Ra mắt bộ sách 'Vang vọng lời nước non'

Bộ sách 'Vang vọng lời nước non' gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản bộ ấn phẩm Vang vọng lời nước non, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Bộ sách Vang vọng lời nước non gồm 12 tập. Mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Bạn đọc sẽ tìm thấy những tư tưởng cực kỳ sâu sắc, cô đọng, phong phú và dễ tiếp nhận, học tập từ các câu được trích dẫn trong mỗi tập sách.

 

Các tập cụ thể của bộ sách:

Tập 1: Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi. Tâm sự, tự sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi và sự cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, nhân dân Việt Nam, như là những lời tự bạch của Người đối với dân tộc và nhân loại. 

Tập 2: Dân tộc Việt Nam là một, nước Việt Nam là một. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về truyền thống quý báu của dân tộc được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử, về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. 

Tập 3: Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về Đảng Cộng sản Việt Nam, về sự cần thiết phải có Đảng, vị trí, vai trò và bản chất của Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phương thức lãnh đạo, nội dung xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Những tư tưởng của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 

Tập 4: Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về vị trí, vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tư tưởng lấy dân làm gốc, quý trọng sức dân và phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng trở thành chân lý của dân tộc Việt Nam: Những câu nói của Người về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, về dân chủ là những chỉ dẫn quý báu, có giá trị lớn, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập không chỉ riêng môn học tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn cho nhiều môn khoa học xã hội khác.

Tập 5: Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; về vị trí, vai trò của người cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng; về tiêu chuẩn người cán bộ, đảng viên; quan niệm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ gồm: Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ; yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, “vừa hồng, vừa chuyên”.

Tập 6: Thang thuốc hay nhất là thiết thực phê bình và tự phê bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về vị trí, vai trò, tính chất, nội dung, ý nghĩa tự phê bình và phê bình; về sự trung thực, thẳng thắn, thành khẩn, nghiêm túc và khéo léo trong tự phê bình và phê bình để mỗi cán bộ, đảng viên làm tròn nghĩa vụ trước Đảng và nhân dân. 

Tập 7: Còn sống thì còn phải học. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về giáo dục, khẳng định mạnh mẽ nghị lực, sự vươn lên của mỗi người bằng cách học và tự học, “Học không bao giờ cùng”, qua đó, giúp người đọc thấy được vị trí, vai trò của việc học tập và học tập suốt đời. Vì vậy, để trở thành phong trào toàn dân học tập thì phải có sự tham gia của các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ “anh chị em giáo viên” và chính Bác Hồ là tấm gương sáng về học tập suốt đời “Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học”.

Tập 8: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về văn hóa, các loại hình loại thể văn học, nghệ thuật, lối sống, nếp sống, truyền thống văn hóa dân tộc; di tích lịch sử… Nội dung khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa đối với cách mạng sự nghiệp xây dựng đất nước. Đảng, Nhà nước cần phải coi trọng và xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và động lực, soi đường cho quốc dân đi.

Tập 9: Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về đại đoàn kết, khẳng định vị trí đại đoàn kết toàn dân tộc là một nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của dân tộc ta trong lịch sử hàng ngàn năm qua. Tập “Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng” đã chỉ ra cho người đọc, nhất là cán bộ, đảng viên phải luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của đại đoàn kết; dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn khối đoàn kết và chỉ có đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung tạo nên sức mạnh tinh thần để Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng.

Tập 10: Trung với Đảng, hiếu với dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Tập sách cung cấp cho người đọc những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với bộ đội và công an phải là lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết và tận hiếu với dân. Tập “Trung với Đảng, hiếu với dân” còn giúp cho bạn đọc thấu hiểu yêu cầu nội dung, biện pháp công tác của Bộ đội, Công an. Hiếu với nhân dân là bản chất của Bộ đội, Công an. 

Tập 11: Ngoại giao hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng ta đó là Việt Nam mong muốn và sẵn sàng thiết lập quan hệ bình đẳng với tất cả các nước dân chủ trên thế giới. Tập sách giúp người đọc nhận thức được mong muốn lớn nhất của Bác Hồ là xây dựng Việt Nam trở thành một đất nước độc lập, thống nhất, hòa bình và phát triển, đóng góp quan trọng vào một thế giới không còn chiến tranh, không còn đói nghèo, một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tập 12: Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu là những lời căn dặn tâm huyết, giàu tình yêu sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các cháu thiếu niên, nhi đồng, thanh niên, phụ nữ, phụ lão, lực lượng vũ trang và bạn bè quốc tế. Muôn vàn tình thân yêu đó thể hiện phẩm chất nhân văn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân ta.

Tình Lê

tin nổi bật

Trâm Anh The Face gặp ảo giác trong vai chính đầu tay

Lần đầu đảm nhiệm vai chính trong phim Trại hoa đỏ, Trâm Anh hoá thân vào cô gái bị ảo giác khi liên tục nằm mơ thấy ác mộng, đồng thời bị quấy phá bởi nhiều hiện tượng kỳ lạ.

Quỳnh Lương: 'Tôi thích đàn ông có kinh tế, xấu chút cũng được'

Làm mẹ đơn thân khi còn quá trẻ, quá khứ đổ vỡ cũng một phần vì tiền nên nữ diễn viên phim "Lối nhỏ vào đời" rất thẳng thắn chia sẻ quan điểm về tình yêu và hạnh phúc.

Nghệ sĩ cải lương Hoàng Hải dốc cạn túi đầu tư cho vở diễn kỷ niệm 10 năm sự nghiệp

Live show kỷ niệm 10 năm của Hoàng Hải được anh đầu tư và luyện tập rất tâm huyết với sự hỗ trợ hết lòng từ ba nuôi là nghệ sĩ Chí Linh.

Nghệ nhân Nguyễn Hùng nhận kỷ lục Guinnes thế giới với hai tác phẩm gốm

Nghệ nhân Nguyễn Hùng nhận kỷ lục Guinnes thế giới với hai tác phẩm: Thiềm thừ Thiên phong ấn và Phú quý mãn đường.

Ngô Kiến Huy bất ngờ vì được bạn thân tổ chức sinh nhật

Jun, Sam, Khả Như cùng những người bạn thân nhất của Ngô Kiến Huy đã tổ chức sinh nhật cho nam diễn viên vì anh quá bận rộn.

'Về miền ký ức' cùng 'Sao Mai' Huyền Trang

Lần đầu tiên nữ ca sĩ từng giành Quán quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2013 ra mắt cùng lúc 4 MV về quê hương.

Trấn Thành 'không còn mặt mũi' vì bị bé trai chê vẽ tôm nhìn như rết

Xuất hiện tại tập 3 của Siêu tài năng nhí mùa 3, bé Nguyễn Chu Minh Đức khoe tài vẽ tranh và có phần bình luận hài hước về tranh tự vẽ của các giám khảo.

Thời trang Thái Tuấn tuyệt đẹp tại chung kết Miss Universe Viet Nam 2022

Đồng hành cùng Miss Universe Viet Nam 2022 trong hai tháng, thương hiệu Thái Tuấn thể hiện bản lĩnh thời trang và đẳng cấp của mình một cách đầy biến hoá bằng việc kết hợp với hai NTK nổi tiếng Hoàng Hải và Việt Hùng.

Nhạc kịch 'Alice in Wonderland' dành cho giới trẻ

Nhận lời mời từ Pacific Ocean Partners (POP) và Trường Đại học Australia Institute of Music (AIM), Nhà hát Kịch Việt Nam đã xây dựng dự án nhạc kịch cho giới trẻ "Alice in Wonderland".

'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ' tập 19, Mai Anh hứa giúp mẹ đòi lại chồng

Ngày càng mâu thuẫn với Giang, Mai Anh quyết tâm bắt tay với Lam để giúp cô lên kế hoạch có lại Việt.

Á hậu Mâu Thuỷ đẹp ma mị, quyến rũ

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Mâu Thuỷ xuất hiện thần thái trong bộ ảnh mới hợp tác với NTK Ivan Trần.

Lãng tử violin Hoàng Rob biến hoá đương đại 'Ở trọ' cùng Hà Lê

Hoàng Rob đã có màn ngẫu hứng đầy chất đương đại với tác phẩm Ở trọ cùng "quái ca" Hà Lê trong live concert violin cá nhân “Mặt Trời Phương Đông”.

Ca sĩ Ngọc Sơn có bạn gái từ lớp 4, nói được 10 ngoại ngữ

Tập 1 mùa 3 chương trình "Gõ cửa nhà sao", ca sĩ Ngọc Sơn tiết lộ nhiều về tuổi thơ, quan điểm sống của mình với MC Hoàng Rapper.

NSND Bạch Tuyết cùng Hoàng Dũng, Đen Vâu hát về hạnh phúc gia đình

NSND Bạch Tuyết, ca sĩ Quang Linh, Hiền Thục, Hoàng Dũng, rapper Đen Vâu,... sẽ cùng góp mặt trong chương trình nghệ thuật để tôn vinh ngày Gia đình Việt Nam.

Sao Việt 30/6: Midu mặc 'trễ nải', Trịnh Kim Chi mua xe bạc tỷ cho con gái 20 tuổi

Sao Việt 30/6: Người đẹp Midu lần hiếm hoi mặc 'trễ', thân hình gợi cảm gây chú ý. Vợ chồng NSƯT Trịnh Kim Chi mua xe tiền tỷ tặng con gái dịp con tròn tuổi 20.