- Sau cú tăng vọt lên 0,35% của tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 đã bị hãm phanh chỉ còn tăng 0,13%, Tổng cục Thống kê vừa cho biết.

Theo công bố sáng 24/7 của Tổng cục Thống kê, mức tăng giá tiêu dùng tháng 7 còn thấp hơn cả tỷ lệ tăng 0,16% của tháng 5.

Do đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ mới tăng thêm 0,68% so với tháng 12 năm trước và còn cách rất xa mục tiêu lạm phát năm 2015 của Chính phủ là 5%. CPI bình quân 7 tháng cũng chỉ tăng 0,86% so với cùng kỳ năm 2014.

{keywords} 

Cũng như nhiều tháng trước, nhóm giảm tốc vẫn thuộc về nhóm bưu chính viễn thông, khi giảm 0,02% so với tháng 5. Đây là nhóm liên tục có chỉ số giá âm trong hơn 1 năm qua. Nhóm giáo dục gần như không tăng với chỉ số giá là 0,01%, trong đó, dịch vụ giáo dục không tăng giá.

Đứng đầu về tốc độ tăng giá của tháng 7 là nhóm may mặc, giày dép, mũ nón, nhưng tỷ lệ tăng cũng chỉ có 0,25%, kế đến là vật liệu xây dựng chỉ tăng 0,22%. Còn lại, 9 nhóm hàng hoá, dịch vụ đều có chỉ số giá tăng dưới 0,2% như y tế chỉ tăng 0,15%, giao thông tăng 0,16%...

Đặc biệt, những nhóm chiếm tỷ trọng lớn là hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 0,1%, trong đó, nhóm lương thực giảm giá sâu, âm 0,38%.

Tổng cục Thống kê đánh giá, CPI thấp như vậy là cơ sở có thể tin rằng, lạm phát năm nay dưới 5%. Trung bình mỗi tháng, CPI tăng không quá 0,1%.

Phạm Huyền