Buổi lễ tôn vinh 106 trí thức Khoa học và công nghệ tiêu biểu, trong đó có 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên, 20 thạc sĩ, 18 cử nhân và tương đương; 2 Anh hùng Lao động.

Những người được lựa chọn tôn vinh là trí thức hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoặc các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trong hệ thống VUSTA từ 10 năm trở lên, có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả, tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, của cơ quan, đơn vị; được xã hội công nhận, được cơ quan, đơn vị đó đề cử và được các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống VUSTA giới thiệu.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VPCTN

Thay mặt Đảng và Nhà nước tới dự lễ tôn vinh, Chủ tịch nước đánh giá đây là một hoạt động có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

 Dẫn lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài", Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. 

Quan điểm nhất quán của Đảng ta về phát triển đất nước là "phải bằng và dựa vào khoa học và công nghệ", "phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển KTXH của đất nước".

Nhiệm vụ trao cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà là hết sức to lớn và ngày càng nặng nề. Trong đó, "…phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ" cũng được xác định là một nhiệm vụ quan trọng đối với Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Nhiệm vụ này cũng cần được làm tốt hơn để thực hiện tốt những chiến lược quan trọng của quốc gia hướng đến tầm nhìn Việt Nam năm 2045.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học - công nghệ là quốc sách. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một đột phá chiến lược của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay. Đội ngũ các nhà trí thức khoa học công nghệ Việt Nam chính là hạt nhân của tiến trình này.      

Nhiều nhà khoa học đã được Đảng và Nhà nước vinh danh là Anh hùng lao động như GS. Trần Đại Nghĩa, GS. Lương Định Của, GS. Bùi Huy Đáp, GS.VS. Vũ Tuyên Hoàng, Nhà nghiên cứu Trương Hoàng Chương... và nhiều nhà khoa học khác đã được tặng thưởng nhiều Huân, huy chương cao quý.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tập hợp được trên 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức Khoa học và công nghệ chiếm 32,5% đội ngũ trí thức của cả nước, hoạt động tại 154 hội thành viên, trong đó có 91 Hội ngành toàn quốc, 63 Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố, gần 600 tổ chức KH&CN trực thuộc.

Chủ tịch nước đánh giá, đội ngũ hội viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đội ngũ trí thức KH&CN trong cả nước đã góp phần quan trọng tạo nên năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia.

Năm 2021, Việt Nam duy trì vị trí top 45 quốc gia đổi mới sáng tạo dẫn đầu toàn cầu, là quốc gia có vị trí dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu trong số các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp được xếp hạng. Đặc biệt năm nay, với cách làm khách quan, khoa học, công khai, minh bạch, Liên hiệp Hội đã chọn được 106 trí thức khoa học tiêu biểu năm 2022. Trong đó có nhiều nhà khoa học lớn tuổi có nhiều cống hiến lớn lao, nhiều nhà khoa học trẻ, đại biểu nữ đã có nhiều đóng góp cho Tổ quốc. 

Chủ tịch nước cho rằng, vị thế và yêu cầu của đất nước đang đòi hỏi đội ngũ trí thức Khoa học và công nghệ nước nhà hãy miệt mài hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế của mình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng biểu trưng Danh hiệu Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu cho 106 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước lưu ý, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên cần làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn chính sách khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; cơ chế chính sách về tài chính, điều kiện làm việc, đãi ngộ… cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ; kết nối tốt hơn các nhà khoa học, xây dựng khối đại đoàn để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. 

Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ ngành quan tâm cụ thể hơn đến nhà khoa học và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật để các đồng chí có nhiều đóng góp cho sự phát triển của các địa phương và của đất nước.

"Nhiệt huyết thiếu đi tri thức là lửa thiếu đi ánh sáng", Chủ tịch nước bày tỏ.

Giấc mơ Việt Nam thịnh vượng chỉ có thể được soi đường bằng "ánh sáng của tri thức". Chủ tịch nước mong rằng thành công của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa thúc đẩy đội ngũ trí thức Khoa  học và công nghệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh,  đóng góp ngày càng nhiều  hơn cho sự phát triển của nước nhà.

Thành Nam

Phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực xây dựng Quân đội hiện đại

Phát triển khoa học quân sự là một trong những động lực xây dựng Quân đội hiện đại

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22, năm 2021.
Chủ tịch nước: Sản phẩm khí tài công nghệ cao có sự tiến bộ vượt bậc

Chủ tịch nước: Sản phẩm khí tài công nghệ cao có sự tiến bộ vượt bậc

Sáng 19/5, Bộ Quốc phòng và Bộ KH&CN tổ chức lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quân sự cho hai công trình đặc biệt xuất sắc.