{keywords}
UBND Huyện Mê Linh và Viettel Solutions ký thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Huyện ủy huyện Mê Linh, Hà Nội khẳng định: “Hướng đi "tăng trưởng xanh, chuyển đổi số" là yêu cầu tất yếu cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới. Huyện Mê Linh mong muốn triển khai chuyển đổi số một cách toàn diện trên các lĩnh vực, trước hết là ứng dụng chuyển đổi số vào các lĩnh vực: chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, đô thị thông minh”.

Để giải quyết bài toán này, UBND huyện Mê Linh và Viettel Solutions ký thỏa thuận hợp tác triển khai chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, UBND huyện và Viettel Solutions thống nhất cùng nhau tận dụng cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực để từng bước hoàn thiện Chính quyền điện tử của huyện; thực hiện chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số huyện Mê Linh.

Việc hợp tác này nhằm tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông; phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số, ứng dụng số gắn với đảm bảo an toàn thông tin mạng trên các công nghệ mới góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Viettel Solutions và UBND huyện Mê Linh đã đưa ra 6 nội dung trọng tâm trong chương trình hợp tác về chuyển đổi số, bao gồm: triển khai các giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số; phát triển hạ tầng, nền tảng số; tư vấn và hợp tác phát triển 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực trọng tâm như đô thị thông minh, y tế, giáo dục.

Ông Nguyễn Mạnh Hổ, Tổng Giám đốc Viettel Solutions cho hay, Viettel sẽ hỗ trợ huyện Mê Linh triển khai tổng thể các hoạt động chuyển đổi số trong giai đoạn 2022-2025, đặc biệt là các lĩnh vực trọng điểm: giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp. Hiện tại, Viettel Solutions đã có kế hoạch và sẵn sàng triển khai ngay các nền tảng, giải pháp xây dựng chính quyền số và kinh tế số “may đo” riêng cho huyện Mê Linh. Đồng thời, Viettel Solutions cũng hỗ trợ huyện Mê Linh xây dựng một xã hội số với các nền tảng, giải pháp y tế thông minh, giáo dục thông minh.

“Việc hợp tác này sẽ đi sâu vào thực chất, tăng sự cộng lực trong công cuộc chuyển đổi số giữa hai đơn vị. Chúng tôi sẽ có đủ năng lực để “may đo” theo từng nhu cầu, đáp ứng từng mong muốn và kỳ vọng của Ban lãnh đạo UBND huyện Mê Linh”, ông Nguyễn Mạnh Hổ nói.

Trước đây, các doanh nghiệp công nghệ thường ký thỏa thuận hợp tác chiến lược hỗ trợ chuyển đổi số cho các tập đoàn hoặc các tỉnh, thành. Nhưng đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp công nghệ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược để hỗ trợ chuyển đổi số cho một huyện.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022 để tạo bước đột phá, thống nhất nhận thức từ quan điểm chỉ đạo đến hành động, đặc biệt phải bố trí nguồn lực hợp lý, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các bộ, ngành, địa phương phải tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số ở tất cả các cấp, các ngành, nhất là người lãnh đạo, người đứng đầu; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; tích cực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, các cơ sở dữ liệu số, kết nối đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước; xây dựng, triển khai chương trình phát triển công dân số để tương ứng, hài hòa với các trụ cột về Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; tích cực hỗ trợ, hợp tác giữa các địa phương và hợp tác quốc tế sâu rộng để chia sẻ kinh nghiệm tránh tình trạng cục bộ, thành tích, đặt lợi ích chung lên trên hết, không vì lợi ích của cá nhân, của ngành, lĩnh vực, địa phương nào.

Nguyễn Thái 

 

Chuyển đổi số mang về cho FPT 3.484 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022

Chuyển đổi số mang về cho FPT 3.484 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022

Khối công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 57% doanh thu của toàn Tập đoàn FPT, tương đương 11.252 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.