Chủ tịch nước: Sản phẩm khí tài công nghệ cao có sự tiến bộ vượt bậc

Sáng 19/5, Bộ Quốc phòng và Bộ KH&CN tổ chức lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quân sự cho hai công trình đặc biệt xuất sắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ trao giải thưởng.

Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và công nghệ là giải thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng các tác giả công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ đặc biệt xuất sắc, có tính đột phá về khoa học và công nghệ, hiệu quả kinh tế - xã hội, có giá trị to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng. Những công trình này là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của các nhà khoa học, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài.

Qua năm lần tham gia xét tặng giải thưởng (vào các năm 1996, 2000, 2005, 2010 và 2015), đã có 17 công trình, cụm công trình của các tác giả thuộc Bộ Quốc phòng được nhận giải thưởng cao quý này.

Năm 2020, Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Bộ Quốc phòng xem xét, đánh giá và thống nhất lựa chọn 3 công trình, cụm công trình gồm: 1 cụm công trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội của Học viện Chính trị; 2 công trình thuộc lĩnh vực quân sự - quốc phòng của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) có giá trị đặc biệt xuất sắc về khoa học và công nghệ đề nghị Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng giải thưởng. 

Trong đó, 2 công trình thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng được Chủ tịch nước trao trong buổi lễ hôm nay.

Chủ tịch nước tham dự lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ cho các công trình nghiên cứu quân sự, quốc phòng.

Trình độ khoa học và công nghệ của 2 công trình đã được ghi nhận trên thế giới, thể hiện qua hai bằng sáng chế quốc tế về công nghệ được cấp bằng độc quyền; 8 sáng chế được cấp bằng độc quyền tại Việt Nam và 15 bài báo công bố tại các hội thảo khoa học quốc tế uy tín. Thành công của 2 công trình có ảnh hưởng sâu rộng trong khoa học và công nghệ, khẳng định vị thế mới của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng chứng nhận giải thưởng cho các nhà khoa học đồng tác giả của các công trình khoa học được vinh dự trao giải thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, khoa học công nghệ luôn đóng vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển của xã hội đất nước và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước luôn xác định phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong lĩnh vực quan trọng nhất để phát triển KTXH.

Chủ tịch nước và các đại biểu xem triển lãm quân sự, quốc phòng.

“Những thành tựu to lớn mà đất nước ta đạt được trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước ngày nay đều có sự đóng góp, cống hiến lớn lao của đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ cả nước, trong đó có đội ngũ cán bộ khoa học quân sự”, Chủ tịch nước khẳng định.

Với tầm nhìn chiến lược, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Bác Hồ đã thuyết phục, trọng dụng nhiều nhà khoa học, việt kiều có uy tín về nước tham gia kháng chiến, cứu quốc. Các nhà khoa học tiêu biểu: Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước, Đặng Văn Ngữ, Lê Văn Thiêm, Tôn Thất Tùng…đã cống hiến hết sức mình cho cách mạng, cho khoa học, với nhiều công trình nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực quân sự, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu của quân đội ta đưa cuộc kháng chiến tới thắng lợi cuối cùng.

Gắn liền với tên tuổi của Người – giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ là giải thưởng cao quý nhất dành cho các nhà khoa học, các công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao, có tác dụng lớn và lâu dài trong cuộc sống.

Chủ tịch nước phát biểu tại lễ trao giải.

Chủ tịch nước đánh giá các công trình, cụm công trình được trao giải thưởng Hồ Chí Minh có giá trị đặc biệt to lớn, là kết quả của sự dày công nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài năng của đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ. Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân ghi nhận những cống hiến thầm lặng của các nhà khoa học tận tâm, tận lực nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thư viện, nhà máy, nơi “đầu sóng, ngọn gió”.

Chủ tịch nước bày tỏ sự vui mừng khi biết trong những năm qua công tác nghiên cứu khoa học quân sự luôn được quan tâm, có những bước phát triển mới, góp phần thực hiện tốt công tác nghiên cứu, dự báo cho Đảng, Nhà nước xây dựng các chiến lược quân sự, quốc phòng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ trên không gian mạng… góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Quân đội đã nghiên cứu thành công và đưa vào trang bị nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, khai thác làm chủ vũ khí, công nghệ cao, cải tiến hiện đại hoá các loại vũ khí đáp ứng yêu cầu, điều kiện tác chiến mới….

Qua nghiên cứu, triển khai chương trình, đề án lớn về khoa học quân sự đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực chiến đấu. Đồng thời đã xây dựng được đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao, đa lĩnh vực, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, tập thể nghiên cứu xuất sắc, chuyên gia đầu ngành.

Chủ tịch nước trao giải thưởng cho 49 đồng tác giả thuộc hai nhóm công trình nghiên cứu.

Chủ tịch nước cho biết, đến nay các sản phẩm khí tài công nghệ cao do Viettel nghiên cứu sản xuất mà điển hình là kết quả của 2 công trình được trao ngày hôm nay đã có những tiến bộ vượt bậc về công nghệ, chất lượng sản phẩm đã cung cấp bảo đảm kỹ thuật, giúp cho quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại, góp phần nâng cao tiềm lực quân sự quốc phòng, khả năng tác chiến quân đội ta, góp phần tiết kiệm ngân sách quốc phòng so với nhập khẩu.

Chủ tịch nước chúc mừng 49 đồng tác giả của 2 công trình, trong đó có nhiều gương mặt trẻ. Ông cũng đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc mà Viettel đã chủ động nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm quân sự cao cho quân đội.

“Chúng ta xác định khoa học công nghệ phải là nền tảng để xây dựng quân đội hiện đại. Những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến nhất phải được ứng dụng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng và ngược lại những thành tự quân sự phải được ứng dụng hiệu quả trong phát triển kinh tế, xã hội”, Chủ tịch nước lưu ý.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ nói chung, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong quân đội nói riêng. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ khoa học và công nghệ phát triển tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình. Đồng thời, nâng cao năng lực, trình độ và phẩm chất của cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở các cấp, các ngành.

Trần Thường

Bộ Quốc phòng đề nghị có cơ chế hút người tài sản xuất, sửa chữa vũ khí

Bộ Quốc phòng đề nghị có cơ chế hút người tài sản xuất, sửa chữa vũ khí

Bộ Quốc phòng đề nghị có cơ chế tài chính trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao sản xuất, sửa chữa vũ khí, đạn dược, thuốc nổ.

Việt Nam sở hữu vũ khí chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo

Việt Nam sở hữu vũ khí chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo

 Năng lực quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo được nâng cấp, từng bước hiện đại, giúp Việt Nam tăng cường khả năng tự vệ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Những khí tài giúp Hải quân VN 'tiến thẳng lên hiện đại'

Những khí tài giúp Hải quân VN 'tiến thẳng lên hiện đại'

Những năm qua, cùng với mua sắm các loại vũ khí mới, Hải quân nhân dân Việt Nam cũng đẩy mạnh sản xuất các loại tàu chiến và vũ khí hiện đại…

tin nổi bật

Quan hệ Việt Nam - Campuchia được viết bởi lịch sử nhưng hướng tới tương lai

Quân tình nguyện Việt Nam ở lại hỗ trợ Campuchia sau khi đã giúp bạn giải phóng, bởi khi đó chưa tiêu diệt hết tàn dư của Pol Pot, chính quyền cách mạng Campuchia mới thành lập còn non trẻ.

Đừng sợ nữa ngành y

Thủ tướng khẳng định nếu cơ quan, cá nhân thực sự vô tư trong sáng, minh bạch, công khai thì các cấp, các cơ quan sẽ bảo vệ.

Cổng thông tin Chính phủ làm đầu mối kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành trên mạng

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Trung ương yêu cầu đánh thuế cao hơn với người có nhiều nhà, đất

Trung ương yêu cầu quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

Kịp thời sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Hungary

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26-28/6.

Việt Nam giúp Campuchia vượt qua đau khổ, chia ly do chiến tranh

Sáng 24/6, tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

'Quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, bảo vệ sức khỏe người dân'

Chiều 23/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc, vật tư y tế và bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Bộ trưởng Nội vụ: TP.HCM quản lý biên chế chưa chặt, có phần buông lỏng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê bình ngành Nội vụ thành phố không chặt chẽ, buông lỏng trong quản lý dẫn đến số lương chênh lệnh so với biên chế Thủ tướng giao.

Hủy quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba với công ty Việt Á

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc hủy bỏ Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Việt Nam lên tiếng khi Trung Quốc có ý định biến Biển Đông thành vùng nội thủy

Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán.

Dù thế giới đổi thay, quan hệ Việt Nam - Campuchia vẫn đời đời bền vững

Cho dù tình hình thế giới và khu vực có những đổi thay, song trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn, vun đắp mối quan hệ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư nói về việc kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh

Sáng 23/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 3.

Ngành tuyên giáo đã khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh

Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII.

Cán bộ ở TP Thủ Đức liên tục nghỉ việc

Áp lực công việc lớn, thời gian làm việc quá tải khiến nhiều cán bộ ở TP Thủ Đức xin nghỉ việc…là tình trạng mà nhiều phường ở TP Thủ Đức cho biết khi làm việc với Bộ Nội vụ.