NN

Cập nhập tin tức NN

Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp quy mô lớn

Với thực trạng là một nền nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, tự phát thì không cách nào khác là phát triển kinh tế tập thể để liên kết các đầu mối, thông qua HTX. Mọi thông tin truyền thông, định hướng, phổ biến chính sách… phải trực tiếp hơn.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì sự ổn định là cơ sở quan trọng để an sinh, an dân trong đại dịch

Việt Nam có nền tảng đi lên từ một nước nông nghiệp, do đó mạng lưới sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản đa dạng, trải khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây chính là yếu tố giảm thiểu rủi ro quan trọng trong sản xuất,

Để phát triển nông nghiệp công nghệ cao cần kéo doanh nghiệp vào làm nông nghiệp

Để có thể hy vọng vào sự phát triển của nông nghiệp công nghệ cao, việc trước nhất là kéo doanh nhân vào cùng làm với nông dân.

Phát triển hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp đa giá trị

chuyển đối số sẽ đi cùng với chuyển đổi xanh gắn liền với quá trình đổi mới thể chế để phát triển hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp đa giá trị.

Tận dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng nền nông nghiệp thông minh, bền vững

Việt Nam có tiền đề tốt về phát triển nông nghiệp, bên cạnh đó có nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh được ban hành thời gian qua.

Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân thông minh

Nông nghiệp ngày càng hội nhập toàn cầu, Việt Nam đặt mục tiêu đưa nông nghiệp đi theo quỹ đạo xanh, phát thải thấp để đóng góp thực hiện cam kết trung hòa carbon vào năm 2050.

15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp-nông thôn-nông dân

Mục tiêu tới đây là phải xây dựng được một Nghị quyết mới, mở ra một thời kỳ mới trong sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đòn bẩy xóa đói giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào DTTS

Nếu có được những mô hình HTX phát triển theo mô hình HTX kiểu mới sẽ tạo điều kiện quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Định hướng mới để nông nghiệp Việt Nam bắt kịp thời cơ mới

Thế giới và trong nước có những thách thức cũng như thời cơ mới, NN Việt Nam cần có định hướng mới để phát triển, do đó, Bộ NN&PTNT đang xây dựng dự thảo Chiến lược Phát triển NN&NT bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển vùng ĐBSCL trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững vào năm 2030

Việc sớm phê duyệt Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là yêu cầu cấp thiết để tạo điều kiện cho các tỉnh, TP trong vùng tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 ảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa.

 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo 3 nhóm trục sản phẩm chủ lực

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo 3 nhóm trục sản phẩm chủ lực, theo các ngành, lĩnh vực và cơ cấu lại sản xuất theo vùng.

"8G" trong phát triển bền vững

Tại hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, Thủ tướng đã khái quát, quan điểm chiến lược, tiếp cận mới, cụ thể qua 8 chữ G để vận dụng trong thực tiễn phát triển bền vững ĐBSCL.