Mọi việc làm đều phải đi từ lợi ích của dân, đặc biệt với người Việt ở nước ngoài

Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định, trong xây dựng và triển khai các chính sách cần đánh giá xem mang lại lợi ích, tạo thuận lợi, gây khó khăn gì. Mọi việc làm đều phải đi từ lợi ích của người dân, đặc biệt với cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Chiều 29/6, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm UB Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) cho biết, công tác đại đoàn kết, vận động NVNONN hướng về quê hương đã đạt được những bước đột phá quan trọng. Nhiều hoạt động dành cho kiều bào được tổ chức cả ở trong và ngoài nước, thu hút sự tham gia của đông đảo kiều bào, kể cả những người trước đây có định kiến.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Đồng bào ta ở nước ngoài ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước. Nhiều kiều bào đã có những bài viết và phát ngôn tích cực về tình hình đất nước, trực tiếp phản bác những luận điệu sai trái.

Bộ Ngoại giao (Ủy ban Nhà nước về NVNONN) với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác NVNONN đã luôn theo dõi, bám sát tình hình cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. Các cơ quan trong và ngoài nước tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ bà con nâng cao địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống và hội nhập vào xã hội sở tại. 

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Cuộc sống của một bộ phận bà con tại một số địa bàn còn khó khăn, địa vị pháp lý chưa vững chắc; tình trạng vi phạm pháp luật của người Việt Nam tại một số địa bàn có xu hướng tăng về số lượng cũng như tính chất nghiêm trọng. Một bộ phận nhỏ kiều bào còn định kiến về một số vấn đề của đất nước, cá biệt một số người còn có những hành động không phù hợp với lợi ích quốc gia – dân tộc.

Công tác NVNONN còn một số hạn chế như: có nơi, có lúc công tác này chưa được các cơ quan, tổ chức quan tâm đúng mức. Công tác nắm tình hình cộng đồng, tham mưu, kiến nghị và phối hợp triển khai chủ trương, chính sách chưa sâu sát, chặt chẽ và kịp thời. 

Lãnh đạo bộ, ban ngành tham dự hội nghị và kiều bào.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 12-KL/TW về công tác NVNONN. 

Thứ trưởng cho hay, đây là lần đầu tiên chủ trương chăm lo cho cộng đồng NVNONN được chính thức nhấn mạnh bằng văn bản, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với NVNONN với vai trò là “bộ phận không tách rời” của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Thứ trưởng nói một số điểm mới, về đối tượng, việc vận động mà Bộ Chính trị hướng tới là kiều bào trẻ, lực lượng nòng cốt, những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng và những kiều bào còn định kiến. Về chủ trương, đối với những kiều bào còn định kiến, trong Kết luận 12 không còn sử dụng cụm từ “mặc cảm”, đồng thời cụm từ “đồng bào Việt Nam ở nước ngoài” được sử dụng nhiều hơn.

Thấm đượm tình nghĩa đồng bào, “con Hồng, cháu Lạc, phải thương nhau cùng”

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Tổ quốc và Chính phủ luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng. Ðó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà".

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu.

Bộ trưởng cho rằng, “nhân tâm thiên lý” của Người tuy giản dị, nhưng có ý nghĩa rất sâu sắc, thấm đậm truyền thống đại đoàn kết và giàu lòng nhân ái của dân tộc ta, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với NVNONN.

Người đứng đầu ngành Ngoại giao đề nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển hóa chủ trương thành hành động thực tiễn. Quán triệt sâu sắc chủ trương rồi, nhưng phải vận dụng linh hoạt, không rập khuôn, cứng nhắc bởi mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi địa bàn có tính chất, đặc thù khác nhau.

Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước là "người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam" cần được thấm nhuần trong nhận thức, vận dụng linh hoạt trong các cấp, các ngành, các địa phương.

Ông lưu ý, mỗi ngành, mỗi địa phương cần quan tâm đến bộ phận người dân là NVNONN trong xây dựng và triển khai các chính sách, quy định của ngành, địa phương mình, nhất là đánh giá các chính sách, quy định đó mang lại lợi ích, tạo thuận lợi, gây khó khăn gì đối với bà con.

"Đây là nét mới trong Kết luận 12. Mọi việc làm đều phải đi từ lợi ích của người dân, đặc biệt khi đối tượng là cộng đồng người Việt ở nước ngoài", ông nói.

Kết luận 12 tiếp tục khẳng định chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng nhấn mạnh, "Chủ trương là vậy, nhưng phương thức, cách làm và mô hình thực hiện ở mỗi ngành, mỗi địa phương và mỗi địa bàn là khác nhau. Ví dụ, cách thức vận động bà còn đóng góp cho quê hương ở khu vực Châu Âu chắc chắn sẽ khác với cách thức vận động bà con ở khu vực Châu Á, và vận động ở mỗi nước trong từng khu vực cũng rất linh hoạt, phong phú và đa dạng".

Công tác NVNONN là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, do đó cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành, các địa phương và tổ chức đoàn thể.

Bộ trưởng cũng cho rằng, các cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững các quan điểm, nội dung cốt lõi, nhất là các chủ trương, định hướng và nhiệm vụ mới mà Đảng và Nhà nước đặt ra đối với công tác NVNONN trong tình hình mới.

Trong nghiên cứu, học tập Nghị quyết, phải đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao, nhất là người đứng đầu các đơn vị và thủ trưởng các cơ quan đại diện, với tinh thần “học thật”, “làm thật” và mang lại “kết quả thật”.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, những chiến sĩ “tiền phương” trên mặt trận đối ngoại, tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Kết luận 12. Mỗi cơ quan đại diện phải luôn xứng đáng là mái nhà chung cho đồng bào ta ở nước ngoài, thấm đượm tình nghĩa đồng bào, “con Hồng, cháu Lạc, phải thương nhau cùng”.

Kiều bào-nguồn lực ‘mềm’ trong phát triển đất nước

Kiều bào-nguồn lực ‘mềm’ trong phát triển đất nước

Ngay cả thời điểm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, các hội đoàn người Việt ở nước ngoài vẫn đoàn kết cộng đồng ở sở tại và tổ chức các hoạt động hướng về quê hương. 

'Những gì khó nói, chưa nói được thì kiều bào cứ nói với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam'

'Những gì khó nói, chưa nói được thì kiều bào cứ nói với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam'

Trong không khí đầm ấm thắm tình đoàn kết, hơn một tiếng đồng hồ, tại ngôi nhà chung - Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nghe không sót câu chuyện nào từ đại diện cộng đồng người Việt ở khắp các nước.

Kiều bào ở San Francisco xúc động trước câu nói hướng về quê hương của Thủ tướng

Kiều bào ở San Francisco xúc động trước câu nói hướng về quê hương của Thủ tướng

Kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, cuối chiều 17/5, tại San Francisco, Thủ tướng đã có buổi gặp mặt thân tình với kiều bào tiêu biểu, có đóng góp với đất nước.

tin nổi bật

Chủ tịch Quốc hội: Ngành Y tế cần sự đồng hành để tháo gỡ những khó khăn

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ: "Ngành y tế cần sự đồng hành, đóng góp chung của xã hội, của Quốc hội, của Chính phủ, các cấp, các ngành để tháo gỡ những khó khăn hiện nay".

Mỹ yêu cầu hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam cần có bị chú về nơi sinh

Với công dân có hộ chiếu mẫu mới, Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo cần bổ sung thông tin bị chú về nơi sinh trước ngày phỏng vấn xin thị thực.

6.177 cán bộ, công viên chức TP.HCM nghỉ việc trong 6 tháng đầu năm

Theo UBND TP.HCM, các nguyên nhân tác động đến việc cán bộ, công chức, viên chức thôi việc bao gồm thu nhập, chính sách đãi ngộ, cơ hội thăng tiến và áp lực công việc.

Chủ tịch nước quyết định ân giảm án tử hình cho 21 bị án

21 phạm nhân được ân giảm án tử hình xuống tù chung thân, trong đó có 2 bị án là người nước ngoài.​

Việt Nam lần đầu cử sĩ quan công an tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

4 sĩ quan công an Việt Nam được Liên Hiệp Quốc lựa chọn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và Phái bộ Nam Sudan.

Nghiên cứu hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của giá xăng, dầu tăng cao

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa giao Bộ LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các kiến nghị về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của giá xăng, dầu tăng cao.

Thêm 1.155 tỷ từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động.

TP.HCM tụt 20 bậc cải cách hành chính, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi chỉ đạo nóng

Theo Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, muốn bộ máy hiệu lực, hiệu quả để phục vụ người dân tốt hơn, để thành phố phát triển hơn thì phải cải cách hành chính mạnh mẽ hơn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên làm Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt cán bộ; trong đó có xem xét kỷ luật Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng; đề nghị kỷ luật Chủ tịch tỉnh Gia Lai; cách tất cả chức vụ trong Đảng Cục trưởng Quản Lý giá...

Cục trưởng Cục Quản lý giá bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính.

Ứng xử của Việt Nam khi phát sinh căng thẳng Mỹ-Trung liên quan đến Đài Loan

Chiều 11/8, báo chí nước ngoài hỏi về ứng xử của Việt Nam trước căng thẳng Mỹ - Trung hiện nay, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định Mỹ và Trung Quốc "đều là các cường quốc và những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam".

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Đức, Séc, Tây Ban Nha nêu điều kiện khi xin thị thực hộ chiếu mới

Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đề nghị các nước phối hợp với Việt Nam trong việc tháo gỡ các khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam.

Xem xét kỷ luật Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng do liên quan đến Việt Á

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương và nhiều cán bộ tỉnh này vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; trong đó có việc tạo điều kiện Việt Á độc quyền bán bộ kít xét nghiệm Covid-19.