kiểm soát quyền lực

Cập nhập tin tức kiểm soát quyền lực

Từ vụ ngân hàng SCB cần kiểm soát quyền lực của cơ quan kiểm tra, thanh tra

Từ thực tiễn một số vụ án vừa qua, đặc biệt là vụ án ngân hàng SCB, đại biểu Nguyễn Tạo lưu ý, kiểm soát quyền lực của cơ quan kiểm tra, thanh tra; việc thẩm định kết quả, kết luận ra sao, phải có chế định chặt chẽ ở trong Luật Các tổ chức tín dụng.

Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đẩy lui nạn 'công quyền gia trưởng'

Tình trạng ưu tiên quan hệ gia đình sẽ khiến cho chất lượng đội ngũ cán bộ nói chung bị suy giảm, cùng với đó là nguy cơ tha hóa của mỗi cơ quan, đơn vị.

Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà cùng làm lãnh đạo tại 13 ngành

Bộ Chính trị cấm bố trí người nhà đồng thời đảm nhiệm các chức danh người đứng đầu các cơ quan: Nội vụ, thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát.

Bộ Chính trị quy định 8 hành vi lạm dụng và 6 hành vi chạy chức, chạy quyền

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nêu rõ 8 hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong công tác cán bộ; 6 hành vi chạy chức, chạy quyền.

Bí thư Hà Nội: Quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng, quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu, trách nhiệm đến đó; quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn.

Tham mưu Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật

Đảng đoàn Quốc hội tham mưu cho Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

'Kiểm soát quyền lực chính là ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực'

“Bản chất của tham nhũng, tiêu cực là lợi dụng quyền lực. Cho nên chúng ta kiểm soát quyền lực chính là ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nói.

Tổng Bí thư: Chưa kiểm soát tốt quyền lực trong công tác cán bộ

Tổng Bí thư lưu ý, chưa kiểm soát tốt quyền lực trong công tác cán bộ; một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp còn thiếu gương mẫu, ảnh hưởng xấu đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Kiểm soát quyền lực trong cấu trúc quyền lực thống nhất

Được nêu ra từ Đại hội Đảng lần thứ 11, đến nay, kiểm soát quyền lực được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Đảng đoàn Quốc hội đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ) giao trong năm 2022.

Đổi mới hoạt động thanh tra để kiểm soát quyền lực nhà nước

Luật Thanh tra sửa đổi phải đáp ứng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thông thoáng.

Chủ tịch nước: Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực trong hoạt động xét xử

Ngày 11/1, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội thảo khoa học “Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước để chống lạm quyền, lộng quyền

Kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực là một yêu cầu khách quan trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Trình Bộ Chính trị đề án kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng

Trong 3 đề án Ban Nội Chính xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới đây có đề án kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng.

Làm gì để kiểm soát quyền lực

Đứng trước Đại hội Đảng 13, hy vọng rằng thể chế quản trị tốt sẽ được thực thi rộng khắp nhằm kiểm soát được quyền lực từ khi hình thành các quyết định quản lý với sự tham gia của dân.

Trung ương khóa XIII sẽ đưa đất nước vào chặng đường phát triển mới

"Tôi tin rằng Ban Chấp hành khóa mới sẽ đưa đất nước vào chặng đường mới để phát triển tốt hơn", Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội XIII chiều 26/1.

Toàn văn phát biểu của Trưởng ban Nội chính Trung ương tại hội thảo kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội thảo kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng - thực trạng và giải pháp ngày 21/1.

Bộ Chính trị chỉ đạo có quy định kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng

Ban Nội chính Trung ương đang xây dựng Đề án "Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng".

Tạo điều kiện để dân giám sát công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền

Cử tri đề nghị chú trọng, phát huy và tạo điều kiện để nhân dân giám sát công tác cán bộ; tăng cường kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền. 

Bộ Chính trị yêu cầu giám sát việc thực thi quyền lực của người chức quyền

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, chống chạy chức, chạy quyền, chạy khen thưởng...