Các trường hợp nghỉ và lĩnh lương hưu sau ngày 1-1-2015 chưa được điều chỉnh tăng lương hưu trong đợt này.

Hiện nay, nhiều người dân đang thắc mắc về việc nghỉ hưu cách nhau 1-2 tháng nên lương hưu chênh lệch hơn 300.000 đồng/tháng vì nghỉ hưu trước ngày 1-1-2015 thì được tăng 8% lương, còn nghỉ sau thời điểm ấy thì không được tăng.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP.HCM, cho biết, theo Nghị định số 09/CP ngày 22-1-2015, đối tượng được tăng lương hưu là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2015.

Có nghĩa các trường hợp nghỉ và lĩnh lương hưu sau ngày 1-1-2015 chưa được điều chỉnh tăng lương hưu trong đợt này. BHXH TP đã nhận được nhiều ý kiến thắc mắc, không đồng tình với quy định trên.

Chúng tôi đã tổng hợp, báo cáo BHXH Việt Nam để trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết.

(Theo NLĐ)