Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 10.6. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ PHÉP BỔ TRỢ

 Aphelios

  Súng Huyết Tinh Severum

 • Hút máu giảm từ 8-25% xuống 3-20%.

  Súng Hỏa Ngục Inferum

 • Sát thương lên lính giảm từ 45% xuống 30%.

  Thăng Hoa Luân Crescendum

 • Sát thương giảm từ 30-173% tổng SMCK xuống 24-164%.

  Bỏng (Nội tại)

 • [Mới] Brand gây 120% sát thương lên quái rừng và tôi đa là 80 sát thương mỗi giây.

  Đánh Thọt (W)

 • Sát thương gây thêm giảm từ 50/55/60/65/70% tổng SMCK xuống 40/45/50/55/60% tổng SMCK.
 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 30 lên 40.

  Bắt Giữ (E)

 • Năng lượng thay đổi từ 65 thành 70/60/50/40/30.
  • So với hiện tại: Thay đổi từ 45 thành  70/60/50/40/30

  Xung Huyết (W)

 • Tốc độ di chuyển tăng từ 40/45/50/55/60% lên 50/55/60/65/70%.

 • Kháng phép nhận thêm mỗi cấp giảm từ 1.25 xuống 0.75.

  Phán Quyết (E)

 • Tỉ lệ chí mạng giảm từ 50% xuống 33%.

 • Sát thương mỗi cấp giảm từ 2.65 xuống 2.5.

  Sói Cuồng Loạn (W)

 • Hồi lại lượng máu đã mất tăng từ [28+4 mỗi cấp] lên [46+3 mỗi cấp].

  Cừu Cứu Sinh (R)

 • Lượng máu hồi lại tăng từ 200/250/300 lên 250/325/400.

 • Tốc độ di chuyển tăng từ 330 lên 335.

 Vùng Đất Chết (W)

 • [Mới] Gây thêm 150% sát thương lên quái rừng nhỏ và to.

  Khiên Đen (E)

 • Giá trị lớp khiên tăng từ 60/120/180/240/300 lên 80/135/190/245/300.

 Ngộ Không

  Warrior Trickster (W)

 • Lướt không còn qua tường.

  Lốc Xoáy (R)

 • Thời gian tái kích hoạt giảm từ 9 xuống 8 giây.

  Bóng Ma Kị Sĩ (R)

 • Thời gian hoảng sợ tăng từ 0.75-1.5 giây phụ thuộc vào khoảng cách lên 0.75-2 giây phụ thuộc vào khoảng cách.

 Kayn

 • Tỉ lệ tích trữ ngọc chuyển hóa gia tăng.

 • Năng lượng hồi lại nhận thêm mỗi cấp tăng từ 0.8 lên 1.0.

  Ngục Cổ Ngữ (W)

 • Sát thương tăng từ 80/100/120/140/160 lên 80/110/140/170/200.

 Senna

  Giải Thoát (Nội tại)

 • Giá trị SMCK của mỗi Linh Hồn giảm từ 1 xuống 0.75.
 • Thời gian hồi lại Linh Hồn Yếu Đuối trên tướng địch (thu thập Linh Hồn mỗi 2 đòn đánh, gây thêm sát thương) tăng từ 4 giây lên [6/5/4 ở các cấp 1/6/11].

  Phân Thân (R)

 • Sát thương của phân thân giảm từ 75% tổng SMCK xuống 60% tổng SMCK.

  Công Kích Hoàng Hôn (Q)

 • Sát thương tối đa lên quái rừng tăng từ 75/100/125/150/175 lên 120/140/160/180/200.

  Vẫn Tinh (Q)

 • Tổng máu hồi lại tăng từ 40/50/60/70/80 lên 50/60/70/80/90.
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 10/12.5/15/17.5/20% lên 15/17.5/20/22.5/25%.

  Phi Tiêu Mù (Q)

 • [Mới] Teemo làm mù quân lính và quái rừng 200% so với thời gian bình thường.

  Bắn Độc (E)

 • [Mới] Độc gây thêm 150% sát thương lên quái rừng.

  Chọn Bài (W)

 • Tỉ lệ SMPT Bài Xanh tăng từ 50% lên 90%.
 • Tỉ lệ SMPT Bài Đỏ tăng từ 50% lên 60%.

  Lựu Đạn Ăn Mòn (Q)

 • Thời gian làm chậm tăng từ 1 lên 1.25 giây.

  Càn Quét (E)

 • Thời gian làm choáng tăng từ 0.75 lên 1 giây.

 • Sát thương tăng từ 50.71 (+2.625 mỗi cấp) lên 52 (+2.7 mỗi cấp).
 • Giáp tăng từ 22.55 lên 23.

  Điềm Gở (Q)

 • Sát thương tăng từ 70/110/150/190/230 lên 80/120/160/200/240.

  Vụ Nổ Năng Lượng (W)

 • Sát thương cường hóa trong tâm vụ nổ tăng từ 50% lên 66.7%.

  Nghi Thức Ma Pháp (R)

 • Sát thương tăng từ 200/240/280 (+43% SMPT) lên 200/250/300 (+45% SMPT).

 Yorick

  Dẫn Dắt Linh Hồn (Nội tại)

 • [Mới] Quái rừng to luôn để lại một nấm mồ.
 • [Mới] Ma Sương nhận ít hơn 50% từ quái rừng.

  Khu Vườn Gai Góc (Nội tại)

 • [Mới] Cây của Zyra gây thêm 150% sát thương lên quái rừng nhỏ và to.

  Rựa Thợ Săn,  Bùa Thợ Săn,  Dao Đụng Độ &  Gươm Truy Tung

 • Nhận ít hơn 50% điểm kinh nghiệm từ quân lính.

  Phép Bổ Trợ Dịch Chuyển

 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 360 giây thành 420-240 giây phụ thuộc vào cấp độ.
 • [Mới] Tăng 30-45% tốc độ di chuyển phụ thuộc vào cấp độ trong 3 giây kể từ khi tiếp đất.

2/ KHÁC

Chỉnh sửa sàn đấu trong Đấu Trường Chân Lý

 

 

Chỉnh sửa trang phục và Splash Art của Malphite Hắc Tinh phiên bản Hàng Hiệu

Gnar_G (Theo Surrender@20)