Thông tin được nêu tại Hội nghị toàn quốc của UB Kiểm tra TƯ giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 trong sáng nay (12/10).

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm cho biết, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 33.857 tổ chức đảng và 189.293 đảng viên (tăng 27,9% tổ chức, 40,96% đảng viên so với cùng kỳ năm 2021), có 42.333 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp.

Qua kiểm tra, kết luận 546 tổ chức đảng và 649 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Trong đó phải thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 90 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 78 đảng viên (có 32 cấp ủy viên).

Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra TƯ Trần Văn Rón trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị. Ảnh: UB Kiểm tra TƯ

Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; phòng chống buôn lậu; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương; thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC…

9 tháng đầu năm, UB Kiểm tra TƯ và UB Kiểm tra các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

UB Kiểm tra TƯ, ban thường vụ, UB Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy đã kiểm tra, xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm (kiểm tra 188 tổ chức Đảng, 181 đảng viên; đã kết luận và xử lý kỷ luật 20 tổ chức Đảng, 95 đảng viên).

UB Kiểm tra TƯ cũng đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng kiểm tra, thanh tra, kết luận làm rõ đúng, sai theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC… 

Đã đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 16 tổ chức Đảng và 28 đảng viên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú đánh giá cao trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, UB Kiểm tra các cấp và ghi nhận kết quả trong 9 tháng đầu năm.

UB Kiểm tra TƯ, cấp ủy, UB Kiểm tra các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về việc kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: UB Kiểm tra Trung ương

Điển hình là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 200 tổ chức Đảng, hơn 200 đảng viên liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó UB Kiểm tra TƯ đã kiểm tra 12 tổ chức Đảng, cấp ủy, UB Kiểm tra các cấp kiểm tra 188 tổ chức Đảng, 181 đảng viên. Qua kiểm tra, UB Kiểm tra TƯ thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 73 đảng viên, đề nghị BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 16 tổ chức Đảng và 28 đảng viên; yêu cầu tổ chức Đảng có liên quan thi hành kỷ luật một số đảng viên, tổ chức Đảng cấp dưới theo thẩm quyền.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú lưu ý, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn, chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm… Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội (trọng tâm là công tác cán bộ; xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án đầu tư lớn; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu...).

Tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đang thực hiện: Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao.

Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương kịp thời tự kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả về UB Kiểm tra TƯ. Trong 3 tháng cuối năm, kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm đối với các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến vụ việc của Công ty Việt Á.