“Kêu gọi các quốc gia liên quan tôn trọng phán quyết PCA”

Dưới đây là Tuyên bố chung của các tổ chức hữu nghị của nhân dân Hàn Quốc với Việt Nam về phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa Trọng tài Thường trực Lahay, vừa được đưa ra hôm nay.
Dưới đây là Tuyên bố chung của các tổ chức hữu nghị của nhân dân Hàn Quốc với Việt Nam về phán quyết ngày 12/7/2016 của Tòa Trọng tài Thường trực Lahay, vừa được đưa ra hôm nay.

Ngày 12/7/2016, Tòa trọng tài Thường trực Lahay đã ban hành phán quyết về vụ kiện giữa Cộng hòa Philippines và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Phán quyết đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với tài nguyên nằm bên trong các vùng biển nằm bên trong “đường chín đoạn” và tuyên bố về quy chế pháp lý của một số khu vực theo đề nghị của Philippines căn cứ theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS).

Chính phủ Trung Quốc đã không chấp nhận, cũng không công nhận phán quyết của Tòa PCA và tiếp tục khẳng định quyền đối với trên 80% diện tích Biển Đông, đồng thời tuyên bố Trung Quốc sẽ có những hành động đáp trả cần thiết nếu như cảm thấy bị đe dọa. Điều này tiềm ẩn những nguy cơ đe dọa đến hòa bình và ổn định khu vực.

Chúng tôi gồm Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), Hội giao lưu văn hóa Hàn – Việt (KVA) và Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam (KOVIFA) tuyên bố hoan nghênh phán quyết ngày 12/7/2016 của PCA. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia liên quan tôn trọng phán quyết này và nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình.

Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), Hội giao lưu văn hóa Hàn – Việt (KVA) và Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam (KOVIFA) khẳng định tầm quan trọng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, tự do hàng hải và hàng không, bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học ở Biển Đông.

Hàn Quốc ngày 01 tháng 9 năm 2016

Lee Hee Yeon (chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam)

Chang Ho Ick (chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam)

Hwang Geum Chu (chủ tịch Hội giao lưu văn hóa Hàn – Việt)

{keywords}
Bản tuyên bố chung được đưa lên trang VESAMO.org