Công tác kiểm tra của Đảng: ‘Chữa lành vết thương và trị bệnh, cứu người’

Tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, Tổng Bí thư từng lưu ý, “bao che cho cán bộ mới làm mất uy tín của Đảng, làm cán bộ hư hỏng; còn xử lý cán bộ chỉ làm cho Đảng mạnh thêm.

LTS: Từ thực tế gần 10 năm sau khi cơ cấu lại tổ chức, nhiệm vụ và chức năng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác này đã đạt rất nhiều kết quả, khẳng định sự quyết liệt của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần công khai, minh bạch, nghiêm minh. Những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã thể hiện rõ quan điểm, chủ trương rõ đến đâu xử đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất cứ sự can thiệp nào, qua đó củng cố lòng tin của đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 

Kiên quyết, quyết liệt nhưng rất nhân văn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn khẳng định, chống tham nhũng là phải vừa kiên quyết, quyết liệt nhưng phải rất nhân văn.

Còn tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Bí thư tổ chức ngày 11/1/2022, theo báo cáo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khẩn trương, quyết liệt kiểm tra, kết luận rõ nhiều vụ việc khó, phức tạp trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dự án đầu tư, quản lý xăng dầu, mua sắm vật tư quốc phòng; phòng chống buôn lậu...

Qua đó, xem xét, kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân vi phạm và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật những đảng viên và tổ chức đảng vi phạm, trong đó có cả các Ủy viên Trung ương Đảng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, cán bộ đương chức, nghỉ hưu. Làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, góp phần răn đe, cảnh tỉnh, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Nhiều địa phương, đơn vị sau kiểm tra đã quyết tâm khắc phục vi phạm, các phong trào của địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả rõ rệt. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, đúng với phương châm của công tác kiểm tra, giám sát là để “chữa lành vết thương” và “trị bệnh, cứu người”.

Phát biểu tại hội nghị ngày 11/1/2021, thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2021.

Ông Võ Văn Thưởng

Theo Thường trực Ban Bí thư, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng trong tình hình hiện nay, điều kiện tiên quyết là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Những năm qua, công tác kiểm tra đã góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao vị thế và uy tín của ngành Kiểm tra. Mỗi quyết định, đề nghị của ủy ban kiểm tra về kỷ luật đều đụng chạm đến sinh mệnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên, đến danh dự không chỉ của một cá nhân mà còn của cả tập thể, gia đình, dòng họ. Vì vậy, quyết định kỷ luật là những quyết định rất khó khăn, trăn trở; trách nhiệm của mỗi quyết định kỷ luật là rất quan trọng.

“Có dấu hiệu vi phạm”, Ủy ban Kiểm tra vào cuộc

Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Đó là việc các tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bác Hồ đã từng nói, lãnh đạo mà không kiểm tra là không lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng quan trọng bởi vì trong quá trình phát triển, không phải lúc nào tất cả các tổ chức đảng và đảng viên đều giữ vững được bản chất chính trị, đạo đức và lối sống trong sạch; nêu cao lý tưởng của Đảng, bảo đảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Tại cuộc họp ngày 27/4 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Ủy bản Kiểm tra Trung ương. Vai trò, vị trí, thẩm quyền của cơ quan này được Tổng Bí thư nhắc lại nhiều lần là do Ban Chấp hành Trương ương bầu ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: VOV

Do vậy, mọi “quyền sinh, quyền sát” đều nhằm phục vụ lợi ích cao nhất của Đảng ta. Đặc biệt, Tổng Bí thư chỉ đạo, với những vi phạm về tiêu cực có tính chính trị phải được đấu tranh kiên quyết, triệt để. Đó là những hiện tượng tiêu cực như suy thoái về đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên thì Ủy ban kiểm tra các cấp nếu thấy “có dấu hiệu vi phạm” là có thể tiến hành nhiệm vụ.

Trong những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành rất nhiều các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng như: về sự giám sát trong Đảng; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. Gần đây nhất là Kết luật số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của đảng đến năm 2030 là những minh chứng rõ nét về tầm quan trọng của cơ quan này.

Có thể thấy rằng, những hiện tượng tiêu cực như suy thoái về đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thường dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, tạo điều kiện cho bọn cơ hội chính trị và các thế lực thù địch lợi dụng chia rẽ nội bộ Đảng và thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng ta. 

Thực tế, một số nơi vẫn còn tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, trong cấp ủy. Tư tưởng nể nang, hữu khuynh, né tránh, “dĩ hoà, vi quý”, cục bộ, địa phương, dòng họ, tranh giành địa vị, quyền lực, bè phái có lúc trở thành “điểm nóng” trong sinh hoạt đảng, trong đấu tranh giữ gìn sự đoàn kết nội bộ…

Do vậy, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng mới đây khẳng định sâu sắc, mạnh mẽ về vị trí, thẩm quyền, vai trò tối quan trọng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói chung và Ủy ban kiểm tra các cấp nói riêng. Trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư và hiện thực hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong các văn bản, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành, công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới chắc chắn sẽ rất chủ động, tích cực, quyết liệt hơn.

Kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác phòng chống tiêu cực nhằm mục đích ngăn ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, “sân sau” và điều đó cũng chính là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Kỳ tới: Lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thêm những ‘thanh bảo kiếm sắc bén’ 

TS Cù Văn Trung - Thành Nam

Không để người giàu lại giàu thêm do làm ăn phi pháp

Không để người giàu lại giàu thêm do làm ăn phi pháp

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sáng 8/5 tổ chức Hội nghị lần thứ 12 khóa IX nhằm cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trên dưới đồng lòng phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trên dưới đồng lòng phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Một trong các nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Trung ương 5 lần này là Đề án thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Kiểm soát quyền lực đã khắc phục tình trạng 'cua cậy càng, cá cậy vây’

Kiểm soát quyền lực đã khắc phục tình trạng 'cua cậy càng, cá cậy vây’

Cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử theo chỉ đạo của Tổng Bí thư đã khắc phục tình trạng “cua cậy càng, cá cậy vây”.

tin nổi bật

TP.HCM kỷ luật nhiều đảng viên liên quan đến 5 vụ án

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên liên quan đến 5 vụ án.

Tuyến đường hơn 500 tỷ từng khiến nhiều sĩ quan dính kỷ luật giờ ra sao?

Sau 11 năm thi công dang dở, tỉnh TT-Huế vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khảo sát, rà soát hiện trạng để sớm tái khởi động thi công, hoàn thiện dự án đường quốc phòng nối huyện Nam Đông và A Lưới.

Thanh tra Quảng Trị chỉ ra bất thường trong việc mua kit test Việt Á

Kết luận của thanh tra về việc mua kit test, vật tư y tế tại tỉnh Quảng Trị đã cho thấy một số điểm bất thường.

6 tháng điều tra vụ Việt Á và 2 ngày trả giá của 2 cựu Ủy viên Trung ương

Vụ án kit test Việt Á dần đi đến hồi kết, những nhân vật “đầu - cuối” đã dần lộ diện. Những cá nhân can thiệp, hỗ trợ và giúp sức cho Việt Á nâng giá kit test đã sa lưới pháp luật, trong đó có các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh.

Trước khi rời ghế Bộ trưởng Y tế, ông Nguyễn Thanh Long nói gì về vụ Việt Á?

Trong thời gian làm Bộ trưởng Y tế, ông Nguyễn Thanh Long đã có nhiều phát ngôn đáng chú ý liên quan đến công tác phòng, chống dịch, vụ Việt Á và các sai phạm trong ngành y tế.

Gần 2 năm ngồi ghế Chủ tịch UBND TP Hà Nội của ông Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh vừa bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trước đó ông nhậm chức trong bối cảnh nhân sự TP có biến động và đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Thủ đô.

Ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chiều ngày 7/6, HĐND TP Hà Nội khóa XVI họp kỳ thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). 100% đại biểu có mặt nhất trí thông qua việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Chu Ngọc Anh.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh bị khai trừ khỏi Đảng

Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương khóa XIII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị khai trừ khỏi Đảng

Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương khóa XIII bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Kit test Việt Á và phép thử với 2 vị bộ trưởng

Đó là đương kim Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng KH-CN, những người vừa bị Bộ Chính trị đề nghị Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương kỷ luật các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và dấu hiệu sai phạm đất đai ở Đồng Nai

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã chủ trì buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổ chức bộ máy Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghiên cứu xử lý hình sự hành vi làm giàu bất hợp pháp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các nội dung kiến nghị tại đề án "Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp”.

Công ty Việt Á là ai mà chi phối, có sức ảnh hưởng lớn như vậy?

ĐB Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) nêu câu hỏi, công ty Việt Á là ai mà chi phối, có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Liệu có bao nhiêu 'vụ Việt Á' đã và đang len lỏi vào các ngành khác.