Gần 120 trường đại học công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2023 (Cập nhật)

STT TÊN TRƯỜNG PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022
1

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Tại đây
2 Trường ĐH Thủy lợi Tại đây
3 Trường ĐH Xây dựng Hà Nội Tại đây
4 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Tại đây
5 Trường ĐH Y tế công cộng Tại đây
6 Trường ĐH Ngoại thương Tại đây
7 Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh Tại đây
8 Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh Tại đây
9 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh Tại đây
10 Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP Hồ Chí Minh Tại đây
11 Trường ĐH Nha Trang Tại đây
12 Trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh Tại đây
13 Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh Tại đây
14 Trường ĐH Phan Thiết Tại đây
15 Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh Tại đây
16 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định Tại đây
17 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Tại đây
18 Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu Tại đây
19 Trường ĐH Thái Bình Dương Tại đây
20 Trường ĐH Hoa Sen Tại đây
21 Trường ĐH Đồng Tháp  Tại đây
22 Trường ĐH Quốc tế Miền Đông Tại đây
23 Trường ĐH Đông Á Tại đây
24 Trường ĐH Yersin Đà Lạt Tại đây
25 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội  Tại đây
26 Trường ĐH Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp  Tại đây
27 Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN Tại đây
28 Trường ĐH Mở Hà Nội Tại đây
29 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tại đây
30 Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội Tại đây
31 Trường ĐH Lâm nghiệp Tại đây
32 ĐH Bách khoa Hà Nội Tại đây
33 HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tại đây
34 ĐH Giao thông vận tải Tại đây
35 Trường ĐH Thương mại Tại đây
36 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM Tại đây 
37 Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải  Tại đây
38 Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) Tại đây
39 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Tại đây
40 Trường ĐH Luật Hà Nội Tại đây
41 Học viện Ngoại giao Tại đây
42 Học viện Tài chính  Tại đây
43 Trường ĐH Hà Nội Tại đây
44 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Tại đây
45 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN Tại đây
46 ĐH Quốc gia Hà Nội  Tại đây
47 Học viện Ngân hàng Tại đây

Thí sinh lưu ý, từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng từ 22,5 điểm trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) sẽ không còn được cộng tối đa, mà được xác định theo công thức giảm tuyến tính.

Việc thay đổi trong tính điểm ưu tiên này, theo Bộ GD-ĐT, nhằm tạo sự công bằng giữa các nhóm thí sinh thuộc các khu vực và đối tượng khác nhau.

Cụ thể, mức điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng từ 22,5 điểm trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định bằng công thức:

Mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng = [(30 - tổng điểm đạt được của thí sinh)/7,5] x tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường.

Như vậy, đối với các em đạt từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên của các em sẽ được giảm dần đều cho đến khi điểm thi là 30 điểm thì điểm ưu tiên bằng 0.