng được quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp và xây dựng được định mức kinh tế kỹ thuật để đảm bảo thực hiện tự chủ.

Bộ trưởng thừa nhận đúng như ĐBQH đã nêu, dù các nghị định đã được xây dựng từ năm 2020 nhưng đến nay một số bộ vẫn còn chậm. Bộ sẽ chủ động phối hợp với các bộ báo cáo với Thủ tướng để Thủ tướng đôn đốc.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhận trách nhiệm của Bộ Nội vụ chưa thường xuyên đôn đốc cũng như chưa kịp thời báo cáo với Thủ tướng để Thủ tướng chỉ đạo một cách quyết liệt, rốt ráo để đảm bảo thực hiện khi đã có nghị định thì phải kịp thời có các thông tư.

Điều hành phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ trưởng cung cấp danh sách những bộ chậm ban hành cho ĐB Trường Giang.

Thu gọn
04/11/2022 | 15:50

15h50: Bộ trưởng: 'Lương nhân viên, cả phụ cấp công vụ, đúng là thấp hơn lương tối thiểu vùng'

Sau giải lao, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời câu hỏi của ĐB Đỗ Huy Khánh về tiền lương.

Theo Bộ trưởng, thực chất tiền lương vùng 1 là 4,68 triệu, vùng 2 là 4,16 triệu, vùng 3 là 3,64 triệu đồng.

“Lương nhân viên kể cả phụ cấp công vụ 25% thì chỉ hơn 3,464 triệu, đúng là thấp hơn lương tối thiểu vùng, đúng như ĐB phản ánh”, tư lệnh ngành Nội vụ nhìn nhận.

Giải pháp theo Bộ trưởng Nội vụ là tại kỳ họp Quốc hội này điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu tăng 20,8%. Đương nhiên đối tượng đại biểu nói cũng được điều chỉnh.

“Nếu điều kiện đất nước trong năm 2022 và những năm tới ổn định, tăng trưởng tốt, chúng ta thực hiện cải cách chính sách tiền lương thì đương nhiên cao hơn lương tối thiểu vùng đảm bảo cho tất cả các đối tượng hài hòa, công bằng, hợp lý”, Bộ trưởng nói.

Trả lời ĐB Lê Thanh Vân về trọng dụng nhân tài, Bộ trưởng cho biết, đây là yếu tố truyền thống của dân tộc ta từ xưa đến nay, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước được thể hiện rõ trọng Nghị quyết, văn kiện Đại hội XIII. Nhìn ra thế giới, nhiều nước đã làm nên kỳ tích nhờ những nhân tài. Như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,... họ rất chú trọng thu hút trọng dụng nhân tài.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời các vấn đề đại biểu nêu. Ảnh: QH

Kết luận số 86 của Bộ Chính trị để cụ thể hóa, Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ nghị định thực hiện từ 2018 đến nay thu hút chưa được nhiều, được 258 sinh viên xuất sắc, nhà khoa học. Tất cả địa phương đều chú trọng việc này, đã thông qua HĐND xây dựng chính sách.

Chúng tôi tính được các địa phương thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ được khoảng 3.000 người. Nhưng thực tiễn quá ít ỏi”, Bộ trưởng Nội vụ nói.

Thời gian tới, Bộ xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, sẽ có cơ chế chính sách hấp dẫn hơn. Chúng tôi đang lấy ý kiến các bộ ngành, Thủ tướng cũng đang đôn đốc để làm sau năm tới có Nghị định tổng thể, bao quát thu hút, trọng dụng nhân tài.

Với việc khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, Bộ trưởng bày tỏ, các ĐBQH đang mong đợi vì chúng ta chưa có cơ chế, hành lang pháp lý trong khi thể chế chưa đồng bộ, đảm bảo đầy đủ yếu tố cán bộ chúng ta làm.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đang xây dựng Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Số cán bộ bị xử lý kỷ luật lớn nhất từ trước đến nay, dù chỉ chiếm 1%

Trả lời câu hỏi của ĐB Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) về không ít cán bộ bị kỷ luật thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tính từ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, đã có 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó có trường hợp phải xử lý hình sự.

Riêng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chúng ta phải xử lý kỷ luật hơn 20.300 người, trong số này cũng có trường hợp phải xử lý hình sự.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, số lượng này tính trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức của chúng ta khoảng 1% và đây cũng là con số lớn nhất từ trước đến nay.

Trước thực trạng trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, vấn đề đặt ra là làm thế nào chúng ta vừa phải thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉnh đốn Đảng, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ…

“Thời gian tới chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh vấn đề này. Hơn nữa, về phía Bộ Nội vụ sẽ tham mưu ban hành Nghị định đạo đức công vụ để siết chặt hơn nữa kỷ cương đạo đức công vụ. Qua đó làm sao đảm bảo đồng bộ quy định của Đảng, quy định của Nhà nước để thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của chúng ta trong sạch, phục vụ nhân dân”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Thu gọn
04/11/2022 | 15:25

15h25: Nghịch lý lương viên chức sự nghiệp thấp hơn lương tối thiểu vùng

ĐB Đỗ Huy Khánh (đoàn Đồng Nai) cho biết, Bộ Chính trị có quyết định giao giai đoạn từ năm 2022-2026 bổ sung 65.980 biên chế giáo viên. Tuy nhiên, năm 2022 - 2023, tình trạng thiếu giáo viên rất lớn, thậm chí có nơi không tuyển được giáo viên THPT vì chưa có sinh viên ra trường, không đáp ứng được công tác giảng dạy, nhất các tỉnh có số học sinh tăng cao.

"Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp cụ thể thực hiện vấn đề này?", ĐB hỏi.

ĐB cũng nêu nghịch lý, Chính phủ xây dựng lương tối thiểu vùng thấp nhất 3,25 triệu đồng, trong khi đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, lương họ chưa được 3 triệu, thấp hơn lương tối thiểu vùng.

"Vậy, Bộ trưởng có giải pháp gì để giữ chân những người này và tuyển người mới. Vì lương thấp cũng là nguyên nhân không tuyển được nhân viên khu vực này?", ĐB chất vấn.

ĐB Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) quan tâm đến trọng dụng nhân tài và dùng người cũng là quy luật trị quốc muôn đời từ trước nay. ĐB cho hay, ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận 14 về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm dám đột phá vì lợi ích chung.

"Bộ trưởng Nội vụ đã tham mưu, đề xuất gì với Chính phủ, Thủ tướng để biến chủ trương này thành pháp luật, tức là biến thành các quy tắc sử sự có tính bắt buộc chung trong toàn bộ máy Nhà nước?", ĐB Lê Thanh Vân hỏi.

ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, thời gian qua không ít cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật, gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận.

“Với tư cách tư lệnh ngành tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong công tác cán bộ thuộc thẩm quyền về tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xin Bộ trưởng cho biết nhận xét vấn đề này, đâu là nguyên nhân và giải pháp?”, ĐB Hòa đặt vấn đề.

Thu gọn
04/11/2022 | 15:17

15h17: Còn khoảng 7.700 biên chế viên chức nhưng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước

Trả lời câu hỏi ĐB Lê Hoàng Hải về tình trạng biên chế viên chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chức năng, công tác phối hợp của Bộ Nội vụ với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn còn chưa chặt chẽ, để dẫn tới tình trạng trên đối với một số lượng biên chế.

Đến thời điểm này, còn khoảng 7.700 biên chế đang viên chức nhưng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, trong đó ở cấp Trung ương khoảng hơn 2.000 người còn lại ở địa phương. Bộ đã báo cáo với Ban chỉ đạo TƯ về quản lý biên chế sẽ đánh giá, xem xét lại kỹ lưỡng, thực chất để đề xuất cơ quan có thẩm quyền chuyển biên chế viên chức này lại thành biên chế công chức để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

Về vấn đề biên chế cấp phường ở một số địa phương như ĐB Trần Chí Cường nêu, Bộ trưởng cho biết, tới đây, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo sơ kết 3 năm việc thực hiện chính quyền đô thị, báo cáo Thủ tướng cho ý kiến để sửa đổi số biên chế thuộc khối phường, lãnh đạo cấp ủy để trở thành biên chế cấp quận, đảm bảo công bằng hợp lý cho đội ngũ cấp phường.

Trả lời ĐB Nguyễn Thị Thu Nguyệt về giao biên chế sự nghiệp, Bộ trưởng cho biết, thực chất việc giao biên chế viên chức hàng năm Bộ không có thẩm quyền; Bộ chỉ có đề xuất tham mưu cho Chính phủ bổ sung biên chế giáo viên đáp ứng yêu cầu có học sinh thì phải có giáo viên. Tới đây, Bộ tiếp tục kiến nghị sửa đổi cho phù hợp hơn về nội dung này, đề nghị giao biên chế trên cơ sở định mức, các địa phương cũng cần sắp xếp lại quy mô hệ thống trường lớp, giảm bớt các điểm trường lẻ để giảm đầu mối, giảm biên chế giáo viên.

Thu gọn
04/11/2022 | 16:13

15h13: Lấy ý kiến sửa nghị định 43, nên để toàn dân được tham gia

Điều hành phiên chất vấn, làm rõ thêm việc lấy ý kiến sửa Nghị định 34 của Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, ngoài việc đề nghị với cấp ủy chính quyền các địa phương tổ chức lấy ý kiến đối với các cán bộ xã phường, thôn bản, đề nghị Bộ Nội vụ nên đăng trên Cổng Thông tin của Bộ để toàn dân được tham gia, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở.

ĐB Lê Hoàng Hải (Đồng Nai): Hiện nay nhiều cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước các lĩnh vực nhưng chưa được giao biên chế sự nghiệp, quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều vướng mắc, nhất là đối với khối cơ quan thực hiện chức năng xử phạt vi phạm hành chính như Thanh tra giao thông, Thanh tra xây dựng các địa phương hoặc khối Cảng hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa…

Đề nghị Bộ trưởng cho biết phương án giải quyết vấn đề này như thế nào?

ĐB Trần Chí Cường (Đà Nẵng):  Khi thực hiện chính quyền đô thị tại 3 thành phố: Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, công chức phường thuộc biên chế của UBND quận được xác định như công chức từ cấp quận trở lên. Tuy nhiên, cán bộ chuyên trách khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thì vẫn thực hiện theo Nghị định 34. Điều này không đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tác động đến tâm tư của đội ngũ cán bộ chuyên trách ở phường.

Bộ trưởng có giải pháp như thế nào về vấn đề này?

ĐB Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đắk Lắk): Việc giao số lượng biên chế viên chức sự nghiệp của Bộ Nội vụ những năm qua đã làm cho nhiều địa phương không thể bố trí giáo viên theo đúng định mức, vị trí việc làm dẫn đến tình trạng nhiều điểm trường, điểm lớp ở vùng biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa thiếu giáo viên và bố trí giáo viên không đúng việc làm.

Trước tình trạng này, Bộ trưởng có trách nhiệm như thế nào và Bộ Nội vụ có trách nhiệm ra sao để giải quyết thực trạng này?

Thu gọn
04/11/2022 | 15:05

15h05: Sửa bất cập về công chức, viên chức cấp xã

Trả lời câu hỏi của ĐB Lương Văn Hùng về xác định vị trí việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, từ năm 2012 đến năm 2019, chúng ta cũng đã xác định vị trí việc làm. Tuy nhiên, việc này chuẩn bị cũng chưa thật đầy đủ, căn cơ. Sau khi có Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 62 xác định vị trí việc làm đối với công chức và Nghị định 106 xác định vị trí việc làm đối với viên chức.

Hiện nay đã xác định được một khung chung. Cụ thể, vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính có 866 vị trí, trong đơn vị sự nghiệp là có 615 vị trí, ở cấp cơ sở (cấp xã) có 17 vị trí.

Bộ trưởng cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan chức năng hoàn thiện lại các vấn đề liên quan đến xác định vị trí việc làm cũng như khung năng lực của vị trí việc làm để triển khai đồng bộ, toàn diện để đảm bảo quản lý biên chế theo vị trí việc làm.

Trả lời chất vấn của ĐB Thái Thị An Chung liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức không chuyên trách cấp xã, Bộ trưởng cho biết, hiện nay có hai chế độ công vụ, một chế độ công vụ từ cấp huyện trở lên và chế độ công vụ cấp xã. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã không có sự thay đổi lớn so với cán bộ, công chức cấp huyện trở lên, chỉ khác nhau về ngạch, còn cán bộ, công chức cấp xã trả lương theo trình độ đào tạo.

Đối với đội ngũ không chuyên trách, thời gian vừa qua khi thực hiện Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, cơ cấu gọn hơn, theo đó số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã giảm đi nên đang thực hiện khoán kinh phí hoạt động đội ngũ không chuyên trách ở cấp xã và khoán đội ngũ không chuyên trách ở thôn.

Theo Bộ trưởng, thực tế có bất cập nên đã nghiên cứu rất kỹ, đánh giá tác động một cách đầy đủ, toàn diện Nghị định 34 và nhận thấy nhiều bất cập cần sửa đổi. Hiện dự thảo đã lấy ý kiến lần 1 đối với 63 tỉnh, thành. Sau kỳ họp Quốc hội này, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét phù hợp hơn.

Bộ trưởng cho biết, sửa Nghị định 34 theo hướng phân cấp cho các địa phương căn cứ vào tổng số cán bộ, công chức của cấp xã cũng như cán bộ không chuyên trách các xã, thôn, tổ dân phố, căn cứ vào nguồn ngân sách của địa phương bố trí đủ số lượng người làm việc.

Thu gọn
04/11/2022 | 15:03

15h00:

ĐB Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) nêu, việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019 - 2021 là chủ trương lớn, có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân các địa phương. Tuy nhiên, khâu tổ chức thực hiện trong thời gian rất ngắn, chưa đánh giá tác động đầy đủ, chưa lường hết các tình huống phức tạp phát sinh, một số địa phương chưa tạo được sự đồng thuận cao của người dân. Cho đến nay còn rất nhiều khó khăn, bất cập, chưa được giải quyết.

Phải chăng chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng cho công việc hệ trọng và phức tạp này. Vậy theo Phó Thủ tướng, việc tổ chức thực hiện trong thời điểm, thời gian và cách làm như vậy có vội vàng, chủ quan không?

Với trách nhiệm của mình, Phó Thủ tướng sẽ chỉ đạo để giải quyết những khó khăn, bất cập đối với các đơn vị hành chính mới thành lập, sau sắp xếp và khi nào sẽ được giải quyết xong?

ĐB Thái Thị An Chung (Nghệ An) cũng cho rằng, việc sáp nhập xã, thôn trong giai đoạn vừa qua đã làm giảm số lượng lớn thôn, xóm. Tuy nhiên, việc tăng quy mô dân số, diện tích tự nhiên trong khi số lượng cán bộ thì giảm, do đó làm tăng khối lượng công việc cũng như làm tăng áp lực cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn nhưng chế độ phụ cấp vẫn thực hiện như trước khi sáp nhập.

Việc quyết định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn là thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh nhưng các tỉnh không thể tăng mức phụ cấp này do Nghị định 34 của Chính phủ chưa sửa đổi.

Đề nghị Bộ trưởng cho biết khi nào trình Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định 34? Trong thời gian chờ sửa đổi Nghị định 34, Bộ trưởng có đề xuất giải pháp như nào để tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn?

ĐB Lương Văn Hùng (Quảng Ngãi): Việc triển khai xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian vừa qua chưa đồng bộ do thiếu các quy định hướng dẫn về cơ cấu viên chức theo ngạch và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm. Vì vậy, đề nghị Bộ trưởng Nội vụ cho biết trách nhiệm và bao giờ khắc phục được hạn chế này để cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27?

Thu gọn
04/11/2022 | 15:10

14h52: Tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ tiết kiệm được 25.000 tỷ

Đại biểu Tao Văn Giót (Lai Châu) cho biết, một trong những mục tiêu tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi phí thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Đại biểu Tao Văn Giót (đoàn Lai Châu)

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết, trong giai đoạn vừa qua, việc tinh giản biên chế có tác động thế nào đến việc thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức?

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá câu hỏi của ĐB Tao Văn Giót rất hay. Bởi trong thời gian qua, chúng ta sắp xếp, tổ chức bộ máy, giảm đơn vị hành chính đơn vị cấp huyện, cấp xã, giảm một loạt đơn vị sự nghiệp… với mục tiêu cải cách tổ chức bộ máy và cũng là cải cách đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Vì vậy, việc này có tác động lớn, có điều kiện nâng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ trưởng nêu dẫn chứng cụ thể, tính từ năm 2019 đến nay, việc này đã tiết kiệm được trên 25.000 tỷ đồng, đây là nguồn để đưa vào làm lương.

“Điều này cho thấy mối quan hệ giữa việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tác động rất rõ để tạo nguồn lực thực hiện chính sách tiền lương”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Thu gọn
04/11/2022 | 15:00

14h50: 'Nhìn tổng thể, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức chưa sát thực tiễn'

Đại biểu Hà Sỹ Huân (Bắc Kạn) nêu, việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức luôn là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác này còn biểu hiện chưa thực chất, thậm chí có hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý.

“Đề nghị Bộ trưởng cho biết, những giải pháp mà Bộ sẽ và đã triển khai giúp cho công tác đánh giá cán bộ được chính xác và phản ánh thực chất trong thời gian tới?”, đại biểu nêu câu hỏi.

Trả lời câu hỏi trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong thời gian qua, Đảng, Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Thực chất, kết quả đánh giá trong những năm gần đây có chuyển biến tích cực hơn.

Bộ trưởng lấy số liệu năm 2021, số cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có khoảng 22%, trước đó số liệu này khoảng 30%. Số cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 có 1,72%, trước đó tỷ lệ này chỉ có khoảng 0,56%.

“Như vậy, trước hết có thể nói là có sự chuyển biến tích cực hơn trong đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhưng nhìn một cách tổng thể chúng ta thấy việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức chưa sát với thực tiễn, chưa căn cứ vào sản phẩm, kết quả công việc đầu ra. Mặt khác cũng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”, Bộ trưởng nói.

Do vậy, thời gian tới, để việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tốt hơn, theo Bộ trưởng Nội vụ, trước hết phải tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về đánh giá đồng bộ, liên thông với các quy định của Đảng, theo hướng xuyên suốt, đa chiều.

“Chúng ta phải có tiêu chí và sản phẩm cụ thể. Phải cố gắng tập trung hoàn thành xong việc xác định vị trí việc làm, khung năng lực. Từ đó có cơ sở đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm…”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Thu gọn
04/11/2022 | 14:45

14h45: Trước khi các ĐBQH đặt câu hỏi chất vấn, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo một số thông tin

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, những năm qua, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng hệ thống thể chế, chính sách và phối hợp, triển khai đồng bộ, toàn diện lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành liên quan tới bộ, ngành, địa phương.

Trong đó, nhất là về tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội ngũ đã đạt kết quả bước đầu.

Theo Bộ trưởng, phía trước, ngành nội vụ còn rất nhiều việc phải đổi mới, bổ sung, hoàn thiện đòi hỏi phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội và cử tri cả nước.

“Bộ Nội vụ được Quốc hội lựa chọn chất vấn. Đây là cơ hội để chúng tôi được lắng nghe ý kiến của Đại biểu Được tiếp thu, giải trình những vấn đề lớn mà Đại biểu và cử tri quan tâm để ngành tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao”, Bộ trưởng chia sẻ.

107 đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Thu gọn