- Tôi là Chủ tịch Công đoàn của một đơn vị công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Tôi muốn hỏi luật sư một số thông tin về pháp luật lao động.

TIN BÀI KHÁC

Liên quan đến chế độ nghỉ phép và thanh toán những ngày chưa nghỉ hết phép của một số cán bộ cơ quan tôi, tôi có hỏi bộ phận giải quyết chế độ thì được trả lời là không nghỉ hết phép không được thanh toán những ngày chưa nghỉ, là Chủ tịch Công đoàn tôi không biết nên trả lời cho người Lao động như thế. Tôi có tìm hiểu và nghiên cứu  Bộ luật Lao động 51/2001/QH10, luật lao động 10/2013/QH13, TT 141/2011/TT-BTC, TT 57/2014/TT-BTC, Nghi định Số: 05/2015/NĐ-CP thấy hướng dẫn rất là khó hiểu. Theo thông tư 141/2011/TT-BTC thì quyền có trả tiền cho những ngày phép chưa nghỉ là do người sử dụng Lao động, còn theo thông tư 57/2014/TT-BTC thì tôi thấy có sự thay đổi nhưng giải thích không cụ thể nên bộ phận giải quyết chế độ ở đơn vị tôi không có cơ sở để thanh toán những ngày chưa nghỉ hết phép cho cán bộ đơn vị tôi.

Vậy tôi muốn hỏi Luật sư là những ngày chúng tôi chưa nghỉ phép thì có được thanh toán hay không? Quy trình thanh toán ra sao? Cơ sở để thanh toán theo thông tư nào?

{keywords}
Nghỉ phép không hết, tôi có được thanh toán tiền lương? (Ảnh minh họa)

Điều 114 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ như sau: “1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.”

Theo quy định trên thì người lao động nếu chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì lý do khác thì sẽ được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. 

Khoản 4 Điều 26 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định: “Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.” Theo quy định này thì tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Quy trình thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm trên căn cứ vào nội quy lao động của công ty quy định. 

Tư vấn bởi Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ)

Ban Bạn đọc