Sở GD-ĐT TP.HCM vừa nhắc nhở và đề nghị ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can rút kinh nghiệm về việc ban hành quyết định bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường.
 
Sở cũng yêu cầu Trường THPT Lương Văn Can thu hồi quyết định ngày 10/1 về việc bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường thay cho 9 giáo viên bị miễn nhiệm.

Theo Sở, vì quyết định ngày 10/1 không đúng thể thức, căn cứ, vi phạm pháp quy nên không có giá trị. 9 giáo viên bị miễn nhiệm trước đây sẽ quay trở lại làm các chức vụ như tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường.
 
Trước đó, một số giáo viên Trường THPT Lương Văn Can phản ánh, trong cuộc họp hội đồng sư phạm ngày 10/1, ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng nhà trường, thông báo bà T, nguyên Hiệu phó chuyên môn, không được Sở GD-ĐT TP.HCM tái bổ nhiệm do không đủ phiếu tín nhiệm tại trường và sẽ quay lại làm giáo viên.

Giáo viên Trường THPT Lương Văn Can (Ảnh: FB nhà trường)

Ông Nguyễn Tấn Sĩ cho rằng “nội bộ trường mất đoàn kết”, “không có chính kiến”, “dùng lá phiếu của mình hạ uy tín người khác”. Sau đó, ông Nguyễn Tấn Sĩ thông báo miễn nhiệm 9 giáo viên đang là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường nhưng không đưa ra lý do chính đáng. 

Song song với việc này, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can đã công bố quyết định bổ nhiệm mới chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và thư ký hội đồng cho 9 giáo viên khác. 

Trước những bức xúc của giáo viên, Sở GD-ĐT TP.HCM triệu tập và tổ chức buổi làm việc với Ban giám hiệu, Hội đồng liên tịch, 9 giáo viên bị miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó của Trường THPT Lương Văn Can để nắm bắt tình hình cụ thể về sự việc diễn ra tại trường này. 

Như vậy sau hơn nửa tháng, 9 giáo viên trước đây từng giữ các nhiệm vụ như tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường bị bãi nhiệm không rõ lý do được quay lại giữ các chức vụ cũ.