- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức công bố việc tiếp quản Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) và chuyển đổi mô hình hoạt động OceanBank thành Ngân hàng TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Sáng 8/5, NHNN đã chính thức công bố các quyết định liên quan tới việc tiếp quản, chuyển đổi và bổ nhiệm cán bộ Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).

Theo các quyết định ký ngày 6/5, NHNN chính thức mua và chuyển lại toàn bộ cổ phần OceanBank với giá 0 đồng. Ngân hàng sau chuyển đổi có tên là Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương (Ngân hàng Đại Dương) và sẽ có vốn điều lệ là 4.000 tỷ đồng.

Ông Đỗ Thanh Sơn, Giám đốc Chi nhánh 11 thuộc VietinBank TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch OceanBank. Ông Ngô Anh Tuấn, Trưởng phòng Tín dụng và đầu tư VietinBank - giữ chức Tổng giám đốc.

{keywords}
Nhiều lãnh đạo cấp cao và trung của ngân hàng Vietinbank sang nắm giữ các vị trí chủ chốt tại Oceanbank

Ông Nguyễn Hoài Đức, phó Trưởng phòng Tín dụng kéo dài, TP.HCM VietinBank được bổ nhiệm là thành viên HĐTV Ngân hàng Đại Dương với thời hạn 5 năm.

Bà Chu Thị Thanh Tú, phó Trưởng Phòng quản lý phòng rủi ro thị trường VietinBank và bà Nguyễn Thị Thanh Hương, phó Trưởng Phòng chính sách tín dụng và đầu tư VietinBank là thành viên kiêm nhiệm Ngân hàng Đại Dương với thời hạn 5 năm.

Ông Hoàng Minh Thái, phó Trưởng phòng phòng phê duyệt tín dụng VietinBankm giữ chức Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Dương trong 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Một số nhân sự cũ của OceanBank vẫn được tiếp tục cương vị lãnh đạo tại ngân hàng sau chuyển đổi.

{keywords}
Lãnh đạo mới của Oceanbank

Bà Nguyễn Thị Hiền, phó Tổng giám đốc OceanBank tiếp tục giữ chức vụ này tại Ngân hàng Đại Dương. Ông Trần Trung Dũng, phó giám đốc VietinBank Hoàng Mai giữ chức phó Tổng giám đốc OceanBank. Ông Ngô Ngọc Đông, phó Tổng giám đốc OceanBank tiếp tục giữ chức vụ này tại OceanBank trong thời hạn 5 năm.

Theo NHNN, trong thời gian qua, hoạt động OceanBank bộc lộ nhiều yếu kém, tồn tại và vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Do vậy, NHNN đã quyết định mua lại toàn bộ 100% cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại OceanBank với giá 0 đồng, chấm dứt toàn bộ quyền, nghĩa vụ của các cổ đông hiện hữu.

Động thái này giúp NHNN hoàn toàn chủ động trong việc tiếp tục tái cơ cấu OceanBank, đảm bảo chi trả tiền gửi, ngăn ngừa sự lây lan các yếu kém của OceanBank sang tổ chức tín dụng khác.

Lê Hà