Bộ trưởng Xây dựng có sự chuẩn bị khá tốt

Với phần trả lời của Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết có 61 đại biểu đăng ký, 36 đại biểu đã chất vấn và một đại biểu tranh luận trực tiếp, còn 25 đại biểu có câu hỏi nhưng hết giờ sẽ được trả lời bằng văn bản.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, phiên chất vấn Bộ trưởng Xây dựng diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng. Các câu hỏi của các ĐBQH đã bám sát nội dung, cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn theo tinh thần đổi mới hoạt động chất vấn của Quốc hội.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị

“Quốc hội đánh giá cao Bộ trưởng Bộ Xây dựng tuy lần đầu trả lời chất vấn, nhưng với kinh nghiệm quản lý lĩnh vực Bộ trưởng đã có sự chuẩn bị khá tốt về nội dung, trả lời thẳng thắn vào các vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm, giải trình đầy đủ các vấn đề còn bất cập, đề xuất được một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhận xét.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu đầy đủ ý kiến của các ĐBQH, có các giải pháp hiệu quả để khắc phục.

Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch đô thị nông thôn; quản lý chặt chẽ các quy hoạch, bảo đảm đồng bộ giữa hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông; khắc phục tình trạng ngập úng, tắc nghẽn giao thông…

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhà ở; không để xảy ra tình trạng bong bóng bất động sản, ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, đẩy giá, gây nhiễu loạn thông tin thị trường, trục lợi bất hợp pháp...

Cùng với đó, sửa đổi, hoàn thiện chính sách ưu đãi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư các dự án nhà xã hội; thực hiện hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030…

Bộ trưởng TT&TT nắm chắc thực trạng, trả lời đầy đủ, thẳng thắn

Với phần trả lời của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, có 33 đại biểu đặt câu hỏi, trong đó có 10 đại biểu tham gia tranh luận; còn 54 đại biểu đăng ký và 3 đại biểu đăng ký tranh luận nhưng hết giờ sẽ được trả lời bằng văn bản.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, các ĐBQH đặt câu hỏi cụ thể, ngắn gọn, đúng nội dung.

“Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng có kinh nghiệm trong công tác quản lý ngành, lĩnh vực và đã từng trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng đã nắm chắc thực trạng vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý, trả lời đầy đủ, thẳng thắn với tinh thần cầu thị các câu hỏi của ĐBQH, đề xuất các giải pháp và phương án xử lý cụ thể”, Phó Chủ tịch Quốc hội chấm điểm.

Qua phiên chất vấn lần này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TT&TT, các Bộ trưởng có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các ĐBQH, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

Trong đó, triển khai hiệu quả Đề án tăng cường nâng cao năng lực chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương; có giải pháp căn cơ để khắc phục tình trạng thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tích cực phát triển dữ liệu mở để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cộng đồng; kích thích phát triển kinh tế số và xã hội số; thực hiện phổ cập kỹ năng số miễn phí giúp người dân dễ dàng khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; quản lý nền tảng xuyên biên giới…

Cùng với đó có chính sách phát triển mạng xã hội trong nước; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là về báo hóa, trang thông tin điện tử, mạng xã hội về đăng tải tin giả, tin xấu, độc trên mạng; năm 2023 giải quyết cơ bản về vấn đề báo hóa tạp chí và trang thông tin điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT tiếp tục chủ động, tích cực xử lý tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác…

Bộ trưởng Nội vụ đề xuất nhiều giải pháp có hiệu quả

Về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, có 31 đại biểu đặt câu hỏi, trong đó có 3 đại biểu tranh luận, còn 70 đại biểu đăng ký và 1 đại biểu đăng ký tranh luận sẽ được trả lời bằng văn bản.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi với tinh thần trách nhiệm và xây dựng cao. Các đại biểu đã đặt câu hỏi thẳng thắn, sâu sắc và bám sát thực tiễn các vấn đề cử tri, dư luận quan tâm, tích cực tranh luận để làm rõ nhiều nội dung.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đây là lần đầu tiên Bộ trưởng trả lời chất vấn kể từ khi nhận nhiệm vụ. Nhưng với kinh nghiệm thực tiễn, Bộ trưởng đã nắm chắc tình hình, thực trạng công tác quản lý của ngành, chỉ rõ được những vấn đề tồn tại, hạn chế, những vướng mắc, bất cập, những vấn đề còn gây bức xúc trong xã hội.

“Việc trả lời mạch lạc, rõ ràng, cầu thị, thẳng thắn nhận trách nhiệm, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp có hiệu quả đối với Quốc hội và Chính phủ”, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, triển khai có hiệu quả các giải pháp trước mắt và lâu dài.

Trong đó tập trung đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công; khắc phục tình trạng giảm biên chế cơ học, cào bằng.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, trong năm 2023, Chính phủ trình cấp có thẩm quyền lộ trình triển khai thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết 27 của Trung ương.

Đồng thời, xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045…

Tổng Thanh tra nắm rõ vấn đề phụ trách

Với phần trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết phiên chất vấn này đã nhận được sự quan tâm của nhiều ĐBQH, trong đó có 31 đại biểu chất vấn, có 8 đại biểu tranh luận.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, cơ bản bám sát nội dung chủ đề đặt ra có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần thẳng thắn, khách quan, xây dựng, phản ánh được ý kiến trăn trở, bức xúc của cử tri và nhân dân.

“Tuy lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội nhưng với kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành, trong thời gian qua, Tổng Thanh tra Chính phủ đã nắm rõ tình hình, thực trạng, vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách; trả lời đầy đủ, bao quát và đề xuất được một số giải pháp cho thời gian tới”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khái quát phần trả lời của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thanh tra Chính phủ đổi mới phương pháp và cách thức tiến hành thanh tra để đẩy nhanh tiến độ thanh tra, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi.