Tổng Cục Thống kê vừa công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm nay ước tính tăng 6,68% so với năm 2014, cao hơn  0,48% so với mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,2%. Đây là mức tăng cao nhất 5 năm qua. 

Sáng 26/12, Tổng Cục Thống kê công bố các số liệu kinh tế xã hội cả năm 2015. Theo đó, GDP là chỉ số ấn tượng nhất cho thấy nền kinh tế phục hồi rất rõ nét.

Cơ quan này cho biết, với mức tăng 6,68%, GDP hiện nay đã cao hơn mức tăng của các năm 2011-2014. Trong đó, năm 2011, GDP tăng 6,24%, năm 2012 tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42% và năm 2014 tăng 5,98%. 

Đặc biệt, GDP năm nay cũng tăng cao hơn mức bình quân của giai đoạn 2008-2010 là 6,14% bởi đây là giai đoạn ảnh hưởng của lạm phát và suy thoái kinh tế thế giới. 

Tuy nhiên, so với mức tăng GDP của giai đoạn 2007 trở về trước có mức tăng 7% trở lên thì mức GDP này còn thấp hơn nhiều. 

{keywords}

Trong mức tăng trưởng chung của năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,41%, thấp hơn mức tăng 3,44% của năm 2014, đóng góp 0,4 điểm phần trăm. 

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh nhất là 9,64%, cao hơn nhiều so với mức 6,42% của năm trước, đóng góp 3,2% điểm phần trăm. Trong đó, ngành công nghiệp tăng 9,39%, ngành xây dựng tăng 10,82%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010. 

Khu vực dịch vụ tăng 6,33%, đóng góp 2,43 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP. 

Tổng Cục Thống kê cũng cho biết, quy mô nền kinh tế năm nay theo giá hiện hành đạt 4.192,9 nghìn tỷ đồng. GDP bình quân đầu nước năm nay ước tính đạt 45,7 triệu đồng, tương đương 2.109 USD/người/năm, tăng thêm 57% so với năm 2014.

Trước đó, Tổng Cục đã công bố, lạm phát năm nay thấp nhất trong 14 năm trở lại đây, chỉ tăng 0,6%.

Phạm Huyền