Chiều 5/1, sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, bên hành lang Quốc hội, ông Trần Hồng Hà đã có những chia sẻ về cảm xúc và các ưu tiên hành động ở cương vị mới.

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ sự xúc động và biết ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ, giới thiệu ông vào vị trí công tác cao hơn.

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng chia sẻ: "Đặc biệt, lá phiếu của các đại biểu Quốc hội hôm nay đã thể hiện sự tin tưởng, tình cảm, trách nhiệm. Điều đó là động lực rất lớn để tôi cố gắng trên mọi cương vị, hoàn thành trách nhiệm, trọng trách".

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, những nhiệm vụ mới "không có gì lạ lẫm", bởi ông cùng với các thành viên Chính phủ khác dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng đã xây dựng chương trình và dự báo các khó khăn, thách thức, đồng thời Chính phủ đã chuẩn bị các nhiệm vụ.

"Quan trọng nhất lúc này với cương vị cao hơn, tôi cùng với các thành viên Chính phủ sẽ giúp cho Chính phủ, Thủ tướng thực hiện đạt được các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra", ông Trần Hồng Hà khẳng định.

Phó Thủ tướng chia sẻ, dù ở cương vị nào thì vấn đề tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu luôn là nhiệm vụ tâm huyết và là trách nhiệm đến suốt đời.

"Tôi sẽ tiếp tục dành sự quan tâm này để lãnh đạo, chỉ đạo cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương đưa ra Bộ Luật đất đai phát huy được nguồn lực, tạo ra động lực, giải phóng tất cả khó khăn, vướng mắc, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội...."

Các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng

Các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng

Với 481/481 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, chiều 5/1, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bí thư Hải Phòng Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.