Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan đồng chủ trì, với sự tham dự của các Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Kinh tế và trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC; lãnh đạo các tổ chức quan sát viên...

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh tham dự hội nghị. 

Hội nghị rà soát tình hình triển khai Kế hoạch hành động Aotearoa hướng tới Tầm nhìn Putrajaya 2040 và trao đổi sâu về các chủ đề: tăng trưởng cân bằng, bền vững và bao trùm; tái kết nối khu vực; và thương mại, đầu tư và bền vững. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trao đổi bên lề với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan.

Về tăng trưởng cân bằng, bền vững và bao trùm, các bộ trưởng khẳng định quyết tâm thực hiện Chương trình nghị sự APEC về cải cách cơ cấu, thúc đẩy bao trùm về xã hội, kinh tế và tài chính; nâng cao tính tự cường và an ninh năng lượng; hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; và gia tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý bền vững, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và hoan nghênh Kế hoạch thực hiện lộ trình an ninh lương thực đến năm 2030.

Để tiếp tục thúc thẩy chương trình nghị sự APEC về phát triển bền vững, các bộ trưởng nhất trí sẽ trình lên các nhà lãnh đạo để thông qua Các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học - tuần hoàn - xanh và giao các quan chức cao cấp cập nhật Chiến lược APEC về MSME xanh, đổi mới, sáng tạo - văn kiện được thông qua trong năm APEC 2017.

Về tái kết nối khu vực, các bộ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Kế hoạch tổng thể APEC về kết nối, hướng tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương kết nối toàn diện và thông suốt.

Các bộ trưởng hoan nghênh các nỗ lực tạo thuận lợi đi lại qua biên giới trong bối cảnh dịch bệnh, nhất trí đẩy nhanh Chương trình hành động giai đoạn 3 của Khuôn khổ kết nối chuỗi cung ứng, và tăng cường kết nối số, chuyển đổi số trong khu vực thông qua Lộ trình kinh tế số/kinh tế internet. 

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 

Về thương mại và đầu tư ở và bền vững, các bộ trưởng khẳng định vai trò không thể thiếu của thương mại và đầu tư đối với phục hồi, tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác giữa các thành viên APEC, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức. Ưu tiên trước mắt là tăng cường sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm môi trường thuận lợi cho thương mại, đầu tư quốc tế, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững và bao trùm.

Bộ trưởng đề xuất các nội dung hợp tác gồm: Đẩy nhanh chương trình nghị sự APEC về cải cách cơ cấu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất; Tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế, cải thiện kết nối vận tải và logistic, tạo thuận lợi cho đi lại qua biên giới và thương mại số; Tăng cường hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, an ninh năng lượng; Chú trọng đào tạo và đào tạo lại cho người lao động, bao phủ sức khỏe toàn dân, hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng nhấn mạnh yêu cầu phối hợp hành đồng nhằm huy động nguồn lực phục vụ nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt ở các nền kinh tế đang phát triển; rút kinh nghiệm từ đại dịch covid-19 để giảm thiểu gián đoạn đối với đi lại của người dân và hoạt động của chuỗi cung ứng khu vực trong tương lai. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã chia sẻ với các thành viên APEC một số vấn đề trọng tâm trong hợp tác APEC nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo thương mại, đầu tư mở và phát triển bền vững trong năm 2022.

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của WTO là diễn đàn đa phương hiệu quả nhất để duy trì sự ổn định và bình đẳng trong thương mại quốc tế, tạo nền tảng và động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững trên toàn cầu.

Thứ trưởng cũng đề nghị tăng cường hoạt động xây dựng năng lực, chia sẻ thông tin trong APEC để hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển thúc đẩy hợp tác và thu hẹp khoảng cách hướng tới hiện thực hóa Hiệp định FTAAP trong tương lai.

APEC cần ưu tiên hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân tiếp cận với các công nghệ mới, tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hệ sinh thái số hóa, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong khu vực. 

Trần Thường (từ Bangkok, Thái Lan)