Thủ tướng trả lời về đường lối đối ngoại, ‘giữ nước và chăm dân’

Trả lời Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí về định hướng đối ngoại, Thủ tướng cho biết, đất nước có nhiều việc nhưng có hai việc lớn là đối nội, đối ngoại và dẫn lại câu các cụ ngày xưa nói “giữ nước và chăm dân”.

XEM TOÀN BỘ PHẦN TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA THỦ TƯỚNG:

Chiều 5/11, sau khi kết thúc phần chất vấn đối với các Bộ trưởng, trưởng ngành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu

Sau gần 2,5 ngày, từ chiều 3/11 đến 5/11, Quốc hội đã thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn với các Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. 

Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề liên quan còn có các Bộ trưởng, trưởng ngành, các Phó Thủ tướng. 

Kết thúc phần chất vấn với các Bộ trưởng, trưởng ngành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

VietNamNet tường thuật trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn:

05/11/2022 | 16:50

16h50: Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào vấn đề được chất vấn, không né tránh

Theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận phiên chất vấn.

Ông nêu rõ, sau 2,5 ngày làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, sôi nổi, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Bộ trưởng Xây dựng, Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông, Bộ trưởng Nội vụ và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các ĐBQH.

Cùng với các Bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chính, đã có 4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 7 Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư; Giao thông - Vận tải; Công an; Giáo dục & Đào tạo; Y tế, Tài chính, Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã tham gia trả lời, giải trình, làm rõ thêm các nội dung liên quan.

Tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp đã có 345 lượt ĐBQH đăng ký tham gia chất vấn, trong đó có 149 lượt đại biểu đã chất vấn và 22 lượt ĐB tranh luận.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, kết quả phiên chất vấn tại kỳ họp này cho thấy, các ĐBQH đã nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, bám sát vào chủ đề chất vấn, đi thẳng vào vấn đề và tranh luận thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao.

Nhiều ĐBQH đặt lại câu hỏi tranh luận, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém với mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành, tiếp tục có các giải pháp phù hợp để khắc phục. Nội dung chất vấn của các ĐBQH thể hiện vai trò, trách nhiệm, quyền giám sát của Quốc hội, cũng chính là sự chia sẻ, đồng hành trong quản lý, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, tìm ra các giải pháp, các quyết sách phù hợp, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào vấn đề được chất vấn, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đồng thời, nghiêm túc thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực, đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi trước mắt và lâu dài, cam kết khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh đến việc tạo chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực vừa được chất vấn.

Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết trước Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước từ những kỳ họp trước, cũng như kỳ họp này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu, Chính phủ, các cấp, các ngành nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của ĐBQH, ý kiến của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp, triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp cần thiết, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực vừa được chất vấn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, việc lựa chọn đúng và trúng vấn đề và đổi mới phương pháp chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, cùng với tâm huyết, trách nhiệm cao của người chất vấn và người trả lời chất vấn trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn.

Qua đó, giúp các ĐBQH đánh giá được kết quả thực thi nhiệm vụ của người trả lời chất vấn đối với các quyền hạn được giao. Với tinh thần dân chủ, công khai, hoạt động chất vấn đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động của bộ máy nhà nước và người đứng đầu cơ quan nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở chất vấn của các ĐBQH và trả lời của các thành viên Chính phủ và kết luận của từng nhóm vấn đề, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp này, làm cơ sở pháp lý trong triển khai thực hiện cũng như việc theo dõi, giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn ĐBQH, các ĐBQH và cử tri, nhân dân cả nước.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trân trọng gửi lời cảm ơn đến các vị khách quý, cử tri và nhân dân cả nước đã dành thời gian quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động chất vấn tại kỳ họp này.

Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Thủ tướng các Phó Thủ tướng, thành viên của Chính phủ, các Bộ trưởng, trưởng ngành đã có sự chuẩn bị chu đáo, trực tiếp trả lời chất vấn và tham gia giải trình các vấn đề ĐBQH quan tâm.

Lãnh đạo Quốc hội cũng cảm ơn các ĐBQH đã tích cực nghiên cứu, tham gia chất vấn với nhiều ý kiến thẳng thắn, sắc sảo, thiết thực; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời đưa tin, tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, giúp cho hoạt động của Quốc hội ngày càng gần gũi với nhân dân hơn.

Thu gọn
05/11/2022 | 16:48

16h48: Thủ tướng: Sẽ luôn lắng nghe, cầu thị ý kiến của ĐBQH, cử tri

Kết thúc phần trả lời chất vấn, Thủ tướng cho biết, trong thời gian ngắn, với nhiều vấn đề lớn được các đại biểu nêu, có việc đã làm được nhưng cũng có việc chưa làm được, mong ĐBQH và cử tri thông cảm.

Trong quá trình làm cũng không thể hoàn thiện, vì vậy Thủ tướng đề nghị cử tri, Quốc hội chia sẻ với Chính phủ lúc khó khăn này. Thủ tướng khẳng định sẽ luôn lắng nghe, cầu thị ý kiến của ĐBQH, cử tri.

Điều hành phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đã có 19 lượt ĐBQH đăng ký chất vấn, còn 16 ý kiến chưa được tham gia phát biểu.

Đối với ĐBQH chưa có thời gian chất vấn do hết thời gian, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị gửi câu hỏi đến Thủ tướng để được trả lời bằng văn bản, công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ và trang điện tử của Văn phòng Quốc hội.

Thu gọn
05/11/2022 | 16:38

16h38: Kinh tế số sẽ vào mọi ngành, mọi lĩnh vực

Về câu hỏi kinh tế số của ĐB Nguyễn Mạnh Hùng, Thủ tướng khẳng định, chuyển đổi số là xu thế, được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với xây dựng nền kinh tế số, Chính phủ số và xã hội số. 3 trụ cột này đóng góp 10% đến năm 2030 đặt mục tiêu 30%. Hôm qua Bộ trưởng TT&TT đã lý giải về việc này.

ĐB Nguyễn Mạnh Hùng

Kinh tế số sẽ len lỏi vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, nên cần tăng cường quản lý nhà nước để vừa đảm bảo phát triển lành mạnh, đúng hướng nhanh nhưng phải kiểm soát những điều chưa đúng hướng, chưa lành mạnh.

Nhấn mạnh con người là chủ thể, động lực cho sự phát triển, Thủ tướng cho rằng, cần có giải pháp tăng cường nguồn nhân lực; trong đó quan tâm đến khu vực vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, không ai bị bỏ lại phía sau trong phát triển chuyển đổi số.

Nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng số, cần huy động nguồn lực lớn, ngoài nguồn lực Nhà nước cần dựa vào xã hội hóa, hợp tác công tư, vay vốn nước ngoài để đáp ứng tốc độ phát triển.

Đẩy nhanh tiến bộ khoa học công nghệ. Các cấp các ngành đều phải tích cực nhập cuộc. “Như tôi chỉ đạo, đề án 06 với 25 dịch vụ công thiết yếu phải kết nối với nhau để tạo cơ hội phát triển, giảm thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.”, Thủ tướng nói.

Liên quan đến phân cấp, phân quyền ĐB Mai Thị Phương Hoa nêu, Thủ tướng cho biết, chủ trương của Đảng và Nhà nước đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tốt nhất và nhanh nhất.

Để làm tốt việc này cần đảm bảo phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi. Cần rà soát hệ thống văn bản để thực hiện; nâng cao năng lực cán bộ, công chức; giám sát, kiểm tra thường xuyên tránh lạm quyền. Đây là những vấn đề cần tập trung để làm tốt phân cấp, phân quyền.

Thu gọn
05/11/2022 | 16:26

16h26: Tiếp công dân, cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, không né tránh

ĐB Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định): Hiện nay việc hợp tác công tư đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc định giá thương hiệu.

Theo Thủ tướng trong thời gian tới có giải pháp nào công khai, minh bạch để giải quyết vấn đề này? Nếu có được định giá thương hiệu công thì việc phát huy hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục sẽ được phát huy rất hiệu quả?

ĐB Nguyễn Lân Hiếu

ĐB Hoàng Anh Công (Thái Nguyên): Tại báo cáo giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong giai đoạn 2016-2021 nhận định, trong thời gian qua, việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu các cơ quan hành chính một số nơi chưa thực hiện nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ngại va chạm, không tiếp công dân, không đối thoại với dân, thiếu quyết liệt, công tâm, khách quan trong việc giải quyết dẫn đến vụ việc không được giải quyết dứt điểm, trở thành những vụ việc tồn đọng kéo dài.

Đề nghị Thủ tướng có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng trên?

ĐB Lò Thị Luyến (Điện Biên): Chính sách về nhà ở xã hội được cử tri cả nước hết sức quan tâm, rất nhiều người có nhu cầu nhưng nguồn cung thiếu. Với các quy định hiện nay, người lao động có thu nhập thấp rất khó đáp ứng để tiếp cận nhà ở xã hội.

Thủ tướng Chính phủ cho biết thời gian tới, Chính phủ có chính sách gì để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân?

Trả lời ĐB Lân Hiếu, về xây dựng thương hiệu công, Thủ tướng chỉ ra rằng, việc xây dựng thương hiệu đối với các nước trên thế giới khá bài bản và được tiến hành từ khá lâu. Ví dụ trong thể thao, định giá CLB Liverpool, Manchester United thương hiệu rất cao. Theo đó, khi định giá một cơ sở, tổ chức nào đó thì bao gồm cơ sở vật chất (tài sản), con người, trong đó có thương hiệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Cách đây mấy ngày chúng ta tổ chức Ngày thương hiệu Việt Nam, định giá thương hiệu các doanh nghiệp là hơn 432 tỷ USD, tốc độ tăng 74% (cao nhất thế giới). Đây là cơ sở để chúng ta suy nghĩ cho xây dựng thương hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp ở khu vực công mà ở cả khu vực tư. Cần tăng cường nhận thức về thương hiệu và giá trị thương hiệu, thực hiện hợp tác công tư, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục. Khi hợp tác công tư phải tính giá trị thương hiệu của mình…

Về vấn đề giải quyết khiếu kiện kéo dài, Thủ tướng cho rằng, giải pháp đặt ra là cần rà soát quy định liên quan đến quy chế, pháp luật còn phù hợp với thực tiễn hay không; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong việc tiếp công dân, cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, không né tránh. Đề nghị các địa phương nâng cao nhận thức, đẩy mạnh hành động tại chính quyền cơ sở. Đặc biệt nêu cao tinh thần gương mẫu trong việc tiếp công dân của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp công dân. Đề nghị các ĐBQH, UB Kiểm tra, thanh tra tăng cường giám sát, kiểm tra.

Về chính sách nhà ở xã hội, Thủ tướng cho biết, từ hôm chất vấn đã bàn nhiều, cần tháo gỡ cơ chế nguồn lực để phát huy hiệu quả hợp tác công- tư, rà soát hệ thống pháp luật để hạn chế các bất cập, nghiên cứu cơ chế cho việc thuê-mua, giải quyết các vấn đề trong công tác quy hoạch.

Thu gọn
05/11/2022 | 16:18

16h18: Nhiều biện pháp để đơn giản bộ máy, tinh giản biên chế, thu hút người tài

Trả lời chất vấn của ĐB Ma Thị Thúy, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, cải cách thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược phải làm. Cải cách thể chế phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn và tôn trọng thực tiễn khách quan, phục vụ lợi ích của người dân, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Chúng ta đang tổ chức thực hiện, Quốc hội, Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ đến giờ rất tích cực. Chính phủ có các phiên họp chuyên đề bàn về cải cách thể chế, bàn về xây dựng pháp luật. Từ đầu khóa đã xem xét gần 70 luật, đang trình Quốc hội hơn 10 dự án luật, các nghị định, nghị quyết khác đang làm tích cực.

Trả lời ĐB Âu Thị Mai về hạ tầng chiến lược, Thủ tướng cho biết nội dung này như đã nêu, hạ tầng chiến lược bao gồm nhiều lĩnh vực, muốn thực hiện được điều này cần tổng kết, đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, bài học kinh nghiệm. Tiếp đến là tập trung xây dựng thể chế liên quan đến lĩnh vực này; huy động nguồn lực nhà nước và nguồn ngoài nhà nước; chuyển giao công nghệ tiên tiến để tăng năng suất lao động; cải cách quản trị quốc gia và sự giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức quốc tế.

Liên quan đến chất vấn của ĐB Nguyễn Thị Thu Hà về công tác cải cách hành chính, ý thức, thái độ của cán bộ, Thủ tướng cho biết, Việt Nam là quốc gia đang phát triển, trong quá trình chuyển đổi, trong 35 năm đổi mới, đạt được thành tích rất lớn, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quá trình vận hành, trưởng thành cùng đất nước, lớn lên cùng sự phát triển chung, chúng ta phải kiên trì nhưng không trì trệ để hoàn thiện thể chế, dùng rất nhiều biện pháp để đơn giản bộ máy, tinh giản biên chế, thu hút người tài…

Con người có hai yêu cầu đó là tinh thần và vật chất, làm sao cho vật chất đủ ăn, đủ mặc như mục tiêu ấm no, hạnh phúc, phát huy tối đa trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần yêu nước mỗi người trong đó có cán bộ, công chức.

Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan trong hệ thống chính trị phải rà soát, tổng kết một số nghị quyết của Đảng, với tinh thần chung là chỉ ra kết quả, bất cập để có giải pháp tốt hơn đối với công tác xây dựng đội ngũ công chức, viên chức trong sạch, tận tụy phục vụ nhân dân, với quan điểm của Đảng lấy xây là chiến lược về cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên.

Về chất vấn còn tình trạng trên nóng, dưới lạnh, Thủ tướng cho rằng, tổng thể tình trạng này đang từng bước được cải thiện nhưng cần kiên trì. Bên cạnh triển khai các biện pháp đồng bộ, cũng cần động viên tinh thần, khen thưởng kịp thời, xử lý vi phạm phải nghiêm minh, công tác cán bộ phải dân chủ, phải công khai, minh bạch.

Thu gọn
05/11/2022 | 16:10

16h10: Chưa bao giờ làm an sinh xã hội lớn như vừa qua, đã chi ra 87.000 tỷ đồng

Về vấn đề tinh gọn bộ máy ở chính quyền địa phương mà ĐB Mai Thoa nêu, Thủ tướng cho biết, trong phiên chất vấn, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã nói, tôi thấy hiện nay đúng là công việc ở cơ sở vốn đã nhiều sẽ càng nhiều hơn ví dụ khi có dịch bệnh. Vì vậy, phải thực hiện Nghị quyết 18, 19 tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ, công chức, nhưng phải đảm bảo sát với tình hình thực tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng cho biết, chính sách hiện nay được thiết kế cho toàn hệ thống, chưa đảm bảo được tính đặc thù của chính quyền cơ sở ở nông thôn. Vì vậy, cần tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách, đảm bảo dung hòa về bộ máy, con người, cơ sở vật chất.... giữa điểm chung, điểm riêng, đặc thù vùng miền trong công tác này.

Với câu hỏi của ĐB Bích Ngọc về chỉ số CPI, vừa qua Việt Nam kiên trì mục tiêu kiểm soát lạm phát, Thủ tướng cho biết, có hai nội hàm cần quan tâm trong kìm hãm lạm phát: "cầu kéo" giảm đi, "cung đẩy" phù hợp.

Theo đó, cần tìm điểm cân bằng quan trọng giữa kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

Về "cầu kéo" với 752 mặt hàng trong 11 nhóm hàng; với kinh nghiệm nhiều năm kiểm soát lạm phát, chúng ta phân tích được những "rổ hàng" tác động đến tình hình lạm phát trong nước, trong đó "rổ lớn nhất" là vấn đề ăn uống (39,3%), sau đó đến xây dựng (19%), trang thiết bị đồ gia dụng, ăn mặc, giáo dục, y tế. Các "rổ hàng" này chiếm tỷ trọng lớn (86%), nên trong kiểm soát lạm phát cần tính đến các lĩnh vực này.

Thủ tướng nêu rõ, kinh nghiệm của Việt Nam là chúng ta tự chủ lương thực thực phẩm không những làm đủ ăn mà còn xuất khẩu (10 tháng xuất khẩu được 45 tỷ USD hàng nông nghiệp, 6 triệu tấn gạo), với nông nghiệp là trụ đỡ. Xây dựng và vật liệu sau khi lên giá, Chính phủ đã tích cực rà soát việc lên giá của vật liệu.

Về kiểm soát "cung đẩy", Thủ tướng dẫn chứng một loạt chính sách kiểm soát xăng dầu như giảm thuế môi trường, giảm phí, lệ phí để giảm đầu vào. Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Trả lời câu hỏi của ĐB Bùi Xuân Thống về an sinh xã hội, Thủ tướng cho biết đã thực hiện các biện pháp đảm bảo công ăn việc làm, chế độ cho người có công, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo bảo hiểm xã hội cho các đối tượng khác nhau… Chưa bao giờ chúng ta làm an sinh xã hội lớn như thế, đến giờ này đã chi ra 87.000 tỷ cho gần 56 triệu người và hơn 800 người sử dụng lao động. Đây là việc rất lớn, có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, có đóng góp lớn của đại biểu Quốc hội.

Thời gian sắp tới, cần xem xét những vấn đề bất cập như xây dựng căn hộ cho người có thu nhập thấp (1 triệu căn hộ), tăng lương, phụ cấp cho người về hưu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người có công.

Thu gọn
05/11/2022 | 16:06

16h06: Công chức Văn hóa xã hội cấp xã đang phải thực hiện nhiệm vụ ở 17 lĩnh vực

ĐB Nguyễn Thị Mai Thoa (Hải Dương): Hiện nay chúng ta đang thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và đang thực hiện thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Trong khi đó, cấp cơ sở do thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, chính quyền cấp cơ sở, nhất là chính quyền cấp xã đang được giao ngày càng nhiều nhiệm vụ và quyền hạn dẫn đến tình trạng quá tải về khối lượng công việc.

“Tôi lấy ví dụ một công chức Văn hóa xã hội cấp xã đang phải thực hiện nhiệm vụ ở 17 lĩnh vực, do đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thực thi công vụ. Đề nghị Thủ tướng cho biết quan điểm và lộ trình để giải quyết một cách hài hòa vấn đề này?”, ĐB hỏi.

ĐB Nguyễn Thị Mai Thoa. Ảnh: QH

ĐB Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình): Theo dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 có đưa ra mục tiêu tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4,5%. Thực tiễn thời gian qua, lạm phát toàn cầu tăng mạnh, tính đến quý II năm 2022 là 7,8%, trong khi đó Mỹ 8,2%, các nước sử dụng đồng tiền chung Euro lên tới 10% trong tháng 9.

Trong khi Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế có độ mở vào diện cao nhất thế giới. Rất nhiều nguyên vật liệu đầu vào để phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào nhập khẩu như xăng dầu, lương thực, thực phẩm tăng cao. Bên cạnh đó, tác động của xung đột Nga và Ukraine, Trung Quốc đang thực hiện chính sách zero Covid đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Vì vậy, mục tiêu đặt ra CPI khoảng 4,5% có khả thi? giải pháp thực hiện mục tiêu đó?

ĐB Bùi Xuân Thống (Đồng Nai): Các chính sách an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Hiện Chính phủ đã có nhiều giải pháp để cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng; chi phí cho giáo dục, y tế là một gánh nặng với người nghèo và nhất là công nhân tại các khu công nghiệp.

Đề nghị Thủ tướng cho biết các giải pháp để giải quyết các vấn đề trên?

Thu gọn
05/11/2022 | 15:50

15h50: Nhiệm kỳ này đã dành 470.000 tỷ phát triển hạ tầng giao thông

Trả lời câu hỏi của ĐB Trịnh Xuân An, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hơn 2 năm chống dịch, đây lại đại dịch không có tiền lệ, không dự báo được, mất rất nhiều công sức để kiểm soát.

“Cho đến nay chưa có thời gian để tổng kết việc này, chúng tôi đang chỉ đạo BCĐ phòng chống dịch sẽ tổng kết lại để có những bài học kinh nghiệm đưa ra bài học, giải pháp cụ thể”, Thủ tướng nói.

Trong quá trình chống dịch, đã tổng kết được mấy việc. Với 3 trụ cột chính "xét nghiệm, cách ly và điều trị"; công thức chống dịch: 5K+vắc xin, thuốc+điều trị+công nghệ+ý thức người dân+....Và trên thực tế đã làm theo đúng tinh thần này.

Với hai giai đoạn chống dịch. Giai đoạn thứ nhất khi Việt Nam chưa có vắc xin và chưa hiểu rõ về dịch bệnh này cho nên phải dùng biện pháp hành chính để chống dịch. Tuy nhiên, biện pháp này rất khó thành công nên phải đẩy nhanh vắc xin. Vắc xin và ý thức người dân là 2 thành tố cơ bản, quan trọng trong chống dịch và đã đẩy lùi được dịch bệnh.

Quan điểm chống dịch "đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trước hết", "chống dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp và sự giúp đỡ, chia sẻ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã thành công nhưng từ đây cũng thấy yếu tố chủ quan và khách quan rất rõ. Thủ tướng cho biết, sắp tới phải tiếp tục tổng kết để rút ra bài học như ĐBQH nêu.

"Tinh thần đại đoàn kết rất quan trọng, trên cơ sở lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì tinh thần đại đoàn kết dân tộc của chúng ta khi gặp khó khăn đã biến nguy thành cơ. Tất nhiên phải kết hợp cả sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại nữa. Sức mạnh của thời đại chúng ta đặt ra quan điểm rất rõ, đây là vấn đề toàn cầu nên phải có sự chung tay đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể trong phòng chống dịch", Thủ tướng phân tích.

Bài học thứ hai về hoàn thiện thể chế, khi chống dịch còn thiếu, bình thường đã còn thiếu nhưng khi tình hình đặc biệt lại càng thiếu. Chúng ta thiết kế luật pháp phải dựa vào thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan. Nhưng pháp luật bao giờ cũng đi trễ hơn so với thực tiễn.

Cũng rất may khi Quốc hội đã rất sáng suốt ban hành Nghị quyết 30 kịp thời xử lý vấn đề liên quan thể chế. Như vậy hoàn thiện thể chế là vấn đề cần phải thúc đẩy.

Cần tăng cường cho y tế cơ sở, y tế dự phòng, chúng ta đang làm nhưng cũng còn việc chậm, vì người dân ở xã phường cho nên y tế cơ sở rất quan trọng. Bình thường ta không thấy y tế cơ sở quan trọng nhưng khi dịch phức tạp thì lại hết sức quan trọng. Đây là bài học cũng là giải pháp.

Tiếp nữa là con người, cơ sở vật chất và hợp tác quốc tế là những giải pháp cần tiếp tục làm.

Trả lời ĐB Châu Thị Quỳnh Giao về quy hoạch, Thủ tướng cho biết vấn đề này đã được các Bộ trưởng, Phó Thủ tướng giải trình làm rõ, thời gian tới Chính phủ và chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thúc đẩy, làm thật tốt.

Trả lời ĐB Hoàng Thị Nguyệt, Thủ tướng cho biết, nước ta là một trong những nước chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu, cho nên phải nhận thức và hành động tương xứng với những gì nước ta đang chịu tác động, đặc biệt khi ĐBSCL không những sạt lở, còn lún, nước biển dâng cao.

Về giải pháp, Thủ tướng cho biết, phải đánh đánh giá lại tác động. Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan phải khảo sát lại toàn bộ tác động của biến đổi khí hậu đến nước ta thế nào, nhất là ở ĐBSCL, miền Trung, miền núi phía Bắc.

Thứ hai, xây dựng thể chế. Thủ tướng dẫn chứng khi chuyển đổi năng lượng thì cần có bộ luật; rồi vấn đề nguồn lực, hạ tầng... Không những phải huy động nguồn lực nhà nước mà còn phải huy động nguồn lực công tư.

Chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, tăng cường quản trị quốc gia.

Về câu hỏi chiến lược hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng, Thủ tướng cho biết từ hôm đầu chất vấn tới nay, các Bộ trưởng, Phó Thủ tướng đã nói. Chúng ta có hạ tầng chiến lược bao gồm cả hạ tầng cứng, hạ tầng mềm (hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục...)

Về phát triển hạ tầng giao thông, Thủ tướng cho biết, nhiệm kỳ này đã dành 470.000 tỷ, nhiệm kỳ trước dự kiến 165.000 tỷ nhưng chỉ huy động được 134.000 tỷ đồng, như vậy cao hơn gấp ba lần so với nhiệm kỳ trước. “Bằng các giải pháp Quốc hội giao, chúng ta đang tích cực làm. Phải hợp tác công tư, phát triển hạ tầng giao thông, chúng tôi đang cho tổng kết BOT, nghiên cứu thêm về BT để phát triển tiếp”, Thủ tướng nói.

Trả lời câu hỏi của ĐB Hoàng Văn Liên về bài học phục hồi sau Covid-19, Thủ tướng cho biết, 3 nền tảng liên quan đến vĩ mô đó là tăng trưởng, chống lạm phát, việc làm.

Vừa qua chúng ta kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát và bảo đảm cân đối lớn, bằng các giải pháp khác nhau chúng ta đã thực hiện được mục tiêu này.

Nguồn vốn có hạn nên chúng ta tập trung vào 3 động lực tăng trưởng, đó là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu.

Đây là những quan điểm và giải pháp lớn để chúng ta có được những thành quả như hiện nay. Tất nhiên dưới tác động của thế giới, còn rất phức tạp, trong báo cáo về điều hành kinh tế vĩ mô cũng đã nói.

Thu gọn
05/11/2022 | 15:28

15h28: Bài học gì giúp cho phục hồi kinh tế nhanh sau đại dịch Covid-19?

ĐB Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, đại dịch Covid-19 có thể xem là phép thử vô cùng ngặt nghèo đối với công tác lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cũng là đối với cả hệ thống chính trị thời gian tới.

Trước những diễn biến khó lường của tình hình thế giới và khu vực cũng như diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh, nguy cơ xuất hiện các tình huống như đại dịch Covid-19 cũng như khó khăn sức ép trong điều hành kinh tế vĩ mô là luôn hiện hữu và đặc biệt là sức ép từ lạm phát và cũng như khả năng là dịch chồng dịch.

ĐB Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai)

“Đề nghị Thủ tướng cho biết, kinh nghiệm rút ra và các bài học cụ thể gì để dự liệu, dự phòng cho các tình huống có thể xảy ra trong tương lai, bảo đảm xử lý hiệu quả và không bị động bất ngờ?”, ĐB hỏi.

ĐB Châu Quỳnh Dao (đoàn Kiên Giang) đề nghị Thủ tướng cho biết, tình hình chỉ đạo triển khai việc lập các quy hoạch? Đồng thời chỉ rõ giải pháp trong thời gian tới?

ĐB Quàng Thị Nguyệt (đoàn Điện Biên) đề nghị Thủ tướng cho biết, trong quy hoạch phát triển đô thị nước ta, xây dựng hạ tầng cấp thoát nước, giao thông… đã cập nhật như thế nào, các kịch bản biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng và hướng giải quyết ra sao cho một quốc gia đất hẹp, người đông như nước ta?

ĐB nhắc đến một trong 3 khâu đột phá là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hỏi Thủ tướng đã có chiến lược, giải pháp nào để thực hiện thành công nhiệm vụ này?

ĐB Hoàng Văn Liên (đoàn Long An) đề nghị Thủ tướng cho biết, bài học gì giúp cho phục hồi kinh tế nhanh chóng sau đại dịch Covid-19? Và làm thế nào để tiếp tục duy trì phát triển kinh tế cho năm 2023 và các năm tiếp theo?

Thu gọn
05/11/2022 | 15:25

15h25: Chính phủ dự kiến giảm được 17 tổng cục, 8 cục, hơn 100 vụ

Trả lời về cơ cấu tổ chức Chính phủ, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang tổ chức thực hiện và phấn đấu trong tháng 11 này, cùng lắm là nửa tháng 12, sẽ hoàn thành các Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần bám sát Nghị quyết 18, 19 của Trung ương khoá XII “tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức”.

“Tinh thần là như vậy nên làm rất cẩn thận. So với thời gian yêu cầu đúng là chậm nhưng lấy được chất lượng, hiệu quả bù lại. Chính phủ dự kiến giảm được 17 tổng cục, 8 cục, hơn 100 vụ và đây là kết quả đáng mừng”, Thủ tướng khẳng định.

Về vấn đề văn hóa, Thủ tướng cho biết, đã cụ thể hóa chủ trương đường lối của Đảng, đặt ngang tầm văn hóa với chính trị, kinh tế, xã hội.

Kết quả thực hiện trong thời gian vừa qua, nhận thức về vấn đề văn hóa đang được nâng lên, mang đến sự thay đổi trong hành động, đưa đến những kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần có sự đầu tư về nguồn lực, thể chế, con người để phát huy tối đa bản sắc, nền văn hóa Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam, phát huy tối đa năng lực, văn hóa con người Việt Nam cho quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Liên quan đến phân cấp, phân quyền, Thủ tướng cho rằng để làm tốt thì cần đi đôi với phân bổ nguồn lực, do đó cần rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật để phân bổ nguồn lực hợp lý. Đây là một điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tới đây, Chính phủ sẽ rà soát để làm tốt hơn vấn đề này.

Thu gọn
05/11/2022 | 15:20

15h20: “Đường lối đối ngoại của chúng ta không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải”

Trả lời ĐB Nguyễn Anh Trí, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đất nước có nhiều việc nhưng có hai việc lớn là đối nội, đối ngoại. Các cụ ngày xưa nói “giữ nước và chăm dân”.

Theo Thủ tướng, định hướng đối ngoại trong Cương lĩnh, Hiến pháp xác định rõ, chúng ta theo đuổi đường lối đối ngoại: “Đa dạng hóa độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất các các nước trên thế giới; vì mục tiêu hòa bình hợp tác và phát triển; là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế”.

Hiện nay chúng ta đang cụ thể hóa đường lối chung này. Vừa qua chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại với 3 trụ cột: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Chúng ta đã ứng xử với nhiều vấn đề quốc tế phức tạp như vấn đề Ukraine, thái độ của chúng ta thể hiện ở Liên Hợp Quốc cũng được bạn bè chia sẻ.

“Đường lối đối ngoại của chúng ta không chọn bên mà chúng ta chọn công lý và lẽ phải”, Thủ tướng khẳng định.

Các vấn đề liên quan quốc tế vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới phù hợp với đường lối quan điểm đối ngoại của chúng ta vừa qua.

Thủ tướng biểu dương Bộ Ngoại giao đã tích cực thực hiện Chiến lược vắc xin với phần công việc ngoại giao vắc-xin. Với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe của người dân mà vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí…

Thu gọn
05/11/2022 | 15:15

15h15:

ĐB Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội): Thời gian qua hoạt động đối ngoại của Việt Nam thành công rực rỡ nhờ sự kiên định, linh hoạt,  mềm dẻo. Tuy nhiên, hiện thế giới có nhiều biến động hết sức khó lường.

ĐB Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội)

Xin Thủ tướng cho biết một số định hướng đối ngoại cơ bản và thái độ của chúng ta. Nhân dân, cử tri, ĐBQH và cá nhân tôi cần biết quan điểm của Đảng, Chính phủ để thống nhất phát ngôn và hành động.

ĐB Nguyễn Thị Kim Anh (đoàn Bắc Ninh): Quốc hội khóa XV đã quyết định cơ cấu Chính phủ mới nhưng hơn 1 năm, nhiều nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành vẫn chưa được Chính phủ ban hành. Các quyết định liên quan phải chờ nghị định.

Việc chậm trễ này ít nhiều tác động đến tâm lý của cán bộ, công chức. Đề nghị Thủ tướng cho biết nguyên nhân của sự chậm trễ này và giải pháp căn cơ gì sớm ổn định tổ chức, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công?

ĐB Nguyễn Thu Dung (đoàn Thái Bình) hỏi Thủ tướng về nhiệm vụ giải pháp trong phát triển văn hóa xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới? Nhiệm vụ giải pháp trong đẩy mạnh phân cấp, phân quyền?

Thu gọn
05/11/2022 | 15:09

15h09: Có cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích tăng năng suất lao động

Về tăng năng suất lao động, Thủ tướng cho biết, năng suất lao động có bước cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tốc độ tăng năng suất lao động của Việt Nam chưa đủ nhanh để thu hẹp khoảng cách với các quốc gia khác trong khu vực.

Về giải pháp tăng năng suất lao động nhanh và bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; có cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề gắn với đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ; thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là ngành nông nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo và có cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích tăng năng suất lao động…

Thu gọn
05/11/2022 | 15:05

15h05: Kiên quyết giảm các khoản chi không cần thiết, ưu tiên cho cải cách tiền lương

Về tình hình xây dựng, thực hiện dự toán thu NSNN năm 2022 và năm 2023, Thủ tướng lưu ý, việc xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2023 cần thận trọng, chắc chắn, khả thi để bảo đảm kiểm soát bội chi NSNN, nợ công, nợ Chính phủ trong ngưỡng an toàn.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng thu NSNN, kiên quyết giảm các khoản chi không cần thiết để có thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách.

Trong đó, ưu tiên cho cải cách tiền lương, đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thu gọn
05/11/2022 | 15:02

15h02: Quy định pháp luật về đấu thầu, mua sắm còn vướng mắc, còn tâm lý sợ trách nhiệm

Về vấn đề bảo đảm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, Thủ tướng cho biết, đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác vẫn diễn biến phức tạp; bên cạnh đó tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh chậm được khắc phục làm ảnh hưởng đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Tình trạng này có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch bệnh, giá thuốc trên thị trường thế giới biến động mạnh, số lượng bệnh nhân tăng cao; nhưng nguyên nhân chủ quan là quy định pháp luật về đấu thầu, mua sắm còn vướng mắc ; còn tâm lý sợ trách nhiệm; một số cán bộ chưa phù hợp chuyên môn; phân bổ cơ cấu thuốc đấu thầu tập trung ở cấp quốc gia, cấp địa phương chưa hợp lý (theo báo cáo của Bộ Y tế, ở Trung ương chiếm 16,5%, ở địa phương và các cơ sở y tế chiếm 83,5%).

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp khẩn trương rà soát, tham mưu, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan; đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ người đứng đầu và cán bộ liên quan; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát; bảo đảm đấu thầu công khai, minh bạch, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thu gọn
05/11/2022 | 14:59

14h59: Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu

Về công tác điều hành giá và bảo đảm nguồn cung xăng dầu, người đứng đầu cho biết, trước tình hình giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, Chính phủ đã chủ động kịp thời giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo thẩm quyền và đề xuất Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường 2 lần đối với xăng dầu để giảm giá, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ động chỉ đạo quyết liệt sản xuất của 2 nhà máy lọc hóa dầu trong nước đang vận hành ở công suất tối đa (đáp ứng khoảng 70 - 80% nhu cầu).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do giá và nguồn cung xăng dầu tiếp tục biến động nhanh, chu kỳ ngắn, khó dự báo, chi phí đầu vào tăng. Trong khi đó các cơ quan chức năng chậm điều chỉnh định mức chi phí, sử dụng Quỹ Bình ổn giá chưa thật sự hiệu quả, dẫn đến hoạt động kinh doanh khó khăn, gây thiếu nguồn cung tại một số địa phương.

Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời ứng phó hiệu quả với diễn biến nhanh, phức tạp của thị trường quốc tế, trong nước.

Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan liên quan phản ứng chính sách kịp thời, phối hợp hiệu quả để khắc phục bằng được hạn chế, yếu kém nêu trên, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong mọi tình huống.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cạnh đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường phòng chống buôn lậu, đầu cơ xăng dầu và công tác giám sát, kiểm tra, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.

“Nghiên cứu, thực hiện nâng tổng mức dự trữ quốc gia và tăng cường năng lực sản xuất trong nước”, Thủ tướng nói.

Thu gọn
05/11/2022 | 14:55

14h55: Quyết liệt xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực để phát triển lành mạnh, để bảo vệ các nhà đầu tư…

Về chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng lưu ý “tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác”, nhưng cũng “không hoang mang, dao động”, ngược lại phải luôn bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Chính phủ kiên định mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, thận trọng, chủ động, linh hoạt.

“Chúng ta không thể không quyết liệt xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực; làm như vậy không những để phát triển lành mạnh, bền vững các loại thị trường, minh bạch nền hành chính, nền kinh tế; mà còn để bảo vệ các nhà đầu tư, các định chế tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp chân chính hoạt động an toàn, bền vững”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu và quyết tâm xử lý các dự án kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, Thủ tướng cho hay, đã có chủ trương, giải pháp để xử lý 4 ngân hàng thương mại yếu kém, chuyển giao bắt buộc, trong đó, đang kiểm soát đặc biệt 01 ngân hàng thương mại cổ phần.

Đồng thời, đã có phương án xử lý đối với 5/12 dự án và đang rất tích cực xây dựng phương án khả thi, hiệu quả nhất xử lý đối với 7/12 dự án còn lại và các dự án phát sinh khác.

Bên cạnh đó, đã xử lý xong, đưa vào hoạt động các nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1…

Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch cơ cấu lại, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý rủi ro, nâng cao năng lực tài chính, quản trị của các tổ chức tín dụng yếu kém và các doanh nghiệp, dự án thua lỗ kéo dài.

“Chính phủ sẽ quyết tâm xử lý hiệu quả vấn đề này”, Thủ tướng nêu quyết tâm.

Thu gọn
05/11/2022 | 14:52

14h52: Tình hình KT-XH tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực

Cập nhật tình hình 10 tháng 2022: Thủ tướng cho biết, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự chủ động, tích cực, đồng hành của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự nỗ lực của Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương; sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình KT-XH nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 2,89%. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 103,7% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt 17,45 tỷ USD, tăng 15,2%.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 616 tỷ USD, tăng 14,1%, xuất siêu 9,4 tỷ USD. Xuất khẩu nông sản đạt 45 tỷ USD và xuất khẩu gạo trên 6 triệu tấn. Sản xuất công nghiệp tăng 9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 20,2%. Trên 178 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 58,3% so với cùng kỳ.

Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Chính phủ, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đề ra; khắc phục những hạn chế, yếu kém; phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu năm 2022 và tạo đà cho thực hiện kế hoạch năm 2023.

Thu gọn
05/11/2022 | 14:50

14h50: Thủ tướng cảm ơn, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, phù hợp, khả thi

Trước khi trả lời chất vấn của các ĐBQH Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo giải trình một số vấn đề được quan tâm.

Theo Thủ tướng, qua báo cáo của MTTQ Việt Nam, các báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và qua thảo luận tại Tổ và Hội trường, các vị đại biểu Quốc hội đã có nhiều ý kiến phân tích, đánh giá, đóng góp sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, sát thực tiễn về tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu và trả lời những vấn đề đại biểu nêu. Ảnh: QH

Hầu hết ý kiến thống nhất nội dung các báo cáo của Chính phủ và đánh giá cao những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực của đất nước trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Người đứng đầu Chính phủ trân trọng cảm ơn, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng, phù hợp, khả thi của các ĐBQH và đồng bào, cử tri cả nước.

Trong đó, có nhiều vấn đề đã và đang được triển khai thực hiện, xử lý từng bước có hiệu quả; nhưng cũng có những vấn đề cần phải tiếp tục tập trung nghiên cứu, giải quyết, khắc phục cả trước mắt và lâu dài.

Thu gọn

>>>Mời quý độc giả xem đầy đủ tường thuật các phiên chất vấn:

Xem phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị TẠI ĐÂY.

Xem phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng TẠI ĐÂY.

Xem phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà TẠI ĐÂY.

Xem phiên trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong TẠI ĐÂY

tin nổi bật

Niềm tin năm 2023 và tinh thần khẩn trương từ ngày làm việc đầu tiên

Theo các chuyên gia, những thành công trong năm 2022 tạo niềm tin cho năm 2023 phát triển một cách vững chắc, phấn đấu đạt được mục tiêu đã đề ra trên tinh thần khẩn trương ngay từ ngày làm việc đầu tiên.

Phấn đấu cơ bản thông toàn tuyến Vành đai 3 TP.HCM vào tháng 6/2025

Chiều 29/1, tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra dự án đường Tân Vạn-Nhơn Trạch (thuộc Vành đai 3 TP.HCM), thăm, tặng quà cán bộ, công nhân, bà con nhân dân khu tái định cư dự án.

Thủ tướng: Cảng Hàng không quốc tế Long Thành phải có hiệu quả đo đếm được

Kiểm tra tiến độ thi công dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tinh thần đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện có hiệu quả đo đếm được, ai không làm thì để người khác làm.

Thủ tướng kiểm điểm tiến độ 10 tuyến cao tốc: Không 'ăn xổi ở thì', chia nhỏ các dự án

Tối 28/1, tại Nghệ An, ngay sau khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc Bãi Vọt-Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 10 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam từ Ninh Bình đến Quảng Trị.

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức không du xuân, liên hoan, chúc Tết

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động.

Thủ tướng kiểm tra dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt, thị sát thi công hầm Thần Vũ

Trưa 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra dự án thành phần Diễn Châu-Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1, thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên dự án, bà con nhân dân khu tái định cư.

Sách lược khôn khéo, chưa từng có trong lịch sử thế giới khi đàm phán Hiệp định Paris

Hai đoàn đàm phán miền Bắc và Chính phủ cách mạng lâm thời tham gia đàm phán Hiệp định Paris 'tuy hai mà một, tuy một mà hai'. Đây là sách lược rất khôn khéo và chưa từng có trong lịch sử thế giới.

Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc các dự án cao tốc Bắc-Nam

Sáng 28/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra các dự án thành phần Mai Sơn-Quốc lộ 45 và Diễn Châu-Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 1, thăm hỏi, chúc mừng năm mới cán bộ, công nhân viên, bà con nhân dân khu tái định cư.

Đề xuất Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ ba năm công tác

Bộ Công an đề xuất, sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ ba năm công tác, trường hợp không đủ ba năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Thủ tướng: Khẩn trương tập trung vào công việc sau kỳ nghỉ Tết

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, đơn vị ngay sau kỳ nghỉ Tết phải khẩn trương, tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế-xã hội...

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Ngày 27/1, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Sớm đưa Mê Linh lên TP trực thuộc Thủ đô

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị TP Hà Nội xây dựng huyện Mê Linh phát triển nhanh, toàn diện, sớm trở thành thành phố trực thuộc Thủ đô.

Thủ tướng: Đường Vành đai 4 tạo ra không gian phát triển mới cho Hà Nội

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, với tuyến đường Vành đai 4, ngoài việc giải tỏa lưu lượng ô tô đi qua trung tâm, còn tạo ra không gian phát triển mới cho TP Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội: Nỗ lực, cố gắng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sáng 27/1 (mùng 6 Tết), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt các ĐBQH chuyên trách ở Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động Tết trồng cây

Nhân Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, sáng 27/1, tại Khu di tích K9-Đá Chông, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".