Sáng 23/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Trước đó, trình bày giải trình, tiếp thu dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, Chính phủ đề xuất 1 điểm quy định mới.

Về đấu thầu tập trung, mua thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 5, nhiều ĐBQH góp ý đối với các điều, khoản quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Xã hội, Bộ Y tế và một số ĐBQH làm việc trong ngành y tế về những nội dung tiếp thu, chỉnh lý liên quan đến lĩnh vực y tế.

Trên cơ sở đó, rà soát, thống nhất về thuật ngữ sử dụng trong luật. Thống nhất quy định về mua sắm tập trung đối với thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít. Rà soát quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, thiết bị y tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh

Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị bỏ quy định: “Trường hợp mua thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít có thể áp dụng hình thức mua sắm tập trung để bảo đảm có đủ thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh”.

Giải trình nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, theo thông lệ quốc tế, mua sắm tập trung thường áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng lớn, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù của Việt Nam, đối với các trường hợp thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít ở từng địa phương, đơn vị nếu tổ chức đấu thầu riêng biệt sẽ khó lựa chọn được nhà cung cấp (do số lượng ít, không hấp dẫn các nhà cung cấp).

Do vậy, theo đề nghị của ĐBQH, Luật đã bổ sung trường hợp mua sắm tập trung đối với thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít có nhu cầu sử dụng ở nhiều địa phương, bệnh viện để tạo thành gói thầu mua sắm với số lượng lớn, nhằm bảo đảm tính khả thi trong việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp. 

Về hình thức chỉ định thầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh lý theo hướng giảm một số trường hợp chỉ định thầu.

Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung quy định của dự thảo Luật chỉnh lý, luật hóa một số trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đã quy định tại Quyết định 17/2019 của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ, nếu tăng cường áp dụng chỉ định thầu thì trong một số trường hợp có thể dẫn đến tình trạng "xin - cho", làm giảm tính cạnh tranh do nhà thầu không thân quen với chủ đầu tư sẽ không có cơ hội được tham dự thầu, doanh nghiệp nhỏ sẽ khó có cơ hội cạnh tranh.

Ngoài ra, hiện nay đấu thầu qua mạng đang được đẩy mạnh với thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian nên việc mở rộng chỉ định thầu là không cần thiết. Vì vậy, không mở rộng thêm các trường hợp chỉ định thầu.

Không tăng thu nhập, bác sĩ sẽ bỏ trạm y tế

Không tăng thu nhập, bác sĩ sẽ bỏ trạm y tế

Để khắc phục tình trạng nhân viên y tế xin nghỉ việc, chuyển việc, cần quan tâm chăm lo các giải pháp để tăng thu nhập, bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng.