1. Cập nhật Splash Art mới:

Cuối cùng, bộ trang phục rất được mong đợi, Omega Squad Teemo đã được Riot cập nhật Splash Art.

2. Thay đổi về tướng:

  • Sát thương vật lý cộng thêm mỗi cấp giảm từ 3.5 xuống 3.

Hành Trình Kì Diệu (E)

  • Năng lượng tiêu hao tăng từ 0 lên 30 mọi cấp.

Máu Điên (R)

  • Thời gian hồi chiêu tăng từ 75/65/55 giây lên 75 giây mọi cấp.

Bóng Đêm Cuồng Loạn (W)

  • Nội tại: Không còn được gia tăng tốc độ di chuyển mỗi khi Evelynn sử dụng phép thuật trúng tướng địch nữa.
  • Lưu ý: Tại máy chủ PBE, Bóng Đêm Cuồng Loạn (W) đã được làm lại khi không còn tăng tốc độ di chuyển nữa, mà thay vào đó là giảm thời gian hồi chiêu của W 1 giây mỗi khi Evelynn sử dụng phép thuật trúng tướng địch.

  • Lượng máu cộng thêm mỗi cấp tăng từ 75 lên 80.

Nhất Thống (R)

  • Thời gian hồi chiêu giảm từ 200/180/160 xuống 180/150/120 giây.

3. Khác:

Biểu tượng bộ kỹ năng mới của Morgana

Sau khi được nâng cấp hình ảnh và hiệu ứng, biểu tượng bộ kỹ năng của Morgana cũng được Riot Games đem ra chinh sửa.

Theo thứ tự từ trái sang phải: Nội tại, Q, W, E, R

Biểu tượng anh hùng mới

Rất nhiều biểu tượng của các đội tuyển LMHT trên toàn thế giới đã được đưa máy chủ PBE.

Các đội tuyển LMHT Thổ Nhĩ Kỳ

Các đội tuyển LMHT châu Đại Dương

Các đội tuyển LMHT Nga

June_6th