Luật gồm 12 chương và 121 điều, có một số điểm mới cơ bản như: Nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Thứ trưởng Y tế giới thiệu về luật.

Đáng chú ý, để tăng cường việc quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề, Luật quy định mở rộng đối tượng hành nghề; thay đổi từ việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn. 

Luật cũng quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám bệnh, chữa bệnh, trừ một số trường hợp hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo.

Luật đã bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự phải đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành theo định kỳ hằng năm và phải cập nhật kết quả tự đánh giá lên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá, cũng như công khai thông tin về chất lượng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Luật bổ sung quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám bệnh, chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời cũng là giải pháp để quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trả lời tại họp báo.

Tại họp báo, trả lời báo chí về hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia khi Bộ trưởng Y tế hiện nay không phải là bác sĩ, song theo quy định lại kiêm nhiệm Chủ tịch hội đồng này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, hiện do Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan bận nhiều nhiệm vụ nên sau khi Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế thống nhất và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, tạm thời giao cho ông là phó Chủ tịch điều hành Hội đồng Y khoa quốc gia.

Hội đồng Y khoa quốc gia là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ thành lập, là cơ quan chức năng đánh giá độc lập năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, có con dấu riêng. Hội đồng Y khoa quốc gia chủ trì, phối hợp tổ chức xã hội nghề nghiệp về khám bệnh chữa bệnh và cơ quan khác có liên quan đánh giá năng lực hành nghề.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch cụ thể, thống nhất xây dựng bộ câu hỏi, dữ liệu để làm cơ sở triển khai đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh. Hội đồng Y khoa quốc gia sẽ là đầu mối đánh giá năng lực, dựa vào các trường, bệnh viện, tổ chức xã hội nghề nghiệp về y tế cùng phối hợp triển khai. 

Thứ trưởng thông tin: "Hàng năm, chúng ta có thể triển khai nhiều lần và tại nhiều điểm. Với lượng y, bác sĩ hiện tại tốt nghiệp hàng năm dự kiến khoảng 10.000 người sẽ đủ sức để đánh giá. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là xây dựng chuẩn bộ câu hỏi đánh giá năng lực".