Ông Khổng Huy Hùng, Tổng giám đốc Công ty VNCS, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định an toàn thông tin Việt Nam trực thuộc VNISA.

Câu lạc bộ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định an toàn thông tin Việt Nam (VSAC) là tổ chức chuyên môn trực thuộc Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA được thành lập ngày 7/6/2019, với 8 thành viên sáng lập gồm Công ty An ninh mạng Viettel, Công ty cổ phần An toàn thông tin CyRadar, Công ty cổ phần BKAV, Công ty cổ phần Công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam (VNCS), Công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ tin học HPT, Công ty cổ phần Phát triển phần mềm và hỗ trợ công nghệ (MISOFT), Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC (CMC Cyber Security), Trung tâm An ninh mạng FPT (FIS).

Theo quyết định công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định an toàn thông tin Việt Nam được VNISA ban hành mới đây, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ này gồm có 8 thành viên. Trong đó, Chủ nhiệm Câu lạc bộ là ông Khổng Huy Hùng - Tổng giám đốc Công ty VNCS. Hai Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ là các ông Vũ Bảo Thạch - Tổng giám đốc Công ty MISOFT và Phạm Tùng Dương - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng FPT.

Câu lạc bộ còn có 5 Ủy viên là đại diện các đơn vị sáng lập: Công ty An ninh mạng Viettel, Công ty CyRadar, Công ty BKAV, Công ty HPT và Công ty CMC Cyber Security.

Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định an toàn thông tin Việt Nam có tôn chỉ và mục đích là thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của thị trường dịch vụ an toàn thông tin Việt Nam, đảm bảo có sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ các thành viên và cộng đồng nâng cao kiến thức về lĩnh vực dịch vụ an toàn thông tin.

Bên cạnh nhiệm vụ phân tích, nghiên cứu, đề xuất và phát triển các biện pháp để xây dựng phát triển thị trường dịch vụ kiểm tra, đánh giá và kiểm định an toàn thông tin ở Việt Nam, Câu lạc bộ còn là cầu nối giúp xây dựng chính sách của nhà nước, xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá an toàn thông tin của nhà nước cũng như các tiêu chí, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá và kiểm định an toàn thông tin của Hiệp hội.

Ngoài ra, Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định an toàn thông tin Việt Nam sẽ là nơi chia sẻ các kinh nghiệm kiến thức liên quan an toàn thông tin của các thành viên trong Câu lạc bộ và cộng đồng.

Đánh giá cao ý tưởng của VNISA trong việc thành lập Câu lạc bộ Kiểm tra, Đánh giá và Kiểm định an toàn thông tin Việt Nam, ông Khổng Huy Hùng – Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhấn mạnh: “Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam đã cho ra đời Câu lạc bộ VSAC để thực hiện quyết tâm đẩy mạnh thị trường, tăng xếp hạng đánh giá và dịch vụ an toàn thông tin với phương châm “Nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa hãy đi cùng nhau””.