Từ chỗ nhập khẩu lương thực, nước ta đã trở thành nước xuất khẩu lương thực và nhiều sản phẩm nông nghiệp như cà phê, cao su, thủy sản… với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã đạt 30,86 tỷ USD, gấp 63 lần so với năm 1986. Song, trong những năm tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nước ta sẽ đứng trước những cơ hội to lớn và cũng không ít thách thức gay gắt.

Tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Bộ Canh nông và truyền thống của ngành nông nghiệp – phát triển nông thôn Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết, 70 năm qua, ngành nông nghiệp đã có đóng góp vào công cuộc khánh chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đấu tranh giành thắng lợi, thống nhất đất nước. Từ một nước thiếu lương thực, sau Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ngành nông nghiệp Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc, vươn lên phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ.

Năm 1986, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành chỉ đạt 486,2 triệu USD, năm 2000 đạt 4,2 tỷ USD nhưng đến năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã đạt 30.86 tỷ USD, gấp 63 lần so với năm 1986. Việt Nam trở thành một trong 20 nước xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn trên thế giới với 10 mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD/năm, trong đó, có nhiều sản phẩm có vị thế cao trên thị trường thế giới.

Nông nghiệp nước ta đã trở thành một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc. Sự phát triển của ngành nông nghiệp và nông thôn đã góp phần quan trọng vào thành công của công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nông dân, làm cơ sở ổn định và phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay.

{keywords}
Từ chỗ nhập khẩu lương thực, sau 70 năm, nước ta đã trở thành nước xuất khẩu lương thực và nhiều sản phẩm nông nghiệp khác

Tham dự buổi lễ, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương các thế hệ cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong toàn ngành nông nghiệp và bà con nông dân trong cả nước đã đóng góp công sức, trí tuệ, đoàn kết chung tay phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giúp ngành nông nghiệp đạt được những thành tựu to lớn. Qua đó, giúp nước ta thực hiện thành công công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, thực hiện thành công các mục tiêu Thiên nhiên kỷ của Liên Hiệp Quốc, tạo nền tẳng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, trong những năm tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nước ta sẽ đứng trước những cơ hội to lớn và cũng không ít thách thức gay gắt. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chúng ta cần phải xây dựng và phát triển một nền nông nghiệp phát triển toàn diện, theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất chất lượng, có giá trị kinh tế, có khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài, xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng hiện đại, cơ cấu kinh tế và tổ chức sản xuất hợp lý, dân trí được nâng cao, xã hội ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn.

Để đạt được những chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ to lớn như: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng đẩy mạnh chuyển sang sản xuất những cây, con có chất lượng và giá trị kinh tế cao, có sức cạnh tranh trên thị trường, phù hợp với thế mạnh và tiềm năng của từng vùng, thích ứng biến đổi khí hậu. Phát triển chăn nuôi có giá trị lớn theo phương thức công nghiệp, phát triển đánh bắt xa bờ gắn liền bảo vệ an ninh và chủ quyền biển đảo. Tập trung làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng với truyền thống của ngành nông nghiệp và các phong trào thi đua mạnh mẽ, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tiếp tục gặt hái được những thắng lợi to lớn trong giai đoạn mới 2015-2020 và những năm tiếp theo.

Bảo Hân