tổ chức sự kiện

tin tức về tổ chức sự kiện mới nhất

Giả thiếu gia, trộm cắp ở trung tâm hội nghịicon

Giả thiếu gia, trộm cắp ở trung tâm hội nghị

Thủ đoạn của Quân là đi xe SH, ăn mặc bảnh bao như một thiếu gia, trà trộn vào các nơi tổ chức sự kiện, chung cư cao cấp để trộm cắp tài sản.