Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 11/2022

Trong 10 ngày đầu tháng 11/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 399,855,530 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
11/1/2022 5,500 805722.011122.093202.Ung ho MS 2022 291 NAM MO A DI DA PHAT
11/1/2022 10,000 MBVCB.2645788083.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.291(be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 10,000 MBVCB.2642566322.Ung ho MS 2022.290 ( ba Pham Thi Lai ). Chuc ba Lai va gia dinh khoe manh, vuot qua kho khan. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 10,000 MBVCB.2642537934.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.291 ( Be Nguyen Van Gia Phong ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 10,000 478333.011122.082330.Vinh Nam ung ho ms 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 10,000 877464.011122.024137.BUI THU THUY Chuyen tien
11/1/2022 20,000 MBVCB.2645485707.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 20,000 903828.011122.105204.UH NCHCCCL 0382783573 Nguyen Thi Hue
11/1/2022 20,000 MBVCB.2642593704.Ung ho MS 2022.291 ( be Nguyen Van Gia Phong ). Chuc be Phong mau khoe va het benh. Cam on bao VietNamNet. A Di Da Phat..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 50,000 955500.011122.212500.Ung ho chuong trinh NCHCCCL LamBichTram 0388131123
11/1/2022 50,000 MBVCB.2645410915.MS2022.290( Ba Pham Thi Lai).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 50,000 773719.011122.193313.MS 2022.286 (ANH NGUYEN TRAN PHI)-011122-19:33:46 773719
11/1/2022 50,000 916577.011122.174713.T ung ho be Nguyen Van Gia Phong MS 2022.291
11/1/2022 50,000 119996.011122.164456.NGUYEN VAN QUYEN uh ms 2022290 ba pham thi Lai
11/1/2022 50,000 MBVCB.2643685430.MS 2022.291.CT tu 0451000210188 NGUYEN THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 50,000 253883.011122.124053.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 50,000 MBVCB.2643511650.UH MS 2022.290 ba Pham Thi Lai.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 50,000 853872.011122.095803.Ung ho NCHCCCL
11/1/2022 50,000 MBVCB.2642756569.Ung ho MS 2022.288.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 50,000 MBVCB.2642742445.Ung ho MS 2022.290.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 50,000 211769.011122.091646.MS 2022.284 BE CHIP FT22305913921407
11/1/2022 50,000 MBVCB.2642635850.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.291 be nguyen van gia phong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 50,000 810930.011122.000506.ung ho MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh
11/1/2022 65,000 782324.011122.202533.ung ho MS 2022290 BA PHAM THI LAI
11/1/2022 80,000 918155.011122.211305.Ung ho MS 2022290 Ba Pham Thi Lai
11/1/2022 100,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31213105560.31213105560-0969983415-ung ho MS 2022 290 ba pham thi lai
11/1/2022 100,000 375112.011122.214530.HOANG HAI YEN ung ho MS 2022.290( ba pham thi lai)
11/1/2022 100,000 MBVCB.2645462770.NGUYEN NGOC DIEM HUYEN chuyen tien.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 100,000 478836.011122.193624.ung ho MS 2022 290 Ba Pham Thi Lai
11/1/2022 100,000 714228.011122.174550.TRAN DUC NGOC ung ho MS 2022291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 100,000 669512.011122.173357.KHANH MOC Chuyen tien ung ho Chuong Trinh NCHCCCL
11/1/2022 100,000 055481.011122.154226.ZP692SB9G0IO MS2022291
11/1/2022 100,000 503748.011122.154136.Ung ho ms 2022 088 Be Pham Cong Danh
11/1/2022 100,000 807507.011122.140408.ung ho MS 2022291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 100,000 237807.011122.132005.IBFT ung ho MS 2022.286 nguyen tran phi
11/1/2022 100,000 591437.011122.123540.ung ho NCHCCC NGUYEN THI KIM OANH 0988283481
11/1/2022 100,000 MBVCB.2643514172.UH MS 2022.291 be Nguyen Van Gia Phong.CT tu 0361000225247 NGUYEN THU PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 100,000 567338.011122.121051.MS 2022.291 be Nguyen Van Gia Phong FT22305983195172
11/1/2022 100,000 201438.011122.104321.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 277 e tran ngoc thanh
11/1/2022 100,000 909436.011122.095409.HOANG THI LINH chuyen khoan
11/1/2022 100,000 787470.011122.094300.MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 100,000 396963.011122.091121.UNG HO MA SO 2022.291 (BE NGUYEN VAN GIA PHONG)-011122-09:11:54 396963
11/1/2022 100,000 IBVCB.2642524823.HO ANH TUAN ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 100,000 IBVCB.2642509092.Giup ma so 2022.291 be Nguyen Van Gia Phong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2022 100,000 MBVCB.2642459603.ung ho MS 2022.291 be nguyen van gia phong.CT tu 0911000052640 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 100,000 138272.011122.073630.MS 2022.291 (ung ho be Ng Gia Phong)
11/1/2022 100,000 MBVCB.2642178398.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.290 ba Pham Thi Lai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 100,000 361621.011122.063659.Ung ho MS 2022.290 ba Pham Thi Lai
11/1/2022 100,000 MBVCB.2641983287.Ms 2022.284(be chip).CT tu 1029562597 PHAN THI QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 761867.011122.223556.ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai)
11/1/2022 200,000 019612.011122.222732.MS 2022.290 Ba Pham Thi Lai FT22306221220199
11/1/2022 200,000 960220.011122.213944.Ung ho MS 2022.290. Ba Pham Thi Lai FT22305697024750
11/1/2022 200,000 MBVCB.2645882976.ung ho ms 2022.284(be Chip).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 409970.011122.211124.Ung ho MS 2022.288 (chi Danh Thi My Dung)
11/1/2022 200,000 020097041511012105462022LsVB953719.40062.210547.LE THAO UYEN chuyen tien
11/1/2022 200,000 MBVCB.2645545128.ung ho MS 2022.290 ba pham thi lai.CT tu 0361000320021 DAM TIEN THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 775630.011122.193701.UNG HO MS 2022.290 (BA PHAM THI LAI)-011122-19:36:45 775630
11/1/2022 200,000 442990.011122.192834.Ung ho ms 2022 290
11/1/2022 200,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31189324937.31189324937-0378692599-ung ho be Nguyen Van Gia Phong ms 2022291
11/1/2022 200,000 301412.011122.184452.Ms 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 200,000 MBVCB.2644121959.UH MS 2022.290 (ba Pham Thi Lai) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0371000407382 TRAN HOANG NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 574158.011122.130822.ung ho MS 2022.291 (be NguyenVan Gia Phong)
11/1/2022 200,000 MBVCB.2643648108.Nhaahn ung ho ms 2022.291.CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 MBVCB.2643394643.MS 2022.291.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 502029.011122.115256.UNG HO MS 2022.291(BE NGUYEN GIA PHONG)-011122-11:53:28 502029
11/1/2022 200,000 376116.011122.112803.MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 200,000 336029.011122.101722.Ung ho MS 2022.291 be Nguyen Van Gia Phong. Mong con som binh phuc FT22305626040050
11/1/2022 200,000 268888.011122.094458.Ung ho 2022.277 em tran ngoc thanh luon manh khoe em nhe FT22305691526421
11/1/2022 200,000 243695.011122.093244.Ung ho MS 2022.291 be Nguyen Van Gia Phong FT22305617298394
11/1/2022 200,000 691964.011122.092039.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 291 be nguyen van gia phong
11/1/2022 200,000 MBVCB.2642594439.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.291(be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 MBVCB.2642447417.ung ho?MS 2022.291 be Nguyen Van Gia Phong.CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 MBVCB.2642425394.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 MBVCB.2642418705.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.285 (chi Pham Thi Thuy).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 657248.011122.082128.MS 2022291
11/1/2022 200,000 MBVCB.2642402912.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.289 (gia dinh ba Thu).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 637964.011122.081419.UNG HO MS 2022291 be NGUYEN VAN GIA PHONG
11/1/2022 200,000 781357.011122.081039.Ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 200,000 396229.011122.081032.ung ho ms 2022291 (be nguyen van gia phong )
11/1/2022 200,000 479165.011122.074638.ung ho ms 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong)
11/1/2022 200,000 MBVCB.2642273152.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 MBVCB.2642267851.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 291 chau Nguyen Van Gia Phong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 200,000 553644.011122.073142.MS 2022291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 200,000 MBVCB.2642224311.ung ho MS 2022290 ba Pham Thi Lai.CT tu 0071003902634 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2022 200,000 291788.011122.071015.ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 200,000 305241.011122.071006.Ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 200,000 434279.011122.064356.ung ho MS 2022.088 be Pham Cong Danh
11/1/2022 200,000 903235.011122.054124.Chuyen tien ung ho MS 2022290 Ba Pham Thi Lai
11/1/2022 300,000 MBVCB.2645729638.Ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai).CT tu 0451000296591 TRAN HUONG LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 300,000 616507.011122.191824.ung ho MS 2022.290
11/1/2022 300,000 MBVCB.2644599351.Ung ho MS 2022. 290 Ba Pham Thi Lai.CT tu 0081001223865 HUYNH THI NGOC LIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 300,000 201382.011122.120655.UHNCHCCCL NGOC 0937296858
11/1/2022 300,000 MBVCB.2643184452.Ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong)_LP Foundation.CT tu 0071001125375 LUONG HUYNH TRUC PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 300,000 MBVCB.2642657953.Chuyen ms 2022.291 be Nguyen van gia Phong .CT tu 0051000541777 DANG THI THU THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 300,000 202131.011122.091148.Gui MS 2022.290 ba Pham Thi Lai FT22305408983299
11/1/2022 300,000 MBVCB.2642311997.Ung ho?MS 2022.291 (Nguyen Van Gia Phong).CT tu 1025455120 VU VAN QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 300,000 045143.011122.071552.chuyen e Nguyen van gia phong 291
11/1/2022 300,000 175022.011122.044334.Ung ho MS 2022 290 Ba Pham Thi Lai
11/1/2022 400,000 MBVCB.2642408450.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.088 (Be Pham Cong Danh).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 400,000 MBVCB.2642391953.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 500,000 954317.011122.213533.Dieu An ung ho ms 2022.290 ba Pham Thi Lai FT22305368454576
11/1/2022 500,000 916858.011122.211053.MS 2022277 em Tran Ngoc Thanh FT22305565547739
11/1/2022 500,000 811037.011122.205120.UNG HO MS 2022.290 (BA PHAM THI LAI)-011122-20:51:19 811037
11/1/2022 500,000 779172.011122.204300.MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 500,000 710926.011122.191128.ung hoMS 2022.291 FT22305808952705
11/1/2022 500,000 MBVCB.2645307852.Ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0031001040392 PHAM THI DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 500,000 419135.011122.190659.VCB;0011002643148;Chuyen khoan ung ho MS 2022 290 Ba Pham Thi Lai
11/1/2022 500,000 167491.011122.161457.Ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 500,000 753291.011122.100233.VCB;0011002643148;MS 2022 277
11/1/2022 500,000 436810.011122.090537.MS 2022.291 ( Be Nguyen Van Gia Phong)
11/1/2022 500,000 735874.011122.085028.Ung ho ma so 2022 291 be Gia Phong
11/1/2022 500,000 SHGD:10000971.DD:221101.BO:LE NGOC LOI.Remark:(CKRmNo: 043622103182614)ung ho MS 2022.289 (gia dinh ba Thu) thon Huong Lam, xa Hoa Khuong, huyen Hoa Vang, TP Da Nang (NHH: VIETCOMBANK ?SO GIAO DICH (SGD)-)
11/1/2022 500,000 MBVCB.2642474514.Ung ho MS 2022.252 (Be Dao Duc Phuc).CT tu 0341006938808 NGUYEN THI MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 500,000 133356.011122.083254.MS 2022.291 - nguyen van gia phong FT22305977217471
11/1/2022 500,000 MBVCB.2642227419.Ms 2022.291 nguyen van gia phong.CT tu 0011001914021 TRAN VAN LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 600,000 SHGD:10001941.DD:221101.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2022.291 CHUC NGUYEN VAN GIA PHONG NHIEU SUC KHOE
11/1/2022 1,000,000 242939.011122.225852.Ung ho ba Pham Thi Lai MS 2022 290
11/1/2022 1,000,000 MBVCB.2645369192.Nguyen Thanh Phat ung ho MS 2022.290 ba Pham Thi Lai.CT tu 0421000478224 NGUYEN LUONG LIEN PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 1,000,000 449765.011122.150341.Ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 1,000,000 298538.011122.140036.QM ung ho Ms 2022.291, be Nguyen van Gia Phong FT22305120768633
11/1/2022 1,000,000 030194.011122.105619.Ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/1/2022 1,000,000 014282.011122.091504.ZP692SB96GQV Ung ho MS 2022284 Be Chip
11/1/2022 1,000,000 786731.011122.081931.Ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/1/2022 1,000,000 MBVCB.2642331630.ung ho MS 2022.291 ( be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0151000341785 HUYNH TRUNG SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 1,000,000 MBVCB.2642053781.ung ho MS 2022.290 Ba Pham Thi Lai.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/1/2022 2,500,000 IBVCB.2642990645.MS 288 MS 290 MS 278 MS 276 MS 291.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/1/2022 5,000,000 718776.011122.084438.Ong Tu Van ung ho MS 2022291 be Nguyen Van Gia Phong
11/2/2022 1,000 MBVCB.2646653061.bo m giau.CT tu 9854304865 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2022 5,500 892051.021122.095943.Ung ho MS 2022 292 NAM MO A DI DA PHAT
11/2/2022 10,000 MBVCB.2649843442.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 10,000 MBVCB.2647917606.Tra Xuan Binh giup 2ms 2022291 va 2022292.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2022 10,000 MBVCB.2646728822.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.292 ( Gia Dinh Anh Hieu ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 10,000 459178.021122.082853.Vinh Nam ung ho ms 2022 292 gia dinh anh Le Ba Hieu
11/2/2022 15,000 MBVCB.2647915310.Tra Xuan Binh giup 3ms 2022288 2022289 va 2022290.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2022 20,000 797888.021122.200746.VU HOAI - uh NCHCCCL so T11.2022. Xin tri an FT22306446330582
11/2/2022 20,000 MBVCB.2649617552.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thu Huyen 0976926274.CT tu 0691000434272 NGUYEN THI THU HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 20,000 412294.021122.183914.VUONG THI HUONG GIANG ung ho NCHCCCL 0342399248 chuyen khoan
11/2/2022 20,000 MBVCB.2646576659.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms 2022.291..CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 20,000 MBVCB.2646549615.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho MS2022.289..CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 20,000 296633.021122.071736.Ung ho NCHCCCL Tan 0336641673
11/2/2022 22,222 SHGD:10007261.DD:221102.BO:DANG THI HAI YEN.Remark:IBNCHCCCL 0942142142 COSY36
11/2/2022 50,000 169875.021122.194535.Ung ho MS 2022.292
11/2/2022 50,000 965754.021122.164401.Ung ho NCHCCCL Trong 0936728580 (by TPBank ChatPay)
11/2/2022 50,000 812699.021122.050245.Ung ho MS 2022291 be Nguyen Van Gia Phong
11/2/2022 100,000 MBVCB.2650137607.Ung ho MS 2022.284 be chip.CT tu 0721000625552 DAO THI MAI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 100,000 121608.021122.212521.VCB;0011002643148;MS 2022 292 gia din anh Hieu
11/2/2022 100,000 523419.021122.203538.ung ho ms 2022.292 gia dinh a Hieu
11/2/2022 100,000 MBVCB.2649660745.MS2022292 gia dinh anh hieu.CT tu 1019955509 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2022 100,000 538227.021122.200124.Ung ho NCHCCCL NGUYEN THI LE 0961707299
11/2/2022 100,000 092412.021122.193050.Ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/2/2022 100,000 690427.021122.182220.ung ho MS 2022284 be Chip
11/2/2022 100,000 424092.021122.164849.Ung ho NCHCCCL FT22306220061303
11/2/2022 100,000 208824.021122.155328.VCB;0011002643148;Trinh thin Huong Giang 0906546115 UNg ho NCHCCCL
11/2/2022 100,000 581628.021122.141941.VCB;0011002643148;HUYNH NHU MUOI chuyen khoan ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong bi bong
11/2/2022 100,000 665757.021122.123226.PHAM VAN NGUYEN chuyen tien 2022 292 gia dinh anh hieu
11/2/2022 100,000 500175.021122.120347.ung ho MS 2022 292 gia dinh anh Hieu
11/2/2022 100,000 IBVCB.2647595443.Giup ma so 2022.292 gia dinh anh Hieu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2022 100,000 MBVCB.2647514007.MS 2022.292 - Ung ho gia dinh anh Hieu chi San.CT tu 0491000062564 PHI THI THU HOANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 100,000 706695.021122.113158.Ung ho MS 2022 292 gia dinh anh Hieu
11/2/2022 100,000 477099.021122.103654.Ms 2022 292 FT22306128966560
11/2/2022 100,000 812597.021122.100137.MS 2022 292 gia dinh anh Hieu
11/2/2022 100,000 815536.021122.083026.T ung ho gia dinh Anh Hieu MS 2022.292
11/2/2022 100,000 407677.021122.081211.Ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/2/2022 100,000 681477.021122.073212.IBFT ung ho MS 2022.292 GD anh Hieu
11/2/2022 100,000 875630.021122.022942.2022-284 BE CHIP HUONG KHE HA TINH-021122-02:29:40 875630
11/2/2022 100,000 098594.021122.003745.Tam chuyen FT22306789400667
11/2/2022 100,000 MBVCB.2646183239.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thuy Linh 0338104207.CT tu 0451000421038 NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 150,000 750484.021122.211910.VCB;0011002643148;MS 2022 292 gia dinh a Hieu
11/2/2022 150,000 893913.021122.100004.Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 289 290 va 291
11/2/2022 198,805 436637.021122.081107.ung ho MS 2022 292 gia dinh anh Hieu
11/2/2022 200,000 558965.021122.202120.Ung ho hoan canh MS 2022 292 gd Anh hieu
11/2/2022 200,000 192597.021122.200623.IBFT Ung ho MS 2022.292 gd anh Hieu
11/2/2022 200,000 MBVCB.2649630980.TRAN DINH HOP chuyen tien.CT tu 1028048145 TRAN DINH HOP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2649614094.Ung Ho MS 2022.292?(gia dinh anh Hieu).CT tu 0691000418702 NGUYEN THI THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2649550528.Ung ho ma so 2022.292( gia dinh a Hieu o QUANG TRI).CT tu 0541000330974 NGUYEN TRONG LUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 747922.021122.193837.MS 2022 292 FT22306504835117
11/2/2022 200,000 554407.021122.190640.ung ho MS 2022 290 ba Pham Thi Lai
11/2/2022 200,000 MBVCB.2649365756.UNG HO MS 2022.292(gia dinh anh Hieu).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2649355606.UNG HO MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2649270306.ms 2022 292 gia dinh anh hieu.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2022 200,000 MBVCB.2649263950.ms 2022 291 be nguyen van gia phong.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2022 200,000 088796.021122.173140.Ung ho ms2022.291 be nguyen van gia phong
11/2/2022 200,000 375000.021122.153204.ms 2022.291
11/2/2022 200,000 MBVCB.2648255486.MS 2022.291- gia phong.CT tu 0481000890856 VUONG THI KIM CUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2648238364.ung ho MS 2022.283 (anh Nguyen Van Hien).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2648229158.ung ho MS 2022.284 (Be Chip).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2648226182.ung ho MS 2022.285 (chi Pham Thi Thuy) .CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2648221855.ung ho MS 2022.286 (Anh Nguyen Tran Phi).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 137521.021122.145045.UNG HO MS 2022.292(GIA DINH ANH HIEU)-021122-14:50:28 137521
11/2/2022 200,000 MBVCB.2648220715.ung ho MS 2022.287 (Anh Do Van Dang).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2648212181.ung ho MS 2022.288 (Chi Danh Thi My Dung).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2648210827.ung ho MS 2022.289 (gia dinh ba Thu).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2648208702.ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2648207342.ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2648205861.ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 766816.021122.142658.BUI VAN DIEN Chuyen tien ung ho MS 2022292 gia dinh anh Hieu
11/2/2022 200,000 NGO HIEU VIET UNG HO MS: 2022.281 - 3 CHI EM HOANG THI YEN
11/2/2022 200,000 IBVCB.2647579716.MS2022 273 gia dinh ba Tuat.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2022 200,000 IBVCB.2647556880.MS2022 284 be Chip.CT tu 0011000598369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/2/2022 200,000 MBVCB.2647523744.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.289.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2647525626.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.288.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2647518939.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.287.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2647503837.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.284.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2647507553.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.283.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 767315.021122.113940.ung ho MS 2022291
11/2/2022 200,000 MBVCB.2647420055.ung ho MS2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 606065.021122.105237.UNG HO NCHCCCL NGUYEN CONG HOANG 0833833747
11/2/2022 200,000 965812.021122.102714.Ung ho MS 2022290 ba Pham Thi Lai
11/2/2022 200,000 890020.021122.095915.Nhom vien gach nho ung ho 4 ma so 285 286 287 288
11/2/2022 200,000 MBVCB.2646940794.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 292 gia dinh anh Hieu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 495402.021122.082814.Ung ho MS 2022 292 gia dinh anh Hieu
11/2/2022 200,000 493984.021122.081133.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022291 ma so 2022292
11/2/2022 200,000 359942.021122.075443.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 292 gia dinh anh hieu
11/2/2022 200,000 280071.021122.075120.VCB;0011002643148;NGUYEN THI KIEU HAO ung ho MS 2022 292 gia dinh anh Hieu
11/2/2022 200,000 MBVCB.2646496485.MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 MBVCB.2646461884.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 200,000 652819.011122.231320.THUY DUONG UNG HO MS 2022 284 BE CHIP HUONG KHE HA TINH
11/2/2022 300,000 MBVCB.2648183839.MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 0121000287697 DAO VAN DONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 300,000 NGO HIEU VIET - MS: 2022.284 (BE CHIP)
11/2/2022 300,000 IBVCB.2647585827.ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 0071001866907 NGUYEN THANH MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 300,000 MBVCB.2647510873.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.285.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 300,000 MBVCB.2647301393.Ung ho MS 2022.287.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 300,000 MBVCB.2647288784.Ung ho MS 2022.290.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 300,000 352309.021122.091614.ung ho ms 2022.292 gia Dinh anh Hieu
11/2/2022 300,000 MBVCB.2646461050.MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 500,000 MBVCB.2650049006.UNG HO MS 2022.291(BE NGUYEN VAN GIA PHONG).CT tu 0071003672549 NGUYEN THE HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 500,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31389193333.31389193333-0983013481-Ung ho MS 2022 277 em Tran Ngoc Thanh
11/2/2022 500,000 794574.021122.200547.ungho MS 2022.292 gia dinh anh Hieu FT22306447363107
11/2/2022 500,000 MBVCB.2649633111.Ung ho MS 2022.292 gia dinh anh Hieu.CT tu 0301000320124 HOANG THI MAI ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 500,000 863776.021122.170447.NGUYEN VAN MANH dt 0902043578 Chuyen tien ung ho MS 2022292 Gia dinh A Hieu
11/2/2022 500,000 MBVCB.2647806496.DO QUANG KHAI chuyen tien.CT tu 0541000182342 DO QUANG KHAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 500,000 MBVCB.2647517355.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2022.286.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 500,000 MBVCB.2647246796.Ung ho MS 2022.291.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 500,000 MBVCB.2647233918.Ung ho MS 2022.292.CT tu 0011001990032 NGUYEN THI THANH HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 500,000 153806.021122.103006.Ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu)
11/2/2022 500,000 649014.021122.102658.Ung ho MS 2022 292 gia dinh anh Hieu
11/2/2022 500,000 711403.021122.091131.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho gia dinh anh Hieu ms 2022 292
11/2/2022 500,000 001705.021122.083819.Ung ho MS 2022.290 (ba pham thi lai)
11/2/2022 500,000 001667.021122.083615.Ung ho MS 2022.291 (be nguyen van gia phong)
11/2/2022 500,000 001619.021122.083232.Ung ho MS 2022.292
11/2/2022 500,000 IBVCB.2646556627.Cu Nguyen Thi Bay 485 Dien Bien Phu, P3 Q3 ung ho MS 2022.291.CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 500,000 201123.021122.075115.Ung ho MS 2022292 Gia Dinh anh hieu FT22306232435440
11/2/2022 500,000 139035.021122.053929.Ung ho MS 2022.291 be Nguyen Van Gia Phong FT22306900603477
11/2/2022 1,000,000 018854.021122.224441.MS 2022.292 FT22307830031340
11/2/2022 1,000,000 MBVCB.2649549857.Nguyen Thanh Phat ung ho MS 2022.292 gia dinh anh Hieu.CT tu 0421000478224 NGUYEN LUONG LIEN PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 1,000,000 MBVCB.2649235661.ung ho MS 2022.291(be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 1,000,000 MBVCB.2649225441.ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 1,000,000 364940.021122.104153.Ung ho MS2022.290 Pham Thi Lai FT22306217517258
11/2/2022 1,000,000 247493.021122.083033.MS 2022.292 - Gia dinh a Hieu xa Hai Son, Huyen Hai Lang Tinh Quang Tri. Xin gui chut long thanh. Mong gia dinh vuot qua nghich canh FT22306615305056
11/2/2022 1,000,000 197877.021122.074736.gui hieu san FT22306789020009
11/2/2022 1,000,000 MBVCB.2646161007.ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0071003606750 NGUYEN PHAM NHU Y toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 2,000,000 MBVCB.2646907040.Ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 1012966520 NGUYEN THI KE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/2/2022 5,000,000 MBVCB.2647100247.Ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu- Quang Tri-0346581402).CT tu 0451001589058 LE VIET ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 1,000 609939.031122.192238.NGUYEN MINH DUC chuyen tien
11/3/2022 5,000 MBVCB.2651503062.Tra Xuan Binh giup ms 2022293.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2022 5,500 773975.031122.093832.Ung ho MS 2022 293 NAM MO A DI DA PHAT
11/3/2022 10,000 MBVCB.2653863818.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.293(Tran Tien Dat).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 10,000 MBVCB.2653736641.Ung ho MS 2022.293 ( Tran Tien Dat ). Chuc chau Dat khoe manh, vuot qua kho khan. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 10,000 MBVCB.2653717738.Ung ho MS 2022.292 ( gia dinh anh Hieu ). Chuc gd anh Hieu va chi San khoe manh va vuot qua kho khan. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 10,000 MBVCB.2651650474.binh thuong.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2022 10,000 MBVCB.2650839101.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.293 ( Tran Tien Dat ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 10,000 392328.031122.081119.Vinh Nam ung ho ms 2022 293 Tran Tien Dat
11/3/2022 20,000 846784.031122.124940.NGUYEN KHANH VY Chuyen tien
11/3/2022 20,000 256049.031122.050629.Ung ho NCHCCCL nqa 0977003633
11/3/2022 20,000 798281.021122.233835.MS 2022.292. hunghoaiduc
11/3/2022 30,000 MBVCB.2653379940.ms 2022 291.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2022 30,000 MBVCB.2653370941.ms 2022292.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2022 30,000 MBVCB.2653364135.Ms 2022293.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2022 50,000 845050.031122.204556.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.292 gd anh Le Ba Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22307551950984
11/3/2022 50,000 830338.031122.203652.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.293 gd em Tran Tien Dat. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22307297349553
11/3/2022 50,000 143132.031122.174640.Ung Ho MS 2022 277 Chuc Cau nhanh khoe nhe moi nguoi ben cau
11/3/2022 50,000 MBVCB.2652139710.NCHCCCL + My.CT tu 1014398239 LE THANH KHANH MY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 50,000 657157.031122.122413.MS 2022.292 FT22307190677195
11/3/2022 50,000 MBVCB.2651681666.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.293 be tran tien dat.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 50,000 MBVCB.2651675147.DUY LY UH MS 2022.289 gia dinh ba Thu.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 50,000 MBVCB.2651669654.DUY LY UH MS 2022.290 Ba Pham Thi Lai.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 50,000 386585.031122.111243.T ung ho Tran Tien Dat MS 2022.293
11/3/2022 50,000 586674.031122.085209.NGUYEN VAN QUYEN uh ms 2022292 gia dinh a Hieu
11/3/2022 50,000 SHGD:10000182.DD:221103.BO:NGUYEN THANH HAI.Remark:MS 2022.088
11/3/2022 50,000 784220.031122.075123.DANG THI LUY Chuyen tien ung ho Tran Tien Dat MS 2022293
11/3/2022 50,000 655413.031122.051912.Ung ho MS 2022290 ba Pham Thi Lai
11/3/2022 60,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31479451057.31479451057-0394860700-Ung ho NCHCCCL beloved
11/3/2022 64,000 574106.031122.203148.MS 2022 290 Ba Pham Thi Lai 0377387639 pham thi Kieu
11/3/2022 65,000 964156.031122.202927.MS 2022 292 gia dinh anh Hieu 0377387639 pham thi Kieu
11/3/2022 100,000 315861.031122.162717.ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat)
11/3/2022 100,000 MBVCB.2651681991.DUY LY UH MS 2022.288 chi Danh Thi My Dung.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 100,000 MBVCB.2651666844.Duy Ly UH MS 2022.291 Be Nguyen Van Gia Phong.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 100,000 IBVCB.2651632204.Giup ma so 2023.293 Tran Tien Dat .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2022 100,000 MBVCB.2651623574.Duy Ly UH MS 2022.293 Tran Tien Dat.CT tu 0011001409914 NGUYEN THI DUY LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 100,000 MBVCB.2651205012.MS 2022.293 (Tran Tien Dat).CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 100,000 937728.031122.101306.MS 2022 293 Tran Tien Dat
11/3/2022 100,000 501906.031122.084553.Ung ho ms 2022 293 tran tien dat
11/3/2022 100,000 480368.031122.083800.VCB;0011002643148;MS 2022293 ung ho e Tran Tien Dat
11/3/2022 100,000 233604.031122.083538.Ung ho Ms 2022.291 be Nguyen Van Gia Phong FT22307294963293
11/3/2022 100,000 727741.031122.082554.MS 2022.293(Tran Tien Dat)
11/3/2022 100,000 263195.031122.080103.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 293 Tran Tien Dat
11/3/2022 150,000 MBVCB.2652022938.LE BINH chuyen tien ung ho ma so 2022 293(tran tien dat).CT tu 0611001604532 LE BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 150,000 MBVCB.2651240836.ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat).CT tu 0081001210210 TRAN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 150,000 587057.031122.001903.MS 2022292
11/3/2022 200,000 971153.031122.221943.Ung ho MS 2022 293 Tran Tien Dat
11/3/2022 200,000 MBVCB.2652203025.Ung ho MS 2022.254 (Ong Vo Van Thu) .CT tu 0491000014594 NGUYEN THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 200,000 MBVCB.2652206881.Ung ho MS 2022.258 (em Hoang Thi Na) .CT tu 0491000014594 NGUYEN THI LAN HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 200,000 MBVCB.2651239053.MS 2022 293? chau Tran Tien Dat.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2022 200,000 MBVCB.2651167418.Ms 2022.293 (Tran Tien Dat).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 200,000 353979.031122.094557.Ung ho MS 2022.293 Tran Tien Dat FT22307079218235
11/3/2022 200,000 864336.031122.093835.MS 2022.293 TRAN TIEN DAT
11/3/2022 200,000 334897.031122.093601.MS 2022.293 FT22307343305200
11/3/2022 200,000 MBVCB.2650990093.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 293 Tran Tien Dat.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 200,000 428952.031122.093051.Ung ho MS 2022.293 Tran Tien Dat FT22307862512273
11/3/2022 200,000 697646.031122.092136.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 293 tran tien dat
11/3/2022 200,000 MBVCB.2650671375.MS 2022.293.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 200,000 MBVCB.2650661236.ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat).CT tu 1017380303 VO NGUYEN HOANG ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 200,000 MBVCB.2650606302.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 200,000 MBVCB.2650455777.Ung ho ms 2022.292(gia dinh a hieu).CT tu 0741000637853 THACH MINH TRIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 200,000 MBVCB.2650285157.ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 0041000360837 NGUYEN THI THANH DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 300,000 772831.031122.205943.ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat)
11/3/2022 300,000 725368.031122.193329.ung ho MS 2022.290 Ba Pham Thi Lai FT22307281588756
11/3/2022 300,000 575297.031122.120837.MS2022.291-031122-12:08:38 575297
11/3/2022 300,000 890327.031122.102450.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 293 Tran Tien Dat
11/3/2022 300,000 815437.031122.094739.Ung ho MS 2022293 Tran Tien Dat
11/3/2022 300,000 596298.031122.092903.MS 2022 292
11/3/2022 300,000 566935.031122.092000.CAO DANG HOANG DUNG Chuyen tien ung ho MS 2022292 gia dinh anh Hieu
11/3/2022 300,000 011037.031122.091644.CK nhanh - 3G ung ho MS 2022.293 Tran Tien Dat
11/3/2022 300,000 MBVCB.2650905551.xin ung ho MS 2022.293 tran tien dat.CT tu 0011004036459 NGUYEN THUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 300,000 098232.031122.091257.Ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat)
11/3/2022 300,000 186132.031122.075637.ung ho MS 2022.291- be Nguyen Van Gia Phong FT22307439263707
11/3/2022 320,000 747480.031122.101407.NGUYEN THI MINH HONG Ung ho MS 2021065 Em Dang Huyen Trang
11/3/2022 360,000 793460.031122.102722.ung ho ms 2022293 chau Tran Tien Dat
11/3/2022 500,000 MBVCB.2652822855.ms 2022 293 uh Tran Tien Dat.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/3/2022 500,000 605507.031122.131247.UNG HO MS 2022.293(TRAN TIEN DAT)-031122-13:12:46 605507
11/3/2022 500,000 578885.031122.121532.UNF HO MS 2022.293(TRAN TIEN DAT)-031122-12:15:33 578885
11/3/2022 500,000 523267.031122.104342.MS 2022.292-031122-10:43:25 523267
11/3/2022 500,000 MBVCB.2651223008.ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong)..CT tu 0081001210210 TRAN THI LY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 500,000 002547.031122.094123.Ung ho MS 2022.293 (tran tien dat)
11/3/2022 500,000 632645.031122.093032.VCB;0011002643148;MAI THI MINH PHUNG Ung ho MS 2022 293 Tran Tien Dat
11/3/2022 500,000 648894.031122.082655.Ms 2022.293 Tran Tien Dat
11/3/2022 500,000 441462.031122.081207.UNG HO NCHCCCL + TRANG + 0917514600-031122-08:12:07 441462
11/3/2022 500,000 471423.031122.072607.ung ho ms 2022.292 ( gia dinh anh Hieu)
11/3/2022 600,000 033292.031122.150706.Ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/3/2022 600,000 914277.031122.084635.Hoang Thi Kim Lan ung ho ms 2022291 nguyen van gia phong
11/3/2022 600,000 IBVCB.2650464575.ung ho MS 2022.278 (cha con anh Phan).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 600,000 IBVCB.2650469291.ung ho MS 2022.287 (Anh Do Van Dang).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 600,000 IBVCB.2650461759.ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 0181000928577 NGUYEN TRUONG KHOI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 1,000,000 536151.031122.124644.Ung ho MS 2022 293 Tran Tien Dat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/3/2022 1,000,000 MBVCB.2650416682.ung ho MS 2022.292 gia dinh anh Hieu, Quang Tri.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/3/2022 3,000,000 871691.031122.124321.Ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat)
11/3/2022 5,000,000 244024.031122.084250.Ing Tu Van tro giup cho ms 2022 292 anh Le Ba Hieu FT22307128539258
11/3/2022 5,000,000 898511.031122.084102.Ong Tu Van ung ho MS 2022293 Tran Tien Dat
11/4/2022 1,000 MBVCB.2656329244.Kho khan.CT tu 9911968950 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2022 5,000 MBVCB.2656384955.Tra Xuan Binh giup ms 2022294.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2022 5,500 938899.041122.110347.Ung ho MS 2022 294 NAM MO A DI DA PHAT
11/4/2022 10,000 689940.041122.195727.Ung ho ba Ho Thi Det
11/4/2022 10,000 569498.041122.191320.ung ho MS 2022294 Ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 10,000 029202.041122.112552.Vinh Nam ung ho ms 2022 294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 10,000 MBVCB.2654716739.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.294 ( Ong Nguyen Van Lot ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 10,000 MBVCB.2654278366.MS 2022.262.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 10,000 MBVCB.2654286793.MS 2022.269.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 10,000 MBVCB.2654286335.MS 2022.290.CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 10,000 MBVCB.2654276272.MS 2022.292 .CT tu 1016550907 NGUYEN TAI PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 20,000 575078.041122.182433.ung ho MS2022294(nguyenvanlot)
11/4/2022 20,000 MBVCB.2655220830.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.294 bac nguyen van lot.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 20,000 MBVCB.2654411728.Ung ho ma so 2022.290 (Ba Pham Thi Lai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 20,000 MBVCB.2654411526.Ung ho ma so 2022.289 (Gia dinh ba Thu).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 20,000 MBVCB.2654420078.Ung ho ma so 2022.288 (chi Danh Thi My Dung).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 20,000 039230.031122.231359.VCB;0011002643148;NGUYEN QUOC DUY ung ho MS 2022 293 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/4/2022 30,000 563859.041122.104117.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuong Minh 0919493331
11/4/2022 30,000 405546.041122.102240.UNG HO NCHCCCL NGUYEN PHUONG UYEN 0333100233
11/4/2022 50,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31561550192.31561550192-0868627288-ung ho Ms 2022 294
11/4/2022 50,000 093714.041122.182453.VCB;0011002643148;MS2022294 nguyen van lot
11/4/2022 50,000 644898.041122.182243.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.294 gd ong Nguyen Van Lot. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22308255850943
11/4/2022 50,000 252243.041122.141732.VCB;0011002643148;PHAM NHU SANG ung ho NCHCCCL 0978964267
11/4/2022 50,000 988821.041122.133926.NGUYEN VAN QUYEN uh ms 2022294 Ong NguyenVan Lot
11/4/2022 50,000 964639.041122.133924.VCB;0011002643148;ung ho em Tran Ngoc Thanh
11/4/2022 50,000 924700.041122.120405.MS 2022293 Tran Tien Dat
11/4/2022 50,000 410927.041122.100010.T ung ho ong Nguyen Van Lot MS 2022.294
11/4/2022 50,000 608865.041122.082010.NGUYEN DONG THAP Chuyen tien ung ho MS 2022294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 50,000 MBVCB.2654619628.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.294 (ong Nguyen Van Lot).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 50,000 MBVCB.2654616778.Ung ho MS 2022.294.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 100,000 194514.041122.222537.ung ho MS 2022.294 (ong Nguyen Van Lot) (by TPBank ChatPay)
11/4/2022 100,000 MBVCB.2658405283.MS 2022.214.CT tu 9966569581 BUI THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 100,000 741644.041122.211025.Ms 2022 294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 100,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31564004118.31564004118-0779124803-MS 2022249 ong nguyen van lot
11/4/2022 100,000 MBVCB.2658013643.ung ho ms 2022.294.CT tu 0861000041003 LUU TRONG TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 100,000 107244.041122.201646.Ung ho ms 2022 294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 100,000 549509.041122.194751.MS 2022.294 ong nguyen van lot
11/4/2022 100,000 786012.041122.193952.Ung ho MS 2022.294 ong Nguyen Van Lot FT22308335116217
11/4/2022 100,000 060219.041122.192530.CK nhanh - ung ho MS 2022.294 ong nguyen van lot
11/4/2022 100,000 586971.041122.191855.Ung ho MS 2022294 Ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 100,000 491386.041122.191519.IBFT Ungho MS 2022.294. Ong NGUYENVANLOT
11/4/2022 100,000 MBVCB.2657723687.ung ho MS 2022.294 (nguyen van lot).CT tu 0501000200232 NGUYEN THI NHAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 100,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31560345744.31560345744-0903057073-ung ho MS 2022294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 100,000 545470.041122.190545.VCB;0011002643148;NGUYEN THI YEN chuyen khoanms 2022294 ong nguyen van lot
11/4/2022 100,000 813076.041122.190037.ung ho MS 2022 294 Ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 100,000 MBVCB.2657668803.ung ho MS 2022.294.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 100,000 114582.041122.184239.ung ho MS 2022.294 ong nguyen van lot
11/4/2022 100,000 420428.041122.184102.MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot)
11/4/2022 100,000 059630.041122.184059.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022294 ong nguyen van lot
11/4/2022 100,000 660049.041122.183130.ung ho MS 2022.294 Ong Nguyen Van Lot FT22308031052479
11/4/2022 100,000 672207.041122.182715.Ung ho MS 2022 294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 100,000 MBVCB.2657440097.Ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 1031709028 PHAN TRAN THO XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 100,000 305274.041122.174025.MS 2022.291 (BE NGUYEN VAN GIA PHONG)-041122-17:40:24 305274
11/4/2022 100,000 178869.041122.143814.GD PHAM N TUNG UNG HO MS 2022.290 (PHAM THI LAI)-041122-14:37:40 178869
11/4/2022 100,000 176218.041122.143402.GD PHAM NGOC TUNG UNG HO MS 2022.294 (NGUYEN VAN LOT)-041122-14:33:39 176218
11/4/2022 100,000 043201.041122.133248.MS 2022.293 Tran Tien Dat FT22308700608926
11/4/2022 100,000 697871.041122.105943.ung ho MS2022294 ong Nguyen van Lot
11/4/2022 100,000 IBVCB.2655224535.Giup ma so 2022.294 ong Nguyen Van Lot .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2022 100,000 MBVCB.2655199050.ung ho MS2022.294 (nguyen van lot).CT tu 0421000509932 LE THI MEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 100,000 135449.041122.094228.Ma so 4673 em Le Thi Hoai
11/4/2022 100,000 102506.041122.090559.MS 2022 294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 100,000 SHGD:10000146.DD:221104.BO:NGUYEN THANH TUNG.Remark:Ung ho ms 2022 294 nguyen van lot
11/4/2022 100,000 113535.041122.080757.Ung ho MS 2022.294 (ong Nguyen Van Lot)
11/4/2022 100,000 MBVCB.2654676824.MS 2022. 294 (ong Nguyen Van Lot) .CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 100,000 260243.041122.075745.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 294 ong nguyen van lot
11/4/2022 150,000 880331.041122.211253.Ung ho MS 2022 294 Nguyen Van Lot
11/4/2022 175,000 ATM_FTF.10800545.084986.20221104.084153.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
11/4/2022 200,000 012474.041122.220346.Trang chuyen ung ho ms 2022.294 ong nguyen van lot FT22309847059161
11/4/2022 200,000 959932.041122.212511.Ung ho MS 2022.294 ong Nguyen Van Lot FT22309007560400
11/4/2022 200,000 MBVCB.2658180057.MS 2022.192 Ba Le Thi Ngoc Thanh.CT tu 0771000576042 DANG DANG KHOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 200,000 MBVCB.2657985615.ung ho MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot).CT tu 0441000747270 QUACH KHANH LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 200,000 982638.041122.194315.ung ho MS 2022 294 Ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 200,000 MBVCB.2657789389.MS 2022 294 ong Nguyen Van Lot.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2022 200,000 106438.041122.185147.ung ho MS 2022294 Ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 200,000 513621.041122.184927.ung ho MS 2022294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 200,000 338116.041122.183955.UNG HO MS 2022.294 (ONG NGUYEN VAN LOT)-041122-18:39:55 338116
11/4/2022 200,000 711741.041122.183639.Ung ho ms 2022 294
11/4/2022 200,000 984634.041122.170021.ung ho MS 2022293 Tran Tien Dat
11/4/2022 200,000 978947.041122.165844.ung ho MS 2022245 e Trung Tien
11/4/2022 200,000 027516.041122.152455.ung ho MS 2022294 Ong NGUYEN VAN LOT
11/4/2022 200,000 222205.041122.112817.Ung ho MS 2022 292 gia dinh anh Hieu
11/4/2022 200,000 MBVCB.2655447687.Ung ho Ms 2022293 Tran Tien Dat.CT tu 0071000949954 NGUYEN THI LE HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 200,000 042546.041122.103341.UNG HO MS 2022.294(ONG NGUYEN VAN LOT)-041122-10:33:41 042546
11/4/2022 200,000 MBVCB.2655111933.ung ho ms 2022.294 ong Nguyen Van Lot.CT tu 0541000184529 TRAN THI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 200,000 261636.041122.090853.DO TRUNG KIEN UNG HO A LE BA HIEU MS2022.292 FT22308844373065
11/4/2022 200,000 624124.041122.090004.ung ho MS 2022.294( ong Nguyen Van Lot)
11/4/2022 200,000 Ung ho NCHCCCL Doan Hong Minh 0904369643
11/4/2022 200,000 537342.041122.073458.Chinh ung ho MS2022.293 Tran Tien Dat
11/4/2022 200,000 MBVCB.2654336923.MS 2022 292.CT tu 0031000251227 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2022 200,000 MBVCB.2654336406.MS 2022293.CT tu 0031000251227 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2022 250,000 MBVCB.2655721714.con trai benh ung thu xng.CT tu 0121000542054 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2022 250,000 513840.041122.111648.MS 2022-294 ong Nguyen Van Lot FT22308079560750
11/4/2022 300,000 MBVCB.2657921894.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2022294( Ong nguyen van lot).CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 300,000 MBVCB.2657828257.ung ho MS 2022.294.CT tu 0011004153139 PHAM HOANG GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 300,000 MBVCB.2657750985.Ung ho MS 2022. 294 Ong Nguyen Van Lot.CT tu 0081001223865 HUYNH THI NGOC LIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 300,000 869709.041122.191441.ung ho MS 2022 294 Ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 300,000 730428.041122.190821.ung ho ma so 2022.294 ong Nguyen Van Lot FT22308007683780
11/4/2022 300,000 519250.041122.160159.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
11/4/2022 300,000 199909.041122.145611.UNG HO MS 2022.294 ong NGUYEN VAN LOT FT22308763590046
11/4/2022 300,000 173553.041122.144454.ung ho MS 2022.294 ( ong Nguyen Van Lot )
11/4/2022 300,000 MBVCB.2656136903.ung ho MS 2022.293 ( Tran Tien Dat ).CT tu 0541000230226 NGUYEN VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 300,000 MBVCB.2655876474.ung ho MS 2022.294 (ong Nguyen Van Lot).CT tu 0491001698217 DINH NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 300,000 MBVCB.2655616149.TRAN HONG NHUNG ck UH MS: 2022.294 ( Nguyen van Lot ).CT tu 0021000264538 TRAN HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 300,000 MBVCB.2655123080.HOANG MINH DUC chuyen tien ung ho MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot)..CT tu 0611001436514 HOANG MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 300,000 218571.041122.084206.Ung ho MS 2022.294 ong Nguyen Van Lot FT22308810742303
11/4/2022 300,000 107569.041122.074524.Ung ho MS 2022.294 (o Nguyen Van Lot )
11/4/2022 300,000 935276.041122.055632.UNG HO MS 2022.293(TRAN TIEN DAT)-041122-05:55:55 935276
11/4/2022 500,000 MBVCB.2658215831.ms 2022 293 uh Tran Tien Dat.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2022 500,000 MBVCB.2658207767.ms 2022 294 uh ong Nguyen Van Lot.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2022 500,000 MBVCB.2658207941.Ung ho ms 2022.294 ong Nguyen Van Lot.CT tu 1015268608 NGUYEN DINH TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 500,000 937487.041122.210016.PHAM NGOC HOA chuyen tien MS 2022 294 Nguyen Van Lot
11/4/2022 500,000 MBVCB.2657650642.ung ho MS 2022.294 ( Ong Nguyen Van Lot ).CT tu 1028838142 VUONG ANH THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 500,000 782575.041122.185312.MS 2022 294 Ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 500,000 MBVCB.2657556641.Ung ho MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot).CT tu 0021001055782 BUI MAI THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 500,000 539354.041122.182958.ung ho MS 2022.294 Ong NGUYEN VAN LOT
11/4/2022 500,000 IBVCB.2657175333.DAO THI THANH TU ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat).CT tu 0011000615245 DAO THI THANH TU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 500,000 342329.041122.135908.Ung ho MS 2022 293 chau Tran Tien Dat
11/4/2022 500,000 340954.041122.135748.Ung ho MS 2022 294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 500,000 928753.041122.135020.Le Thi Hong Loan chuyen tien ung ho be Phan Nguyen Bao Anh, MS 2022.250
11/4/2022 500,000 MBVCB.2655481562.NGUYEN THI NGUYET chuyen tien MS 2022.291( be nguyen van gia phong ).CT tu 0411000686368 NGUYEN THI NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 500,000 MBVCB.2655270931.MS 2022 293.CT tu 1013271488 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/4/2022 500,000 CAM THO MY UNG HO MS 2022. 293 ( TRAN TIEN DAT )
11/4/2022 500,000 002008.041122.090133.Ung ho MS 2022.294 (ong nguyen van lot)
11/4/2022 500,000 MBVCB.2654843933.Ung ho MS 2022.294 ( Ong Nguyen Van Lot).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 500,000 MBVCB.2654789972.Ung ho MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot).CT tu 0071000928837 VO THI HUYNH LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 500,000 979971.041122.074503.ung ho MS 2022294 Ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 500,000 MBVCB.2654587132.Ung ho MS 2022-294(ong Nguyen Van Lot).CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 500,000 MBVCB.2654584209.MS 2022.294 ( Nguyen Van Lot).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 500,000 209266.041122.071718.ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/4/2022 500,000 095206.041122.053806.Ung ho MS 2022.293 Tran Tien Dat FT22308954903815
11/4/2022 1,000,000 492435.041122.215511.ung ho MS 2022.294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 1,000,000 MBVCB.2657600835.Nguyen Thanh Phat ung ho MS 2022.294 (ong Nguyen Van Lot).CT tu 0421000478224 NGUYEN LUONG LIEN PHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 1,000,000 MBVCB.2657208657.ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 1,000,000 MBVCB.2657206013.ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 1,000,000 MBVCB.2657193032.ung ho MS 2022.294 (ong Nguyen Van Lot).CT tu 0321000515345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 1,000,000 521151.041122.172033.MS 2022.288 - Danh Thi My Dung FT22308385056151
11/4/2022 1,000,000 514366.041122.171712.MS 2022.289 - gia dinh ba Thu FT22308163020801
11/4/2022 1,000,000 118020.041122.124500.UNG HO MS 2022.294 (ONG NGUYEN VAN LOT)-041122-12:44:59 118020
11/4/2022 1,000,000 757791.041122.121318.Ung ho MS 2022 294 Ong Nguyen Van Lot Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/4/2022 1,000,000 154024.041122.115117.IBFT Huynh Tieu Nga ung ho MS2022.270
11/4/2022 1,000,000 451996.041122.101051.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022 294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 1,000,000 228175.041122.084822.MS 2022.294 - Nguyen Van Lot FT22308713001977
11/4/2022 1,000,000 219116.041122.084228.MS 2022.293 - Tran Tien Dat FT22308431663925
11/4/2022 1,000,000 214526.041122.083927.MS 2022.292 - gia dinh anh Hieu FT22308789080369
11/4/2022 1,000,000 208417.041122.083518.MS 2022.290 - ba Pham Thi Lai FT22308041476588
11/4/2022 2,000,000 MBVCB.2655291447.O. BUI KIEN & B. DO THI KY giup MS 2022.293(be Tran Tien Dat, Thon Bang Ba, X. Nhan Thinh, H. Ly Nhan, HA NAM.CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/4/2022 3,000,000 982652.041122.101612.Ong Tu Van ungho MS 2022294 ong Nguyen Van Lot
11/4/2022 4,000,000 MBVCB.2655311196.O. BUI KIEN & B. DO THI KY giup MS 2022.291(be Nguyen Van Gia Phong, Xom Dinh Cuong, X.Dinh Son, H. Anh Son, NGHE AN.CT tu 0071002755381 BACH THI QUYNH MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 5,500 783125.051122.103026.Ung ho MS 2022 295 NAM MO A DI DA PHAT
11/5/2022 10,000 MBVCB.2659789936.Ung ho MS 2022.295 ( ba Vu Thi Kha ). Chuc ba Kha va gia dinh khoe manh, mau sua duoc nha. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 10,000 MBVCB.2659760299.Ung ho MS 2022.294 ( ong Nguyen Van Lot ). Chuc ong Lot, ba Det khoe manh, vuot qua kho khan. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 10,000 MBVCB.2659517947.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.295 (Ba Vu Thi Kha).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 10,000 274519.051122.074707.Vinh Nam ung ho ms 2022 295 ba Vu Thi Kha
11/5/2022 20,000 MBVCB.2658739542.Ung ho ma so 2022.293 (Em Tran Tien Dat).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 20,000 MBVCB.2658739203.Ung ho ma so 2022.292 (Gia dinh anh Hieu).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 30,000 MBVCB.2660426016.ms 2022 294.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2022 30,000 MBVCB.2660420006.ms 2022295.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2022 50,000 MBVCB.2661985984.Ung ho NCHCCCL + Hue Nhi + 0962198471.CT tu 1030231526 LY HUE NHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 50,000 398667.051122.165016.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.295 gd ba Vu Thi Kha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22309205045395
11/5/2022 50,000 393738.051122.153400.T ung ho Ba vu Thi Kha MS 2022.295
11/5/2022 50,000 MBVCB.2659823454.MS2022.294 ( Ong Nguyen Van Lot).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 50,000 916167.051122.110512.ung ho MS 2022 294 Ong Nguyen Van Lot
11/5/2022 50,000 MBVCB.2659140378.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.295 bac vu thi kha.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 50,000 663063.051122.084721.UH ms 2022294 ong Nguyen Van Lot
11/5/2022 50,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31577513924.31577513924-0901498984-Ung ho NCHCCCL Minh Hoang 0901498984
11/5/2022 100,000 MBVCB.2662512323.Ung ho ms 2022.294 (ong Nguyen Van Lot).CT tu 1017426685 TRAN THIEN PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 100,000 892476.051122.211245.Em chuyen tien uh chuong trinh nhu chu he co cuoc chia li
11/5/2022 100,000 727814.051122.194319.MS 2022.294 Nguyen Van Lot FT22309730593155
11/5/2022 100,000 644428.051122.185510.PHUONG THUY LINH 2022 292
11/5/2022 100,000 299322.051122.185332.PHUONG THUY LINH 2022 294
11/5/2022 100,000 350491.051122.185404.Ms 2022 295 ba Vu Thi Kha
11/5/2022 100,000 MBVCB.2661442257.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Duyen 0349996869.CT tu 0381000476511 NGUYEN THI DUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 100,000 649808.051122.123242.MS 2022.293 TRAN TIEN DAT-051122-12:32:41 649808
11/5/2022 100,000 171405.051122.121243.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 295 ba vu thi kha
11/5/2022 100,000 IBVCB.2659828909.Giup ma so 2022.295 ba Vu Thi Kha .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/5/2022 100,000 413693.051122.102024.ung ho MS 2022.288 chi Danh Thi My Dung FT22309234014151
11/5/2022 100,000 404147.051122.101531.Ung ho MS 2022.294 FT22309330143405
11/5/2022 100,000 397725.051122.000458.UNG HO MS 2022.294(ONG NGUYEN VAN LOT)
11/5/2022 100,000 218887.041122.234812.Ung ho ms 2022 294
11/5/2022 200,000 MBVCB.2661100948.MS 2022.284?(Be Chip).CT tu 0201000147463 DUONG THI THU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 200,000 925069.051122.155408.NGUYEN THI NGOC TU Chuyen tien ung ho MS 2022294 ong nguyen van lot
11/5/2022 200,000 605611.051122.141649.ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhu)
11/5/2022 200,000 MBVCB.2659962447.ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0341006903333 TRAN THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 200,000 070022.051122.114530.TRAN NGOC BICH ung ho MS 2022 294 Ong NGUYEN VAN LOT
11/5/2022 200,000 MBVCB.2659710198.Ung ho MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot).CT tu 0271000033971 VO THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 200,000 492311.051122.075052.MS 2022.291 (BE NGUYEN VAN GIA PHONG)-051122-07:50:52 492311
11/5/2022 200,000 675934.051122.073728.IBFT BUI MINH LONG ung ho ms 2022.294
11/5/2022 300,000 MBVCB.2659451586.PHAN THI NGHIA - ung ho MS 2022.295(ba Vu Thi Kha).CT tu 0071004743671 PHAN THI NGHIA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 360,000 861904.051122.122517.ung ho ms 2022295 ba Vu Thi Kha
11/5/2022 500,000 MBVCB.2661731974.Ung ho MS 2021.043( be Dang Phuong Nhu).CT tu 0111000215285 NGUYEN THI NGOC NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 500,000 611300.051122.112551.UNG HO MS 2022.290 (BA PHAM THI LAI)-051122-11:25:53 611300
11/5/2022 500,000 423043.051122.102508.Ung ho NCHCCCL Thuan 0975036883 FT22309330182800
11/5/2022 500,000 003672.051122.101841.Ung ho MS 2022.295 (ba VU THI KHA)
11/5/2022 500,000 MBVCB.2659274202.LY VAN KIEN chuyen tien ung ho MS 2022.295 ba Vu Thi Kha.CT tu 0071003728306 LY VAN KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 500,000 MBVCB.2658973631.Giup do ms 2022.295.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 1,000,000 072814.051122.164052.Ung ho MS 2022 295 ba Vu Thi Kha Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/5/2022 1,000,000 570824.051122.135719.Ung ho MS 2012. 065 Ung ho em Dang Huyen Trang FT22309032414392
11/5/2022 1,000,000 MBVCB.2658758727.ung ho MS 2022.294 Ong Nguyen Van Lot.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 2,000,000 MBVCB.2658926525.Ung ho MS 2022.294(ong Nguyen Van Lot).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/5/2022 2,000,000 MBVCB.2658900920.Ung ho MS 2022.292(gia dinh anh Hieu).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 10,000 MBVCB.2665567463.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.296(chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 10,000 950395.061122.195311.ung ho MS 2022296 chi Nguyen Thi My Phuong
11/6/2022 10,000 MBVCB.2663197983.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.296 (Chi Nguyen Thi My Phuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 10,000 284377.061122.081051.Vinh Nam ung ho ms 2022 296 chi Nguyen Thi My Phuong
11/6/2022 20,000 199857.061122.160502.UNG HO MS 2022.292 (GIA DINH ANH HIEU).-061122-16:05:03 199857
11/6/2022 20,000 199223.061122.160324.UNG HO MS 2022.291 (BE NGUYEN GIA PHONG).-061122-16:03:24 199223
11/6/2022 20,000 198324.061122.160120.UNG HO MS 2022.290 (BA PHAM THI LAI)-061122-16:01:21 198324
11/6/2022 20,000 192281.061122.154748.UNG HO MS 2022.294 (ONG NGUYEN VAN LOT).-061122-15:47:29 192281
11/6/2022 20,000 191201.061122.154457.UNG HO MS 2022.295 (BA VU THI KHA).-061122-15:44:58 191201
11/6/2022 20,000 190120.061122.154235.UNG HO MS 2022.296 (CHI NGUYEN THI MY PHUONG)-061122-15:42:35 190120
11/6/2022 20,000 MBVCB.2662661559.Ung ho ma so 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 50,000 526865.061122.222923.MS 2022.283 anh Nguyen Van Hien
11/6/2022 50,000 009466.061122.211822.T ung ho Nguyen Thi My Phuong MS 2022.296
11/6/2022 50,000 MBVCB.2663079577.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.296 chi nguyen thi my phuong.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 50,000 019574.061122.001615.Ung ho NCHCCCL
11/6/2022 100,000 272752.061122.215112.VCB;0011002643148;Ung ho MS2022 294 Ong Nguyen Van Lot NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
11/6/2022 100,000 588060.061122.202610.ANSON ung ho MS 2021043 be Dang Phuong Nhu
11/6/2022 100,000 787128.061122.190553.NGUYEN QUANG HOA ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu)
11/6/2022 100,000 379564.061122.172307.Ung ho MS 2022.296 chi Nguyen Thi My Phuong FT22311702514018
11/6/2022 100,000 IBVCB.2664274703.Giup ma so 2022.296 chi Nguyen Thi My Phuong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/6/2022 100,000 486930.061122.123017.MS 2022.296 FT22311080591067
11/6/2022 100,000 MBVCB.2663574035.Ung ho NCHCCCL +Cong+0967305451.CT tu 1015404085 TRAN THI LE XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 100,000 MBVCB.2663540171.Ung ho MS2022.296 ( Nguyen Thi Minh Phuong).CT tu 1234709999 LAI VAN BACH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 100,000 591419.061122.083753.Ung ho Ms2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong)
11/6/2022 100,000 MBVCB.2662962532.Ung ho MS 2021.043 ( Dang Phuong Nhu).CT tu 1001000286605 NGUYEN DINH HOAI NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 100,000 Ung ho NCHCCCL Nguyen Khac Thanh 0769626082
11/6/2022 200,000 736641.061122.210425.Ung ho MS 2022.296 Nguyen Thi My Phuong FT22311403118234
11/6/2022 200,000 310579.061122.202124.UNG HO QUA BAO VIETNAMNET: UNG HO MS 2022.290 (BA PHAM THI LAI )-061122-20:21:25 310579
11/6/2022 200,000 522922.061122.184712.Ung ho MS 2022.269 gia dinh Quynh Nhu FT22311199002624
11/6/2022 200,000 512419.061122.184110.Ung ho MS 2022.276 gia dinh anh The FT22311093276578
11/6/2022 200,000 315678.061122.164718.Ung ho MS 2022.292 gia dinh anh Hieu FT22311938079800
11/6/2022 200,000 178572.061122.152257.Ung ho NCHCCCL Yen 0908564042 FT22311246577708
11/6/2022 200,000 154570.061122.141202.UNG HO MS 2022.296(CHI NGUYEN THI MY PHUONG)-061122-14:12:03 154570
11/6/2022 200,000 MBVCB.2663880097.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 294 ong Nguyen Van Lot.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 200,000 MBVCB.2663870534.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 296chi Nguyen Thi My Phuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 200,000 MBVCB.2663850210.UNG HO MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 200,000 MBVCB.2663726974.UNG HO MS 2022.295 BA VU THI KHA.CT tu 0531000266959 TRAN THI HAU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 200,000 MBVCB.2663665823.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.292 gia dinh a Hieu. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 200,000 429468.061122.114917.Ung ho MS 2022.296 FT22311352439909
11/6/2022 200,000 338604.061122.081830.Ung ho MS 2021 043 be Dang Phuong Nhu
11/6/2022 200,000 279771.061122.080807.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 296 chi nguyen thi my phuong
11/6/2022 200,000 Ung ho NCHCCCL + Hoang Phong + 0869883775
11/6/2022 220,000 606754.061122.194500.Ung ho NCHCCCL nguyen van tuong 0934546128
11/6/2022 300,000 MBVCB.2663873684.Vu Ngoc Hong va Do Thuy Nga giup MS2022 295 ba Vu Thi Kha.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 300,000 338242.061122.074218.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 296 chi My Phuong
11/6/2022 360,000 771933.061122.123931.ung ho ms 2022 296 chi Nguyen Thi My Phuong
11/6/2022 500,000 262458.061122.100318.ung ho MS 2022.296 FT22311920770201
11/6/2022 500,000 MBVCB.2663058686.TRAN MINH MAN chuyen tien ung ho MS 2022.294 (Ong Nguyen van Lot).CT tu 0331000408813 TRAN MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/6/2022 500,000 344126.061122.083456.IBFT Ba Phuong giup Ms 2022.296
11/6/2022 1,000,000 922531.061122.203135.Ung ho MS 2022.277 (Em Tran Ngoc Thanh)
11/6/2022 1,000,000 327791.061122.201733.Ung ho MS 2022 296 chi Nguyen Thi My Phuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/6/2022 2,000,000 380852.061122.180604.UNG HO MS 2022.286 anh NGUYEN TRAN PHI
11/7/2022 5,000 IBVCB.2670326930.UNG HO MS 2022 296 CHI MY PHUONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2022 5,000 IBVCB.2670317537.UNG HO MS 2022 295 BA VU THI KHA.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2022 5,000 IBVCB.2670313595.UNG HO MS 2022 294 ONG NGUYEN VAN LOT.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2022 5,000 IBVCB.2670312496.UNG HO MS 2022 293 TRAN TIEN DAT.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2022 5,000 IBVCB.2670303646.UNG HO MS 2022 292 GIA DINH ANH HIEU.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2022 5,000 IBVCB.2670302156.UNG HO MS 2022 291 BE GIA PHONG.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2022 5,000 IBVCB.2670308516.UNG HO MS 2022 290 BA PHAM THI LAI.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2022 5,500 013557.071122.110938.Ung ho MS 2022 296 NAM MO A DI DA PHAT
11/7/2022 5,555 020874.071122.111118.Ung ho MS 2022 297 NAM MO A DI DA PHAT
11/7/2022 10,000 MBVCB.2669974243.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS 2022.297(be Tran Bao Quyen).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 10,000 925747.071122.162713.Vinh Nam ung ho ms 2022 297 be Tran Bao Quyen
11/7/2022 10,000 MBVCB.2666807723.Ung ho MS 2022.296 ( chi Nguyen Thi My Phuong ). Chuc chi Phuong mau khoe va vuot qua kho khan. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 10,000 MBVCB.2666397631.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.267 (be Tran Bao Quyen).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 15,000 MBVCB.2668295772.Tra Xuan Binh giup 3ms 2022295 2022296 va 2022297.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2022 20,000 469687.071122.221821.MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen). hunghoaiduc
11/7/2022 20,000 033918.071122.213854.Ung Ho 2022.293 Be Tran Tien Dat FT22311097954966
11/7/2022 20,000 023128.071122.213138.Ung ho MS 2022.296 Chi Nguyen Thi My Phuong FT22311097925125
11/7/2022 20,000 019020.071122.212856.Ung ho Ms 2022.297 be Tran Bao Quyen FT22311360919742
11/7/2022 20,000 130065.071122.212540.Ung ho NCHCCCL hahungthien 0935644633
11/7/2022 20,000 MBVCB.2668282873.Ung ho MS 2022.297 ( be Tran Bao Quyen ). Chuc be Quyen khoe manh va mau het benh. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 20,000 MBVCB.2666125211.Ung ho ma so 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 20,000 MBVCB.2666123007.Ung ho ma so 2022.295 (Ba Vu Thi Kha).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 23,338 030477.071122.213634.Ung ho MS 2022.294 Ong Nguyen Van Lot FT22311006559506
11/7/2022 25,000 830186.071122.181537.MS 2022294
11/7/2022 40,000 754412.071122.155039.Ung ho NCHCCCL Trang 0385759222
11/7/2022 50,000 MBVCB.2670023045.ung ho NCHCCCL - cam on chuong trinh y nghia .CT tu 0041000309234 PHAN THI BICH QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 50,000 MBVCB.2668747493.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.267 be tran bao quyen.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 50,000 200022.071122.135225.T ung ho be Tran Bao Quyen MS 2022.297
11/7/2022 50,000 724794.071122.134844.VCB;0011002643148;TDV uh MS 2022267 be Tran Bao Quyen
11/7/2022 50,000 MBVCB.2667134864.Ung ho NCHCCCL Nguyen Phuong Ha 0989984776.CT tu 0301000429348 NGUYEN PHUONG HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 100,000 109654.071122.224105.ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Hoang Trang 0765132477 FT22312059906964
11/7/2022 100,000 632950.071122.222146.Ung ho NCHCCCl huynh thi my an 0979350246
11/7/2022 100,000 785218.071122.215215.TRAN TRUNG PHUONG chuyen tien
11/7/2022 100,000 627603.071122.211500.MS 2022.291 NGUYEN VAN GIA PHONG
11/7/2022 100,000 960045.071122.205257.Gd Le Tan Thanh uh MS 2022.297 gd be Tran Bao Quyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT22311077522885
11/7/2022 100,000 482770.071122.201635.DAO THI KHANH LINH Chuyen tien ung ho NCHCCCL
11/7/2022 100,000 888250.071122.201309.MS 2022.297 Tran Bao Quyen FT22311105060639
11/7/2022 100,000 266895.071122.163132.Ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen). Mong chau som duoc chua tri
11/7/2022 100,000 853248.071122.162053.VCB;0011002643148;DUONG THI QUYEN ung ho MS 2022 267 be Tran Bao Quyen
11/7/2022 100,000 475116.071122.142631.MS 2022 267 be Tran Bao Quyen
11/7/2022 100,000 788143.071122.140628.VCB;0011002643148;Ong nguyen van kiem va ba mai thi sen hh4a linh dam Ung ho Ms 2022 296 Nguyen thi my phuong
11/7/2022 100,000 MBVCB.2667232187.VU 0908162054. ung ho 100k cho NCHCCCL.CT tu 0071005419266 VU NHAT TUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 100,000 MBVCB.2667204802.Ung ho NCHCCCL Thong 0707280582.CT tu 0531000268176 NGUYEN MINH THONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 100,000 IBVCB.2667148266.Giup ma so 2022.297 be Tran Bao Quyen .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/7/2022 100,000 MBVCB.2666984463.Ung ho MS2022-277 (Tran Ngoc Thanh).CT tu 0041000544045 TRAN LE DOAN PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 100,000 MBVCB.2666301509.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 200,000 189691.071122.212448.nhaahn ung ho ms 2022.297
11/7/2022 200,000 363116.071122.212005.Giup be Tran Bao Quyen MS: 2022.297
11/7/2022 200,000 759370.071122.211141.Ung ho MS 2022 296 chi Nguyen Thi My Phuong
11/7/2022 200,000 861271.071122.162016.ung ho ms 2022267 be Tran Bao Quyen
11/7/2022 200,000 314514.071122.133305.ung ho MS 2022 267 be Tran Bao Quyen
11/7/2022 200,000 651955.071122.121251.MS 2022.277 Tran Ngoc Thanh
11/7/2022 200,000 805531.071122.112438.ung ho nchcccl
11/7/2022 200,000 894882.071122.112155.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 297 be tran bao quyen
11/7/2022 200,000 176815.071122.103140.Ung ho MS 2022.290 Ba Pham Thi Lai
11/7/2022 200,000 170647.071122.103006.Ung ho MS 2022.291 be Nguyen Van Gia Phong
11/7/2022 200,000 MBVCB.2666894566.UNG HO MS 2022.296(CHI NGUYEN THI MY PHUONG).CT tu 0451000272064 VU DINH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 200,000 809164.071122.081332.UNG HO NCHCCCL HANH
11/7/2022 200,000 MBVCB.2666303333.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.295 (ba Vu Thi Kha).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 200,000 MBVCB.2666213670.ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 200,000 MBVCB.2666218912.ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 200,000 MBVCB.2666218400.ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 200,000 MBVCB.2666211286.ung ho MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 200,000 MBVCB.2666210666.ung ho MS 2022.295 (ba Vu Thi Kha).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 200,000 MBVCB.2666210086.ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 200,000 817908.061122.235242.Hai ung ho MS 2022 296 chi Nguyen Thi My Phuong
11/7/2022 220,000 538383.071122.091558.Ung ho ct NCHCCCL Tri 0908124278
11/7/2022 220,000 420173.071122.084254.Ung ho NCHCCCL Truong Van Hen 0917585979
11/7/2022 300,000 872117.071122.200427.Ung ho MS 2022.288 Danh thi My Dung FT22311970593998
11/7/2022 300,000 867631.071122.200205.Ung ho MA 2022.290 Pham thi Lai FT22311981121909
11/7/2022 300,000 864801.071122.200033.Ung ho MS 2022.296 Nguyen thi My Phuong FT22311970578355
11/7/2022 300,000 860041.071122.195756.Ung ho MS 2022.297 Tran Bao Quyen FT22311789058008
11/7/2022 300,000 588228.071122.173710.ung ho be Tran Bao Uyen ms 2022 297
11/7/2022 300,000 MBVCB.2669101988.ung ho MS 2022.297 (be tran bao quyen).CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 300,000 MBVCB.2668027439.Giup be Bao Quyen.CT tu 0071001864923 DANG THI BICH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 300,000 138370.071122.124551.IBFT Ung ho NCHCCCL Binh 0939946342
11/7/2022 300,000 489743.071122.084449.VCB;0011002643148;Ms 2022 293 Tran Tien Dat
11/7/2022 500,000 643535.071122.222823.Ung ho ma so 2022297 be Tran Bao Quyen
11/7/2022 500,000 809918.071122.081853.UNG HO MS 2022.284 BE CHIP
11/7/2022 500,000 452769.071122.074841.Ung ho NCCCCL + Huong
11/7/2022 500,000 195110.071122.070920.Ung ho NCHCCCL Minh Chau 0909380919
11/7/2022 500,000 977563.071122.065841.ung ho ma so 2022.296 chi Nguyen Thi My Phuong FT22311482214914
11/7/2022 500,000 965750.071122.063119.Ung ho MS 2022.296 Nguyen Thi My Phuong FT22311460896502
11/7/2022 520,000 727534.071122.081912.VU ANH TUAN Tang Ba Vu Thi Kha MS 2022295
11/7/2022 900,000 266275.071122.105857.Ung ho MS 2022 281 MS 2022 282 ms 2022 283
11/7/2022 1,000,000 MBVCB.2670329143.Khue ung ho MS.2022.296( chi Nguyen Thi My Phuong ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 1,000,000 529523.071122.210906.ung ho NCHCCCL hieu 0373286621
11/7/2022 1,000,000 558965.071122.115618.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI DUOC 0357400933-071122-11:56:19 558965
11/7/2022 1,000,000 MBVCB.2666225040.ung ho MS 2022.296 chi Nguyen Thi My Phuong.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/7/2022 2,440,000 215913.071122.074607.VIETINBANK CK NGUOI GUI Vuong Lien MS R13340725603
11/7/2022 2,440,000 986861.071122.004813.VIETINBANK CK NGUOI GUI Vuong Lien MS R99485552026
11/7/2022 3,000,000 717837.071122.104040.Ong Tu Van ho tro MS 2022267 be Tran Bao Quyen
11/8/2022 5,000 MBVCB.2673290525.Tra Xuan Binh giup ms 2022298.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/2022 5,555 302183.081122.123312.Ung ho MS 2022 298 NAM MO A DI DA PHAT
11/8/2022 10,000 MBVCB.2671488854.vo chong thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2022.268 (me Con Ba Hoa).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 10,000 268123.081122.074636.Vinh Nam ung ho ms 2022 298 me con chi Hoang Thi Hoa
11/8/2022 20,000 MBVCB.2674462591.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms 2022.298 me con co hoa.CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 20,000 MBVCB.2673182670.MS 2022.298 (me con ba Hoa) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 20,000 153826.081122.162710.ung ho MS 2022 298me con ba Hoa
11/8/2022 20,000 866119.081122.153630.ung ho ms 2022298 me con ba hoa
11/8/2022 20,000 245409.081122.153252.UNG HO MS 2022.298 (ME CON BA HOA).-081122-15:32:51 245409
11/8/2022 20,000 767223.081122.145505.TRINH THI THUY chuyen khoan ung ho MS 2022 268 me con ba Hoa
11/8/2022 20,000 394048.081122.083418.Ung ho NCHCCCL Huynh Xuan Phuong 0964420844
11/8/2022 25,000 935208.081122.091520.Ung ho NCHCCCL NTJP 080 129 hang thang
11/8/2022 30,000 MBVCB.2674602407.ung ho MS 2022.298( me con ba Hoa ).CT tu 0121000877219 HUYNH THANH DANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 50,000 987964.081122.221215.MS 2022 298 ung ho me con ba Hoa FT22313588290625
11/8/2022 50,000 457976.081122.220521.UNG HO MS 2022.298 (ME CON BA HOA)-081122-22:05:23 457976
11/8/2022 50,000 375848.081122.212121.Ung ho me con ba Hoa MS 2022 298
11/8/2022 50,000 MBVCB.2673900466.ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 0691000345751 NGUYEN VAN BANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 50,000 790098.081122.185002.ung ho ms 2022 297 be tran bao quyen
11/8/2022 50,000 982474.081122.170557.Ung ho ms 2022.298
11/8/2022 50,000 396117.081122.163150.Ung ho MS 2022.298 FT22312447307968
11/8/2022 50,000 MBVCB.2673037711.MS 2022.298.CT tu 1017145577 LUONG HUYNH BAO TRAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 50,000 MBVCB.2672903874.Bao VIETNAMNET gui co Hoa.CT tu 1015113012 LE THI BE VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 50,000 674053.081122.150420.Bui Quang Tuan ung ho MS 2022.268 (me con ba Hoa)
11/8/2022 50,000 770463.081122.145554.Ung ho MS 2022 268 me con ba Hoa
11/8/2022 50,000 189424.081122.145426.Ung ho ms 2022.268 me con ba hoa FT22312104053409
11/8/2022 50,000 712727.081122.144633.MS 2022268 Me con ba Hoa
11/8/2022 50,000 920992.081122.130927.UHNCHCCCL
11/8/2022 50,000 401256.081122.125937.T ung ho me con Ba Hoa MS 2022.268
11/8/2022 50,000 MBVCB.2671585374.MA SO MS 2022 294 ONG NGUYEN VAN LOT.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/2022 50,000 MBVCB.2671578683.MA SO MS 2022 295 BA VU THI KHA.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/2022 50,000 MBVCB.2671565910.MA SO MS 2022 296 CHI NGUYEN THI MY PHUONG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/2022 50,000 MBVCB.2671558284.MA SO MS 2022 297 BE TRAN BAO QUYEN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/2022 100,000 016191.081122.223854.ung ho ms 2022.298 me con ba Hoa FT22313105904845
11/8/2022 100,000 594033.081122.213046.ung ho MS 2022298 Me con ba Hoa
11/8/2022 100,000 519249.081122.212519.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022298 me con ba Hoa
11/8/2022 100,000 787746.081122.210338.ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa)
11/8/2022 100,000 894961.081122.205852.Ung ho MS 2022.298 FT22313467002063
11/8/2022 100,000 464141.081122.203848.ung ho ms 2022.298(me con ba Hoa) (by TPBank ChatPay)
11/8/2022 100,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31721797589.31721797589-0918665100-MS 2022298 ung ho me con ba Hoa
11/8/2022 100,000 MBVCB.2674238958.MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 0041000360837 NGUYEN THI THANH DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 100,000 MBVCB.2674221957.Ung ho MS 2022.298.CT tu 9938957343 LE DUY KHANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 100,000 711353.081122.192829.MS 2022298 ung ho me con ba Hoa
11/8/2022 100,000 729776.081122.192104.MS2022.298 me con ba Hoa FT22312481889602
11/8/2022 100,000 729286.081122.170914.ung ho Ms 2022298 me con ba hoa
11/8/2022 100,000 683899.081122.161123.VCB;0011002643148;Ung ho ms 2022 296
11/8/2022 100,000 MBVCB.2673029824.ung ho MS 2022.298.CT tu 1015157159 NGUYEN MINH HOANG VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 100,000 306711.081122.155028.Phu chuyen Ung ho MS 2022.298 me con ba hoa FT22312972669253
11/8/2022 100,000 276284.081122.153621.MS 2022.298 FT22312031071562
11/8/2022 100,000 819885.081122.152207.ung ho MS 2022268 me con ba Hoa
11/8/2022 100,000 811748.081122.151926.LE HONG DUNG Chuyen tien MS 2022268
11/8/2022 100,000 134033.081122.151214.VCB;0011002643148;Ung ho MS 2022 268
11/8/2022 100,000 775359.081122.150740.ung ho ms 2022268 me con ba Hoa
11/8/2022 100,000 MBVCB.2672757178.MS 2022.268 (me xon ba Hoa).CT tu 0531002505113 HA VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 100,000 MBVCB.2672755243.MS 2022.268 (me con ba hoa).CT tu 0021000441060 DUONG THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 100,000 MBVCB.2672738837.ung ho MS 2022.268.CT tu 0301000384091 VU THI CHINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 100,000 751239.081122.145931.MS 2022268 me con ba Hoa
11/8/2022 100,000 656793.081122.145715.ung ho ms 2022268 (ung ho me con ba hoa)
11/8/2022 100,000 226852.081122.145706.VCB;0011002643148;MS 2022268 ung ho me con c Hoa
11/8/2022 100,000 184992.081122.145214.ung ho me con ba hoa ms 2022 268 FT22312837400040
11/8/2022 100,000 685573.081122.144943.Ung ho MS 2022.268 (me con Ba Hoa)
11/8/2022 100,000 412224.081122.142345.Ung ho Nchcccl
11/8/2022 100,000 534866.081122.135013.Ung ho MS2022 268 me con ba Hoa
11/8/2022 100,000 474093.081122.131457.PHAM VAN NGUYEN chuyen tien 2022 268 me con chi hoa
11/8/2022 100,000 MBVCB.2672019557.Ung ho MS2022-268 ( me con ba Hoa) .CT tu 0291000249610 HA THUY HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 100,000 SHGD:10000576.DD:221108.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.293chuc anh Tran Tien Dat mau khoe
11/8/2022 100,000 SHGD:10000580.DD:221108.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho MS 2022.298chuc chi Ho Hoang Minh Trang hoc gioi
11/8/2022 100,000 SHGD:10000577.DD:221108.BO:VO PHUC UY.Remark:Be Vo Phuc Thuan ung ho Ms 2022.297chuc chi Tran Bao Quyen mau khoe
11/8/2022 100,000 037657.081122.112028.Ms 2022 297 be Tran Bao Quyen
11/8/2022 100,000 MBVCB.2671604037.Uh MS 2022.297( be Tran Bao Quyen) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0341001699029 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 100,000 581194.081122.074941.VCB;0011002643148;Ong nguyen van kiem va ba mai thi sen 618 hh4a linh dam ung ho MS2022 268 me con ba Hoa
11/8/2022 100,000 MBVCB.2670918714.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.268 (me con ba Hoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 150,000 MBVCB.2671052604.ung ho?MS 2022.268?me con ba Hoa.CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 605708.081122.223129.Me con ba Hoa
11/8/2022 200,000 840791.081122.221618.Ung ho MS 2022.298
11/8/2022 200,000 MBVCB.2674600991.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.295 (ba Vu Thi Kha).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2674594303.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.294 (Ong Nguyen Van Lot).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2674598124.Nam Mo Duoc Su Lu Ly Quang Vuong Phat!uhms 2022.293 (Tran Tien Dat).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2674596416.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2674590401.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2674583799.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! Uhms2022.290 (Ba Pham Thi Lai).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2674582187.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.289 (gia dinh ba Thu).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2674572299.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.288 (Chi Danh Thi My Dung).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2674575541.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!uhms2022.287 (Anh Do Van Dang).CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 910445.081122.203933.VO MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS 2022297 be TranBao Quyen
11/8/2022 200,000 MBVCB.2674276043.TRAN DUC THINH chuyen tien ung ho MS 2021043.CT tu 1022290135 TRAN DUC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 147117.081122.202242.NGUYEN HUY THANH ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa)
11/8/2022 200,000 726670.081122.191916.Ung ho MS 2022.298 FT22312531594489
11/8/2022 200,000 MBVCB.2673917562.Ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 0011003741865 DO VAN DAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 448369.081122.050544.Ung ho me con ba Hoa MS 2022.298
11/8/2022 200,000 417596.081122.164149.Ung ho MS 2022.298 me con ba Hoa FT22312447339053
11/8/2022 200,000 MBVCB.2672913871.Ung ho ms 2022.298.CT tu 0021000367560 LE THI DAO TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 216273.081122.152447.Ung ho MS 2022298
11/8/2022 200,000 170498.081122.152123.Ung ho MS 2202.268
11/8/2022 200,000 MBVCB.2672835932.VO THI LOAN ung ho MS 2022.268 (me con ba Hoa).CT tu 0271000033971 VO THI LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 209066.081122.151556.ung ho MS 2022268 me con ba Hoa
11/8/2022 200,000 557452.081122.150900.MS2022 268 Me con ba hoa
11/8/2022 200,000 526731.081122.145945.MS 2022268
11/8/2022 200,000 948132.081122.150027.IBFT UNG HO 2022.268 ME CON BA HOA
11/8/2022 200,000 MBVCB.2672729786.Ung ho me con ba Hoa MS 2022.268.CT tu 0031000230345 NGUYEN VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2672715598.ung ho MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2672702985.ung ho MS 2022.295 (ba Vu Thi Kha).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 643048.081122.145111.NGUYEN THI KIM ANH chuyen tien Ung ho MS 2022.268 (me con ba Hoa)
11/8/2022 200,000 MBVCB.2672697732.ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 180667.081122.145002.Hang chuyen ung ho MS 2022.268 me con ba Hoa FT22312754057993
11/8/2022 200,000 MBVCB.2672695909.ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2672684290.ung ho MS 2022.268 (me con ba Hoa).CT tu 9877133333 NGUYEN DUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2672579367.Ung ho NCHCCCL thy 0856836222.CT tu 0091000657020 HUYNH THI ANH THY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2672354250.MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot).CT tu 0011001029444 NGUYEN THE TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 MBVCB.2672271463.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.268(me con ba Hoa).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 183287.081122.125855.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 298 me con ba hoa
11/8/2022 200,000 897033.081122.112834.MS 2022 268 me con ba Hoa
11/8/2022 200,000 MBVCB.2671663183.MS 2022.268 (Me con ba hoa).CT tu 0531002347442 VU SY LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 065981.081122.103439.UNG HO MS 2022.288(CHI DANH THI MY DUNG)-081122-10:34:39 065981
11/8/2022 200,000 MBVCB.2671620626.Uh 2022.268( me con ba Hoa).CT tu 0721000537005 DOAN THI LUU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 200,000 538388.081122.102513.Ung ho NCHCCCL Hang 0822555873 FT22312404057739
11/8/2022 200,000 511499.081122.090950.ung ho MS 2022 268 me con ba Hoa
11/8/2022 200,000 501714.081122.090715.ung ho MS 2022 297 be Tran Bao Quyen
11/8/2022 200,000 081188.081122.075605.Ung ho MS 2022 268 me con ba Hoa
11/8/2022 200,000 MBVCB.2670924993.Ung ho ms 2022.268 (me con ba hoa) .CT tu 0011002130455 DANG VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 250,000 366232.081122.140758.MS 2022 277 Em Tran Ngoc Thanh
11/8/2022 300,000 MBVCB.2673083077.Ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 300,000 315287.081122.155426.HTTT ung ho MS 2022.294 ong Nguyen Van Lot FT22312712003308
11/8/2022 300,000 311811.081122.155249.HTTT ung ho MS 2022.290 ba Pham Thi Lai FT22312877397583
11/8/2022 300,000 770424.081122.152107.MS 2022.268 (me con ba Hoa)
11/8/2022 300,000 MBVCB.2672822847.Ung ho MS 2022.268(me con ba hoa).CT tu 0211000487482 BUI THI BICH LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 300,000 IBVCB.2672811474.PHAM THI THANH HUYEN CK ung ho MS 2022.287( Anh Do Van Dang).CT tu 0421000500010 PHAM THI THANH HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 300,000 217145.081122.150931.ms 2022268 me con ba hoa
11/8/2022 300,000 158021.081122.145825.Ung ho MS 2022.268 ( me con ba hoa )
11/8/2022 300,000 MBVCB.2672725369.ung ho MS 2022 268 me con ba Hoa.CT tu 0531002508891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/8/2022 300,000 173217.081122.144608.MS 2022.268 FT22312691123306
11/8/2022 300,000 694122.081122.143959.ung ho MS 2022283
11/8/2022 300,000 SHGD:10002755.DD:221108.BO:NGUYEN THI THU THUY.Remark:IBNCHCCCL NGUYEN THI THU THUY 0915427798
11/8/2022 300,000 924795.081122.074714.ung ho MS 2022268 me con ba Hoa
11/8/2022 300,000 882562.081122.064539.ung hoMS 2022.297 (be Tran Bao Quyen)
11/8/2022 300,000 213034.081122.053203.MS 2022.297 FT22312587146551
11/8/2022 400,000 009572.081122.090819.UNG HO MS 2022.268 (ME CON BA HOA)-081122-09:08:19 009572
11/8/2022 500,000 994244.081122.221743.Ung ho MS 2022.298 FT22313584588560
11/8/2022 500,000 840555.081122.221531.Ung ho MS 2022.297
11/8/2022 500,000 MBVCB.2674591982.MS 2022.298 me con ba HOANG THI HOA.CT tu 0071004340576 NGUYEN DUC CHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 500,000 771377.081122.212927.UNG HO MS 2022.298(ME CON BA HOA)
11/8/2022 500,000 939052.081122.205032.PHAM CHI THANH Chuyen tien MS2022298 ung ho me con ba hoa
11/8/2022 500,000 833503.081122.202116.MS 2022.298 FT22312205178181
11/8/2022 500,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31719257749.31719257749-0906581378-2022298 me con ba Hoa
11/8/2022 500,000 784397.081122.170223.ung ho MS 2022.298(me con ba Hoa)
11/8/2022 500,000 034116.081122.165307.IBFT Ung ho MS 2022.298 me con co Hoa
11/8/2022 500,000 052481.081122.160343.Ms 2022 298 ung ho me con ba hoa
11/8/2022 500,000 970014.081122.154445.ung ho ms2022 298
11/8/2022 500,000 MBVCB.2672902431.NGUYEN KIM CUONG chuyen tien ung ho me con ba Hoa ms 2022.298.CT tu 1088886789 NGUYEN KIM CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 500,000 IBVCB.2672847066.ung ho MS 2022.268 (me con ba Hoa).CT tu 1012973077 PHAM THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 500,000 MBVCB.2672797558.LE VIET BINH chuyen tien ung ho MS 2022.268(me con ba Hoa).CT tu 0071004103073 LE VIET BINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 500,000 769430.081122.150847.ung ho ms 2022.268 (me con ba Hoa)
11/8/2022 500,000 365971.081122.144017.ung ho MS 2022.268
11/8/2022 500,000 439888.081122.131930.VO CAO MINH chuyen tien
11/8/2022 500,000 033839.081122.111553.Ms 2022 268 me con ba Hoa
11/8/2022 500,000 900421.081122.082646.Ung ho MS 2022 268 me con ba Hoa
11/8/2022 500,000 899480.081122.082513.Ung ho MS 2022 297 be Tran Bao Quyen
11/8/2022 500,000 319146.081122.080745.MS 2022 268
11/8/2022 500,000 MBVCB.2670954366.NGUYEN HUYNH CONG DANH chuyen tien ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 0071001948601 NGUYEN HUYNH CONG DANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 500,000 587442.071122.234419.IBFT MS 2022.297 be Tran Bao Quyen
11/8/2022 600,000 SHGD:10001991.DD:221108.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2022.393 CHUC TRAN TIEN DAT NHIEU SUC KHOE
11/8/2022 700,000 MBVCB.2672620615.Ung ho MS 2022.281 (3 chi em Hoang Thi Yen).CT tu 0181000052606 DINH DUC PHUONG TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 900,000 426478.081122.194528.Ung ho MS 2022 290 MS 2022 291 ms 2022 292
11/8/2022 900,000 424554.081122.194302.Ung ho MS 2022 287 MS 2022 288 ms 2022 289
11/8/2022 900,000 423723.081122.194152.Ung ho MS 2022 284 MS 2022 285 ms 2022 286
11/8/2022 1,000,000 787817.081122.193217.Ung ho MS 2022.298 me con ba Hoa
11/8/2022 1,000,000 420566.081122.164309.Ung ho Ms 2022.268 FT22312325768341
11/8/2022 1,000,000 187419.081122.145326.Me con ba Hoa FT22312021296138
11/8/2022 1,000,000 747417.081122.144954.MS 2022 268 me con ba Hoa
11/8/2022 1,000,000 716435.081122.144727.NGUYEN THI AI chuyen tien ung ho me con ba hoa MS 2022.268
11/8/2022 1,000,000 MBVCB.2672343120.MS 2022.291 (be nguyen van Gia Phong).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 1,000,000 MBVCB.2672336964.MS 2022.268 (me con ba Hoa).CT tu 0011004106207 NGUYEN THI DIEU THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/8/2022 1,000,000 696620.081122.084715.Ung ho MS 2022.268 me con ba Hoa FT22312427618300
11/8/2022 1,000,000 609759.071122.232527.Ung ho MS 2022 297 be Tran Bao Quyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/8/2022 2,000,000 721598.081122.163559.MS 2022.298 Sydney Pagi mong dieu tot dep nhat FT22312447314644
11/8/2022 3,000,000 937582.081122.075441.Ong Tu Van dong vien MS 2022268 me con ba Hoa
11/9/2022 5,500 581591.091122.092503.Ung ho MS 2022 299 NAM MO A DI DA PHAT
11/9/2022 10,000 MBVCB.2678370884.MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 10,000 MBVCB.2677413617.Ung ho MS 2022.298 ( me con ba Hoa ). Chuc co Hoa va em Trang khoe manh, vuot qua kho khan. Cam on bao VietNamNet..CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 10,000 177568.091122.115829.Ung ho MS 2022 297 NAM MO A DI DA PHAT
11/9/2022 20,000 MBVCB.2678432651.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms 2022.297.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 20,000 MBVCB.2678411689.NGUYEN THANH THAO cung chong va hai con ung ho Ms 2022.297 Tran Bao Nhu.CT tu 0241004076839 NGUYEN THANH THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 20,000 801916.091122.155808.UNG HO MS 2022.297 (BE TRAN BAO QUYEN).-091122-15:58:07 801916
11/9/2022 50,000 010146.091122.222358.Hieu chuyen FT22314443440180
11/9/2022 50,000 IBVCB.2677875855.MS 2022.298 Me con chi Hoa.CT tu 0251001116892 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/2022 50,000 MBVCB.2677525202.Ung ho NCHCCCL_NGUYEN VAN QUY.CT tu 1071000565530 NGUYEN VAN QUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 50,000 MBVCB.2677082691.2022.298 ( Me con ba Hoa).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 50,000 598996.091122.105637.MS 2022297 be Tran Bao Quyen
11/9/2022 50,000 656468.091122.084422.MS 2022298
11/9/2022 50,000 NCHCCCL trinhthiluom levangao
11/9/2022 50,000 MBVCB.2675220194.MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 0351000684094 NGUYEN HUU PHUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 50,000 556302.091122.080018.MS 2022298 me con ba hoa
11/9/2022 50,000 803775.081122.225809.MS 2022.298 me con ba Hoa
11/9/2022 100,000 MBVCB.2678776693.MS 2022.289 (gia dinh ba Thu) Nguyen Thi Minh Yen ung ho.CT tu 0011004170416 BUI XUAN MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 100,000 659345.091122.210005.Ung ho MS 2022.295
11/9/2022 100,000 MBVCB.2678575499.Ung ho NCHCCCL.CT tu 1027112013 HY MINH HIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 100,000 948324.091122.180122.NGUYEN VIET DUNG gui ung ho MS2021095 cha con anh Thich
11/9/2022 100,000 465605.091122.171253.ung ho ms 2022.294
11/9/2022 100,000 033507.091122.165113.MS 2022297
11/9/2022 100,000 694259.091122.164620.Ung ho MS 2022297
11/9/2022 100,000 691891.091122.164546.Ung ho MS2022296
11/9/2022 100,000 689654.091122.164514.Ung ho MS 2022295
11/9/2022 100,000 688467.091122.164442.Ung ho MS2022294
11/9/2022 100,000 683746.091122.164329.Ung ho MS2022293
11/9/2022 100,000 888520.091122.152926.ung ho MS 2022298 me con ba hoa
11/9/2022 100,000 235137.091122.151735.Ung ho MS 2022.297 be Tran Bao Quyen FT22313281102464
11/9/2022 100,000 IBVCB.2676944965.HO ANH TUAN ung ho ma so MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 100,000 MBVCB.2676944789.Ung ho ms 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 100,000 491261.091122.133535.MS 2022 295 Ba VU THI KHA
11/9/2022 100,000 430028.091122.133522.ung ho MS 2022.295 (ba Vu Thi Kha)
11/9/2022 100,000 484086.091122.133312.MS 2022 295 ba VU THI KHA
11/9/2022 100,000 MBVCB.2676560273.ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 0491000055801 TRINH LE QUYNH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 100,000 841814.091122.130215.ung ho ba Vu Thi Kha
11/9/2022 100,000 176795.091122.124959.MS 2022 295 ba Vu Thi Kha
11/9/2022 100,000 343352.091122.124443.Hai ung ho MS 2022 297 be Tran Bao Quyen
11/9/2022 100,000 245873.091122.122045.VCB;0011002643148;uh ms 2022 295
11/9/2022 100,000 MBVCB.2676120704.MS 2022.298.CT tu 0611001913204 DO HA THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 100,000 MBVCB.2675934404.VUONG TRAN TRUNG chuyen tien ung ho MS 2022.268.CT tu 0011004108043 VUONG TRAN TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 100,000 777936.091122.093525.ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa)
11/9/2022 100,000 526868.091122.090957.Nhom vien gach nho ung ho 2 ma so 292 va 293
11/9/2022 100,000 IBVCB.2675436759.Giup ma so 2022.298 me con ba Hoa .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/2022 100,000 497599.091122.084817.VCB;0011002643148;NGUYEN HONG CUONG chuyen khoan ma so 2022297
11/9/2022 100,000 MBVCB.2675382413.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 100,000 250935.091122.084352.Ung ho MS 2022 298 FT22313305700556
11/9/2022 100,000 028888.091122.083112.Ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen)
11/9/2022 100,000 MBVCB.2675066096.Dang Van Nhat xin ung ho ma so: MS 2022.295 ba Vu Thi Kha. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 100,000 094441.091122.011433.MS 2022.298. me con ba hoa FT22313890507383
11/9/2022 100,000 489329.091122.005603.UNG HO MS 2022.277-091122-00:56:02 489329
11/9/2022 150,000 529325.091122.091038.Nhom vien gach nho ung ho 3 ma so 296 297 va 298
11/9/2022 200,000 MBVCB.2678867225.ung ho ms 2022.295 ba vu thi kha.CT tu 0361000320021 DAM TIEN THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 200,000 665687.091122.210051.LE QUYNH HOA ung ho MS 2022 297(be Tran Bao Quyen)
11/9/2022 200,000 949034.091122.203423.VU VAN CONG Chuyen tien ms 2022296 nguyen thi my phuong
11/9/2022 200,000 920743.091122.202430.VU VAN CONG Chuyen tien ms 2022297 be tran bao quyen
11/9/2022 200,000 176720.091122.171316.ung ho ms 2022.297
11/9/2022 200,000 788102.091122.171211.ung ho ms 2022.293
11/9/2022 200,000 315652.091122.155509.Truyen chuyen tien ung ho MS 2022.297 be Tran Bao Quyen FT22313136786484
11/9/2022 200,000 599712.091122.154639.VCB;0011002643148;Ms 2022297 be Tran Bao Quyen
11/9/2022 200,000 875982.091122.152507.BUI DANG TRANG chuyen khoan ung ho MS 2022297 be Tran Bao Quyen
11/9/2022 200,000 764531.091122.150300.MS 2022.297 (BE TRAN BAO QUYEN)-091122-15:03:01 764531
11/9/2022 200,000 616786.091122.144317.IBFT Ung ho nhcccl 0938310068
11/9/2022 200,000 165971.091122.142244.Ung ho NCHCCCL - Tam
11/9/2022 200,000 699850.091122.124042.Ung ho MS 2022.298 me con ba Hoa FT22313059380208
11/9/2022 200,000 799414.091122.120226.VU THI MAI Chuyen tien ung ho Ms 2022298 me con ba Hoa
11/9/2022 200,000 666327.091122.115747.UNG HO MS 2022.297(BE TRAN BAO QUYEN)-091122-11:57:46 666327
11/9/2022 200,000 613448.091122.115115.Ung ho MS 2022.297-be Tran Bao Quyen FT22313995302407
11/9/2022 200,000 MBVCB.2676039364.Ung ho Ms 2022.297 be Tran Bao Quyen.CT tu 0041000167802 NGUYEN HUY PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 200,000 MBVCB.2675920421.BIEN THU NGAN chuyen tien ung ho em Ms 2022.277 Tran Ngoc Thanh.CT tu 0071004191033 BIEN THU NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 200,000 182778.091122.101543.ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen)
11/9/2022 200,000 810138.091122.093149.ung ho MS 2022.298 ( me con ba hoa)
11/9/2022 200,000 466022.091122.085504.LE NGUYEN TAM ung ho MS 2022.298 me con ba Hoa
11/9/2022 200,000 304981.091122.085453.ung ho MS 2022.297 be Tran Bao Quyen
11/9/2022 200,000 300562.091122.075508.HO NGOC MINH chuyen khoan ung ho ma so 2022 297 be Tran Bao Quyen
11/9/2022 200,000 MBVCB.2675159855.MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 200,000 MBVCB.2675157952.MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 0041000157301 TON THAT THANH TUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 200,000 600375.091122.072708.Ung ho ms 2022298
11/9/2022 200,000 513204.091122.064630.UNGHOMASO2022.297BETRANBAOQUYEN-091122-06:46:29 513204
11/9/2022 200,000 MBVCB.2675020193.ms.2022.298 me con ba hoa.CT tu 1015922169 LE VAN THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 300,000 013610.091122.222721.MS 2022.298 FT22314811783490
11/9/2022 300,000 163523.091122.163523.Ung ho MS 2022 297 be Tran Bao Quyen
11/9/2022 300,000 166173.091122.144311.ung ho ms 2022.295 FT22313015899230
11/9/2022 300,000 856186.091122.132445.MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/9/2022 300,000 024195.091122.131954.MS 2022.295 Ba Vu Thi Kha FT22313624974139
11/9/2022 300,000 516265.091122.093836.VCB;0011002643148;Ho tro MS 2022 297 be TRAN BAO QUYEN
11/9/2022 300,000 MBVCB.2675391684.ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 0111000153915 CAO NGOC TUYET TRINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 350,000 352195.091122.094052.Ung ho MS 2022.298 me con ba Hoa FT22313845224920
11/9/2022 360,000 646845.091122.163242.ung ho ma so 2022291 be Nguyen Van Gia Phong
11/9/2022 360,000 744040.091122.144217.ung ho ma so 2022 298 me con chi Hoa
11/9/2022 500,000 MBVCB.2677571335.ms 2022 297 uh be Tran Bao Quyen.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/2022 500,000 MBVCB.2676887240.Ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 500,000 433691.091122.143713.VCB;0011002643148;Chi Doan chuc em hoc gioi Gui me con ba Hoa
11/9/2022 500,000 MBVCB.2676112640.DANG MY AN UNG HO MS 2022.297 ( BE TRAN BAO QUYEN).CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 500,000 MBVCB.2676111825.Giup do ms 2022.297.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 500,000 975617.091122.103347.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho be tran bao quyen ms 2022 297
11/9/2022 500,000 300073.091122.091305.Ung ho MS 2022.297 be Tran Bao Quyen FT22313901429215
11/9/2022 500,000 269260.091122.085519.ung ho ms 2022.297 FT22313530894447
11/9/2022 500,000 MBVCB.2675370528.UHNCHCCCL e Huyen 0347080638.CT tu 0711000288426 NGUYEN THI HUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 600,000 348579.091122.093900.Ung ho MS 2022.297 Tran Bao Quyen FT22313060916238
11/9/2022 1,000,000 651454.091122.213450.ung ho MS 2022298
11/9/2022 1,000,000 MBVCB.2674973302.ung ho MS 2022.298 me con chi Hoa.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/9/2022 1,000,000 850457.091122.001448.Ung ho MS 2022 298 me con ba Hoa Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
11/9/2022 1,000,000 MBVCB.2674824399.ung ho quy.CT tu 0011004288786 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/9/2022 2,000,000 643883.091122.111944.UNG HO NCHCCCL, VO THI PHUONG LIEN ,0914492452-091122-11:19:43 643883
11/9/2022 30,000,000 GIUP DO 3 MA SO: 2022.290 - 2022.294 - 2022.296 MOI MA SO 10 TRIEU DONG DE CHUA BENH. TONG 30 TRIEU DONG
11/10/2022 5,555 755316.101122.101102.Ung ho MS 2022 299 NAM MO A DI DA PHAT
11/10/2022 10,000 329958.101122.081319.Vinh Nam ung ho ms 2022 299 anh Lau A Sinh
11/10/2022 20,000 198705.101122.115106.UNG HO MS 2022.299 (ANH LAU A SINH).-101122-11:51:05 198705
11/10/2022 20,000 MBVCB.2679193789.Ung ho ma so 2022.298 (Me con ba Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 20,000 MBVCB.2679197189.Ung ho ma so 2022.297 (Em Tran Bao Quyen).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 30,000 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..31770337952.31770337952-0919031856-NCHCCCL Bao 0919031856
11/10/2022 40,000 070102.101122.080453.Ung ho NCHCCCL + Anh Ta + 0901777105
11/10/2022 45,000 662775.101122.223303.MS 2022 299 Anh Lau A Sinh
11/10/2022 50,000 180116.101122.205519.T ung ho Anh Lau A Sinh MS 2022.299
11/10/2022 50,000 658241.101122.190907.MS 2022.299 Lau A Sinh FT22314945990913
11/10/2022 50,000 891119.101122.130258.Ung ho NCHCCCL +Le minh toan+0943994425
11/10/2022 50,000 920044.101122.095024.MS 2022299
11/10/2022 50,000 MBVCB.2679586812.Gia dinh Linh son ung ho me con ba Hoa ms2022. 298.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 50,000 MBVCB.2679579266.Gia dinh Linh Son ung ho ba Kha ms2022. 295.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 50,000 668070.101122.082325.ung ho NCHCCCL quynh
11/10/2022 50,000 Ung ho NCHCCCL VU LAN HUONG 0378440859
11/10/2022 50,000 077701.101122.080933.Ung ho NCHCCCL + Ha Huyen Trang + 0989994694
11/10/2022 50,000 073467.101122.080732.Ung ho NCHCCCL
11/10/2022 50,000 925262.101122.051548.Ung ho MS 2022297
11/10/2022 50,000 105308.101122.011957.MS 2022.298 FT22314708700445
11/10/2022 100,000 086980.101122.221049. MS 2022 299 Anh Lau A Sinh
11/10/2022 100,000 902384.101122.205525.Nhan chuyen giup do Lau A Sinh FT22314568037800
11/10/2022 100,000 417693.101122.082924.Ung ho MS 2022.299 anh Lau A Sinh
11/10/2022 100,000 414064.101122.082027.Ung ho MS 2022.297 be Tran Bao Quyen
11/10/2022 100,000 MBVCB.2683970670.MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh).CT tu 0331000423645 NGUYEN VAN TAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 100,000 IBVCB.2683575758.Giup ma so 2022.299 anh Lau A Sinh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/2022 100,000 390879.101122.165320.MS 2022.295 (BA VU THI KHA)-101122-16:53:19 390879
11/10/2022 100,000 395004.101122.163038.Ho tro anh Lau A Sinh
11/10/2022 100,000 915236.101122.160259.ung ho MS 2022299 Hau A Lenh
11/10/2022 100,000 MBVCB.2682392214.Ck ms 2022 299 anh Lau a sinh.CT tu 0021001665274 LE HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 100,000 MBVCB.2682064826.MS 2022.299.CT tu 0301000320290 VU VAN AN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 100,000 237460.101122.150434.ung ho MS 2022.294 - Ong Nguyen Van Lot FT22314942807447
11/10/2022 100,000 MBVCB.2681769156.Le Van Thang ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai).CT tu 9339898368 LE VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 100,000 MBVCB.2681690714.Ung ho MS 2022.299 (anh Lau A Sinh).CT tu 9339898368 LE VAN THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 100,000 MBVCB.2681681310.Ung ho MS2022.299 (anh Lau A Sinh).CT tu 0071002432061 DANG THI THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 100,000 169450.101122.124523.ung ho MS 2022.299 (A LAU A SINH)
11/10/2022 100,000 537631.101122.111217.VCB;0011002643148;ung ho MS 2022298 me con ba Hoa
11/10/2022 100,000 497777.101122.110232.Ung ho MS 2022 299 a Lau A Sinh
11/10/2022 100,000 816875.101122.105041.Ung ho MS 2022 295 Ba Vu Thi Kha
11/10/2022 100,000 SHGD:10009615.DD:221110.BO:DO THUY LAN.Remark:Ung ho ma so 2022 297 be Tran Bao Quyen ChargeDetails OUR
11/10/2022 100,000 898375.101122.094347.Ung ho Ms2022299 anh Lau A Sinh
11/10/2022 100,000 MBVCB.2679804366.ung ho MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh).CT tu 1021007918 HOANG NHAT HUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 100,000 002880.101122.083819.Ung ho ma so 2022 275 me con ba Be
11/10/2022 100,000 002365.101122.082016.Ung ho ma so 2022 276 gia dinh anh The
11/10/2022 100,000 002321.101122.081835.Ung ho ma so 2022 279 anh Huynh Van Vinh
11/10/2022 100,000 002282.101122.081718.Ung ho ma so 2022 280 chi Luu Thi Nhung
11/10/2022 100,000 002263.101122.081602.Ung ho ma so 2022 281 3 chi em Hoang Thi Yen
11/10/2022 100,000 296110.101122.081121.MS 2022 299 Anh Lau A Sinh
11/10/2022 100,000 001928.101122.080023.Ung ho ma so 2022 283 anh Nguyen Van Hien
11/10/2022 100,000 001902.101122.075855.Ung ho ma so 2022 284 be Chip
11/10/2022 100,000 001883.101122.075734.Ung ho ma so 2022 286 anh Nguyen Tran Phi
11/10/2022 100,000 001866.101122.075613.Ung ho ma so 2022 287 anh Do Van Dang
11/10/2022 100,000 001831.101122.075433.Ung ho ma so 2022 289 gia dinh ba Thu
11/10/2022 100,000 001808.101122.075326.Ung ho ma so 2022 290 ba Pham Thi Lai
11/10/2022 100,000 001773.101122.075110.Ung ho ma so 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
11/10/2022 100,000 001753.101122.074949.Ung ho ma so 2022 292 gia dinh anh Hieu
11/10/2022 100,000 001738.101122.074838.Ung ho ma so 2022 293 Tran Tien Dat
11/10/2022 100,000 001715.101122.074723.Ung ho ma so 2022 294 ong Nguyen Van Lot
11/10/2022 100,000 001694.101122.074612.Ung ho ma so 2022 295 ba Vu Thi Kha
11/10/2022 100,000 001653.101122.074339.Ung ho ma so 2022 298 me con ba Hoa
11/10/2022 100,000 001631.101122.074159.Ung ho ma so 2022 299 anh Lau A Sinh
11/10/2022 100,000 MBVCB.2679369033.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2022.299 (anh Lau A Sinh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 150,000 MBVCB.2679554239.Gia dinh linh son ung ho ms2022.297 be Tran Bao Quyen.CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 199,000 632931.101122.163801.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho anh lau a sinh ms 2022 299
11/10/2022 200,000 059995.101122.222613.MS 2022.297 be Tran Bao Quyen FT22315946618374
11/10/2022 200,000 556141.101122.213347.UNG HO MS 2022.298(ME CON BA HOA)-101122-21:33:47 556141
11/10/2022 200,000 MBVCB.2684479149.MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh).CT tu 0491000038839 NGUYEN LE SON toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 200,000 MBVCB.2684392288.binh thuong.CT tu 0341007087872 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/2022 200,000 MBVCB.2684201940.MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 200,000 MBVCB.2684005236.PHAM TIEN MANH chuyen tien ung ho ma so 2022.299( anh Lau A Sinh).CT tu 0491000055964 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 200,000 MBVCB.2683700159.ung ho MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh).CT tu 0071002716619 NGUYEN HONG DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 200,000 MBVCB.2683487157.TRAN THI HAI YEN ung ho MS 2022.297 be tran bao quyen.CT tu 1973668668 TRAN THI HAI YEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 200,000 214878.101122.183025.ung ho MS 2022.297( be Tran Bao Quyen)
11/10/2022 200,000 MBVCB.2683060149.MS 2022 299 anh Lau A Sinh.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/2022 200,000 MBVCB.2682243052.ms 2022.297( Be TRAN BAO QUYEN).CT tu 0071001164919 TRAN NHAT TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 200,000 MBVCB.2682236861.MS 2022.299( Anh LAU A SINH).CT tu 0071001164919 TRAN NHAT TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 200,000 MBVCB.2681502472.HOANG THI HA chuyen tien ung ho MS 2022.229(Anh Lau A Sinh).CT tu 0141000684011 HOANG THI HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 200,000 032121.101122.132317.Giup MS 2022.299 Lau A Sinh FT22314128162000
11/10/2022 200,000 551545.101122.110834.NCHCCCL HANH0902289242 FT22314673638733
11/10/2022 200,000 132452.101122.101035.UNG HO MS 2022.299(ANH LAU A SINH)-101122-10:10:34 132452
11/10/2022 200,000 510524.101122.092700.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2022 299 anh lau a sinh
11/10/2022 200,000 MBVCB.2679555552.Gia dinh linh son ung ho ms2022. 299 lau a sinh .CT tu 0451000359868 NGUYEN THI DIEU LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 200,000 725942.101122.073520.MS 2022 ; 299 ( A Lau A SINH )
11/10/2022 200,000 125173.101122.035653.MS 2022.297 ung ho be Tran Bao Quyen FT22314448677940
11/10/2022 200,000 796657.091122.230602.ung ho nchcccl Nguyen Truong 0989861231
11/10/2022 300,000 MBVCB.2684191402.MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh).CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 300,000 876672.101122.181852.MS 2022.297
11/10/2022 300,000 MBVCB.2683229277.HUNG ung ho MS 2022.299 Anh Sinh.CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 300,000 672594.101122.150752.VCB;0011002643148;TRAN ANH DUC chuyen khoan
11/10/2022 300,000 180732.101122.134520.Ung ho MS 2022.298 me con ba Hoa
11/10/2022 300,000 829901.101122.133731.Ung ho MS 2022.297 be Tran Bao Quyen
11/10/2022 300,000 233928.101122.133234.MS 2022.299 (a Lau A Sinh)
11/10/2022 300,000 MBVCB.2680449166.MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 300,000 883795.101122.111803.VCB;0011002643148;PHUNG VAN NGHIA chuyen khoan cho Ms 2021095 cha con anh Thich
11/10/2022 300,000 133324.101122.101159.EM HOANG CUONG UNG HO MS 2022.299 ( ANH LAU A SINH)-101122-10:11:58 133324
11/10/2022 300,000 366206.101122.081756.MS 2022229
11/10/2022 300,000 MBVCB.2679362860.Ung ho MS 2022.299 anh Lau A Sinh.CT tu 0021000796243 NGUYEN THI THU HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 300,000 MBVCB.2678983135.Ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa).CT tu 0801000294565 VAN THU GIANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 350,000 581503.101122.192904.ung ho MS 2022299 anh Lau A Sinh
11/10/2022 400,000 761174.101122.125914.Ninh Trung Son ung ho MS 2022.297 be Tran Bao Quyen FT22314995550915
11/10/2022 400,000 MBVCB.2680442090.MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 500,000 670603.101122.204951.MS 2022.299 Anh Lau A Sinh
11/10/2022 500,000 MBVCB.2683729490.UNG HO MS 2022.299 (anh Lau A Sinh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 500,000 MBVCB.2683564390.Gop quy chung.CT tu 0071001478198 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/2022 500,000 MBVCB.2683370990.Khue ung ho MS.2022.299( anh Lau A.Sinh ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 500,000 MBVCB.2683366319.Khue ung ho MS.2022.297(be Tran Bao Quyen).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 500,000 MBVCB.2683361104.Khue ung ho MS.2022.298( me con ba Hoa ).CT tu 0071002008780 DO THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 500,000 256666.101122.131409.MS 2202299 Anh Lau A Sinh
11/10/2022 500,000 MBVCB.2680438841.ung ho MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 500,000 078070.101122.111317.Ung ho NCHCCCL- 0903995829
11/10/2022 500,000 MBVCB.2680159299.ms 2022 298 uh me con ba Hoa.CT tu 0041000138633 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
11/10/2022 500,000 MBVCB.2679837533.Ung ho NCHCCCL Ten: NGUYEN CONG CHI So dien thoai: 0913 859 445.CT tu 1027872430 NGUYEN CONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 500,000 310910.101122.091243.ung ho ma so 2022.299 a Lau A Sinh FT22314710267642
11/10/2022 500,000 392787.101122.085811.Ung ho MS 2022 299 anh Lau A Sinh
11/10/2022 500,000 MBVCB.2679473055.MINHhdSSHPC ung ho MS 2022.299(Lau A Sinh).CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 500,000 051247.101122.072232.MS 2022.298(ME CON BA HOA)-101122-07:22:32 051247
11/10/2022 500,000 929677.101122.003718.MS 2022.298
11/10/2022 1,000,000 274394.101122.163332.TRUONG THI LAN ANH ung ho MS 2022-299-Anh Lau A Sinh
11/10/2022 1,000,000 322278.101122.152646.UNG HO MS 2022294 ONG NGUYEN VAN LOT-101122-15:26:45 322278
11/10/2022 1,000,000 135263.101122.084249.Ung ho MS 2022.299. A Lau A Sinh. Nho quy bao chuyen ho
11/10/2022 1,000,000 MBVCB.2679450062.ung ho MS 2022.299 Anh Lau A Sinh.CT tu 1030879336 DOAN TIEN SY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 1,000,000 PHAN CHAU VIEN GOI MS 2022.291; MS2022.292; MS2022.293; MS 2022.296; MS 2022.297 MOI NGUOI 200.000 VND
11/10/2022 1,000,000 MBVCB.2678953361.MS 2022.298.CT tu 0451000429129 NGUYEN VAN HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 1,500,000 423299.101122.220751.UNG HO MS 2022.299 ANH LAU A SINH
11/10/2022 1,500,000 MBVCB.2681280275.Un ho MS 2022.299 (anh Lau A Sinh).CT tu 0081000513216 NGUYEN VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET
11/10/2022 2,000,000 318379.101122.152132.UNG HO MS 2022295 BA VU THI KHA 1 TRIEU/ MS 2022292 GD ANH HIEU 1 TRIEU-101122-15:21:33 318379
11/10/2022 2,000,000 315738.101122.151808.UNG HO MS 2022297(TRAN BAO NGUYEN) 1 TRIEU, MS 2022231 NGUYEN ANH TUAN 1 TR-101122-15:18:07 315738
11/10/2022 2,000,000 895172.101122.094429.NGUYEN THI HOA Ung ho MS 2022.298 ( Me co ba Hoa )
11/10/2022 5,000,000 MBVCB.2682012857.VU THI XUYEN transfer.CT tu 0181003409424 VU THI XUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ
01-11-2022 07:22:06 100,000 CT DEN:230500045777 MBVCB.2642224176.045777.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
01-11-2022 08:24:06 200,000 CT DEN:230501663041 Chuyen tien ung ho MS 2022291 be Nguyen Van Gia Phong
01-11-2022 09:10:02 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
01-11-2022 10:07:45 500,000 CT DEN:230503102013 IBFT Le thi loan ung ho pe Phong bi bong
01-11-2022 10:55:54 200,000 CT DEN:230503081963 MBVCB.2643117340.081963.ung ho be Nguyen Van Gia Phong (MS 2022.291).CT tu 0461000500704 NGUYEN THUY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
01-11-2022 12:19:41 100,000 ung ho ma so 2022.291
01-11-2022 12:31:21 10,000 Ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
01-11-2022 12:57:37 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.291 ( be nguyen gia phong )
01-11-2022 13:44:44 300,000 Ung ho MS 2022.291 ( Be Nguyen Van Gia Phong)
01-11-2022 15:20:13 200,000 Thao su that ung ho MS 2022.291 be Nguyen Van Gia Phong
01-11-2022 16:03:20 500,000 Ung ho MS 2022.291 (be Nguyen Van Gia Phong)
01-11-2022 20:36:54 240,000 LPT ung ho tu ms 2022.284 den ms 2022.291; moi ms 30k
02-11-2022 07:14:35 50,000 CT DEN:230600058789 MBVCB.2646441032.058789.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
02-11-2022 07:34:31 100,000 TRAN TRONG THANG ung ho ms 2022.292 (gia dinh a Hieu)
02-11-2022 08:05:31 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
02-11-2022 08:19:19 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.292(gia dinh anh Hieu)
02-11-2022 08:52:02 50,000 CT DEN:230601042920 MBVCB.2646748066.042920. ung ho MS 2022.290 (Ba Pham Thi Lai).CT tu 0851000025258 TRUONG BICH NGOC toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
02-11-2022 09:11:34 2,000,000 CT DEN:230602082036 MBVCB.2646815087.082036.Giup ms 2022.292.CT tu 1027442248 LE QUOC HIEU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
02-11-2022 09:11:49 200,000 Ung ho MS 2022.292
02-11-2022 10:01:30 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.292 ( gia dinh anh hieu )
02-11-2022 10:43:44 100,000 HOANG THI HA NGUYEN chuyen tien ung ho ma so 2022.292
02-11-2022 11:47:42 150,000 STA ungho ms2022.292 (gia dinh anh Hieu)
02-11-2022 11:48:25 10,000 Ung ho MS 2022.292(gia dinh anh Hieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-11-2022 11:52:51 1,000,000 CTY ECOTECH HY UNG HO CHA CON ANH PHAN MS 2022.278
02-11-2022 12:11:36 50,000 ung ho ma so 2022.292
02-11-2022 15:07:57 300,000 CT DEN:230660264339 Ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
02-11-2022 15:52:17 200,000 CT DEN:230608602478 ung ho MS 2022291 be Nguyen Gia Phong chuc con mau khoe
02-11-2022 19:33:34 50,000  NGUYEN MINH HOANG LONG ct 077882 N 1028
02-11-2022 20:08:24 50,000 CT DEN:230613578448 MS 2022291 be Nguyen Van Gia Phong
03-11-2022 06:03:41 1,000,000 CT DEN:230623125293 ung ho ms 2022.291 be nguyen van gia phong FT22307120093677
03-11-2022 07:10:39 50,000 CT DEN:230700030294 MBVCB.2650508181.030294.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.293 (Tran Tien Dat).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
03-11-2022 07:57:33 500,000 MS 2022.293 TRAN TIEN DAT
03-11-2022 08:07:14 300,000 CT DEN:230701817068 MS 2022293
03-11-2022 08:55:22 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
03-11-2022 09:14:39 100,000 NGUYEN MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS2022.293 Tran Tien Dat
03-11-2022 09:17:25 10,000 Ung ho MS 2022.293(Tran Tien Dat). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-11-2022 09:23:43 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.293 ( tran tien dat )
03-11-2022 10:27:39 500,000 BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.290 ba PHAM THI LAI
03-11-2022 11:16:44 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2022.293; Tran Tien Dat
03-11-2022 11:51:42 200,000 CT DEN:401206518732 ICB;114000161718;BaoVietNamNet MS2022292 ung ho gia dinh anh Hieu
03-11-2022 12:00:59 200,000 ung ho MS 2022.292 (gia dinh anh Hieu)
03-11-2022 12:01:07 500,000 CT DEN:230705665313 Ung ho MS 2022293 chau Tran Tien Dat tinh Ha Nam
03-11-2022 12:17:50 100,000 Bao Son va Anh Dung ung ho ma so 2022.293
03-11-2022 16:29:05 100,000 CTLNH 640001 VTP TUONG VAN DUONG ms 2022 291
04-11-2022 07:17:30 100,000 CT DEN:230800046588 MBVCB.2654553605.046588.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.294 (ong Nguyen Van Lot).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
04-11-2022 08:06:39 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
04-11-2022 08:10:32 10,000 Ung ho MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-11-2022 09:17:37 300,000 ung ho MS2022.294(Nguyen Van Lot)
04-11-2022 09:19:24 200,000 ung ho MS 2022.290( Pham thi Lai)
04-11-2022 09:25:38 500,000 Ung ho MS 2022.294 (ong Nguyen Van Lot)
04-11-2022 11:26:48 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.294 ( ong nguyen van lot )
04-11-2022 12:18:33 50,000 ung ho ma so 2022.294
04-11-2022 12:30:20 100,000 ung ho MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot)
04-11-2022 13:10:35 500,000 CT DEN:910892140475 ICB;114000161718;goi chau tien dat
04-11-2022 16:18:59 100,000 CT DEN:230816250884 UNG HO MS 2022-294 ( ONG NGUYEN VAN LOT)-041122-16:18:55 250884
04-11-2022 18:53:47 300,000 Nguyen Huyen (Lao Cai) ung ho MS 2022.294 (ong Nguyen Van Lot)
04-11-2022 20:53:40 500,000 CT DEN:230813911152 Ung ho MS 2022.294 ong Nguyen Van Lot FT22308028319306
04-11-2022 21:20:40 100,000 CT DEN:230814574556 IBFT ung ho MS 2022.294
05-11-2022 07:31:11 50,000 CT DEN:230900074265 MBVCB.2658893413.074265.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.295 (ba Vu Thi Kha).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
05-11-2022 08:45:36 100,000 ung ho ma so 2022.295
05-11-2022 09:15:54 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
05-11-2022 09:37:04 3,000,000 ong Tu Van ho tro ms 2022.295 ba Vu Thi Kha
05-11-2022 09:48:25 100,000 LE DUC THUAN ung ho MS 2022.294 (Ong Nguyen Van Lot)
05-11-2022 10:45:41 200,000 CT DEN:230910006586 Ung ho Ms 2022.294 ong Nguyen Van Lot
05-11-2022 11:44:24 300,000 CT DEN:230904745699 MS 2022294
05-11-2022 15:55:03 100,000 CT DEN:230908017972 MBVCB.2660798080.017972.NGUYEN THI NGOC DUYEN chuyen tien ung ho MS 2022.295 ( Vu Thi Kha ).CT tu 0331000474269 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
05-11-2022 19:31:44 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.295 ( ba vu thi kha )
05-11-2022 21:41:33 10,000 Ung ho MS 2022.295(ba Vu Thi Kha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-11-2022 07:08:32 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.296 ( chi nguyen thi my phuong )
06-11-2022 07:25:03 100,000 CT DEN:695382978087 ICB;114000161718;DO VAN HIEP ung ho MS 2022 294 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
06-11-2022 07:33:11 150,000 CT DEN:231000317113 IBFT BTMLoan ung ho MS 2022.296
06-11-2022 08:24:20 300,000 CT DEN:231001592562 DANG HA NGOC DIEP Chuyen tien ung ho MS 2022296 chi nguyen thi my phuong
06-11-2022 11:19:59 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
06-11-2022 12:25:40 10,000 Ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-11-2022 13:20:38 100,000 MS 2022.296
06-11-2022 13:36:05 5,000,000 CT DEN:231006040037 Ong Tu Van giup do ms 2022.296 Nguyen Thi My Phuong FT22311836005888
06-11-2022 14:26:32 300,000 CT DEN:231007981142 MS 2022296
06-11-2022 16:12:58 100,000 ung ho ma so 2022.296
06-11-2022 17:37:16 100,000 ung ho MS 2022.292
07-11-2022 05:19:23 250,000 CT DEN:070360103972 ung ho MS 2022296 chi Nguyen Thi My Phuong
07-11-2022 05:21:10 250,000 CT DEN:070360104032 ung ho MS 2022295 ba Vu Thi Kha
07-11-2022 06:30:11 300,000 Ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong)
07-11-2022 06:32:27 300,000 Ung ho MS 2022.295 ( ba Vu Thi Kha)
07-11-2022 07:02:06 50,000 CT DEN:231100062698 MBVCB.2666221544.062698.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.296 (chi Nguyen Thi My Phuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
07-11-2022 08:19:13 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
07-11-2022 08:42:29 300,000 LE DINH QUANG ung ho MS 2022.296(chi Nguyen Thi My Phuong)
07-11-2022 13:20:32 100,000 ung ho ma so 2022.267
07-11-2022 13:52:52 500,000 CT DEN:070360400803 Giup MS 2022 296 chi Nguyen Thi Ngoc Phuong
07-11-2022 19:26:58 150,000 STA ungho ms2022.297 (be Tran Bao Quyen)
07-11-2022 21:40:18 200,000 ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen)
07-11-2022 22:35:25 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.297 ( be tran bao quyen )
08-11-2022 07:21:11 50,000 CT DEN:231200088860 MBVCB.2670855398.088860.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK)
08-11-2022 07:57:57 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.268 (me con ba Hoa)
08-11-2022 07:59:10 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen)
08-11-2022 08:00:15 50,000 NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2022.295 (ba Vu Thi Kha)
08-11-2022 08:52:53 200,000 CT DEN:231220385081 Ung ho MS2022 268
08-11-2022 09:05:46 1,000,000 CT DEN:080360927734 Ung ho MS 2022 291 be Nguyen Van Gia Phong
08-11-2022 09:07:40 1,000,000 CT DEN:080360929119 Ung ho MS 2022 297 be Tran Bao Quyen
08-11-2022 09:18:43 200,000 MS 2022.295 (vu thi kha)
08-11-2022 09:19:44 200,000 MS 2022.297 ( be tran bao quyen)
08-11-2022 09:22:56 200,000 MS 2022.294 ( ong nguyen van lot)
08-11-2022 09:30:34 100,000 LE DUC THUAN ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen)
08-11-2022 10:19:06 10,000 LE DUC ANH chuyen tien
08-11-2022 11:43:31 20,000 Ung ho MS 2022.268(me con ba Hoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-11-2022 12:19:12 100,000 ung ho ma so 2022.268
08-11-2022 12:28:45 200,000 CT DEN:334841046692 ICB;114000161718;LE THI HANH ung ho e Trang sv dai hoc tai chinh
08-11-2022 16:39:26 100,000 Ung ho MS 2022.298 (me con ba Hoa)
08-11-2022 16:55:49 200,000 CT DEN:231209260121 ung ho MS 2022295
08-11-2022 17:14:54 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.298 ( me con ba hoa )
08-11-2022 18:44:15 200,000 Ung ho MS 2021.043 (be Dang Phuong Nhi)
08-11-2022 19:42:27 200,000 CT DEN:928400693141 ICB;114000161718;NGUYEN VAN KIEM ung ho ms 2022 298
08-11-2022 19:52:24 100,000 CT DEN:231219402069 UNG HO MS 2022.298( ME CON BA HOA)-081122-19:52:23 402069
08-11-2022 20:07:44 100,000 CT DEN:220820110803 Ung ho me con ba Hoa
08-11-2022 20:59:58 100,000 TRAN TRONG THANG ung ho ms 4677. chi Ha Thi Thinh ( me benh nhan Nhung )
08-11-2022 21:02:12 100,000 TRAN TRONG THANG ung ho ms 4675. ong Vi Van Ton
08-11-2022 21:59:49 200,000 CT DEN:231221456277 UNG HO MS 2022298 (ME CON BA HOA)-081122-21:59:48 456277
09-11-2022 00:42:13 200,000 CT DEN:231315084616 Le Van Gioi ung ho MS 2021.043(be Dang Phuong Nhu); thoi gian GD:08/11/2022 22:48:52
09-11-2022 08:06:11 50,000 MS 2022.297 Tran Bao Quyen
09-11-2022 08:06:19 100,000 CT DEN:231330327491 MS 2022 298
09-11-2022 08:25:56 500,000 PHAM VAN TU Chuyen tien ung ho MS 2022.297 ( be Tran Bao Quyen)
09-11-2022 09:05:45 2,000,000 Chuyen tien ung ho MS 2022.297 (Tran Bao Quyen)
09-11-2022 09:17:04 2,000,000 Chuyen tien ung ho MS 2022.279 (Tran Tuyet Mai)
09-11-2022 09:31:44 100,000 CT DEN:090361675232 ung ho MS 2022297 be Tran Bao Quyen
09-11-2022 10:06:30 100,000 VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho ms 2022.298 ( Me con ba Hoa)
09-11-2022 10:21:15 300,000 ung ho Ms 2022.297
09-11-2022 10:57:19 10,000 Ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
09-11-2022 11:48:21 500,000 ung ho MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen)
09-11-2022 12:13:51 100,000 ung ho ma so 2022.297
09-11-2022 13:54:08 500,000 CT DEN:231306825349 MS 2022.297 (be Tran Bao Quyen)
09-11-2022 14:29:35 100,000 DO DANH HIEN Chuyen tien ung ho ms 2022.297; be Tran Bao Quyen
09-11-2022 14:40:49 500,000 So GD goc: 10003317 IBUNG HO MS 2022.297 ( BE TRAN BAO QUYEN)
09-11-2022 16:16:56 100,000 TRAN TRONG THANG ung ho ms 4673. em Le Thi Hoai
09-11-2022 23:05:39 300,000 CT DEN:231316796387 MS 2022297
09-11-2022 23:15:01 100,000 CT DEN:231316310553 MS 2022.298 ung ho me con ba Hoa
10-11-2022 07:22:28 100,000 Nguyen Anh Dung va Nguyen Bao Son ung ho ma so 2022.299
10-11-2022 08:40:04 10,000 Ung ho MS 2022.299 (Anh Lau A Sinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
10-11-2022 10:58:05 100,000 Chuyen tien ung ho MS 2022.299 Anh Lau A Sinh
10-11-2022 11:06:11 100,000 Chuyen tien ung ho MS 2022.297 be Tran Bao Quyen
10-11-2022 12:27:00 150,000 NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2022.299 ( anh lau a sinh )
10-11-2022 12:29:20 1,000,000 chuyen tien ms MS 2022.299 ( lau a sinh)
10-11-2022 12:46:13 300,000 Ung ho MS 2022.297
10-11-2022 13:10:40 150,000 ung ho MS 2022.299 anh Lau A Sinh
10-11-2022 14:13:33 500,000 CT DEN:231407123492 Ms 2022.299 Lau A Sinh FT22314846142093

Ban Bạn đọc

tin nổi bật

Ước mơ khép lại của đứa trẻ 10 tuổi mắc bệnh ung thư hiếm gặp

Mang trong mình nghị lực phi thường, thế nhưng cô bé Uyên vẫn không đủ sức để chống chọi với căn bệnh ung thư thận.

Trao hơn 41 triệu đồng tới ông Phạm Vọ ở Hà Tĩnh

5 năm trước, bà Hoa bị tai nạn giao thông rồi sống cảnh thực vật, nay chồng bà là ông Phạm Vọ phát hiện bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ gia đình ông Vọ số tiền hơn 41 triệu đồng.

Người đàn ông cụt chân chăm vợ liệt giường, con gái mắc bệnh Down

Bị cụt một bàn chân nhưng ông Ninh vẫn gắng làm thuê đủ nghề, bởi ông là trụ cột duy nhất trong nhà.

Anh Nguyễn Tấn Xuyên được bạn đọc ủng hộ gần 57 triệu đồng

Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, sức khỏe anh Nguyễn Tấn Xuyên đã ổn định hơn và được xuất viện trước Tết Nguyên Đán.

Thương con trai ung thư nhưng cha mẹ chỉ còn túp lều tôn tạm bợ

Thời điểm xạ trị, bé Đại còn quá nhỏ nên không chịu hợp tác. Anh Phụng ở quê không vay mượn được tiền, chị Thêm đành cho con dùng thuốc an thần để không phải đưa con ra tận Huế.

Bạn đọc VietNamNet giúp đỡ cụ ông "vô danh" gần 120 triệu đồng viện phí

Nhờ sự lan tỏa, giúp đỡ của quý bạn đọc hảo tâm, cụ ông "vô danh" tiếp tục được chữa trị tích cực. Tuy nhiên, đã nhiều tháng nhưng vẫn chưa thấy thân nhân của cụ ông xuất hiện.

Bố mẹ ngờ nghệch cùng 3 con chen chúc trong căn nhà dột nát

Sau những lần sinh con, chị Thu không nhận ra các con, cũng không cho con bú, bố mẹ buộc phải đưa chị đi viện. Gia cảnh đã khó khăn ngày càng thêm phần bi đát.

Báo VietNamNet đóng viện phí hơn 54 triệu đồng cho 2 bệnh nhân khó khăn

Họ đều là những người bệnh có hoàn cảnh ngặt nghèo, phải điều trị lâu dài khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.

Chồng con cùng suy thận, người phụ nữ lâm cảnh bế tắc

Những ngày cuối năm, bà Nở đôn đáo về quê để xin cho con trai được 1 suất chạy thận. Thế nhưng, do không đủ máy nên cậu bé bị từ chối, buộc phải tiếp tục ở lại TP.HCM tìm đường sống.

Nam sinh bị tạt kiềm đặc được bạn đọc ủng hộ hơn 153 triệu đồng

Trên đường đi làm thêm về, em Trần Văn Cường, sinh viên năm 2 Trường Đại học công nghiệp Hà Nội bị kẻ xấu tạt kiềm đặc khiến mặt bỏng nặng, nguy cơ mù mắt phải. Bạn đọc VietNamNet vừa ủng hộ Cường số tiền hơn 153 triệu đồng.

Ông nội "gần đất xa trời" thương các cháu mồ côi đói ăn, thất học

Mẹ mất sớm, bố đi cai nghiện, chỗ dựa duy nhất của hai đứa trẻ là người ông ở tuổi gần đất xa trời thường xuyên đau ốm.

Trao hơn 35 triệu đồng đến gia đình anh Lại Văn Tùng bị ung thư

Bố bị tai nạn nằm liệt giường, con trai mắc bệnh ung thư máu. Tai ương liên tiếp ập đến khiến gia đình lâm vào cảnh khốn đốn. May mắn bạn đọc VietNamNet đã kịp thời giúp đỡ họ.

10 năm phát cơm chay miễn phí ấm lòng bệnh nhân nghèo

10 năm qua, đều đặn mỗi ngày, các thành viên nhóm thiện nguyện Thiện Tâm An cùng nhau nấu hàng trăm suất cơm, cháo chay phát miễn phí đến các bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh ở Hà Nội.

Niềm vui bất ngờ của gia đình anh Lâm Ngọc Điệp

Sau khi hoàn cảnh của anh Lâm Ngọc Điệp được đăng tải, ngoài số tiền hơn 46 triệu đồng do bạn đọc VietNamNet ủng hộ, gia đình còn được một nhà từ thiện giúp đỡ toàn bộ viện phí.

Người phụ nữ mê mải "gieo duyên lành" hơn một thập kỷ

Tự nhận mình từng là người có “tham vọng”, nhưng sau lần con trai rơi vào lằn ranh sinh tử, chứng kiến những cái chết cận kề, chị Phạm Quỳnh Trang đã thay đổi ý niệm.