Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu là 1 trong 50 đơn vị đã cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào "Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia" (Ảnh minh họa: Internet)

Hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) phối hợp cùng Viettel xây dựng và triển khai từ năm 2018 hướng đến mục tiêu xóa bỏ giấy tờ, quản lý được toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc toàn quốc, đảm bảo chất lượng và giá cả chính xác của từng viên thuốc khi tới tay người dân.

Hệ thống gồm có dashboard theo dõi kết quả liên thông dữ liệu; quản lý kho quốc gia; quản lý hoạt động nhập xuất, kinh doanh của từng nhà thuốc; truy xuất nguồn gốc và hoạt động nhập, xuất, tồn, bán hàng của từng thuốc, từng lô; quản lý hóa đơn; quản lý đơn thuốc; kiểm tra được hạn sử dụng, cảnh báo thuốc sắp hết hạn; public được API cho liên thông dữ liệu; chuẩn hóa danh mục 52.000 loại thuốc, danh mục do cơ sở tự nhập lên với 3.700 loại thuốc.

Trước đó, vào ngày 24/8/2018, Bộ Y tế đã chính thức khai trương hệ thống CNTT quản lý chuỗi cung ứng thuốc toàn quốc, phát lệnh kết nối mạng các nhà thuốc trong cả nước. Theo số liệu thống kê, tính đến giữa năm 2019, tổng số cơ sở được cấp tài khoản kết nối liên thông với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” là 33.883 cơ sở, chiếm khoảng 55% tổng số cơ sở bán lẻ thuốc trên toàn quốc.

Để đảm bảo việc kết nối giữa các cơ sở sử dụng phần mềm của các nhà cung cấp khác nhau, cuối năm ngoái, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã có hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu. Theo hướng dẫn, thiết lập kênh kết nối an toàn giữa hệ thống quản lý phần mềm tập trung của các nhà cung cấp phần mềm tới hệ thống “Cơ sở dữ liệu dược quốc gia”. Mỗi nhà cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc được đăng ký và sử dụng 1 tài khoản cho các cơ sở sử dụng phần mềm của nhà cung cấp đó.

Đơn vị cung cấp dịch vụ, quản trị hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia là Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel và Chi nhánh Viettel tỉnh. Các đơn vị cung cấp phần mềm, cơ sở sử dụng phần mềm phải thực hiện việc bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hướng dẫn của Cục Quản lý Dược cũng nêu rõ, các đơn vị cung cấp phần mềm, cơ sở sử dụng phần mềm phải đảm bảo đạt chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra theo Quyết định 540 ngày 20/8/2018 và chuẩn kết nối dữ liệu theo Quyết định 777 ngày 27/11/2018. Dữ liệu phải được gửi lên hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” ngay sau khi kết thúc giao dịch.

Cục Quản lý Dược khi đó đã đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương tổ chức đầu mối, phối hợp với đơn vị xây dựng, quản trị hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” khẩn trương cấp tai khoản liên thông cho các đơn vị và hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thực hiện kết nối; đồng thời đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia”, cử đầu mối hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn thực hiện liên thông, kết nối dữ liệu.

Được biết, trước thực tế triển khai có một số tồn tại, đơn cử như một số Sở Y tế tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương chỉ cấp tài khoản liên thống kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm của cơ sở cung cấp phần mềm do Sở Y tế chỉ định mà không cấp tài khoản cho các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm của các cơ sở cung cấp phần mềm khác, ngày 24/6/2019, Cục Quản lý Dược đã tiếp tục có văn bản hướng dẫn.

Tại văn bản này, Cục Quản lý Dược đã đề nghị các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thông báo cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn về việc các cơ sở bán lẻ thuốc có quyền tự do lựa chọn bất kì cơ sở cung cấp phần mềm nào theo nguyên tắc các cơ sở trên phải đáp ứng các quy định tại Quyết định 540 về ban hành “Chuẩn dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0 và Quyết định 777 về ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở bản lẻ thuốc” phiên bản 1.0.

Danh sách 50 đơn vị cung cấp phần mềm kết nối, chuyển dữ liệu thành công vào hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia tính đến ngày 18/10/2019, theo công bố của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

Trong thông tin mới nhất về việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở bán lẻ thuốc trên toàn quốc với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia”, Cục Quản lý dược cho biết, tính đến ngày 18/10 vừa qua, danh sách các đơn vị cung cấp phần mềm kết nối và chuyển dữ liệu thành công vào cơ sở dữ liệu Dược quốc gia đã là 50 đơn vị, bao gồm: Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel; Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Ipharm; Công ty cổ phần phần mềm Effect; Công ty công nghệ thông tin VNPT - Trung tâm giải pháp y tế điện tử; Công ty cổ phần Pymepharco; Công ty TNHH mạng y tế cộng đồng; Công ty cổ phần Izisoft Việt Nam; Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu; Công ty TNHH MTV công nghệ thông tin Thế Giới Di Động; Công ty TNHH phần mềm Fomes; Công ty cổ phần công nghệ Vietinfo…