Ngày 7/12, Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp thảo luận, cho ý kiến đối với 5 báo cáo và 1 chương trình công tác.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo nêu rõ, từ đầu năm 2022 đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngày càng quyết liệt, hiệu quả, đạt được kết quả cụ thể.

TP Hà Nội đã xử lý nghiêm minh các sai phạm, xử lý nghiêm nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Cùng với xử lý nghiêm sai phạm, các cơ quan thành phố đã xem xét về cán bộ đối với trường hợp bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín thấp, không hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng nhìn nhận, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó có một số vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chậm kết thúc xử lý.

Tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp; nổi lên là các sai phạm trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu…

Công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ vẫn chưa chuyển biến, rất ít vụ việc được phát hiện qua tự kiểm tra. Công tác thu hồi tài sản mặc dù tăng cao so với các năm trước, nhưng giá trị tài sản phải thu hồi còn tồn đọng lớn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt trong đó là các vụ án do Trung ương giao và ủy thác điều tra của Bộ Công an.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng, đảng viên. Cơ quan này cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thành, kết luận kiểm tra đối với các cuộc kiểm tra các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm liên quan đến những vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Cán sự đảng UBND TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, đề xuất khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, hợp tác công - tư, xã hội hóa, tài chính ngân sách, tự chủ tài chính, quy hoạch xây dựng…

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 7 vụ việc, vụ án; giao Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 10 vụ việc, vụ án; bổ sung 2 vụ việc, vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kiến nghị cơ quan thường trực và các cơ quan tư pháp thành phố.