Là thành viên mới được bổ sung của Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT sẽ tham gia nhóm Nguồn lực của Tổ công tác.

Cùng với việc bổ sung thành viên Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, tại Quyết định 296 mới ban hành, Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng có một số điều chỉnh. Cụ thể, ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT là thành viên thường trực; ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT là thành viên; ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ TT&TT là thành viên, thay ông Trần Duy Hiếu, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, hiện là Phó Giám đốc phụ trách điều hành Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thuộc Bộ TT&TT.

Bên cạnh đó, lãnh đạo của 2 nhóm chuyên môn của Tổ công tác giúp việc của Ủy ban quốc gia về Chính phủ cũng có sự thay đổi. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ TT&TT làm Trưởng nhóm Nguồn lực; và Trưởng nhóm Công nghệ và an toàn, an ninh mạng là ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT.

Theo Quyết định 1737 ngày 3/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử được đặt tại Bộ TT&TT, do Bộ trưởng Bộ TT&TT làm Tổ trưởng. Lãnh đạo Tổ công tác, bên cạnh Tổ trưởng là Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, còn có 3 Tổ phó là các Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng.

Tổ công tác giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử hiện có 41 thành viên, với 4 nhóm gồm: nhóm Nguồn lực; nhóm Công nghệ và an toàn, an ninh mạng; nhóm Chính sách và thể chế; nhóm Dữ liệu.

Trước đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 17 của Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025”, phát huy vai trò quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT và nguồn nhân lực CNTT của Bộ TT&TT, tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã quyết định chuyển các nhiệm vụ thường trực xây dựng Chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ TT&TT.

Tiếp đó, ngày 16/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1201 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 1072 ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử. Tại quyết định này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ủy ban và Tổ công tác giúp việc Ủy ban.