phản biện

Cập nhập tin tức phản biện

‘Tôn trọng tư vấn, phản biện của đội ngũ trí thức’

Thật sự tôn trọng, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức, theo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII.

Tư duy sáng tạo và tư duy phản biện

 - Khi cả hai khía cạnh trong khả năng tư duy của chúng ta làm việc cùng nhau, những điều tuyệt vời nhất sẽ xảy ra!

Tổng bí thư: Muốn thành công, nội bộ phải nhất trí

Theo Tổng bí thư, bất cứ công việc gì, muốn thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, nội bộ nhất trí, xã hội đồng thuận.

'Người dân có thể phản biện thông tin của Chính phủ qua Facebook'

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chia sẻ: Người dân “trăm tay nghìn mắt” hơn Chính phủ, trong từng hoàn cảnh cụ thể, người dân có thể nhìn nhận sâu hơn các vấn đề, góp ý thấu đáo hơn.

Phải giải trình nếu không tiếp thu phản biện của MTTQ

Luật MTTQ VN sửa đổi được QH thông qua chiều nay sẽ tạo cơ chế cho giám sát và phản biện xã hội chặt chẽ.

Góc nhìn khác về phát ngôn ‘gây bão’ ở nghị trường

Nếu phải lựa chọn giữa một quốc hội im lặng, và một nghị viện biết biết đấu tranh để bảo vệ những luồng quan điểm, tôi nghĩ nhiều người sẽ chọn lựa chọn thứ hai.

Tổng bí thư đặt hàng trí thức phản biện chính sách Đảng

Tổng bí thư "đặt hàng" các nhà trí thức khoa học chủ động phản biện chính sách của Đảng và Nhà nước...

Thủ tướng: Tôi luôn nói các bộ trưởng nghe trí thức phản biện

 “Tôi luôn lưu ý các bộ trưởng hết sức chú ý lắng nghe phản biện của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, tầng lớp tinh hoa của đất nước để đưa ra những quyết định đúng đắn, chính xác..." - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Thí điểm tổ chức diễn đàn trí thức phản biện xã hội

 Thủ tướng vừa quyết định thí điểm tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu QH bị bắt, ai chịu trách nhiệm?

Sửa luật Bầu cử phải để dân biết mình bầu cho ai, nếu chỉ có thông tin ngày tháng năm sinh, cơ quan công tác, cứ thấy 2 người gạch 1 thì không thực chất.

MTTQ phản biện, giám sát chính sách, pháp luật

Dự thảo luật Mặt trận Tổ quốc sửa đổi quy định đối tượng phản biện xã hội là dự thảo chính sách, pháp luật của nhà nước, còn đối tượng của giám sát là chính sách, pháp luật hiện hành.