Từ ngày 1/8 tới, Thông tư số 37/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng chính thức có hiệu lực.
Đáng chú ý, mức lệ phí thi cấp GPLX các hạng có sự điều chỉnh theo hướng tăng hơn so với hiện tại.

Cụ thể, tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC thì mức phí thi GPLX các hạng từ ngày 01/8/2023 như sau:

Đối với thi sát hạch GPLX các hạng xe A1, A2, A3, A4:

- Sát hạch lý thuyết: 60.000 đồng/lần. (hiện đang là 40.000 đồng/lần).

- Sát hạch thực hành: 70.000 đồng/lần. (hiện đang là 50.000 đồng/lần).

Đối với thi sát hạch GPLX ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

- Sát hạch lý thuyết: 100.000 đồng/lần. (hiện đang là 90.000 đồng/lần).

- Sát hạch thực hành trong hình: 350.000 đồng/lần. (hiện đang là 300.000 đồng/lần).

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 80.000 đồng/lần. (hiện đang là 60.000 đồng/lần).

- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần. (hiện chưa có nội dung này).

Lệ phí thi sát hạch và lệ phí cấp cấp GPLX sẽ tăng từ 1/8 tới. (Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp)

Như vậy, so với mức thu lệ phí hiện hành được quy định tại Thông tư số 188/2016/TT-BTC, mức thu mới sẽ tăng từ 10-50%, đồng thời bổ sung thêm lệ phí thi sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng.

Mức thu phí sát hạch GPLX nêu trên được áp dụng thống nhất trên cả nước từ 1/8/2023, không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương quản lý hay cơ quan thuộc địa phương quản lý. Người dự sát hạch để được cấp GPLX cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch GPLX phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

Ngoài lệ phí sát hạch lái xe, mức lệ phí cấp GPLX và chứng chỉ hoạt động trên các loại phương tiện cũng được điều chỉnh từ ngày 1/8/2023. Cụ thể, tại mục 2 Phụ lục ban hành kèm Thông tư 37/2023/TT-BTC, mức lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế là 135.000 đồng/lần.

Hoàng Hiệp

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!