Luật Tần số vô tuyến điện

Cập nhập tin tức Luật Tần số vô tuyến điện

Luật Tần số vô tuyến điện giúp hoàn thiện cơ chế quản lý tài nguyên tần số

Văn phòng Chủ tịch nước chiều nay đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Luật Tần số sẽ thúc đẩy phủ sóng 5G toàn quốc vào năm 2030

Luật Tần số vô tuyến điện sẽ thúc đẩy mục tiêu đến năm 2030 mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc, mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp.

Luật Tần số vô tuyến điện sẽ tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia

Ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện sẽ thúc đẩy cạnh tranh và phát triển hạ tầng viễn thông.

Quốc hội thông qua Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi

Quốc hội chiều 9/11 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, đây là dự án luật đầu tiên được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Thông qua Luật sửa đổi một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Quốc hội chiều 9/11 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, đây là dự án luật đầu tiên được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Hoàn thiện Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện quy định khi sử dụng tần số phân bổ riêng cho quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế phải đảm bảo yếu tố bảo mật.

Mạng lưỡng dụng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng

Chiều 15/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Nội dung về sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ quốc phòng an ninh cho kết hợp phát triển kinh tế được nhiều ĐBQH góp ý.

Sửa Luật Tần số vô tuyến điện, thúc đẩy cạnh tranh hoạt động viễn thông

Sửa Luật Tần số vô tuyến điện cần quy định rõ ràng, cụ thể tiêu chí, điều kiện để cấp phép; trường hợp nào đấu giá, trường hợp nào thi tuyển để đảm bảo minh bạch, công khai, thúc đẩy cạnh tranh cho hoạt động viễn thông.

Sửa Luật Tần số vô tuyến điện góp phần tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia

Sáng 3/6, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Sửa luật đi vào cuộc sống, tránh 13 năm chưa đấu giá được tần số nào

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, sửa đổi Luật Tần số lần này chủ yếu để làm rõ cách thức phân bổ tần số cho các nhà mạng, cách thức chuyển nhượng tần số, xử lý tần số khi hết hạn giấy phép, thu hồi tần số nếu nhà mạng không triển khai.

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực viễn thông

Mục tiêu của Luật Tần số vô tuyến điện là thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế thể kinh tế thị trường định hướng XHCN , tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả tần số.