PT

Cập nhập tin tức PT

Xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước

Ngoại giao đa phương của Việt Nam được Đảng ta xác định: “Tích cực triển khai các cam kết khu vực và quốc tế, lồng ghép với các chiến lược, chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW: Việt Nam hướng đến mục tiêu thu hút các dự án FDI công nghệ cao

Việc triển khai có hiệu quả NQ số 50-NQ/TW, Việt Nam đang hướng đến mục tiêu thu hút các dự án FDI công nghệ cao, xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển và đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Nhất trí hành động để ngăn chặn việc phá rừng cũng như xói mòn đất vào năm 2030

Việc Việt Nam tham gia cam kết giảm phát thải methane toàn cầu và Tuyên bố Glasgow về rừng, sử dụng đất cũng thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam đối với vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển kinh tế giai đoạn 2021 - 2025

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra một số mục tiêu cụ thể đối với phát triển kinh tế trong giai đoạn 2021 - 2025.

 

Kim chỉ nam, phương hướng, đường lối phát triển của đất nước trong chặng đường mới

Trò chuyện với VietnamNet, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, thành viên Tổ biên tập thuộc Tiểu ban KT-XH phục vụ Đại hội cho rằng, các mục tiêu phát triển đặt ra trong các văn kiện Đại hội Đảng rất cao, thể hiện tầm nhìn và khát vọng cháy bỏng.

Phát triển kinh tế xanh gắn với phát triển bền vững đất nước

Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thấy rõ vai trò của phát triển bền vững, phát triển xanh và đã nỗ lực đề ra nhiều chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Cơ hội và thách thức trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên KHCN và đổi mới sáng tạo

Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững, đưa quan điểm phát triển bền vững vào các nghị quyết và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Hội Nông dân tiếp tục thực hiện một số chương trình, đề án phát triển KT-XH nông thôn

Hội Nông dân tiếp tục thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn cho đến khi thực hiện tổng kết Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư.

Tăng trưởng xanh phải đặt con người làm trung tâm

Tăng trưởng xanh phải đặt con người làm trung tâm, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; cải thiện nâng cao chất lượng môi trường, qua đó kích thích tăng trưởng kinh tế.

Việt Nam sẽ tiếp tục nổi lên như một điểm sáng đáng tự hào về phát triển kinh tế-xã hội

Thành công trong ứng phó đại dịch và duy trì khá tốt động lực tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội năm 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục nổi lên như một điểm sáng đáng tự hào về phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững, hiệu quả.

Công nghiệp hỗ trợ là bánh đà dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,45%, đóng góp 2,37 điểm phần trăm.

Thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững

Cần tập trung thực hiện các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy khu vực doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững.

Đắk Lắk khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh

Triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ, Đắk Lắk đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, từng bước nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Giải pháp phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh tại Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam càng cao thì những hiểm họa về môi trường và nguy cơ khan hiếm tài nguyên ngày càng nhiều do các tiêu chí nghiên cứu có xu hướng không tách rời.

Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã phản ánh quyết tâm cải cách và ghi nhận thành tựu phát triển và năng lực của Việt Nam sau 20 năm liên tục tích cực và chủ động hội nhập có định hướng vào kinh tế thế giới.

 

Công nghiệp hỗ trợ: Đòn bẩy tăng trưởng bền vững

Ninh Bình xác định đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị cũng như sức cạnh tranh của ngành công nghiệp.

 

Ngắm các huấn luyện viên thể hình đẹp trai nổi tiếng thế giới

Các huấn luyện viên thể hình cá nhân (PT) nổi tiếng sau đây sẽ gợi cảm hứng giúp bạn bắt đầu hành trình rèn luyện một cơ thể khoẻ mạnh.

Đồng Nai nằm trong top 3 thu hút công nghiệp hỗ trợ

Đồng Nai đã thu hút được trên 600 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và trở thành một trong 3 địa phương dẫn đầu cả nước thu hút được nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực này.

Góc khuất phòng gym qua lời kể huấn luyện viên điển trai

Huấn luyện viên thể hình Lê Văn Tiến đã có buổi trò chuyện với báo VietNamNet về “gymer” (cách gọi người tập gym) ở Việt Nam - một cộng đồng hào nhoáng, thị phi và đầy rẫy định kiến.