Theo Korea Times, báo cáo từ Dịch vụ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS) cho thấy, số lượng người cao tuổi lựa chọn hưởng lương hưu sớm tại Hàn Quốc đã gia tăng đều đặn trong thời gian qua.

Số người hưởng lương hưu sớm tại Hàn Quốc năm 2020 là 673.842, năm 2021 là 714.367 và năm 2022 là 765.342 người. Với xu thế này, NPS dự báo rằng, số người nhận lương hưu sớm tại nước này sẽ vượt mốc 1 triệu người trong năm 2025, với tổng số tiền chi trả dự kiến đạt 10.000 tỷ Won.

Một quan chức của NPS chia sẻ, những rủi ro không lường trước được như cắt giảm biên chế đột ngột, suy thoái kinh tế hoặc vấn đề sức khỏe đã khiến nhiều người cao tuổi gặp khó khăn trong việc trang trải cuộc sống hàng ngày. Để giải quyết nhu cầu cấp thiết, họ buộc phải lựa chọn việc nhận lương hưu sớm hơn độ tuổi quy định của nhà nước.

Ngày càng có nhiều người cao tuổi tại Hàn Quốc hưởng lương hưu sớm. Ảnh: hrmasia

"Tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm và tôi không thể ngay lập tức tìm được việc làm mới. Do đó, tôi quyết định hưởng lương hưu sớm", ông Um (60 tuổi) cho biết.

Bên cạnh khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, một số người lại tin rằng việc hưởng lương hưu sớm là một quyết định "khôn ngoan" hơn so với việc đợi đủ tuổi quy định. Nhóm người này lập luận, sự khác biệt tài chính giữa việc nhận lương hưu sớm và đúng hạn là không nhiều. Ngoài ra, số tiền lương hưu lớn hơn cũng làm gia tăng gánh nặng về bảo hiểm y tế.

"So với việc chờ đợi để nhận thêm vài nghìn Won mỗi tháng, nhận lương hưu sớm có vẻ có lợi hơn", ông Bae (60 tuổi) nhận xét.

Chương trình trả lương hưu sớm được giới thiệu ở Hàn Quốc vào năm 1999, nhằm hỗ trợ những người về hưu trước tuổi quy định hoặc người cao tuổi gặp khó khăn vì thu nhập thấp. Chương trình này cho phép người lao động có thể hưởng lương hưu sớm hơn 5 năm so với điều kiện về hưu tiêu chuẩn. Đổi lại, số tiền nhận được sẽ giảm 6% cho mỗi năm hưởng lương hưu trước hạn.